Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 15:05 (GMT +2:00)  
12/08/2019 - 18/08/2019
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 12 Sierpień 2019
Cały dzień   Dzień wolny Singapur - Hari Raya Haji (Święto Ofiary)
Cały dzień   Dzień wolny Japonia - Dzień Góry
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Id al-Adha
00:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w miesiącu) (Jul) -0,1% 0,6% 0,0%  
00:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w roku) (Jul) 1,6% 2,2% 1,1%  
11:00   CNY Zasób pieniądza M2 (raz w roku) 8,1% 8,5% 8,5%  
11:00   CNY Nowe kredyty 1.060,0B 1.275,0B 1.660,0B  
11:00   CNY Wzrost niespłaconego zadłużenia (raz w roku) 12,6% 12,8% 13,0%  
11:00   CNY Chinese Total Social Financing 1.010,0B 1.500,0B 2.260,0B  
13:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
13:30   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br (Jun) 0,30% 0,10% 0,54%  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,679%   -0,645%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,599%   -0,561%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,678%   -0,658%  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1,960%   1,990%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 1,890%   1,950%  
18:00   USD Raport WASDE        
20:00   USD Bilans budżetu federalnego (Jul) -120,0B -120,0B -8,0B  
Wtorek, 13 Sierpień 2019
00:00   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Kent           
00:45   NZD Wskaźnik cen żywności (raz w miesiącu) (Jul) 1,1%   -0,7%  
01:50   JPY Wskaźnik cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w miesiącu) (Jul) 0,0% 0,1% -0,5%  
01:50   JPY Indeks cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w roku) (Jul) -0,6% -0,5% -0,1%  
02:00   SGD PKB (raz na kwartał) (Q2) -3,3% -2,9% -3,4%  
02:00   SGD PKB (raz w roku) (Q2) 0,1% 0,2% 0,1%  
03:30   AUD Indeks zaufania biznesu NAB (Jul) 4 3 2  
03:30   AUD Badanie nastrojów biznesowych NAB (Jul) 2   3  
06:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu Tertiary (raz w miesiącu) -0,1% -0,1% 0,0%
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Jul) 1,7% 1,7% 1,7%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul) 0,5% 0,5% 0,5%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Jul) 1,1% 1,1% 1,1%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul) 0,4% 0,4% 0,4%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul) -0,3% 0,2% -0,5%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Jul) -0,1%   0,3%  
08:00   JPY Zamówienia do obrabiarek (raz w roku)   -33,0%   -37,9%
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Jul) -0,6% -0,6% -0,1%
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku) (Jul) 0,5% 0,5% 0,4%
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Jul) -1,1% -1,1% -0,1%
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (Jul) 0,6% 0,7% 0,7%  
09:00   HUF Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jun) -1,4%   -1,4%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Jun) 3,9% 3,8% 3,6%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Jun) 3,7% 3,7% 3,5%
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Jul) 28,0K 32,0K 31,4K
10:30   GBP Zmiana zatrudnienia 3m/3m (raz w miesiącu) (Jun) 115K 65K 28K  
10:30   GBP Stopa bezrobocia (Jun) 3,9% 3,8% 3,8%  
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Aug) -13,5 -7,0 -1,1  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Aug) -44,1 -27,8 -24,5  
11:00   EUR Indeks ZEW (Aug) -43,6 -21,7 -20,3  
11:30   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,505%   -0,465%  
11:30   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,534%   -0,496%  
11:45   GBP Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych 1,148%   1,421%  
12:00   USD Badanie optymizmu małych firm NFIB (Jul) 104,7 104,9 103,3  
14:00   INR Wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych (raz w roku) (Jul) 3,15% 3,20% 3,18%  
14:00   PLN Saldo obrotów bieżących (EUR) (Jun) 21M 100M 874M
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul) 0,3% 0,2% 0,3%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul) 2,2% 2,1% 2,1%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (Jul) 263,57   262,80  
14:30   USD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul) 1,8% 1,7% 1,6%  
14:30   USD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul) 0,3% 0,3% 0,1%  
14:30   USD Wskaźnik CPI, n.s.a. (Jul) 256,57 256,44 256,14  
14:30   USD CPI Index, s.a (Jul) 256,16   255,30  
14:30   USD CPI, n.s.a (raz w miesiącu) (Jul) 0,17%   0,02%  
14:30   USD Realne dochody (raz w miesiącu) (Jul) -0,3%   0,2%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) -2,0%   1,1%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 4,4%   5,1%  
16:00   USD Wskaźnik hipotek spóźnionych ze spłatą wg MBA (raz na kwartał) 4,53%   4,42%  
17:00   USD Wskaźnik CPI w Cleveland (raz w miesiącu) (Jul) 0,3%   0,3%  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -2,190M   -3,400M  
Środa, 14 Sierpień 2019
01:50   JPY Bazowe zamówienia na maszyny (raz w miesiącu) (Jun) 13,9% -1,0% -7,8%  
01:50   JPY Zamówienia na maszyny (raz w roku) (Jun) 12,5% -0,6% -3,7%  
02:30   AUD Indeks zaufania konsumentów Westpac (Aug) 3,6%   -4,1%  
03:30   AUD Indeksacja płac (raz w roku) (Q2) 2,3% 2,3% 2,3%  
03:30   AUD Wskaźnik kosztów zatrudnienia (raz na kwartał) (Q2) 0,6% 0,5% 0,5%  
04:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Jul) 5,7% 5,9% 5,8%  
04:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jul) 4,8% 6,0% 6,3%  
04:00   CNY Chinese Industrial Production YTD (raz w roku) (Jul) 5,8% 6,0% 6,0%  
04:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul) 7,6% 8,6% 9,8%  
04:00   CNY Chinese Retail Sales YTD (raz w roku) (Jul) 8,32%   8,44%  
04:00   CNY Stopa bezrobocia w Chinach 5,3%   5,1%  
04:00   CNY Konferencja prasowa NBS           
07:30   EUR Stopa bezrobocia we Francji (Q2) 8,5% 8,7% 8,7%  
08:00   EUR PKB Niemiec (raz w roku) (Q2)   0,0% -0,3% 0,6%  
08:00   EUR PKB Niemiec (raz na kwartał) (Q2)   -0,1% -0,1% 0,4%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) żywności (raz w roku) (Jul) 6,15%   6,98%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) paliwa (raz w roku) (Jul) -3,64%   -2,20%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) (raz w roku) (Jul) 1,08% 1,93% 2,02%  
08:30   INR Inflacja cen hurtowych (WPI) w przemyśle (raz w roku) (Jul) 0,34%   0,94%  
08:45   EUR Indeks CPI we Francji (raz w roku) 1,1% 1,1% 1,2%
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu) (Jul) -0,2% -0,2% 0,2%
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu) (Jul) -0,2% -0,2% 0,3%
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku) (Jul) 1,3% 1,3% 1,4%
09:00   CNY Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 7,30%   7,20%  
09:00   HUF PKB (raz w roku) (Q2)   4,9% 4,6% 5,3%  
09:30   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Debelle           
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) 2,9% 2,9% 2,6%
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug) 0,0% 0,0% 0,3%
10:00   PLN PKB (raz w roku)   4,4% 4,5% 4,7%  
10:00   PLN PKB (raz na kwartał)   0,8% 1,1% 1,5%  
10:30   GBP Core CPI (raz w miesiącu) (Jul) 0,1% -0,1% 0,0%  
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul) 1,9% 1,8% 1,8%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Jul) 0,4% 0,1% 0,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Jul) 2,0% 1,7% 1,7%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul) 2,7%   2,8%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul) 0,0%   0,2%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul) 0,0% -0,1% 0,3%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul) 2,1% 1,9% 2,0%  
10:30   GBP CPI, n.s.a (Jul) 107,90   107,93  
10:30   GBP CPIH (raz w roku) 2,0% 1,8% 1,9%  
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku) 0,9% 1,0% 0,9%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Jul) 0,9% 0,6% -0,8%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Jul) 1,3% 0,1% 0,3%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Jul) 1,8% 1,7% 1,6%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Jul) 0,3% 0,1% -0,1%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Jul) 0,0% 0,1% 0,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Jul) 2,8% 2,8% 2,9%  
11:00   EUR Zmiana zatrudnienia (raz w roku)   1,1% 1,1% 1,3%  
11:00   EUR Zmiana zatrudnienia (raz na kwartał)   0,2% 0,3% 0,3%  
11:00   EUR Employment Overall (Q2) 159.930,0K   159.554,8K
11:00   EUR PKB (raz na kwartał) (Q2)   0,2% 0,2% 0,2%  
11:00   EUR PKB (raz w roku) (Q2)   1,1% 1,1% 1,1%  
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jun) -2,6% -1,2% -0,8%
11:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun) -1,6% -1,4% 0,8%
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 3,93%   4,01%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) 21,7%   5,3%  
13:00   USD Indeks zakupów 252,6   247,9  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 620,4   509,8  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 2.742,9   2.003,0  
13:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jun) 2,4% 2,3% 2,3%
13:30   INR Podaż pieniądza M3 10,1%   10,6%  
14:00   INR Bilans handlowy (Jul) 13,43B 15,70B 15,28B  
14:30   USD Wskaźnik cen eksportowych (raz w miesiącu) (Jul) 0,2% -0,1% -0,6%
14:30   USD Indeks cen eksportowych (raz w roku) -0,9% -1,4% -1,6%  
14:30   USD Wskaźnik cen importowych (raz w miesiącu) (Jul) 0,2% 0,0% -1,1%
14:30   USD Indeks cen importowych (raz w roku) -1,8% -2,9% -2,0%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej 1,580M -2,775M 2,385M  
16:30   USD Import ropy naftowej -0,252M   1,194M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing -2,540M   -1,504M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych -0,209M   0,122M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -1,938M 0,985M 1,529M  
16:30   USD Produkcja benzyny -0,218M   0,005M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego 0,205M   -0,528M  
16:30   USD Zapasy benzyny -1,412M 0,025M 4,437M  
16:45   UAH Bilans handlowy (USD) (Jun) -3,7B   -2,6B  
16:45   UAH PKB (raz w roku) (Q2) 4,6%   2,5%  
17:00   USD Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 60,59   62,48  
17:00   BRL Brazil Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 49,11   48,21  
17:30   USD Aukcja 52-miesięcznych weksli skarbowych 1,800%   1,915%  
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej 0,169B   0,016B  
Czwartek, 15 Sierpień 2019
Cały dzień   Dzień wolny Polska - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Cały dzień   Dzień wolny Włochy - Święto Wniebowzięcia
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Dzień Niepodległości
01:00   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Debelle           
03:00   AUD Oczekiwania inflacyjne MI 3,5%   3,2%  
03:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Jul) 41,1K 14,0K 0,5K  
03:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Jul) 34,5K   21,1K  
03:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Jul) 66,1% 66,0% 66,0%  
03:30   AUD Stopa bezrobocia (Jul) 5,2% 5,2% 5,2%  
03:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (Jul) 9,7%   10,3%  
06:00   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (Jul) -5,12% -11,40% -8,98%  
06:00   IDR Przyrost importu (raz w roku) (Jul) -15,21% -18,12% 2,80%  
06:00   IDR Bilans handlowy (Jul) -0,06B -0,42B 0,20B  
06:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Jun) -2,6% 0,2% 1,7%  
06:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun) -3,3% -3,6% -3,6%  
08:30   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jul) -1,7% -1,5% -1,4%  
08:30   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Jul) -0,1% -0,2% -0,5%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul) 0,2% -0,2% 0,8%
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul) 2,9% 2,3% 3,6%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul) 0,2% -0,2% 0,9%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul) 3,3% 2,6% 3,8%  
12:00   GBP Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 48,3   49,0  
12:00   EUR Italy Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 42,97   44,92  
12:00   EUR Germany Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 54,17   55,17  
12:00   EUR France Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 45,21   44,22  
12:00   EUR Reserve Assets Total (Jul) 797,86B   770,78B
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.726K 1.690K 1.687K
14:30   USD Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul) 1,0% 0,4% 0,3%
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 220K 214K 211K
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 213,75K   212,75K
14:30   USD Produktywność pozarolnicza (raz na kwartał) (Q2)   2,3% 1,5% 3,5%
14:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Aug) 4,80 3,00 4,30  
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Aug) 16,8 10,0 21,8  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Aug) 32,6   38,0  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Aug) 22,60   36,90  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Aug) 3,6   30,0  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Aug) 25,8   18,9  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Aug) 12,80   16,10  
14:30   USD Kontrola sprzedaży detalicznej (raz w miesiącu) (Jul) 1,0% 0,3% 0,7%  
14:30   USD Retail Sales (raz w roku) (Jul) 3,45%   3,29%
14:30   USD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul) 0,7% 0,3% 0,3%
14:30   USD Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem benzyny/samochodów (raz w miesiącu) (Jul) 0,9% 0,5% 0,6%
14:30   USD Jednostkowe koszty pracy (raz na kwartał) (Q2)   2,4% 2,0% 5,5%
14:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP 73,7K   -9,6K
15:15   USD Stopa utylizacji surowców (Jul) 77,5% 77,8% 77,8%
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jul) -0,2% 0,1% 0,2%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jul) 0,48%   1,15%
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jul) -0,4% -0,1% 0,6%
15:45   UAH PKB (raz w roku) (Q2)   4,6%   2,5%
16:00   USD Zapasy biznesowe (raz w miesiącu) (Jun) 0,0% 0,1% 0,3%  
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Aug) 66 65 65  
16:00   USD Retail Inventories Ex Auto (Jun) -0,1%   -0,1%  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego 49B 58B 55B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 2,040%   2,065%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 1,950%   2,050%  
20:00   MXN Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jul) 8,00% 8,25% 8,25%  
22:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Jun) -7,70B   -32,80B
22:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Jun) 1,70B   37,60B
22:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Jun) 99,1B 4,4B 4,6B
22:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Jun) 79,90B   -13,60B
Piątek, 16 Sierpień 2019
00:30   NZD Wskaźnik PMI dla biznesu (Jul) 48,2 51,8 51,3  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 173,1B   292,0B
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe -187,0B   -339,9B  
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Jul) -11,20% -15,20% -17,40%
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Jul) 3,70% 2,70% -7,80%
02:30   SGD Bilans handlowy 2,830B   2,450B  
04:00   JPY Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 39,44   40,27  
04:00   CNY China Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 71,26   78,83  
05:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Jul) 51,70%   50,30%  
10:30   HKD PKB (raz na kwartał) (Q2) -0,4%   1,3%  
10:30   HKD PKB (raz w roku) (Q2) 0,5% 0,6% 0,6%  
11:00   EUR Bilans handlowy (Jun) 20,6B 16,3B 22,6B
13:00   USD Raport miesięczny OPEC        
13:30   INR Przyrost pożyczek bankowych 12,2%   12,2%  
13:30   INR Przyrost wartości depozytów 10,1%   10,6%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD) 430,57B   428,95B  
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul) 2,2% 2,1% 1,9%  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Jul) 8,4% 3,1% -5,2%  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (Jul) 1,336M 1,270M 1,232M  
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Jul) -4,0%   -1,8%
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Jul) 1,191M 1,257M 1,241M
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Jun) -3,98B   10,28B
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Jun) 6,61B   4,12B
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Aug)   2,60%   2,50%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Aug)   82,3 89,0 90,5  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Aug)   92,1 97,2 98,4  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Aug)   107,4 110,4 110,7  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Aug)   2,7%   2,6%  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 770   764  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes 935   934  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP -95,8K   -102,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium -46,6K   -44,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź -53,6K   -58,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę 161,6K   221,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę 382,1K   375,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto 290,1K   292,5K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions 24,2K   39,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny -212,6K   -200,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P 7,4K   88,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro 39,3K   49,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję -17,6K   -25,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę 16,3K   21,5K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD 14,2K   24,2K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN 117,6K   122,1K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF -13,0K   -16,4K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD -62,9K   -55,5K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL 0,7K   9,3K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY 24,7K   10,6K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD -13,4K   -11,6K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR -46,6K   -44,0K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych