Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 00:34 (GMT +2:00)  
06/07/2020 - 12/07/2020
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 6 Lipiec 2020
02:30   HKD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jun) 49,6   43,9  
03:00   AUD Inflacja konsumencka MI (raz w miesiącu) 0,6%   -1,2%  
03:00   NZD Wskaźnik cen towarowych wg ANZ (raz w miesiącu) -0,7%   1,1%
03:30   AUD Oferty pracy ANZ (raz w miesiącu) 42,0%   -0,3%
06:53   IDR Wskaźnik zaufania konsumentów (Jun) 83,8   77,8  
08:00   EUR Zamówienia fabryk w Niemczech (raz w miesiącu) (May) 10,4% 15,0% -26,2%
09:00   EUR Produkcja przemysłowa w Hiszpanii (raz w roku) (May) -24,5% -18,5% -34,1%
09:00   HUF Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (May) -2,1%   -10,2%  
09:30   EUR Wskaźnik IHS Markit Construction PMI (Jun) 41,3   40,1  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego (Jun) 55,3 47,0 28,9  
10:30   GBP Papiery wartościowe oparte na kredytach hipotecznych (raz na kwartał) -5,1B   -5,0B
10:30   EUR Nastroje inwestorów wg Sentix (Jul) -18,2 -10,9 -24,8  
11:00   EUR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (May) -5,1% -7,5% -19,6%  
11:00   EUR Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (May) 17,8% 15,0% -12,1%
12:30   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów w Hiszpanii 60,7   52,9  
13:00   MXN Inwestycje w środki trwałe brutto (raz w miesiącu) (Apr) -28,90%   -3,10%  
13:00   MXN Inwestycje w środki trwałe brutto (raz w roku) (Apr) -36,90% -10,70% -11,00%  
13:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,559%   -0,530%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,551%   -0,523%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,557%   -0,531%  
15:00   BRL Produkcja samochodów (raz w miesiącu) (Jun) 129,1%   2.232,4%  
15:00   BRL Sprzedaż samochodów (raz w miesiącu) (Jun) 113,6%   11,6%  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Jun) 47,9 46,8 37,0  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Jun) 47,9 46,7 37,5  
16:00   USD Wskaźnik trendów zatrudnienia wg Conference Board (Jun) 49,00   45,30
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. działalności gospodarczej (Jun) 66,0 49,0 41,0  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. zatrudnienia (Jun) 43,1   31,8  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. nowych zamówień (Jun) 61,6   41,9  
16:00   USD Wskaźnik ISM dla usług (Jun) 57,1 50,1 45,4  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. cen (Jun) 62,4   55,6  
16:30   CAD Badanie nastrojów biznesowych BoC        
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 0,150%   0,150%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 0,165%   0,165%  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP -21,0K   -18,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium 99,0K   118,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź 20,6K   16,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę -157,4K   -222,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę 543,8K   560,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto 266,7K   252,0K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto 43,8K   39,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny -63,4K   -62,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P -49,6K   -97,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro 37,6K   37,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję 122,9K   108,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę -14,6K   -14,6K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD -20,5K   -20,8K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN 21,0K   23,2K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF 4,3K   1,4K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD -2,9K   -4,8K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL -10,7K   -11,3K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY 23,9K   27,5K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD 0,4K   0,0K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR 99,0K   118,4K  
Wtorek, 7 Lipiec 2020
00:00   NZD Indeks zaufania biznesu wg NZIER (Q2) -63%   -70%  
00:00   NZD Wykorzystanie zdolności produkcyjnych wg NZIER QSBO (Q2) 92,8%   92,1%  
00:30   AUD Wskaźnik usług AIG (Jun) 31,5   31,6  
01:30   JPY Przeciętny zysk (raz w roku) -2,1%   -0,7%
01:30   JPY Wydatki gospodarstw domowych (raz w roku) (May) -16,2% -12,2% -11,1%  
01:30   JPY Wydatki gospodarstw domowych (raz w miesiącu) (May) -0,1% 1,8% -6,2%  
01:30   JPY Całkowite dochody pracowników z wynagrodzeń (May) -2,1%   -0,7%  
01:30   JPY Wynagrodzenia z tytułu nadgodzin (raz w roku) (May) -25,80%   -12,80%  
01:50   JPY Rezerwy zagraniczne (USD) (Jun) 1.383,2B   1.378,2B  
05:04   IDR Rezerwy walutowe (USD) (Jun) 131,70B   130,50B  
05:35   JPY Aukcja 30-letnich obligacji rządowych (JGB) 0,612%   0,529%  
06:30   AUD Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jul) 0,25% 0,25% 0,25%  
06:30   AUD Oświadczenie na temat stóp procentowych RBA        
07:00   JPY Wskaźnik równoczesny (raz w miesiącu) (May) -5,5%   -8,7%  
07:00   JPY Wskaźnik wiodący (raz w miesiącu) (May) 1,6%   -7,4%  
07:00   JPY Wskaźnik wiodący   79,3   77,7  
08:00   EUR Produkcja przemysłowa w Niemczech (raz w miesiącu) (May) 7,8% 10,0% -17,5%
08:00   ZAR Rezerwy zagraniczne (USD) (Jun) 52,32B   52,77B  
08:00   ZAR Rezerwy walutowe netto (USD) (Jun) 45,738B   45,531B  
08:15   EUR Przemówienie Panetta z ECB           
08:45   EUR Rachunek bieżący Francji (May) -8,50B   -5,80B
08:45   EUR Wartość eksportu we Francji (May) 27,7B   23,7B
08:45   EUR Wartość importu we Francji (May) 34,7B   28,8B
08:45   EUR Aktywa rezerwowe ogółem we Francji (Jun) 197.166,0M   217.404,0M  
08:45   EUR Bilans handlowy Francji (May) -7,1B   -5,1B
09:00   HUF Produkcja przemysłowa (raz w roku) (May) -30,7% -24,4% -36,8%  
09:30   GBP Indeks cen domów Halifax (raz w roku) 2,5%   2,6%  
09:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Halifax (raz w miesiącu) (Jun) -0,1% -0,9% -0,2%  
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w roku) (May) -10,5%   -26,7%
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w miesiącu) (May) 24,3%   -10,7%
10:00   CNY Rezerwy walutowe (USD) 3,112T   3,102T
10:30   GBP Wydajność pracy (Q1) -0,6%   0,4%
10:30   HKD Rezerwy zagraniczne (USD) (Jun) 445,90B   442,40B
11:00   SGD Rezerwy zagraniczne (USD) (raz w miesiącu) (Jun) 312,5B   301,0B  
11:40   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,463%   -0,383%  
11:40   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,506%   -0,485%  
11:45   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund) -1,150%   -0,380%  
12:32   UAH Rezerwy zagraniczne (USD) (Jun) 28,52B 27,15B 25,37B  
14:00   PLN Rezerwy walutowe (EUR) (Jun) 115,00B   119,40B  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) -0,6%   -0,7%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) -6,9%   -5,7%  
15:00   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
16:00   USD Optymizm Ekonomiczny IBD/TIPP 44,0   47,0  
16:00   USD Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT) (May) 5,397M 4,850M 4,996M
16:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey, n.s.a. (Jun) 62,9   42,1  
16:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey (Jun) 58,2   39,1  
17:20   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade 8,3%   1,9%  
19:00   USD Aukcja 3-letnich biletów skarbowych 0,190%   0,280%  
19:00   USD Przemówienie członka FOMC, Quarlesa           
20:00   USD Przemówienie członka Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, Barkina           
20:00   USD Przemawia członek FOMC, Daly           
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej 2,000M -3,700M -8,156M  
Środa, 8 Lipiec 2020
01:50   JPY Rachunek bieżący, s.a. 0,82T 1,54T 0,25T  
01:50   JPY Pożyczki bankowe (raz w roku) (Jun) 6,2%   4,8%  
01:50   JPY Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (May) 1,177T 1,088T 0,263T  
03:30   AUD Wydanie pakietu wykresów RBA        
05:01   IDR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (May) -20,6%   -16,9%  
07:00   JPY Bieżący Wskaźnik Obserwatorów Ekonomii (Jun) 38,8   15,5  
07:45   CHF Stopa bezrobocia , n.s.a. (Jun) 3,2% 3,4% 3,4%  
07:45   CHF Stopa bezrobocia, s.a. (Jun) 3,3% 3,6% 3,2%
09:00   HUF Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 4,0% 4,0% 4,0%  
09:00   HUF Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 2,9% 3,0% 2,2%  
10:45   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
11:00   EUR UE prognozy gospodarcze        
11:00   HUF Bilans budżetu (Jun) -785,5B   -324,1B  
11:40   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Niemiec (Bobl) -0,660%   -0,620%  
12:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (May) -7,2% -12,1% -17,1%
12:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (May) 13,9% 6,0% -17,1%
Aprox.   GBP Przesłuchania Komitetu Skarbu MPC        
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 3,26%   3,29%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) 2,2%   -1,8%  
13:00   USD Indeks zakupów 325,2   308,7  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 775,9   758,9  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 3.373,9   3.359,2  
13:00   BRL Wskaźnik inflacji IGP-DI (raz w miesiącu) (Jun) 1,60% 1,39% 1,07%  
15:30   USD Raport Seevol Cushing Storage 1,566M   -1,637M  
16:00   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
16:30   USD Zapasy ropy naftowej 5,654M -3,114M -7,195M  
16:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu) 0,314M   0,193M  
16:30   USD Import ropy naftowej 2,130M   -0,506M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing 2,206M 1,566M -0,263M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych 0,132M   0,063M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA 3,136M -0,075M -0,593M  
16:30   USD Produkcja benzyny 0,140M   0,111M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego -0,095M   -0,564M  
16:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu) 2,0% 0,6% 0,9%  
16:30   USD Zapasy benzyny -4,839M -0,002M 1,199M  
17:00   USD Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS (Jul) 49,62   48,78  
17:00   BRL Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS w Brazylii (Jul) 39,31   36,53  
18:15   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
19:01   USD Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 0,653%   0,832%  
19:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej -0,398B   -2,927B  
19:45   EUR Przemówienie Bucha, wiceprezesa niemieckiego Buba           
21:00   USD Kredyty konsumenckie (May) -18,28B -15,50B -70,19B
Czwartek, 9 Lipiec 2020
01:01   GBP Bilans cen nieruchomości wg RICS (Jun)   -25% -32%  
01:50   JPY Zamówienia na maszyny (raz w roku) (May)   -17,1% -17,7%  
01:50   JPY Bazowe zamówienia na maszyny (raz w miesiącu) (May)   -5,4% -12,0%  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     174,6B  
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     -494,4B  
01:50   JPY Podaż pieniądza M3 (Jun)     1.856,1T  
01:50   JPY Indeks cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w roku) (Jun)   -2,4% -2,7%  
03:00   NZD Indeks zaufania biznesu wg ANZ     -34,4  
03:30   AUD Wartość pożyczek mieszkaniowych (raz w miesiącu)     -4,4%  
03:30   AUD Finansowanie inwestycji mieszkaniowych (raz w miesiącu)     -4,2%  
03:30   CNY Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun)   -0,5% -0,8%  
03:30   CNY Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun)   2,5% 2,4%  
03:30   CNY Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jun)   -3,2% -3,7%  
08:00   EUR Rachunek bieżący bilansu płatniczego w Niemczech, bez korekty z tytułu wahań sezonowych (May)     7,7B  
08:00   EUR Wartość eksportu w Niemczech (raz w miesiącu) (May)   13,8% -24,0%  
08:00   EUR Wartość importu w Niemczech (raz w miesiącu) (May)   12,0% -16,5%  
08:00   EUR Bilans handlowy Niemiec (May)   5,2B 3,2B  
08:00   JPY Zamówienia do obrabiarek (raz w roku)       -52,8%  
09:00   HUF Bilans handlowy (EUR) (raz w miesiącu) (May)   -281,0M -561,0M  
10:30   GBP Protokół z posiedzenia FPC BoE        
11:30   ZAR Produkcja złota (raz w roku) (May)     -59,6%  
11:30   ZAR Produkcja przemysłu wydobywczego (May)     -47,3%  
12:00   GBP Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS (Jul)     40,7  
12:00   EUR Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS we Włoszech (Jul)     35,77  
12:00   EUR Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS w Niemczech (Jul)     47,40  
12:00   EUR Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS we Francji (Jul)     40,35  
Aprox.   EUR Spotkanie Eurogrupy        
13:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun)   0,30% 0,30%  
13:00   MXN Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun)   3,20% 2,84%  
13:00   MXN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun)   0,42% 0,38%  
13:00   ZAR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Apr)     -1,2%  
14:00   EUR Przemówienie Bucha, wiceprezesa niemieckiego Buba           
14:15   CAD Rozpoczęte budowy domów (Jun)   198,0K 193,5K  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   18.950K 19.290K
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   1.375K 1.427K
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     1.503,75K  
14:30   CAD Zezwolenia na budowę (raz w miesiącu) (May)     -17,1%  
15:30   UAH Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun)   0,2% 0,3%  
16:00   USD Zapasy hurtowników (raz w miesiącu)   -1,2% 0,3%  
16:00   USD Sprzedaż hurtowa (raz w miesiącu) (May)   -4,0% -16,9%  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   58B 65B  
17:00   MXN Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     0,115%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     0,135%  
19:01   USD Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych     1,450%  
Piątek, 10 Lipiec 2020
00:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w miesiącu) (Jun)     78,9%  
00:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w roku) (Jun)     -6,0%  
01:50   JPY Podaż pieniądza M2 (raz w roku)     5,1%  
01:50   JPY Wskaźnik cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w miesiącu) (Jun)   0,4% -0,4%  
01:50   JPY Indeks cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w roku) (Jun)   -1,9% -2,7%  
04:00   JPY Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS (Jul)     33,63  
04:00   CNY Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS w Chinach (Jul)     67,89  
05:00   IDR Sprzedaż detaliczna (raz w roku)     -16,9%  
08:45   EUR Produkcja przemysłowa we Francji (raz w miesiącu) (May)   15,1% -20,1%  
10:00   USD Raport miesięczny MAE        
10:00   EUR Produkcja przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (May)   22,8% -19,1%  
10:00   EUR Produkcja przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (May)   -32,5% -42,5%  
11:45   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Włoch (BOT)     0,014%  
13:00   MXN Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (May)   0,8% -25,1%  
13:00   MXN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (May)   -24,3% -29,3%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     506,84B  
14:00   INR Skumulowana produkcja przemysłowa (May)     -0,70%  
14:00   INR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (May)   -37,8% -18,3%  
14:00   INR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (May)     -22,4%  
14:00   BRL Wzrost sektora usług w Brazylii (raz w miesiącu) (May)   5,2% -11,7%  
14:00   BRL Wzrost sektora usług w Brazylii (raz w roku) (May)   -14,3% -17,2%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Jun)   0,1% -0,1%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik PPI (raz w roku) (Jun)   0,4% 0,3%  
14:30   USD Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Jun)   0,4% 0,4%  
14:30   USD Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jun)   -0,2% -0,8%  
14:30   CAD Zmiana zatrudnienia (Jun)   700,0K 289,6K  
14:30   CAD Zmiana zatrudnienia (pełny etat) (Jun)     219,4K  
14:30   CAD Zmiana zatrudnienia (niepełny etat) (Jun)     70,3K  
14:30   CAD Uczestnictwo w rynku pracy (Jun)     61,4%  
14:30   CAD Stopa bezrobocia (Jun)   12,0% 13,7%  
15:00   BRL Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun)   2,16% 1,88%  
15:00   BRL Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun)   0,29% -0,38%  
15:00   BRL Wskaźnik inflacji IPCA w Brazylii, SA (raz w miesiącu) (Jun)     -0,36%  
17:30   ZAR Indeks zaufania biznesu     77,8  
18:00   USD Raport WASDE        
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     185  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     263  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -21,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     99,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     20,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     -157,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     543,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     266,7K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto     43,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -63,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     -49,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     37,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     122,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     -14,6K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -20,5K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     21,0K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     4,3K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -2,9K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -10,7K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     23,9K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     0,4K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     99,0K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych