Κατεβάστε την εφαρμογήΚατεβάστε την εφαρμογή
  Ώρα : 04:23 (GMT +2:00)  
30/01/2023 - 05/02/2023
 
Ώρα Νομ. Γεγονός Τρέχον Πρόβλεψη Προηγούμενο
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023
10:00   CHF Πρόδρομοι Δείκτες KOF (Jan)   93,3 92,2  
10:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ισπανίας (ετήσια)     4,9% 5,7%  
10:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ισπανίας (μηνιαία)       0,2%  
10:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ισπανίας (μηνιαία)       -0,1%  
10:00   EUR Γρήγορος Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ισπανίας (ετήσια) (Jan)     4,7% 5,5%  
10:00   EUR Λιανικές Πωλήσεις Ισπανίας (ετήσια) (Dec)     -0,6%  
11:00   EUR Εμπορικό Ισοζύγιο Ιταλίας Εκτός ΕΕ (Dec)     2,01B  
11:00   EUR Γερμανικό ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q4)     0,0% 0,4%  
11:00   EUR Γερμανικό ΑΕΠ (ετήσια) (Q4)     0,8% 1,2%  
11:30   EUR Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη Πορτογαλίας (Jan)     1,2  
11:30   EUR Εμπιστοσύνη Καταναλωτή Πορτογαλίας (Jan)     -38,10  
12:00   EUR ΔΤΠ Ελλάδας (ετήσια) (Dec)     26,2%  
12:00   EUR Επιχειρηματική και Καταναλωτική Έρευνα (Jan)   97,0 95,8  
12:00   EUR Επιχειρηματικό Κλίμα (Jan)     0,54  
12:00   EUR Εμπιστοσύνη Καταναλωτή (Jan)   -20,9 -20,9  
12:00   EUR Προσδοκία Καταναλωτικού Πληθωρισμού (Jan)     23,7  
12:00   EUR Υπηρεσίες Κλίματος (Jan)   7,9 6,3  
12:00   EUR Βιομηχανικό Αίσθημα (Jan)   -0,6 -1,5
Αβέβαιος   EUR Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη Ισπανίας     -5,1  
13:25   BRL Έκθεση αγοράς Focus της BCB        
14:00   BRL Δείκτης πληθωρισμού IGP-M (μηνιαία) (Jan)   0,21% 0,45%  
14:30   BRL Καθαρός Λόγος Χρέους προς ΑΕΠ Βραζιλίας (Dec)     -20,1%  
14:30   BRL Υπόλοιπο Προϋπολογισμού (Dec)     57,000B  
14:30   BRL Πλεόνασμα Προϋπολογισμού (Dec)   -13,650B -70,371B  
14:30   BRL Ακαθάριστος Λόγος Χρέους προς ΑΕΠ (μηνιαία) (Dec)     74,5%  
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 12-μηνιαίου BTF     2,833%  
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 3-μηνιαίου BTF     2,285%  
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 6-μηνιαίου BTF     2,536%  
17:30   USD Επιχειρηματικός Δείκτης Mfg Ομοσπονδιακής Τράπεζας Ντάλας (Jan)     -18,8  
18:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 3 Μηνών     4,575%  
18:30   USD Δημοπρασία 6-μηνιαίων Ομολόγων     4,685%  
19:22   EUR Δείκτης Τιμών Παραγωγού Ιταλίας (μηνιαία) (Dec)     2,6%  
19:22   EUR Δείκτης Τιμών Παραγωγού Ιταλίας (ετήσια) (Dec)     29,4%  
Αβέβαιος   USD Έρευνα σχετικά με τους πιστωτικούς όρους (Loan Officer Survey)        
23:00   MXN Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (Dec)     -154,83B  
Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023
01:30   JPY λόγος θέσεων εργασίας/αιτήσεων (Dec)   1,36 1,35  
01:30   JPY Ποσοστό Ανεργίας (Dec)   2,5% 2,5%  
01:50   JPY Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Dec)     -1,2% 0,2%  
01:50   JPY Βιομηχανική Παραγωγή πρόβλεψη 1 (μηνιαία) (Jan)     2,8%  
01:50   JPY Βιομηχανική Παραγωγή πρόβλεψη 2 (μηνιαία) (Feb)     -0,6%  
01:50   JPY Μεγάλοι Λιανέμποροι, Πωλήσεις (μηνιαία)     -1,1%  
01:50   JPY Λιανικές Πωλήσεις (ετήσια) (Dec)   3,0% 2,5%  
02:30   AUD Στεγαστική Πίστη (Dec)     0,4%  
02:30   AUD Πίστωση Ιδιωτικού Τομέα (μηνιαία) (Dec)   0,5% 0,5%  
02:30   AUD Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Dec)     -1,0% 1,4%  
03:30   CNY Σύνθετος PMI Κίνας (Jan)     42,6  
03:30   CNY Βιομηχανικό Κέρδος Κίνας (ετήσια) (Jul)     0,80%  
03:30   CNY Βιομηχανικό Κέρδος Κίνας YTD (Dec)     -3,6%  
03:30   CNY Κατασκευαστικός PMI Κίνας (Jan)   49,7 47,0  
03:30   CNY Κινέζικος PMI Εκτός Κατασκευών (Jan)   52,0 41,6  
04:00   SGD Τραπεζικός Δανεισμός Σιγκαπούρης     816,5B  
04:30   SGD Ρυθμός Ανεργίας Σιγκαπούρης (Q4)       2,0%  
05:35   JPY Δημοπρασία 2-ετούς JGB     0,043%  
07:00   JPY Παραγγελίες Κατασκευών (ετήσια) (Dec)     -9,7%  
07:00   JPY Εμπιστοσύνη Νοικοκυριού (Jan)   30,5 30,3  
07:00   JPY Αρχή Ανοικοδόμησης (ετήσια) (Dec)   0,5% -1,4%  
07:00   SGD Επιχειρηματικές Προσδοκίες Σιγκαπούρης (Q4)     -20,00  
08:00   ZAR Μ3 Προμήθεια Χρήματος (ετήσια) (Dec)   8,90% 8,76%  
08:00   ZAR Πίστωση Ιδιωτικού Τομέα (Dec)   8,20% 8,30%  
08:30   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jan)     8,7%  
08:30   EUR Γαλλικές Δαπάνες Καταναλωτή (μηνιαία) (Dec)   1,0% 0,5%  
08:30   EUR Γαλλικό ΑΕΠ (ετήσια)       1,0%  
08:30   EUR Γαλλικό ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q4)     0,1% 0,2%  
09:00   EUR Γερμανικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών (μηνιαία) (Dec)   -2,2% -4,5%  
09:00   EUR Δείκτης Τιμών Εισαγωγών Γερμανίας (ετήσια) (Dec)   11,6% 14,5%  
09:00   EUR Γερμανικές Λιανικές Πωλήσεις (ετήσια) (Dec)     -5,9%  
09:00   EUR Γερμανικές Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Dec)   0,4% 1,1%  
09:30   CHF Λιανικές Πωλήσεις (ετήσια) (Dec)   -0,7% -1,3%  
09:45   EUR Γαλλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία)     0,5% -0,1%  
09:45   EUR Γαλλικός ΔΤΚ (ετήσια)       5,9%  
09:45   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Γαλλίας (ετήσια)       6,7%  
09:45   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Γαλλίας (μηνιαία)       -0,1%  
09:45   EUR Δείκτης Τιμών Παραγωγού Γαλλίας (μηνιαία)     1,2%  
09:45   EUR Δείκτης Τιμών Παραγωγού Γαλλίας (μηνιαία) (Dec)     1,2%  
10:00   EUR Ιταλικό ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q4)     -0,1% 0,5%  
10:00   EUR Ιταλικό ΑΕΠ (ετήσια) (Q4)     2,0% 2,6%  
10:30   HKD Μ3 Προμήθεια Χρήματος (Dec)     -1,1%  
10:55   EUR Γερμανική Αλλαγή Ανεργίας (Jan)   5K -13K  
10:55   EUR Γερμανικό Ποσοστό Ανεργίας (Jan)   5,5% 5,5%  
10:55   EUR Ανεργία Γερμανίας (Jan)     2,520M  
10:55   EUR Ανεργία n.s.a. Γερμανίας (Jan)     2,454M  
11:00   EUR Μηνιαίο Ποσοστό Ανεργίας Ιταλίας (Dec)   7,8% 7,8%  
11:00   EUR Τρέχων Λογαριασμός Ισπανίας (Nov)     2,70B  
11:00   EUR Έρευνα Τραπεζικού Δανεισμού ΕΚΤ        
11:30   GBP Πίστωση Καταναλωτών Τράπεζας της Αγγλίας (Dec)   1,200B 1,507B  
11:30   GBP Μ4 Προμήθεια Χρήματος (μηνιαία) (Dec)   1,2% -1,6%  
11:30   GBP Εγκρίσεις Υποθηκών (Dec)   43,00K 46,08K  
11:30   GBP Δανεισμός Υποθηκών (Dec)   3,70B 4,36B  
11:30   GBP Καθαρός Δανεισμός Σε Ιδιώτες   5,1B 5,9B  
11:30   EUR ΑΕΠ Πορτογαλίας (τριμηνιαία) (Q4)       0,4%  
11:30   EUR ΑΕΠ Πορτογαλίας (ετήσια) (Q4)       4,9%  
12:00   INR Ομοσπονδιακό Δημοσιονομικό Έλλειμμα (Dec)     9.781,54B  
12:00   EUR Πωλήσεις Λιανικής Ελλάδας (ετήσια) (Nov)     -2,2%  
12:00   EUR ΑΕΠ (ετήσια)     2,2% 2,3%  
12:00   EUR ΑΕΠ (τριμηνιαία)     -0,1% 0,3%  
12:10   EUR Δημοπρασία Ιταλικού δεκαετούς BTP     3,96%  
12:10   EUR Δημοπρασία Ιταλικού 5-ετούς BTP     3,48%  
12:30   EUR Δημοπρασία Γερμανικού εξαμηνιαίου Schatz     2,580%  
13:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Πορτογαλίας (ετήσια)       9,6%  
13:00   EUR ΔΤΚ Πορτογαλίας (μηνιαία)       -0,3%  
13:30   INR Επισκόπηση Νομισματικών και Πιστωτικών Πληροφοριών RBI        
14:00   MXN ΑΕΠ Μεξικού (τριμηνιαία)     0,3% 0,9%  
14:00   MXN ΑΕΠ Μεξικού (ετήσια)     4,3% 4,3%  
14:00   INR Παραγωγή Υποδομών (ετήσια) (Dec)     5,4%  
14:00   ZAR Εμπορικό Ισοζύγιο Νότιας Αφρικής (Dec)   5,50B 7,98B  
15:00   EUR Γερμανικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jan)     9,2% 8,6%  
15:00   EUR Γερμανικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jan)     1,0% -0,8%  
15:00   EUR ΕνΔΤΚ Γερμανίας (μηνιαία) (Jan)     1,3% -1,2%  
15:00   EUR ΕνΔΤΚ Γερμανίας (ετήσια) (Jan)     10,0% 9,6%  
15:30   USD Ωφέλη Απασχόλησης (τριμηνιαία) (Q4)     1,00%  
15:30   USD Δείκτης Κόστους Εργασίας (τριμηνιαία) (Q4)   1,1% 1,2%  
15:30   USD Μισθοί Απασχόλησης (τριμηνιαία) (Q4)     1,30%  
15:30   CAD ΑΕΠ (ετήσια)   3,50% 3,10%  
15:30   CAD ΑΕΠ (μηνιαία) (Nov)   0,1% 0,1%  
15:55   USD Redbook (ετήσια)     4,6%  
16:00   USD Δείκτης Τιμών Ακινήτων (μηνιαία) (Nov)   -0,4% 0,0%  
16:00   USD Δείκτης Τιμών Κατοικίας (ετήσια) (Nov)     9,8%  
16:00   USD Δείκτης Τιμών Ακινήτων (Nov)     392,7  
16:00   USD Σταθμισμένος S&Amp;P/CS Μεικτοί Δείκτες Τιμών Ακινήτων -20 (μηνιαία) (Nov)   -0,5% -0,5%  
16:00   USD Σύνθετος-20 S&P/CS HPI (χωρίς εποχική προσαρμογή (n.s.a.)) (μηνιαία) (Nov)     -0,8%  
16:00   USD S&Amp;P/CS Μεικτοί Δείκτες Τιμών Ακινήτων -20 (ετήσια) (Nov)   6,9% 8,6%  
16:45   USD Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών Chicago (Jan)   44,9 45,1
17:00   USD Εμπιστοσύνη Καταναλωτών CB (Jan)   109,0 108,3  
17:30   USD Έσοδα Υπηρεσιών Ομοσπονδιακής Τράπεζας Ντάλλας (Jan)     -0,6  
17:30   USD Προοπτικές Τομέα Υπηρεσιών Τέξας (Jan)     -19,8  
23:30   USD Εβδομαδιαίο Απόθεμα Αργού πετρελαίου API     3,378M  
23:30   AUD Δείκτης Βιομηχανίας Aig (Dec)     44,7  
23:45   NZD Αλλαγή Εργασίας (τριμηνιαία) (Q4)   0,3% 1,3%  
23:45   NZD Δείκτης Κόστους Εργασίας (ετήσια) (Q4)   4,2% 3,8%  
23:45   NZD Δείκτης Κόστους Εργασίας (τριμηνιαία) (Q4)   1,1% 1,1%  
23:45   NZD Ποσοστό Ανεργίας (Q4)   3,2% 3,3%  
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023
00:00   AUD PMI Κατασκευών   49,8 50,2  
02:01   GBP Δείκτης Τιμών Καταστημάτων BRC (ετήσια)     7,3%  
02:30   JPY Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Jan)   48,9 48,9  
02:30   IDR Nikkei PMI Ινδονησίας (Jan)     50,9  
03:45   CNY PMI Κατασκευών Caixin Κίνας (Jan)   49,5 49,0  
05:35   JPY Δημοπρασία 10-ετούς JGB     0,500%  
06:00   IDR Πληθωρισμός Ινδονησίας (μηνιαία)     0,66%  
06:00   IDR Πληθωρισμός Ινδονησίας (ετήσια)     5,51%  
07:00   INR PMI Κατασκευών Nikkei S&P Global (Jan)     57,8  
07:30   AUD Τιμές Αναλωσίμων (ετήσια)     15,6%  
08:00   INR Ινδία - Προϋπολογισμός της Ένωσης           
09:00   GBP Εθνικός δείκτης τιμών κατοικίας (ετήσια)     2,8%  
09:00   GBP Διεθνές HPI (μηνιαία)   -0,6% -0,1%  
10:15   EUR PMI Κατασκευών Ισπανίας (Jan)   47,9 46,4  
10:30   CHF PMI procure.ch (Jan)   54,3 54,1  
10:30   HKD ΑΕΠ Χονγκ Κονγκ (ετήσια)       -4,5%  
10:30   HKD ΑΕΠ Χονγκ Κονγκ (τριμηνιαία)       -2,6%  
10:45   EUR Ιταλικός PMI Κατασκευών (Jan)   49,6 48,5  
10:50   EUR Γαλλικός Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών (Jan)   50,8 50,8  
10:55   EUR Γερμανικός Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Jan)   47,0 47,0  
11:00   EUR Βιομηχαικός PMI Ελλάδας (Jan)     47,2  
11:00   EUR Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Jan)   48,8 48,8  
11:30   GBP Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Jan)   46,7 46,7  
12:00   USD Σύνοδος του ΟΠΕΚ           
12:00   EUR Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jan)     0,1% 0,3%  
12:00   EUR Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jan)     11,6% 11,6%  
12:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (μηνιαία) (Jan)     0,2% 0,2%  
12:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (ετήσια) (Jan)     11,2% 12,3%  
12:00   EUR Ρυθμός Ανεργίας Ελλάδας (Dec)     11,4%  
12:00   EUR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία)     -0,2% 0,6%  
12:00   EUR Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια)     5,4% 5,2%  
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jan)     9,1% 9,2%  
