Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 07:16 (GMT +2:00)  
22/06/2018 - 22/06/2018
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Piątek, 22 Czerwiec 2018
00:45   NZD Zewnętrzna migracja i odwiedzający (May) 6,20%   -9,00%  
00:45   NZD Migracja stała/długoterminowa (May) 5.090   4.930  
00:45   NZD Wskaźnik przybyłych turystów (raz w miesiącu) 2,7%   -1,0%
01:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May) 0,7% 0,7% 0,7%  
01:30   JPY Krajowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) 0,1%   -0,4%  
01:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May) 0,7% 0,3% 0,6%  
02:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jun)   53,1 52,6 52,8  
05:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku) 3,7%   6,9%
06:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu) 1,0% 0,9% 0,0%  
08:45   EUR PKB Francji (raz na kwartał) (Q1)   0,2% 0,2%  
09:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Jun)     54,0 54,4  
09:00   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Jun)     54,2 54,2  
09:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Jun)     54,3 54,3  
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Jun)     53,4 53,4  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Jun)     56,3 56,9  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Jun)     52,2 52,1  
Aprox.   EUR Bilans handlowy Hiszpanii     -0,83B  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jun)     55,0 55,5  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Jun)     53,9 54,1  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Jun)     53,7 53,8  
Aprox.   EUR Spotkanie ministrów finansów krajów Unii Europejskiej        
13:00   GBP Kwartalny biuletyn BoE        
13:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     13,1%  
13:30   INR Przyrost wartości depozytów     8,5%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     413,11B  
14:00   PLN Podaż pieniądza M3 (raz w miesiącu) (May)   5,9% 5,7%  
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku)     1,9%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)     0,1%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   1,4% 1,5%  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Apr)   0,5% -0,2%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   2,5% 2,2%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)   0,4% 0,3%  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku)     2,1%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Apr)   0,0% 0,6%  
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku)     2,1%  
15:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Jun)   0,15% 0,13%  
15:00   MXN Wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Jun)   0,16% -0,29%  
15:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w roku) (Apr)   4,20% -0,80%  
15:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w miesiącu) (Apr)     0,30%  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jun)     56,3 56,4  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit     55,1 56,6  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Jun)     56,4 56,8  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI, zanualizowany (raz w tygodniu)     2,7%  
16:30   USD Tygodniowy wskaźnik wyprzedzający ECRI     149,3  
Aprox.   USD Spotkanie OPEC           
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     863  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     11,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     70,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     595,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     120,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     169,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     49,7K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -15,0K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     -21,7K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -37,2K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -15,2K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     5,1K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     7,0K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     88,2K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych