Hämta hem AppenHämta hem Appen
  Aktuell tid : 20:22 (GMT +8:00)  
24/02/2020 - 01/03/2020
 
Filter
 
Sök: 
 
ltr
0
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 24 februari 2020
Helgdag   Helgdag Japão - Aniversário do Imperador
Helgdag   Helgdag Argentina - Carnaval
Helgdag   Helgdag Rússia - Dia dos Defensores da Pátria
Helgdag   Helgdag Brasil - Carnaval
Helgdag   Helgdag Venezuela - Carnaval
Helgdag   Helgdag Estónia - Dia da Independência
Helgdag   Helgdag Equador - Carnaval
05:45   NZD Detaljhandelssiffor (Kvartalsvis) (Q4) 0,7%   1,6%  
05:45   NZD Detaljhandelsomsättning kvartalsvis (Q4) 3,3%   4,5%  
10:00   NZD Kreditkortskonsumtion (årsvis) 3,7%   3,5%
11:00   THB Tull-baserade exportuppgifter (Jan) 3,35% -2,95% -1,28%  
11:00   THB Tull-baserade importuppgifter (Jan) -7,86% -13,80% 2,54%  
11:00   THB Tull-baserad data för utlandshandel (USD) (Jan) -1,560B -0,800B 0,600B  
13:00   SGD Singapors konsumentprisindex (årsvis) (Jan) 0,8% 0,9% 0,8%  
15:00   NGN (BNP) Bruttonationalprodukten (årsvis) (Q4) 2,55%   2,28%  
15:00   NGN Oljeproduktion (Q4) 2,000M   2,040M  
15:00   DKK Danska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Jan) 2,7%   -0,5%
15:00   TRY Turkiets kapacitetsutnyttjande (Feb) 76,0%   75,5%  
15:00   TRY Turkiets Tillverkningsindex (Feb) 106,9   104,1  
15:00   EUR Industriproduktion (Månadsvis) (Jan) -0,70%   -1,90%  
15:00   EUR Industriproduktion (årsvis) (Jan) -3,20%   0,60%  
16:00   NGN Nigerias BNP (Kvartalsvis) 5,6%   9,2%  
16:00   TWD Taiwanesiska industriproduktionen (årsvis) (Jan) -1,51%   6,29%
16:00   TWD Taiwans Arbetslöshetssiffror (Jan) 3,71%   3,72%  
16:00   CZK Prisindex i producent och importled (Månadsvis) (Jan) 1,3% 0,4% 0,1%  
16:00   CZK Prisindex i producent och importled (årsvis) (Jan) 2,4% 1,6% 2,1%  
16:00   TRY Utländska turistbesök (årsvis) (Jan) 16,10%   10,11%  
16:20   TWD Taiwans M2 Penningmängd (Jan) 4,60%   4,12%  
17:00   EUR Index för tyska företagens förväntningar (Feb) 93,4 92,2 92,9  
17:00   EUR Tyskt index för den aktuella bedömningen av affärsklimatet (Feb) 98,9 98,6 99,2
17:00   EUR Tyskt affärsklimatindex (Feb) 96,1 95,3 96,0
17:00   TWD Taiwanese bruttonationalprodukten(BNP) (årsvis) (Q4) 3,31%   2,99%  
18:15   AED Privata lån (årsvis) (Jan) 4,50%   6,20%  
19:00   ILS Israels Arbetslöshetssiffror 3,60%   3,60%  
19:25   BRL Fokusmarknadsrapport från BCB        
20:00   MXN Första halva månadens underliggande KPI (Feb) 0,22% 0,25% 0,20%  
20:00   MXN Första halva månadens KPI (Feb) 0,12% 0,18% 0,27%  
21:00   PLN Polens penningmängd M3 (Månadsvis) (Feb) 9,3% 8,8% 8,3%  
21:30   USD Chicago Fed Nationella Verksamhet (Jan) -0,25 -0,92 -0,51
21:30   CAD Grossist försäljningssiffror (Månadsvis) (Dec) 0,9% 0,5% -1,1%
22:00   EUR Fransk Auktion av 12-månaders BTN -0,591%   -0,582%  
22:00   EUR Fransk Auktion av 3-månaders BTN -0,587%   -0,596%  
22:00   EUR Fransk Auktion av 6-månaders BTN -0,589%   -0,587%  
22:00   ILS Israels Styrräntebeslut (Feb) 0,25% 0,25% 0,25%  
23:30   USD Dallas Fed Mfg Affärsindex (Feb) 1,2   -0,2  
Tisdag 25 februari 2020
Helgdag   Helgdag Kuwait - Dia Nacional
Helgdag   Helgdag Argentina - Carnaval
Helgdag   Helgdag Brasil - Carnaval
Helgdag   Helgdag Filipinas - Dia da Revolução
Helgdag   Helgdag Venezuela - Carnaval
Helgdag   Helgdag Equador - Carnaval
00:30   USD Auktion av 3-månaders statsskuldväxel 1,505%   1,545%  
00:30   USD Auktion av 6-månaders Skuldväxel 1,440%   1,510%  
02:30   GBP BoE MPC-ledamoten Haldane talar           
04:00   USD FOMC-medlemmen Mester talar           
05:00   KRW Sydkoreanska konsumentförtroendeindexet (Feb) 96,9 112,2 104,2  
07:50   JPY Prisindexet för företagens serviceutbud (årsvis) 2,3%   2,1%  
13:00   JPY Ledande index 91,6 91,6 90,8
14:00   EUR Finska sysselsättningssiffror (Jan) 6,8%   6,7%  
15:00   EUR Tysklands BNP (Kvartalsvis) (Q4) 0,0% 0,1% 0,1%  
15:00   EUR Tysklands BNP (årsvis) (Q4) 0,3% 0,3% 1,0%  
15:21   QAR Qatars konsumentprisindex ( KPI) (årsvis) (Jan) -0,41%   -0,33%  
15:23   QAR Qatars konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Jan) -0,90%   0,46%  
15:30   CHF Sysselsättningsnivån (Q4) 5,130M   5,137M  
15:45   EUR Franska affärsklimatindexet (Feb) 102 99 102
16:00   EUR Spanska producentprisindexet (årsvis) -0,8%   -1,8%
16:00   EUR Österrikes Industriproduktion (årsvis) (Dec) -5,3%   -1,7%
16:30   HKD Hong Kongs export (Månadsvis) (Jan) -22,7%   3,3%  
16:30   HKD Hong Kongs import (Månadsvis) (Jan) -16,4%   -1,9%  
16:30   HKD Hongkongs handelsbalans -30,6B   -32,5B  
17:00   PLN Polska Sysselsättningssiffror (Jan) 5,5% 5,5% 5,2%  
18:45   GBP Auktion av 10-årig Statsobligation 0,510%   0,500%  
19:00   GBP UK CBI distribution handelsbarometer (Feb) 1 4 0  
20:00   GBP Stålproduktion (metriska ton) (Jan) 665,60K   550,20K
20:00   MXN Mexikos ekonomiska aktivitetsindex (Månadsvis) (Dec) 0,20% 0,20% 0,10%  
20:00   MXN Mexikos ekonomiska aktivitetsindex (årsvis) (Dec) 0,70% 0,50% -1,20%  
20:00   MXN Mexikanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q4) -0,1% -0,1% 0,0%  
20:00   MXN Mexikanska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q4) -0,5% -0,4% -0,3%  
21:00   HUF Ungerska styrräntebeslut (Feb) 0,90% 0,90% 0,90%  
21:30   CAD Företagsvinster (Kvartalsvis) 3,6%   0,4%  
21:30   EUR Slovakiska bytesbalans (Dec) -328,0M   -260,0M
21:55   USD Redbook (årsvis) 5,4%   5,7%  
21:55   USD Redbook (Månadsvis) -0,2%   -0,2%  
22:00   USD Husprisindex (årsvis) (Dec) 5,2%   5,0%
22:00   USD Husprisindexet (Månadsvis) (Dec) 0,6% 0,3% 0,3%
22:00   USD Husprisindex (Dec) 283,0   281,3
22:00   USD Säsongsmässig justering S&P husprisindex composite-20 (Månadsvis) (Dec) 0,4% 0,5% 0,5%  
22:00   USD S&P/CS HPI Composite-20 (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Månadsvis) (Dec) 0,0%   0,1%  
22:00   USD S&P husprisindex composite-20 (årsvis) (Dec) 2,9% 2,8% 2,5%
22:45   USD FOMC-medlemmen Kaplan talar           
23:00   USD CB konsumentförtroendeindex (Feb) 130,7 132,0 130,4
23:00   USD Richmond Fed tillverkningsindex (Feb) -2 13 20  
23:00   USD Richmond tillverkningstransporter (Feb) 1   29  
23:00   USD Richmond index av tjänster (Feb) 26   10  
23:26   MXN Bytesbalansen i % av BNP (Q4) 0,80%   0,30%
23:30   USD Dallas Federal Reserves tjänsteintäkter (Feb) 14,0   18,8  
23:30   USD Utsikter för Texas tjänstesektor (Feb) 7,0   11,1  
23:47   MXN Bytesbalans (USD) (Q4) 2.486M 3.500M 820M
Onsdag 26 februari 2020
Helgdag   Helgdag Kuwait - Dia da Libertação
Helgdag   Helgdag Brasil - Ash Wednesday
00:30   USD Auktion av 52-Veckors Skuldväxel 1,270%   1,490%  
01:15   CAD BoC styrelseledamot Lane talar           
02:00   USD Auktion av 2-årig statsobligation 1,188%   1,440%  
04:00   USD FOMC-ledamot Clarida håller tal           
05:00   KRW Sydkoreas Tillverkningsindex BSI (Mar) 66   79  
05:30   USD API Veckovisa Råoljelager 1,300M   4,200M  
08:01   GBP Brittiska prisindex för handeln (årsvis) -0,6%   -0,3%  
08:30   AUD Byggnadsarbete slutfört (Kvartalsvis) (Q4) -3,0% -1,0% -0,4%  
12:00   THB Thailändska industriproduktionen (årsvis) (Jan) -4,59% -3,90% -4,35%  
13:00   JPY Japanska centralbankens konsumentprisindex (årsvis) 0,3%   0,3%  
13:00   SGD Singaporeanska industriproduktionen (årsvis) (Jan) 3,4% -5,3% -3,7%
13:00   SGD Singaporeanska industriproduktionen (Månadsvis) (Jan) 18,2% 0,6% 6,3%
13:27   PHP Budgetsaldot (Dec) 0,0B   -60,9B  
14:00   EUR Finlands exportprisindex (årsvis) (Jan) -1,3%   -0,5%  
14:00   EUR Finlands importprisindex (årsvis) (Jan) 0,1%   1,3%  
14:00   EUR Finlands Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Jan) -1,6%   -0,8%  
15:00   NOK Norska sysselsättningssiffror (Dec) 3,9% 4,0% 4,0%  
15:45   EUR Franska konsumentförtroendeindexet (Feb) 104 103 104  
16:00   HKD Hongkongs bruttonationalprodukt (Kvartalsvis) (Q4) -0,3% -0,4% -0,4%  
16:00   HKD Hongkongs bruttonationalprodukt (årsvis) (Q4) -2,9% -3,0% -2,9%  
16:00   HUF Bruttolöner (årsvis) (Dec) 13,1%   13,9%  
16:30   VND Vietnamesiska utländska direktinvesteringar (USD) 2,45B   1,60B  
17:00   EUR Italiens handelsbalans utanför EU (Jan) -0,28B   5,77B  
17:00   CHF (ZEW) Index över förväntningar från investerare och analytiker(ZEW) (Feb) 7,7   8,3  
17:00   EUR Österrikes Inköpschefsindex tillverkning (Feb) 50,2   49,2  
17:00   BWP Räntebeslut (Feb) 4,75%   4,75%  
18:40   EUR Tysk 5-årig Bobl auktion -0,690%   -0,590%  
19:00   EUR Totalt arbetssökande i Frankrike 3.264,8K   3.292,9K  
19:00   BHD Konsumentprisindexet (årsvis) (Jan) 0,10%   1,20%  
19:00   BHD Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Jan) -0,90%   -0,90%  
19:30   EUR Italiensk Auktion av 6-månaders BOT -0,287%   -0,355%  
19:30   INR Indiens M3 Penningutbud 9,6%   10,2%  
20:00   USD MBA 30-årig bolåneränta 3,73%   3,77%  
20:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis) 1,5%   -6,4%  
20:00   USD MBA Inköpsindex 273,1   258,4  
20:00   USD Marknadsindex för hypotekslån 655,0   645,5  
20:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån 2.852,9   2.875,1  
20:00   MXN Mexikanska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Dec) -0,4% -0,3% 1,7%  
20:00   MXN Mexikanska detaljhandelssiffror (årsvis) (Dec) 3,2% 2,2% 2,1%  
21:30   EUR Ordförande för ECB Lagarde håller tal           
22:04   IDR Lån (årsvis) (Jan) 6,10%   6,08%  
22:35   USD FOMC-medlemmen Kaplan talar           
23:00   USD Försäljning av nya hem (Månadsvis) (Jan) 7,9% 3,5% 2,3%
23:00   USD Nyförsäljning av hus (Jan) 764K 710K 708K
23:26   ARS Budgetsaldot (Jan) -3.766M   -120.143M  
23:30   USD Råoljelager 0,452M 2,005M 0,414M  
23:30   USD EIA Refinery Crude Runs (Veckovis) -0,202M   0,190M  
23:30   USD Crude Oil Imports -0,423M   -1,025M  
23:30   USD Cushing Crude Oil Inventories 0,906M   -0,133M  
23:30   USD Distillate Fuel Production -0,006M   0,015M  
23:30   USD EIA veckovisa bränslelager -2,114M -1,713M -0,636M  
23:30   USD Gasoline Production 0,272M   0,284M  
23:30   USD Heating Oil Stockpiles -0,149M   -1,024M  
23:30   USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (Veckovis) -1,5% -0,3% 1,4%  
23:30   USD Bensinvarulager -2,691M -2,245M -1,971M  
Torsdag 27 februari 2020
01:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde -2,321B   1,878B  
02:00   USD Auktion av 5-årig statsobligation 1,150%   1,448%  
02:00   USD FOMC-medlemmen Kashkari talar           
04:00   ARS Argentinska detaljhandelssiffror (årsvis) 44,4%   58,7%
05:45   NZD Export (Jan) 4,73B   5,50B
05:45   NZD Import (Jan) 5,07B   5,12B
05:45   NZD Handelsbalansen (Månadsvis) (Jan) -340M   384M
05:45   NZD Handelsbalansen (årsvis) (Jan) -3.870M   -4.460M
07:00   USD USA:s president Trump talar           
08:00   NZD Förtroendeindexet hos företagen (Jan) -19,4 -7,9 -13,2  
08:00   NZD NBNZ egen aktivitet (Jan) 12,0%   17,2%  
08:01   EUR Irlands konsumentförtroendeindex (Feb) 85,2   85,5  
08:30   AUD Byggnadsinvesteringar (Månadsvis) (Q4) -5,9%   2,7%  
08:30   AUD Utgiftsindex för anläggningar/maskiner (Kvartalsvis) (Q4) 0,8%   -3,5%  
08:30   AUD Nyinvesteringar av kapital i den privata sektorn (Kvartalsvis) (Q4) -2,8% 0,4% -0,4%
09:00   KRW Sydkoreanska styrräntebeslut (Feb) 1,25% 1,00% 1,25%  
09:30   JPY BoJ styrelseledamot Kataoka håller tal           
10:23   PHP Budgetsaldot (Dec) -251,1B   -60,9B  
13:00   JPY BOJ biträdande guvernör Amamiya håller tal           
13:30   EUR Hollands Affärsklimaindex (Feb) 3,7   2,5  
14:00   EUR Finlands konsumentförtroendeindex (Feb) -4,5   -4,6  
14:00   EUR Förtroendeindexet för industrin i Finland (Feb) -3   -8  
15:00   NOK Norska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Jan) 0,5% 1,1% -2,1%
15:00   TRY Turkiets ekonomiska förtroendeindex (Feb) 97,50   97,10  
16:00   SEK Konsumtionsförtroendet (Feb) 98,5   92,6  
16:00   SEK Förtroendeindexet inom tillverkningsindustrin (Feb) 104,7   101,8  
16:00   EUR Spanish CPI (årsvis) (Feb)   0,8% 1,1% 1,1%  
16:00   EUR Spanska konsumentprisindexet (Månadsvis) (Feb)   -0,1% -0,1% -1,0%  
16:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis)   0,0% -0,1% -1,4%  
16:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Feb)   0,9% 0,8% 1,1%  
16:00   HUF Ungerns Kvartalsvisa Sysselsättningssiffror (Jan) 3,4%   3,3%  
16:30   SEK Utlåningstillväxt till Svenska Hushåll (årsvis) (Jan) 5,1%   5,0%  
16:30   SEK Sveriges Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Jan) -1,0% 0,0% -0,5%  
16:30   SEK Sveriges Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Jan) -0,4% 0,7% 1,3%  
16:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Jan) 2,7% 1,8% 2,8%
16:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Jan) 0,9% -0,9% -0,9%
16:30   SEK Sveriges Handelsbalans (Jan) 9,90B 5,80B -2,30B
17:00   EUR Italienska affärsklimatindexet (Feb) 100,6 99,4 100,0
17:00   EUR Italienska konsumentförtroendeindexet (Feb) 111,4 111,4 111,8  
17:00   SAR M3 Penningtillgång (årsvis) (Jan) 6,60%   7,10%  
17:00   SAR Privata lån (årsvis) (Jan) 8,50%   7,00%  
17:00   EUR M3 Penningtillgång (årsvis) (Jan) 5,2% 5,3% 5,0%  
17:00   EUR Lån till icke-finansiella företag (Jan) 3,2%   3,2%  
17:00   EUR Privata lån (årsvis) 3,7% 3,7% 3,7%  
17:00   ISK Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Feb) 0,9%   -0,7%  
17:00   ISK Konsumentprisindexet (årsvis) (Feb) 2,4%   1,7%  
17:30   EUR Portugals Affärsklimatindex (Feb) 2,2   2,2  
17:30   EUR Portugals Konsumentförtroendeindex (Feb) -8,10   -7,80  
17:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Jan) 0,3% 0,2% 0,2%  
17:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Jan) 4,6% 4,4% 3,4%  
17:45   EUR Ordförande för ECB Lagarde håller tal           
18:00   EUR Affärs-och konsumentenkät (Feb) 103,5 102,8 102,6
18:00   EUR Affärsklimatindex (Feb) -0,04 -0,28 -0,19
18:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Feb) -6,6 -6,6 -8,1
18:00   EUR Konsumenters inflationsförväntningar (Feb) 21,1   20,7  
18:00   EUR Förväntningar på försäljningspriset (Feb) 3,8   2,9
18:00   EUR Sentiment för tjänster (Feb) 11,2 11,2 11,0  
18:00   EUR Industriindex (Feb) -6,1 -7,3 -7,0
18:30   GBP MPC medlem Cunliffe talar           
18:30   EUR Belgiens Konsumentprisindex (årsvis) (Feb) 1,10%   1,41%  
18:30   EUR Belgiens Konsumentprisindex (Månadsvis) (Feb) 0,02%   0,60%  
18:45   EUR Italiensk 10-årig BTP auktion 1,00%   0,94%  
18:45   EUR Italiensk Auktion av 5-årig BTP 0,36%   0,31%  
19:00   BRL IGP-M inflationsindex (Månadsvis) (Feb) -0,04% -0,04% 0,48%  
20:00   MXN Arbetslöshetssiffror (Jan) 3,70% 3,40% 3,10%  
20:00   MXN Mexikanska arbetslöshetssiffror (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Jan) 3,80% 3,40% 2,90%  
20:30   EUR Spanska affärsklimatindexet -3,7   -5,6  
21:00   RUB Ryska centralbankens reserver (USD) 563,1B   562,4B  
21:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd 1.724K 1.715K 1.733K
21:30   USD Orderingång av kapitalvaror (Månadsvis) (Jan) 0,9% 0,2% 0,1%
21:30   USD Underliggande priser för privatkonsumtionen (Q4)   1,20% 1,30% 2,10%
21:30   USD Beställning av kapitalvaror (Månadsvis) (Jan) -0,2% -1,5% 2,9%
21:30   USD Kapitalvaror med undantag av försvar (Månadsvis) (Jan) 3,6%   -1,9%
21:30   USD BNP (Kvartalsvis) (Q4)   2,1% 2,1% 2,1%  
21:30   USD BNP prisindex (Kvartalsvis) (Q4)   1,3% 1,4% 1,5%  
21:30   USD BNP försäljningssiffror (Q4) 3,1% 2,0% 3,2%  
21:30   USD Underliggande orderingång för kapitalvaror (Icke försvarsmaterial Ex. flyg) (Månadsvis) (Jan) 1,1% 0,1% -0,5%
21:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning 219K 212K 211K
21:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt 209,75K   209,25K
21:30   USD Priser för privatkonsumtionen (Q4)   1,3% 1,5% 1,5%
21:30   USD Hushållens konsumtionsutgifter netto (Q4) 1,7%   1,8%  
21:30   CAD Bytesbalansen (Q4) -8,8B -9,0B -10,9B
21:30   BRL Brasiliens Bankutlåning (Månadsvis) (Jan) -0,4%   1,6%  
22:00   ZMK Konsumentprisindexet (årsvis) (Feb) 13,9%   12,5%  
22:00   ZMK Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Feb) 1,9%   1,8%  
23:00   USD Förväntad husförsäljning (Månadsvis) (Jan) 5,2% 2,2% -4,3%
23:00   USD Indexet för förväntade försäljningssiffror av hus (Jan) 108,8   103,4
23:00   MXN Penningpolitisk mötesprotokoll        
23:30   USD Lagring av Naturgas -143B -158B -151B  
Fredag 28 februari 2020
Helgdag   Helgdag Taiwan - Ano Novo Lunar
00:00   USD KC Fed kompositindex (Feb) 5   -1  
00:00   USD KC Fed tillverkningsindex (Feb) 8 -5 -4  
00:00   EUR ECB:s De Guindos håller tal           
00:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel 1,530%   1,575%  
00:30   USD Auktion av 8-veckors skuldväxel 1,500%   1,570%  
00:30   USD Chicagos Fed verkställande direktör Evans håller tal           
02:00   USD Auktion av 7-årig Revers 1,247%   1,570%  
04:30   USD FOMC-medlemmen Mester talar           
05:00   KRW Sydkoreanska detaljhandelssiffror (Månadsvis) -3,1%   0,3%  
07:00   KRW Sydkoreanska industriproduktionen (Månadsvis) (Jan) -1,3% -2,0% 3,7%
07:00   KRW Sydkoreanska industriproduktionen (årsvis) (Jan) -2,4% -1,6% 4,2%  
07:00   KRW Sydkoreas Produktion inom Tjänsteföretag (Månadsvis) (Jan) 0,4%   0,1%
07:30   JPY Förhållandet mellan jobb/arbetssökande (Jan) 1,49 1,57 1,57  
07:30   JPY Tokyos konsumentprisindex (årsvis) (Feb) 0,5% 0,6% 0,7%  
07:30   JPY Tokios konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Feb) 0,4% 0,8% 0,6%  
07:30   JPY Tokyos KPI utöver livsmedel och energi (Månadsvis) (Feb) 0,0%   -0,5%  
07:30   JPY Arbetslöshetssiffror (Jan) 2,4% 2,2% 2,2%  
07:50   JPY Utländska köp av obligationer 658,7B   1.421,8B
07:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier -68,6B   -216,6B
07:50   JPY Industriproduktion (Månadsvis) (Jan)   0,8% 0,2% 1,2%  
07:50   JPY Prognos 1 för industriproduktion (Månadsvis) (Feb) 5,3%   3,5%  
07:50   JPY Prognos 2 för industriproduktionen (Månadsvis) (Mar) -6,9%   4,1%  
07:50   JPY Detaljhandelssiffor (årsvis) (Jan) -0,4% -1,1% -2,6%  
08:00   USD FOMC-medlemmen Mester talar           
08:01   GBP Gfk konsumentförtroendeindexet (Feb) -7 -8 -9  
08:30   AUD Bostadskredit (Jan) 0,3%   0,2%  
08:30   AUD Lånekreditindex i den privata sektorn (Månadsvis) (Jan) 0,4%   0,3%  
10:00   SGD Singapors Bankutlåning (Jan) 691,2B   692,4B  
11:00   IDR Indonesien M2 penningmängd (årsvis) (Jan) 7,10%   6,50%  
13:00   JPY Nystartade husbyggen (årsvis) (Jan) -10,1% -6,1% -7,9%  
14:00   EUR Finska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q4) -0,7%   0,4%
14:00   EUR Finska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q4) 0,4%   1,9%
14:00   EUR Estlands Bruttonationalprodukt (BNP) (årsvis) (Q4) 3,9%   4,8%
14:00   EUR Estlands Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Jan) -2,4%   -1,2%  
14:00   EUR Estlands Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Jan) -0,7%   -0,9%  
14:00   ZAR M3 Penningtillgång (årsvis) (Jan) 7,02%   6,15%
14:00   ZAR Kredit till privata sektor (Jan) 5,01% 5,90% 6,12%
14:00   UGX Konsumentprisindexet (årsvis) (Feb) 3,4%   3,4%  
14:05   JPY Entreprenadordrar (årsvis) (Jan) -17,0%   18,0%
15:00   GBP Landsomfattande husprisindex på bostadsmarknaden HPI (Månadsvis) (Feb) 0,3% 0,4% 0,5%  
15:00   GBP Rikstäckande husprisindex (årsvis) (Feb) 2,3% 2,3% 1,9%  
15:00   EUR Tyskt importprisindex (Månadsvis) (Jan) -0,4% 0,2% 0,2%  
15:00   EUR Tysklands importprisindex (årsvis) (Jan) -0,9% -0,4% -0,7%  
15:00   DKK Danska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis)   0,2% 0,3% 0,4%  
15:00   DKK Danska Sysselsättningssiffror (Jan) 3,1%   3,1%  
15:00   MYR Malaysias penningmängd (årsvis) (Jan) 3,9%   3,5%  
15:00   NOK Kreditindikator (årsvis) (Jan) 5,0% 5,0% 5,1%  
15:00   TRY Turkiska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q4) 6,0% 5,0% 0,9%  
15:00   TRY Turkiets Handelsunderskott (Jan) -4,45B   -4,33B  
15:00   EUR Detaljhandelssiffor (årsvis) (Jan) 5,6%   4,1%
15:00   EUR Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Jan) -18,5%   15,8%
15:30   CHF Detaljhandelssiffor (årsvis) (Jan) -0,1%   0,8%
15:30   THB Valutaswap (USD) 32,5B   33,2B  
15:30   THB Bytesbalans (USD) (Jan) 3,440B   4,100B  
15:30   THB Export (årsvis) (Jan) 3,50%   -1,70%  
15:30   THB Valutareserver (USD) 228,6B   229,4B  
15:30   THB Import (årsvis) (Jan) -0,10%   1,80%  
15:30   THB Thailändska privatkonsumtionen (Månadsvis) (Jan) 0,9%   0,4%  
15:30   THB Thailands Privatinvesteringar (Månadsvis) (Jan) -2,3%   -1,1%  
15:30   THB Thailändska handelsbalansen (Jan) 0,38B   1,90B  
15:45   EUR Fransk konsumtion (Månadsvis) (Jan) -1,1% 0,1% -0,3%  
15:45   EUR Frankrikes konsumentprisindex (årsvis)   1,4% 1,5% 1,5%  
15:45   EUR Fransk konsumentprisindex (Månadsvis)   0,0% 0,0% -0,4%  
15:45   EUR Frankrikes BNP (Kvartalsvis) (Q4) -0,1% -0,1% 0,3%  
15:45   EUR Franska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis)   0,0%   -0,5%  
15:45   EUR Franska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis)   1,6%   1,7%  
15:45   EUR Franska Producentprisindexet (Månadsvis) (Jan) -0,1%   0,1%  
16:00   CHF Schweiziska KOF ledande affärsindikatorer (Feb) 100,9 97,5 100,1  
16:00   EUR Österrikiska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q4) 0,3% 0,3% 0,2%  
16:00   EUR Österrikes Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Jan) -0,3%   -0,4%  
16:00   EUR Österrikes Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Jan) 0,2%   0,2%  
16:00   HUF Ungerska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q4) 4,5% 4,5% 5,0%  
16:30   SEK Svenska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q4) 0,8% 0,8% 1,8%
16:30   SEK Svenska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q4) 0,2% 0,2% 0,4%
16:30   HKD M3 Penningtillgång (Jan) 2,4%   2,3%  
16:55   EUR Förändring i tysk arbetslöshetsstatistik (Feb) -10K 3K -4K
16:55   EUR Tyska arbetslöshetssiffror (Feb) 5,0% 5,0% 5,0%  
16:55   EUR Tysklands arbetslöshet (Feb) 2,262M   2,272M
16:55   EUR Tysklands arbetslöshet ej säsongsrensad. (Feb) 2,396M   2,426M
17:00   NGN Valutareserver (USD) (Feb) 36,38B   38,10B  
17:00   EUR Spaniens bytesbalans (Dec) 2,21B 7,27B 3,35B  
17:00   PLN Polens BNP (Kvartalsvis) 0,3% 0,2% 1,2%
17:00   PLN Polska bruttonationalprodukten (årsvis) 3,2% 3,1% 3,9%
17:00   NOK Centralbankens valutaköp (Mar) -500,0M   -500,0M  
17:00   NOK Sysselsättningsförändring (Feb) 75,15K 76,70K 75,67K  
17:00   NOK Icke säsongsmässig justering av arbetslösheten (Feb) 2,30% 2,30% 2,40%  
17:00   ISK (BNP) Bruttonationalprodukten (årsvis) (Q4) 4,7%   -0,1%  
17:00   ISK (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q4) 4,8%   -1,0%
17:30   EUR Konsumentprisindexet i Portugal (årsvis)   0,4%   0,8%  
17:30   EUR Portugals Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis)   -0,6%   -0,8%  
18:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis) (Feb)   0,4% 0,5% 0,5%  
18:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis) (Feb)   0,0%   0,1%  
18:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Feb)   -0,4% -0,3% -1,8%  
18:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Feb)   0,3% 0,4% 0,4%  
18:00   INR Federal Reserves budgetunderskott (Jan) 9.854,72B   9.317,25B  
18:00   EUR Ordförande för tyska Bundesbank talar           
18:00   EUR Greklands Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Jan) 3,3%   4,7%  
18:00   EUR Greklands Detaljhandelssiffror (årsvis) (Dec) -1,5%   3,7%
19:00   EUR Irlands Detaljhandelssiffror (årsvis) (Jan) 3,7%   5,8%  
19:00   EUR Irlands Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Jan) -3,4%   3,6%  
19:00   EUR Portugals BNP (Kvartalsvis) (Q4) 0,7% 0,6% 0,3%  
19:00   EUR Portugisiska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q4) 2,2% 2,2% 1,9%  
19:00   EUR Lettlands BNP (årsvis) (Q4) 1,0% 1,1% 2,9%  
19:00   EUR Lettlands detaljhandelsomsättning (Månadsvis) (Jan) 0,60%   -0,20%  
19:00   EUR Lettlands detaljhandelsomsättning (årsvis) (Jan) 2,60%   2,30%  
19:15   GBP BoE MPC-ledamoten Haldane talar           
19:23   EGP M2 Penningtillgång (årsvis) (Jan) 13,75%   13,28%  
19:30   INR Bankers Utlåningstillväxt i Indien 6,4%   7,1%  
19:30   INR Inlåningstillväxt 9,2%   9,9%  
19:30   INR Indiens FX Reserver, USD 476,12B   476,09B  
19:30   INR Ekonomisk tillväxt i Infrastrukturen (årsvis) (Jan) 2,2%   1,3%  
20:00   MXN Mexikanska handelsbalansen (Jan) -2,416B -2,653B 3,068B  
20:00   MXN Handelsbalans (USD) (Jan) 1,940B   1,283B  
20:00   INR Indian BNP 5,0%   6,1%
20:00   INR Indiska bruttonationalprodukten (Q3) 4,7% 4,7% 4,5%  
20:00   CLP Chiles Kopparproduktion (årsvis) (Jan) 1,4%   -0,5%  
20:00   CLP Chiles tillverkningsindex (årsvis) (Jan) 3,4% 1,0% 4,4%
20:00   CLP Chilenska detaljhandelssiffror (årsvis) 0,1%   -2,8%  
20:00   BRL Brasilianska arbetslöshetssiffran 11,2%   11,0%  
20:00   ZAR Sydafrikas Handelsbalans (Jan) -1,87B -13,80B 13,89B
21:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (årsvis) (Feb)     1,7% 1,7%  
21:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (Månadsvis) (Feb)     0,3% -0,6%  
21:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (Månadsvis) (Feb)     0,4% -0,8%  
21:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (årsvis) (Feb)     1,6% 1,6%  
21:00   CLP Chilenska arbetslöshetssiffror (Jan)   7,2% 7,0%  
21:30   USD Underliggande PCE-Prisdeflator (årsvis) (Jan)   1,7% 1,6%  
21:30   USD Prisindexet för den privata konsumtionen (Månadsvis) (Jan)   0,2% 0,2%  
21:30   USD Handelsbalans för varor (Jan)       -68,67B  
21:30   USD PCE-deflatorer (årsvis) (Jan)     1,6  
21:30   USD PCE-Prisdeflator (Månadsvis) (Jan)     0,3%  
21:30   USD Privata inkomster (Månadsvis) (Jan)   0,3% 0,2%  
21:30   USD Privata utgifter (Månadsvis) (Jan)   0,3% 0,3%  
21:30   USD Personlig konsumtion, reala termer (Månadsvis) (Jan)     0,1%  
21:30   USD Detaljhandelslager utöver fordon (Jan)     -0,3%  
21:30   USD Grossist inventarier (Månadsvis)       -0,2%  
21:30   CAD BNP-deflator (Kvartalsvis) (Q4)   0,30% 0,10%  
21:30   CAD (BNP) Bruttonationalprodukten (Månadsvis) (Dec)   0,1% 0,1%  
21:30   CAD BNP (Kvartalsvis) (Q4)     0,3%  
21:30   CAD BNP (årsvis) (Q4)     1,65%  
21:30   CAD BNP beräknad på årsbasis (Kvartalsvis) (Q4)   0,3% 1,3%  
21:30   CAD Kanadensiska prisindex för Industriproduktionen (årsvis) (Jan)     0,3%  
21:30   CAD Kanadensiska prisindex för Industriproduktionen (Månadsvis) (Jan)   0,1% 0,1%  
21:30   CAD Råvaruprisindex (Månadsvis) (Jan)     2,8%  
21:30   CAD Råvaruprisindex (RMPI) (årsvis) (Jan)     7,9%  
21:30   BRL Brasiliens Skuldsättningsgrad till BNP (Jan)   55,3% 55,7%  
21:30   BRL Budgetsaldot (Jan)     -38,430B  
21:30   BRL Budgetöverskott (Jan)   46,800B -13,500B  
22:00   EUR Belgiska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q4)   0,4% 0,4%  
22:00   KES Konsumentprisindexet (årsvis) (Feb)     5,78%  
22:15   USD FOMC-kommitténs medlem Bullard håller tal           
22:45   USD Chicagos inköpschefers index (Feb)   45,9 42,9  
23:00   USD Förväntningar för Michigans 5-årig inflation (Feb)     2,50%  
23:00   USD Michigans konsumentförtroendeindex, slutliga (Feb)   92,6 90,5  
23:00   USD Sentiment index hos konsumenterna i Michigan (Feb)   100,9 99,8  
23:00   USD Michigan Consumer Sentiment Preliminary (Feb)   113,8 114,4  
23:00   USD Michigans Inflationsförväntningar (Feb)     2,5%  
23:00   COP Arbetslöshetssiffror (Jan)     9,5%  
23:00   COP Sysselsättningsgraden i städer (Jan)     10,5%  
Lördag 29 februari 2020
00:00   CAD Budgetsaldot (Dec)     -2,70B  
00:00   CAD Budgetsaldot (årsvis) (Dec)     -11,75B  
00:15   GBP MPC medlem Cunliffe talar           
01:00   USD Dallas Federal Reserves privata konsumtionsutgifter (Jan)     1,70%  
02:00   USD Baker Hughes Rig Count     679  
02:00   USD USA:s Baker Hughes totala räkning av riggar     791  
02:00   BRL CAGED jobb med lönelistor netto     -307,31K  
03:30   GBP CFTC GBPspekulativa nettopositioner     21,1K  
03:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för aluminium     -85,7K  
03:30   USD CFTC Koppar spekulativa nettopositioner     -45,7K  
03:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner korn     38,2K  
03:30   USD CFTC Crude Oil spekulativa nettopositioner     396,8K  
03:30   USD CFTC Guld spekulativa nettopositioner     308,0K  
03:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions     8,7K  
03:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för naturgas     -243,5K  
03:30   USD CFTC S&P 500 speculative net positions     34,8K  
03:30   USD CFTC Silver spekulativa nettopositioner     67,6K  
03:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för sojabönor     -23,7K  
03:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner på vete     41,2K  
03:30   CAD CFTC CAD spekulativa nettopositioner     9,7K  
03:30   MXN CFTC MXN spekulativa nettopositioner     156,3K  
03:30   CHF CFTC CHF spekulativa nettopositioner     3,8K  
03:30   AUD CFTC AUD spekulativa nettopositioner     -32,7K  
03:30   BRL CFTC BRL spekulativa nettopositioner     -32,2K  
03:30   JPY CFTC JPY spekulativa nettopositioner     -36,0K  
03:30   NZD CFTC NZD spekulativa nettopositioner     -4,1K  
03:30   RUB CFTC RUB spekulativa nettopositioner     26,9K  
03:30   EUR CFTC EUR spekulativa nettopositioner     -85,7K  
04:00   COP Colombianska styrräntebeslutet (Feb)   4,25% 4,25%  
05:00   MXN Budgetbalans (Jan)     -231,18B  
09:00   CNY Chinese Composite PMI (Feb)     53,0  
09:00   CNY Kinas Tillverkningsindex PMI (Feb)   46,0 50,0  
09:00   CNY Kinas tjänsteindex PMI (Feb)     54,1  
10:00   VND Vietnamesisk KPI (årsvis)     6,43%  
10:00   VND Vietnamesisk industriproduktion (årsvis)     5,5%  
10:00   VND Vietnamesiska detaljhandelssiffor (årsvis)     10,2%  
10:00   VND Vietnamesiska handelsbalansen     259M  
Söndag 1 mars 2020
Helgdag   Helgdag Catar - Feriado Bancário
08:00   KRW Export (årsvis) (Feb)   3,4% -6,3%  
08:00   KRW Import (årsvis) (Feb)   -6,9% -5,4%  
08:00   KRW Sydkoreanska handelsbalansen (Feb)     0,54B  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data