_downloadApp_downloadApp
17/05/2021 - 17/05/2021
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
17/5/2021
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Na Uy - Ngày Hiến Pháp
09:00   CNY Đầu Tư Tài Sản Cố Định Trung Quốc (Tháng 4) 19.9% 19.0% 25.6%  
09:00   CNY Sản Lượng Công Nghiệp của Trung Quốc (Tháng 4) 9.8% 9.8% 14.1%  
09:00   CNY Sản Lượng Ngành Công Nghiệp của Trung Quốc Từ Đầu Năm Tới Nay (Tháng 4) 20.3%   24.5%  
09:00   CNY Cuộc Họp Báo của Cục Thống Kê Quốc Gia Trung Quốc           
13:30   CHF Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Tháng 4) 0.7%   0.6%  
13:30   INR WPI Ấn Độ (Tháng 4) 10.49% 9.05% 7.39%  
15:00   EUR CPI của Italy (Tháng 4) 0.4% 0.4% 0.3%  
18:25   BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB        
19:00   EUR Bài Phát Biểu của McCaul, từ ECB           
19:15   CAD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 4) 268.6K 292.5K 334.8K
19:30   USD Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 5) 24.30 23.90 26.30  
19:30   CAD Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài (Tháng 3) 3.25B   8.56B
21:05   USD Bài Phát Biểu của Clarida, Thành Viên FOMC           
21:15   GBP Bài Phát Biểu của Tenreyro, Thành Viên MPC           
21:25   USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC           
21:25   USD Bài Phát Biểu của Clarida, Thành Viên FOMC           
22:30   GBP Bài Phát Biểu của Vlieghe, Thành Viên MPC           
23:30   GBP Bài Phát Biểu của Haldane, Thành Viên MPC BoE           
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu