Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
01/03/2021 - 07/03/2021
 
Filtry
 
Wyszukaj: 
 
ltr
0
Czas:

Kategoria:

Wszystkie
Wyczyść
Ważność:
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 1 Marzec 2021
01:00   AUD Inflacja konsumencka MI (raz w miesiącu)   0,2%  
01:30   AUD Oferty pracy ANZ (raz w miesiącu)   2,6%
01:30   AUD Zapasy firm (raz w miesiącu) (Q4) 0,2% -0,3%
01:30   AUD Firmowy przychód operacyjny brutto (raz na kwartał) (Q4) -4,0% 3,2%  
01:30   AUD Zyski spółek przed opodatkowaniem (raz na kwartał) (Q4)   25,8%  
01:30   AUD Wartość pożyczek mieszkaniowych (raz w miesiącu)   7,1%  
01:30   AUD Finansowanie inwestycji mieszkaniowych (raz w miesiącu)   8,2%  
01:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb) 50,6 49,8  
02:45   CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Caixin (Feb) 51,5 51,5  
06:30   AUD Ceny towarów i surowców (raz w roku)   19,5%
08:30   CHF Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan)   5,4%
09:00   PLN Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb) 52,70 51,90  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Hiszpanii (Feb) 52,0 49,3  
09:30   CHF PMI procure.ch (Feb) 60,0 59,4  
09:45   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Włoszech (Feb) 57,0 55,1  
09:50   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Feb) 55,0 51,6  
09:55   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Feb) 60,6 57,1  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb) 57,7 54,8  
10:30   GBP Kredyty konsumenckie BoE (Jan) -1,900B -0,870B
10:30   GBP Podaż pieniądza M4 (raz w miesiącu) (Jan)   0,6%
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb) 54,9 54,1  
10:30   GBP Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Jan) 96,00K 102,81K
10:30   GBP Kredyty hipoteczne (Jan) 5,59B 5,34B
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Feb)   -0,1% 0,4%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Feb)     0,7%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Feb)   0,6% 0,7%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Feb)   -0,5% -0,9%  
11:00   EUR Rejestracja samochodów we Francji (raz w roku)   -5,8%  
12:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB      
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb)   0,5% 0,8%  
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Feb)   1,2% 1,0%  
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Feb)   1,6% 1,6%  
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb)   0,5% 1,4%  
14:00   BRL Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Markit (Feb)   56,5  
14:30   CAD Rachunek bieżący (Q4) -8,3B -10,5B
15:00   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa         
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)   -0,614%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)   -0,617%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)   -0,616%  
15:05   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard         
15:30   CAD Wskaźnik PMI dla przemysłu wg (Feb)   54,4  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb) 58,5 59,2  
16:00   USD Wydatki konstrukcyjne (raz w miesiącu) (Jan) 0,8% 1,1%
16:00   USD Indeks ISM dla przemysłu dot. zatrudnienia (Feb) 53,0 52,6  
16:00   USD Indeks ISM dla przemysłu dot. nowych zamówień (Feb)   61,1  
16:00   USD Wskaźnik ISM dla przemysłu (Feb) 58,8 58,7  
16:00   USD Wskaźnik ISM dla przemysłu (Feb) 80,0 82,1  
16:20   EUR Przemówienie Bucha, wiceprezesa niemieckiego Buba         
16:20   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos         
17:10   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde         
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych   0,030%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych   0,045%  
19:00   BRL Bilans handlowy (Feb) 0,90B -1,13B  
22:45   NZD Terms of Trade – ceny eksportowe (Q4) -3,5% -8,3%  
22:45   NZD Terms of Trade – wolumen eksportu (raz na kwartał) (Q4) 0,9% 5,6%  
22:45   NZD Terms of Trade – ceny importowe (Q4) -1,0% -3,7%  
22:45   NZD Terms of Trade (raz na kwartał) (Q4) 1,3% -4,7%  
Wtorek, 2 Marzec 2021
00:30   JPY Wskaźników miejsc pracy/ubiegających się (Jan) 1,06 1,06  
00:30   JPY Stopa bezrobocia (Jan) 3,0% 2,9%  
00:50   JPY Wydatki inwestycyjne (raz w roku) (Q4)   -10,6%  
00:50   JPY Baza monetarna (raz w roku)   18,9%  
01:30   AUD Zgody na budowę (raz w miesiącu) (Jan) -3,0% 12,0%
01:30   AUD Rachunek bieżący (Q4) 13,1B 10,0B  
01:30   AUD Udział eksportu netto (Q4) -0,3% -1,9%  
01:30   AUD Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny na cele prywatne (Jan)   15,8%  
04:30   AUD Decyzja w sprawie stóp procentowych (Mar) 0,10% 0,10%  
04:30   AUD Oświadczenie na temat stóp procentowych RBA      
04:45   JPY Aukcja 10-letnich obligacji rządowych (JGB)   0,053%  
08:00   GBP Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w roku) (Feb) 5,6% 6,4%  
08:00   GBP Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w miesiącu) (Feb) -0,3% -0,2%
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w roku) (Jan) 1,3% 2,8%
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan) -0,3% -9,1%
09:00   EUR Zmiana stopy bezrobocia w Hiszpanii   76,2K  
09:00   BRL Wskaźnik inflacji IPC-Fipe (raz w miesiącu) (Feb)   0,86%  
09:55   EUR Zmiana bezrobocia w Niemczech (Feb) -13K -37K
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Feb) 6,0% 6,0%  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Feb)   2,743M
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech, n.s.a. (Feb)   2,901M  
11:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras)   -0,524%  
11:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras)   -0,551%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb)   1,4% 1,4%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb)   -0,5% -0,5%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb)   0,9% 0,9%  
11:00   EUR Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Feb)     105,32  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Feb)   1,1% 1,4%  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w miesiącu) (Feb)   -0,3% -0,3%  
11:45   GBP Aukcja 5-letnich obligacji skarbowych   0,039%  
13:00   BRL Wskaźnik PPI w Brazylii (raz w miesiącu) (Jan)   0,41%  
14:00   SGD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)   50,7  
14:30   CAD Deflator PKB (raz na kwartał) (Q4)   2,40%
14:30   CAD PKB (raz na kwartał) (Q4)   8,9%  
14:30   CAD PKB (raz w roku) (Q4)   -5,33%
14:30   CAD PKB (raz w miesiącu) (Dec) 0,3% 0,8%
14:30   CAD Zanualizowany PKB (raz na kwartał) (Q4) 7,5% 40,6%
14:40   EUR Przemówienie Panetta z ECB         
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu)   -0,8%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)   2,9%  
15:00   EUR ECB McCaul Speaks         
15:45   USD Nowojorski wskaźnik NAPN (Feb)   51,2%  
15:45   USD Indeks ISM-New York (Feb)   818,2  
16:00   USD Optymizm Ekonomiczny IBD/TIPP   51,9  
16:20   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade   3,0%  
19:00   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard         
20:00   USD Przemawia członek FOMC, Daly         
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -1,850M 1,026M  
22:30   AUD Wskaźnik kontrukcyjny AIG (Feb)   57,6  
22:45   NZD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Jan)   5,1%
Środa, 3 Marzec 2021
00:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)   55,6
01:00   USD Całkowita sprzedaż pojazdów   16,60M  
01:00   NZD Wskaźnik cen towarowych wg ANZ (raz w miesiącu)   4,3%
01:01   GBP Wskaźnik cen w sklepach BRC (raz w roku)   -2,2%  
01:30   AUD PKB (raz na kwartał) (Q4) 2,5% 3,3%  
01:30   AUD PKB (raz w roku) (Q4) -1,8% -3,7%
01:30   AUD Wydatki inwestycyjne w PKB (Q4)   -0,1%  
01:30   AUD Łańcuchowy indeks wartości PKB (Q4)   -0,1%  
01:30   AUD Wartość dóbr finalnych w PKB (Q4)   5,9%  
01:30   AUD Wydanie pakietu wykresów RBA      
01:30   JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI) (Feb)   46,1  
01:30   HKD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)   47,8  
02:45   CNY Wskaźnik PMI dla usług wg Caixin (Feb)   52,0  
02:45   CNY Wskaźnik Composite PMI w Chinach (Feb)   52,8  
07:45   CHF PKB (raz na kwartał)   7,2%  
08:30   CHF Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb) 0,4% 0,1%  
08:30   CHF Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) -0,3% -0,5%  
08:45   EUR Rządowy bilans budżetowy we Francji (Jan)   -178,1B  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii (Feb) 43,0 41,7  
09:30   HKD Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan)   -13,2%  
09:45   EUR Wskaźnik Composite PMI we Włoszech (Feb) 49,1 47,2  
09:45   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Włoszech (Feb) 46,0 44,7  
09:50   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Feb) 45,2 47,7  
09:50   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Feb) 43,6 47,3  
09:55   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Feb) 51,3 50,8  
09:55   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Feb) 45,9 46,7  
10:00   EUR PKB Włoch (raz w roku) (Q4) -6,6% -5,0%  
10:00   EUR PKB Włoch (raz na kwartał) (Q4) -2,0% 15,9%  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Feb) 48,1 47,8  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Feb) 44,7 45,4  
10:30   GBP Composite PMI (Feb) 49,8 41,2  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług (Feb) 49,7 39,5  
Aprox.   USD Spotkanie OPEC         
11:00   EUR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jan) -0,4% -1,1%  
11:00   EUR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Jan) 1,2% 0,8%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA   3,08%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)   -11,4%  
13:00   USD Indeks zakupów   264,9  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych   790,6  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych   3.848,1  
13:00   BRL PKB (raz w roku) (Q4) -1,6% -3,9%  
13:00   BRL PKB (raz na kwartał) (Q4) 2,8% 7,7%  
13:00   PLN Decyzja w sprawie stóp procentowych   0,10%  
13:00   PLN Decyzja w sprawie stóp procentowych (Mar) 0,10% 0,10%  
13:30   GBP Roczny komunikat budzetowy         
14:00   BRL Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Feb)   48,9  
14:00   BRL Wskaźnik PMI dla usług wg Markit (Feb)   47,0  
14:00   EUR Przemówienie Panetta z ECB         
14:15   USD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP (Feb) 177K 174K  
14:30   CAD Zezwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Jan) 3,5% -4,1%  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Feb) 58,8 58,7  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Feb) 58,9 58,3  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. działalności gospodarczej (Feb) 60,0 59,9  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. zatrudnienia (Feb)   55,2  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. nowych zamówień (Feb)   61,8  
16:00   USD Wskaźnik ISM dla usług (Feb) 58,7 58,7  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. cen (Feb)   64,2  
16:00   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos         
16:30   USD Zapasy ropy naftowej -0,928M 1,285M  
16:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu)   -2,589M  
16:30   USD Import ropy naftowej   0,249M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing   2,807M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych   -0,953M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -3,035M -4,969M  
16:30   USD Produkcja benzyny   -1,295M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego   0,093M  
16:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu) 4,6% -14,5%  
16:30   USD Zapasy benzyny -2,300M 0,012M  
17:00   GBP Przemówienie członka MPC, Tenreyro         
18:00   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica         
18:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej   3,847B  
19:00   USD Przemawia prezydent Fed z Chicago, Evans         
20:00   USD Beżowa Księga      
20:30   EUR Przemówienie Schnabel z ECB         
21:15   NZD Przemówienie Prezesa RBNZ, Orra         
22:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED 122,00K -67,90K  
Czwartek, 4 Marzec 2021
00:05   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan         
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych   -1.893,0B  
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe   94,1B  
00:50   JPY Rezerwy zagraniczne (USD)   1.392,1B  
01:30   AUD Wartość eksportu (raz w miesiącu) (Jan)   3%  
01:30   AUD Wartość importu (raz w miesiącu) (Jan)   -2%  
01:30   AUD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan) 0,6% 0,6%  
01:30   AUD Bilans handlowy (Jan) 6,500B 6,785B  
04:45   JPY Aukcja 30-letnich obligacji rządowych (JGB)   0,662%  
06:00   JPY Wskaźnik zaufania gospodarstw domowych (Feb)   29,6  
09:30   EUR Wskaźnik IHS Markit Construction PMI (Feb)   46,6  
10:00   EUR Biuletyn ekonomiczny EBC      
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego (Feb) 51,0 49,2  
Aprox.   USD Spotkanie OPEC         
11:00   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Francji (OAT)   -0,25%  
11:00   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion)   0,271%  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)   -0,410%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)   -0,360%  
11:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku)   -6,0%  
11:00   EUR Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan) -1,1% 2,0%  
11:00   EUR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan) -1,2% 0,6%  
11:00   EUR Stopa bezrobocia (Jan) 8,3% 8,3%  
11:45   GBP Aukcja 10-letnich obligacji skarbowych   0,441%  
13:30   USD Raport Challenger'a o planowanych zwolnieniach (Feb)   79,552K  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 4.300K 4.419K
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 750K 730K
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek   807,75K
14:30   USD Produktywność pozarolnicza (raz na kwartał) (Q4) -4,7% -4,8%  
14:30   USD Jednostkowe koszty pracy (raz na kwartał) (Q4) 6,6% 6,8%  
14:30   CAD Wydajność pracy (raz na kwartał) (Q4)   -10,3%  
16:00   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu) (Jan)   2,3%  
16:00   USD Zamówienia fabryk (raz w miesiącu) (Jan) 2,1% 1,1%  
16:00   USD Zamówienia fabryk, z wyłączeniem transportu (raz w miesiącu) (Jan)   1,4%  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego -333B -338B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych   0,035%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych   0,040%  
22:30   AUD Wskaźnik usług AIG (Feb)   54,3  
Piątek, 5 Marzec 2021
00:50   JPY Rezerwy zagraniczne (USD) (Feb)   1.392,1B  
06:00   SGD Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan)   -3,6%  
06:00   SGD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan)   -0,9%  
08:00   EUR Zamówienia fabryk w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan) 0,7% -1,9%  
08:45   EUR Rachunek bieżący Francji (Jan)   -1,20B  
08:45   EUR Wartość eksportu we Francji (Jan)   39,3B  
08:45   EUR Wartość importu we Francji (Jan)   42,7B  
08:45   EUR Aktywa rezerwowe ogółem we Francji (Feb)   189.807,0M  
08:45   EUR Bilans handlowy Francji (Jan)   -3,4B  
09:30   GBP Indeks cen domów Halifax (raz w roku)   5,4%  
09:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Halifax (raz w miesiącu) (Feb) 0,3% -0,3%  
09:30   HKD Rezerwy zagraniczne (USD) (Feb)   493,50B  
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w miesiącu) (Jan)   2,5%  
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w roku) (Jan)   -3,1%  
12:30   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów w Hiszpanii   55,7  
13:00   BRL Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jan) 2,2% 8,2%  
13:00   BRL Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jan) 0,4% 0,9%  
14:00   BRL Produkcja samochodów (raz w miesiącu) (Feb)   -4,6%  
14:00   BRL Sprzedaż samochodów (raz w miesiącu) (Feb)   -29,8%  
14:00   PLN Rezerwy walutowe (EUR) (Feb)   129,83B  
14:30   USD Średnie zarobki na godzinę (r/r) (raz w roku) (Feb) 5,3% 5,4%  
14:30   USD Przeciętne godzinowe wynagrodzenie (raz w miesiącu) (Feb) 0,2% 0,2%  
14:30   USD Przeciętny tygodniowy czas pracy (Feb) 34,9 35,0  
14:30   USD Eksport   184,20B  
14:30   USD Płace rządowe (Feb)   43,0K  
14:30   USD Import   252,30B  
14:30   USD Płace w sektorze przemysłowym (Feb) 12K -10K  
14:30   USD Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (Feb) 180K 49K  
14:30   USD Uczestwnictwo w rynku pracy (Feb)   61,4%  
14:30   USD Zatrudnienie w sektorze prywatnym z wyłączeniem rolnictwa (Feb) 194K 6K  
14:30   USD Bilans handlowy (Jan) -67,50B -66,60B  
14:30   USD Stopa bezrobocia U6 (Feb)   11,1%  
14:30   USD Stopa bezrobocia (Feb) 6,3% 6,3%  
14:30   CAD Wartość eksportu (Jan)   47,32B  
14:30   CAD Wartość importu (Jan)   48,98B  
14:30   CAD Bilans handlowy (Jan) -1,40B -1,67B  
15:00   GBP Przemówienie członka MPC, Haskela         
16:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey, n.s.a. (Feb)   55,7  
16:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey (Feb)   48,4  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes   305  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes   397  
20:00   USD Budżet federalny USA   -430,0B  
21:00   USD Kredyty konsumenckie (Jan) 12,00B 9,73B  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP   31,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium   4,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź   75,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę   529,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę   511,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto   215,7K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto   -5,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny   28,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P   -31,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro   47,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję   239,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę   27,4K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD   9,1K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF   11,5K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD   -1,6K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL   -15,9K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY   28,6K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD   14,6K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR   138,4K  
Niedziela, 7 Marzec 2021
15:50   CNY Bilans handlowy (USD) (Feb) 72,35B 78,17B
15:51   CNY Eksport (raz w roku) (Feb) 15,0% 18,1%
15:51   CNY Rezerwy walutowe (USD) (Feb) 3,200T 3,211T  
15:51   CNY Saldo importowe (raz w roku) (Feb) 5,0% 6,5%
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych