Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 20:31 (GMT +2:00)  
06/04/2020 - 12/04/2020
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 6 Kwiecień 2020
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Święto Mahavir Jayanti
Cały dzień   Dzień wolny Chiny - Festiwal Ching Ming (Dzień Czyszczenia Grobów)
03:00   AUD Inflacja konsumencka MI (raz w miesiącu) 0,2%   -0,1%  
03:00   NZD Wskaźnik cen towarowych wg ANZ (raz w miesiącu) -2,1%   -2,1%  
05:00   IDR Wskaźnik zaufania konsumentów (Mar) 113,8   117,7  
07:00   INR Wskaźnik PMI dla usług wg HBSC (Mar) 49,3 52,5 57,5  
07:00   JPY Wskaźnik zaufania gospodarstw domowych (Mar) 30,9   38,3  
08:00   EUR Zamówienia fabryk w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb) -1,4% -2,4% 4,8%
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego (Mar) 39,3 44,0 52,6  
10:30   GBP Papiery wartościowe oparte na kredytach hipotecznych (raz na kwartał) -5,1B   -6,0B
10:30   EUR Nastroje inwestorów wg Sentix (Apr) -42,9 -30,3 -17,1  
12:30   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów w Hiszpanii 63,3   85,7  
13:00   MXN Inwestycje w środki trwałe brutto (raz w roku) (Jan) -8,80% -2,00% -3,00%  
13:00   MXN Inwestycje w środki trwałe brutto (raz w miesiącu) (Jan) 1,70%   -1,50%  
13:00   BRL Wskaźnik inflacji IGP-DI (raz w miesiącu) (Mar) 1,64% -0,09% 0,01%  
13:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
14:00   BRL Produkcja samochodów (raz w miesiącu) (Mar) -7,0%   6,5%  
14:00   BRL Sprzedaż samochodów (raz w miesiącu) (Mar) -18,6%   3,9%  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,465%   -0,494%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,477%   -0,486%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,479%   -0,478%  
16:00   USD Wskaźnik trendów zatrudnienia wg Conference Board (Mar) 60,39   109,27
16:30   CAD Badanie nastrojów biznesowych BoC        
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 0,125%   0,085%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 0,160%   0,100%  
Wtorek, 7 Kwiecień 2020
00:00   NZD Indeks zaufania biznesu wg NZIER (Q1)     -21%  
00:00   NZD Wykorzystanie zdolności produkcyjnych wg NZIER QSBO (Q1)     92,0%  
00:30   AUD Wskaźnik usług AIG (Mar)     47,0  
01:30   JPY Przeciętny zysk (raz w roku)   2,1% 1,5%  
01:30   JPY Wydatki gospodarstw domowych (raz w roku) (Feb)   -3,9% -3,9%  
01:30   JPY Wydatki gospodarstw domowych (raz w miesiącu) (Feb)   -0,2% -1,6%  
01:30   JPY Całkowite dochody pracowników z wynagrodzeń (Feb)     1,5%  
01:30   JPY Wynagrodzenia z tytułu nadgodzin (raz w roku) (Feb)     -1,80%  
01:50   JPY Rezerwy zagraniczne (USD) (Mar)     1.359,0B  
03:30   AUD Oferty pracy ANZ (raz w miesiącu)   -2,9% 0,7%  
03:30   AUD Wartość eksportu (raz w miesiącu) (Feb)     -3%  
03:30   AUD Wartość importu (raz w miesiącu) (Feb)     -3%  
03:30   AUD Bilans handlowy (Feb)     5,210B  
05:35   JPY Aukcja 30-letnich obligacji rządowych (JGB)     0,340%  
06:30   AUD Decyzja w sprawie stóp procentowych (Apr)   0,25% 0,25%  
06:30   AUD Oświadczenie na temat stóp procentowych RBA        
07:00   JPY Wskaźnik równoczesny (raz w miesiącu) (Feb)     0,8%  
07:00   JPY Wskaźnik wiodący (raz w miesiącu) (Feb)       -0,4%  
07:00   JPY Wskaźnik wiodący     90,5  
07:45   CHF Stopa bezrobocia , n.s.a. (Mar)   2,8% 2,5%  
07:45   CHF Stopa bezrobocia, s.a. (Mar)   2,8% 2,3%  
08:00   EUR Produkcja przemysłowa w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb)   -0,9% 3,0%  
08:00   ZAR Rezerwy zagraniczne (USD) (Mar)   54,80B 54,71B  
08:00   ZAR Rezerwy walutowe netto (USD) (Mar)     45,358B  
08:45   EUR Rachunek bieżący Francji (Feb)     -2,80B  
08:45   EUR Wartość eksportu we Francji (Feb)     40,3B  
08:45   EUR Wartość importu we Francji (Feb)     46,2B  
08:45   EUR Aktywa rezerwowe ogółem we Francji (Mar)     188.033,0M  
08:45   EUR Bilans handlowy Francji (Feb)   -4,9B -5,9B  
09:00   CNY Rezerwy walutowe (USD)     3,107T  
09:00   HUF Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Feb)   0,3% 2,4%  
09:30   GBP Indeks cen domów Halifax (raz w roku)     2,8%  
09:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Halifax (raz w miesiącu) (Mar)   0,1% 0,3%  
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w roku) (Feb)     1,4%  
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w miesiącu) (Feb)     0,5%  
10:30   GBP Wydajność pracy (Q4)     0,1%  
10:30   HKD Rezerwy zagraniczne (USD) (Mar)     446,10B  
11:00   SGD Rezerwy zagraniczne (USD) (raz w miesiącu) (Mar)     283,0B  
12:00   EUR Spotkanie Eurogrupy        
13:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Mar)   0,27% 0,36%  
13:00   MXN Wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar)   3,47% 3,70%  
13:00   MXN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Mar)   0,20% 0,42%  
14:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Feb)   -0,6% -1,0%  
14:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Feb)   2,5% 1,3%  
14:00   PLN Rezerwy walutowe (EUR) (Mar)     116,00B  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu)     1,3%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     6,3%  
16:00   USD Optymizm Ekonomiczny IBD/TIPP     53,9  
16:00   USD Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT) (Feb)   6,600M 6,963M  
16:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey, n.s.a. (Mar)     53,2  
16:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey (Mar)   41,0 54,1  
16:30   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade     -3,9%  
18:39   IDR Rezerwy walutowe (USD) (Mar)     130,40B  
19:00   UAH Rezerwy zagraniczne (USD) (Mar)   25,14B 26,62B  
20:00   USD Aukcja 3-letnich biletów skarbowych     0,563%  
21:00   USD Kredyty konsumenckie (Feb)   14,00B 12,02B  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     10,485M  
Środa, 8 Kwiecień 2020
01:50   JPY Rachunek bieżący, s.a.     1,63T  
01:50   JPY Bazowe zamówienia na maszyny (raz w miesiącu) (Feb)   -2,7% 2,9%  
01:50   JPY Zamówienia na maszyny (raz w roku) (Feb)   -2,9% -0,3%  
01:50   JPY Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Feb)   3,062T 0,612T  
03:30   AUD Wartość pożyczek mieszkaniowych (raz w miesiącu)     3,1%  
03:30   AUD Finansowanie inwestycji mieszkaniowych (raz w miesiącu)     3,6%  
03:30   AUD Wydanie pakietu wykresów RBA        
05:00   IDR Sprzedaż detaliczna (raz w roku)     -0,3%  
07:00   JPY Bieżący Wskaźnik Obserwatorów Ekonomii (Mar)     27,4  
07:45   CHF Stopa bezrobocia , n.s.a. (Mar)   2,8% 2,5%  
07:45   CHF Stopa bezrobocia, s.a. (Mar)   2,8% 2,3%  
09:00   HUF Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar)   4,0% 4,1%  
09:00   HUF Wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar)   3,6% 4,4%  
09:00   HUF Bilans handlowy (EUR) (raz w miesiącu) (Feb)   472,0M 423,0M  
11:00   HUF Bilans budżetu (Mar)     -345,0B  
11:30   ZAR Indeks zaufania biznesu (Mar)     92,7  
11:40   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund)     -0,770%  
11:45   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Włoch (BOT)     0,072%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     3,47%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     15,3%  
13:00   USD Indeks zakupów     211,7  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     874,6  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     4.781,1  
13:00   MXN Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Feb)   0,2% 0,3%  
13:00   MXN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Feb)   -1,7% -1,6%  
13:30   INR Podaż pieniądza M3     9,5%  
14:00   BRL Brazilian Service Sector Growth (raz w roku) (Feb)   1,6% 1,8%  
14:00   BRL Brazilian Service Sector Growth (raz w miesiącu) (Feb)   0,5% 0,6%  
14:15   CAD Rozpoczęte budowy domów (Mar)   180,0K 210,1K  
14:30   CAD Zezwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Feb)   -4,5% 4,0%  
15:30   USD Seevol Cushing Storage Report     3,390M  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej     13,834M  
16:30   USD EIA Refinery Crude Runs (raz w tygodniu)     -0,940M  
16:30   USD Import ropy naftowej     0,625M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     3,521M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     0,128M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA     -2,194M  
16:30   USD Produkcja benzyny     -1,502M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     -0,175M  
16:30   USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (raz w tygodniu)   -1,2% -5,0%  
16:30   USD Zapasy benzyny     7,524M  
17:00   MXN Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
18:00   USD Thomson Reuters IPSOS PCSI (Apr)     60,10  
18:00   BRL Brazil Thomson Reuters IPSOS PCSI (Apr)     50,35  
18:39   PLN Decyzja w sprawie stóp procentowych (Apr)   1,00% 1,00%  
19:01   USD Aukcja 10-letnich biletów skarbowych     0,849%  
19:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     -5,999B  
20:00   USD Protokół z posiedzenia FOMC        
Czwartek, 9 Kwiecień 2020
Cały dzień   Dzień wolny Meksyk - Wielki Czwartek
01:01   GBP Bilans cen nieruchomości wg RICS (Mar)   14% 29%  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     -1,7B  
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     -1.421,9B  
02:30   JPY Przemawia prezes BoJ, Kuroda           
03:30   AUD Raport stabilności finansowej RBA        
07:00   JPY Wskaźnik zaufania gospodarstw domowych (May)     38,3
08:00   GBP Produkcja budowlana w Wielkiej Brytanii (raz w roku) (Feb)   -0,1% 1,6%  
08:00   GBP Wydajność budowlana (raz w miesiącu) (Feb)   0,2% -0,8%  
08:00   GBP PKB (raz w roku)   1,1% 0,6%  
08:00   GBP PKB (raz w miesiącu)     0,0%  
08:00   GBP Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Feb)   0,1% -0,1%  
08:00   GBP Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Feb)   -2,9% -2,9%  
08:00   GBP Produkcja dóbr w fabrykach (raz w roku) (Feb)   -4,0% -3,6%  
08:00   GBP Produkcja dóbr w fabrykach (raz w miesiącu) (Feb)   0,1% 0,2%  
08:00   GBP PKB kw/kw     0,0%  
08:00   GBP Bilans handlowy (Feb)   -6,00B -3,72B  
08:00   GBP Bilans handlowy z krajami spoza UE (Feb)   -0,50B 2,23B  
08:00   EUR Rachunek bieżący bilansu płatniczego w Niemczech, bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Feb)     16,6B  
08:00   EUR Wartość eksportu w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb)   -0,9% 0,0%  
08:00   EUR Wartość importu w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb)   -0,7% 0,5%  
08:00   EUR Bilans handlowy Niemiec (Feb)   17,5B 18,5B  
08:00   JPY Zamówienia do obrabiarek (raz w roku)       -30,1%  
10:00   EUR Produkcja przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (Feb)   -2,6% -0,1%  
10:00   EUR Produkcja przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (Feb)   -1,7% 3,7%  
10:30   GBP Wskaźnik usług     0,0%  
11:30   ZAR Produkcja złota (raz w roku) (Feb)     4,9%  
11:30   ZAR Produkcja przemysłu wydobywczego (Feb)   1,3% 7,5%  
11:45   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     0,74%  
11:45   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     2,290%  
11:45   EUR Aukcja 7-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     0,92%  
13:00   GBP Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS (Apr)     55,5  
13:00   EUR Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS we Włoszech (Apr)     37,73  
13:00   EUR Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS w Niemczech (Apr)     53,29  
13:00   EUR Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS we Francji (Apr)     43,05  
13:00   ZAR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Feb)     2,5%  
13:15   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     2,290%  
13:30   EUR Protokół z posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej        
14:00   INR Skumulowana produkcja przemysłowa (Feb)     0,50%  
14:00   INR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Feb)     2,0%  
14:00   INR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Feb)     1,5%  
14:00   BRL Wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar)   3,90% 4,01%  
14:00   BRL Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Mar)   0,15% 0,25%  
14:00   BRL Brazilian IPCA Inflation Index SA (raz w miesiącu) (Mar)     0,26%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   8.000K 3.029K  
14:30   USD Bazowy wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Mar)   0,1% -0,3%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik PPI (raz w roku) (Mar)   1,2% 1,4%  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   5.250K 6.648K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     2.612,00K  
14:30   USD Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Mar)   -0,4% -0,6%  
14:30   USD Wskaźnik PPI (raz w roku) (Mar)   0,5% 1,3%  
14:30   CAD Zmiana zatrudnienia (Mar)   -350,0K 30,3K  
14:30   CAD Zmiana zatrudnienia (pełny etat) (Mar)     37,6K  
14:30   CAD Zmiana zatrudnienia (niepełny etat) (Mar)     -7,3K  
14:30   CAD Uczestnictwo w rynku pracy (Mar)   65,1% 65,5%  
14:30   CAD Stopa bezrobocia (Mar)   7,2% 5,6%  
15:00   GBP Przewidywania PKB wg NIESR     0,0%  
15:00   GBP Narzędzie NIESR śledzące miesięczny PKB     0,2%  
15:30   UAH Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Mar)   1,2% -0,3%  
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Apr)       2,20%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Apr)     88,2 79,7  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Apr)     75,0 89,1  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Apr)     112,0 103,7  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Apr)       2,2%  
16:00   USD Zapasy hurtowników (raz w miesiącu)   -0,5% -0,4%  
16:00   USD Sprzedaż hurtowa (raz w miesiącu) (Feb)     1,6%  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   -24B -19B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     0,090%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     0,095%  
18:00   USD Raport WASDE        
19:01   USD Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych     1,320%  
Piątek, 10 Kwiecień 2020
Cały dzień   Dzień wolny Stany Zjednoczone - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Wielka Brytania - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Niemcy - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Szwajcaria - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Włochy - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Francja - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Hiszpania - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Singapur - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Hongkong - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Australia - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Węgry - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Brazylia - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Kanada - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Meksyk - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Indonezja - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Nowa Zelandia - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Republika Południowej Afryki - Wielki Piątek
Cały dzień   Dzień wolny Polska - Wielki Piątek
01:50   JPY Pożyczki bankowe (raz w roku) (Mar)     2,1%  
01:50   JPY Wskaźnik cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w miesiącu) (Mar)   -0,7% -0,4%  
01:50   JPY Indeks cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w roku) (Mar)   -0,1% 0,8%  
03:30   CNY Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Mar)   -0,7% 0,8%  
03:30   CNY Wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar)   4,9% 5,2%  
03:30   CNY Wskaźnik PPI (raz w roku) (Mar)   -1,1% -0,4%  
04:00   JPY Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS (Apr)     36,36  
04:00   CNY Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS w Chinach (Apr)     64,78  
08:30   IDR Sprzedaż motocykli (raz w roku)     -6,80%  
08:45   EUR Produkcja przemysłowa we Francji (raz w miesiącu) (Feb)   0,1% 1,2%  
13:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     6,1%  
13:30   INR Przyrost wartości depozytów     9,1%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     475,56B  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Mar)   0,1% 0,2%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar)   2,3% 2,4%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (Mar)     267,07  
14:30   USD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Mar)   -0,3% 0,1%  
14:30   USD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar)   1,6% 2,3%  
14:30   USD Wskaźnik CPI, n.s.a. (Mar)   258,20 258,68  
14:30   USD Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), korygowany sezonowo (Mar)     259,05  
14:30   USD Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu) (Mar)     0,27%  
14:30   USD Realne dochody (raz w miesiącu) (Mar)     0,5%  
17:00   USD Wskaźnik CPI w Cleveland (raz w miesiącu) (Mar)     0,2%  
18:30   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     562  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     664  
20:00   USD Bilans budżetu federalnego (Mar)   -150,0B -235,0B  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     10,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     61,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     -26,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     -33,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     436,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     288,4K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto     27,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -109,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     12,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     33,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     60,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     34,8K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -29,2K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     22,0K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     4,9K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -25,2K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -33,3K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     8,2K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -16,0K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     61,3K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych