Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 05:02 (GMT +2:00)  
26/07/2021 - 01/08/2021
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 26 Lipiec 2021
00:45   NZD Wartość eksportu (Jun) 5,95B   5,89B
00:45   NZD Wartość importu (Jun) 5,69B   5,40B  
00:45   NZD Bilans handlowy (raz w roku) (Jun) -250M   -40M
00:45   NZD Bilans handlowy (raz w miesiącu) (Jun) 261M   489M
02:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jul)   52,2   52,4  
02:30   JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)   46,4   47,2
07:00   JPY BoJ - inflacja bazowa (raz w roku) 0,1%   0,0%
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jun) 27,5% 26,8% 27,0%
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun) -3,0% 0,3% 4,4%
10:00   EUR Oczekiwania biznesowe w Niemczech (Jul) 101,2 103,3 103,7
10:00   EUR Bieżąca analiza sytuacji w Niemczech (Jul) 100,4 101,6 99,7
10:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech (Jul) 100,8 102,1 101,7
10:30   HKD Wartość eksportu (raz w miesiącu) (Jun) 33,0%   24,0%  
10:30   HKD Wartość importu (raz w miesiącu) (Jun) 31,9%   26,5%  
10:30   HKD Bilans handlowy -40,4B   -25,5B  
11:40   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Niemiec (Bubill) -0,655%   -0,634%  
13:00   GBP Przemówienie członka MPC, Vlieghe'a           
13:00   MXN Stopa bezrobocia (Jun) 4,00%   4,10%  
13:00   MXN Stopa bezrobocia, n.s.a. (Jun) 4,00% 4,50% 4,00%  
13:00   BRL Wskaźnik zaufania konsumentów wg FGV (Jul) 82,2   80,9  
13:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,641%   -0,638%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,646%   -0,651%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,642%   -0,640%  
16:00   USD Sprzedaż nowych nieruchomości (Jun) 676K 800K 724K
16:00   USD Sprzedaż nowych domów (raz w miesiącu) (Jun) -6,6% 3,5% -7,8%
16:30   USD Wskaźnik aktywności wytwórczej Dallas Fed (Jul) 27,3   31,1  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 0,050%   0,050%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 0,050%   0,050%  
19:00   USD Aukcja 2-letnich biletów skarbowych 0,213%   0,249%  
Wtorek, 27 Lipiec 2021
01:50   JPY Indeks cen usług korporacyjnych (CSPI) (raz w roku) 1,4%   1,5%  
03:30   CNY Zysk przemysłowy w Chinach (raz w roku) (Jun) 20,00%   36,40%  
03:30   CNY Zysk przemysłowy w Chinach, YTD (Jun) 66,9%   83,4%  
06:00   IDR Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (raz w roku) (Q2) 19,60%   14,00%  
09:30   JPY Przemawia prezes BoJ, Kuroda           
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch, poza UE (Jun) 4,79B   4,77B  
10:00   EUR Podaż pieniądza M3 (raz w roku) (Jun) 8,3% 8,2% 8,4%  
10:00   EUR Kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowych (Jun) 1,9%   1,9%  
10:00   EUR Pożyczki prywatne (raz w roku) 4,0%   3,9%  
11:40   EUR Aukcja 2-letnich obligacji rządu Włoch (CTZ) -0,290%   -0,370%  
11:45   GBP Aukcja 5-letnich obligacji skarbowych 0,334%   0,465%  
12:00   GBP Sondaż handlu dystrybucyjnego CBI (Jul) 23 21 25  
12:00   BRL Saldo obrotów bieżących (USD) (Jun) 2,80B 3,50B 3,80B  
12:00   BRL Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (USD) (Jun) 0,17B 2,50B 1,20B  
13:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w roku) (May) 25,10% 24,10% 22,30%  
13:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w miesiącu) (May) 0,60% 0,30% 0,20%
13:00   MXN Bilans handlowy (Jun) 0,762B 1,700B 0,340B  
13:00   MXN Bilans handlowy (USD) (Jun) -0,637B   -0,905B  
14:00   HUF Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jul) 1,20% 1,10% 0,90%  
14:30   USD Bazowe zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Jun) 0,3% 0,8% 0,5%
14:30   USD Zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Jun) 0,8% 2,1% 3,2%
14:30   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu) (Jun) 1,0%   2,8%
14:30   USD Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń (raz w miesiącu) (Jun) 0,5% 0,7% 0,5%
14:35   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Debelle           
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 16,0%   15,0%  
15:00   USD Indeks cen domów (raz w roku) (May) 18,0%   15,8%
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (raz w miesiącu) (May) 1,7%   1,8%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (May) 337,4   331,6
15:00   USD Złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS, s.a. (raz w miesiącu) (May) 1,8% 1,6% 1,7%
15:00   USD Wskaźnik HPI Composite-20 S&P/CS, bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu) (May) 2,1%   2,2%
15:00   USD Złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS, n.s.a. (raz w roku) (May) 17,0% 16,4% 15,0%
16:00   USD Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board (Jul) 129,1 123,9 128,9
16:00   USD Wskaźnik produkcyjny Richmond (Jul) 27   26
16:00   USD Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. wysyłek (Jul) 21   15
16:00   USD Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. usług (Jul) 19   29
16:30   USD Przychody z tytułu usług wg Fed z Dallas (Jul) 21,7   16,7  
16:30   USD Prognoza rozwoju sektora usługowego w Teksasie (Jul) 33,3   36,2  
19:00   USD Aukcja 5-letnich biletów skarbowych 0,710%   0,904%  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -4,728M -3,433M 0,806M  
Środa, 28 Lipiec 2021
01:01   GBP Wskaźnik cen w sklepach BRC (raz w roku) -1,2%   -0,7%  
01:50   JPY Podsumowanie opinii BoJ        
03:30   AUD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Q2) 3,8% 3,8% 1,1%  
03:30   AUD Wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q2) 0,8% 0,7% 0,6%  
03:30   AUD Wskaźnik CPI (Q2) 118,80   117,90  
03:30   AUD Średni obcięty wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q2) 0,5% 0,5% 0,3%  
03:30   AUD Średni obcięty wskaźnik CPI (raz w roku) (Q2) 1,6% 1,6% 1,1%  
03:30   AUD Ważony średni wskaźnik CPI (raz w roku) (Q2) 1,7% 1,7% 1,3%  
03:30   AUD Ważony średni wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q2) 0,5% 0,5% 0,4%  
07:00   JPY Wskaźnik równoczesny (raz w miesiącu) -3,2%   -2,6%  
07:00   JPY Wskaźnik wiodący (raz w miesiącu) -1,2%   1,4%  
07:00   JPY Wskaźnik wiodący 102,6 102,6 103,8
08:00   GBP Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w roku) (Jul) 10,5% 12,1% 13,4%  
08:00   GBP Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w miesiącu) (Jul) -0,5% 0,6% 0,7%  
08:00   EUR Wskaźnik cen importowych w Niemczech (raz w miesiącu) (Jun) 1,6% 1,5% 1,7%  
08:00   EUR Indeks cen importowych w Niemczech (raz w roku) (Jun) 12,9% 12,6% 11,8%  
08:00   EUR Klimat konsumpcyjny GfK w Niemczech (Aug) -0,3 1,0 -0,3  
08:45   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Francji (Jul) 101 102 103
09:00   HUF Kwartalna stopa bezrobocia (Jun) 4,1%   4,1%  
10:00   EUR Wskaźnik zaufania do biznesu we Włoszech (Jul) 115,7 115,4 114,8  
10:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Włoszech (Jul) 116,6 115,5 115,1  
10:00   CHF Oczekiwania ZEW (Jul) 42,8   51,3  
11:45   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Włoch (BOT) -0,524%   -0,521%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 3,01%   3,11%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) 5,7%   -4,0%  
13:00   USD Indeks zakupów 251,7   255,8  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 737,9   698,3  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 3.570,4   3.267,6  
14:00   BRL Wskaźnik PPI w Brazylii (raz w miesiącu) (Jun) 1,31%   1,00%  
14:30   USD Bilans handlowy towarów (Jun) -91,21B   -88,16B  
14:30   USD Zapasy w handlu detalicznych, z wyłączeniem samochodów (Jun) 0,6%   0,9%  
14:30   USD Zapasy hurtowników (raz w miesiącu) 0,8%   1,3%  
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku) 1,7%   1,8%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) 0,3% 0,4% 0,4%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 2,7% 2,4% 2,8%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jun) 3,1% 3,2% 3,6%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jun) 0,3% 0,4% 0,5%  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku) 2,4%   2,3%
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku) 2,6%   2,6%
14:30   BRL Pożyczki bankowe (raz w miesiącu) (Jun) 0,9%   5,7%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej -4,089M -2,928M 2,108M  
16:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu) -0,132M   -0,086M  
16:30   USD Import ropy naftowej -0,616M   2,438M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing -1,268M   -1,347M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych -0,163M   -0,024M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -3,088M -0,435M -1,349M  
16:30   USD Produkcja benzyny 0,649M   -0,728M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego 0,108M   0,587M  
16:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu) -0,3% 0,4% -0,4%  
16:30   USD Zapasy benzyny -2,253M -0,916M -0,121M  
19:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej -0,785B   -1,086B  
20:00   USD Oświadczenie FOMC        
20:00   USD Decyzja w sprawie stóp procentowych 0,25% 0,25% 0,25%  
20:30   USD Konferencja prasowa FOMC           
Czwartek, 29 Lipiec 2021
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych -1.087,4B   -1.218,0B
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe -58,5B   -17,5B
03:00   NZD Indeks zaufania biznesu wg ANZ (Jul) -3,8   -0,6  
03:00   NZD Aktywność własna NBNZ (Jul) 26,3%   31,6%  
03:30   AUD Wskaźnik cen eksportu (raz na kwartał) (Q2) 13,2%   11,2%  
03:30   AUD Wskaźnik cen importu (raz na kwartał) (Q2) 1,9%   0,2%  
04:30   SGD Stopa bezrobocia       2,9%  
08:00   ZAR Podaż pieniądza M3 (raz w roku) (Jun)   1,70% 1,82%  
08:00   ZAR Kredyty w sektorze prywatnym (Jun)   0,40% -0,42%  
08:45   EUR Wskaźnik PPI we Francji (raz w miesiącu) (Jun)     0,5%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku) (Jul)     2,6% 2,6%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Jul)     0,4% 0,4%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Jul)       0,5%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (Jul)     2,9% 2,5%  
09:00   EUR Stopa bezrobocia w Hiszpanii (Q2)   15,10% 15,98%  
09:55   EUR Zmiana bezrobocia w Niemczech (Jul)   -28K -38K  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Jul)   5,8% 5,9%  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Jul)     2,691M  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech, n.s.a. (Jul)     2,614M  
10:30   GBP Kredyty konsumenckie BoE (Jun)   0,600B 0,280B  
10:30   GBP Podaż pieniądza M4 (raz w miesiącu) (Jun)     0,4%  
10:30   GBP Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Jun)   86,10K 87,55K  
10:30   GBP Kredyty hipoteczne (Jun)   7,90B 6,58B  
10:30   GBP Prywatne zadłużenie netto     6,9B  
11:00   EUR Wskaźnik PPI we Włoszech (raz w roku) (Jun)     8,0%  
11:00   EUR Wskaźnik PPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jun)     1,0%  
11:00   EUR Badanie firm i konsumentów (Jul)   118,5 117,9  
11:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych (Jul)     1,71  
11:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Jul)   -4,4 -4,4  
11:00   EUR Oczekiwania inflacyjne konsumentów (Jul)     27,1  
11:00   EUR Oczekiwania odnośnie ceny sprzedaży (Jul)     36,0  
11:00   EUR Indeks nastrojów w usługach (Jul)   19,9 17,9  
11:00   EUR Indeks nastrojów w przemyśle (Jul)   13,0 12,7  
11:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jun)   7,3% 7,4%  
11:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Jun)   0,4% 0,4%  
11:45   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     0,81%  
11:45   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     0,12%  
12:30   EUR Indeks zaufania biznesu w Hiszpanii     -1,1  
13:00   BRL Wskaźnik inflacji IGP-M (raz w miesiącu) (Jul)   0,90% 0,60%  
13:30   EUR Protokół z posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej        
14:00   INR Podaż pieniądza M3     10,1%  
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Jul)     3,3% 2,3%  
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul)     0,5% 0,4%  
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul)     0,5% 0,4%  
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Jul)     2,9% 2,1%  
14:00   BRL Posiedzenie Krajowej Rady Pieniężnej BCB        
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   3.196K 3.236K  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (Q2)   5,90% 2,50%  
14:30   USD PKB (raz na kwartał) (Q2)     8,5% 6,4%  
14:30   USD Deflator PKB (raz na kwartał) (Q2)     5,4% 4,3%  
14:30   USD Sprzedaż w PKB (Q2)     9,2%  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   380K 419K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     385,25K  
14:30   USD Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (Q2)     3,7%  
14:30   USD Realne wydatki konsumpcyjne (Q2)     11,4%  
16:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów (raz w miesiącu) (Jun)   0,3% 8,0%  
16:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów na rynku wtórnym (Jun)     114,7  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   43B 49B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     0,045%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     0,045%  
19:00   USD Aukcja 7-letnich biletów skarbowych     1,264%  
Piątek, 30 Lipiec 2021
00:45   NZD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Jun)     -2,8%  
01:30   JPY Wskaźników miejsc pracy/ubiegających się (Jun)   1,10 1,09  
01:30   JPY Stopa bezrobocia (Jun)   3,0% 3,0%  
01:50   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun)     5,0% -6,5%  
01:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 1 miesiąc (raz w miesiącu) (Jul)     9,1%  
01:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 2 miesiące (raz w miesiącu) (Aug)     -1,4%  
01:50   JPY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jun)   0,2% 8,3%  
02:00   SGD Oczekiwania biznesowe (Q2)     38,00  
03:30   AUD Wartość kredytów mieszkaniowych (Jun)     0,6%  
03:30   AUD Wskaźnik PPI (raz w roku) (Q2)     0,2%  
03:30   AUD Wskaźnik PPI (raz na kwartał) (Q2)     0,4%  
03:30   AUD Kredyty sektora prywatnego (raz w miesiącu) (Jun)     0,4%  
04:00   SGD Pożyczki bankowe (Jun)     693,7B  
06:00   IDR Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (raz w roku)     14,00%  
06:00   IDR Podaż pieniądza M2 (raz w roku) (Jun)     8,10%  
07:00   JPY Zamówienia na roboty budowlane (raz w roku) (Jun)     7,4%  
07:00   JPY Rozpoczęte budowy domów (raz w roku) (Jun)   7,2% 9,9%  
07:30   EUR Wydatki konsumpcyjne we Francji (raz w miesiącu) (Jun)   1,4% 10,4%  
07:30   EUR PKB Francji (raz na kwartał) (Q2)   0,8% -0,1%  
08:00   GBP Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w roku) (Jul)   12,0% 13,4%  
08:00   GBP Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w miesiącu) (Jul)   0,5% 0,7%  
08:00   EUR PKB Niemiec (raz w roku) (Q2)   9,6% -3,4%  
08:00   EUR PKB Niemiec (raz na kwartał) (Q2)   2,0% -1,8%  
08:00   EUR Indeks cen importowych w Niemczech (raz w roku) (Jun)   12,8% 11,8%  
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu)       0,1%  
08:45   EUR Indeks CPI we Francji (raz w roku)       1,5%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu)       0,2%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku)       1,9%  
09:00   EUR Miesięczna stopa bezrobocia we Włoszech (Jun)   10,4% 10,5%  
09:00   EUR Stopa bezrobocia we Włoszech     9,2%  
09:00   CHF Wskaźniki wiodące KOF (Jul)   130,0 133,4  
09:00   EUR PKB Hiszpanii (raz w roku) (Q2)   19,0% -4,2%  
09:00   EUR PKB Hiszpanii (raz na kwartał) (Q2)   2,2% -0,4%  
09:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii (raz w roku) (Jun)     19,6%  
09:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (May)     10,3%  
09:00   HUF Bilans handlowy (EUR) (raz w miesiącu) (May)     97,0M  
10:00   EUR PKB Włoch (raz w roku) (Q2)   15,6% -0,8%  
10:00   EUR PKB Włoch (raz na kwartał) (Q2)   1,3% 0,1%  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących w Hiszpanii (May)     0,40B  
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jul)     0,1%  
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)     4,4%  
10:30   HKD Podaż pieniądza M3 (Jun)     8,5%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jul)   1,7% 1,3%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jul)   0,2% 0,1%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jul)   -1,1% 0,2%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jul)   1,0% 1,3%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jul)     2,0% 1,9%  
11:00   EUR Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Jul)       107,70  
11:00   EUR PKB (raz w roku)       -1,3%  
11:00   EUR PKB (raz na kwartał)       -0,3%  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Jul)     0,7% 0,9%  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w miesiącu)       0,2%  
11:00   EUR Stopa bezrobocia (Jun)   7,9% 7,9%  
12:00   INR Federalny deficyt budżetowy (Jun)     1.231,74B  
13:00   MXN PKB (raz na kwartał)       0,8%  
13:00   MXN PKB (raz w roku)       -3,6%  
13:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     6,1%  
13:30   INR Przyrost wartości depozytów     9,8%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     612,73B  
13:30   INR RBI Przegląd informacji monetarnych i kredytowych        
14:00   INR Wydatki na infrastrukturę (raz w roku) (Jun)     16,8%  
14:00   BRL Stopa bezrobocia     14,7%  
14:00   ZAR Bilans handlowy (Jun)   52,00B 54,60B  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (Core PCE) (raz w roku) (Jun)   3,7% 3,4%  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (raz w miesiącu) (Jun)   0,6% 0,5%  
14:30   USD Świadczenia pracownicze (raz na kwartał) (Q2)     0,60%  
14:30   USD Wskaźnik kosztów zatrudnienia (raz na kwartał) (Q2)   0,9% 0,9%  
14:30   USD Płace z tytułu umowy o pracę (raz na kwartał) (Q2)     1,00%  
14:30   USD Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych (raz w miesiącu) (Jun)     0,4%  
14:30   USD Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych (raz w roku) (Jun)     3,9  
14:30   USD Dochód osobisty (raz w miesiącu) (Jun)   -0,3% -2,0%  
14:30   USD Wydatki osobiste (raz w miesiącu) (Jun)   0,7% 0,9%  
14:30   USD Realne spożycie prywatne (raz w miesiącu) (Jun)     -0,4%  
14:30   CAD PKB (raz w miesiącu) (May)   -0,3% -0,3%  
14:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w miesiącu) (Jun)     2,7%  
14:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w roku) (Jun)     16,4%  
14:30   CAD Indeks cen surowców RMPI (raz w roku) (Jun)     40,1%  
14:30   CAD Indeks cen surowców (RMPI) (raz w miesiącu) (Jun)     3,2%  
14:30   BRL Stosunek zadłużenia do PKB (Jun)     59,7%  
14:30   BRL Bilans budżetu (Jun)     -37,400B  
14:30   BRL Nadwyżka budżetowa (Jun)   -60,000B -15,500B  
15:45   USD Indeks Chicago PMI (Jul)   64,6 66,1  
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Jul)     2,90%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Jul)   84,0 78,4  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Jul)   80,8 80,8  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Jul)   90,7 84,5  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Jul)     4,8%  
17:00   CAD Bilans budżetu (May)     -31,44B  
17:00   CAD Bilans budżetu (raz w roku) (May)     -314,00B  
17:05   UAH Saldo obrotów bieżących (USD) (Jun)     0,123B  
18:00   USD Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) wg Fed z Dallas (Jun)     2,80%  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     380  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     484  
19:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED     280,70K  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -3,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     2,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     20,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     311,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     448,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     196,0K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto     -2,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -127,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     34,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     37,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     137,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     26,8K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     12,9K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     -28,4K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     8,0K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -35,7K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     21,4K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -55,7K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     3,0K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     45,8K  
23:00   MXN Saldo budżetowe (Jun)     -3,08B  
Sobota, 31 Lipiec 2021
02:30   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard           
03:00   CNY Wskaźnik Composite PMI w Chinach (Jul)     52,9  
03:00   CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jul)   50,8 50,9  
03:00   CNY Wskaźnik PMI dla usług (Jul)     53,5  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych