Hämta hem AppenHämta hem Appen
  Aktuell tid : 06:39 (GMT +2:00)  
14/10/2019 - 20/10/2019
 
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 14 oktober 2019
Helgdag   Helgdag Kanada - Thanksgiving-dagen
Helgdag   Helgdag Japan - Hälso-Sports Dagen
02:00   SGD Singaporeanska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q3)   0,1% 0,2% 0,1%  
02:00   SGD Singaporeanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q3)   0,6% 1,5% -2,7%
04:30   CNY Kinas export (årsvis) (Sep) -3,2% -3,0% -1,0%  
04:30   CNY Kinesiska importen (årsvis) (Sep) -8,5% -5,2% -5,6%  
05:00   CNY Kinesiska handelsbalansen (USD) (Sep) 39,65B 33,30B 34,84B
07:00   SEK Arbetslöshetssiffror (Sep) 7,0%   7,0%  
07:00   EUR Finlands konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Sep) 0,9%   1,1%  
08:00   EUR Tyska grossistpris index (Månadsvis) (Sep) -0,4%   -0,8%  
08:00   EUR Tyska grossistpris index (årsvis) (Sep) -1,9%   -1,1%  
08:00   IDR Indonesiens motorcykelförsäljning (årsvis) (Sep) 2,10%   -11,30%  
08:30   INR Indiens grossistprisindex (WPI) Livsmedel (årsvis) (Sep) 7,47%   7,67%  
08:30   INR Indiens grossistprisindex (WPI) för bränsle (årsvis) (Sep) 5,98%   -4,00%  
08:30   INR Indiska partiprisindexet (årsvis) (Sep) 0,33% 0,90% 1,08%  
08:30   INR Indiens WPI-inflationen (partihandel) (årsvis) (Sep) -0,42%   0,00%  
09:15   EUR ECB:s De Guindos håller tal           
11:00   EUR Industriproduktion (årsvis) (Aug) -2,8% -2,5% -2,1%
11:00   EUR Industriproduktion (Månadsvis) (Aug) 0,4% 0,3% -0,4%  
13:25   BRL Fokusmarknadsrapport från BCB        
14:00   INR Indiens KPI (årsvis) (Sep) 3,99% 3,70% 3,28%
14:00   PLN Polska bytesbalansen (EUR) (Aug) -606M -587M -814M  
14:10   GBP MPC medlem Cunliffe talar           
14:30   BRL Brasiliens IBC-Br Ekonomiska Aktivitet (Aug) 0,07% 0,10% -0,16%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 12-månaders BTN -0,593%   -0,628%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 3-månaders BTN -0,604%   -0,639%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 6-månaders BTN -0,599%   -0,627%  
23:45   NZD Extern migration och besökare (Aug) 1,80%   2,00%  
23:45   NZD Permanent/långsiktig migration (Aug) 3.530   4.640
23:45   NZD Anländande besökare (Månadsvis) 1,4%   1,4%
Tisdag 15 oktober 2019
02:30   AUD Penningpolitiskt Möte        
02:30   JPY Japanska centralbankens guvernör Kuroda håller tal           
03:30   CNY Kinesiska konsumentprisindexet (årsvis) (Sep) 3,0% 2,9% 2,8%  
03:30   CNY Kinesiska konsumentprisindexet (Månadsvis) (Sep) 0,9% 0,7% 0,7%  
03:30   CNY producentprisindexet (årsvis) (Sep) -1,2% -1,2% -0,8%  
04:00   NZD RBNZ Off-shore innehav (Sep) 49,80%   50,40%  
06:00   IDR Indonesiens exporttillväxt (årsvis) (Sep) -5,74% -5,84% -9,99%  
06:00   IDR Indonesiens importtillväxt (årsvis) (Sep) -2,41% -4,20% -15,60%  
06:00   IDR Indonesiska handelsbalansen (Sep) -0,16B 0,10B 0,08B  
06:30   JPY Kapacitetsutnyttjande (Månadsvis) (Aug) -2,9% -0,2% 1,1%  
06:30   JPY Industriproduktion (Månadsvis) (Aug) -1,2% -1,2% 1,3%  
06:30   JPY Aktivitetsindexet för serviceindustrin (Månadsvis) 0,4% 0,6% 0,1%  
07:00   EUR Finlands bytesbalans (Aug) 0,20B   0,10B  
07:00   EUR Finska bruttonationalprodukten (årsvis) (Aug) 2,5%   1,7%  
08:00   NOK Norges Handelsbalans (Sep) -1,2B   6,7B  
08:30   CHF Prisindex i producent och importled (Månadsvis) (Sep) -0,3% -0,1% -0,2%  
08:30   CHF Schweiz PPI (årsvis) (Sep) -2,0% -2,0% -1,9%  
08:45   EUR Frankrikes konsumentprisindex (årsvis) 0,9% 0,9% 1,0%
08:45   EUR Fransk konsumentprisindex (Månadsvis) (Sep) -0,3% -0,3% 0,5%  
08:45   EUR Franska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Sep) -0,4% -0,4% 0,5%
08:45   EUR Franska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Sep) 1,1% 1,1% 1,3%
10:25   USD FOMC-kommitténs medlem Bullard håller tal           
10:30   GBP Genomsnittlig förtjänst exklusive bonus (Aug) 3,8% 3,7% 3,9%
10:30   GBP Genomsnittligt inkomstindex+Bonus (Aug) 3,8% 4,0% 3,9%
10:30   GBP Woods, biträdande guvernör för BoE håller tal           
10:30   GBP BoE FPC finanspolitiska kommittés mötesprotokoll        
10:30   GBP Englands centralbankschef Carney talar           
10:30   GBP Förändring i antalet arbetssökande (Sep) 21,1K 26,5K 16,3K
10:30   GBP Förändring i sysselsättningen 3M/3M (Månadsvis) (Aug) -56K 23K 31K  
10:30   GBP Arbetslöshetssiffror (Aug) 3,9% 3,8% 3,8%  
10:40   EUR Spansk Auktion av 3-månaders Letras -0,581%   -0,566%  
11:00   EUR Tyska affärsklimatindexet ZEW på agendan (Okt) -25,3 -26,0 -19,9  
11:00   EUR Tyska finansanalytikers förtroendeindex (ZEW) (Okt) -22,8 -27,0 -22,5  
11:00   CNY Kinesiska M2 penningmängd (årsvis) 8,4%   8,2%  
11:00   CNY Nya lån i Kina 1.690,0B 1.350,0B 1.210,0B  
11:00   CNY Kinas utestående lånetillväxt (årsvis) 12,5%   12,4%  
11:00   CNY Kinas totala sociala finansiering 2.270,0B   1.980,0B  
11:00   PLN Polska konsumentprisindexet (årsvis) (Okt) 2,6% 2,6% 2,9%
11:00   PLN Polska konsumentprisindex (Månadsvis) (Okt) 0,0% -0,1% 0,0%
11:00   EUR Månatliga tyska ekonomiindex (Okt) -23,5 -33,0 -22,4  
11:40   EUR Tysk 2-årig Schatz auktion -0,700%   -0,730%  
11:45   GBP Auktion av 10-årig Statsobligation 0,630%   0,548%  
12:00   EUR Totala tillgångsreserver (Sep) 827,00B   836,51B
14:30   GBP MPC-ledamot Vlieghe talar           
14:30   USD NY Empire States tillverkningsindex (Okt) 4,00 1,00 2,00  
14:55   USD Redbook (Månadsvis) -0,2%   -1,1%  
14:55   USD Redbook (årsvis) 4,1%   5,5%  
15:00   USD FOMC-medlem Bostic håller tal           
15:30   INR Indiska handelsbalansen -10,86B -12,85B -13,45B  
16:30   NZD GlobalDairyTrade prisindex 0,5% 1,8% 0,2%  
17:30   USD Auktion av 3-månaders statsskuldväxel 1,640%   1,680%  
17:30   USD Auktion av 6-månaders Skuldväxel 1,620%   1,690%  
18:45   USD FOMC-medlemmen George talar           
21:30   USD FOMC-ledamot Duke håller tal           
23:45   NZD Konsumentprisindexet(KPI) (Kvartalsvis) (Q3) 0,7% 0,6% 0,6%  
23:45   NZD Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Q3) 1,5% 1,4% 1,7%  
Onsdag 16 oktober 2019
01:30   AUD WMI ledande index (Månadsvis) -0,1%   -0,2%
04:00   JPY Thomson Reuters IPSOS PKSI (Okt) 39,00   40,25  
04:00   CNY Kinas Thomson Reuters IPSOS PKSI (Okt) 69,30   68,54  
08:00   GBP Bilregistrering (årsvis) (Sep) 1,3%   -1,6%  
08:00   GBP Bilregistrering (Månadsvis) (Sep) 270,8%   -41,1%  
08:00   EUR Italiens bilregistrering (Månadsvis) (Sep) 59,8%   -41,9%  
08:00   EUR Italiens bilregistrering (årsvis) (Sep) 13,4%   -3,1%  
08:00   EUR Tysklands bilregistrering (Månadsvis) (Sep) -22,0%   -5,7%  
08:00   EUR Tysklands bilregistrering (årsvis) (Sep) 22,2%   -0,8%  
08:00   EUR Frankrikes bilregistrering (Månadsvis) (Sep) 34,2%   -24,9%  
08:00   EUR Frankrikes bilregistrering (årsvis) (Sep) 16,6%   -14,1%  
10:00   EUR Orderingången för den italienska industrin (Månadsvis) (Aug) 1,1% 1,9% -2,8%
10:00   EUR Italienska industrins orderingång (årsvis) (Aug) -10,0% -2,6% -0,8%
10:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (Månadsvis) (Aug) -0,30% 0,20% -0,60%
10:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (årsvis) (Aug) -2,20% -1,50% -0,70%
10:30   GBP Underliggande månadsvisa KPI (Månadsvis) (Sep) 0,2% 0,2% 0,4%  
10:30   GBP Konsumentprisindexet (årsvis) (Sep) 1,7% 1,7% 1,5%  
10:30   GBP Underliggande Producentprisindex (Månadsvis) (Sep) -0,1% 0,1% 0,2%  
10:30   GBP Underliggande Producentprisindex (årsvis) (Sep) 1,7% 1,9% 2,0%  
10:30   GBP Underliggande detaljhandelsprisindex (Månadsvis) (Sep) -0,2%   0,8%  
10:30   GBP Underliggande detaljhandelsprisindex (årsvis) (Sep) 2,4%   2,6%  
10:30   GBP Konsumentprisindexet (årsvis) (Sep) 1,7% 1,8% 1,7%  
10:30   GBP Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Sep) 0,1% 0,2% 0,4%  
10:30   GBP KPI, ej årstidsjusterat (Sep) 108,48   108,38
10:30   GBP Producent prisindexets input (Månadsvis) (Sep) -0,8% 0,2% -0,3%
10:30   GBP Producent prisindexets input (årsvis) (Sep) -2,8% -1,8% -0,9%
10:30   GBP Producent prisindexets output (Månadsvis) (Sep) -0,1% 0,1% -0,1%  
10:30   GBP Producent prisindexets output (årsvis) (Sep) 1,2% 1,3% 1,7%
10:30   GBP Detaljhandelssiffor (årsvis) (Sep) 2,4% 2,6% 2,6%  
10:30   GBP Detaljhandelsprisindex (Månadsvis) (Sep) -0,2% -0,1% 0,8%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis) (Sep) 0,3% 0,5% 0,4%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis) (Sep) -0,6%   -0,5%  
11:00   EUR Italiens KPI utöver tobak (Månadsvis) (Sep) 0,1%   0,3%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Sep) 1,4% 1,5% 0,0%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Sep) 0,2% 0,3% 0,5%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet (årsvis) (Sep) 1,0% 1,0% 0,9%
11:00   EUR Underliggande konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Sep) 0,4% 0,4% 0,4%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Sep) 0,8% 0,9% 1,0%  
11:00   EUR Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Sep) 0,2% 0,2% 0,1%  
11:00   EUR KPI exklusive Tobak (Månadsvis) (Sep) 0,2%   0,1%  
11:00   EUR KPI exklusive Tobak (årsvis) (Sep) 0,8% 1,0% 0,9%  
11:00   EUR HIKP utöver energi och livsmedel (årsvis) (Sep) 1,2% 1,2% 1,1%
11:00   EUR HIKP utöver energi och livsmedel (Månadsvis) (Sep) 0,3% 0,3% 0,2%  
11:00   EUR Handelsbalansen (Aug) 14,7B 17,5B 24,8B  
11:30   IDR Indonesiens fordonsförsäljning (årsvis) (Sep) -0,40%   -11,50%  
11:40   EUR Tysk 30-årig Bund auktion 0,070%   0,050%  
12:00   GBP Thomson Reuters IPSOS PKSI (Okt) 48,2   48,1  
12:00   EUR Italiens Thomson Reuters IPSOS PKSI (Okt) 40,80   40,56  
12:00   EUR Tysklands Thomson Reuters IPSOS PKSI (Okt) 54,00   54,56  
12:00   EUR Frankrikes Thomson Reuters IPSOS PKSI (Okt) 44,00   44,51  
13:00   USD MBA 30-årig bolåneränta 3,92%   3,90%  
13:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis) 0,5%   5,4%  
13:00   USD MBA Inköpsindex 250,6   252,2  
13:00   USD Marknadsindex för hypotekslån 585,5   574,5  
13:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån 2.505,8   2.418,1  
13:00   ZAR Sydafrikas Detaljhandelssiffror (årsvis) (Aug) 1,1% 1,5% 2,0%  
14:00   PLN Konsumentprisindexet (årsvis) (Sep) 2,4% 2,3% 2,2%  
14:30   USD Tokyos detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Sep) -0,1% 0,2% 0,2%  
14:30   USD Kontroll över detaljhandel (Månadsvis) (Sep) 0,0% 0,3% 0,3%  
14:30   USD Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Sep) -0,3% 0,3% 0,6%
14:30   USD Retail Sales (årsvis) (Sep) 4,10%   4,36%
14:30   USD Detaljhandelsomsättning exkl. gas/bilar (Månadsvis) (Sep) 0,0% 0,2% 0,4%
14:30   CAD Vanligt KPI (årsvis) 1,9% 1,8% 1,8%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Sep) 0,0%   -0,1%  
14:30   CAD Underliggande konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Sep) 1,9% 1,9% 1,9%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Sep) 1,9% 2,1% 1,9%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (Månadsvis) (Sep) -0,4% -0,2% -0,1%  
14:30   CAD Köp av utländsk värdepapper (Aug) 4,99B   -1,87B
14:30   CAD Köp av utländska värdepapper av kanadensare (Aug) -4,71B   12,45B  
14:30   CAD Median KPI (årsvis) 2,2% 2,1% 2,1%  
14:30   CAD Trimmat KPI (årsvis) 2,1% 2,1% 2,1%  
15:00   GBP Englands centralbankschef Carney talar           
15:00   USD Chicagos Fed verkställande direktör Evans håller tal           
16:00   USD Företagets inventering (Månadsvis) (Aug) 0,0% 0,2% 0,3%
16:00   USD NAHB husmarknadsindex (Okt) 71 68 68  
16:00   USD Detaljhandelslager utöver fordon (Aug) -0,2%      
17:00   USD Thomson Reuters IPSOS PCSI (Okt) 62,12   58,94  
17:00   BRL Brazil Thomson Reuters IPSOS PCSI (Okt) 50,11   47,08  
19:00   EUR Ordförande för tyska Bundesbank talar           
19:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde -6,858B   -3,673B  
20:00   USD Beige Book (Amerikanska centralbankens regionala konjunkturrapport)        
21:00   USD FOMC-medlemmen Brainard talar           
21:00   BRL CAGED jobb med lönelistor netto (Sep) 157,21K   121,39K  
22:00   USD US Utländska köp, T-obligationer (Aug) -30,50B   11,00B  
22:00   USD Totalt Kapitalflöde Netto (Aug) 70,50B 66,60B 43,30B
22:00   USD TIC nettot av långfristiga utländska transaktioner (Aug) -41,1B 74,3B 83,8B
22:00   USD TIC Netto långfristiga transaktioner, inklusive swaps (Aug) -65,40B   61,80B
22:30   USD API Veckovisa Råoljelager 10,500M   4,100M  
Torsdag 17 oktober 2019
00:10   AUD RBA Assisterande guvernör Debelle talar           
00:30   GBP Englands centralbankschef Carney talar           
02:30   AUD Förändring i sysselsättningen (Sep) 14,7K 15,3K 34,7K  
02:30   AUD Förändring i full sysselsättning (Sep) 26,2K   -15,5K  
02:30   AUD NAB kvartalsvisa företagsindex för affärsklimatet -2   5
02:30   AUD Antalet sysselsatta (Sep) 66,1% 66,2% 66,2%  
02:30   AUD Arbetslöshetssiffror (Sep) 5,2% 5,3% 5,3%  
02:30   SGD Icke-oljeexport (årsvis) (Sep) -8,10% -7,00% -8,90%  
02:30   SGD Icke-oljeexport (Månadsvis) (Sep) -3,30% -3,00% 6,70%  
02:30   SGD Singaporeanska handelsbalansen 3,830B   3,790B  
08:00   CHF Handelsbalansen (Sep) 4,020B 2,470B 1,720B
09:30   SEK Sveriges Arbetslöshetssiffror (Sep) 7,1% 6,7% 7,1%  
10:00   EUR Italienska handelsbalansen (Aug) 2,585B 6,210B 7,631B  
10:00   EUR Italiens handelsbalans i EU (Aug) 0,26B   3,58B  
10:00   PLN Lönesektor för Polska företag (årsvis) (Sep) 6,6% 7,1% 6,8%  
10:00   PLN Sysselsättningstillväxt (årsvis) (Sep) 2,6% 2,6% 2,6%  
10:30   GBP Undersökning om kreditvillkor från BOE        
10:30   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Sep) 0,2% -0,1% -0,3%  
10:30   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (årsvis) (Sep) 3,0% 2,8% 2,2%  
10:30   GBP Detaljhandelssiffor (årsvis) (Sep) 3,1% 3,2% 2,6%
10:30   GBP Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Sep) 0,0% 0,1% -0,3%
10:40   EUR Spansk 10-årig Obligacion auktion 0,253%   0,115%  
10:40   EUR Auktion av Spansk 3-åriga Bonos -0,447%   -0,477%  
10:40   EUR Spansk Auktion av 5-årig Bonos -0,221%   -0,331%  
11:00   EUR Fransk Auktion av 3-årig BTAN -0,63%   -0,66%  
11:00   EUR Franska 5-årig BTAN Auktion -0,43%   -0,50%  
Preliminär   PLN Penningpolitisk mötesprotokoll från NBP        
11:00   EUR Byggproduktion (Månadsvis) (Aug) -0,46%   -0,18%
12:00   EUR Portugals bytesbalans (Aug) -0,419B   -2,600B  
12:00   EUR Eurotoppmötet           
14:30   USD Bygglov (Månadsvis) (Sep) -2,7% -6,0% 7,7%  
14:30   USD Bygglov (Sep) 1,387M 1,340M 1,425M  
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd 1.679K 1.682K 1.689K
14:30   USD Nystartade husbyggen (Sep) 1,256M 1,320M 1,386M
14:30   USD Påbörjat bostadsbyggande , reviderat (Månadsvis) (Sep) -9,4% -8,6% 15,1%
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning 214K 212K 210K  
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt 214,75K   213,75K  
14:30   USD Philadelphia Fed tillverkningsindex (Okt) 5,6 7,3 12,0  
14:30   USD Philadelphia Federal Reserves månatliga index (Okt) 33,8   20,8  
14:30   USD Philly Federal Reserve CAPEX-index (Okt) 36,40   25,90  
14:30   USD Philly Fed Sysselsättningsindex (Okt) 32,9   15,8  
14:30   USD Philly Federal Reserve nya orderingångar (Okt) 26,2   24,8  
14:30   USD Philly Federal Reserve priser som betalas (Okt) 16,80   33,00  
14:30   CAD Förändring i sysselsättning utanför jordbrukssektorn 28,2K 56,5K 49,3K  
14:30   CAD Tillverkning och försäljning (Månadsvis) (Aug) 0,8% 0,7% -1,3%  
15:15   USD Graden av kapacitetsutnyttjandet (Sep) 77,5% 77,7% 77,9%  
15:15   USD Industriproduktion (Månadsvis) (Sep) -0,4% -0,1% 0,8%
15:15   USD Industriproduktion (årsvis) (Sep) -0,14%   0,38%
15:15   USD Tillverkning och produktion (Månadsvis) (Sep) -0,5% -0,2% 0,6%
16:30   USD Lagring av Naturgas 104B 106B 98B  
17:00   USD Råoljelager 9,281M 2,878M 2,927M  
17:00   USD EIA Refinery Crude Runs (Veckovis) -0,220M   -0,361M  
17:00   USD Crude Oil Imports 0,224M   -0,601M  
17:00   USD Cushing Crude Oil Inventories 1,276M   0,941M  
17:00   USD Distillate Fuel Production -0,147M   0,022M  
17:00   USD EIA veckovisa bränslelager -3,823M -2,375M -3,943M  
17:00   USD Gasoline Production -0,068M   -0,015M  
17:00   USD Heating Oil Stockpiles 0,516M   -0,779M  
17:00   USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (Veckovis) -2,6% 0,4% -0,7%  
17:00   USD Bensinvarulager -2,562M -1,209M -1,213M  
17:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel 0,000%   1,720%  
17:30   USD Auktion av 8-veckors skuldväxel 1,665%   1,710%
20:00   USD Chicagos Fed verkställande direktör Evans håller tal           
20:00   USD FOMC ledamot Barkin håller tal           
22:00   AUD RBA Vd Lowes Uttalande           
22:20   USD FOMC-medlemmen Williams talar           
Fredag 18 oktober 2019
01:30   JPY KPI, ej årstidsjusterat (Månadsvis) (Sep) 0,1%   0,2%  
01:30   JPY Prisindexet för företagens serviceutbud (årsvis) 0,5% 0,6% 0,6%  
01:30   JPY Konsumentprisindexet för kapitalvaror och tjänster (årsvis) (Sep) 0,3% 0,3% 0,5%  
01:30   JPY Rikstäckande konsumentprisindex (årsvis) (Sep) 0,2% 0,4% 0,3%  
01:30   JPY Nationellt konsumentprisindex (Månadsvis) 0,0%   0,0%  
01:50   JPY Utländska köp av obligationer 1.062,2B   -425,7B
01:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier 508,1B   1.072,5B  
04:00   CNY Kinesiska investeringar i anläggningstillgångar (årsvis) (Sep) 5,4% 5,4% 5,5%  
04:00   CNY Kinas BNP (Kvartalsvis) (Q3) 1,5% 1,5% 1,6%  
04:00   CNY Kinesiska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q3) 6,0% 6,1% 6,2%  
04:00   CNY Kinas BNP hittills i år (årsvis) (Q3) 6,2%   6,3%  
04:00   CNY Kinesiska industriproduktionen (årsvis) (Sep) 5,8% 5,0% 4,4%  
04:00   CNY Kinas industriproduktion hittills i år (årsvis) (Sep) 5,6%   5,6%  
04:00   CNY Kinesiska detaljhandelssiffror (årsvis) (Sep) 7,8% 7,8% 7,5%  
04:00   CNY Kinas årsvisa detaljhandelssiffror (årsvis) (Sep) 8,16%   8,21%  
04:00   CNY Arbetslöshetssiffror i Kina 5,2%   5,2%  
04:00   CNY Presskonferens från NBS           
08:00   EUR Tyska grossistpris index (årsvis) (Sep)     -1,1%  
08:00   EUR Tyska grossistpris index (Månadsvis) (Sep)     -0,8%  
10:00   CNY Utländska direktinvesteringar i Kina     6,90%  
10:00   PLN Polens Industrieproduktion (årsvis) (Sep)   5,0% -1,3%  
10:00   PLN Polens Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Sep)   0,5% 0,7%  
10:00   EUR Bytesbalansen (Aug)     20,6B  
10:00   EUR Bytesbalansen på kalendern (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Aug)   17,6B 29,8B  
10:30   HKD Hong Kongs Arbetslöshetssiffror (Sep)   2,9% 2,9%  
Preliminär   USD OPEC-möte           
12:00   EUR Eurotoppmötet           
13:30   INR Indiens FX Reserver, USD     437,83B  
Preliminär   INR Mötesprotokoll från RBI MPC        
16:00   USD FOMC-medlemmen George talar           
16:00   USD FOMC-medlemmen Kaplan talar           
16:30   USD FOMC-medlemmen Kashkari talar           
17:00   USD IMF Meetings        
17:30   USD FOMC-ledamot Clarida håller tal           
19:00   USD Baker Hughes Rig Count     712  
19:00   USD USA:s Baker Hughes totala räkning av riggar     856  
19:45   GBP Englands centralbankschef Carney talar           
20:00   USD Månatlig budgetrapport     -200,0B  
21:30   GBP CFTC GBPspekulativa nettopositioner     -73,2K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för aluminium     -75,4K  
21:30   USD CFTC Koppar spekulativa nettopositioner     -48,1K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner korn     -4,3K  
21:30   USD CFTC Crude Oil spekulativa nettopositioner     355,1K  
21:30   USD CFTC Guld spekulativa nettopositioner     275,6K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions     18,1K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för naturgas     -160,0K  
21:30   USD CFTC S&P 500 speculative net positions     54,1K  
21:30   USD CFTC Silver spekulativa nettopositioner     50,8K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för sojabönor     41,4K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner på vete     -3,4K  
21:30   CAD CFTC CAD spekulativa nettopositioner     5,3K  
21:30   MXN CFTC MXN spekulativa nettopositioner     115,4K  
21:30   CHF CFTC CHF spekulativa nettopositioner     -11,0K  
21:30   AUD CFTC AUD spekulativa nettopositioner     -46,9K  
21:30   BRL CFTC BRL spekulativa nettopositioner     -45,8K  
21:30   JPY CFTC JPY spekulativa nettopositioner     11,0K  
21:30   NZD CFTC NZD spekulativa nettopositioner     -38,2K  
21:30   EUR CFTC EUR spekulativa nettopositioner     -75,4K  
23:10   USD FOMC-medlemmen Kaplan talar           
23:15   GBP MPC medlem Cunliffe talar           
Lördag 19 oktober 2019
Preliminär   USD Rapport från finansministeriet        
17:00   USD IMF Meetings        
Söndag 20 oktober 2019
17:00   USD IMF Meetings        
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data