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία)     -0,3% -0,4%  
12:00   EUR ΔΤΚ, nsa (Jan)     120,52  
12:00   EUR ΕνΔΤΚ εκτός Ενέργειας & Τροφίμων (ετήσια) (Jan)     6,9% 6,9%  
12:00   EUR ΕνΔΤΚ εκτός Ενέργειας και Τροφίμων (μηνιαία)       0,7%  
12:00   EUR Ποσοστό Ανεργίας (Dec)   6,5% 6,5%  
12:30   EUR Δημοπρασία Γερμανικού δεκαετούς Ομολόγου     2,250%  
14:00   USD Τιμές Τριακονταετών Υποθηκών Ένωσης Τραπεζιτών Υποθηκών     6,20%  
14:00   USD Εφαρμογές Υποθηκών MBA (εβδομαδιαία)     7,0%  
14:00   USD Δείκτης Αγορών MBA     205,4  
14:00   USD Δείκτης Αγοράς Υποθήκης     255,3  
14:00   USD Δείκτης Αναχρηματοδότησης Υποθήκης     502,3  
14:00   BRL ΔΤΠ Βραζιλίας (μηνιαία) (Dec)     -0,54%  
14:00   ZAR Τοπικές Πωλήσεις Οχημάτων (ετήσια) (Jan)     16,20%  
14:00   ZAR Τοπικές Πωλήσεις Οχημάτων (Jan)     41,78K  
15:00   BRL PMI Κατασκευών S&P Global (Jan)     44,2  
15:15   USD Μη Αγροτική Αλλαγή Εργασίας ADP (Jan)   170K 235K  
15:45   EUR Συνέντευξη Τύπου της ECB           
16:30   CAD Δείκτης Διευθυντών Αγορών Κατασκευών (Jan)     49,2  
16:45   USD PMI Κατασκευών (Jan)   46,8 46,8  
17:00   USD Δαπάνες Κατασκευών (μηνιαία) (Dec)   -0,1% 0,2%  
17:00   USD ISM Απασχόληση Κατασκευαστικών (Jan)   50,0 51,4  
17:00   USD Δείκτης Νέων Παραγγελιών Κατασκευαστικών ISM (Jan)     45,2  
17:00   USD Δείκτης Βιομηχανίων ISM (Jan)   48,0 48,4  
17:00   USD Βιομηχανικές Τιμές ISM (Jan)   40,0 39,4  
17:00   USD JOLTs Θέσεις Εργασίας (Dec)   10,200M 10,458M  
17:30   USD Απογραφή Αργού Πετρελαίου     0,533M  
17:30   USD ΕΙΑ - Κατανάλωση αργού πετρελαίου από διυλιστήρια (Crude Runs) (εβδομαδιαία)     0,128M  
17:30   USD Εισαγωγές Αργού Πετρελαίου     -1,791M  
17:30   USD Αποθέματα Αργού Πετρελαίου στο Cushing της Οκλαχόμα     4,267M  
17:30   USD Παραγωγή Αποσταγμάτων Πετρελαίου     -0,009M  
17:30   USD Εβδομαδιαίες Μετοχές Αποσταγμάτων EIA     -0,507M  
17:30   USD Παραγωγή Βενζίνης     -0,034M  
17:30   USD Αποθέματα Πετρελαίου Θέρμανσης     -0,234M  
17:30   USD EIA - Εβδομαδιαίο ποσοστό χρησιμοποίησης διυλιστηρίων (εβδομαδιαία)     0,8%  
17:30   USD Αποθέματα Βενζίνης   1,767M 1,763M  
17:30   MXN Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών (Jan)     51,30  
20:00   BRL Εμπορικό Ισοζύγιο Βραζιλίας     4,80B  
21:00   USD Δήλωση FOMC        
21:00   USD Απόφαση Επιτοκίου   4,75% 4,50%  
21:30   USD Συνέντευξη Τύπου της FOMC           
23:00   BRL Απόφαση Επιτοκίου Βραζιλίας   13,75% 13,75%  
23:45   NZD Συγκαταθέσεις Κτιρίων (μηνιαία) (Dec)     7,0%  
23:45   NZD Αλλαγή Εργασίας (τριμηνιαία) (Q4)   0,3% 1,3%  
23:45   NZD Ποσοστό Συμμετοχής (Q4)   71,70% 71,70%  
23:45   NZD Ποσοστό Ανεργίας (Q4)   3,3% 3,3%  
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023
01:50   JPY Αγορά Ξένων Ομολόγων     -344,2B  
01:50   JPY Ξένες Επενδύσεις σε Μετοχές JP     -83,0B  
01:50   JPY Νομισματική Βάση (ετήσια)   -3,2% -6,1%  
02:30   AUD Εγκρίσεις Κτιρίων (μηνιαία) (Dec)     1,1% -9,0%  
02:30   AUD Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη Τριμήνου NAB     9  
02:30   AUD Εγκρίσεις Μονοκατοικιών (Dec)       -2,5%  
05:35   JPY Δημοπρασία 10-ετούς JGB     0,500%  
09:00   EUR Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Γερμανίας nsa (Dec)     16,9B  
09:00   EUR Εξαγωγές Γερμανίας (μηνιαία) (Dec)   -3,5% -0,3%  
09:00   EUR Εισαγωγές Γερμανίας (μηνιαία) (Dec)   -0,5% -3,3%  
09:00   EUR Γερμανικό Εμπορικό Ισοζύγιο (Dec)   9,0B 10,8B  
09:45   EUR Γαλλικός Κυβερνητικός Προϋπολογισμός (Dec)     -159,3B  
10:00   CHF Κλίμα Καταναλωτή SECO (Q1)     -38  
10:00   EUR Μεταβολή Ανεργίας Ισπανίας   -15,2K -43,7K  
10:00   BRL IPC-FIPE Δείκτης Πληθωρισμού (μηνιαία) (Jan)     0,54%  
11:00   EUR Δημοπρασία Ισπανικού δεκαετούς Obligacion     3,306%  
12:00   EUR Ρυθμός Ανεργίας Ελλάδας (Dec)     11,4%  
13:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού δεκαετούς ΒΤΑΝ Γαλλικού 210ετούς ΟΑΤ     2,77%  
14:00   GBP Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής ψηφίζει περικοπή (Jan)   0 0  
14:00   GBP Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής ψηφίζει αύξηση (Jan)   7 7  
14:00   GBP Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής ψηφίζει αμετάβλητο (Jan)   2 2  
14:00   GBP Απόφαση Επιτοκίου (Jan)   4,00% 3,50%  
14:00   GBP Πρακτικά Συνεδρίας MPC        
14:30   USD Απολύσεις Challenger (Jan)     43,651K  
14:30   USD Προκλητικές Περικοπές Θέσεων Εργασίας (ετήσια)     129,1%  
15:00   SGD PMI Σιγκαπούρης     49,7  
15:15   EUR Ρυθμός Διευκόλυνσης Καταθέσεων (Feb)   2,50% 2,00%  
15:15   EUR ΕΚΤ Διευκόλυνση Οριακής Χρηματοδότησης     2,75%  
15:15   EUR Δήλωση Νομισματικής Πολιτικής ΕΚΤ        
15:15   EUR Απόφαση Επιτοκίου (Feb)   3,00% 2,50%  
15:30   USD Συνεχιζόμενες Αιτήσεις Ανεργίας   1.675K 1.675K  
15:30   USD Αρχικές Απαιτήσεις Άνευ Εργασίας   200K 186K  
15:30   USD Επιδόματα ανεργίας Μέσος 4 Εβδομάδων     197,50K  
15:30   USD Μη-Αγροτική Παραγωγικότητα (τριμηνιαία) (Q4)     2,4% 0,8%  
15:30   USD Κόστος Εργασίας Μονάδας (τριμηνιαία) (Q4)     1,5% 2,4%  
15:30   CAD Άδειες Κτιρίων (μηνιαία) (Dec)   1,5% 14,1%  
15:45   EUR Συνέντευξη Τύπου της ECB           
Αβέβαιος   EUR Δημοπρασία Γαλλικού δεκαετούς ΒΤΑΝ Γαλλικού 210ετούς ΟΑΤ     2,77%  
16:15   GBP Ομιλία του Κυβερνήτη της BoE, Bailey           
17:00   USD Διαρκή με εξαίρεση την Άμυνα (μηνιαία) (Dec)     6,3%  
17:00   USD Διαρκή αγαθά εξαιρούμενων των μεταφορών (μηνιαία) (Dec)     -0,1%  
17:00   USD Παραγγελίες Εργοστασίου (μηνιαία) (Dec)   2,3% -1,8%  
17:00   USD Εργοστασιακές παραγγελίες προ μεταφορών (μηνιαία) (Dec)     -0,8%  
17:15   EUR Ομιλία της Προέδρου της ΕΚΤ, Λαγκάρντ           
17:30   USD Αποθήκευση Φυσικού Αερίου     -91B  
18:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 4 Εβδομάδων     4,500%  
18:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 8 εβδομάδων     4,525%  
19:30   CHF Ομιλία Πρόεδρου της SNB Thomas Jordan        
20:30   EUR Ομιλία της Προέδρου της ΕΚΤ, Λαγκάρντ           
23:30   AUD Δείκτης Κατασκευών Aig (Dec)     48,2  
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023
00:00   AUD PMI Υπηρεσιών   48,3 47,3  
02:30   AUD Στεγαστικά Δάνεια (μηνιαία)     -2,0%  
02:30   AUD Επενδύσεις Οικιακής Χρηματοδότησης (μηνιαία)     -3,6%  
02:30   JPY PMI Υπηρεσιών (Jan)     52,4  
02:30   HKD ΡΜΙ Κατασκευαστικών Χονγκ Κονγκ (Jan)     49,6  
03:45   CNY PMI Υπηρεσιών Caixin Κίνας (Jan)   51,6 48,0  
07:00   INR PMI Υπηρεσιών Nikkei (Jan)     58,5  
07:00   SGD Πωλήσεις Λιανικής Σιγκαπούρης (μηνιαία) (Dec)     -3,7%  
07:00   SGD Πωλήσεις Λιανικής Σιγκαπούρης (ετήσια) (Dec)     6,2%  
09:15   ZAR PMI Συνολικής Οικονομίας HSBC (Jan)     50,2  
09:45   EUR Γαλλική Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Dec)   0,2% 2,0%  
10:15   EUR PMI Υπηρεσιών Ισπανίας (Jan)   50,5 51,6  
10:30   CHF Ομιλία του μέλους διοικ. συμβουλίου της SNB, Maechler           
10:30   HKD Πωλήσεις Λιανικής Χονγκ-Κονγκ (ετήσια) (Dec)     -4,2%  
10:45   EUR Σύνθετος PMI Ιταλίας (Jan)     49,6  
10:45   EUR Ιταλικός PMI Υπηρεσιών (Jan)   51,0 49,9  
10:50   EUR French S&P Global Composite PMI (Jan)   49,0 49,0  
10:50   EUR Γαλλικές Υπηρεσίες Δείκτη Υπεύθυνου Προμηθειών (Jan)   49,2 49,2  
10:55   EUR Γερμανικός Σύνθετος PMI (Jan)   49,7 49,7  
10:55   EUR Γερμανικές Υπηρεσίες Δείκτη Διαχειριστή Προμηθειών (Jan)   50,4 50,4  
11:00   EUR Σύνθετος PMI S&P Global (Jan)   50,2 50,2  
11:00   EUR Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών (Jan)   50,7 50,7  
11:30   GBP Σύνθετος PMI (Jan)   47,8 47,8  
11:30   GBP Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών (Jan)   48,0 48,0  
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Dec)   -0,4% -0,9%  
12:00   EUR Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Dec)   22,6% 27,1%  
14:00   BRL Βιομηχανική Παραγωγή Βραζιλίας (μηνιαία) (Dec)     -0,1%  
14:00   BRL Βιομηχανική Παραγωγή Βραζιλίας (ετήσια) (Dec)   -1,2% 0,9%  
14:15   GBP Ομιλία του μέλους της MPC της BoE, Pill           
15:00   BRL Σύνθετος PMI S&P Global (Jan)     49,1  
15:00   BRL PMI Υπηρεσιών S&P Global (Jan)     51,0  
15:00   EUR Ομιλία του Elderson της ΕΚΤ           
15:30   USD Μέσες Ωριαίες Αποδοχές (Ετήσια) (ετήσια) (Jan)   4,3% 4,6%  
15:30   USD Δείκτης Μέσων Ωριαίων Απολαβών (μηνιαία) (Jan)   0,3% 0,3%  
15:30   USD Δείκτης Μέσων Εβδομαδιαίων Απολαβών (Jan)   34,3 34,3  
15:30   USD Μισθοδοσία Κυβέρνησης (Jan)     3,0K  
15:30   USD Μισθοδοσία Βιομηχανίας (Jan)   5K 8K  
15:30   USD Μη-Αγροτική Μισθοδοσία (Jan)   185K 223K  
15:30   USD Ρυθμός Συμμετοχής (Jan)     62,3%  
15:30   USD Μισθοί – Σημείο Αναφοράς     374,00  
15:30   USD Μισθοδοσίες - Σημείο Αναφοράς, n.s.a.     462,00K  
15:30   USD Ιδιωτικές Μη Αγροτικές Πληρωμές (Jan)   168K 220K  
15:30   USD Δείκτης Ανεργίας U6 (Jan)     6,5%  
15:30   USD Ποσοστό Ανεργίας (Jan)   3,6% 3,5%  
16:45   USD Σύνθετος PMI S&P Global (Jan)     46,6  
16:45   USD Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών (Jan)   46,6 46,6  
17:00   USD Επιχειρηματική Δραστηριότητα Μη Κατασκευαστικών ISM (Jan)   59,5 54,7  
17:00   USD ISM Απασχόληση Μη-Κατασκευαστικών (Jan)     49,8  
17:00   USD ISM Νέες Παραγγελίες Μη-Κατασκευαστικών (Jan)     45,2  
17:00   USD Μη-Βιομηχανικός Δείκτης ISM (Jan)   50,3 49,6  
17:00   USD ISM Τιμές Μη-Κατασκευαστικών (Jan)     67,6  
20:00   USD Baker Hughes Μετρητής Εξεδρών     609  
20:00   USD Η.Π.Α. - Συνολικός αριθμός εξεδρών γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου Baker Hughes     771  
22:30   GBP CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις GBP     -23,9K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις αλουμινίου     5,9K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις Χαλκού     20,2K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις καλαμποκιού     277,4K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις Αργού Πετρελαίου     249,8K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις Χρυσού     157,7K  
22:30   USD CFTC Nasdaq 100 - κερδοσκοπικές καθαρές θέσεις     -25,3K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις φυσικού αερίου     -171,0K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις S&P 500     -209,0K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις Ασημιού     25,7K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις σόγιας     155,2K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις σιταριού     -48,3K  
22:30   CAD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις CAD     -30,7K  
22:30   MXN CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις MXN     -48,7K  
22:30   CHF CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις CHF     -9,5K  
22:30   AUD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις AUD     -33,2K  
22:30   BRL CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις BRL     22,8K  
22:30   JPY CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις JPY     -21,6K  
22:30   NZD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις NZD     2,2K  
22:30   EUR CFΤC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις EUR     134,3K  
Λεζάντα
Ομιλία
Πρώιμη Δημοσίευση
Αναθεωρημένη Δεδομένα
Ανάκτηση Δεδομένων