Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 06:30 (GMT +1:00)  
18/02/2019 - 24/02/2019
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 18 Luty 2019
Cały dzień   Dzień wolny Kanada - Dzień Rodziny
Cały dzień   Dzień wolny Stany Zjednoczone - Urodziny Waszyngtona
00:50   JPY Zamówienia na maszyny (raz w roku) (Dec) 0,9% 4,8% 0,8%  
00:50   JPY Bazowe zamówienia na maszyny (raz w miesiącu) (Dec) -0,1% -1,1% 0,0%  
01:00   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) 0,7%   0,4%  
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Jan) -5,70% 2,60% -4,00%
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Jan) -10,10% -1,60% -8,50%  
02:00   SGD Bilans handlowy 2,410B   1,940B  
12:00   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,501%   -0,499%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,505%   -0,503%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,501%   -0,494%  
Wtorek, 19 Luty 2019
00:00   JPY Indeks Tankan wg Reuters (Feb) 13   18  
01:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
03:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Jan) 51,60%   52,30%  
08:00   CHF Bilans handlowy (Jan) 3,043B 2,240B 1,962B
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w roku) (Dec) -5,3% 2,3% -2,2%
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec) -1,8% 0,5% -0,4%
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec) -3,50% -0,30% -0,10%
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (Dec) -7,30% 4,40% 0,50%
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Jan) 7,5% 6,8% 6,1%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Jan) 2,9% 1,9% 2,8%  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Dec) 16,2B 21,4B 22,7B
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Dec) 33,0B 36,2B 25,6B
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Dec) 3,4% 3,4% 3,4%
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Dec) 3,4% 3,5% 3,4%  
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Jan) 14,2K 12,3K 20,8K  
10:30   GBP Zmiana zatrudnienia 3m/3m (raz w miesiącu) 167,0K 152,0K 141,0K  
10:30   GBP Stopa bezrobocia (Dec) 4,0% 4,0% 4,0%  
10:40   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,405%   -0,462%  
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Feb) 15,0 23,0 27,6  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Feb) -13,4 -14,1 -15,0  
11:00   EUR Indeks ZEW -16,6 -18,2 -20,9  
14:50   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
Aprox.   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade 0,9%   6,7%  
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Feb) 62 59 58  
16:00   EUR Przemówienie Pana Praet z ECB           
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 2,395%   2,400%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 2,455%   2,450%  
18:00   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego (Jan) 160,43B   141,50B  
22:45   NZD Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz na kwartał) (Q4) 1,6%   1,4%  
22:45   NZD Wskaźnik inflacji cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz na kwartał) (Q4) 0,8%   1,5%  
Środa, 20 Luty 2019
00:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) 0,0%   -0,3%
00:50   JPY Bilans handlowy, s.a. -0,37T 0,17T -0,22T
00:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Jan) -8,4% -5,5% -3,9%  
00:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Jan) -0,6% -2,8% 1,9%  
00:50   JPY Bilans handlowy (Jan) -1.415B -1.011B -57B  
01:30   AUD Indeksacja płac (raz w roku) (Q4) 2,3% 2,3% 2,3%  
01:30   AUD Wskaźnik kosztów zatrudnienia (raz na kwartał) (Q4) 0,5% 0,6% 0,6%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Jan)   2,2% 2,7%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan)   -0,2% -0,4%  
08:00   EUR Przemówienie Pana Praet z ECB           
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan)   4,5% 4,4%  
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan)   0,3% 0,3%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan)   4,3% 4,5%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan)   0,1% -0,2%  
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jan)   3,9% 2,8%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jan)   2,1% 2,2%  
11:40   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Niemiec (Bobl)     -0,290%  
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Feb)   -5 -1  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     4,65%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     -3,7%  
13:00   USD Indeks zakupów     237,7  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     364,8  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     1.052,4  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     4,6%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu)     -1,8%  
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Feb)     -7,8 -7,9  
16:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     5,486B  
19:10   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
20:00   USD Protokół z posiedzenia FOMC        
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     -0,998M  
23:00   AUD Manufacturing PMI       53,9  
23:00   AUD Services PMI       51,0  
Czwartek, 21 Luty 2019
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     992,4B  
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     -102,0B  
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Jan)   15,2K 21,6K  
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Jan)     -3,0K  
01:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Jan)   65,6% 65,6%  
01:30   AUD Stopa bezrobocia (Jan)   5,0% 5,0%  
01:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)     50,4 50,3  
05:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu)   -0,2% -0,3%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Jan)   1,4% 1,4%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan)   -0,8% -0,8%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan)   -1,0% -1,0%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Jan)   1,7% 1,7%  
08:00   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych   6,00% 6,00%  
08:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Feb)   102 103  
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu) (Jan)   -0,5% -0,5%  
08:45   EUR Indeks CPI we Francji (raz w roku)   1,2% 1,2%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku) (Jan)   1,4% 1,4%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu) (Jan)   -0,6% -0,6%  
09:00   EUR Przemówienie Pana Praet z ECB           
09:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (Dec)     10,4%  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Feb)     51,0 51,2  
09:15   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Feb)     49,0 48,2  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Feb)     48,7 47,8  
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Feb)     52,0 52,1  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Feb)     49,7 49,7  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Feb)     52,9 53,0  
09:30   HKD Stopa bezrobocia (Jan)     2,8%  
09:30   IDR Oprocentowanie depozytów (Feb)   5,25% 5,25%  
09:30   IDR Oprocentowanie kredytów (Feb)   6,75% 6,75%  
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii     -2,56B  
Aprox.   PLN NBP Opis dyskusji Rady Polityki Pieniężnej        
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan)   6,1% 4,7%  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)     50,3 50,5  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Feb)     51,1 51,0  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Feb)     51,4 51,2  
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Jan)   -11,05B 2,11B  
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Jan)     21,278B  
10:40   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion)     1,400%  
10:40   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     -0,086%  
10:40   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     0,289%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jan)   0,9% 0,9%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jan)   0,1% 0,1%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jan)   0,9% 0,9%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jan)   -1,7% -1,7%  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,35%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,06%  
13:00   GBP Przemówienie członka MPC BoE, Pana Haldane           
13:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb)   3,76% 3,77%  
13:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb)   0,36% 0,30%  
13:30   EUR Protokół z posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej        
13:50   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
14:30   USD Dostawy dóbr kapitałowych dla gałęzi przemysłu innych niż obronny, z wyłączeniem samolotów (raz w miesiącu)     0,0% -0,2%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   1.740K 1.773K  
14:30   USD Bazowe zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Dec)   0,3% -0,4%  
14:30   USD Zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Dec)   0,2% 0,7%  
14:30   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu) (Dec)   0,4% -0,1%  
14:30   USD Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń (raz w miesiącu) (Dec)   0,2% -0,6%  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   229K 239K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     231,75K  
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Feb)   15,6 17,0  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Feb)     31,2  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Feb)     31,60  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Feb)     9,6  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Feb)     21,3  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Feb)     32,70  
14:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP     -13,0K  
14:30   CAD Sprzedaż hutrowa (raz w miesiącu) (Dec)   -0,1% -1,0%  
14:30   EUR Przemówienie Pana Praet z ECB           
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)     54,9 54,9  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Feb)     55,1 54,4  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Feb)     54,4 54,2  
16:00   USD Sprzedaż istniejących domów (raz w miesiącu) (Jan)   0,8% -6,4%  
16:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (Jan)   5,01M 4,99M  
16:00   MXN Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   -157B -78B  
17:00   USD Zapasy ropy naftowej   3,100M 3,633M  
17:00   USD Import ropy naftowej     -0,430M  
17:00   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     -1,016M  
17:00   USD Produkcja paliw destylowanych     -0,357M  
17:00   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   -1,683M 1,187M  
17:00   USD Produkcja benzyny     -0,237M  
17:00   USD Zapasy oleju opałowego     0,190M  
17:00   USD Zapasy benzyny   -1,067M 0,408M  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     2,395%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     2,400%  
18:35   CAD Przemawia prezes BoC, Poloz           
19:00   USD Aukcja 30-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją     1,235%  
23:30   AUD Przemawia prezes RBA, Lowe           
Piątek, 22 Luty 2019
00:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan)   0,8% 0,7%  
00:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan)   0,2% 0,3%  
00:30   JPY Krajowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu)     -0,2%  
02:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (Jan)     9,7%  
03:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku)     4,5%  
08:00   EUR PKB Niemiec (raz na kwartał) (Q4)   0,0% 0,0%  
08:00   EUR PKB Niemiec (raz w roku) (Q4)   0,9% 0,9%  
09:30   HKD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan)     2,50%  
10:00   EUR Oczekiwania biznesowe w Niemczech   94,2 94,2  
10:00   EUR Bieżąca analiza sytuacji w Niemczech   103,9 104,3  
10:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech   99,0 99,1  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan)   1,1% 1,1%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan)   -1,5% -1,5%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan)   -1,1% 0,0%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan)   1,4% 1,4%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Jan)     1,5%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Jan)        
12:00   GBP Sondaż handlu dystrybucyjnego CBI (Feb)     0  
12:00   BRL Wskaźnik zaufania konsumentów wg FGV (Feb)     96,6  
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     398,12B  
13:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED     -334,40K  
14:00   PLN Podaż pieniądza M3 (raz w miesiącu) (Jan)   9,3% 9,2%  
14:15   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)   -0,5% -0,6%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)   0,0% -0,9%  
15:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Feb)   0,25% 0,08%  
15:00   MXN Wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Feb)   0,12% 0,11%  
16:15   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
16:30   EUR Przemawia prezes EBC, Draghi           
17:00   USD Fed Monetary Policy Report        
17:00   CAD Bilans budżetu (raz w roku) (Dec)     -2,13B  
17:00   CAD Bilans budżetu (Dec)     -2,22B  
18:00   USD Przemawia członek FOMC, Clarida           
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     857  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     1.051  
19:30   USD Przemawia członek FOMC, Bullard           
19:30   USD Przemówienie członka FOMC, Harker           
19:30   USD Przemówienie członka FOMC, Quarlesa           
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -52,1K  
21:30   USD CFTC Aluminium speculative net positions     -41,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     -24,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     148,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     334,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     74,5K  
21:30   USD CFTC Natural Gas speculative positions     17,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     -4,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     48,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     -11,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     19,2K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -56,1K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     63,5K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -16,4K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -36,1K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     0,0K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -39,7K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -4,6K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     -41,0K  
23:30   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
Niedziela, 24 Luty 2019
22:45   NZD Sprzedaż detaliczna (raz na kwartał) (Q4)     1,1%  
22:45   NZD Kwartalna sprzedaż detaliczna (Q4)     2,7%  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych