Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 21:34 (GMT +1:00)  
10/12/2018 - 16/12/2018
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 10 Grudzień 2018
00:50   JPY Rachunek bieżący, s.a. 1,21T 1,29T 1,33T  
00:50   JPY Pożyczki bankowe (raz w roku) (Nov) 2,1% 2,2% 2,2%  
00:50   JPY Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Oct) 1,310T 1,384T 1,822T  
00:50   JPY PKB (raz w roku) (Q3) -2,5% -1,9% -1,2%  
00:50   JPY PKB (raz na kwartał) (Q3) -0,6% -0,5% -0,3%  
00:50   JPY Wydatki inwestycyjne w PKB (raz na kwartał) (Q3) -2,8% -1,6% -0,2%  
00:50   JPY Popyt zewnętrzny w PKB (raz na kwartał) (Q3) -0,1% -0,1% -0,1%  
00:50   JPY Deflator PKB (raz w roku) -0,3% -0,3% -0,3%  
00:50   JPY Udział konsumpcji prywatnej w PKB (raz na kwartał) (Q3) -0,2% -0,1% -0,1%  
01:30   AUD Wartość pożyczek mieszkaniowych (raz w miesiącu) (Oct) 2,2% -0,5% -1,0%  
01:30   AUD Finansowanie inwestycji mieszkaniowych (raz w miesiącu) (Oct) 0,6%   -2,8%  
06:00   JPY Bieżący Wskaźnik Obserwatorów Ekonomii (Nov) 51,0 49,5 49,5  
07:30   GBP Przemawia członek MPC, Cunliffe           
07:30   CAD Przemówienie członka Rady Prezesów BoC, Lane’a           
07:45   CHF Stopa bezrobocia , n.s.a. (Nov) 2,5%   2,4%  
07:45   CHF Stopa bezrobocia, s.a. (Nov) 2,4% 2,5% 2,5%  
08:00   EUR Wartość eksportu w Niemczech (raz w miesiącu) (Oct) 0,7% 0,5% -0,4%
08:00   EUR Wartość importu w Niemczech (raz w miesiącu) (Oct) 1,3% 0,4% -0,4%  
08:00   EUR Bilans handlowy Niemiec (Oct) 17,3B 17,2B 17,7B
10:00   EUR Produkcja przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (Oct) 0,1% -0,4% -0,1%
10:00   EUR Produkcja przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (Oct) 1,0%   1,4%
10:10   IDR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct) 2,9%   4,8%  
10:30   GBP Produkcja budowlana w Wielkiej Brytanii (raz w roku) (Oct) 3,8% 3,2% 3,0%  
10:30   GBP Wydajność budowlana (raz w miesiącu) (Oct) -0,2% -0,4% 1,7%  
10:30   GBP PKB (raz w roku) (Q3) 1,5% 1,6% 1,5%  
10:30   GBP PKB (raz w miesiącu) 0,1% 0,1% 0,0%  
10:30   GBP Wskaźnik usług 0,3% 0,3% 0,4%  
10:30   GBP Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct) -0,6% -0,4% 0,0%  
10:30   GBP Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct) -0,8% -0,2% 1,0%  
10:30   GBP Produkcja dóbr w fabrykach (raz w miesiącu) (Oct) -0,9% 0,0% 0,2%  
10:30   GBP Produkcja dóbr w fabrykach (raz w roku) (Oct) -1,0% 0,4% 0,5%  
10:30   GBP PKB kw/kw 0,4% 0,4% 0,6%  
10:30   GBP Bilans handlowy (Oct) -11,87B -10,50B -10,68B
10:30   GBP Bilans handlowy z krajami spoza UE (Oct) -4,25B -3,15B -2,95B
10:30   EUR Nastroje inwestorów wg Sentix (Dec) -0,3 8,4 8,8  
12:30   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
13:45   CAD Przemówienie członka Rady Prezesów BoC, Lane’a           
14:00   GBP Przewidywania PKB wg NIESR 0,3%   0,4%  
14:15   CAD Rozpoczęte budowy domów (Nov) 215,9K 198,0K 206,8K
14:30   CAD Zezwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Oct) -0,2% -0,2% 0,4%  
15:00   GBP Narzędzie NIESR śledzące miesięczny PKB 0,3%   0,4%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,701%   -0,668%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,651%   -0,645%  
16:00   USD Wskaźnik trendów zatrudnienia wg Conference Board (Nov) 110,40   110,70  
16:00   USD Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT) (Oct) 7,079M 7,220M 6,960M
16:30   GBP Przemawia premier UK, Theresa May           
17:00   UAH Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov) 1,4% 1,6% 1,7%  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 2,375%   2,365%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 2,480%   2,495%  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP -39,8K   -39,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź 10,7K   10,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę 123,7K   42,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę 330,1K   348,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto 49,0K   1,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P 104,1K   215,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro -0,6K   -11,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję 9,0K   -39,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę -2,1K   -15,6K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD -12,9K   -8,6K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF -19,8K   -21,1K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD -50,8K   -53,9K  
21:30   BRL CFTC BRL speculative net positions 0,5K   2,5K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY -109,8K   -104,3K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD -21,3K   -20,5K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR -60,8K   -55,1K  
22:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w roku) (Nov) 4,6%   6,2%  
22:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w miesiącu) (Nov) -0,4%   0,1%  
Wtorek, 11 Grudzień 2018
00:50   JPY Sytuacja dużych producentów BSI (Q4) 5,5   6,5  
00:50   JPY Podaż pieniądza M2 (raz w roku) 2,3% 2,6% 2,7%  
01:30   AUD Wskaźnik cen nieruchomości (raz na kwartał) (Q3) -1,5% -1,5% -0,7%  
01:30   AUD Indeks zaufania biznesu NAB (Nov) 3   4  
01:30   AUD Badanie nastrojów biznesowych NAB (Nov) 11   12  
04:35   JPY Aukcja 30-letnich obligacji rządowych (JGB) 0,790%   0,870%  
07:00   JPY Zamówienia do obrabiarek (raz w roku)   -16,8%   -0,7%
07:30   EUR Pozarolnicza Lista Płac we Francji (raz na kwartał) (Q4) 0,1% 0,2% 0,2%  
09:00   HUF Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov) 2,6%   2,6%  
09:00   HUF Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov) 3,1% 3,5% 3,8%  
10:03   CNY Zasób pieniądza M2 (raz w roku) (Nov) 8,0% 8,0% 8,0%  
10:03   CNY Nowe kredyty (Nov) 1.250,0B 1.100,0B 697,0B  
10:03   CNY Wzrost niespłaconego zadłużenia (raz w roku) (Nov) 13,1% 13,0% 13,1%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Oct) 3,3% 3,2% 3,2%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Oct) 3,3% 3,0% 3,1%
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Nov) 21,9K 13,2K 23,2K
10:30   GBP Zmiana zatrudnienia 3m/3m (raz w miesiącu) 79,0K 25,0K 23,0K  
10:30   GBP Stopa bezrobocia (Oct) 4,1% 4,1% 4,1%  
10:30   ZAR Produkcja złota (raz w roku) (Oct) -15,1%   -19,7%
10:30   ZAR Produkcja przemysłu wydobywczego (Oct) 0,5% -1,5% -2,0%
10:40   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,505%   -0,604%  
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Dec) 45,3 55,8 58,2  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Dec) -17,5 -25,0 -24,1  
11:00   EUR Indeks ZEW -21,0 -23,2 -22,0  
11:40   EUR Aukcja 2-letnich obligacji rządu Niemiec (Schatz) -0,580%   -0,580%  
12:00   USD Badanie optymizmu małych firm NFIB (Nov) 104,8 107,3 107,4  
12:00   ZAR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct) 1,1% -0,1% -1,0%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Nov) 0,3% 0,1% 0,5%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik PPI (raz w roku) (Nov) 2,7% 2,5% 2,6%  
14:30   USD Wskaźnik PPI (raz w roku) (Nov) 2,5% 2,5% 2,9%  
14:30   USD Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Nov) 0,1% 0,1% 0,6%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) -0,5%   0,8%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 6,6%   7,0%  
18:00   USD Raport WASDE        
19:00   USD Aukcja 3-letnich biletów skarbowych 2,748%   2,983%  
20:15   NZD Przemówienie Prezesa RBNZ, Orra           
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     5,360M  
Środa, 12 Grudzień 2018
Cały dzień   Dzień wolny Meksyk - Matka Boża z Guadalupe
00:30   AUD Indeks zaufania konsumentów Westpac (Dec)     2,8%  
00:50   JPY Zamówienia na maszyny (raz w roku) (Oct)   5,9% -7,0%  
00:50   JPY Bazowe zamówienia na maszyny (raz w miesiącu) (Oct)   10,2% -18,3%  
00:50   JPY Wskaźnik cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w miesiącu) (Nov)   -0,1% 0,3%  
00:50   JPY Indeks cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w roku) (Nov)   2,4% 2,9%  
05:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu Tertiary (raz w miesiącu)   0,9% -1,1%  
06:00   SGD Sprzedaż detaliczna (raz w roku)     1,9%  
06:00   SGD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu)     -0,4%  
Aprox.   CNY Bezpośrednie inwestycje zagraniczne     3,30%  
Aprox.   CNY Zasób pieniądza M2 (raz w roku)   8,0% 8,0%  
Aprox.   CNY Nowe kredyty   1.200,0B 697,0B  
Aprox.   CNY Wzrost niespłaconego zadłużenia (raz w roku)   13,0% 13,1%  
09:00   HUF Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct)     5,9%  
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov)   0,1% 0,1%  
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov)   4,3% 4,2%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov)   0,1% 0,5%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov)   5,1% 5,1%  
10:00   EUR Stopa bezrobocia we Włoszech   10,3% 10,7%  
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct)   0,7% 0,9%  
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct)   0,2% -0,3%  
11:45   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Włoch (BOT)     0,630%  
12:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct)   1,8% 0,7%  
12:20   USD Raport miesięczny OPEC        
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     5,08%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     2,0%  
13:00   USD Indeks zakupów     249,9  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     340,5  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     836,4  
13:00   INR Wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych (raz w roku) (Nov)   2,80% 3,31%  
13:00   INR Skumulowana produkcja przemysłowa (Oct)     5,10%  
13:00   INR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct)   5,7% 4,5%  
13:00   INR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct)     4,6%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov)   2,2% 2,1%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov)   0,2% 0,2%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (Nov)     258,94  
14:30   USD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov)   2,2% 2,5%  
14:30   USD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov)   0,0% 0,3%  
14:30   USD Wskaźnik CPI, n.s.a. (Nov)   252,06 252,89  
14:30   USD Realne dochody (raz w miesiącu) (Nov)   0,3% 0,1%  
14:30   CAD Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych (Q3)   85,8% 85,5%  
15:00   MXN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct)   1,6% 1,8%  
15:00   MXN Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct)     1,0%  
15:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     -6,614B  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej   -2,990M -7,323M  
16:30   USD Import ropy naftowej     -1,704M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     1,729M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     0,100M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   1,801M 3,811M  
16:30   USD Produkcja benzyny     -0,502M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     -0,578M  
16:30   USD Zapasy benzyny   2,461M 1,699M  
17:00   USD Wskaźnik CPI w Cleveland (raz w miesiącu) (Nov)     0,2%  
19:00   USD Aukcja 10-letnich biletów skarbowych     3,209%  
20:00   USD Bilans budżetu federalnego (Nov)   -165,2B -100,0B  
21:00   BRL Decyzja w sprawie stóp procentowych   6,50% 6,50%  
22:45   NZD Wskaźnik cen żywności (raz w miesiącu) (Nov)     -0,6%  
Czwartek, 13 Grudzień 2018
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     1.053,5B  
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     -137,9B  
01:00   AUD Sprzedaż nowych nieruchomości HIA (raz w miesiącu)     -0,8%  
01:00   AUD Oczekiwania inflacyjne MI     3,6%  
01:00   NZD Bilans budżetu (Feb)     -1,260B  
01:00   NZD Prognoza zadłużenia netto (Feb)     20,80%  
01:00   NZD Prognoza gospodarcza (Feb)     3,140B  
01:01   GBP Bilans cen nieruchomości wg RICS (Nov)   -10% -10%  
01:30   AUD Biuletyn RBA        
03:30   SGD Stopa bezrobocia     2,1%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Nov)   2,3% 2,3%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Nov)   0,1% 0,1%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Nov)   0,1% 0,1%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Nov)   2,2% 2,2%  
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu) (Nov)   -0,2% -0,2%  
08:45   EUR Indeks CPI we Francji (raz w roku)   1,9% 1,9%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku) (Nov)   2,2% 2,2%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu) (Nov)   -0,2% -0,2%  
09:30   CHF Decyzja w sprawie stóp procentowych   -0,75% -0,75%  
09:30   CHF SBN: ocena polityki monetarnej           
10:00   USD Raport miesięczny MAE        
10:00   CHF Konferencja prasowa SBN           
10:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Nov)     2,3%  
10:15   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Nov)   0,0% 0,2%  
10:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Nov)   6,8% 6,9%  
10:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Nov)   0,4% 1,4%  
10:40   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion)     1,456%  
10:40   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     0,021%  
10:40   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     0,412%  
11:45   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     1,98%  
11:45   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     3,790%  
11:45   EUR Aukcja 7-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     3,12%  
12:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct)   3,2% 0,1%  
12:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Oct)   0,1% -1,3%  
13:00   UAH Ustalenie Stopy Procentowej     18,00%  
13:45   EUR Oprocentowanie depozytów   -0,40% -0,40%  
13:45   EUR Kredyt marginalny EBC   0,25% 0,25%  
13:45   EUR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Dec)   0,00% 0,00%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   1.650K 1.631K  
14:30   USD Wskaźnik cen eksportowych (raz w miesiącu) (Nov)   -0,1% 0,4%  
14:30   USD Wskaźnik cen importowych (raz w miesiącu) (Nov)   -0,9% 0,5%  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   225K 231K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     228,00K  
Aprox.   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP     -23,0K  
14:30   CAD Wskaźnik cen nowych nieruchomości (raz w miesiącu) (Oct)   0,0% 0,0%  
14:30   EUR Konferencja prasowa EBC           
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   -64B -63B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     2,365%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     2,390%  
19:00   USD Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych     3,418%  
22:30   NZD Wskaźnik PMI dla biznesu (Nov)     53,5  
Piątek, 14 Grudzień 2018
00:50   JPY Indeks Tankan dot. CAPEX dużych przedsiębiorstw (Q4)   12,7% 13,4%  
00:50   JPY Indeks Tankan dot. CAPEX małych przedsiębiorstw (Q4)   -3,6% -8,4%  
00:50   JPY Indeks Tankan dot. perspektyw dużych zakładów przemysłowych (Q4)   16 19  
00:50   JPY Indeks Tankan dla dużych producentów przemysłowych (Q4)   17 19  
00:50   JPY Indeks Tankan dla prognoz dla dużych przedsiębiorstw (Q4)   21 22  
00:50   JPY Indeks Tankan dla dużych przedsiębiorstw (Q4)   21 22  
00:50   JPY Indeks Tankan dla prognoz dla małych producentów przemysłowych (Q4)   10 11  
00:50   JPY Indeks Tankan dla małych producentów przemysłowych (Q4)   13 14  
00:50   JPY Indeks Tankan dla prognoz dla małych przedsiębiorstw (Q4)   6 5  
00:50   JPY Indeks Tankan dla małych przedsiębiorców (Q4)   9 10  
01:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Dec)     52,3 52,2  
03:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Nov)   5,9% 5,7%  
03:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Nov)   5,9% 5,9%  
03:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Nov)   8,8% 8,6%  
03:00   CNY Stopa bezrobocia w Chinach     4,9%  
05:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Oct)     -1,5%  
05:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct)   2,9% 2,9%  
07:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) żywności (raz w roku) (Nov)     -1,49%  
07:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) paliwa (raz w roku) (Nov)     18,44%  
07:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) (raz w roku) (Nov)   4,70% 5,28%  
07:30   INR Inflacja cen hurtowych (WPI) w przemyśle (raz w roku) (Nov)     4,49%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Nov)     4,0%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Nov)     0,3%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Nov)   -0,1% -0,1%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku) (Nov)   1,7% 1,7%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Nov)   -0,2% -0,2%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (Nov)   1,7% 1,7%  
09:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Dec)     51,9 51,8  
09:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Dec)     52,8 52,7  
09:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Dec)     53,4 53,4  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Dec)     50,7 50,8  
09:15   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Dec)     54,0 54,2  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Dec)     54,8 55,1  
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Dec)     52,5 52,3  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Dec)     52,0 51,8  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Dec)     53,5 53,3  
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w roku) (Oct)     -0,9%  
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w miesiącu) (Oct)     -2,9%  
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (Oct)     1,30%  
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (Oct)     3,90%  
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku)   1,2% 1,2%  
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu)   0,0% 0,0%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Nov)   1,7% 1,7%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Nov)   -0,1% -0,1%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Nov)   -0,2% -0,2%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Nov)   1,7% 1,7%  
Aprox.   EUR Spotkanie Eurogrupy        
11:00   EUR Płace w strefie euro (raz w roku) (Q3)     1,90%  
11:00   EUR Wskaźnik kosztów pracy (raz w roku) (Q3)     2,20%  
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     393,72B  
13:05   INR Bilans handlowy   -16,08B -17,13B  
14:00   PLN Saldo obrotów bieżących (EUR) (Oct)     -547M  
14:30   USD Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov)   0,2% 0,7%  
14:30   USD Kontrola sprzedaży detalicznej (raz w miesiącu) (Nov)   0,4% 0,3%  
14:30   USD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov)   0,1% 0,8%  
14:30   USD Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem benzyny/samochodów (raz w miesiącu) (Nov)     0,3%  
14:30   EUR Przemówienie Angeloni z ECB           
15:15   USD Stopa utylizacji surowców (Nov)   78,6% 78,4%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w roku)     4,1%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov)   0,3% 0,1%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov)   0,3% 0,3%  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Dec)     55,1 55,3  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Dec)     54,7 54,7  
16:00   USD Zapasy biznesowe (raz w miesiącu) (Oct)   0,6% 0,3%  
16:00   UAH Bilans handlowy (USD) (Oct)     -6,5B  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     877  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     1.075  
Sobota, 15 Grudzień 2018
02:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (Nov)     8,6%  
11:30   EUR Przemawia prezes EBC, Draghi           
Niedziela, 16 Grudzień 2018
Cały dzień   Dzień wolny Republika Południowej Afryki - Dzień Pojednania
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych