Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 16:50 (GMT +1:00)  
30/11/2020 - 06/12/2020
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 30 Listopad 2020
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Guru Nanak Jayanti
00:50   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct)   3,8%   3,9%  
00:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 1 miesiąc (raz w miesiącu) (Nov) 2,7%   4,5%  
00:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 2 miesiące (raz w miesiącu) (Dec) -2,4%   1,2%  
00:50   JPY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct) 6,4% -7,7% -8,7%  
01:00   AUD Inflacja konsumencka MI (raz w miesiącu) 0,3%   -0,1%  
01:00   NZD Indeks zaufania biznesu wg ANZ (Nov) -6,9   -15,7  
01:00   NZD Aktywność własna NBNZ (Nov) 9,1%   4,7%  
01:30   AUD Zapasy firm (raz w miesiącu) (Q3) -0,5% -0,7% -2,9%
01:30   AUD Firmowy przychód operacyjny brutto (raz na kwartał) (Q3) 3,2% 4,5% 15,8%
01:30   AUD Zyski spółek przed opodatkowaniem (raz na kwartał) (Q3) 25,8%   6,3%  
01:30   AUD Wartość kredytów mieszkaniowych (Oct) 0,3%   0,4%  
01:30   AUD Kredyty sektora prywatnego (raz w miesiącu) (Oct) 0,0%   0,0%
02:00   CNY Wskaźnik Composite PMI w Chinach (Nov) 55,7   55,3  
02:00   CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Nov) 52,1 51,5 51,4  
02:00   CNY Wskaźnik PMI dla usług (Nov) 56,4 56,0 56,2  
03:00   SGD Pożyczki bankowe (Oct) 675,6B   677,5B  
04:00   IDR Podaż pieniądza M2 (raz w roku) (Oct) 12,50%   12,40%
06:00   JPY Zamówienia na roboty budowlane (raz w roku) (Oct) -0,1%   -10,6%  
06:00   JPY Rozpoczęte budowy domów (raz w roku) (Oct) -8,3% -8,6% -9,9%  
07:00   ZAR Podaż pieniądza M3 (raz w roku) (Oct) 9,83%   9,48%  
07:00   ZAR Kredyty w sektorze prywatnym (Oct) 3,24% 4,00% 3,12%  
08:30   CHF Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct) 3,1%   0,4%
09:00   CHF Wskaźniki wiodące KOF (Nov) 103,5 101,0 106,3
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu)   0,2%   0,5%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku)   -0,8%   -0,8%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu)   0,1%   0,3%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (Nov)   -0,9% -0,8% -0,9%  
09:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (Sep) 8,8%   9,1%  
09:30   HKD Podaż pieniądza M3 (Oct) 20,5%   10,7%  
09:30   EUR Przemówienie Enria z ECB           
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących w Hiszpanii (Sep) 0,30B   1,35B  
10:00   PLN PKB (raz w roku) -1,5%   -8,2%
10:00   PLN PKB (raz na kwartał) 7,9% 7,7% -9,0%
10:30   GBP Kredyty konsumenckie BoE -0,590B   -0,630B
10:30   GBP Podaż pieniądza M4 (raz w miesiącu) (Oct) 0,6% 1,0% 0,8%
10:30   GBP Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Oct) 97,53K 84,49K 92,09K
10:30   GBP Kredyty hipoteczne (Oct) 4,29B 4,46B 4,86B
10:30   GBP Prywatne zadłużenie netto 3,7B 4,7B 4,2B  
11:00   USD Spotkanie OPEC           
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Nov)   -0,2% -0,4% -0,3%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Nov)   -0,1% 0,1% 0,2%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Nov)   0,0% 0,2% 0,6%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Nov)   -0,3% -0,5% -0,6%  
11:00   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
11:00   EUR Spotkanie Eurogrupy        
12:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
13:00   ZAR Bilans handlowy (Oct) 36,13B   33,36B
13:30   BRL Stosunek zadłużenia do PKB (Oct) 61,2% 62,1% 61,4%  
13:30   BRL Bilans budżetu (Oct) -30,900B -96,000B -103,420B  
13:30   BRL Nadwyżka budżetowa (Oct) 3,000B -8,950B -64,560B  
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Nov)   -0,8% -0,7% 0,1%  
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Nov)   -0,3% -0,1% -0,2%  
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Nov)   -1,0% -0,8% 0,0%  
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Nov)   -0,7% -0,5% -0,5%  
14:30   CAD Zezwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Oct) -14,6% -5,0% 18,6%
14:30   CAD Rachunek bieżący (Q3) -7,5B -9,1B -7,0B
14:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w roku) (Oct) 0,7%   -2,2%  
14:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w miesiącu) (Oct) -0,4% 0,1% -0,1%  
14:30   CAD Indeks cen surowców RMPI (raz w roku) (Oct) -0,3%   -9,4%  
14:30   CAD Indeks cen surowców (RMPI) (raz w miesiącu) (Oct) 0,5%   -2,2%  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,647%   -0,616%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,655%   -0,634%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,646%   -0,618%  
15:00   EUR Przemówienie Hakkarainena z ECB           
15:30   GBP Przemówienie członka MPC, Tenreyro           
15:45   USD Indeks Chicago PMI (Nov) 58,2 59,0 61,1  
16:00   USD Produkcja ropy naftowej OPEC w Algierii (baryłka) 0,86M   0,85M  
16:00   USD Produkcja ropy naftowej OPEC w Kongo (baryłka) 0,27M   0,28M  
16:00   USD Produkcja ropy naftowej OPEC w Gabonie (baryłka) 0,19M   0,18M  
16:00   USD Produkcja ropy naftowej OPEC w Gwinei (baryłka) 0,11M   0,10M  
16:00   USD Produkcja ropy naftowej OPEC w Iranie (baryłka) 1,96M   1,96M  
16:00   USD Produkcja ropy naftowej OPEC w Iraku (baryłka) 3,84M   3,69M  
16:00   USD Produkcja ropy naftowej OPEC w Kuwejcie (baryłka) 2,29M   2,29M  
16:00   USD Produkcja ropy naftowej OPEC w Libii (baryłka) 0,45M   0,16M  
16:00   USD Produkcja ropy naftowej OPEC w Nigerii (baryłka) 1,49M   1,46M  
16:00   USD Produkcja ropy naftowej OPEC w Arabii Saudyjskiej (baryłka) 8,96M   8,96M  
16:00   USD Produkcja ropy naftowej OPEC w ZEA (baryłka) 2,44M   2,53M  
16:00   USD Produkcja ropy naftowej OPEC w Wenezueli (baryłka) 0,37M   0,38M  
16:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów (raz w miesiącu) (Oct) -1,1% 1,0% -2,0%
16:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów na rynku wtórnym (Oct) 128,9   130,3
16:30   USD Wskaźnik aktywności wytwórczej Dallas Fed (Nov) 12,0   19,8  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 0,085%   0,085%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 0,090%   0,090%  
20:22   UAH Saldo obrotów bieżących (USD) (Oct) 5,100B   4,247B
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP -17,1K   -19,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium 138,2K   134,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź 73,8K   67,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę 451,3K   411,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę 522,6K   480,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto 243,9K   251,3K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto -22,8K   -16,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny 25,3K   46,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P -13,4K   38,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro 45,7K   45,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję 281,7K   276,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę 31,4K   18,4K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD -16,8K   -20,4K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN 23,8K   20,4K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF 15,0K   14,9K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD -5,3K   -6,1K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL -18,1K   -21,1K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY 40,2K   29,7K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD 8,3K   8,9K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR 138,2K   134,0K  
22:00   CAD Bilans budżetu (raz w roku) (Sep) -190,41B   -170,52B  
22:00   CAD Bilans budżetu (Sep) -27,60B   -21,94B  
22:00   MXN Saldo budżetowe (Oct) -18,94B   -33,42B  
22:30   AUD Wskaźnik przemysłowy AIG (Nov) 52,1   56,3  
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym (Manufacturing PMI) 55,8 56,1 54,2
Wtorek, 1 Grudzień 2020
00:30   JPY Wskaźników miejsc pracy/ubiegających się (Oct) 1,04 1,03 1,03  
00:30   JPY Stopa bezrobocia (Oct) 3,1% 3,1% 3,0%  
00:50   JPY Wydatki inwestycyjne (raz w roku) (Q3) -10,6% -12,0% -11,3%  
01:30   AUD Zgody na budowę (raz w miesiącu) (Oct)   3,8% -3,0% 16,2%  
01:30   AUD Rachunek bieżący (Q3) 10,0B 7,1B 16,3B  
01:30   AUD Udział eksportu netto (Q3) -1,9% -1,7% 1,0%  
01:30   AUD Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny na cele prywatne (Oct) 3,1%   10,8%  
01:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Nov) 49,0 48,3 48,3  
01:30   IDR Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Nikkei (Nov) 50,6   47,8  
02:45   CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Caixin (Nov) 54,9 53,5 53,6  
04:30   AUD Decyzja w sprawie stóp procentowych (Dec) 0,10% 0,10% 0,10%  
04:30   AUD Oświadczenie na temat stóp procentowych RBA        
04:35   JPY Aukcja 10-letnich obligacji rządowych (JGB) 0,019%   0,046%  
05:04   IDR Inflacja (raz w miesiącu) (Nov) 0,28% 0,21% 0,07%  
05:04   IDR Inflacja (raz w roku) (Nov) 1,59% 1,53% 1,44%  
05:12   IDR Inflacja bazowa (raz w roku) (Nov) 1,67% 1,70% 1,74%  
06:00   INR Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Nikkei/Markit (Nov) 56,3 57,3 58,9  
06:30   AUD Ceny towarów i surowców (raz w roku) 2,2%   -0,4%  
07:45   CHF PKB (raz w roku) (Q3) -1,6% -3,3% -7,8%
07:45   CHF PKB (raz na kwartał) (Q3) 7,2% 5,9% -7,0%
08:00   GBP Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w roku) (Nov) 6,5% 5,5% 5,8%  
08:00   GBP Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w miesiącu) (Nov) 0,9% 0,3% 0,8%  
09:00   PLN Wskaźnik PMI dla przemysłu (Nov) 50,80 50,00 50,80  
09:00   HUF PKB (raz w roku) (Q2) -4,6%   -13,6%  
09:00   HUF Wskaźnik PMI dla przemysłu (Nov) 51,9   50,2
09:00   HUF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Oct) 5,9%   5,2%  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Hiszpanii (Nov) 49,8 50,5 52,5  
09:30   CHF PMI procure.ch (Nov) 55,2 51,3 52,3  
09:30   HKD Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct) -8,8%   -12,9%  
09:45   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Włoszech (Nov) 51,5 52,0 53,8  
09:50   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Nov) 49,6 49,1 49,1  
09:55   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Nov) 57,8 57,9 57,9  
09:55   EUR Zmiana bezrobocia w Niemczech (Nov) -39K 8K -38K
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Nov) 6,1% 6,3% 6,2%  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Nov) 2,817M   2,856M
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech, n.s.a. (Nov) 2,699M   2,760M  
10:00   EUR PKB Włoch (raz w roku) (Q3) -5,0% -4,7% -18,0%
10:00   EUR PKB Włoch (raz na kwartał) (Q3) 15,9% 16,1% -12,8%  
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov)   3,0% 3,0% 3,1%  
10:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov)   0,0% 0,1% 0,1%  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Nov) 53,8 53,6 53,6  
10:00   ZAR Wskaźnik PMI dla przemysłu 52,6   60,9  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu (Nov) 55,6 55,2 55,6
11:00   USD Spotkanie OPEC           
11:00   EUR Rejestracja samochodów we Francji (raz w roku) -27,0%   -9,5%  
11:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,623%   -0,562%  
11:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,610%   -0,563%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku)   0,2%   0,2%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu)   -0,3%   0,2%
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu)   -0,3%   0,2%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov)   -0,3% -0,2% -0,3%  
11:00   EUR Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Nov)   104,81   105,16  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Nov)   0,4% 0,4% 0,4%  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w miesiącu)   -0,4%   0,1%  
12:45   IDR Sprzedaż motocykli (raz w roku) (Oct) -46,90%   -33,20%  
13:00   ZAR Całkowita sprzedaż pojazdów (raz w roku) (Nov) -12,00%   -25,40%  
13:00   ZAR Całkowita sprzedaż pojazdów (Nov) 39,32K   38,71K  
14:00   BRL Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Markit (Nov) 64,0   66,7  
14:30   CAD Deflator PKB (raz na kwartał) (Q3) 2,60%   -1,00%
14:30   CAD PKB (raz w roku) (Q3) -5,16%   -12,50%
14:30   CAD PKB (raz w miesiącu) (Sep) 0,8% 0,9% 0,9%
14:30   CAD PKB (raz na kwartał) (Q3) 8,9%   -11,3%
14:30   CAD Zanualizowany PKB (raz na kwartał) (Q3) 40,5% 47,6% -38,1%
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) 1,3%   -0,5%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 9,2%   2,8%  
15:30   CAD Wskaźnik PMI dla przemysłu wg RBC (Nov) 55,8   55,5  
15:30   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade 4,3%   1,8%  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Nov) 56,7 56,7 53,4  
16:00   USD Wydatki konstrukcyjne (raz w miesiącu) (Oct) 1,3% 0,8% -0,5%
16:00   USD Zeznanie Prezesa Fed, Powella           
16:00   USD Indeks ISM dla przemysłu dot. zatrudnienia (Nov) 48,4   53,2  
16:00   USD Indeks ISM dla przemysłu dot. nowych zamówień (Nov) 65,1   67,9  
16:00   USD Wskaźnik ISM dla przemysłu (Nov) 57,5 58,0 59,3  
16:00   USD Wskaźnik ISM dla przemysłu (Nov) 65,4 65,0 65,5  
16:30   USD Przychody z tytułu usług wg Fed z Dallas (Nov) -0,7   7,1  
16:30   USD Prognoza rozwoju sektora usługowego w Teksasie (Nov) -2,6   13,2  
16:30   MXN Wskaźnik PMI dla przemysłu (Nov) 43,70   43,60  
18:00   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard           
18:00   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
19:00   USD Aukcja 52-miesięcznych weksli skarbowych 0,110%   0,135%  
19:00   BRL Bilans handlowy (Nov) 3,70B 4,79B 5,47B  
19:15   USD Przemawia członek FOMC, Daly           
21:00   USD Przemawia prezydent Fed z Chicago, Evans           
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej 4,146M -2,272M 3,800M  
22:45   NZD Terms of Trade – ceny eksportowe (Q3) -8,3% -3,5% 2,4%  
22:45   NZD Terms of Trade – wolumen eksportu (raz na kwartał) (Q3) 5,6% 4,0% -7,0%  
22:45   NZD Terms of Trade – ceny importowe (Q3) -3,7% -1,0% -0,1%  
22:45   NZD Terms of Trade (raz na kwartał) (Q3) -4,7% -2,8% 2,5%  
Środa, 2 Grudzień 2020
00:50   JPY Baza monetarna (raz w roku) 16,5%   16,3%  
01:00   USD Całkowita sprzedaż pojazdów 15,55M   16,20M  
01:00   AUD Przemawia prezes RBA, Lowe           
01:01   GBP Wskaźnik cen w sklepach BRC (raz w roku) -1,8% -1,3% -1,2%  
01:30   AUD PKB (raz na kwartał) (Q3) 3,3% 2,6% -7,0%  
01:30   AUD PKB (raz w roku) (Q3) -3,8% -4,4% -6,4%
01:30   AUD Wydatki inwestycyjne w PKB (Q3) -0,1%   -4,9%  
01:30   AUD Łańcuchowy indeks wartości PKB (Q3) -0,1%   -0,2%  
01:30   AUD Wartość dóbr finalnych w PKB (Q3) 5,9%   -8,1%  
01:30   AUD Wydanie pakietu wykresów RBA        
02:30   JPY Przemówienie wiceprezesa BJ, Amamiya           
06:00   JPY Wskaźnik zaufania gospodarstw domowych (Nov) 33,7   33,6  
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w roku) (Oct) 8,2% 5,9% 7,0%
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w miesiącu) (Oct) 2,6% 1,2% -1,9%
08:30   CHF Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov) -0,7% -0,5% -0,6%  
08:30   CHF Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov) -0,2% -0,1% 0,0%  
09:00   EUR Zmiana stopy bezrobocia w Hiszpanii 25,3K   49,6K  
09:00   BRL Wskaźnik inflacji IPC-Fipe (raz w miesiącu) (Nov) 1,03%   1,19%  
09:00   HUF Bilans handlowy (EUR) (raz w miesiącu) (Sep) 1.141,0M   1.141,0M  
10:00   EUR Miesięczna stopa bezrobocia we Włoszech (Oct) 9,8% 9,9% 9,7%
10:30   GBP Protokół z posiedzenia FPC BoE        
11:00   EUR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Oct) -2,0% -2,4% -2,3%
11:00   EUR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Oct) 0,4% 0,2% 0,4%
11:00   EUR Stopa bezrobocia (Oct) 8,4% 8,4% 8,5%
12:30   INR Podaż pieniądza M3 12,5%   12,0%  
Aprox.   GBP Aukcja 10-letnich obligacji skarbowych 0,432%   0,244%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 2,92%   2,92%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) -0,6%   3,9%  
13:00   USD Indeks zakupów 342,9   314,6  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 858,2   863,6  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 3.891,1   4.077,7  
13:00   BRL Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct) 1,1% 1,4% 2,6%  
13:00   BRL Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct) 0,3% 1,0% 3,4%  
14:15   USD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP (Nov) 307K 410K 404K
14:30   CAD Wydajność pracy (raz na kwartał) (Q3) -10,3%   10,5%
15:00   USD Wskaźnik sprzedaży samochodów (Nov) 3,77M   3,87M
15:00   USD Sprzedaż wszystkich samochodów ciężarowych (Nov) 11,79M   12,41M
15:00   USD Przemówienie członka FOMC, Quarlesa           
15:00   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
15:00   EUR Przemówienie Lane’a z ECB           
15:30   USD Raport Seevol Cushing Storage -0,342M   -0,920M  
15:45   USD Nowojorski wskaźnik NAPN (Nov) 44,2%   65,1%  
15:45   USD Indeks ISM-New York (Nov) 811,9   814,8  
16:00   USD Zeznanie Prezesa Fed, Powella           
16:00   USD Przemówienie członka FOMC, Harker           
16:15   PLN Decyzja w sprawie stóp procentowych (Dec) 0,10% 0,10% 0,10%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej -0,679M -2,358M -0,754M  
16:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu) -0,251M   0,422M  
16:30   USD Import ropy naftowej -0,454M   -0,026M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing -0,317M -0,342M -1,721M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych -0,021M   0,333M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA 3,238M -0,209M -1,441M  
16:30   USD Produkcja benzyny -0,266M   -0,214M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego 0,497M   0,231M  
16:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu) -0,5% 0,9% 1,3%  
16:30   USD Zapasy benzyny 3,491M 2,386M 2,180M  
19:00   GBP Przemówienie członka MPC, Haskela           
19:00   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
19:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     1,161B  
20:00   USD Beżowa Księga        
22:30   AUD Wskaźnik kontrukcyjny AIG (Nov)     52,7  
22:45   NZD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Oct)     3,6%  
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)     54,9  
Czwartek, 3 Grudzień 2020
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     1.964,0B  
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     -1.193,2B  
01:00   NZD Wskaźnik cen towarowych wg ANZ (raz w miesiącu)     1,9%  
01:30   AUD Wartość eksportu (raz w miesiącu) (Oct)     4%  
01:30   AUD Wartość pożyczek mieszkaniowych (raz w miesiącu)     6,0%  
01:30   AUD Wartość importu (raz w miesiącu) (Oct)     -6%  
01:30   AUD Finansowanie inwestycji mieszkaniowych (raz w miesiącu)     5,2%  
01:30   AUD Bilans handlowy (Oct)   5,800B 5,630B  
01:30   JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI) (Nov)     47,7  
01:30   HKD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Nov)     49,8  
02:30   JPY Przemówienie członka Zarządu BJ, Suzuki           
02:45   CNY Wskaźnik PMI dla usług wg Caixin (Nov)   56,5 56,8  
04:35   JPY Aukcja 30-letnich obligacji rządowych (JGB)     0,643%  
06:00   INR Wskaźnik PMI dla usług wg HBSC (Nov)   55,5 54,1  
08:15   ZAR Wskaźnik PMI dla całej gospodarki wg HSBC (Nov)     51,0  
09:00   HUF Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct)     -2,0%  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii (Nov)   36,6 41,4  
09:45   EUR Wskaźnik Composite PMI we Włoszech (Nov)     49,2  
09:45   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Włoszech (Nov)   41,3 46,7  
09:50   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Nov)   39,9 39,9  
09:50   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Nov)   38,0 46,5  
09:55   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Nov)   52,0 52,0  
09:55   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Nov)   46,2 46,2  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Nov)   45,1 45,1  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Nov)   41,3 41,3  
10:30   GBP Composite PMI (Nov)   47,4 47,4  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług (Nov)   45,8 45,8  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,71%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,62%  
11:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku)     -2,1%  
11:00   EUR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct)   2,7% 2,2%  
11:00   EUR Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Oct)   0,8% -2,0%  
13:00   BRL PKB (raz w roku) (Q3)   -3,5% -11,4%  
13:00   BRL PKB (raz na kwartał) (Q3)   9,0% -9,7%  
13:30   USD Raport Challenger'a o planowanych zwolnieniach (Nov)     80,666K  
13:30   USD Zwolnienia z pracy wg Challenger (raz w roku)     80,7%  
14:00   BRL Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Nov)     55,9  
14:00   BRL Wskaźnik PMI dla usług wg Markit (Nov)     52,3  
14:00   SGD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Nov)     50,5  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   5.915K 6.071K  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   775K 778K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     748,50K  
15:00   USD Indeks ISM dla usług dot. działalności gospodarczej     61,2  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Nov)     57,9  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Nov)     57,7  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. działalności gospodarczej (Nov)   60,9 61,2  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. zatrudnienia (Nov)     50,1  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. nowych zamówień (Nov)     58,8  
16:00   USD Wskaźnik ISM dla usług (Nov)   56,0 56,6  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. cen (Nov)     63,9  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego     -18B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     0,080%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     0,080%  
19:00   UAH Saldo obrotów bieżących (USD) (Oct)     4,220B  
22:30   AUD Wskaźnik kontrukcyjny AIG (Oct)     37,9  
Piątek, 4 Grudzień 2020
01:30   AUD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Oct)   1,6% -1,1%  
01:30   HKD Wskaźnik PMI dla przemysłu     47,7  
02:30   AUD Sprzedaż detaliczna (raz na kwartał)     6,5%  
06:00   INR Wskaźnik PMI dla usług wg HBSC     54,1  
06:00   SGD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Oct)     -4,5%  
06:00   SGD Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct)     -10,8%  
07:15   INR Poziom rezerw gotówkowych   3,00% 3,00%  
07:15   INR Decyzja w sprawie stóp procentowych   4,00% 4,00%  
07:15   INR Stopa referencyjna warunkowej sprzedaży (Reverse REPO)   3,35% 3,35%  
08:00   EUR Zamówienia fabryk w Niemczech (raz w miesiącu) (Oct)   1,5% 0,5%  
08:15   ZAR Wskaźnik PMI dla całej gospodarki wg HSBC     51,0  
08:45   EUR Rządowy bilans budżetowy we Francji (Oct)     -161,6B  
09:00   HUF Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct)   1,0% 2,2%  
09:30   EUR Wskaźnik IHS Markit Construction PMI (Nov)     45,2  
09:45   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Włoszech     46,7  
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w roku) (Oct)     1,3%  
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w miesiącu) (Oct)     -0,8%  
10:30   GBP Przemówienie członka MPC, Tenreyro           
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego (Nov)   52,0 53,1  
12:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     5,7%  
12:30   INR Przyrost wartości depozytów     10,6%  
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     575,29B  
13:00   MXN Wskaźnik zaufania konsumentów     37,6  
13:00   MXN Wskaźnik zaufania konsumentów, n.s.a.     42,1  
14:00   USD Wskaźnik sprzedaży samochodów     3,75M  
14:00   USD Sprzedaż wszystkich samochodów ciężarowych     12,40M  
14:30   USD Przeciętne godzinowe wynagrodzenie (raz w miesiącu) (Nov)   0,1% 0,1%  
14:30   USD Średnie zarobki na godzinę (r/r) (raz w roku) (Nov)   4,3% 4,5%  
14:30   USD Przeciętny tygodniowy czas pracy (Nov)   34,8 34,8  
14:30   USD Eksport     176,40B  
14:30   USD Płace rządowe (Nov)     -268,0K  
14:30   USD Import     240,20B  
14:30   USD Płace w sektorze przemysłowym (Nov)   40K 38K  
14:30   USD Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (Nov)   481K 638K  
14:30   USD Produktywność pozarolnicza (raz na kwartał)     4,9%  
14:30   USD Uczestwnictwo w rynku pracy (Nov)     61,7%  
14:30   USD Zatrudnienie w sektorze prywatnym z wyłączeniem rolnictwa (Nov)   587K 906K  
14:30   USD Bilans handlowy (Oct)   -64,80B -63,90B  
14:30   USD Stopa bezrobocia U6 (Nov)     12,1%  
14:30   USD Stopa bezrobocia (Nov)   6,8% 6,9%  
14:30   USD Jednostkowe koszty pracy (raz na kwartał)     -8,9%  
14:30   CAD Zmiana zatrudnienia     83,6K  
14:30   CAD Zmiana zatrudnienia (Nov)   20,0K 83,6K  
14:30   CAD Wartość eksportu (Oct)   45,25B 45,54B  
14:30   CAD Zmiana zatrudnienia (pełny etat) (Nov)     69,1K  
14:30   CAD Wartość importu (Oct)   47,90B 48,79B  
14:30   CAD Zmiana zatrudnienia (niepełny etat) (Nov)     14,5K  
14:30   CAD Uczestnictwo w rynku pracy (Nov)   65,2% 65,2%  
14:30   CAD Bilans handlowy (Oct)   -3,00B -3,25B  
14:30   CAD Stopa bezrobocia (Nov)   8,9% 8,9%  
16:00   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu)     0,2%  
16:00   USD Zamówienia fabryk (raz w miesiącu) (Oct)   0,8% 1,1%  
16:00   USD Zamówienia fabryk, z wyłączeniem transportu (raz w miesiącu) (Oct)     0,5%  
16:00   USD Przemówienie członka FOMC, Bowman           
16:30   UAH Rezerwy zagraniczne (USD)     26,14B  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     241  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     320  
Aprox.   USD Sprawozdanie Departamentu Skarbu        
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -17,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     138,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     73,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     451,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     522,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     243,9K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto     -22,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     25,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     -13,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     45,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     281,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     31,4K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -16,8K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     23,8K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     15,0K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -5,3K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -18,1K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     40,2K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     8,3K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     138,3K  
22:30   AUD Wskaźnik usług AIG     51,4  
Niedziela, 6 Grudzień 2020
05:00   IDR Rezerwy walutowe (USD)     133,70B  
05:00   IDR Rezerwy walutowe (USD)     133,70B  
22:30   AUD Wskaźnik usług AIG (Nov)     51,4  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych