Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 04:23 (GMT +2:00)  
23/05/2022 - 29/05/2022
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 23 Maj 2022
Cały dzień   Dzień wolny Kanada - Urodziny królowej Wiktorii
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) 2,1%   1,6%  
01:05   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Kent           
07:00   SGD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Apr) 5,4% 5,5% 5,4%  
10:00   CHF Coroczne spotkania Światowego Forum Gospodarczego           
10:00   EUR Oczekiwania biznesowe w Niemczech (May) 86,9 83,5 86,8
10:00   EUR Bieżąca analiza sytuacji w Niemczech (May) 99,5 95,8 97,3
10:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech (May) 93,0 91,4 91,9
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Apr) 33,4% 30,6% 22,0%  
10:30   HKD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Apr) 1,30% 1,80% 1,70%  
12:00   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
12:00   EUR Spotkanie Eurogrupy        
13:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
14:30   USD Indeks CFNAI (Apr) 0,47   0,36
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) 0,051%   -0,147%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,603%   -0,628%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,400%   -0,471%  
16:15   EUR Przemówienie prezesa niemieckiego Buba, Nagela           
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1,060%   1,050%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 1,530%   1,490%  
18:00   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
18:15   GBP Przemówienie Baileya, Prezesa BoE           
Wtorek, 24 Maj 2022
00:45   NZD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz na kwartał) 0,0%   6,8%  
00:45   NZD Sprzedaż detaliczna (raz na kwartał) (Q1) -0,5%   8,6%  
00:45   NZD Kwartalna sprzedaż detaliczna (Q1) 2,3%   4,4%  
01:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym (Manufacturing PMI)   55,3   58,8
01:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)   53,0   56,1
01:30   USD Przemówienie członka FOMC, George           
02:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (May)   53,2 53,8 53,5  
02:30   JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI) (May)   51,7   50,7  
07:00   JPY BoJ - inflacja bazowa (raz w roku) 1,4% 1,1% 1,1%  
08:00   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Apr) 17,80B 17,85B 13,91B
08:00   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Apr) 2,367B   -1,498B
08:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (May) 106 107 108
09:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (Mar) 17,0%   31,1%  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (May)   54,5 55,0 55,7  
09:15   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (May)   57,1 57,0 57,6  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (May)   58,4 58,6 58,9  
09:21   IDR Pożyczki (raz w roku) (Apr) 9,10%   6,65%  
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (May)   54,6 54,0 54,3  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (May)   54,7 54,0 54,6  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (May)   56,3 57,2 57,6  
09:30   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych 3,50% 3,50% 3,50%  
09:30   IDR Oprocentowanie depozytów (May) 2,75% 2,75% 2,75%  
09:30   IDR Oprocentowanie kredytów (May) 4,25% 4,25% 4,25%  
10:00   CHF Coroczne spotkania Światowego Forum Gospodarczego           
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (May)   54,4 54,9 55,5  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (May)   54,9 55,3 55,8  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (May)   56,3 57,5 57,7  
10:30   GBP Composite PMI   51,8 56,5 58,2  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu   54,6 54,9 55,8  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług   51,8 56,9 58,9  
12:00   GBP Przemówienie wiceprezesa BoE, Woodsa           
12:00   GBP Sondaż handlu dystrybucyjnego CBI (May) -1 -30 -35  
13:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI - I połowa m-ca (May) 0,31% 0,28% 0,44%  
13:00   MXN Wskaźnik CPI - I połowa m-ca (May) -0,06% -0,06% 0,16%  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (May) 12,20% 12,03% 12,03%  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May) 0,59% 0,45% 1,73%  
14:00   PLN Podaż pieniądza M3 (raz w miesiącu) (Apr) 8,2% 8,6% 7,9%  
14:30   USD Indeks CFNAI (Apr) 0,47   0,36
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu)   1,6%   2,5%  
14:30   CAD Sprzedaż hutrowa (raz w miesiącu) (Mar)   0,2% 0,9% -0,4%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 11,4%   12,7%  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (May)   57,5 57,5 59,2  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (May)   53,8   56,0  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (May)   53,5 55,2 55,6  
16:00   USD Sprzedaż nowych domów (raz w miesiącu) (Apr) -16,6%   -10,5%
16:00   USD Sprzedaż nowych nieruchomości (Apr) 591K 750K 709K
16:00   USD Wskaźnik produkcyjny Richmond (May) -9 9 14  
16:00   USD Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. wysyłek (May) -14   17  
16:00   USD Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. usług (May)   8   13  
18:20   USD Przemówienie Prezesa Fed, Powella           
19:00   USD Aukcja 2-letnich biletów skarbowych 2,519%   2,585%  
19:15   GBP Przemówienie członka MPC, Tenreyro           
20:00   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej 0,567M -0,690M -2,445M  
Środa, 25 Maj 2022
01:45   AUD Przemówienie Wiceprezes RBA, Ellis           
02:00   SGD PKB (raz na kwartał) (Q1) 1,4% 0,8% 1,4%  
02:00   SGD PKB (raz w roku) (Q1) 3,7% 3,7% 3,4%  
03:30   AUD Zakończone prace budowlane (raz na kwartał) (Q1) -0,9% 1,0% -0,4%  
04:00   NZD Decyzja w sprawie stóp procentowych 2,00% 2,00% 1,50%  
04:00   NZD Oświadczenie na temat polityki pieniężnej RBNZ        
04:00   NZD Oświadczenie na temat stóp procentowych RBNZ        
05:00   NZD Konferencja prasowa RBNZ           
07:00   JPY Wskaźnik równoczesny (raz w miesiącu) (Mar) 0,7%   0,2%  
07:00   JPY Wskaźnik wiodący (raz w miesiącu) 0,7%   0,9%  
07:00   JPY Wskaźnik wiodący 100,8   100,1
08:00   EUR PKB Niemiec (raz w roku) (Q1) 4,0% 4,0% 1,8%  
08:00   EUR PKB Niemiec (raz na kwartał) (Q1) 0,2% 0,2% -0,3%  
08:00   EUR Klimat konsumpcyjny GfK w Niemczech (Jun) -26,0 -26,0 -26,6
08:45   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Francji (May) 86 89 87
09:00   EUR Wskaźnik PPI w Hiszpanii (raz w roku) 45,0%   47,0%
09:00   EUR Przemówienie Panetta z ECB           
10:00   CHF Coroczne spotkania Światowego Forum Gospodarczego           
10:00   CHF Oczekiwania ZEW (May) -52,6   -51,6  
10:00   PLN Stopa bezrobocia (Apr) 5,2% 5,3% 5,4%  
10:00   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
11:00   EUR Przegląd stabilności finansowej EBC        
11:45   EUR Przemówienie Lane’a z ECB           
12:00   EUR Całkowita liczba bezrobotnych we Francji 2.955,0K   2.940,0K
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 5,46%   5,49%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) -1,2%   -11,0%  
13:00   USD Indeks zakupów 225,5   225,0  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 315,5   319,4  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 794,9   826,9  
13:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w miesiącu) (Mar) 0,30% 0,50% -0,10%
13:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w roku) (Mar) 0,40% 0,80% 2,50%  
13:00   MXN PKB (raz w roku) (Q1) 1,8% 1,7% 1,6%  
13:00   MXN PKB (raz na kwartał) (Q1) 1,0% 1,0% 0,9%  
13:00   MXN Bilans handlowy (Apr) -1,884B 1,000B 0,199B  
13:00   MXN Bilans handlowy (USD) (Apr) -4,316B   -1,889B  
13:00   BRL Wskaźnik zaufania konsumentów wg FGV (May) 75,5   78,6  
13:05   JPY Przemawia prezes BoJ, Kuroda           
14:30   USD Bazowe zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Apr) 0,3% 0,6% 1,1%
14:30   USD Zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Apr) 0,4% 0,6% 0,6%
14:30   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu) (Apr) 0,3% 1,0% 1,2%
14:30   USD Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń (raz w miesiącu) (Apr) 0,3% 0,5% 1,1%
14:30   CAD Zyski korporacji (raz na kwartał) 1,9%   3,8%  
14:30   BRL Saldo obrotów bieżących (USD) (Mar) 1,90B   -2,41B  
16:00   MXN Saldo obrotów bieżących (USD) (Q1) -6.523M   2.741M
16:00   MXN Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q1) -1,90%   0,80%
16:30   USD Zapasy ropy naftowej -1,019M -0,737M -3,394M  
16:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu) 0,334M   0,239M  
16:30   USD Import ropy naftowej -0,903M   -0,342M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing -1,061M   -2,403M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych 0,267M   -0,002M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA 1,657M 0,917M 1,235M  
16:30   USD Produkcja benzyny -0,151M   -0,142M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego 1,352M   0,566M  
16:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu) 1,4% 0,6% 1,8%  
16:30   USD Zapasy benzyny -0,482M -0,634M -4,779M  
17:15   GBP Przemówienie członka MPC, Tenreyro           
18:00   EUR Przemówienie Beermanna z niemieckiego Buba           
18:15   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard           
19:00   USD Aukcja 5-letnich biletów skarbowych 2,736%   2,785%
20:00   USD Protokół z posiedzenia FOMC        
23:10   NZD Przemówienie Prezesa RBNZ, Orra           
Czwartek, 26 Maj 2022
Cały dzień   Dzień wolny Szwajcaria - Wniebowstąpienie
Cały dzień   Dzień wolny Indonezja - Wniebowstąpienie
01:50   JPY Indeks cen usług korporacyjnych (CSPI) (raz w roku) 1,7% 1,5% 1,3%  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 627,0B   373,4B
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe 4,1B   -345,4B
03:30   AUD Nakłady inwestycyjne w budownictwie (raz w miesiącu) (Q1) -1,7%   2,2%  
03:30   AUD Nakłady inwestycyjne na zakłady/maszyny (raz na kwartał) (Q1) 1,2%   -0,1%  
03:30   AUD Nowe prywatne nakłady inwestycyjne (raz na kwartał) (Q1) -0,3% 1,5% 2,3%
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Apr) 6,2% 5,1% 5,1%
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Apr) 2,2% 8,1% -11,2%
09:00   HUF Kwartalna stopa bezrobocia (Apr) 3,5%   3,8%  
10:00   EUR Wskaźnik zaufania do biznesu we Włoszech (May) 109,3 109,0 109,9
10:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Włoszech (May) 102,7 100,5 100,0  
10:00   CHF Coroczne spotkania Światowego Forum Gospodarczego           
10:30   HKD Wartość eksportu (raz w miesiącu) (Apr) 1,1%   -8,9%  
10:30   HKD Wartość importu (raz w miesiącu) (Apr) 2,1%   -6,0%  
10:30   HKD Bilans handlowy -36,6B   -37,3B
11:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (Mar) 2,40%   2,90%
11:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (Mar) 21,40%   20,80%
11:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Apr) 1,8% 1,1% 2,5%  
11:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Apr) 13,1% 12,3% 11,9%  
13:00   MXN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Mar) 3,8% 2,7% 6,4%  
13:00   MXN Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Mar) 0,4% 0,7% 0,8%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.346K 1.310K 1.315K
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (Q1) 5,10% 5,20% 5,00%
14:30   USD Zyski korporacji (raz na kwartał) (Q1) -4,3%      
14:30   USD PKB (raz na kwartał) (Q1)   -1,5% -1,3% -1,4%  
14:30   USD Deflator PKB (raz na kwartał) (Q1) 8,1% 8,0% 8,0%  
14:30   USD Sprzedaż w PKB (Q1) -0,4%   -0,6%  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 210K 215K 218K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 206,75K   199,50K  
14:30   USD Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (Q1) 7,0%   6,4%
14:30   USD Realne wydatki konsumpcyjne (Q1) 3,1%   2,7%  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Mar) 2,4% 2,0% 1,8%
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Mar) 0,0% 1,4% 0,2%
15:30   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego 195,09B 186,90B 148,66B
16:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów (raz w miesiącu) (Apr) -3,9% -2,0% -1,6%
16:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów na rynku wtórnym (Apr) 99,3   103,3
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego 80B 89B 89B  
17:00   USD Wskaźnik zbiorczy wg Fed z Kansas City (May) 23   25  
17:00   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Kansas City (May) 19   28  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 0,740%   0,640%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 0,915%   0,900%  
19:00   USD Aukcja 7-letnich biletów skarbowych 2,777%   2,908%  
Piątek, 27 Maj 2022
01:30   JPY Bazowy wskaźnik CPI w Tokio (raz w roku) (May) 1,9% 2,0% 1,9%  
01:30   JPY Wskaźnik CPI w Tokio (raz w roku) (May) 2,4%   2,5%  
01:30   JPY CPI w Tokio, z wyłączeniem żywności i energii (raz w miesiącu) (May) 0,1%   0,4%  
03:30   AUD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Apr) 0,9% 0,9% 1,6%  
03:30   CNY Zysk przemysłowy w Chinach (raz w roku) (Apr) -8,60%   12,20%  
03:30   CNY Zysk przemysłowy w Chinach, YTD (Apr) 3,5%   8,5%  
06:00   IDR Podaż pieniądza M2 (raz w roku) (Apr) 13,60%   13,30%  
09:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii (raz w roku) (Apr) 1,5% -1,9% -4,1%
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch, poza UE (Apr) -2,29B   -0,51B  
10:00   EUR Podaż pieniądza M3 (raz w roku) (Apr) 6,0% 6,3% 6,3%  
10:00   EUR Kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowych (Apr) 5,2%   4,2%  
10:00   EUR Pożyczki prywatne (raz w roku) 4,5%   4,5%  
11:10   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Włoch (BOT) -0,088%   -0,308%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD) 597,51B   593,28B  
13:35   USD Przemawia członek FOMC, Bullard           
13:35   EUR Przemówienie Lane’a z ECB           
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (raz w miesiącu) (Apr) 0,3% 0,3% 0,3%  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (Core PCE) (raz w roku) (Apr) 4,9% 4,9% 5,2%  
14:30   USD Bilans handlowy towarów (Apr) -105,94B   -125,94B
14:30   USD Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych (raz w roku) (Apr) 6,3   6,6  
14:30   USD Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych (raz w miesiącu) (Apr) 0,2%   0,9%  
14:30   USD Dochód osobisty (raz w miesiącu) (Apr) 0,4% 0,5% 0,5%  
14:30   USD Wydatki osobiste (raz w miesiącu) (Apr) 0,9% 0,7% 1,4%
14:30   USD Realne spożycie prywatne (raz w miesiącu) (Apr) 0,7%   0,5%
14:30   USD Zapasy w handlu detalicznych, z wyłączeniem samochodów (Apr) 1,7%   3,5%
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (May) 3,00% 3,00% 3,00%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (May) 55,2 56,3 62,5  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (May) 58,4 59,1 65,2  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (May) 63,3 63,6 69,4  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (May) 5,3% 5,4% 5,4%  
17:00   CAD Bilans budżetu (Mar) -25,75B   5,47B  
17:00   CAD Bilans budżetu (raz w roku) (Mar) -95,57B   -69,82B  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 574   576  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes 727   728  
21:18   USD Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) wg Fed z Dallas (Apr) 3,00%   3,00%
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP -80,4K   -79,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium 3,4K   3,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź -19,6K   -24,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę 427,8K   473,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę 334,8K   325,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto 183,8K   175,4K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto 13,7K   15,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny -111,6K   -115,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P 48,9K   66,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro 14,1K   16,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję 188,4K   183,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę 26,3K   28,8K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD -12,7K   -14,5K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN 29,8K   28,2K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF -19,7K   -16,6K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD -45,4K   -44,6K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL 38,7K   38,1K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY -99,4K   -102,3K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD -19,3K   -17,8K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR 38,9K   20,3K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych