Hämta hem AppenHämta hem Appen
  Aktuell tid : 23:06 (GMT +2:00)  
25/05/2020 - 31/05/2020
 
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 25 maj 2020
Helgdag   Helgdag USA - Minnesdagen
Helgdag   Helgdag Storbritannien - Allmän helgdag
Helgdag   Helgdag Singapore - Eid al- Fitr
Helgdag   Helgdag Indonesien - Eid al- Fitr
Helgdag   Helgdag Indien - Ramzan (Id-Ul-Fitar)
07:00   JPY Ledande index 84,7 83,8 91,9
07:00   EUR Finlands exportprisindex (årsvis) (Apr) -7,8%   -6,4%  
07:00   EUR Finlands importprisindex (årsvis) (Apr) -10,8%   -7,0%  
07:00   EUR Finlands Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Apr) -7,0%   -5,6%  
08:00   EUR Tysklands BNP (årsvis) (Q1) -1,9% -1,9% 0,2%
08:00   EUR Tysklands BNP (Kvartalsvis) (Q1) -2,2% -2,2% -0,1%  
09:00   EUR Spanska producentprisindexet (årsvis) -8,4%   -5,0%  
09:30   SEK Sveriges Arbetslöshetssiffror (Apr) 8,2%   7,1%  
10:00   EUR Index för tyska företagens förväntningar (Maj) 80,1 75,0 69,4  
10:00   EUR Tyskt index för den aktuella bedömningen av affärsklimatet (Maj) 78,9 80,0 79,4
10:00   EUR Tyskt affärsklimatindex (Maj) 79,5 78,3 74,2
10:30   HKD Hong Kongs export (Månadsvis) (Apr) -3,7%   -5,8%  
10:30   HKD Hong Kongs import (Månadsvis) (Apr) -6,7%   -11,1%  
10:30   HKD Hongkongs handelsbalans -23,3B   -34,7B  
13:00   MXN Mexikanska handelsbalansen (Apr) -3,087B 2,040B 3,398B  
13:00   MXN Handelsbalans (USD) (Apr) -4,293B   1,920B  
13:00   BRL FGV Konsumentförtroendeindex (Maj) 62,1   58,2  
13:25   BRL Fokusmarknadsrapport från BCB        
14:00   PLN Polens penningmängd M3 (Månadsvis) (Apr) 14,0% 11,9% 11,8%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 12-månaders BTN -0,517%   -0,498%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 3-månaders BTN -0,526%   -0,551%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 6-månaders BTN -0,519%   -0,516%  
16:00   MXN Bytesbalans (USD) (Q1) -982M -2.200M 3.198M
16:00   MXN Bytesbalansen i % av BNP (Q1) -0,40%   0,80%  
19:30   CAD Kanadas centralbankschef Poloz talar           
Tisdag 26 maj 2020
Helgdag   Helgdag Indonesien - Eid al- Fitr
00:45   NZD Export (Apr)     5,81B  
00:45   NZD Import (Apr)     5,14B  
00:45   NZD Handelsbalansen (Månadsvis) (Apr)     672M  
00:45   NZD Handelsbalansen (årsvis) (Apr)     -3.460M  
01:50   JPY Prisindexet för företagens serviceutbud (årsvis)     1,6%  
02:00   SGD Singaporeanska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q1)   -1,5% -2,2%  
02:00   SGD Singaporeanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q1)   -7,4% -10,6%  
06:30   JPY Alla industriers aktivitetsindex (Månadsvis)     -0,6%  
06:30   NOK Konsumtionsförtroendet (Q2)     14,50  
07:00   JPY Japanska centralbankens konsumentprisindex (årsvis)     0,1%  
07:00   SGD Singapors konsumentprisindex (årsvis) (Apr)   -0,4% 0,3%  
07:00   SGD Singaporeanska industriproduktionen (Månadsvis) (Apr)   -9,1% 21,7%  
07:00   SGD Singaporeanska industriproduktionen (årsvis) (Apr)   -0,6% 16,5%  
08:00   CHF Handelsbalansen (Apr)     4,020B  
08:00   EUR Tyska konsument förtroendeindex (Gfk) (Jun)   -18,3 -23,4  
08:00   DKK Danska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Apr)     -3,7%  
08:30   CHF Sysselsättningsnivån (Q1)     5,130M  
08:45   EUR Franska affärsklimatindexet (Maj)   85 82  
10:00   PLN Polska Sysselsättningssiffror (Apr)   5,7% 5,4%  
11:40   EUR Tysk 2-årig Schatz auktion     -0,680%  
12:00   GBP UK CBI distribution handelsbarometer (Maj)   -50 -55  
13:00   MXN Mexikos ekonomiska aktivitetsindex (Månadsvis) (Mar)     -0,20%  
13:00   MXN Mexikos ekonomiska aktivitetsindex (årsvis) (Mar)     -0,60%  
13:00   MXN Mexikanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q1)   -1,6% -1,6%  
13:00   MXN Mexikanska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q1)   -1,6% -1,6%  
14:00   BRL KPI vid mitten av månaden (årsvis) (Maj)   2,94% 2,92%  
14:00   BRL KPI vid mitten av månaden (Månadsvis) (Maj)   0,01% -0,01%  
14:30   USD Chicago Fed Nationella Verksamhet (Apr)     -4,19  
14:45   EUR ECB:s Lane håller tal           
15:00   USD Husprisindex (årsvis) (Mar)     5,7%  
15:00   USD Husprisindexet (Månadsvis) (Mar)     0,7%  
15:00   USD Husprisindex (Mar)     287,0  
15:00   USD Säsongsmässig justering S&P husprisindex composite-20 (Månadsvis) (Mar)   0,2% 0,4%  
15:00   USD S&P/CS HPI Composite-20 (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Månadsvis) (Mar)     0,5%  
15:00   USD S&P husprisindex composite-20 (årsvis) (Mar)   3,3% 3,5%  
16:00   USD CB konsumentförtroendeindex (Maj)   88,0 86,9  
16:00   USD Försäljning av nya hem (Månadsvis) (Apr)   -21,9% -15,4%  
16:00   USD Nyförsäljning av hus (Apr)   490K 627K  
16:30   USD Dallas Fed Mfg Affärsindex (Maj)     -73,7  
17:30   USD Auktion av 3-månaders statsskuldväxel     0,130%  
17:30   USD Auktion av 6-månaders Skuldväxel     0,150%  
19:00   USD Auktion av 2-årig statsobligation     0,229%  
19:00   USD FOMC-medlemmen Kashkari talar           
23:00   CAD BoC styrelseledamot Wilkins talar           
23:00   CAD Kanadas centralbankschef Poloz talar           
23:00   NZD Rapport om finansiell stabilitet från RBNZ        
Onsdag 27 maj 2020
Helgdag   Helgdag Indonesien - Eid al- Fitr
03:30   AUD Byggnadsarbete slutfört (Kvartalsvis) (Q1)   -1,5% -3,0%  
03:30   CNY Kinas industriella vinst (årsvis) (Apr)     -34,90%  
03:30   CNY Kinas industriella vinst hittills i år (Apr)     -36,7%  
07:00   EUR Finlands konsumentförtroendeindex (Maj)     -13,9  
07:00   EUR Förtroendeindexet för industrin i Finland (Maj)     -23  
07:00   EUR Finska sysselsättningssiffror (Apr)     6,6%  
08:00   NOK Norska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Apr)   -2,5% -0,9%  
08:00   NOK Norska sysselsättningssiffror (Mar)   4,0% 3,5%  
08:45   EUR Franska konsumentförtroendeindexet (Maj)   92 95  
09:30   SEK Sveriges Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Apr)     -1,2%  
09:30   SEK Sveriges Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Apr)     -3,6%  
09:30   EUR Ordförande för ECB Lagarde håller tal           
10:00   CHF (ZEW) Index över förväntningar från investerare och analytiker(ZEW) (Maj)     12,7  
10:00   IDR Lån (årsvis)     7,95%  
10:00   NOK Icke säsongsmässig justering av arbetslösheten (Apr)     10,40%  
10:00   EUR Rapport om finansiell stabilitet från ECB        
10:00   ZAR Konsumentprisindexet (årsvis) (Apr)   3,8% 3,7%  
10:00   ZAR Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Apr)   0,7% 0,6%  
10:00   ZAR Sydafrikas Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Apr)   4,3% 4,1%  
10:00   ZAR Sydafrikas Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Apr)     0,3%  
10:30   EUR ECB:s De Guindos håller tal           
11:45   EUR Italiensk Auktion av 6-månaders BOT     0,227%  
13:00   USD MBA 30-årig bolåneränta     3,41%  
13:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis)     -2,6%  
13:00   USD MBA Inköpsindex     258,9  
13:00   USD Marknadsindex för hypotekslån     727,1  
13:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån     3.474,1  
13:00   MXN Arbetslöshetssiffror (Apr)     3,30%  
13:00   MXN Mexikanska arbetslöshetssiffror (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Apr)   3,90% 2,90%  
14:30   CAD Bygglov (Månadsvis) (Apr)     -13,2%  
14:55   USD Redbook (Månadsvis)     -2,6%  
14:55   USD Redbook (årsvis)     -9,5%  
15:30   USD Lagringsrapport för Seevol Cushing     -5,492M  
16:00   USD Richmond Fed tillverkningsindex (Maj)     -53  
16:00   USD Richmond tillverkningstransporter (Maj)     -70  
16:00   USD Richmond index av tjänster (Maj)     -87  
16:30   USD Dallas Federal Reserves tjänsteintäkter (Maj)     -65,4  
16:30   USD Utsikter för Texas tjänstesektor (Maj)     -81,7  
18:30   USD FOMC-kommitténs medlem Bullard håller tal           
19:00   USD Auktion av 5-årig statsobligation     0,394%  
19:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde     2,337B  
20:00   USD Beige Book (Amerikanska centralbankens regionala konjunkturrapport)        
22:30   USD API Veckovisa Råoljelager     -4,800M  
Torsdag 28 maj 2020
01:50   JPY Utländska köp av obligationer     -463,5B  
01:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier     -223,2B  
03:00   NZD Förtroendeindexet hos företagen (Maj)     -66,6  
03:00   NZD NBNZ egen aktivitet (Maj)     -55,1%  
03:30   AUD Byggnadsinvesteringar (Månadsvis) (Q1)     -5,9%  
03:30   AUD Utgiftsindex för anläggningar/maskiner (Kvartalsvis) (Q1)     0,8%  
03:30   AUD Nyinvesteringar av kapital i den privata sektorn (Kvartalsvis) (Q1)   -2,6% -2,8%  
08:00   CHF Handelsbalansen (Apr)     4,020B  
09:00   SEK Konsumtionsförtroendet (Maj)     73,9  
09:00   SEK Förtroendeindexet inom tillverkningsindustrin (Maj)     70,5  
09:00   EUR Spanish CPI (årsvis)       -0,7%  
09:00   EUR Spanska konsumentprisindexet (Månadsvis)       0,3%  
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Maj)     -0,9% -0,7%  
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis)       0,4%  
09:00   EUR Spanska detaljhandelssiffror (årsvis) (Apr)     -14,1%  
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Apr)   -2,1% -1,7%  
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Apr)     0,6%  
10:00   EUR Italienska affärsklimatindexet (Apr)   79,0 89,5  
10:00   EUR Italienska konsumentförtroendeindexet (Apr)   88,5 101,0  
10:30   EUR Portugals Affärsklimatindex (Maj)     -0,7  
10:30   EUR Portugals Konsumentförtroendeindex (Maj)     -21,00  
11:00   EUR Italiens handelsbalans utanför EU (Apr)     5,21B  
11:00   EUR Affärs-och konsumentenkät (Maj)   70,3 67,0  
11:00   EUR Affärsklimatindex (Maj)     -1,81  
11:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Maj)   -18,8 -18,8  
11:00   EUR Konsumenters inflationsförväntningar (Maj)     29,1  
11:00   EUR Förväntningar på försäljningspriset (Maj)     -7,9  
11:00   EUR Sentiment för tjänster (Maj)   -28,6 -35,0  
11:00   EUR Industriindex (Maj)   -27,0 -30,4  
11:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Mar)   3,5% 4,5%  
11:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Mar)   0,3% 0,3%  
11:45   GBP Auktion av 30-årig Statsobligation     0,612%  
12:00   EUR Italienska producentprisindexet (årsvis) (Apr)     -3,6%  
12:00   EUR Italienska producentprisindexet (Månadsvis) (Apr)     -1,0%  
12:00   EUR Totalt arbetssökande i Frankrike     3.488,6K  
12:30   EUR Spanska affärsklimatindexet     -35,1  
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (årsvis) (Maj)     0,6% 0,9%  
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (Månadsvis) (Maj)     -0,1% 0,4%  
14:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (Månadsvis) (Maj)     -0,1% 0,4%  
14:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (årsvis) (Maj)     0,5% 0,8%  
14:00   BRL Brasilianska arbetslöshetssiffran     12,2%  
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd   25.500K 25.073K
14:30   USD Orderingång av kapitalvaror (Månadsvis) (Apr)   -14,0% -0,6%
14:30   USD Underliggande priser för privatkonsumtionen (Q1)   1,80% 1,80%  
14:30   USD Företagsvinster (Kvartalsvis) (Q4)     0,6%  
14:30   USD Beställning av kapitalvaror (Månadsvis) (Apr)   -18,5% -15,3%
14:30   USD Kapitalvaror med undantag av försvar (Månadsvis) (Apr)     -16,5%  
14:30   USD BNP (Kvartalsvis) (Q1)     -4,8% -4,8%  
14:30   USD BNP prisindex (Kvartalsvis) (Q1)     1,3% 1,4%  
14:30   USD BNP försäljningssiffror (Q1)     -4,3%  
14:30   USD Underliggande orderingång för kapitalvaror (Icke försvarsmaterial Ex. flyg) (Månadsvis) (Apr)   -10,0% -0,8%  
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning   2.100K 2.438K  
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt     3.042,00K
14:30   USD Priser för privatkonsumtionen (Q1)   1,3% 1,3%  
14:30   USD Hushållens konsumtionsutgifter netto (Q1)     -7,6%  
14:30   CAD Bytesbalansen (Q1)   -10,0B -8,8B  
15:30   BRL Brasiliens Bankutlåning (Månadsvis) (Apr)     2,9%  
16:00   USD Förväntad husförsäljning (Månadsvis) (Apr)   -15,0% -20,8%  
16:00   USD Indexet för förväntade försäljningssiffror av hus (Apr)     88,2  
16:30   USD Lagring av Naturgas   83B 81B  
17:00   USD Råoljelager     -4,983M  
17:00   USD EIA Refinery Crude Runs (Veckovis)     0,520M  
17:00   USD Crude Oil Imports     0,092M  
17:00   USD Cushing Crude Oil Inventories     -5,587M  
17:00   USD Distillate Fuel Production     -0,088M  
17:00   USD EIA veckovisa bränslelager     3,832M  
17:00   USD Gasoline Production     -0,331M  
17:00   USD Heating Oil Stockpiles     0,209M  
17:00   USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (Veckovis)   1,1% 1,5%  
17:00   USD FOMC-medlemmen Williams talar           
17:00   USD Bensinvarulager   -2,134M 2,830M  
17:00   USD KC Fed kompositindex (Maj)     -30  
17:00   USD KC Fed tillverkningsindex (Maj)     -62  
17:00   MXN Penningpolitisk mötesprotokoll        
17:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel     0,090%  
17:30   USD Auktion av 8-veckors skuldväxel     0,105%  
18:21   PLN Polska styrräntebeslut (Maj)   0,50% 0,50%  
19:00   USD Auktion av 7-årig Revers     0,525%  
Fredag 29 maj 2020
01:01   GBP Brittiska prisindex för handeln (årsvis)     -1,7%  
01:01   GBP Gfk konsumentförtroendeindexet (Maj)   -34 -34  
01:30   JPY Förhållandet mellan jobb/arbetssökande (Apr)   1,33 1,39  
01:30   JPY Tokyos konsumentprisindex (årsvis) (Maj)   -0,2% -0,1%  
01:30   JPY Tokios konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Maj)     0,2%  
01:30   JPY Tokyos KPI utöver livsmedel och energi (Månadsvis) (Maj)     0,1%  
01:30   JPY Arbetslöshetssiffror (Apr)   2,7% 2,5%  
01:50   JPY Industriproduktion (Månadsvis) (Apr)     -5,1% -3,7%  
01:50   JPY Prognos 1 för industriproduktion (Månadsvis) (Maj)     1,4%  
01:50   JPY Prognos 2 för industriproduktionen (Månadsvis) (Jun)     -1,4%  
01:50   JPY Detaljhandelssiffor (årsvis) (Apr)   -11,5% -4,7%
03:30   AUD Bostadskredit (Apr)     0,3%  
03:30   AUD Lånekreditindex i den privata sektorn (Månadsvis) (Apr)     1,0%  
04:00   SGD Singapors Bankutlåning (Apr)     692,4B  
05:00   IDR Indonesien M2 penningmängd (årsvis)     12,10%  
07:00   JPY Hushållen förtroendeindex (Maj)     21,6  
07:00   EUR Finska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q1)     -0,7%  
07:00   EUR Finska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q1)     0,4%  
08:00   GBP Rikstäckande husprisindex (årsvis) (Maj)   2,8% 3,7%  
08:00   GBP Landsomfattande husprisindex på bostadsmarknaden HPI (Månadsvis) (Maj)   -1,0% 0,7%  
08:00   EUR Tyskt importprisindex (Månadsvis) (Apr)   -1,4% -3,5%  
08:00   EUR Tysklands importprisindex (årsvis) (Apr)   -7,2% -5,5%  
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (årsvis) (Apr)   -14,3% -2,8%  
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Apr)   -12,0% -5,6%  
08:00   DKK Danska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis)       -1,9%  
08:00   DKK Danska Sysselsättningssiffror (Apr)     3,6%  
08:00   NOK Kreditindikator (årsvis) (Apr)   4,6% 4,7%  
08:00   ZAR M3 Penningtillgång (årsvis) (Apr)     9,49%  
08:00   ZAR Kredit till privata sektor (Apr)   6,45% 7,84%  
08:45   EUR Fransk konsumtion (Månadsvis) (Apr)   -15,0% -17,9%  
08:45   EUR Fransk konsumentprisindex (Månadsvis)       0,0%  
08:45   EUR Frankrikes konsumentprisindex (årsvis)       0,3%  
08:45   EUR Frankrikes BNP (Kvartalsvis) (Q1)   -5,8% -5,8%  
08:45   EUR Franska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis)       0,0%  
08:45   EUR Franska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis)     0,4%  
08:45   EUR Franska Producentprisindexet (Månadsvis) (Apr)     -1,7%  
09:00   CHF Schweiziska KOF ledande affärsindikatorer (Maj)   70,0 63,5  
09:30   SEK Svenska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q1)   -0,6% 0,2%  
09:30   SEK Svenska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q1)   0,5% 0,8%  
09:30   SEK Utlåningstillväxt till Svenska Hushåll (årsvis) (Apr)     5,2%  
09:30   SEK Sveriges Handelsbalans (Apr)     4,10B  
10:00   EUR Italiensk BNP (Kvartalsvis) (Q1)   -4,7% -4,7%  
10:00   EUR Italiensk BNP (årsvis) (Q1)   -4,8% -4,8%  
10:00   EUR Spaniens bytesbalans (Mar)     1,33B  
10:00   PLN Polska konsumentprisindexet (årsvis) (Maj)       3,4%  
10:00   PLN Polska konsumentprisindex (Månadsvis) (Maj)     -0,2% -0,1%  
10:00   PLN Polens BNP (Kvartalsvis)   -0,5% 0,3%  
10:00   PLN Polska bruttonationalprodukten (årsvis)   1,9% 3,2%  
10:00   NOK Centralbankens valutaköp (Jun)     -2.100,0M  
10:00   NOK Sysselsättningsförändring (Maj)     75,15K  
10:00   NOK Icke säsongsmässig justering av arbetslösheten (Maj)   6,90% 9,60%  
10:00   EUR M3 Penningtillgång (årsvis) (Apr)   7,8% 7,5%  
10:00   EUR Lån till icke-finansiella företag (Apr)     5,4%  
10:00   EUR Privata lån (årsvis)     3,4%  
10:30   EUR Konsumentprisindexet i Portugal (årsvis)       -0,2%  
10:30   EUR Portugals Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis)       0,3%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis) (Maj)     -0,1% 0,1%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis) (Maj)     -0,1% 0,0%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Maj)     -0,2% 0,1%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Maj)     -0,1% 0,5%  
11:00   EUR Greklands Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Apr)     -9,1%  
11:00   EUR Greklands Detaljhandelssiffror (årsvis) (Mar)     3,5%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet (årsvis)       0,9%  
11:00   EUR Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis)       0,3%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Maj)     0,1% 0,3%  
11:00   EUR KPI, ej årstidsjusterat (Maj)     105,43  
11:00   EUR HIKP utöver energi och livsmedel (årsvis) (Maj)   1,1% 1,1%  
11:45   EUR Italiensk 10-årig BTP auktion     1,78%  
11:45   EUR Italiensk Auktion av 5-årig BTP     1,36%  
12:00   INR Federal Reserves budgetunderskott (Apr)     10.364,85B  
12:00   EUR Portugisiska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q1)   -2,4% -2,4%  
12:00   EUR Portugals BNP (Kvartalsvis) (Q1)   -3,9% -3,9%  
13:30   INR Federal Reserves budgetunderskott     10.364,85B  
13:30   INR Indiens FX Reserver, USD     487,04B  
14:00   INR Indiska bruttonationalprodukten (Q4)   2,1% 4,7%  
14:00   INR Ekonomisk tillväxt i Infrastrukturen (årsvis) (Apr)     -6,5%  
14:00   BRL Brasiliens BNP (Kvartalsvis) (Q1)   -1,5% 0,5%  
14:00   BRL Brasilianska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q1)   -0,4% 1,7%  
14:00   BRL Brazilian PPI (Månadsvis) (Apr)     1,32%  
14:00   ZAR Sydafrikas Handelsbalans (Apr)   8,00B 24,25B  
14:30   USD Prisindexet för den privata konsumtionen (Månadsvis) (Apr)   -0,3% -0,1%  
14:30   USD Underliggande PCE-Prisdeflator (årsvis) (Apr)   1,1% 1,7%  
14:30   USD Handelsbalans för varor (Apr)     -64,38B  
14:30   USD PCE-deflatorer (årsvis) (Apr)     1,3  
14:30   USD PCE-Prisdeflator (Månadsvis) (Apr)     -0,3%  
14:30   USD Privata inkomster (Månadsvis) (Apr)   -6,5% -2,0%  
14:30   USD Privata utgifter (Månadsvis) (Apr)   -12,5% -7,5%  
14:30   USD Personlig konsumtion, reala termer (Månadsvis) (Apr)     -7,3%  
14:30   USD Detaljhandelslager utöver fordon (Apr)     -1,0%  
14:30   USD Grossist inventarier (Månadsvis)       -0,8%  
14:30   CAD BNP-deflator (Kvartalsvis) (Q1)   0,30% 1,00%  
14:30   CAD Företagsvinster (Kvartalsvis)     3,6%  
14:30   CAD (BNP) Bruttonationalprodukten (Månadsvis) (Mar)   -9,0% 0,0%  
14:30   CAD BNP (Kvartalsvis) (Q1)     0,1%  
14:30   CAD BNP (årsvis) (Q1)     1,47%  
14:30   CAD BNP beräknad på årsbasis (Kvartalsvis) (Q1)   -10,0% 0,3%  
14:30   CAD Kanadensiska prisindex för Industriproduktionen (årsvis) (Apr)     -2,4%  
14:30   CAD Kanadensiska prisindex för Industriproduktionen (Månadsvis) (Apr)   -1,7% -0,9%  
14:30   CAD Råvaruprisindex (Månadsvis) (Apr)   -13,6% -15,6%  
14:30   CAD Råvaruprisindex (RMPI) (årsvis) (Apr)     -22,7%  
15:30   BRL Brasiliens Skuldsättningsgrad till BNP (Apr)   53,6% 51,7%  
15:30   BRL Budgetsaldot (Apr)   -66,000B -79,700B  
15:30   BRL Budgetöverskott (Apr)     -23,650B  
15:45   USD Chicagos inköpschefers index (Maj)   40,0 35,4  
16:00   USD Förväntningar för Michigans 5-årig inflation (Maj)     2,60%  
16:00   USD Michigans konsumentförtroendeindex, slutliga (Maj)   67,7 67,7  
16:00   USD Sentiment index hos konsumenterna i Michigan (Maj)   74,0 73,7  
16:00   USD Michigan Consumer Sentiment Preliminary (Maj)   83,0 83,0  
16:00   USD Michigans Inflationsförväntningar (Maj)   3,0% 3,0%  
17:00   USD Federal Reserves ordförande Powell talar           
17:00   CAD Budgetsaldot (årsvis) (Mar)     -6,98B  
17:00   CAD Budgetsaldot (Mar)     3,58B  
18:00   USD Dallas Federal Reserves privata konsumtionsutgifter (Apr)     1,10%  
18:21   JPY Entreprenadordrar (årsvis) (Apr)     -14,3%  
18:21   JPY Nystartade husbyggen (årsvis) (Apr)   -12,1% -7,6%  
20:00   BRL CAGED jobb med lönelistor netto   70,00K -307,31K  
21:30   GBP CFTC GBPspekulativa nettopositioner     -13,7K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för aluminium     78,1K  
21:30   USD CFTC Koppar spekulativa nettopositioner     -15,5K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner korn     -177,6K  
21:30   USD CFTC Crude Oil spekulativa nettopositioner     541,0K  
21:30   USD CFTC Guld spekulativa nettopositioner     242,8K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 spekulativa nettopositioner     8,4K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för naturgas     -49,3K  
21:30   USD CFTC S&P 500 speculative net positions     -222,4K  
21:30   USD CFTC Silver spekulativa nettopositioner     25,8K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för sojabönor     103,2K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner på vete     4,8K  
21:30   CAD CFTC CAD spekulativa nettopositioner     -32,2K  
21:30   MXN CFTC MXN spekulativa nettopositioner     -5,1K  
21:30   CHF CFTC CHF spekulativa nettopositioner     7,8K  
21:30   AUD CFTC AUD spekulativa nettopositioner     -33,5K  
21:30   BRL CFTC BRL spekulativa nettopositioner     -9,8K  
21:30   JPY CFTC JPY spekulativa nettopositioner     26,0K  
21:30   NZD CFTC NZD spekulativa nettopositioner     -15,9K  
21:30   EUR CFTC EUR spekulativa nettopositioner     78,1K  
23:00   MXN Budgetbalans (Apr)     16,27B  
Söndag 31 maj 2020
03:00   CNY Chinese Composite PMI (Maj)     53,4  
03:00   CNY Kinas Tillverkningsindex PMI (Maj)   51,0 50,8  
03:00   CNY Kinas tjänsteindex PMI (Maj)     53,2  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data