Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 02:45 (GMT +1:00)  
30/01/2023 - 05/02/2023
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 30 Styczeń 2023
09:00   CHF Wskaźniki wiodące KOF (Jan)   93,3 92,2  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku)     4,9% 5,7%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu)       0,2%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu)       -0,1%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (Jan)     4,7% 5,5%  
09:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii (raz w roku) (Dec)     -0,6%  
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch, poza UE (Dec)     2,01B  
10:00   EUR PKB Niemiec (raz w roku) (Q4)     0,8% 1,2%  
10:00   EUR PKB Niemiec (raz na kwartał) (Q4)     0,0% 0,4%  
10:00   PLN PKB (raz w roku)   4,8% 5,7%  
11:00   EUR Badanie firm i konsumentów (Jan)   97,0 95,8  
11:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych (Jan)     0,54  
11:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Jan)   -20,9 -20,9  
11:00   EUR Oczekiwania inflacyjne konsumentów (Jan)     23,7  
11:00   EUR Indeks nastrojów w usługach (Jan)   7,9 6,3  
11:00   EUR Indeks nastrojów w przemyśle (Jan)   -0,6 -1,5
Aprox.   EUR Indeks zaufania biznesu w Hiszpanii     -5,1  
12:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
13:00   BRL Wskaźnik inflacji IGP-M (raz w miesiącu) (Jan)   0,20% 0,45%  
13:30   BRL Stosunek długu netto do PKB (Dec)     -20,1%  
13:30   BRL Bilans budżetu (Dec)     57,000B  
13:30   BRL Nadwyżka budżetowa (Dec)   -13,650B -70,371B  
13:30   BRL Stosunek długu bruttu do PKB (raz w miesiącu) (Dec)     74,5%  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     2,833%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     2,285%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     2,536%  
16:30   USD Wskaźnik aktywności wytwórczej Dallas Fed (Jan)     -18,8  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych     4,575%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych     4,685%  
18:00   UAH Saldo obrotów bieżących (USD) (Dec)     8,450B  
18:22   EUR Wskaźnik PPI we Włoszech (raz w roku) (Dec)     29,4%  
18:22   EUR Wskaźnik PPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec)     2,6%  
Aprox.   USD Badanie ankietowe inspektorów kredytowych        
22:00   MXN Saldo budżetowe (Dec)     -154,83B  
Wtorek, 31 Styczeń 2023
00:30   JPY Wskaźników miejsc pracy/ubiegających się (Dec)   1,36 1,35  
00:30   JPY Stopa bezrobocia (Dec)   2,5% 2,5%  
00:50   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Dec)     -1,2% 0,2%  
00:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 1 miesiąc (raz w miesiącu) (Jan)     2,8%  
00:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 2 miesiące (raz w miesiącu) (Feb)     -0,6%  
00:50   JPY Sprzedaż dużych detalistów (raz w miesiącu)     -1,1%  
00:50   JPY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   3,0% 2,5%  
01:30   AUD Wartość kredytów mieszkaniowych (Dec)     0,4%  
01:30   AUD Kredyty sektora prywatnego (raz w miesiącu) (Dec)   0,5% 0,5%  
01:30   AUD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)     -1,0% 1,4%  
02:30   CNY Wskaźnik Composite PMI w Chinach (Jan)     42,6  
02:30   CNY Zysk przemysłowy w Chinach (raz w roku) (Jul)     0,80%  
02:30   CNY Zysk przemysłowy w Chinach, YTD (Dec)     -3,6%  
02:30   CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)   49,7 47,0  
02:30   CNY Wskaźnik PMI dla usług (Jan)   52,0 41,6  
03:00   SGD Pożyczki bankowe     816,5B  
03:30   SGD Stopa bezrobocia (Q4)       2,0%  
04:35   JPY Aukcja 2-letnich obligacji rządowych (JGB)     0,043%  
06:00   JPY Zamówienia na roboty budowlane (raz w roku) (Dec)     -9,7%  
06:00   JPY Wskaźnik zaufania gospodarstw domowych (Jan)   30,5 30,3  
06:00   JPY Rozpoczęte budowy domów (raz w roku) (Dec)   0,5% -1,4%  
06:00   SGD Oczekiwania biznesowe (Q4)     -20,00  
07:00   ZAR Podaż pieniądza M3 (raz w roku) (Dec)   8,90% 8,76%  
07:00   ZAR Kredyty w sektorze prywatnym (Dec)   8,20% 8,30%  
07:30   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan)     8,7%  
07:30   EUR Wydatki konsumpcyjne we Francji (raz w miesiącu) (Dec)   1,0% 0,5%  
07:30   EUR PKB Francji (raz na kwartał) (Q4)     0,1% 0,2%  
07:30   EUR PKB Francji (raz w roku)       1,0%  
08:00   EUR Wskaźnik cen importowych w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)   -2,2% -4,5%  
08:00   EUR Indeks cen importowych w Niemczech (raz w roku) (Dec)   11,6% 14,5%  
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)   0,4% 1,1%  
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w roku) (Dec)     -5,9%  
08:30   CHF Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   -0,7% -1,3%  
08:30   HUF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec)     37,0%  
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu)     0,5% -0,1%  
08:45   EUR Indeks CPI we Francji (raz w roku)       5,9%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku)       6,7%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu)       -0,1%  
08:45   EUR Wskaźnik PPI we Francji (raz w miesiącu)     1,2%  
08:45   EUR Wskaźnik PPI we Francji (raz w miesiącu) (Dec)     1,2%  
09:00   EUR PKB Włoch (raz na kwartał) (Q4)     -0,1% 0,5%  
09:00   EUR PKB Włoch (raz w roku) (Q4)     2,0% 2,6%  
09:30   HKD Podaż pieniądza M3 (Dec)     -1,1%  
09:55   EUR Zmiana bezrobocia w Niemczech (Jan)   5K -13K  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Jan)   5,5% 5,5%  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Jan)     2,520M  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech, n.s.a. (Jan)     2,454M  
10:00   EUR Miesięczna stopa bezrobocia we Włoszech (Dec)   7,8% 7,8%  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących w Hiszpanii (Nov)     2,70B  
10:00   PLN PKB (raz w roku)     5,7%  
10:00   EUR Badanie ankietowe EBC na temat kredytów bankowych        
10:30   GBP Kredyty konsumenckie BoE (Dec)   1,200B 1,507B  
10:30   GBP Podaż pieniądza M4 (raz w miesiącu) (Dec)   1,2% -1,6%  
10:30   GBP Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Dec)   43,00K 46,08K  
10:30   GBP Kredyty hipoteczne (Dec)   3,70B 4,36B  
10:30   GBP Prywatne zadłużenie netto   5,1B 5,9B  
11:00   INR Federalny deficyt budżetowy (Dec)     9.781,54B  
11:00   EUR PKB (raz na kwartał)     -0,1% 0,3%  
11:00   EUR PKB (raz w roku)     2,2% 2,3%  
11:10   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     3,96%  
11:10   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     3,48%  
11:30   EUR Aukcja 2-letnich obligacji rządu Niemiec (Schatz)     2,580%  
12:30   INR RBI Przegląd informacji monetarnych i kredytowych        
13:00   MXN PKB (raz w roku)     4,3% 4,3%  
13:00   MXN PKB (raz na kwartał)     0,3% 0,9%  
13:00   INR Wydatki na infrastrukturę (raz w roku) (Dec)     5,4%  
13:00   ZAR Bilans handlowy (Dec)   5,50B 7,98B  
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Jan)     9,2% 8,6%  
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan)     1,0% -0,8%  
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Jan)     10,0% 9,6%  
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan)     1,3% -1,2%  
14:30   USD Świadczenia pracownicze (raz na kwartał) (Q4)     1,00%  
14:30   USD Wskaźnik kosztów zatrudnienia (raz na kwartał) (Q4)   1,1% 1,2%  
14:30   USD Płace z tytułu umowy o pracę (raz na kwartał) (Q4)     1,30%  
14:30   CAD PKB (raz w roku)   3,50% 3,10%  
14:30   CAD PKB (raz w miesiącu) (Nov)   0,1% 0,1%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     4,6%  
15:00   USD Indeks cen domów (raz w roku) (Nov)     9,8%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (raz w miesiącu) (Nov)   -0,4% 0,0%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (Nov)     392,7  
15:00   USD Złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS, s.a. (raz w miesiącu) (Nov)   -0,5% -0,5%  
15:00   USD Wskaźnik HPI Composite-20 S&P/CS, bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu) (Nov)     -0,8%  
15:00   USD Złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS, n.s.a. (raz w roku) (Nov)   6,9% 8,6%  
15:45   USD Indeks Chicago PMI (Jan)   44,9 45,1
16:00   USD Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board (Jan)   109,0 108,3  
16:30   USD Przychody z tytułu usług wg Fed z Dallas (Jan)     -0,6  
16:30   USD Prognoza rozwoju sektora usługowego w Teksasie (Jan)     -19,8  
18:00   UAH Saldo obrotów bieżących (USD) (Dec)     8,450B  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     3,378M  
22:30   AUD Wskaźnik przemysłowy AIG (Dec)     44,7  
22:45   NZD Zmiana zatrudnienia (raz na kwartał) (Q4)   0,3% 1,3%  
22:45   NZD Wskaźnik kosztów pracy (raz w roku) (Q4)   4,2% 3,8%  
22:45   NZD Wskaźnik kosztów pracy (raz na kwartał) (Q4)   1,1% 1,1%  
22:45   NZD Stopa bezrobocia (Q4)   3,2% 3,3%  
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym (Manufacturing PMI)   49,8 50,2  
Środa, 1 Luty 2023
01:01   GBP Wskaźnik cen w sklepach BRC (raz w roku)     7,3%  
01:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)   48,9 48,9  
01:30   IDR Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Nikkei (Jan)     50,9  
02:45   CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Caixin (Jan)   49,5 49,0  
04:35   JPY Aukcja 10-letnich obligacji rządowych (JGB)     0,500%  
05:00   IDR Inflacja (raz w roku)     5,51%  
05:00   IDR Inflacja (raz w miesiącu)     0,66%  
06:00   INR Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Nikkei/S&P Global (Jan)     57,8  
06:30   AUD Ceny towarów i surowców (raz w roku)     15,6%  
07:00   INR Budżet Unii Indii           
08:00   GBP Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w miesiącu)   -0,6% -0,1%  
08:00   GBP Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w roku)     2,8%  
08:30   HUF Bilans handlowy (EUR) (raz w miesiącu) (Nov)     -1.283,0M  
09:00   PLN Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)   46,20 45,60  
09:00   HUF Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)     63,1  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Hiszpanii (Jan)   47,9 46,4  
09:30   CHF PMI procure.ch (Jan)   54,3 54,1  
09:30   HKD PKB (raz w roku)       -4,5%  
09:30   HKD PKB (raz na kwartał)       -2,6%  
09:45   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Włoszech (Jan)   49,6 48,5  
09:50   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Jan)   50,8 50,8  
09:55   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Jan)   47,0 47,0  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)   48,8 48,8  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)   46,7 46,7  
11:00   USD Spotkanie OPEC           
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jan)     0,1% 0,3%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jan)     11,6% 11,6%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jan)     0,2% 0,2%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jan)     11,2% 12,3%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu)     -0,2% 0,6%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku)     5,4% 5,2%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan)     9,1% 9,2%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu)     -0,3% -0,4%  
11:00   EUR Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Jan)     120,52  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Jan)     6,9% 6,9%  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w miesiącu)       0,7%  
11:00   EUR Stopa bezrobocia (Dec)   6,5% 6,5%  
11:30   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund)     2,250%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     6,20%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     7,0%  
13:00   USD Indeks zakupów     205,4  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     255,3  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     502,3  
13:00   BRL Wskaźnik PPI w Brazylii (raz w miesiącu) (Dec)     -0,54%  
13:00   ZAR Całkowita sprzedaż pojazdów (Jan)     41,78K  
13:00   ZAR Całkowita sprzedaż pojazdów (raz w roku) (Jan)     16,20%  
14:00   BRL Wskaźnik PMI dla przemysłu wg S&P Global (Jan)     44,2  
14:15   USD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP (Jan)   170K 235K  
14:45   EUR Konferencja prasowa EBC           
15:30   CAD Wskaźnik PMI dla przemysłu wg (Jan)     49,2  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)   46,8 46,8  
16:00   USD Wydatki konstrukcyjne (raz w miesiącu) (Dec)   -0,1% 0,2%  
16:00   USD Indeks ISM dla przemysłu dot. zatrudnienia (Jan)   50,0 51,4  
16:00   USD Indeks ISM dla przemysłu dot. nowych zamówień (Jan)     45,2  
16:00   USD Wskaźnik ISM dla przemysłu (Jan)   48,0 48,4  
16:00   USD Wskaźnik ISM dla przemysłu (Jan)   40,0 39,4  
16:00   USD Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT) (Dec)   10,200M 10,458M  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej     0,533M  
16:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu)     0,128M  
16:30   USD Import ropy naftowej     -1,791M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     4,267M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     -0,009M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA     -0,507M  
16:30   USD Produkcja benzyny     -0,034M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     -0,234M  
16:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu)     0,8%  
16:30   USD Zapasy benzyny   1,767M 1,763M  
16:30   MXN Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)     51,30  
19:00   BRL Bilans handlowy     4,80B  
20:00   USD Oświadczenie FOMC        
20:00   USD Decyzja w sprawie stóp procentowych   4,75% 4,50%  
20:30   USD Konferencja prasowa FOMC           
22:00   BRL Decyzja w sprawie stóp procentowych   13,75% 13,75%  
22:45   NZD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Dec)     7,0%  
22:45   NZD Zmiana zatrudnienia (raz na kwartał) (Q4)   0,3% 1,3%  
22:45   NZD Uczestwnictwo w rynku pracy (Q4)   71,70% 71,70%  
22:45   NZD Stopa bezrobocia (Q4)   3,3% 3,3%  
Czwartek, 2 Luty 2023
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     -344,2B  
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     -83,0B  
00:50   JPY Baza monetarna (raz w roku)   -3,2% -6,1%  
01:30   AUD Zgody na budowę (raz w miesiącu) (Dec)     1,1% -9,0%  
01:30   AUD Kwartalny indeks zaufania biznesu NAB     9  
01:30   AUD Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny na cele prywatne (Dec)       -2,5%  
04:35   JPY Aukcja 10-letnich obligacji rządowych (JGB)     0,500%  
08:00   EUR Rachunek bieżący bilansu płatniczego w Niemczech, bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Dec)     16,9B  
08:00   EUR Wartość eksportu w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)   -3,5% -0,3%  
08:00   EUR Wartość importu w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)   -0,5% -3,3%  
08:00   EUR Bilans handlowy Niemiec (Dec)   9,0B 10,8B  
08:45   EUR Rządowy bilans budżetowy we Francji (Dec)     -159,3B  
09:00   CHF Klimat konsumentów wg SECO (Q1)     -38  
09:00   EUR Zmiana stopy bezrobocia w Hiszpanii   -15,2K -43,7K  
09:00   BRL Wskaźnik inflacji IPC-Fipe (raz w miesiącu) (Jan)     0,54%  
10:00   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion)     3,306%  
12:00   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Francji (OAT)     2,77%  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za obiżeniem stóp procentowych (Jan)   0 0  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za podwyższeniem stóp procentowych (Jan)   7 7  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za utrzymaniem stóp procentowych (Jan)   2 2  
13:00   GBP Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jan)   4,00% 3,50%  
13:00   GBP Protokół z posiedzenia MPC        
13:30   USD Zwolnienia z pracy wg Challenger (raz w roku)     129,1%  
13:30   USD Raport Challenger'a o planowanych zwolnieniach (Jan)     43,651K  
14:00   SGD Wskaźnik PMI dla przemysłu     49,7  
14:15   EUR Oprocentowanie depozytów (Feb)   2,50% 2,00%  
14:15   EUR Kredyt marginalny EBC     2,75%  
14:15   EUR Oświadczenie na temat polityki monetarnej EBC        
14:15   EUR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Feb)   3,00% 2,50%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   1.675K 1.675K  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   200K 186K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     197,50K  
14:30   USD Produktywność pozarolnicza (raz na kwartał) (Q4)     2,4% 0,8%  
14:30   USD Jednostkowe koszty pracy (raz na kwartał) (Q4)     1,5% 2,4%  
14:30   CAD Zezwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Dec)   1,5% 14,1%  
14:45   EUR Konferencja prasowa EBC           
Aprox.   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Francji (OAT)     2,77%  
15:15   GBP Przemówienie Baileya, Prezesa BoE           
16:00   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu) (Dec)     6,3%  
16:00   USD Dobra trwałego użytku, z wyłączeniem wydatków na transport (raz w miesiącu) (Dec)     -0,1%  
16:00   USD Zamówienia fabryk (raz w miesiącu) (Dec)   2,3% -1,8%  
16:00   USD Zamówienia fabryk, z wyłączeniem transportu (raz w miesiącu) (Dec)     -0,8%  
16:15   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego     -91B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     4,500%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     4,525%  
18:30   CHF Przemawia prezes SNB, Thomas Jordan        
19:30   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
22:30   AUD Wskaźnik kontrukcyjny AIG (Dec)     48,2  
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)   48,3 47,3  
Piątek, 3 Luty 2023
01:30   AUD Wartość pożyczek mieszkaniowych (raz w miesiącu)     -2,0%  
01:30   AUD Finansowanie inwestycji mieszkaniowych (raz w miesiącu)     -3,6%  
01:30   JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI) (Jan)     52,4  
01:30   HKD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)     49,6  
02:45   CNY Wskaźnik PMI dla usług wg Caixin (Jan)   51,6 48,0  
06:00   INR Wskaźnik PMI dla usług wg HBSC (Jan)     58,5  
06:00   SGD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)     -3,7%  
06:00   SGD Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)     6,2%  
08:15   ZAR Wskaźnik PMI dla całej gospodarki wg HSBC (Jan)     50,2  
08:45   EUR Produkcja przemysłowa we Francji (raz w miesiącu) (Dec)   0,2% 2,0%  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii (Jan)   50,5 51,6  
09:30   CHF Przemówienie członka Zarządu SNB, Maechler           
09:30   HKD Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)     -4,2%  
09:45   EUR Wskaźnik Composite PMI we Włoszech (Jan)     49,6  
09:45   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Włoszech (Jan)   51,0 49,9  
09:50   EUR Wskaźnik łączny PMI wg S&P Global we Francji (Jan)   49,0 49,0  
09:50   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Jan)   49,2 49,2  
09:55   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Jan)   49,7 49,7  
09:55   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Jan)   50,4 50,4  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global (Jan)   50,2 50,2  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Jan)   50,7 50,7  
10:30   GBP Composite PMI (Jan)   47,8 47,8  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług (Jan)   48,0 48,0  
11:00   EUR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec)   22,6% 27,1%  
11:00   EUR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Dec)   -0,4% -0,9%  
13:00   BRL Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Dec)     -0,1%  
13:00   BRL Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec)   -1,0% 0,9%  
13:15   GBP Przemówienie członka MPC BoE, Pilla           
14:00   BRL Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global (Jan)     49,1  
14:00   BRL Wskaźnik PMI dla usług wg S&P Global (Jan)     51,0  
14:00   EUR Przemówienie Eldersona z ECB           
14:30   USD Średnie zarobki na godzinę (r/r) (raz w roku) (Jan)   4,3% 4,6%  
14:30   USD Przeciętne godzinowe wynagrodzenie (raz w miesiącu) (Jan)   0,3% 0,3%  
14:30   USD Przeciętny tygodniowy czas pracy (Jan)   34,3 34,3  
14:30   USD Płace rządowe (Jan)     3,0K  
14:30   USD Płace w sektorze przemysłowym (Jan)   5K 8K  
14:30   USD Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (Jan)   185K 223K  
14:30   USD Uczestwnictwo w rynku pracy (Jan)     62,3%  
14:30   USD Analiza porównawcza wynagrodzeń     374,00  
14:30   USD Analiza porównawcza wynagrodzeń, n.s.a.     462,00K  
14:30   USD Zatrudnienie w sektorze prywatnym z wyłączeniem rolnictwa (Jan)   168K 220K  
14:30   USD Stopa bezrobocia U6 (Jan)     6,5%  
14:30   USD Stopa bezrobocia (Jan)   3,6% 3,5%  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global (Jan)     46,6  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Jan)   46,6 46,6  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. działalności gospodarczej (Jan)   59,5 54,7  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. zatrudnienia (Jan)     49,8  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. nowych zamówień (Jan)     45,2  
16:00   USD Wskaźnik ISM dla usług (Jan)   50,3 49,6  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. cen (Jan)     67,6  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     609  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     771  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -23,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     5,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     20,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     277,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     249,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     157,7K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto     -25,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -171,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     -209,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     25,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     155,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     -48,3K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -30,7K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     -48,7K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -9,5K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -33,2K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     22,8K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -21,6K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     2,2K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     134,3K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych