_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 14:25 (GMT +7:00)  
09/08/2020 - 15/08/2020
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
10/8/2020
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Nhật Bản - Ngày của Ngọn Núi
21:00   USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 6) 5.889M   5.371M
11/8/2020
13:00   GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 6) -1.2% -1.1% -0.3%  
13:00   GBP Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 7) 94.4K 10.0K -28.1K
16:00   EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 8) 71.5 58.0 59.3  
19:00   USD EIA Short-Term Energy Outlook        
19:30   USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 7) 0.6% 0.3% -0.2%  
12/8/2020
09:00   NZD Quyết Định Lãi Suất 0.25% 0.25% 0.25%  
09:00   NZD Bản Công Bố Lãi Suất của RBNZ        
10:00   NZD Cuộc Họp Báo của NHTW Niu-Di Lân           
13:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   -20.4% -20.5% -2.2%  
13:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP 8.7% 8.0% 1.8%  
13:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   -21.7% -22.4% -1.7%  
13:00   GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng 6) 11.0% 10.0% 8.3%
13:00   GBP Thay Đổi GDP Hàng Tháng (3 tháng/3 tháng) -20.4% -21.2% -18.7%
19:30   USD CPI Lõi (Tháng 7) 0.6% 0.2% 0.2%  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô -4.512M -2.875M -7.373M  
13/8/2020
08:30   AUD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 7) 114.7K 40.0K 210.8K  
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu 963K 1,120K 1,191K
14/8/2020
09:00   CNY Sản Lượng Công Nghiệp của Trung Quốc (Tháng 7) 4.8% 5.1% 4.8%  
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng 7) 1.9% 1.3% 8.3%
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 7) 1.2% 1.9% 8.4%
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu