Hämta hem AppenHämta hem Appen
  Aktuell tid : 18:18 (GMT +1:00)  
12/11/2018 - 18/11/2018
 
Filter
 
Sök: 
 
ltr
0
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tisdag 13 november 2018
06:00   SEK Arbetslöshetssiffror (Okt) 6,9%   6,9%  
Onsdag 14 november 2018
09:30   SEK Kapacitetsutnyttjande (Kvartalsvis) (Q3) 0,2%   0,5%
09:30   SEK Svenska konsumentprisindexet (årsvis) (Okt) 2,3% 2,4% 2,3%  
09:30   SEK Svenska konsumentprisindexet (Månadsvis) (Okt) -0,1% 0,3% 0,5%  
09:30   SEK KPI vid konstanta styrräntor (Månadsvis) (Okt) -0,1% 0,4% 0,5%  
09:30   SEK KPI vid konstanta styrräntor (årsvis) (Okt) 2,4% 2,6% 2,5%  
Torsdag 15 november 2018
09:30   SEK Sveriges Arbetslöshetssiffror (Okt) 5,5%   6,0%  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data