Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 18:07 (GMT +1:00)  
20/01/2020 - 26/01/2020
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 20 Styczeń 2020
Cały dzień   Dzień wolny Stany Zjednoczone - Dzień Martina Luthera Kinga
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) 2,3%   -0,9%  
02:30   CNY Podstawowa stopa procentowa kredytów PBoC 4,15%   4,15%  
05:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Nov) -0,3% -0,7% -4,5%  
05:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov) -1,0% -0,9% -4,5%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Dec) -0,2% -0,2% -0,7%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec) 0,1% 0,2% 0,0%  
09:30   HKD Stopa bezrobocia (Dec) 3,3% 3,2% 3,2%  
12:00   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
12:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
14:00   CHF World Economic Forum Annual Meetings           
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,576%   -0,583%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,580%   -0,590%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,576%   -0,589%  
19:30   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
Wtorek, 21 Styczeń 2020
03:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Dec) 48,90%   49,60%  
04:00   JPY BoJ - raport o prognozach gospodarczych (raz w roku)        
04:00   JPY Decyzja w sprawie stóp procentowych -0,10% -0,10% -0,10%  
08:00   CNY Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 5,80%   6,00%  
08:30   CHF World Economic Forum Annual Meetings           
09:30   HKD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 2,90% 3,00% 3,00%  
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii -1,86B   -2,58B
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Dec) 6,2% 6,1% 5,3%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Dec) 2,6% 2,6% 2,6%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Nov) 3,4% 3,4% 3,5%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Nov) 3,2% 3,1% 3,2%  
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Dec) 14,9K 22,6K 14,9K
10:30   GBP Zmiana zatrudnienia 3m/3m (raz w miesiącu) (Nov) 208K 110K 24K  
10:30   GBP Stopa bezrobocia (Nov) 3,8% 3,8% 3,8%  
10:40   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,499%   -0,584%  
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Jan) -9,5 -13,5 -19,9  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Jan) 26,7 15,0 10,7  
11:00   EUR Indeks ZEW (Jan) 25,6 5,5 11,2  
11:30   USD Przemawia Donald Trump, prezydent USA           
11:40   EUR Aukcja 2-letnich obligacji rządu Niemiec (Schatz) -0,580%   -0,640%  
13:00   MXN Stopa bezrobocia (Dec) 3,10% 3,50% 3,50%  
13:00   MXN Stopa bezrobocia, n.s.a. (Dec) 2,90%   3,40%  
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov) -0,6% -0,3% -0,2%
16:20   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade 1,7% -0,3% 2,8%  
17:00   UAH Sprzedaż detaliczna na Ukrainie (raz w miesiącu) 18,7%   -2,8%  
17:00   UAH Sprzedaż detaliczna na Ukrainie (raz w roku) 12,5%   12,8%  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1,530%   1,530%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 1,520%   1,530%  
Środa, 22 Styczeń 2020
00:30   AUD Indeks zaufania konsumentów Westpac (Jan) -1,8% -0,8% -1,9%  
08:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Jan) 100 101 98
09:00   CHF World Economic Forum Annual Meetings           
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec) 0,2% 0,2% 0,1%  
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 3,8% 3,8% 3,9%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec) 0,3% 0,3% 0,1%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 4,0% 4,0% 3,6%  
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w miesiącu) (Nov) -0,3% 0,0% 0,6%  
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w roku) (Nov) -4,3% -2,4% -1,5%  
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (Nov) 0,00% -0,80% 0,60%  
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (Nov) 0,10% -0,40% -0,20%  
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec) 3,8% 6,1% 1,4%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec) 1,0% 0,9% -0,1%  
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Dec) 4,04B 4,60B 4,20B
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Dec) 16,596B   9,515B
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Jan) -22 -25 -28  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 3,87%   3,87%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) -1,2%   30,2%  
13:00   USD Indeks zakupów 297,8   303,9  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 606,2   613,6  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 2.401,5   2.444,7  
14:30   USD Indeks CFNAI (Dec) -0,35   0,41
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku) 2,0%   1,9%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 1,7% 1,9% 1,9%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec) -0,4%   -0,2%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec) 0,0% 0,1% -0,1%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 2,2% 2,2% 2,2%  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku) 2,2%   2,3%
14:30   CAD Wskaźnik cen nowych nieruchomości (raz w miesiącu) (Dec) 0,2% 0,0% -0,1%  
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku) 2,1%   2,2%  
14:30   CAD Sprzedaż hutrowa (raz w miesiącu) (Nov) -1,2% -0,3% -1,2%
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 5,3%   5,0%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) 0,0%   -0,2%  
15:00   USD Indeks cen domów (raz w roku) (Nov) 4,9%   5,0%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (raz w miesiącu) (Nov) 0,2% 0,2% 0,2%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (Nov) 281,2   280,2  
16:00   USD Sprzedaż istniejących domów (raz w miesiącu) (Dec) 3,6% 1,3% -1,7%  
16:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (Dec) 5,54M 5,43M 5,35M  
16:00   CAD Raport BoC dot. polityki monetarnej        
16:00   CAD Oświadczenie BoC        
16:00   CAD Decyzja w sprawie stóp procentowych 1,75% 1,75% 1,75%  
17:15   CAD Konferencja prasowa BK           
18:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej 0,235B   1,110B  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej 1,600M   1,100M  
22:45   NZD Zewnętrzna migracja i odwiedzający (Nov) -3,50% -3,20% 0,10%  
22:45   NZD Migracja stała/długoterminowa (Nov) 2.610   3.400
Czwartek, 23 Styczeń 2020
00:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Dec) -6,3% -4,2% -7,9%  
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 175,1B   2.329,7B
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe 263,8B   -16,4B  
00:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Dec) -4,9% -3,4% -15,7%  
00:50   JPY Bilans handlowy (Dec) -152,5B -150,0B -85,2B  
01:00   AUD Oczekiwania inflacyjne MI 4,7% 3,8% 4,0%  
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Dec) 28,9K 15,0K 39,9K  
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Dec) -0,3K   4,2K  
01:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Dec) 66,0% 66,0% 66,0%  
01:30   AUD Stopa bezrobocia (Dec) 5,1% 5,2% 5,2%  
01:30   SGD Indeks nieruchomości wg URA (raz na kwartał) (Q4) 0,50%   0,30%  
05:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu) 0,9% -0,1% -4,8%
06:00   JPY Wskaźnik wiodący 90,8 90,9 91,6
06:00   SGD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 0,8% 0,7% 0,6%  
08:30   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych 5,00%   5,00%  
08:30   IDR Oprocentowanie depozytów 4,25% 4,25% 4,25%  
08:30   IDR Oprocentowanie kredytów 5,75% 5,75% 5,75%  
09:00   CHF World Economic Forum Annual Meetings           
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec) 7,5% 7,3% 5,9%  
10:40   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos) -0,236%   -0,391%  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) -0,53%   -0,58%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) -0,38%   -0,49%  
11:30   IDR Sprzedaż motocykli (raz w roku) -6,80%   -8,30%  
13:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Jan) 0,20% 0,19% 0,36%  
13:00   MXN Wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Jan) 0,27% 0,25% 0,35%  
13:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan) 0,71% 0,70% 1,05%  
13:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 4,34% 4,30% 3,91%  
13:45   EUR Oprocentowanie depozytów (Jan) -0,50% -0,50% -0,50%  
13:45   EUR Kredyt marginalny EBC 0,25%   0,25%  
13:45   EUR Oświadczenie na temat polityki monetarnej EBC        
13:45   EUR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jan) 0,00% 0,00% 0,00%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.731K 1.746K 1.768K
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 211K 215K 205K
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 213,25K   216,50K
14:30   EUR Konferencja prasowa EBC           
16:00   USD Wiodący indeks USA (raz w miesiącu) (Dec) -0,3% 0,1% 0,1%  
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Jan)   -8,1 -7,8 -8,1  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego -92B -91B -109B  
17:00   USD Zapasy ropy naftowej -0,405M -1,009M -2,549M  
17:00   USD EIA Refinery Crude Runs (raz w tygodniu) -0,116M   0,076M  
17:00   USD Import ropy naftowej -0,053M   -0,595M  
17:00   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing -0,961M   0,342M  
17:00   USD Produkcja paliw destylowanych -0,251M   -0,105M  
17:00   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -1,185M 1,014M 8,171M  
17:00   USD Produkcja benzyny 0,254M   0,394M  
17:00   USD Zapasy oleju opałowego 0,142M   -0,168M  
17:00   USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (raz w tygodniu) -1,7% -0,6% -0,8%  
17:00   USD Zapasy benzyny 1,745M 3,090M 6,678M  
17:00   USD Wskaźnik zbiorczy wg Fed z Kansas City (Jan) -1   -5
17:00   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Kansas City (Jan) -4 -6 -3
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 0,000%   1,505%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 1,540%   1,530%  
19:00   USD Aukcja 10-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją     0,149%  
19:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED     99,23K  
19:00   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego (Dec)   155,00B 125,16B  
22:45   NZD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Q4)   1,8% 1,5%  
22:45   NZD Wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q4)   0,4% 0,7%  
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym (Manufacturing PMI)     49,0 49,2  
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)     49,5 49,8  
Piątek, 24 Styczeń 2020
Cały dzień   Dzień wolny Chiny - Święto Wiosny
  Dzień wolny Singapur - Chinese New Year Eve - Wczesne zamknięcie o 12:15
00:30   JPY Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu) (Dec)     0,1%  
00:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   0,7% 0,5%  
00:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)     0,5%  
01:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)       48,4  
01:30   JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)       49,4  
01:30   SGD Indeks nieruchomości wg URA (raz na kwartał) (Q4)     1,30%  
03:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku)     4,5%  
06:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec)   -0,8% -9,3%  
06:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Dec)   3,7% -9,4%  
09:00   CHF World Economic Forum Annual Meetings           
09:00   EUR Wskaźnik PPI w Hiszpanii (raz w roku)     -2,3%  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Jan)     50,6 50,4  
09:15   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Jan)     52,0 52,0  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Jan)     52,2 52,4  
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Jan)     50,5 50,2  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Jan)     44,5 43,7  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Jan)     53,0 52,9  
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch, poza UE (Dec)     4,16B  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)     46,8 46,3  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Jan)     51,2 50,9  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Jan)     52,8 52,8  
10:30   GBP Composite PMI     50,5 49,3  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu     47,6 47,5  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług     49,4 50,0  
10:30   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
12:00   BRL Wskaźnik zaufania konsumentów wg FGV (Jan)     91,6  
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     461,21B  
13:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w roku) (Nov)   -0,70% -0,80%  
13:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w miesiącu) (Nov)     -0,50%  
14:00   PLN Podaż pieniądza M3 (raz w miesiącu) (Dec)   9,1% 9,4%  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov)   0,4% -0,5%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov)   0,4% -1,2%  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)     52,5 52,4  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Jan)     52,5 52,7  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Jan)     52,9 52,8  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     673  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     796  
19:00   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego     125,16B  
20:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     16,5K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     -61,7K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     -3,1K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     40,2K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     567,3K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     322,3K  
20:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions     16,7K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -206,1K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     40,8K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     67,3K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     28,5K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     34,3K  
20:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     26,4K  
20:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     157,3K  
20:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -4,5K  
20:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -27,2K  
20:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -19,6K  
20:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -33,5K  
20:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -1,5K  
20:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     -61,7K  
Sobota, 25 Styczeń 2020
Cały dzień   Dzień wolny Chiny - Święto Wiosny
Niedziela, 26 Styczeń 2020
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Dzień Republiki
Cały dzień   Dzień wolny Chiny - Święto Wiosny
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych