Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 01:21 (GMT)  
17/01/2022 - 23/01/2022
 
Filtry
 
Wyszukaj: 
 
ltr
0
Czas:

Kategoria:

Wszystkie
Wyczyść
Ważność:
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 17 Styczeń 2022
Cały dzień   Dzień wolny Stany Zjednoczone - Dzień Martina Luthera Kinga
Cały dzień   Dzień wolny Sri Lanka - Święto państwowe
Cały dzień   Dzień wolny Wenezuela - Święto Narodowe
00:00   PEN Bilans handlowy     1.429M  
00:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) 0,3%   -0,7%  
00:30   AUD Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny na cele prywatne     3,5%  
00:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Dec) 3,70% 1,40% 1,00%
00:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Dec) 18,40% 13,80% 24,20%  
00:30   SGD Bilans handlowy     6,245B  
02:00   KRW Wartość eksportu (raz w roku) (Dec)     18,3%  
02:00   KRW Wartość importu (raz w roku) (Dec)     37,4%  
02:00   KRW Bilans handlowy (Dec)     -0,59B  
02:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Dec)   4,8% 5,2%  
02:00   CNY PKB (raz w roku) (Q4)   3,6% 4,9%  
02:00   CNY PKB (raz na kwartał) (Q4)   1,1% 0,2%  
02:00   CNY PKB w Chinach, narastająco (raz w roku) (Q4)     9,8%  
02:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec)   3,6% 3,8%  
02:00   CNY Produkcja przemysłowa w Chinach, narastająco (raz w roku) (Dec)     10,1%  
02:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   3,7% 3,9%  
02:00   CNY Sprzedaż detaliczna w Chinach, narastająco (raz w roku) (Dec)     13,70%  
02:00   CNY Stopa bezrobocia w Chinach     4,9%  
02:00   CNY Konferencja prasowa NBS           
04:00   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (Dec)   40,40% 49,70%  
04:00   IDR Przyrost importu (raz w roku) (Dec)   39,40% 52,62%  
04:00   IDR Bilans handlowy (Dec)   3,13B 3,51B  
04:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu Tertiary (raz w miesiącu)     1,5%  
07:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Dec)     16,6%  
07:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)     1,3%  
07:00   NOK Bilans handlowy (Dec)     78,7B  
08:00   CHF Coroczne spotkania Światowego Forum Gospodarczego           
08:00   TWD Stopa bezrobocia (Dec)     3,71%  
08:00   EUR Dynamika akcji kredytowej w Grecji (raz w roku) (Nov)     13,1%  
08:00   CZK Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,5% 1,2%  
08:00   CZK Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec)   13,9% 13,5%  
08:00   TRY Bilans budżetu (Dec)     32,00B  
09:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec)     0,4%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Dec)     3,9%  
09:00   EUR CPI we Włoszech, z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Dec)     3,6%  
09:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec)   0,5% 0,5%  
09:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Dec)   4,2% 4,2%  
09:30   KWD Podaż pieniądza M2 (raz w roku)     -1,18%  
09:30   KWD Pożyczki bankowe (raz w roku)     4,96%  
10:00   EUR Spotkanie Eurogrupy        
10:00   QAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)     6,09%  
10:00   QAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)     1,33%  
10:00   QAR PKB (raz w roku) 2,60%   4,00%
10:00   QAR PKB Kataru (raz na kwartał) 4,00%   -0,30%
10:30   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Niemiec (Bubill)     -0,684%  
11:00   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
11:00   NGN Wskaźnik CPI (raz w roku)     15,40%  
11:00   NGN Inflacja cen żywności (raz w roku)     17,21%  
11:00   BRL IGP-10 MoM (raz w miesiącu) (Jan)   -0,5% -0,1%  
11:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
Aprox.   GBP Przewidywania PKB wg NIESR     -2,5%  
12:00   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br     -0,40%  
12:30   IDR Pożyczki (raz w roku)     4,73%  
13:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   5,1% 4,7%  
13:00   RUB Bilans handlowy (Nov)     19,78B  
13:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Nov)   23,50B 23,92B  
13:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Nov)     5,41B  
13:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov)   3,1% 4,3%  
14:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,621%  
14:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,633%  
14:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,624%  
15:00   COP Wartość importu (raz w roku) (Nov)     51,30%  
15:00   COP Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Nov)     10,1%  
15:00   COP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Nov)   14,1% 14,2%  
15:00   COP Bilans handlowy (USD) (Nov)     -1,519B  
15:00   BHD Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku)     0,70%  
15:00   BHD Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w miesiącu)     0,30%  
15:30   CAD Badanie nastrojów biznesowych BoC        
18:00   PEN Stopa bezrobocia     9,1%  
21:00   NZD Indeks zaufania biznesu wg NZIER (Q4)     -11%  
21:00   NZD Wykorzystanie zdolności produkcyjnych wg NZIER QSBO (Q4)     96,1%  
Wtorek, 18 Styczeń 2022
Cały dzień   Dzień wolny Malezja - Święto Thaipusam
Cały dzień   Dzień wolny Mauritius - Święto Thaipusam
Aprox.   JPY Decyzja w sprawie stóp procentowych   -0,10% -0,10%  
Aprox.   JPY BoJ - decyzja w sprawie polityki pieniężnej        
Aprox.   JPY BoJ - raport o prognozach gospodarczych (raz w roku)        
Aprox.   JPY Konferencja prasowa BoJ           
04:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Nov)     6,2%  
04:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov)     7,2% 7,2%  
07:00   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Nov)   3,8% 4,3%  
07:00   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Nov)   4,2% 4,9%  
07:00   GBP Rejestracja samochodów (raz w roku) (Dec)     1,7%  
07:00   GBP Rejestracja samochodów (raz w miesiącu) (Dec)     8,9%  
07:00   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Dec)   -38,6K -49,8K  
07:00   GBP Zmiana zatrudnienia 3m/3m (raz w miesiącu) (Nov)   128K 149K  
07:00   GBP Stopa bezrobocia (Nov)   4,2% 4,2%  
07:00   EUR Rejestracja samochodów we Włoszech (raz w roku) (Dec)     -24,6%  
07:00   EUR Rejestracja samochodów we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec)     3,4%  
07:00   EUR Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)     11,0%  
07:00   EUR Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w roku) (Dec)     -31,7%  
07:00   EUR Rejestracja samochodów we Francji (raz w roku) (Dec)     -3,2%  
07:00   EUR Rejestracja samochodów we Francji (raz w miesiącu) (Dec)     2,9%  
07:30   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,4% 0,5%  
07:30   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec)     5,8%  
08:00   CHF Coroczne spotkania Światowego Forum Gospodarczego           
08:30   HKD Stopa bezrobocia (Dec)     4,1%  
09:00   EUR Bilans handlowy Włoch   4,230B 3,888B  
09:00   EUR Bilans handlowy we Włoszech, wewnątrz UE     0,29B  
09:30   ZAR Produkcja złota (raz w roku) (Nov)     -3,5%  
09:30   ZAR Produkcja przemysłu wydobywczego (Nov)   4,3% 2,1%  
09:40   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras)     -0,704%  
10:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Jan)   -7,5 -7,4  
10:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Jan)   32,7 29,9  
10:00   EUR Indeks ZEW (Jan)   29,2 26,8  
10:30   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Niemiec (Bobl)     -0,580%  
12:00   USD Raport miesięczny OPEC        
13:15   CAD Rozpoczęte budowy domów (Dec)   270,0K 301,3K  
13:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Jan)   25,00 31,90  
13:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   -0,1% 0,2%  
13:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   4,8% 4,7%  
15:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Jan)   84 84  
15:00   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade     0,3%  
16:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych     0,120%  
16:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych     0,275%  
21:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Nov)     -43,50B  
21:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Nov)     143,00B  
21:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Nov)     7,1B  
21:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Nov)     -22,20B  
21:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     -1,077M  
21:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w miesiącu) (Dec)     9,6%  
21:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w roku) (Dec)     2,9%  
23:30   AUD Indeks zaufania konsumentów Westpac (Jan)     -1,0%  
Środa, 19 Styczeń 2022
Aprox.   AUD Sprzedaż nowych nieruchomości HIA (raz w miesiącu)     7,7%  
07:00   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   4,0% 4,0%  
07:00   GBP Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) z wyłączeniem żywności i paliw, m/m (raz w miesiącu) (Dec)   0,2% 0,5%  
07:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)     0,8%  
07:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)     7,2%  
07:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   5,2% 5,1%  
07:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,3% 0,7%  
07:00   GBP Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Dec)     114,50  
07:00   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Dec)   7,2% 7,1%  
07:00   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Dec)   0,7% 0,7%  
07:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Dec)   5,3% 5,3%  
07:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)   0,5% 0,5%  
07:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)   0,3% 0,3%  
07:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Dec)   5,7% 5,7%  
08:00   CHF Coroczne spotkania Światowego Forum Gospodarczego           
08:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   3,3% 3,3%  
08:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,2% 0,1%  
08:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   5,7% 5,5%  
08:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,4% 0,5%  
09:00   USD Raport miesięczny MAE        
09:00   EUR Rachunek bieżący (Nov)     18,1B  
09:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Nov)     20,5B  
09:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Dec)     0,8%  
09:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Dec)     7,9%  
09:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Dec)   13,7% 14,3%  
09:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Dec)   0,7% 1,0%  
09:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Dec)   9,4% 9,1%  
09:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Dec)   0,6% 0,9%  
10:00   EUR Stopa bezrobocia w Grecji (Nov)     13,3%  
10:00   EUR Produkcja budowlana (raz w miesiącu) (Nov)     1,56%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI w Irlandii (raz w miesiącu) (Dec)     0,6%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI w Irlandii (raz w roku) (Dec)     5,3%  
11:00   EUR Wskaźnik HICP w Irlandii (raz w miesiącu) (Dec)     0,6%  
11:00   EUR Wskaźnik HICP w Irlandii (raz w roku) (Dec)     5,4%  
11:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Nov)   1,7% 1,8%  
12:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     3,52%  
12:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     1,4%  
12:00   USD Indeks zakupów     283,4  
12:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     580,6  
12:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     2.349,8  
13:30   USD Zezwolenia na budowę (Dec)   1,701M 1,717M  
13:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Dec)     3,9%  
13:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Dec)   1,650M 1,679M  
13:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Dec)     11,8%  
13:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   3,6% 3,6%  
13:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)     0,6%  
13:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,2% 0,2%  
13:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   4,7% 4,7%  
13:30   CAD Mediana CPI (raz w roku)     2,8%  
13:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku)     3,4%  
13:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     14,4%  
14:15   GBP Przemówienie Baileya, Prezesa BoE           
14:15   GBP Przemawia członek MPC, Cunliffe           
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     -1,132B  
18:00   USD Aukcja 20-letnich obligacji     1,942%  
21:00   KRW Wskaźnik PPI (raz w roku)     9,6%  
21:00   KRW Wskaźnik PPI (raz w miesiącu)     0,5%  
21:45   NZD Wskaźnik cen żywności (raz w miesiącu) (Dec)     -0,6%  
23:50   JPY Bilans handlowy, s.a.     -0,49T  
23:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Dec)   16,0% 20,5%  
23:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     617,3B  
23:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     781,1B  
23:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Dec)   42,8% 43,8%  
23:50   JPY Bilans handlowy (Dec)   -784,1B -955,6B  
Czwartek, 20 Styczeń 2022
00:00   AUD Oczekiwania inflacyjne MI     4,8%  
00:01   GBP Bilans cen nieruchomości wg RICS (Dec)   69% 71%  
00:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Dec)   30,0K 366,1K  
00:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Dec)     128,3K  
00:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Dec)   66,2% 66,1%  
00:30   AUD Stopa bezrobocia (Dec)   4,5% 4,6%  
01:30   CNY Podstawowa stopa procentowa kredytów PBoC     3,80%  
02:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Dec)     50,90%  
05:30   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów w Holandii (Jan)     -25,0  
05:30   EUR Wydatki konsumpcyjne w Holandii (Nov)     8,5%  
05:30   EUR Stopa bezrobocia w Holandii (Dec)     2,7%  
05:40   IDR Oprocentowanie kredytów (Jan)     4,25%  
06:00   EUR Wskaźnik PPI w Estonii (raz w roku)     19,2%  
06:00   EUR Wskaźnik PPI w Estonii (raz w miesiącu)     1,1%  
07:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Dec)   19,4% 19,2%  
07:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)   0,9% 0,8%  
07:00   MYR Stopa procentowa   1,75% 1,75%  
07:00   NOK Indeks zaufania w sektorze przemysłowym (Q4)     8,8  
07:30   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych     3,50%  
07:30   IDR Oprocentowanie depozytów     2,75%  
07:30   IDR Oprocentowanie kredytów     4,25%  
07:30   IDR Pożyczki (raz w roku)     4,73%  
07:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Jan)   111 111  
08:00   TWD Wartość eksportu (raz w roku) (Dec)   12,0% 13,4%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Austrii (raz w miesiącu) (Dec)     0,3%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Austrii (raz w roku) (Dec)     3,8%  
08:00   EUR Unijny znormalizowany wskaźnik CPI na Słowacji (raz w miesiącu) (Dec)   0,20% 0,50%  
08:00   EUR Unijny znormalizowany wskaźnik CPI na Słowacji (raz w roku) (Dec)   5,10% 4,80%  
08:30   HKD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   1,90% 1,80%  
09:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii     -3,40B  
09:00   EUR Saldo obrotów bieżących w Grecji (raz w roku) (Nov)     -0,781B  
09:00   NOK Decyzja w sprawie stóp procentowych   0,50% 0,50%  
Aprox.   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Francji (OAT)     0,30%  
10:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,69%  
10:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,37%  
10:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     -0,114%  
10:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   2,6% 2,6%  
10:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,4% 0,4%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   5,0% 5,0%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,4% 0,4%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Dec)     0,5%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Dec)     4,9%  
10:00   EUR Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych     110,38  
10:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Dec)   2,7% 2,7%  
10:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w miesiącu) (Dec)   0,4% 0,1%  
10:40   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion)     0,386%  
11:00   ILS Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov)     0,7%  
11:00   TRY Benchmarkowa jednotygodniowa stopa procentowa (Jan)   14,00% 14,00%  
11:00   TRY Stopa depozytowa overnight (Jan)     12,50%  
11:00   TRY Stopa pożyczkowa overnight (Jan)     15,50%  
11:00   OMR Bilans budżetu     -1.006,5M  
11:30   EUR Saldo obrotów bieżących w Portugalii (Nov)     -1,443B  
12:00   MXN Stopa bezrobocia (Dec)     3,80%  
12:00   MXN Stopa bezrobocia, n.s.a. (Dec)     3,70%  
12:00   UAH Ustalenie Stopy Procentowej   8,75% 9,00%  
12:00   OMR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu)     0,1%  
12:00   OMR Wskaźnik CPI (raz w roku)     3,6%  
12:00   OMR Podaż pieniądza M2 (raz w roku)     4,7%  
12:00   OMR Kredyty ogółem (raz w roku)     3,4%  
12:30   EUR Protokół z posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej        
13:00   RUB Rezerwy Banku Centralnego (USD)     630,6B  
13:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   1.610K 1.559K  
13:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   220K 230K  
13:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     210,75K  
13:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Jan)   20,0 15,4  
13:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Jan)     19,0  
13:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Jan)     20,00  
13:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Jan)     33,9  
13:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Jan)     13,7  
13:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Jan)     66,10  
13:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP     231,8K  
14:00   QAR Podaż pieniądza M2 (raz w roku)     6,20%  
14:00   QAR Kredyty ogółem (raz w roku)     8,80%  
14:30   TRY Wartość długu publicznego     2.707,8B  
15:00   USD Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Dec)   6,43M 6,46M  
15:00   USD Sprzedaż domów na rynku wtórnym (raz w miesiącu) (Dec)     1,9%  
15:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego     -179B  
16:00   USD Zapasy ropy naftowej     -4,553M  
16:00   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu)     -0,294M  
16:00   USD Import ropy naftowej     0,784M  
16:00   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     -2,468M  
16:00   USD Produkcja paliw destylowanych     -0,177M  
16:00   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   1,757M 2,537M  
16:00   USD Produkcja benzyny     0,068M  
16:00   USD Zapasy oleju opałowego     -0,166M  
16:00   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu)   -0,1% -1,4%  
16:00   USD Zapasy benzyny     7,961M  
16:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     0,040%  
16:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     0,050%  
18:00   USD Aukcja 10-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją     -1,145%  
19:00   ARS Bilans handlowy     397M  
21:30   NZD Wskaźnik PMI dla biznesu (Dec)     50,6  
21:45   NZD Zewnętrzna migracja i odwiedzający (Nov)     -27,30%  
21:45   NZD Migracja stała/długoterminowa (Nov)     814  
23:30   JPY Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu) (Dec)     0,2%  
23:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   0,6% 0,5%  
23:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)     0,6%  
23:50   JPY Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
Piątek, 21 Styczeń 2022
00:01   GBP Wskaźnik zaufania konsumentów GfK (Jan)   -15 -15  
04:00   MYR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   3,1% 3,3%  
06:00   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)   -0,5% 1,1%  
06:00   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   1,1% 2,7%  
06:00   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)   -0,6% 1,4%  
06:00   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   2,9% 4,7%  
07:00   DKK Wskaźnik zaufania konsumentów (Jan)     -2,1  
07:00   TRY Wskaźnik zaufania konsumentów (Jan)     68,9  
07:30   THB Wartość eksportu (raz w roku) (Dec)     23,70%  
07:30   THB Wartość importu (raz w roku) (Dec)     13,50%  
07:30   THB Bilans handlowy (Dec)     4,20B  
09:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Dec)   9,1% 9,8%  
09:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Dec)   0,6% 0,7%  
09:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec)   13,0% 15,2%  
09:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec)   13,5% 13,2%  
09:00   PLN Stopa bezrobocia     5,4%  
10:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów w Belgii (Jan)     -4  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących Słowacji     64,0M  
11:00   EUR Wskaźnik PPI na Łotwie (raz w miesiącu) (Dec)     1,2%  
11:00   EUR Wskaźnik PPI na Łotwie (raz w roku) (Dec)     23,4%  
11:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     7,3%  
11:30   INR Przyrost wartości depozytów     9,6%  
11:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     633,61B  
12:30   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
13:00   GBP BOE MPC Member Catherine L Mann           
13:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov)   1,3% 1,3%  
13:30   CAD Wskaźnik cen nowych nieruchomości (raz w miesiącu) (Dec)   1,0% 0,8%  
13:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov)   1,2% 1,6%  
13:30   CAD Sprzedaż hutrowa (raz w miesiącu) (Nov)     1,4%  
13:30   UAH Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu)     0,1%  
15:00   USD Wiodący indeks USA (raz w miesiącu) (Dec)   0,8% 1,1%  
15:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Jan)   -9,0 -8,3  
15:30   UAH Sprzedaż detaliczna na Ukrainie (raz w roku)     5,8%  
15:30   UAH Sprzedaż detaliczna na Ukrainie (raz w miesiącu)     0,1%  
18:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     481  
18:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     588  
20:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -29,2K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     1,8K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     16,7K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     407,5K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     360,5K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     199,7K  
20:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto     21,3K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -122,6K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     77,4K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     27,5K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     138,3K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     -1,5K  
20:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -7,4K  
20:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     -4,5K  
20:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -7,7K  
20:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -91,5K  
20:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -10,8K  
20:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -87,5K  
20:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -8,6K  
20:30   RUB CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w RUB     9,6K  
20:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     6,0K  
Sobota, 22 Styczeń 2022
08:00   TWD Stopa bezrobocia (Dec)     3,71%  
Niedziela, 23 Styczeń 2022
13:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan)     10,42%  
13:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan)   0,80% 0,78%  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych