Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 06:55 (GMT +2:00)  
25/10/2021 - 31/10/2021
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 25 Październik 2021
Cały dzień   Dzień wolny Nowa Zelandia - Dzień Pracy
06:00   IDR Podaż pieniądza M2 (raz w roku) (Sep) 8,00%   6,90%  
07:00   JPY Wskaźnik równoczesny (raz w miesiącu)   -2,9% -0,2%  
07:00   JPY Wskaźnik wiodący   101,8 104,1  
07:00   JPY Wskaźnik wiodący (raz w miesiącu)   -2,3% -0,1%  
07:00   SGD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep)   2,4% 2,4%  
10:00   EUR Oczekiwania biznesowe w Niemczech (Oct)   96,4 97,3  
10:00   EUR Bieżąca analiza sytuacji w Niemczech (Oct)   99,4 100,4  
10:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech (Oct)   97,9 98,8  
10:00   PLN Stopa bezrobocia (Sep)   5,7% 5,8%  
10:40   EUR Przemówienie Mauderera z niemieckiego Buba           
11:00   EUR Przemówienie Balza z niemieckiego Buba           
11:40   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Niemiec (Bubill)     -0,671%  
12:00   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
13:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w miesiącu) (Aug)   0,20% 0,50%  
13:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w roku) (Aug)   6,40% 7,10%  
13:00   MXN Stopa bezrobocia (Sep)     4,10%  
13:00   MXN Stopa bezrobocia, n.s.a. (Sep)   4,30% 4,30%  
13:00   BRL Wskaźnik zaufania konsumentów wg FGV (Oct)     75,3  
13:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
14:00   EUR Przemówienie Mauderera z niemieckiego Buba           
14:30   USD Indeks CFNAI (Sep)     0,29  
14:30   CAD Sprzedaż hutrowa (raz w miesiącu)       0,3%  
14:30   BRL Pożyczki bankowe (raz w miesiącu) (Sep)     1,5%  
15:00   GBP Przemówienie członka MPC, Tenreyro           
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,629%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,732%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,667%  
16:30   USD Wskaźnik aktywności wytwórczej Dallas Fed (Oct)     4,6  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych     0,055%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych     0,060%  
19:30   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego   147,85B 146,50B  
Wtorek, 26 Październik 2021
01:50   JPY Indeks cen usług korporacyjnych (CSPI) (raz w roku)   1,1% 1,0%  
07:00   JPY BoJ - inflacja bazowa (raz w roku)     0,3%  
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Sep)   -0,5% 11,2%  
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Sep)   0,3% 5,7%  
09:00   EUR Wskaźnik PPI w Hiszpanii (raz w roku)     18,0%  
10:00   EUR Badanie ankietowe EBC na temat kredytów bankowych        
10:30   HKD Wartość eksportu (raz w miesiącu) (Sep)     25,9%  
10:30   HKD Wartość importu (raz w miesiącu) (Sep)     28,1%  
10:30   HKD Bilans handlowy     -26,3B  
11:30   EUR Aukcja 2-letnich obligacji rządu Włoch (CTZ)     -0,320%  
11:45   GBP Aukcja 5-letnich obligacji skarbowych     0,429%  
12:00   GBP Sondaż handlu dystrybucyjnego CBI (Oct)     11  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct)   10,09% 10,05%  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Oct)   0,97% 1,14%  
14:45   EUR Przemówienie Bucha, wiceprezesa niemieckiego Buba           
14:45   EUR Przemówienie Enria z ECB           
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     15,4%  
15:00   USD Indeks cen domów (raz w roku) (Aug)     19,2%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (raz w miesiącu) (Aug)     1,4%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (Aug)     348,4  
15:00   USD Złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS, s.a. (raz w miesiącu) (Aug)   1,4% 1,5%  
15:00   USD Wskaźnik HPI Composite-20 S&P/CS, bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu) (Aug)   1,5% 1,5%  
15:00   USD Złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS, n.s.a. (raz w roku) (Aug)   20,1% 19,9%  
16:00   USD Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board (Oct)   108,8 109,3  
16:00   USD Sprzedaż nowych domów (raz w miesiącu) (Sep)     1,5%  
16:00   USD Sprzedaż nowych nieruchomości (Sep)   755K 740K  
16:00   USD Wskaźnik produkcyjny Richmond (Oct)     -3  
16:00   USD Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. wysyłek (Oct)     -1  
16:00   USD Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. usług (Oct)     -3  
16:30   USD Przychody z tytułu usług wg Fed z Dallas (Oct)     14,5  
16:30   USD Prognoza rozwoju sektora usługowego w Teksasie (Oct)     8,3  
19:00   USD Aukcja 2-letnich biletów skarbowych     0,310%  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     3,294M  
23:45   NZD Wartość eksportu (Sep)     4,35B  
23:45   NZD Wartość importu (Sep)     6,49B  
23:45   NZD Bilans handlowy (raz w miesiącu) (Sep)     -2.144M  
23:45   NZD Bilans handlowy (raz w roku) (Sep)     -2.940M  
Środa, 27 Październik 2021
01:01   GBP Wskaźnik cen w sklepach BRC (raz w roku)     -0,5%  
02:00   NZD Indeks zaufania biznesu wg ANZ (Oct)     -7,2  
02:00   NZD Aktywność własna NBNZ     18,2%  
02:30   AUD Wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q3)   0,8% 0,8%  
02:30   AUD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Q3)   3,1% 3,8%  
02:30   AUD Wskaźnik CPI (Q3)     118,80  
02:30   AUD Średni obcięty wskaźnik CPI (raz w roku) (Q3)   1,8% 1,6%  
02:30   AUD Średni obcięty wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q3)   0,5% 0,5%  
02:30   AUD Ważony średni wskaźnik CPI (raz w roku) (Q3)   1,8% 1,7%  
02:30   AUD Ważony średni wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q3)   0,5% 0,5%  
03:30   CNY Zysk przemysłowy w Chinach (raz w roku) (Sep)     10,10%  
03:30   CNY Zysk przemysłowy w Chinach, YTD (Sep)     49,5%  
08:00   EUR Wskaźnik cen importowych w Niemczech (raz w miesiącu) (Sep)   1,5% 1,4%  
08:00   EUR Indeks cen importowych w Niemczech (raz w roku) (Sep)   17,9% 16,5%  
08:00   EUR Klimat konsumpcyjny GfK w Niemczech (Nov)   -0,5 0,3  
08:45   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Francji (Oct)   100 102  
08:45   EUR Wskaźnik PPI we Francji (raz w miesiącu) (Sep)     1,0%  
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch, poza UE (Sep)     1,58B  
10:00   CHF Oczekiwania ZEW (Oct)     25,7  
10:00   EUR Podaż pieniądza M3 (raz w roku) (Sep)   7,5% 7,9%  
10:00   EUR Kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowych (Sep)     1,5%  
10:00   EUR Pożyczki prywatne (raz w roku)     4,2%  
11:45   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Włoch (BOT)     -0,545%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     3,23%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     -6,3%  
13:00   USD Indeks zakupów     266,2  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     643,0  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     2.807,9  
13:00   MXN Bilans handlowy (Sep)   -2,800B -3,902B  
13:00   MXN Bilans handlowy (USD) (Sep)     -3,196B  
14:00   BRL Wskaźnik PPI w Brazylii (raz w miesiącu) (Sep)     1,86%  
14:00   BRL Stopa bezrobocia     13,7%  
14:30   USD Bazowe zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Sep)   0,4% 0,3%  
14:30   USD Zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Sep)   -1,0% 1,8%  
14:30   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu) (Sep)     2,4%  
14:30   USD Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń (raz w miesiącu) (Sep)   0,5% 0,6%  
14:30   USD Bilans handlowy towarów (Sep)     -88,16B  
14:30   USD Zapasy w handlu detalicznych, z wyłączeniem samochodów (Sep)     0,6%  
14:30   USD Zapasy hurtowników (raz w miesiącu)       1,2%  
16:00   CAD Raport BoC dot. polityki monetarnej        
16:00   CAD Oświadczenie BoC        
16:00   CAD Decyzja w sprawie stóp procentowych   0,25% 0,25%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej   1,857M -0,431M  
16:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu)     -0,071M  
16:30   USD Import ropy naftowej     -0,715M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     -2,320M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     -0,289M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   -0,700M -3,913M  
16:30   USD Produkcja benzyny     0,455M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     0,037M  
16:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu)     -2,0%  
16:30   USD Zapasy benzyny     -5,368M  
17:00   CAD Konferencja prasowa BK           
18:00   EUR Przemówienie Beermanna z niemieckiego Buba           
19:00   USD Aukcja 5-letnich biletów skarbowych     0,990%  
19:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     -1,784B  
23:00   BRL Decyzja w sprawie stóp procentowych   7,25% 6,25%  
Czwartek, 28 Październik 2021
01:40   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Debelle           
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     1.221,3B
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     960,1B
01:50   JPY Sprzedaż dużych detalistów (raz w miesiącu)     -4,7%  
01:50   JPY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep)   -2,3% -3,2%  
02:30   AUD Wskaźnik cen eksportu (raz na kwartał) (Q3)     13,2%  
02:30   AUD Wskaźnik cen importu (raz na kwartał) (Q3)     1,9%  
Aprox.   JPY BoJ - decyzja w sprawie polityki pieniężnej        
Aprox.   JPY BoJ - raport o prognozach gospodarczych (raz w roku)        
05:00   JPY Decyzja w sprawie stóp procentowych   -0,10% -0,10%  
08:30   JPY Konferencja prasowa BoJ           
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Oct)       0,8%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku)     4,0%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu)       1,1%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (Oct)   5,2% 4,0%  
09:00   EUR Stopa bezrobocia w Hiszpanii (Q3)   15,10% 15,26%  
09:00   HUF Kwartalna stopa bezrobocia (Sep)     4,1%  
09:55   EUR Zmiana bezrobocia w Niemczech (Oct)   -20K -30K  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Oct)   5,4% 5,5%  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Oct)     2,508M  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech, n.s.a. (Oct)     2,465M  
10:00   EUR Wskaźnik zaufania do biznesu we Włoszech (Oct)   112,2 113,0
10:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Włoszech (Oct)   118,5 119,6  
11:00   EUR Badanie firm i konsumentów (Oct)   116,9 117,8
11:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych (Oct)     1,72
11:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Oct)   -4,0 -4,8  
11:00   EUR Oczekiwania inflacyjne konsumentów (Oct)     33,1  
11:00   EUR Oczekiwania odnośnie ceny sprzedaży (Oct)     38,2
11:00   EUR Indeks nastrojów w usługach (Oct)   16,5 15,1  
11:00   EUR Indeks nastrojów w przemyśle (Oct)   12,5 14,1
11:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Sep)   7,1% 7,2%  
11:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Sep)   0,7% 0,8%  
11:45   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     0,86%  
11:45   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     0,11%  
12:00   EUR Wskaźnik PPI we Włoszech (raz w roku) (Sep)     11,6%
12:00   EUR Wskaźnik PPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Sep)     0,5%
13:00   EUR Indeks zaufania biznesu w Hiszpanii     2,1  
13:00   BRL Wskaźnik inflacji IGP-M (raz w miesiącu) (Oct)   0,17% -0,64%  
13:45   EUR Oprocentowanie depozytów (Oct)   -0,50% -0,50%  
13:45   EUR Kredyt marginalny EBC     0,25%  
13:45   EUR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Oct)        
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Oct)   4,4% 4,1%  
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Oct)   0,5%    
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Oct)   4,4% 4,1%  
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Oct)   0,4% 0,3%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   2.445K 2.481K
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (Q3)     4,50% 6,10%  
14:30   USD PKB (raz na kwartał) (Q3)     2,8% 6,7%  
14:30   USD Deflator PKB (raz na kwartał) (Q3)   5,4% 6,2%  
14:30   USD Sprzedaż w PKB (Q3)       8,1%  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   292K 290K
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     319,75K
14:30   USD Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (Q3)       6,5%  
14:30   USD Realne wydatki konsumpcyjne (Q3)     12,0%  
14:30   EUR Konferencja prasowa EBC           
16:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów (raz w miesiącu) (Sep)   0,5% 8,1%  
16:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów na rynku wtórnym (Sep)     119,5
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   90B 92B  
17:00   USD Wskaźnik zbiorczy wg Fed z Kansas City (Oct)     22  
17:00   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Kansas City (Oct)     10  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     0,050%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     0,100%  
19:00   USD Aukcja 7-letnich biletów skarbowych     1,332%  
Piątek, 29 Październik 2021
01:30   JPY Wskaźników miejsc pracy/ubiegających się (Sep)   1,14 1,14  
01:30   JPY Bazowy wskaźnik CPI w Tokio (raz w roku) (Oct)   0,3% 0,1%  
01:30   JPY Wskaźnik CPI w Tokio (raz w roku) (Oct)     0,3%  
01:30   JPY CPI w Tokio, z wyłączeniem żywności i energii (raz w miesiącu) (Oct)     -0,2%  
01:30   JPY Stopa bezrobocia (Sep)   2,8% 2,8%  
01:50   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Sep)   -3,2% -3,6%  
01:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 1 miesiąc (raz w miesiącu) (Oct)     0,2%  
01:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 2 miesiące (raz w miesiącu) (Nov)     6,8%  
02:30   AUD Wartość kredytów mieszkaniowych (Sep)     0,6%  
02:30   AUD Wskaźnik PPI (raz w roku) (Q3)     2,2%  
02:30   AUD Wskaźnik PPI (raz na kwartał) (Q3)     0,7%  
02:30   AUD Kredyty sektora prywatnego (raz w miesiącu) (Sep)   0,6% 0,6%  
02:30   AUD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Sep)   0,2%    
04:30   SGD Stopa bezrobocia     2,7%  
06:30   IDR Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (raz w roku)     19,60%  
07:00   JPY Zamówienia na roboty budowlane (raz w roku) (Sep)     -2,0%  
07:00   JPY Wskaźnik zaufania gospodarstw domowych (Oct)     37,8  
07:00   JPY Rozpoczęte budowy domów (raz w roku) (Sep)   7,5% 7,5%  
07:30   EUR Wydatki konsumpcyjne we Francji (raz w miesiącu) (Sep)   0,2% 1,0%  
07:30   EUR PKB Francji (raz na kwartał) (Q3)   2,1% 1,1%  
08:00   EUR Wskaźnik cen importowych w Niemczech (raz w miesiącu) (Sep)   1,5% 1,4%  
08:00   EUR Indeks cen importowych w Niemczech (raz w roku) (Sep)   17,7% 16,5%  
08:00   ZAR Podaż pieniądza M3 (raz w roku) (Sep)   1,90% 2,31%  
08:00   ZAR Kredyty w sektorze prywatnym (Sep)   1,00% 1,12%  
08:45   EUR Indeks CPI we Francji (raz w roku)       2,2%  
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu)       -0,2%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu)       -0,2%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku)       2,7%  
09:00   GBP Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w roku) (Oct)   9,3% 10,0%  
09:00   GBP Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w miesiącu) (Oct)   0,4% 0,1%  
09:00   CHF Wskaźniki wiodące KOF (Oct)   108,0 110,6  
09:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w miesiącu) (Sep)   1,5% 1,1%  
09:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w roku) (Sep)   1,9% 0,4%  
09:00   EUR PKB Hiszpanii (raz w roku) (Q3)     3,5% 17,5%  
09:00   EUR PKB Hiszpanii (raz na kwartał) (Q3)     2,6% 1,1%  
09:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii (raz w roku) (Sep)     -0,9%  
09:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (Aug)     8,1%  
10:00   EUR PKB Włoch (raz na kwartał) (Q3)     2,0% 2,7%  
10:00   EUR PKB Włoch (raz w roku) (Q3)     3,0% 17,3%  
10:00   EUR PKB Niemiec (raz na kwartał) (Q3)     2,2% 1,6%  
10:00   EUR PKB Niemiec (raz w roku) (Q3)     2,4% 9,8%  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących w Hiszpanii (Aug)     2,49B  
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku)       5,9%  
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu)       0,7%  
10:30   GBP Kredyty konsumenckie BoE (Sep)   0,500B 0,400B  
10:30   GBP Podaż pieniądza M4 (raz w miesiącu) (Sep)     0,5%  
10:30   GBP Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Sep)   72,50K 74,45K  
10:30   GBP Kredyty hipoteczne (Sep)   3,68B 5,29B  
10:30   HKD Podaż pieniądza M3 (Sep)     -3,0%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Oct)     2,4% 2,5%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Oct)     -0,3% -0,2%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Oct)     0,8% 1,3%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Oct)     3,1% 2,9%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu)       0,5%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct)     3,7% 3,4%  
11:00   EUR Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Oct)     108,49  
11:00   EUR PKB (raz na kwartał)       2,2%  
11:00   EUR PKB (raz w roku)       14,3%  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Oct)     1,9% 1,9%  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w miesiącu)       0,4%  
12:00   INR Federalny deficyt budżetowy (Sep)     4.680,09B  
13:00   MXN PKB (raz w roku)       19,6%  
13:00   MXN PKB (raz na kwartał)       1,5%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     641,01B  
14:00   INR Wydatki na infrastrukturę (raz w roku) (Sep)     11,6%  
14:00   ZAR Bilans handlowy (Sep)   39,00B 42,40B  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (Core PCE) (raz w roku) (Sep)   3,7% 3,6%  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (raz w miesiącu) (Sep)   0,2% 0,3%  
14:30   USD Świadczenia pracownicze (raz na kwartał) (Q3)     0,40%  
14:30   USD Wskaźnik kosztów zatrudnienia (raz na kwartał) (Q3)   0,9% 0,7%  
14:30   USD Płace z tytułu umowy o pracę (raz na kwartał) (Q3)     0,90%  
14:30   USD Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych (raz w roku) (Sep)     4,3  
14:30   USD Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych (raz w miesiącu) (Sep)     0,4%  
14:30   USD Dochód osobisty (raz w miesiącu) (Sep)   -0,1% 0,2%  
14:30   USD Wydatki osobiste (raz w miesiącu) (Sep)   0,5% 0,8%  
14:30   USD Realne spożycie prywatne (raz w miesiącu) (Sep)     0,4%  
14:30   CAD PKB (raz w miesiącu) (Aug)   0,7% -0,1%  
14:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w miesiącu) (Sep)     -0,3%  
14:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w roku) (Sep)     14,3%  
14:30   CAD Indeks cen surowców (RMPI) (raz w miesiącu) (Sep)     -2,4%  
14:30   CAD Indeks cen surowców RMPI (raz w roku) (Sep)     27,7%  
14:30   BRL Stosunek zadłużenia do PKB (Sep)     59,3%  
14:30   BRL Bilans budżetu (Sep)     -29,739B  
14:30   BRL Nadwyżka budżetowa (Sep)   -12,150B 16,729B  
15:00   USD Złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS, n.s.a. (raz w roku)     3,9%  
15:00   USD Wskaźnik HPI Composite-20 S&P/CS, bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu)     0,6%  
15:45   USD Indeks Chicago PMI (Oct)   64,0 64,7  
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Oct)     2,80%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Oct)     67,2  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Oct)   71,6 71,4  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Oct)     77,9  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Oct)     4,8%  
16:00   USD Prognoza rozwoju sektora usługowego w Teksasie     11,5  
16:44   UAH Saldo obrotów bieżących (USD) (Sep)     -0,826B  
17:00   CAD Bilans budżetu (Aug)     -11,98B  
17:00   CAD Bilans budżetu (raz w roku) (Aug)     -48,45B  
18:00   USD Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) wg Fed z Dallas (Sep)     2,80%  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     445  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     543  
21:00   USD Przychody z tytułu usług wg Fed z Dallas     14,0  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     1,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     3,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     40,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     277,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     429,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     193,3K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto     -3,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -131,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     67,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     30,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     43,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     -8,6K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -10,9K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     -38,6K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -17,6K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -76,1K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -0,7K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -102,7K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     6,4K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     -12,1K  
23:00   MXN Saldo budżetowe (Sep)     -19,76B  
Sobota, 30 Październik 2021
14:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w roku)     -2,3%  
14:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w miesiącu)     0,3%  
14:30   CAD Indeks cen surowców RMPI (raz w roku)     -7,6%  
14:30   CAD Indeks cen surowców (RMPI) (raz w miesiącu)     3,2%  
Niedziela, 31 Październik 2021
03:00   CNY Wskaźnik Composite PMI w Chinach (Oct)     51,7  
03:00   CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Oct)   50,1 49,6  
03:00   CNY Wskaźnik PMI dla usług (Oct)     53,2  
23:30   AUD Wskaźnik przemysłowy AIG (Oct)     51,2  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych