Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 02:20 (GMT +1:00)  
17/01/2022 - 23/01/2022
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 17 Styczeń 2022
Cały dzień   Dzień wolny Stany Zjednoczone - Dzień Martina Luthera Kinga
00:50   JPY Zamówienia na maszyny (raz w roku) (Nov) 11,6% 6,1% 2,9%  
00:50   JPY Bazowe zamówienia na maszyny (raz w miesiącu) (Nov) 3,4% 1,4% 3,8%  
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) 0,3%   -0,7%  
01:30   AUD Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny na cele prywatne     3,5%  
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Dec) 3,70% 1,40% 1,00%
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Dec) 18,40% 13,80% 24,20%  
01:30   SGD Bilans handlowy     6,245B  
03:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Dec)   4,8% 5,2%  
03:00   CNY PKB (raz w roku) (Q4)   3,6% 4,9%  
03:00   CNY PKB (raz na kwartał) (Q4)   1,1% 0,2%  
03:00   CNY PKB w Chinach, narastająco (raz w roku) (Q4)     9,8%  
03:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec)   3,6% 3,8%  
03:00   CNY Produkcja przemysłowa w Chinach, narastająco (raz w roku) (Dec)     10,1%  
03:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   3,7% 3,9%  
03:00   CNY Sprzedaż detaliczna w Chinach, narastająco (raz w roku) (Dec)     13,70%  
03:00   CNY Stopa bezrobocia w Chinach     4,9%  
03:00   CNY Konferencja prasowa NBS           
05:00   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (Dec)   40,40% 49,70%  
05:00   IDR Przyrost importu (raz w roku) (Dec)   39,40% 52,62%  
05:00   IDR Bilans handlowy (Dec)   3,13B 3,51B  
05:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu Tertiary (raz w miesiącu)     1,5%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Dec)     16,6%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)     1,3%  
09:00   CHF Coroczne spotkania Światowego Forum Gospodarczego           
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec)     0,4%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Dec)     3,9%  
10:00   EUR CPI we Włoszech, z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Dec)     3,6%  
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec)   0,5% 0,5%  
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Dec)   4,2% 4,2%  
11:00   EUR Spotkanie Eurogrupy        
11:30   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Niemiec (Bubill)     -0,684%  
12:00   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
12:00   BRL IGP-10 MoM (raz w miesiącu) (Jan)   -0,5% -0,1%  
12:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
Aprox.   GBP Przewidywania PKB wg NIESR     -2,5%  
13:00   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br     -0,40%  
13:30   IDR Pożyczki (raz w roku)     4,73%  
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   5,1% 4,7%  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Nov)   23,50B 23,92B  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Nov)     5,41B  
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov)   3,1% 4,3%  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,621%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,633%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,624%  
16:30   CAD Badanie nastrojów biznesowych BoC        
22:00   NZD Indeks zaufania biznesu wg NZIER (Q4)     -11%  
22:00   NZD Wykorzystanie zdolności produkcyjnych wg NZIER QSBO (Q4)     96,1%  
Wtorek, 18 Styczeń 2022
Aprox.   JPY Decyzja w sprawie stóp procentowych   -0,10% -0,10%  
Aprox.   JPY BoJ - decyzja w sprawie polityki pieniężnej        
Aprox.   JPY BoJ - raport o prognozach gospodarczych (raz w roku)        
Aprox.   JPY Konferencja prasowa BoJ           
05:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Nov)     6,2%  
05:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov)     7,2% 7,2%  
08:00   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Nov)   3,8% 4,3%  
08:00   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Nov)   4,2% 4,9%  
08:00   GBP Rejestracja samochodów (raz w roku) (Dec)     1,7%  
08:00   GBP Rejestracja samochodów (raz w miesiącu) (Dec)     8,9%  
08:00   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Dec)   -38,6K -49,8K  
08:00   GBP Zmiana zatrudnienia 3m/3m (raz w miesiącu) (Nov)   128K 149K  
08:00   GBP Stopa bezrobocia (Nov)   4,2% 4,2%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów we Włoszech (raz w roku) (Dec)     -24,6%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec)     3,4%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)     11,0%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w roku) (Dec)     -31,7%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów we Francji (raz w roku) (Dec)     -3,2%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów we Francji (raz w miesiącu) (Dec)     2,9%  
08:30   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec)     5,8%  
08:30   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,4% 0,5%  
09:00   CHF Coroczne spotkania Światowego Forum Gospodarczego           
09:30   HKD Stopa bezrobocia (Dec)     4,1%  
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch   4,230B 3,888B  
10:00   EUR Bilans handlowy we Włoszech, wewnątrz UE     0,29B  
10:30   ZAR Produkcja złota (raz w roku) (Nov)     -3,5%  
10:30   ZAR Produkcja przemysłu wydobywczego (Nov)   4,3% 2,1%  
10:40   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras)     -0,704%  
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Jan)   -7,5 -7,4  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Jan)   32,7 29,9  
11:00   EUR Indeks ZEW (Jan)   29,2 26,8  
11:30   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Niemiec (Bobl)     -0,580%  
13:00   USD Raport miesięczny OPEC        
14:15   CAD Rozpoczęte budowy domów (Dec)   270,0K 301,3K  
14:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Jan)   25,00 31,90  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   4,8% 4,7%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   -0,1% 0,2%  
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Jan)   84 84  
16:00   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade     0,3%  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych     0,120%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych     0,275%  
22:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Nov)     -43,50B  
22:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Nov)     143,00B  
22:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Nov)     7,1B  
22:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Nov)     -22,20B  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     -1,077M  
22:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w miesiącu) (Dec)     9,6%  
22:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w roku) (Dec)     2,9%  
Środa, 19 Styczeń 2022
00:30   AUD Indeks zaufania konsumentów Westpac (Jan)     -1,0%  
Aprox.   AUD Sprzedaż nowych nieruchomości HIA (raz w miesiącu)     7,7%  
08:00   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   4,0% 4,0%  
08:00   GBP Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) z wyłączeniem żywności i paliw, m/m (raz w miesiącu) (Dec)   0,2% 0,5%  
08:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)     0,8%  
08:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)     7,2%  
08:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   5,2% 5,1%  
08:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,3% 0,7%  
08:00   GBP Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Dec)     114,50  
08:00   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Dec)   7,2% 7,1%  
08:00   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Dec)   0,7% 0,7%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)   0,5% 0,5%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Dec)   5,3% 5,3%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)   0,3% 0,3%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Dec)   5,7% 5,7%  
09:00   CHF Coroczne spotkania Światowego Forum Gospodarczego           
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   3,3% 3,3%  
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,2% 0,1%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   5,7% 5,5%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,4% 0,5%  
10:00   USD Raport miesięczny MAE        
10:00   EUR Rachunek bieżący (Nov)     18,1B  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Nov)     20,5B  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Dec)     0,8%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Dec)     7,9%  
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Dec)   13,7% 14,3%  
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Dec)   0,7% 1,0%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Dec)   9,4% 9,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Dec)   0,6% 0,9%  
11:00   EUR Produkcja budowlana (raz w miesiącu) (Nov)     1,56%  
12:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Nov)   1,7% 1,8%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     3,52%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     1,4%  
13:00   USD Indeks zakupów     283,4  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     580,6  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     2.349,8  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (Dec)   1,701M 1,717M  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Dec)     3,9%  
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Dec)   1,650M 1,679M  
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Dec)     11,8%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   3,6% 3,6%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)     0,6%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   4,7% 4,7%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,2% 0,2%  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku)     2,8%  
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku)     3,4%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     14,4%  
15:15   GBP Przemówienie Baileya, Prezesa BoE           
15:15   GBP Przemawia członek MPC, Cunliffe           
18:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     -1,132B  
19:00   USD Aukcja 20-letnich obligacji     1,942%  
22:45   NZD Wskaźnik cen żywności (raz w miesiącu) (Dec)     -0,6%  
Czwartek, 20 Styczeń 2022
00:50   JPY Bilans handlowy, s.a.     -0,49T  
00:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Dec)   16,0% 20,5%  
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     617,3B  
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     781,1B  
00:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Dec)   42,8% 43,8%  
00:50   JPY Bilans handlowy (Dec)   -784,1B -955,6B  
01:00   AUD Oczekiwania inflacyjne MI     4,8%  
01:01   GBP Bilans cen nieruchomości wg RICS (Dec)   69% 71%  
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Dec)   30,0K 366,1K  
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Dec)     128,3K  
01:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Dec)   66,2% 66,1%  
01:30   AUD Stopa bezrobocia (Dec)   4,5% 4,6%  
02:30   CNY Podstawowa stopa procentowa kredytów PBoC     3,80%  
03:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Dec)     50,90%  
06:40   IDR Oprocentowanie kredytów (Jan)     4,25%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Dec)   19,4% 19,2%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)   0,9% 0,8%  
08:30   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych     3,50%  
08:30   IDR Oprocentowanie depozytów     2,75%  
08:30   IDR Oprocentowanie kredytów     4,25%  
08:30   IDR Pożyczki (raz w roku)     4,73%  
08:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Jan)   111 111  
09:30   HKD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   1,90% 1,80%  
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii     -3,40B  
Aprox.   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Francji (OAT)     0,30%  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,69%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,37%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     -0,114%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,4% 0,4%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   2,6% 2,6%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   5,0% 5,0%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Dec)   0,4% 0,4%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Dec)     0,5%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Dec)     4,9%  
11:00   EUR Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych     110,38  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Dec)   2,7% 2,7%  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w miesiącu) (Dec)   0,4% 0,1%  
11:40   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion)     0,386%  
13:00   MXN Stopa bezrobocia (Dec)     3,80%  
13:00   MXN Stopa bezrobocia, n.s.a. (Dec)     3,70%  
13:00   UAH Ustalenie Stopy Procentowej   8,75% 9,00%  
13:30   EUR Protokół z posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej        
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   1.610K 1.559K  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   220K 230K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     210,75K  
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Jan)   20,0 15,4  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Jan)     19,0  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Jan)     20,00  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Jan)     33,9  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Jan)     13,7  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Jan)     66,10  
14:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP     231,8K  
16:00   USD Sprzedaż domów na rynku wtórnym (raz w miesiącu) (Dec)     1,9%  
16:00   USD Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Dec)   6,43M 6,46M  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego     -179B  
17:00   USD Zapasy ropy naftowej     -4,553M  
17:00   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu)     -0,294M  
17:00   USD Import ropy naftowej     0,784M  
17:00   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     -2,468M  
17:00   USD Produkcja paliw destylowanych     -0,177M  
17:00   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   1,757M 2,537M  
17:00   USD Produkcja benzyny     0,068M  
17:00   USD Zapasy oleju opałowego     -0,166M  
17:00   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu)   -0,1% -1,4%  
17:00   USD Zapasy benzyny     7,961M  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     0,040%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     0,050%  
19:00   USD Aukcja 10-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją     -1,145%  
22:30   NZD Wskaźnik PMI dla biznesu (Dec)     50,6  
22:45   NZD Zewnętrzna migracja i odwiedzający (Nov)     -27,30%  
22:45   NZD Migracja stała/długoterminowa (Nov)     814  
Piątek, 21 Styczeń 2022
00:30   JPY Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu) (Dec)     0,2%  
00:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   0,6% 0,5%  
00:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)     0,6%  
00:50   JPY Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
01:01   GBP Wskaźnik zaufania konsumentów GfK (Jan)   -15 -15  
07:00   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)   -0,5% 1,1%  
07:00   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   1,1% 2,7%  
07:00   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)   -0,6% 1,4%  
07:00   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   2,9% 4,7%  
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Dec)   9,1% 9,8%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Dec)   0,6% 0,7%  
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec)   13,0% 15,2%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec)   13,5% 13,2%  
10:00   PLN Stopa bezrobocia     5,4%  
12:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     7,3%  
12:30   INR Przyrost wartości depozytów     9,6%  
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     633,61B  
13:30   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
14:00   GBP BOE MPC Member Catherine L Mann           
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov)   1,3% 1,3%  
14:30   CAD Wskaźnik cen nowych nieruchomości (raz w miesiącu) (Dec)   1,0% 0,8%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Nov)   1,2% 1,6%  
14:30   CAD Sprzedaż hutrowa (raz w miesiącu) (Nov)     1,4%  
14:30   UAH Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu)     0,1%  
16:00   USD Wiodący indeks USA (raz w miesiącu) (Dec)   0,8% 1,1%  
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Jan)   -9,0 -8,3  
16:30   UAH Sprzedaż detaliczna na Ukrainie (raz w roku)     5,8%  
16:30   UAH Sprzedaż detaliczna na Ukrainie (raz w miesiącu)     0,1%  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     481  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     588  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -29,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     1,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     16,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     407,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     360,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     199,7K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto     21,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -122,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     77,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     27,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     138,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     -1,5K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -7,4K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     -4,5K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -7,7K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -91,5K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -10,8K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -87,5K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -8,6K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     6,0K  
Niedziela, 23 Styczeń 2022
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan)     10,42%  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan)   0,80% 0,78%  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych