Hämta hem AppenHämta hem Appen
  Aktuell tid : 09:19 (GMT +8:00)  
16/09/2019 - 22/09/2019
 
Filter
 
Sök: 
 
ltr
0
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 16 september 2019
Helgdag   Helgdag Malaysia - Malaysias nationaldag
Helgdag   Helgdag Japan - Respekt för de äldre-dagen
Helgdag   Helgdag Mexiko - Självständighetsdagen
07:00   GBP Rightmove husprisindex (Månadsvis) -0,2%   -1,0%  
10:00   KRW Export (årsvis) (Aug) -13,8%   -13,6%  
10:00   KRW Import (årsvis) (Aug) -4,2%   -4,2%  
10:00   KRW Sydkoreanska handelsbalansen (Aug) 1,65B   1,72B  
10:00   CNY Kinesiska investeringar i anläggningstillgångar (årsvis) (Aug) 5,5% 5,6% 5,7%  
10:00   CNY Kinesiska industriproduktionen (årsvis) (Aug) 4,4% 5,2% 4,8%  
10:00   CNY Kinas industriproduktion hittills i år (årsvis) (Aug) 5,6%   5,8%  
10:00   CNY Kinesiska detaljhandelssiffror (årsvis) (Aug) 7,5% 7,9% 7,6%  
10:00   CNY Kinas årsvisa detaljhandelssiffror (årsvis) (Aug) 8,21%   8,32%  
10:00   CNY Arbetslöshetssiffror i Kina 5,2%   5,3%  
12:00   IDR Indonesiens exporttillväxt (årsvis) (Aug) -9,99% -6,00% -5,12%  
12:00   IDR Indonesiens importtillväxt (årsvis) (Aug) -15,60% -12,90% -15,21%  
12:00   IDR Indonesiska handelsbalansen (Aug) 0,08B 0,19B -0,06B  
14:00   NOK Norges Handelsbalans (Aug) 6,7B   6,5B  
14:30   INR Indiens grossistprisindex (WPI) Livsmedel (årsvis) (Aug) 7,67%   6,15%  
14:30   INR Indiens grossistprisindex (WPI) för bränsle (årsvis) (Aug) -4,00%   -3,64%  
14:30   INR Indiska partiprisindexet (årsvis) (Aug) 1,08% 1,04% 1,08%  
14:30   INR Indiens WPI-inflationen (partihandel) (årsvis) (Aug) 0,00%   0,34%  
14:45   EUR ECBs Coeure talar           
15:00   CZK Prisindex i producent och importled (årsvis) (Aug) 2,1% 1,9% 2,1%  
15:00   CZK Prisindex i producent och importled (Månadsvis) (Aug) 0,1% -0,1% -0,1%  
15:00   TRY Turkiets Kvartalsvisa Arbetslöshetssiffror (Jun) 13,0%   12,8%  
15:00   TRY Turkish Retail Sales (årsvis) -3,7%   -1,2%  
15:00   TRY Turkish Retail Sales (Månadsvis) -1,5%   2,3%  
16:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis) (Aug) 0,4% 0,5% 0,5%  
16:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis) (Aug) 0,4% 0,5% 0,5%  
16:00   EUR Italiens KPI utöver tobak (Månadsvis) (Aug) 0,3%   0,2%  
16:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Aug) 0,5% 0,5% 0,5%  
16:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Aug) 0,0% -1,7% -1,8%  
16:00   TRY Turkiets budgetunderskott (Aug) 0,58B   9,90B  
18:00   ILS BNP beräknad på årsbasis (Kvartalsvis)   1,0%   4,6%
18:00   EUR Totala tillgångsreserver (Aug) 836,50B   797,87B
19:25   BRL Fokusmarknadsrapport från BCB        
20:00   PLN Konsumentprisindexet (årsvis) (Aug) 2,2% 2,1% 2,2%  
20:00   RUB Penningpolitisk mötesprotokoll från CBR        
20:30   USD NY Empire States tillverkningsindex (Sep) 2,00 4,00 4,80  
20:30   CAD Köp av utländsk värdepapper (Jul) -1,17B   -4,06B
20:30   CAD Köp av utländska värdepapper av kanadensare (Jul) 12,45B   6,61B  
21:00   EUR Fransk Auktion av 12-månaders BTN -0,624%   -0,729%  
21:00   EUR Fransk Auktion av 3-månaders BTN -0,573%   -0,609%  
21:00   EUR Fransk Auktion av 6-månaders BTN -0,624%   -0,699%  
21:00   RUB Ryska industriproduktionen (årsvis) 2,9%   2,8%  
23:30   USD Auktion av 3-månaders statsskuldväxel 1,945%   1,920%  
23:30   USD Auktion av 6-månaders Skuldväxel 1,870%   1,825%  
Tisdag 17 september 2019
Helgdag   Helgdag Israel - Valdagen
  Helgdag Chile - Nationaldagen - Tidig stängning vid 13:30
05:00   NZD Westpacs sentiment index hos konsumenter (Q3) 103,1   103,5  
06:00   PEN Peruvianska bruttonationalprodukten (årsvis) 3,28%   2,62%  
06:00   PEN Peruvianska arbetslöshetssiffor 5,8%   6,0%  
08:30   SGD Icke-oljeexport (Månadsvis) (Aug) 6,70% 2,50% 3,50%
08:30   SGD Icke-oljeexport (årsvis) (Aug) -8,90% -12,20% -11,40%
08:30   SGD Singaporeanska handelsbalansen 3,790B   2,830B  
09:30   AUD Husprisindex (Kvartalsvis) (Q2) -0,7% -1,0% -3,0%  
09:30   AUD Penningpolitiskt Möte        
09:30   CNY Kinas Huspriser (årsvis) (Aug) 8,8%   9,7%  
11:00   NZD RBNZ Off-shore innehav (Aug) 50,40%   50,50%
13:45   CHF SECO:s konjunkturprognos        
15:30   SEK Sveriges Arbetslöshetssiffror (Aug) 7,1%   6,9%  
16:00   NGN Konsumentprisindexet (årsvis) 11,02%   11,08%  
16:00   NGN Livsmedelsinflation (årsvis) 13,17%   13,39%  
16:30   HKD Hong Kongs Arbetslöshetssiffror (Aug) 2,9%   2,9%  
16:40   EUR Spansk Auktion av 3-månaders Letras -0,566%   -0,528%  
17:00   EUR Tyska affärsklimatindexet ZEW på agendan (Sep) -19,9 -15,0 -13,5  
17:00   EUR Tyska finansanalytikers förtroendeindex (ZEW) (Sep) -22,5 -38,0 -44,1  
17:00   EUR Månatliga tyska ekonomiindex (Sep) -22,4 -37,4 -43,6  
18:00   ILS (årsvis) (Jul) 6,3%   7,5%  
20:30   CAD Tillverkning och försäljning (Månadsvis) (Jul) -1,3% -0,3% -1,4%
20:55   USD Redbook (årsvis) 5,4%   6,4%  
20:55   USD Redbook (Månadsvis) -0,9%   -0,4%  
21:00   RUB Ryska PPI (Månadsvis) -0,6%   -2,7%  
21:00   RUB Ryska PPI (årsvis) 0,3%   1,1%  
21:15   USD Graden av kapacitetsutnyttjandet (Aug) 77,9% 77,6% 77,5%  
21:15   USD Industriproduktion (Månadsvis) (Aug) 0,6% 0,2% -0,1%
21:15   USD Industriproduktion (årsvis) (Aug) 0,36%   0,52%
21:15   USD Tillverkning och produktion (Månadsvis) (Aug) 0,5% 0,2% -0,4%  
22:00   USD NAHB husmarknadsindex (Sep) 68 66 67
22:30   NZD GlobalDairyTrade prisindex 2,0%   -0,4%  
22:30   QAR Qatars konsumentprisindex ( KPI) (årsvis) 0,00%   -0,60%  
Onsdag 18 september 2019
Helgdag   Helgdag Chile - Självständighetsdagen
01:10   EUR ECBs Coeure talar           
04:00   USD US Utländska köp, T-obligationer (Jul) 11,00B   -7,70B  
04:00   USD Totalt Kapitalflöde Netto (Jul) 43,80B   21,00B
04:00   USD TIC nettot av långfristiga utländska transaktioner (Jul) 84,3B   100,6B
04:00   USD TIC Netto långfristiga transaktioner, inklusive swaps (Jul) 62,30B   80,90B
04:30   USD API Veckovisa Råoljelager 0,592M   -7,200M  
05:00   KRW Exportpriser (årsvis) (Aug) -3,9% -6,3% -5,4%
05:00   KRW Importprisindexet (årsvis) (Aug) 0,0% 1,0% -1,1%
06:45   NZD Bytesbalansen (årsvis) (Q2) -10,23B -10,12B -10,62B  
06:45   NZD Bytesbalansen (Kvartalsvis) (Q2) -1,11B -1,12B 0,68B  
06:45   NZD Bytesbalansen i % av BNP (Q2) -3,40% -3,40% -3,60%  
07:50   JPY Export (årsvis) (Aug) -8,2% -10,9% -1,5%
07:50   JPY Import (årsvis) (Aug) -12,0% -11,2% -1,2%  
07:50   JPY Handelsbalans (Aug) -136,3B -355,9B -250,7B  
08:30   AUD WMI ledande index (Månadsvis) -0,3%   0,1%  
14:00   GBP Bilregistrering (årsvis) (Jul)     -4,9%  
14:00   GBP Bilregistrering (Månadsvis) (Jul)     21,6%  
14:00   EUR Italiens bilregistrering (årsvis) (Jul)     -2,1%  
14:00   EUR Italiens bilregistrering (Månadsvis) (Jul)     -13,0%  
14:00   EUR Tysklands bilregistrering (årsvis) (Jul)     -4,7%  
14:00   EUR Tysklands bilregistrering (Månadsvis) (Jul)     -2,3%  
14:00   EUR Frankrikes bilregistrering (årsvis) (Jul)     -8,4%  
14:00   EUR Frankrikes bilregistrering (Månadsvis) (Jul)     19,1%  
15:00   EUR Österrikes harmoniserade konsumentprisindex (Månadsvis) (Aug)     -0,8%  
15:00   EUR Österrikes harmoniserade konsumentprisindex (årsvis) (Aug)     1,4%  
15:00   EUR Slovakisk EU normaliserad KPI (Månadsvis) (Aug)   0,20% 0,10%  
15:00   EUR Slovakiens EU normaliserad KPI (årsvis) (Aug)   3,00% 3,00%  
15:05   THB Thailändska styrräntebeslut   1,75% 1,50%  
16:00   EUR Italienska industrins orderingång (årsvis) (Jul)   -2,6% -4,8%  
16:00   EUR Orderingången för den italienska industrin (Månadsvis) (Jul)   1,9% -0,9%  
16:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (Månadsvis) (Jul)   0,20% -0,50%  
16:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (årsvis) (Jul)   -1,50% -0,80%  
16:00   PLN Lönesektor för Polska företag (årsvis) (Aug)   6,7% 7,4%  
16:00   PLN Sysselsättningstillväxt (årsvis) (Aug)   2,7% 2,7%  
16:00   ZAR Konsumentprisindexet (årsvis) (Aug)   4,2% 4,2%  
16:00   ZAR Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Aug)   0,1% 0,4%  
16:00   ZAR Sydafrikas Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Aug)   4,2% 4,0%  
16:00   ZAR Sydafrikas Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Aug)   0,2% 0,4%  
16:30   GBP Konsumentprisindexet (årsvis) (Aug)   1,8% 1,9%  
16:30   GBP Underliggande månadsvisa KPI (Månadsvis) (Aug)   0,7% 0,1%  
16:30   GBP Underliggande Producentprisindex (årsvis) (Aug)   2,0% 2,0%  
16:30   GBP Underliggande Producentprisindex (Månadsvis) (Aug)   0,2% 0,4%  
16:30   GBP Underliggande detaljhandelsprisindex (Månadsvis) (Aug)     0,0%  
16:30   GBP Underliggande detaljhandelsprisindex (årsvis) (Aug)     2,7%  
16:30   GBP Konsumentprisindexet (årsvis) (Aug)   1,8% 2,1%  
16:30   GBP Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Aug)   0,5% 0,0%  
16:30   GBP KPI, ej årstidsjusterat (Aug)     107,90  
16:30   GBP Rikstäckande husprisindex (årsvis)     0,6%  
16:30   GBP Producent prisindexets input (Månadsvis) (Aug)   -0,4% 0,9%  
16:30   GBP Producent prisindexets input (årsvis) (Aug)   -0,5% 1,3%  
16:30   GBP Producent prisindexets output (Månadsvis) (Aug)   0,1% 0,3%  
16:30   GBP Producent prisindexets output (årsvis) (Aug)   1,7% 1,8%  
16:30   GBP Detaljhandelsprisindex (Månadsvis) (Aug)   0,7% 0,0%  
16:30   GBP Detaljhandelssiffor (årsvis) (Aug)   2,5% 2,8%  
17:00   EUR Italienska handelsbalansen (Jul)     5,728B  
17:00   EUR Italiens handelsbalans i EU (Jul)     1,88B  
17:00   EUR Byggproduktion (Månadsvis) (Jul)     -0,46%  
17:00   EUR Underliggande konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Aug)   0,2% 0,2%  
17:00   EUR Konsumentprisindexet (årsvis) (Aug)   0,9% 0,9%  
17:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Aug)   1,0% 1,0%  
17:00   EUR Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Aug)   0,2% -0,5%  
17:00   EUR KPI exklusive Tobak (Månadsvis) (Aug)     -0,5%  
17:00   EUR KPI exklusive Tobak (årsvis) (Aug)     1,0%  
17:00   EUR HIKP utöver energi och livsmedel (årsvis) (Aug)   1,1% 1,1%  
17:00   EUR HIKP utöver energi och livsmedel (Månadsvis) (Aug)   0,2% -0,5%  
17:40   EUR Tysk 30-årig Bund auktion     -0,110%  
18:00   EUR Portugals bytesbalans (Jul)     -3,249B  
18:50   EUR ECB:s De Guindos håller tal           
19:00   USD MBA 30-årig bolåneränta     3,82%  
19:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis)     2,0%  
19:00   USD MBA Inköpsindex     253,5  
19:00   USD Marknadsindex för hypotekslån     569,8  
19:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån     2.377,5  
19:00   IDR Indonesiens fordonsförsäljning (årsvis)     -17,10%  
19:00   ZAR Sydafrikas Detaljhandelssiffror (årsvis) (Jul)   2,6% 2,4%  
20:30   USD Bygglov (Månadsvis) (Aug)     8,4%  
20:30   USD Bygglov (Aug)   1,310M 1,317M  
20:30   USD Nystartade husbyggen (Aug)   1,250M 1,191M  
20:30   USD Påbörjat bostadsbyggande , reviderat (Månadsvis) (Aug)   4,5% -4,0%  
20:30   CAD Vanligt KPI (årsvis)   1,9% 1,9%  
20:30   CAD Underliggande konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Aug)   2,2% 2,0%  
20:30   CAD Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Aug)     0,3%  
20:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (Månadsvis) (Aug)   -0,2% 0,5%  
20:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Aug)   2,0% 2,0%  
20:30   CAD Median KPI (årsvis)   2,1% 2,1%  
20:30   CAD Trimmat KPI (årsvis)   2,1% 2,1%  
21:00   RUB Russian Real Wage Growth (årsvis) (Aug)   3,0% 3,5%  
21:00   RUB Ryska detaljhandelssiffror (årsvis) (Aug)   0,8% 1,0%  
21:00   RUB Ryska arbetslöshetssiffror (Aug)   4,4% 4,5%  
21:10   ILS (årsvis)     7,5%  
22:30   USD Råoljelager   -2,496M -6,912M  
22:30   USD EIA Refinery Crude Runs (Veckovis)     0,114M  
22:30   USD Crude Oil Imports     -0,413M  
22:30   USD Cushing Crude Oil Inventories     -0,798M  
22:30   USD Distillate Fuel Production     0,187M  
22:30   USD EIA veckovisa bränslelager   0,535M 2,704M  
22:30   USD Gasoline Production     0,088M  
22:30   USD Heating Oil Stockpiles     0,285M  
22:30   USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (Veckovis)   -0,5% 0,3%  
22:30   USD Bensinvarulager   -0,538M -0,682M  
23:00   COP Import (årsvis) (Jul)     -5,70%  
23:00   COP Handelsbalans (USD) (Jul)     -0,761B  
23:20   UAH Ukrainska bruttonationalprodukten (årsvis)     2,5%  
23:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde     -1,591B  
Torsdag 19 september 2019
Helgdag   Helgdag Chile - Army Day
02:00   USD FOMC ekonomiska prognoser           
02:00   USD FOMC Yttrande        
02:00   USD Räntebeslut   2,00% 2,25%  
02:30   USD FOMC:s presskonferens           
05:00   BRL Brasilianska styrräntebeslut   5,50% 6,00%  
06:45   NZD (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q2)   0,4% 0,6%  
06:45   NZD Årlig BNP (årsvis) (Q2)   2,0% 2,5%  
06:45   NZD BNP årligt genomsnitt (Q2)   2,4% 2,7%  
06:45   NZD BNP utgifter (Kvartalsvis) (Q2)   0,5% 0,8%  
09:30   AUD Förändring i sysselsättningen (Aug)   10,0K 41,1K  
09:30   AUD Förändring i full sysselsättning (Aug)     34,5K  
09:30   AUD Antalet sysselsatta (Aug)   66,1% 66,1%  
09:30   AUD Australienska centralbankens månatliga rapporter        
09:30   AUD Arbetslöshetssiffror (Aug)   5,3% 5,2%  
11:00   KRW Sydkoreas M2 Penningutbud (Jul)     7,10%  
Preliminär   JPY Japanska centralbankens penningpolitiska utlåtande        
11:00   JPY Räntebeslut     -0,10%  
12:30   EUR Hollands Konsumentförtroendeindex (Sep)     0,0  
12:30   EUR Hollands Konsumtionsutgifter (Jul)     1,7%  
12:30   EUR Hollands Arbetslöshetssiffror (Aug)     3,4%  
14:00   CHF Handelsbalansen (Aug)     3,631B  
14:00   EUR Tyska grossistpris index (årsvis) (Aug)     -0,1%  
14:00   EUR Tyska grossistpris index (Månadsvis) (Aug)     -0,3%  
15:30   CHF SNB:s penningpolitiska rapport           
15:30   IDR Indonesiens räntebeslut     5,50%  
15:30   IDR Aktuell ränta på inlåningsfacilitet     4,75%  
15:30   IDR Aktuell ränta på utlåningsfacilitet     6,25%  
16:00   TWD Taiwans styrränta (Q3)   1,375% 1,375%  
16:00   PLN Polens Industrieproduktion (årsvis) (Aug)   1,7% 5,8%  
16:00   PLN Polens Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Aug)   0,8% 0,6%  
16:00   NOK Norska styrräntebeslut   1,50% 1,25%  
16:00   EUR Bytesbalansen (Jul)     18,4B  
16:00   EUR Bytesbalansen på kalendern (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Jul)     23,1B  
16:00   KWD Konsumentprisindexet (årsvis)     1,20%  
16:30   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (årsvis) (Aug)   2,6% 2,9%  
16:30   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Aug)   -0,2% 0,2%  
16:30   GBP Detaljhandelssiffor (årsvis) (Aug)   2,9% 3,3%  
16:30   GBP Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Aug)   -0,2% 0,2%  
16:40   EUR Slovakiens arbetslöshetsprocent (Jul)   5,0% 5,0%  
17:00   EUR Fransk Auktion av 3-årig BTAN     -0,69%  
17:00   EUR Franska 5-årig BTAN Auktion     -0,44%  
18:00   EUR ECBs Coeure talar           
19:00   GBP MPK röstar för räntesänkning (Sep)     0  
19:00   GBP MPC röstar för räntehöjning (Sep)     0  
19:00   GBP MPC lämnar räntan oförändrad (Sep)   9 9  
19:00   GBP Engeslska Centralbankens (BoE) Totala Kvantitativa Lättnader (Sep)   435B 435B  
19:00   GBP Räntebeslut (Sep)   0,75% 0,75%  
19:00   GBP MPC kommitténs penningpolitiska mötesprotokoll        
Preliminär   TRY Penningpolitiskt mötesprotokoll från CBRT        
20:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd   1.672K 1.670K  
20:30   USD Bytesbalansen (Q2)   -127,8B -130,4B  
20:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning   213K 204K  
20:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt     212,50K  
20:30   USD Philadelphia Fed tillverkningsindex (Sep)   11,0 16,8  
20:30   USD Philadelphia Federal Reserves månatliga index (Sep)     32,6  
20:30   USD Philly Federal Reserve CAPEX-index (Sep)     22,60  
20:30   USD Philly Fed Sysselsättningsindex (Sep)     3,6  
20:30   USD Philly Federal Reserve nya orderingångar (Sep)     25,8  
20:30   USD Philly Federal Reserve priser som betalas (Sep)     12,80  
20:30   CAD Förändring i sysselsättning utanför jordbrukssektorn     73,7K  
21:00   RUB Ryska centralbankens reserver (USD)     532,7B  
21:00   ZAR Sydafrikas Styrräntebeslut (Sep)   6,50% 6,50%  
21:00   ZAR Lägsta utlåningsräntan (Sep)     10,00%  
22:00   USD Befintlig husförsäljning (Aug)   5,37M 5,42M  
22:00   USD Befintlig husförsäljning (Månadsvis) (Aug)   -0,4% 2,5%  
22:15   BHD (BNP) Bruttonationalprodukten (årsvis)     2,70%  
22:15   BHD (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis)     -2,50%  
22:30   USD Lagring av Naturgas     78B  
23:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel     1,940%  
23:30   USD Auktion av 8-veckors skuldväxel     1,920%  
Fredag 20 september 2019
Helgdag   Helgdag Chile - Nationell helgdag
03:00   ARS Argentinska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q2)   -5,7% -5,8%  
03:00   ARS Argentinska arbetslöshetssiffror (Q2)     10,1%  
07:30   JPY KPI, ej årstidsjusterat (Månadsvis) (Aug)     -0,2%  
07:30   JPY Konsumentprisindexet för kapitalvaror och tjänster (årsvis) (Aug)   0,5% 0,6%  
07:30   JPY Rikstäckande konsumentprisindex (årsvis) (Aug)     0,5%  
07:50   JPY Utländska köp av obligationer     724,4B  
07:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier     -161,3B  
Preliminär   PHP Rådgivande kommittémöte för BSP        
11:00   THB Tull-baserade exportuppgifter (Aug)     4,28%  
11:00   THB Tull-baserade importuppgifter (Aug)     1,67%  
11:00   THB Tull-baserad data för utlandshandel (USD) (Aug)     0,110B  
11:00   NZD Kreditkortskonsumtion (årsvis)     5,0%  
13:00   EUR Finlands bytesbalans (Jul)     0,80B  
13:00   EUR Estlands Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Aug)     -0,2%  
13:00   EUR Estlands Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Aug)     0,1%  
14:00   EUR Tyskt producentprisindex (årsvis) (Aug)   0,6% 1,1%  
14:00   EUR Tyskt producentprisindex (Månadsvis) (Aug)   -0,2% 0,1%  
14:00   DKK Danmarks Konsumentförtroendeindex (Sep)     6,3  
14:00   EUR Bytesbalansen (Q2)     3,4%  
14:30   HUF Bytesbalansen (EUR) (Kvartalsvis) (Q2)     0,384B  
15:00   MYR Malaysias valutareserver i USD     103,5B  
15:00   TRY Turkiets Konsumentförtroendeindex (Sep)     58,3  
15:30   THB Valutaswap (USD)     31,9B  
15:30   THB Valutareserver (USD)     220,9B  
16:00   TWD Export (årsvis) (Aug)   -2,3% -3,0%  
16:00   PLN Polska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Aug)   6,5% 7,4%  
16:00   CZK Utlandsskuld (EUR) (Q2)     169,26B  
16:30   GBP Nettoupplåning för offentlig sektor (Aug)   -2,65B -1,97B  
16:30   GBP Offentlig sektors kassakrav netto (Aug)     -13,510B  
16:30   HKD Hong Kongs Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Aug)     3,30%  
17:15   IDR Indonesiens motorcykelförsäljning (årsvis)     -4,70%  
17:30   EUR Greklands bytesbalans (årsvis) (Jul)     0,874B  
18:00   EUR Lettlands producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Aug)     -0,2%  
18:00   EUR Lettlands producentprisindex (PPI) (årsvis) (Aug)     1,5%  
19:00   GBP BoE kvartalsvis bulletin        
19:00   MXN Totalefterfrågan (Kvartalsvis) (Q2)     -0,50%  
19:00   MXN Totalefterfrågan (årsvis) (Q2)     1,40%  
19:00   MXN Mexikos Privata utgifter (Kvartalsvis) (Q2)     0,20%  
19:00   MXN Mexikos Privata utgifter (årsvis) (Q2)     1,10%  
19:00   OMR M2 Penningtillgång (årsvis)     4,0%  
19:00   OMR Totala krediter (årsvis)     4,5%  
19:30   INR Indiens FX Reserver, USD     429,61B  
20:00   INR Bytesbalans (USD)     -4,60B  
20:30   CAD Tokyos detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Jul)   0,3% 0,9%  
20:30   CAD Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Jul)   0,6% 0,0%  
21:00   EUR Belgiens Konsumentprisindex (Sep)     -9  
22:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Sep)   -7,0 -7,1  
22:30   TRY Centralregeringens lånestock (Aug)     1.215,8B  
23:20   USD FOMC-kommitténs medlem Rosengren håller tal           
Lördag 21 september 2019
00:00   UAH Ukrainas detaljhandelssiffror (Månadsvis)     4,8%  
00:00   UAH Ukrainas detaljhandelssiffror (årsvis)     9,0%  
01:00   USD Baker Hughes Rig Count     733  
01:00   USD USA:s Baker Hughes totala räkning av riggar     886  
01:00   BRL Federal Reserves skatteintäkter     137,74B  
03:00   BRL CAGED jobb med lönelistor netto     43,82K  
03:30   GBP CFTC GBPspekulativa nettopositioner     -92,2K  
03:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för aluminium     -49,8K  
03:30   USD CFTC Koppar spekulativa nettopositioner     -41,2K  
03:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner korn     -7,5K  
03:30   USD CFTC Crude Oil spekulativa nettopositioner     428,2K  
03:30   USD CFTC Guld spekulativa nettopositioner     269,7K  
03:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions     26,9K  
03:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för naturgas     -150,4K  
03:30   USD CFTC S&P 500 speculative net positions     -16,4K  
03:30   USD CFTC Silver spekulativa nettopositioner     60,2K  
03:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för sojabönor     -46,6K  
03:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner på vete     9,3K  
03:30   CAD CFTC CAD spekulativa nettopositioner     11,5K  
03:30   MXN CFTC MXN spekulativa nettopositioner     95,6K  
03:30   CHF CFTC CHF spekulativa nettopositioner     -2,9K  
03:30   AUD CFTC AUD spekulativa nettopositioner     -53,0K  
03:30   BRL CFTC BRL spekulativa nettopositioner     -34,7K  
03:30   JPY CFTC JPY spekulativa nettopositioner     32,6K  
03:30   NZD CFTC NZD spekulativa nettopositioner     -29,8K  
03:30   RUB CFTC RUB spekulativa nettopositioner     27,9K  
03:30   EUR CFTC EUR spekulativa nettopositioner     -49,8K  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data