Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 21:51 (GMT +2:00)  
14/08/2018 - 14/08/2018
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Wtorek, 14 Sierpień 2018
03:30   AUD Indeks zaufania biznesu NAB (Jul) 7 6 6  
03:30   AUD Badanie nastrojów biznesowych NAB (Jul) 12   15  
04:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Jul) 5,5% 6,0% 6,0%  
04:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jul) 6,0% 6,3% 6,0%  
04:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul) 8,8% 9,2% 9,0%  
04:00   CNY Stopa bezrobocia w Chinach 5,1%   4,8%  
05:15   IDR Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (raz w roku) (Q2) -12,90%   12,40%  
06:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Jun) -2,2% 0,0% -2,1%  
06:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun) -1,8% -2,1% -2,1%  
07:30   EUR Stopa bezrobocia we Francji (Q2) 9,1% 9,2% 9,2%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Jul) 2,0% 2,0% 2,0%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul) 0,3% 0,3% 0,3%  
08:00   EUR PKB Niemiec (raz w roku) (Q2)   2,3% 2,5% 1,4%
08:00   EUR PKB Niemiec (raz na kwartał) (Q2)   0,5% 0,4% 0,4%
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Jul) 2,1% 2,1% 2,1%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul) 0,4% 0,4% 0,4%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) żywności (raz w roku) (Jul) -2,16%   1,80%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) paliwa (raz w roku) (Jul) 18,10%   16,18%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) (raz w roku) (Jul) 5,09% 5,24% 5,77%  
08:30   INR Inflacja cen hurtowych (WPI) w przemyśle (raz w roku) (Jul) 4,26%   4,17%  
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu) (Jul) -0,1% -0,1% -0,1%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku) (Jul) 2,6% 2,6% 2,6%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu) (Jul) -0,1% -0,1% -0,1%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku) (Jul) 2,2% 2,2% 2,2%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Jul) -0,7% -0,7% -0,7%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Jul) -1,2% -1,2% -1,2%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (Jul) 2,3% 2,3% 2,3%  
09:00   HUF PKB (raz w roku) (Q2)   4,6% 4,2% 4,4%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Jul) 0,1% 0,3% 0,2%  
09:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jul) 3,6% 3,4% 3,5%  
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) -0,2% -0,1% 0,1%
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku) 2,0% 2,0% 2,0%  
10:00   PLN PKB (raz na kwartał) (Q2)   0,9% 1,2% 1,6%  
10:00   PLN PKB (raz w roku)   5,1% 5,1% 5,2%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Jun) 2,7% 2,7% 2,8%
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Jun) 2,4% 2,5% 2,5%  
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Jul) 6,2K 3,8K 9,0K
10:30   GBP Zmiana zatrudnienia 3m/3m (raz w miesiącu) 42,0K 93,0K 137,0K  
10:30   GBP Stopa bezrobocia (Jun) 4,0% 4,2% 4,2%  
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Aug) 72,6 72,3 72,4  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Aug) -13,7 -20,1 -24,7  
11:00   EUR PKB (raz w roku) (Q2)   2,2% 2,1% 2,1%  
11:00   EUR PKB (raz na kwartał) (Q2)   0,4% 0,3% 0,3%  
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jun) 2,5% 2,6% 2,6%
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun) -0,7% -0,3% 1,4%
11:00   EUR Indeks ZEW -11,1 -16,4 -18,7  
11:30   ZAR Produkcja złota (raz w roku) (Jun) -19,2%   -14,1%
11:30   ZAR Produkcja przemysłu wydobywczego (Jun) 2,8% 0,5% -1,8%
11:40   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,362%   -0,351%  
11:40   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,419%   -0,399%  
12:00   USD Badanie optymizmu małych firm NFIB (Jul) 107,9 106,9 107,2  
14:20   INR Wartość eksportu (USD) (Jul) 25,77B   27,70B  
14:20   INR Wartość importu (USD) (Jul) 43,79B   44,30B  
14:20   INR Bilans handlowy (Jul) -18,02B -15,50B -16,60B  
14:30   USD Indeks cen eksportowych (raz w roku) 4,3% 4,2% 5,3%  
14:30   USD Wskaźnik cen eksportowych (raz w miesiącu) (Jul) -0,5% 0,2% 0,2%
14:30   USD Wskaźnik cen importowych (raz w miesiącu) (Jul) 0,0% 0,1% -0,1%
14:30   USD Indeks cen importowych (raz w roku) 4,8% 4,6% 4,3%  
14:30   USD Indeks cen importowych z wył. ropy naftowej (raz w miesiącu) -0,5%   0,2%
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 4,5%   5,6%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) 0,1%   0,9%  
16:45   UAH PKB (raz w roku) (Q2)   3,6% 2,5% 3,1%  
16:55   UAH Bilans handlowy (USD) (Jun) -2,7B   -2,1B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 1,910%   1,905%  
17:30   USD Aukcja 52-miesięcznych weksli skarbowych 2,365%   2,335%  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     -6,000M  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych