Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 22:12 (GMT +2:00)  
22/04/2019 - 28/04/2019
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2019
Cały dzień   Dzień wolny Australia - Poniedziałek Wielkanocny
Cały dzień   Dzień wolny Francja - Poniedziałek Wielkanocny
Cały dzień   Dzień wolny Hongkong - Poniedziałek Wielkanocny
Cały dzień   Dzień wolny Wielka Brytania - Poniedziałek Wielkanocny
Cały dzień   Dzień wolny Szwajcaria - Poniedziałek Wielkanocny
Cały dzień   Dzień wolny Nowa Zelandia - Poniedziałek Wielkanocny
Cały dzień   Dzień wolny Polska - Poniedziałek Wielkanocny
Cały dzień   Dzień wolny Hiszpania - Poniedziałek Wielkanocny
Cały dzień   Dzień wolny Węgry - Poniedziałek Wielkanocny
Cały dzień   Dzień wolny Włochy - Poniedziałek Wielkanocny
Cały dzień   Dzień wolny Niemcy - Poniedziałek Wielkanocny
Cały dzień   Dzień wolny Republika Południowej Afryki - Poniedziałek Wielkanocny
13:30   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
14:30   USD Indeks CFNAI (Mar) -0,15 2,55 -0,31
16:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (Mar) 5,21M 5,30M 5,48M
16:00   USD Sprzedaż istniejących domów (raz w miesiącu) (Mar) -4,9% -3,8% 11,2%
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 2,400%   2,380%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 2,400%   2,390%  
Wtorek, 23 Kwiecień 2019
05:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku) 5,1%   6,4%  
07:00   JPY BoJ - inflacja bazowa (raz w roku) 0,5% 0,5% 0,4%  
07:00   SGD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar) 0,6% 0,6% 0,5%  
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Mar) 3,1% 3,9% 6,5%  
10:30   HKD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Mar) 2,10% 1,60% 2,10%  
14:00   PLN Podaż pieniądza M3 (raz w miesiącu) (Mar) 9,9% 9,7% 9,8%  
14:30   CAD Sprzedaż hutrowa (raz w miesiącu) (Feb) 0,3% 0,1% 0,4%
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 6,0%   5,0%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) 1,2%   0,7%  
15:00   USD Indeks cen domów (raz w roku) (Feb) 4,9%   5,6%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (raz w miesiącu) (Feb) 0,3% 0,6% 0,6%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (Feb) 272,8   272,1
15:00   MXN Stopa bezrobocia (Mar) 3,60%   3,40%  
15:00   MXN Stopa bezrobocia, n.s.a. (Mar) 3,20%   3,30%  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,527%   -0,521%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,516%   -0,519%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,515%   -0,521%  
16:00   USD Sprzedaż nowych nieruchomości (Mar) 692K 647K 662K
16:00   USD Sprzedaż nowych domów (raz w miesiącu) (Mar) 4,5% -3,0% 5,9%
16:00   USD Wskaźnik produkcyjny Richmond (Apr) 3 10 10  
16:00   USD Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. wysyłek (Apr) -2   2  
16:00   USD Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. usług (Apr) 26   5  
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Apr)   -7,9 -7,0 -7,2  
17:30   USD Aukcja 52-miesięcznych weksli skarbowych 2,360%   2,360%  
19:00   USD Aukcja 2-letnich biletów skarbowych 2,355%   2,261%  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej 6,900M   -3,096M  
Środa, 24 Kwiecień 2019
01:50   JPY Indeks cen usług korporacyjnych (CSPI) (raz w roku) 1,1% 1,1% 1,1%  
03:30   AUD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Q1) 1,3% 1,5% 1,8%  
03:30   AUD Wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q1) 0,0% 0,2% 0,5%  
03:30   AUD Wskaźnik CPI (Q1) 114,10   114,10  
03:30   AUD Średni obcięty wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q1) 0,3% 0,4% 0,4%  
03:30   AUD Średni obcięty wskaźnik CPI (raz w roku) (Q1) 1,6% 1,7% 1,8%  
03:30   AUD Ważony średni wskaźnik CPI (raz w roku) (Q1) 1,2% 1,6% 1,7%  
03:30   AUD Ważony średni wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q1) 0,1% 0,4% 0,4%  
06:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu) -0,2% -0,2% 0,0%
07:00   JPY Wskaźnik wiodący 97,1 97,4 96,5
08:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Apr) 101 102 103
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch, poza UE (Mar) 3,42B   2,16B  
10:00   CHF Oczekiwania ZEW (Apr) -7,7   -26,9  
10:00   EUR Oczekiwania biznesowe w Niemczech 95,2 96,0 95,6  
10:00   EUR Bieżąca analiza sytuacji w Niemczech 103,3 103,6 103,9
10:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech 99,2 99,9 99,6  
10:00   PLN Stopa bezrobocia (Mar) 5,9% 5,9% 6,1%  
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Mar) 0,84B -0,80B -0,51B
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Mar) 8,871B   0,671B
10:30   EUR Bilans handlowy Hiszpanii -2,63B   -4,48B  
11:40   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund) 0,020%   -0,050%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 4,46%   4,44%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) -7,3%   -3,5%  
13:00   USD Indeks zakupów 269,3   280,7  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 425,6   459,0  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 1.293,0   1.453,0  
13:30   INR Podaż pieniądza M3 10,9%   10,6%  
14:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED (Mar) -43,20K 79,00K 173,14K  
14:00   IDR Pożyczki (raz w roku) (Mar) 11,55%   12,13%  
15:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Apr) 0,40% 0,18% 0,18%  
15:00   MXN Wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Apr) -0,03% -0,19% 0,26%  
16:00   CAD Raport BoC dot. polityki monetarnej        
16:00   CAD Oświadczenie BoC        
16:00   CAD Decyzja w sprawie stóp procentowych 1,75% 1,75% 1,75%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej 5,479M 1,255M -1,396M  
16:30   USD Import ropy naftowej 0,877M   -0,659M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing 0,463M   -1,543M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych 0,241M   -0,215M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -0,662M -1,158M -0,362M  
16:30   USD Produkcja benzyny -0,136M   -0,252M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego -0,288M   0,793M  
16:30   USD Zapasy benzyny -2,129M -1,042M -1,174M  
17:15   CAD Konferencja prasowa BK           
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej -2,808B   -3,112B  
19:00   USD Aukcja 5-letnich biletów skarbowych 2,315%   2,172%  
19:00   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego (Mar) 109,85B 117,24B 115,06B
Czwartek, 25 Kwiecień 2019
Cały dzień   Dzień wolny Australia - Dzień ANZAC
Cały dzień   Dzień wolny Nowa Zelandia - Dzień ANZAC
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 1.170,0B   598,7B
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe 1.426,6B   527,4B
Aprox.   JPY BoJ - decyzja w sprawie polityki pieniężnej        
Aprox.   JPY BoJ - raport o prognozach gospodarczych (raz w roku)        
Aprox.   JPY Decyzja w sprawie stóp procentowych -0,10% -0,10% -0,10%  
Aprox.   IDR Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (raz w roku)     -11,60%  
Aprox.   JPY Konferencja prasowa BoJ           
09:00   EUR Wskaźnik PPI w Hiszpanii (raz w roku) 2,4%   1,7%
09:00   EUR Stopa bezrobocia w Hiszpanii (Q1) 14,70% 14,38% 14,45%  
09:00   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych 6,00% 6,00% 6,00%  
09:16   IDR Oprocentowanie depozytów (Apr) 5,25% 5,25% 5,25%  
09:16   IDR Oprocentowanie kredytów (Apr) 6,75% 6,75% 6,75%  
10:00   EUR Biuletyn ekonomiczny EBC        
11:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Mar) 1,3% 0,5% 0,3%  
11:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Mar) 6,2% 5,4% 4,7%  
12:00   GBP Sondaż handlu dystrybucyjnego CBI (Apr) 13   -18  
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Apr)   3 1  
13:00   BRL Wskaźnik zaufania konsumentów wg FGV (Apr) 89,5   91,0  
13:00   UAH Ustalenie Stopy Procentowej 17,50% 17,50% 18,00%  
Aprox.   INR Podaż pieniądza M3     10,6%  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Apr) 0,72% 0,69% 0,54%  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Apr) 4,71% 4,66% 4,18%  
14:30   USD Dostawy dóbr kapitałowych dla gałęzi przemysłu innych niż obronny, z wyłączeniem samolotów (raz w miesiącu)   -0,2%   0,2%
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.655K 1.699K 1.654K
14:30   USD Bazowe zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Mar) 0,4% 0,2% -0,2%
14:30   USD Zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Mar) 2,7% 0,7% -1,1%
14:30   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu) (Mar) 2,3% 0,1% -1,7%
14:30   USD Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń (raz w miesiącu) (Mar) 1,3% 0,1% 0,1%
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 230K 199K 193K
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 206,00K   201,50K
14:30   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
15:00   MXN Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Feb) 1,2%   1,9%  
15:00   MXN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Feb) 1,8%   0,9%  
15:30   BRL Saldo obrotów bieżących (USD) (Mar) -0,49B 0,50B -1,13B  
15:30   BRL Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (USD) (Mar) 6,80B 8,00B 8,40B  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego 92B 91B 92B  
17:00   USD Wskaźnik zbiorczy wg Fed z Kansas City (Apr) 5   10  
17:00   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Kansas City (Apr) 12   17  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 2,390%   2,400%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 2,380%   2,390%  
19:00   USD Aukcja 7-letnich biletów skarbowych 2,426%   2,281%  
Aprox.   USD Sprawozdanie Departamentu Skarbu        
Piątek, 26 Kwiecień 2019
00:45   NZD Wartość eksportu (Mar)   5,30B 4,82B  
00:45   NZD Wartość importu (Mar)   5,15B 4,80B  
00:45   NZD Bilans handlowy (raz w roku) (Mar)   -6.339M -6.620M  
00:45   NZD Bilans handlowy (raz w miesiącu) (Mar)   131M 12M  
01:30   JPY Wskaźników miejsc pracy/ubiegających się (Mar)   1,64 1,63  
01:30   JPY Bazowy wskaźnik CPI w Tokio (raz w roku) (Apr)   1,1% 1,1%  
01:30   JPY Wskaźnik CPI w Tokio (raz w roku) (Apr)   1,1% 0,9%  
01:30   JPY Stopa bezrobocia (Mar)   2,4% 2,3%  
01:50   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Mar)     0,1% 0,7%  
01:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 1 miesiąc (raz w miesiącu) (Apr)     1,3%  
01:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 2 miesiące (raz w miesiącu) (May)     1,1%  
01:50   JPY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Mar)   0,8% 0,6%  
02:30   SGD Indeks nieruchomości wg URA (raz na kwartał) (Q1)     -1,50%  
03:30   AUD Wskaźnik cen eksportu (raz na kwartał) (Q1)   3,5% 4,4%  
03:30   AUD Wskaźnik cen importu (raz na kwartał) (Q1)   0,4% 0,5%  
03:30   AUD Wskaźnik PPI (raz na kwartał) (Q1)   0,4% 0,5%  
03:30   AUD Wskaźnik PPI (raz w roku) (Q1)   2,0% 2,0%  
04:30   SGD Stopa bezrobocia (Q1)   2,2% 2,2%  
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Mar)   -2,0% -4,1%  
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Mar)     0,7%  
08:45   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Francji (Apr)   97 96  
10:00   CHF Przemawia prezes SNB, Thomas Jordan        
10:30   GBP Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczne brutto   38,7K 35,3K  
11:45   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Włoch (BOT)     -0,062%  
12:00   GBP Sondaż handlu dystrybucyjnego CBI (Apr)   0 -18  
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Apr)   3 1  
12:00   EUR Całkowita liczba bezrobotnych we Francji     3.366,0K  
13:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     13,2%  
13:30   INR Przyrost wartości depozytów     10,0%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     414,90B  
14:13   UAH Saldo obrotów bieżących (USD) (Mar)     0,146B  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE)     1,30% 1,80%  
14:30   USD PKB (raz na kwartał) (Q1)     2,0% 2,2%  
14:30   USD Deflator PKB (raz na kwartał) (Q1)     1,3% 1,9%  
14:30   USD Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE)       1,5%  
14:30   USD Realne wydatki konsumpcyjne (Q1)     2,5%  
15:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w miesiącu) (Feb)     0,20%  
15:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w roku) (Feb)     1,30%  
15:00   MXN Bilans handlowy (Mar)     1,222B  
15:00   MXN Bilans handlowy (USD) (Mar)     -0,388B  
15:30   BRL Pożyczki bankowe (raz w miesiącu) (Mar)     0,3%  
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Apr)     2,30%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Apr)   86,0 85,8  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Apr)   97,1 96,9  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Apr)   114,2 114,2  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Apr)     2,4%  
17:00   CAD Bilans budżetu (raz w roku) (Feb)     -1,21B  
17:00   CAD Bilans budżetu (Feb)     -1,54B  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     825  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     1.012  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     0,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     -98,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     5,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     -154,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     515,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     56,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -50,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     16,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     5,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     -56,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     -41,5K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -49,2K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     156,0K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -32,6K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -46,9K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -14,1K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -87,1K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -3,2K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     -98,0K  
Sobota, 27 Kwiecień 2019
Cały dzień   Dzień wolny Republika Południowej Afryki - Dzień Wolności
Niedziela, 28 Kwiecień 2019
Aprox.   EUR Wybory powszechne w Hiszpanii        
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych