Hämta hem AppenHämta hem Appen
  Aktuell tid : 18:25 (GMT +2:00)  
19/10/2020 - 25/10/2020
 
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 19 oktober 2020
01:01   GBP Rightmove husprisindex (Månadsvis) 1,1%   0,2%  
01:50   JPY Säsongsmässigt justerad handelsbalans 0,48T   0,35T  
01:50   JPY Export (årsvis) (Sep) -4,9% -2,4% -14,8%  
01:50   JPY Import (årsvis) (Sep) -17,2% -21,4% -20,8%  
01:50   JPY Handelsbalans (Sep) 675,0B 989,8B 248,6B  
04:00   CNY Kinesiska investeringar i anläggningstillgångar (årsvis) (Sep) 0,8% 0,8% -0,3%  
04:00   CNY Kinesiska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q3) 4,9% 5,2% 3,2%  
04:00   CNY Kinas BNP (Kvartalsvis) (Q3) 2,7% 3,2% 11,7%
04:00   CNY Kinas BNP hittills i år (årsvis) (Q3) 0,7%   -1,6%  
04:00   CNY Kinesiska industriproduktionen (årsvis) (Sep) 6,9% 5,8% 5,6%  
04:00   CNY Kinas industriproduktion hittills i år (årsvis) (Sep) 1,2%   0,4%  
04:00   CNY Kinesiska detaljhandelssiffror (årsvis) (Sep) 3,3% 1,8% 0,5%  
04:00   CNY Kinas årsvisa detaljhandelssiffror (årsvis) (Sep) -7,87%   -9,21%  
04:00   CNY Arbetslöshetssiffror i Kina 5,4%   5,6%  
04:00   CNY Presskonferens från NBS           
09:15   EUR ECB:s De Guindos håller tal           
10:00   EUR Spanska handelsbalansen -1,74B   -0,31B  
10:00   PLN Lönesektor för Polska företag (årsvis) (Sep) 5,6% 4,5% 4,1%  
10:00   PLN Sysselsättningstillväxt (årsvis) (Sep) -1,2% -1,1% -1,5%  
11:00   EUR Byggproduktion (Månadsvis) (Aug) 2,57%   0,29%
11:30   EUR Portugals bytesbalans (Aug) -2,268B   -2,928B  
12:00   EUR Tyska Buba rapport på månadsbasis        
13:25   BRL Fokusmarknadsrapport från BCB        
13:30   EUR Mersch från ECB talar           
14:00   USD Federal Reserves ordförande Powell talar           
14:30   CAD Grossist försäljningssiffror (Månadsvis) (Aug) 0,3% 0,3% 5,2%
14:40   EUR Lane från ECB håller tal           
14:45   EUR Ordförande för ECB Lagarde håller tal           
15:00   USD FOMC-medlemmen Williams talar           
15:00   EUR Fransk Auktion av 12-månaders BTN -0,646%   -0,628%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 3-månaders BTN -0,685%   -0,656%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 6-månaders BTN -0,678%   -0,637%  
16:00   USD NAHB husmarknadsindex (Okt) 85 83 83  
16:05   GBP MPC medlem Cunliffe talar           
16:30   CAD Kanada centralbankens undersökning av affärsklimatet        
17:00   GBP MPC medlem Cunliffe talar           
17:30   USD Auktion av 3-månaders statsskuldväxel 0,100%   0,105%  
17:30   USD Auktion av 6-månaders Skuldväxel 0,115%   0,115%  
17:45   USD FOMC-ledamot Clarida håller tal           
18:00   EUR Ordförande för tyska Bundesbank talar           
20:20   USD FOMC-medlem Bostic håller tal           
21:00   USD FOMC-medlemmen Harker talar           
23:00   NZD NZIER affärsklimatindexet (Q3) -40%   -63%  
23:00   NZD Kapacitetsutnyttjande (Q3) 92,6%   92,8%  
Tisdag 20 oktober 2020
01:00   AUD RBA Assisterande guvernör Kent talar           
02:30   AUD Penningpolitiskt Möte        
03:30   CNY Kinas Huspriser (årsvis) (Sep) 4,6%   4,8%  
03:30   CNY Lägsta utlåningsränta från PBoC 3,85% 3,85% 3,85%  
07:00   EUR Finska sysselsättningssiffror (Sep) 8,4%   7,5%  
08:00   CHF Handelsbalansen (Sep) 3,279B 4,320B 3,543B
09:00   EUR Tyskt producentprisindex (årsvis) (Sep) -1,0% -1,4% -1,2%  
09:00   EUR Tyskt producentprisindex (Månadsvis) (Sep) 0,4% -0,1% 0,0%  
10:00   PLN Polens Industrieproduktion (årsvis) (Sep) 5,9% 3,8% 1,5%  
10:00   PLN Polens Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Sep) -1,6% -1,4% -1,2%  
10:00   EUR Bytesbalansen (Aug) 19,9B 17,2B 16,6B  
10:00   EUR Bytesbalansen på kalendern (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Aug) 21,8B   25,5B  
10:30   HKD Hong Kongs Arbetslöshetssiffror (Sep) 6,4%   6,1%  
11:30   GBP MPC-ledamot Vlieghe talar           
11:40   EUR Tysk 2-årig Schatz auktion -0,800%   -0,730%  
14:30   USD Bygglov (Månadsvis) (Sep) 5,2%   -0,5%  
14:30   USD Bygglov (Sep) 1,553M 1,520M 1,476M  
14:30   USD Nystartade husbyggen (Sep) 1,415M 1,457M 1,388M
14:30   USD Påbörjat bostadsbyggande , reviderat (Månadsvis) (Sep) 1,9%   -6,7%
14:55   USD Redbook (Månadsvis) 1,0%   0,4%  
14:55   USD Redbook (årsvis) 2,5%   1,2%  
15:00   USD FOMC-medlemmen Williams talar           
16:50   USD FOMC-medlem Quarles håller tal           
17:00   NZD GlobalDairyTrade prisindex 0,4%   2,2%  
19:00   USD Chicagos Fed verkställande direktör Evans håller tal           
22:30   USD API Veckovisa Råoljelager 0,584M -1,900M -5,422M  
Onsdag 21 oktober 2020
02:30   AUD WMI ledande index (Månadsvis) 0,2%   0,5%  
03:30   JPY BoJ styrelseledamot Sakurai håller tal           
05:00   NZD Kreditkortskonsumtion (årsvis) -9,9%   -11,8%
08:00   GBP Underliggande månadsvisa KPI (Månadsvis) (Sep) 0,6% 0,6% -0,6%  
08:00   GBP Konsumentprisindexet (årsvis) (Sep) 1,3% 1,3% 0,9%  
08:00   GBP Underliggande Producentprisindex (årsvis) (Sep) 0,3% 0,1% 0,1%  
08:00   GBP Underliggande Producentprisindex (Månadsvis) (Sep) 0,2% 0,1% 0,1%  
08:00   GBP Underliggande detaljhandelsprisindex (Månadsvis) (Sep) 0,3%   -0,3%  
08:00   GBP Underliggande detaljhandelsprisindex (årsvis) (Sep) 1,4%   0,8%  
08:00   GBP Konsumentprisindexet (årsvis) (Sep) 0,5% 0,5% 0,2%  
08:00   GBP Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Sep) 0,4% 0,5% -0,4%  
08:00   GBP KPI, ej årstidsjusterat (Sep) 109,10   108,60  
08:00   GBP Producent prisindexets input (Månadsvis) (Sep) 1,1% -0,4% -0,4%  
08:00   GBP Producent prisindexets input (årsvis) (Sep) -3,7% -5,5% -5,8%  
08:00   GBP Producent prisindexets output (Månadsvis) (Sep) -0,1% 0,1% 0,0%  
08:00   GBP Producent prisindexets output (årsvis) (Sep) -0,9% -0,9% -0,9%  
08:00   GBP Nettoupplåning för offentlig sektor (Sep) 35,37B 32,40B 29,38B
08:00   GBP Offentlig sektors kassakrav netto (Sep) 31,484B   27,393B
08:00   GBP Detaljhandelsprisindex (Månadsvis) (Sep) 0,3% 0,4% -0,3%  
08:00   GBP Detaljhandelssiffor (årsvis) (Sep) 1,1% 1,2% 0,5%  
09:00   EUR Mauderer på tyska Buba håller tal           
09:30   EUR Ordförande för ECB Lagarde håller tal           
09:45   EUR Lane från ECB håller tal           
10:00   PLN Polska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Sep) 2,7% 2,2% 0,4%  
10:30   GBP DCLGs husprisindex (årsvis) 2,5%   2,3%  
11:00   EUR Greklands bytesbalans (årsvis) (Aug) 0,080B   -0,874B  
12:00   EUR ECB:s De Guindos håller tal           
13:00   USD MBA 30-årig bolåneränta 3,02%   3,00%  
13:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis) -0,6%   -0,7%  
13:00   USD MBA Inköpsindex 304,6   311,1  
13:00   USD Marknadsindex för hypotekslån 794,2   798,9  
13:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån 3.620,5   3.612,3  
13:00   MXN Arbetslöshetssiffror (Sep) 5,10%   5,20%
13:30   INR Indiens M3 Penningutbud 12,1%   12,2%  
14:10   GBP MPC-ledamot Ramsden talar           
14:30   CAD Vanligt KPI (årsvis) 1,5%   1,5%  
14:30   CAD Underliggande konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Sep) 1,0%   0,8%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Sep) 0,1%   0,0%  
14:30   CAD Tokyos detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Aug) 0,5% 0,9% -0,4%
14:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (Månadsvis) (Sep) -0,1% -0,1% -0,1%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Sep) 0,5% 0,4% 0,1%  
14:30   CAD Median KPI (årsvis) 1,9%   1,9%  
14:30   CAD Prisindex för nya bostäder (Månadsvis) (Sep) 1,2% 0,5% 0,5%  
14:30   CAD Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Aug) 0,4% 1,1% 0,6%
14:30   CAD Trimmat KPI (årsvis) 1,8%   1,7%  
14:50   USD FOMC-medlemmen Brainard talar           
15:30   USD Lagringsrapport för Seevol Cushing 1,180M   3,923M  
16:00   USD FOMC-medlemmen Mester talar           
16:30   USD Råoljelager -1,001M -1,021M -3,818M  
16:30   USD Råoljetendens från EIA-raffinaderi (Veckovis) -0,551M   -0,276M  
16:30   USD Crude Oil Imports -1,069M   0,078M  
16:30   USD Cushing Crude Oil Inventories 0,975M 1,180M 2,906M  
16:30   USD Distillate Fuel Production -0,138M   -0,263M  
16:30   USD EIA veckovisa bränslelager -3,832M -1,743M -7,244M  
16:30   USD Gasoline Production -0,307M   -0,282M  
16:30   USD Heating Oil Stockpiles 0,350M   -0,398M  
16:30   USD Veckovist utnyttjande av EIA-raffinaderi (Veckovis) -2,2% 0,7% -2,0%  
16:30   USD Bensinvarulager 1,895M -1,829M -1,626M  
18:00   EUR ECB:s De Guindos håller tal           
19:00   USD Auktion av 20-årig statsobligation     1,213%  
19:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde     0,234B  
20:00   USD Beige Book (Amerikanska centralbankens regionala konjunkturrapport)        
Torsdag 22 oktober 2020
00:30   AUD RBA Assisterande guvernör Debelle talar           
01:50   JPY Utländska köp av obligationer     1.946,5B  
01:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier     1.421,0B  
02:30   AUD NAB kvartalsvisa företagsindex för affärsklimatet     -15  
08:00   EUR Tyska konsument förtroendeindex (Gfk) (Nov)   -2,8 -1,6  
08:00   DKK Danmarks Konsumentförtroendeindex (Okt)     -7,4  
08:00   NOK Industrins förtroendeindex (Q3)     -10,1  
08:00   NOK Norska sysselsättningssiffror (Aug)   5,1% 5,2%  
08:45   EUR Franska affärsklimatindexet (Okt)   96 96  
09:00   EUR Panetta från ECB håller tal           
10:30   GBP BoE MPC-ledamoten Haldane talar           
11:00   HKD Hong Kongs Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Sep)     -0,40%  
11:25   GBP Bankchefen för BoE Bailey håller tal           
12:00   GBP CBI trend i industriorder (Okt)   -45 -48  
Preliminär   GBP Auktion av 30-årig Statsobligation     0,784%  
13:00   MXN Första halva månadens underliggande KPI (Okt)   0,16% 0,17%  
13:00   MXN Första halva månadens KPI (Okt)   0,46% 0,16%  
13:00   MXN Mexikanska arbetslöshetssiffror (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Sep)     5,20%  
13:00   PLN Penningpolitisk mötesprotokoll från NBP        
14:00   GBP Stålproduktion (metriska ton)     566,40K  
14:00   PLN Polens penningmängd M3 (Månadsvis) (Sep)   16,4% 16,2%  
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd   9.500K 10.018K  
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning   860K 898K  
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt     866,25K  
16:00   USD Befintlig husförsäljning (Sep)   6,30M 6,00M  
16:00   USD Befintlig husförsäljning (Månadsvis) (Sep)   5,0% 2,4%  
16:00   USD Ledande index i USA (Månadsvis) (Sep)   0,7% 1,2%  
16:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Okt)   -15,0 -13,9  
16:30   USD Lagring av Naturgas   55B 46B  
17:00   USD KC Fed kompositindex (Okt)     11  
17:00   USD KC Fed tillverkningsindex (Okt)     18  
17:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel     0,090%  
17:30   USD Auktion av 8-veckors skuldväxel     0,095%  
19:00   USD Auktion för 5-årigt indexreglerat statspapper (TIPS)     0,020%  
19:10   USD FOMC-kommitténs ledamot Barkin håller tal           
23:45   NZD Export     4,41B  
23:45   NZD Import     4,76B  
23:45   NZD Handelsbalansen (årsvis)     1.340M  
23:45   NZD Handelsbalansen (Månadsvis)     -353M  
Fredag 23 oktober 2020
00:00   USD FOMC-medlemmen Kaplan talar           
00:00   AUD PMI för tillverkning       55,4  
00:00   AUD PMI för service       50,8  
00:45   NZD Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Q3)   1,7% 1,5%  
00:45   NZD Konsumentprisindexet(KPI) (Kvartalsvis) (Q3)   0,9% -0,5%  
01:01   GBP Gfk konsumentförtroendeindexet (Okt)   -28 -25  
01:30   JPY KPI, ej årstidsjusterat (Månadsvis) (Sep)     0,2%  
01:30   JPY Konsumentprisindexet för kapitalvaror och tjänster (årsvis) (Sep)   -0,4% -0,4%  
01:30   JPY Nationellt konsumentprisindex (Månadsvis)     0,3%  
01:30   JPY Rikstäckande konsumentprisindex (årsvis) (Sep)     0,2%  
01:30   JPY Tokyos KPI utöver livsmedel och energi (Månadsvis) (Okt)     -0,1%  
02:30   JPY Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Okt)       47,7  
02:30   JPY PMI för service (Okt)       46,9  
02:30   SGD URA:s fastighetsindex (Kvartalsvis) (Q3)     0,80%  
03:00   USD Presidential Debate        
05:30   IDR Indonesiens motorcykelförsäljning (årsvis) (Aug)     -46,90%  
06:30   JPY Alla industriers aktivitetsindex (Månadsvis)     1,3%  
07:00   SGD Singapors konsumentprisindex (årsvis) (Sep)   -0,3% -0,4%  
08:00   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Sep)   0,5% 0,6%  
08:00   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (årsvis) (Sep)   5,0% 4,3%  
08:00   GBP Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Sep)   0,4% 0,8%  
08:00   GBP Detaljhandelssiffor (årsvis) (Sep)   3,7% 2,8%  
09:15   EUR Franska inköpschefernas index (Okt)     51,0 51,2  
09:15   EUR Fransk Markit Komposit PMI (Okt)     48,0 48,5  
09:15   EUR Franska inköpschefernas index för servicesektorn (Okt)     46,8 47,5  
09:30   SEK Sveriges Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Sep)     -0,2%  
09:30   SEK Sveriges Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Sep)     -4,6%  
09:30   EUR Tysklands samlade inköpschefsindex (Okt)     53,2 54,7  
09:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Okt)     55,1 56,4  
09:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tjänstesektorn (Okt)     49,2 50,6  
10:00   EUR Tyskt affärsklimatindex (Okt)   93,8 93,4  
10:00   PLN Polska Sysselsättningssiffror (Sep)   6,1% 6,1%  
10:00   EUR Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Okt)     53,1 53,7  
10:00   EUR Markit samlade inköpschefsindex (Okt)     49,3 50,4  
10:00   EUR Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Okt)     47,0 48,0  
10:30   GBP Samlat inköpschefsindex (Okt)     55,6 55,7  
10:30   GBP Chefers inköpsindex för tillverkningssektorn (Okt)     54,3 54,1  
10:30   GBP Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Okt)     55,0 56,1  
13:00   MXN Mexikos ekonomiska aktivitetsindex (Månadsvis)     5,70%  
13:00   MXN Mexikos ekonomiska aktivitetsindex (årsvis)     -9,80%  
13:00   MXN Mexikanska detaljhandelssiffror (årsvis) (Aug)   -9,7% -12,5%  
13:00   MXN Mexikanska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Aug)   3,5% 5,5%  
13:00   BRL FGV Konsumentförtroendeindex (Okt)     83,4  
13:30   INR Bankers Utlåningstillväxt i Indien     5,1%  
13:30   INR Inlåningstillväxt     10,5%  
13:30   INR Indiens FX Reserver, USD     551,51B  
14:00   GBP Stålproduktion (metriska ton) (Sep)     566,40K  
14:00   EUR Mauderer på tyska Buba håller tal           
14:09   IDR Indonesiens utländska valutareserv (årsvis) (Q3)     -6,90%  
Preliminär   GBP Autumn Forecast Statement           
14:30   BRL Bytesbalans (USD) (Sep)   3,00B 3,72B  
14:30   BRL Utländska direktinvesteringar (USD) (Sep)   2,10B 1,43B  
15:30   BRL Federal Reserves skatteintäkter (Aug)   118,50B 121,40B  
15:45   USD Tillverkningsindex PMI (Okt)     53,4 53,2  
15:45   USD Markit samlade inköpschefsindex (Okt)       54,3  
15:45   USD Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Okt)     54,6 54,6  
16:00   GBP MPC-ledamot Ramsden talar           
16:00   BRL KPI vid mitten av månaden (Månadsvis) (Okt)   0,81% 0,45%  
16:00   BRL KPI vid mitten av månaden (årsvis) (Okt)   3,40% 2,65%  
19:00   USD Baker Hughes Rig Count     205  
19:00   USD USA:s Baker Hughes totala räkning av riggar     282  
21:30   GBP CFTC GBPspekulativa nettopositioner     -9,8K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för aluminium     168,6K  
21:30   USD CFTC Koppar spekulativa nettopositioner     59,2K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner korn     260,0K  
21:30   USD CFTC Crude Oil spekulativa nettopositioner     472,8K  
21:30   USD CFTC Guld spekulativa nettopositioner     240,7K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 spekulativa nettopositioner     17,9K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för naturgas     69,2K  
21:30   USD CFTC S&P 500 speculative net positions     40,2K  
21:30   USD CFTC Silver spekulativa nettopositioner     40,8K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för sojabönor     254,8K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner på vete     42,8K  
21:30   CAD CFTC CAD spekulativa nettopositioner     -13,6K  
21:30   MXN CFTC MXN spekulativa nettopositioner     22,5K  
21:30   CHF CFTC CHF spekulativa nettopositioner     12,2K  
21:30   AUD CFTC AUD spekulativa nettopositioner     3,9K  
21:30   BRL CFTC BRL spekulativa nettopositioner     -26,6K  
21:30   JPY CFTC JPY spekulativa nettopositioner     20,0K  
21:30   NZD CFTC NZD spekulativa nettopositioner     6,5K  
21:30   EUR CFTC EUR spekulativa nettopositioner     168,6K  
Söndag 25 oktober 2020
Helgdag   Helgdag Indien - Dusssera
13:00   MXN Första halva månadens underliggande KPI (Sep)   0,19% 0,18%  
13:00   MXN Första halva månadens KPI (Sep)   0,12% 0,24%  
19:00   USD Auktion av 7-årig Revers     0,462%  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data