Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 21:48 (GMT +2:00)  
13/08/2018 - 19/08/2018
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 13 Sierpień 2018
00:45   NZD Wskaźnik cen żywności (raz w miesiącu) (Jul) 0,7%   0,5%  
02:00   SGD PKB (raz w roku) (Q2) 3,9% 4,1% 4,5%
02:00   SGD PKB (raz na kwartał) (Q2) 0,6% 1,3% 2,2%
09:00   HUF Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jun) 4,2% 4,2% 4,2%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jul) 0,3% 0,3% 0,3%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jul) 1,5% 1,4% 1,5%  
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jul) -1,4% -1,4% -1,4%  
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jul) 1,9% 1,9% 1,9%  
13:30   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
13:30   CNY Zasób pieniądza M2 (raz w roku) (Jul) 8,5% 8,2% 8,0%  
13:30   CNY Nowe kredyty (Jul) 1.450,0B 1.200,0B 1.840,0B  
13:30   CNY Wzrost niespłaconego zadłużenia (raz w roku) (Jul) 13,2% 12,8% 12,7%  
13:55   USD Raport miesięczny OPEC        
14:00   INR Wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych (raz w roku) (Jul) 4,17% 4,51% 4,92%
14:00   PLN Saldo obrotów bieżących (EUR) (Jun) -240M -166M 169M
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,559%   -0,545%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,534%   -0,540%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,622%   -0,596%  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 2,030%   2,010%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 2,180%   2,180%  
Wtorek, 14 Sierpień 2018
03:30   AUD Indeks zaufania biznesu NAB (Jul) 7 6 6  
03:30   AUD Badanie nastrojów biznesowych NAB (Jul) 12   15  
04:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Jul) 5,5% 6,0% 6,0%  
04:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jul) 6,0% 6,3% 6,0%  
04:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul) 8,8% 9,2% 9,0%  
04:00   CNY Stopa bezrobocia w Chinach 5,1%   4,8%  
05:15   IDR Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (raz w roku) (Q2) -12,90%   12,40%  
06:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Jun) -2,2% 0,0% -2,1%  
06:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun) -1,8% -2,1% -2,1%  
07:30   EUR Stopa bezrobocia we Francji (Q2) 9,1% 9,2% 9,2%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Jul) 2,0% 2,0% 2,0%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul) 0,3% 0,3% 0,3%  
08:00   EUR PKB Niemiec (raz w roku) (Q2)   2,3% 2,5% 1,4%
08:00   EUR PKB Niemiec (raz na kwartał) (Q2)   0,5% 0,4% 0,4%
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Jul) 2,1% 2,1% 2,1%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul) 0,4% 0,4% 0,4%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) żywności (raz w roku) (Jul) -2,16%   1,80%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) paliwa (raz w roku) (Jul) 18,10%   16,18%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) (raz w roku) (Jul) 5,09% 5,24% 5,77%  
08:30   INR Inflacja cen hurtowych (WPI) w przemyśle (raz w roku) (Jul) 4,26%   4,17%  
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu) (Jul) -0,1% -0,1% -0,1%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku) (Jul) 2,6% 2,6% 2,6%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu) (Jul) -0,1% -0,1% -0,1%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku) (Jul) 2,2% 2,2% 2,2%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Jul) -0,7% -0,7% -0,7%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (Jul) 2,3% 2,3% 2,3%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Jul) -1,2% -1,2% -1,2%  
09:00   HUF PKB (raz w roku) (Q2)   4,6% 4,2% 4,4%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jul) 3,6% 3,4% 3,5%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Jul) 0,1% 0,3% 0,2%  
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) -0,2% -0,1% 0,1%
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku) 2,0% 2,0% 2,0%  
10:00   PLN PKB (raz w roku)   5,1% 5,1% 5,2%  
10:00   PLN PKB (raz na kwartał) (Q2)   0,9% 1,2% 1,6%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Jun) 2,7% 2,7% 2,8%
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Jun) 2,4% 2,5% 2,5%  
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Jul) 6,2K 3,8K 9,0K
10:30   GBP Zmiana zatrudnienia 3m/3m (raz w miesiącu) 42,0K 93,0K 137,0K  
10:30   GBP Stopa bezrobocia (Jun) 4,0% 4,2% 4,2%  
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Aug) 72,6 72,3 72,4  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Aug) -13,7 -20,1 -24,7  
11:00   EUR PKB (raz w roku) (Q2)   2,2% 2,1% 2,1%  
11:00   EUR PKB (raz na kwartał) (Q2)   0,4% 0,3% 0,3%  
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun) -0,7% -0,3% 1,4%
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jun) 2,5% 2,6% 2,6%
11:00   EUR Indeks ZEW -11,1 -16,4 -18,7  
11:30   ZAR Produkcja złota (raz w roku) (Jun) -19,2%   -14,1%
11:30   ZAR Produkcja przemysłu wydobywczego (Jun) 2,8% 0,5% -1,8%
11:40   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,362%   -0,351%  
11:40   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,419%   -0,399%  
12:00   USD Badanie optymizmu małych firm NFIB (Jul) 107,9 106,9 107,2  
14:20   INR Wartość eksportu (USD) (Jul) 25,77B   27,70B  
14:20   INR Wartość importu (USD) (Jul) 43,79B   44,30B  
14:20   INR Bilans handlowy (Jul) -18,02B -15,50B -16,60B  
14:30   USD Wskaźnik cen eksportowych (raz w miesiącu) (Jul) -0,5% 0,2% 0,2%
14:30   USD Indeks cen eksportowych (raz w roku) 4,3% 4,2% 5,3%  
14:30   USD Wskaźnik cen importowych (raz w miesiącu) (Jul) 0,0% 0,1% -0,1%
14:30   USD Indeks cen importowych (raz w roku) 4,8% 4,6% 4,3%  
14:30   USD Indeks cen importowych z wył. ropy naftowej (raz w miesiącu) -0,5%   0,2%
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) 0,1%   0,9%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 4,5%   5,6%  
16:45   UAH PKB (raz w roku) (Q2)   3,6% 2,5% 3,1%  
16:55   UAH Bilans handlowy (USD) (Jun) -2,7B   -2,1B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 1,910%   1,905%  
17:30   USD Aukcja 52-miesięcznych weksli skarbowych 2,365%   2,335%  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     -6,000M  
Środa, 15 Sierpień 2018
Cały dzień   Dzień wolny Włochy - Święto Wniebowzięcia
Cały dzień   Dzień wolny Polska - Święto Wniebowzięcia
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Dzień Niepodległości
02:30   AUD Indeks zaufania konsumentów Westpac (Aug)     3,9%  
03:30   AUD Indeksacja płac (raz w roku) (Q2)   2,1% 2,1%  
03:30   AUD Wskaźnik kosztów zatrudnienia (raz na kwartał) (Q2)   0,6% 0,5%  
03:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (Jul)     5,0%  
06:00   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (Jul)   11,35% 11,47%  
06:00   IDR Przyrost importu (raz w roku) (Jul)   14,10% 12,66%  
06:00   IDR Bilans handlowy (Jul)   -0,60B 1,74B  
Aprox.   CNY Bezpośrednie inwestycje zagraniczne     1,10%  
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)   1,9% 1,9%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Jul)   2,1% 2,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Jul)   0,2% 0,2%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul)     0,3%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)     3,4%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)   2,5% 2,4%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul)   -0,1% 0,0%  
10:30   GBP CPIH (raz w roku)   2,3% 2,3%  
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku)   2,8% 3,0%  
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Jul)   0,1% 0,2%  
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Jul)   10,4% 10,2%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Jul)   0,1% 0,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Jul)   3,0% 3,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Jul)   3,4% 3,4%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Jul)   0,2% 0,3%  
11:40   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund)     1,020%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     4,84%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     -3,0%  
13:00   USD Indeks zakupów     233,1  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     342,5  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     927,6  
13:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jun)   1,9% 1,9%  
13:30   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br   3,00% -3,34%  
14:30   USD Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul)   0,4% 0,4%  
14:30   USD Produktywność pozarolnicza (raz na kwartał) (Q2)     2,5% 0,4%  
14:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Aug)   20,30 22,60  
14:30   USD Kontrola sprzedaży detalicznej (raz w miesiącu) (Jul)   0,4% 0,8%  
14:30   USD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul)   0,2% 0,5%  
14:30   USD Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem benzyny/samochodów (raz w miesiącu) (Jul)     0,3%  
14:30   USD Jednostkowe koszty pracy (raz na kwartał) (Q2)     0,4% 2,9%  
15:15   USD Stopa utylizacji surowców (Jul)   78,3% 78,0%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w roku)     3,8%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jul)   0,3% 0,6%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jul)   0,3% 0,8%  
16:00   USD Zapasy biznesowe (raz w miesiącu) (Jun)   0,2% 0,4%  
Aprox.   USD Wskaźnik hipotek spóźnionych ze spłatą wg MBA (raz na kwartał)     4,63%  
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Aug)   67 68  
16:00   UAH Bilans handlowy (USD) (Jun)     -2,1B  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej   -2,499M -1,351M  
16:30   USD Import ropy naftowej     -0,358M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     -0,590M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     0,078M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   0,964M 1,230M  
16:30   USD Produkcja benzyny     -0,570M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     0,246M  
16:30   USD Zapasy benzyny   -0,583M 2,900M  
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     -0,524B  
18:00   EUR Przemawia prezes Bundesbanku, Weidmann           
22:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Jun)     26,70B  
22:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Jun)   -80,00B 69,90B  
22:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Jun)   32,3B 45,6B  
22:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Jun)     31,20B  
Czwartek, 16 Sierpień 2018
01:50   JPY Bilans handlowy, s.a.   0,02T 0,07T  
01:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Jul)   6,3% 6,7%  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     1.171,0B  
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     -225,2B  
01:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Jul)   14,4% 2,6%  
01:50   JPY Bilans handlowy (Jul)   -50B 721B  
02:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu)     0,0%  
03:00   AUD Oczekiwania inflacyjne MI     3,9%  
03:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Jul)   15,3K 50,9K  
03:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Jul)     41,2K  
03:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Jul)   65,7% 65,7%  
03:30   AUD Stopa bezrobocia (Jul)   5,4% 5,4%  
05:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Jul)     55,90%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul)   0,5% 0,5%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Jul)     3,4%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul)   0,1% -0,6%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul)   2,8% 3,0%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul)   0,2% -0,5%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul)   3,0% 2,9%  
10:40   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion)     1,422%  
10:40   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     -0,149%  
10:40   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     0,368%  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,44%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     0,01%  
11:00   EUR Bilans handlowy (Jun)   18,0B 16,5B  
12:00   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych   5,25% 5,25%  
12:00   IDR Oprocentowanie depozytów (Aug)   4,50% 4,50%  
12:00   IDR Oprocentowanie kredytów (Aug)   6,00% 6,00%  
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)   0,6% 0,6%  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (Jul)   1,310M 1,292M  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Jul)   1,4% -0,7%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   1.750K 1.755K  
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Jul)   7,4% -12,3%  
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Jul)   1,270M 1,173M  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   215K 213K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     214,25K  
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Aug)   22,0 25,7  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Aug)     29,0  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Aug)     31,40  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Aug)     16,8  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Aug)     31,4  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Aug)     62,90  
14:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP     -10,5K  
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun)   0,9% 1,4%  
15:45   USD Zaufanie konsumentów wg Bloomberg     59,3  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   47B 46B  
17:00   MXN Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
Piątek, 17 Sierpień 2018
Cały dzień   Dzień wolny Indonezja - Dzień Niepodległości
00:45   NZD Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz na kwartał) (Q2)     0,6%  
00:45   NZD Wskaźnik inflacji cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz na kwartał) (Q2)     0,2%  
01:00   JPY Indeks Tankan wg Reuters (Aug)     25  
01:30   AUD Przemawia prezes RBA, Lowe           
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Jul)   -8,00% -10,80%  
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Jul)   7,60% 1,10%  
02:30   SGD Bilans handlowy     5,350B  
09:30   AUD Przemówienie Wiceprezes RBA, Ellis           
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Jul)   7,5% 7,5%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Jul)   3,6% 3,7%  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Jun)   23,2B 22,4B  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Jun)     4,6B  
10:30   HKD Stopa bezrobocia (Jul)     2,8%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)   1,1% 1,1%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul)   -0,5% 0,0%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul)   -0,3% 0,1%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)   2,1% 2,1%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Jul)     1,9%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Jul)     0,1%  
13:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     12,4%  
13:30   INR Przyrost wartości depozytów     8,2%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     402,70B  
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku)     1,9%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)   1,3% 1,3%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul)     0,1%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)   2,5% 2,5%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul)   0,1% 0,1%  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Jun)     2,18B  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Jun)     5,69B  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku)     2,0%  
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku)     2,0%  
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Aug)       2,40%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Aug)       87,3  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Aug)     98,0 97,9  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Aug)       114,4  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Aug)       2,9%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI, zanualizowany (raz w tygodniu)     0,6%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI     147,8  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     869  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -58,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     2,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     608,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     12,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     165,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     4,3K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -24,9K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     33,3K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -46,1K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -54,5K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -62,8K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -24,5K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     10,6K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych