_downloadApp_downloadApp
27/02/2021 - 27/02/2021
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
27/2/2021
01:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan 309   305  
01:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ 402   397  
03:30   GBP Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC 31.0K   22.2K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC 511.8K   514.7K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC 215.7K   235.0K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC -5.4K   21.1K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC -31.3K   -79.9K  
03:30   AUD Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC -1.6K   -2.8K  
03:30   BRL Vị thế thuần mang tính đầu cơ BRL CFTC -15.9K   -18.2K  
03:30   JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC 28.6K   37.2K  
03:30   EUR Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC 138.4K   140.0K  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu