_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 14:50 (GMT +7:00)  
05/12/2021 - 11/12/2021
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
7/12/2021
18:30   USD Hàng Hóa Xuất Khẩu     207.60B  
20:30   USD Hàng Hóa Nhập Khẩu     288.50B  
20:30   USD Năng Suất Phi Nông Nghiệp ()   -4.9% -5.0%  
20:30   USD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 10)   -67.00B -80.90B  
20:30   USD Phí Tổn Nhân Công Đơn Vị ()   8.3% 8.3%  
22:13   CNY Hàng Hóa Xuất Khẩu Trung Quốc (Tháng 11)   17.2% 27.1%  
22:13   CNY Hàng Hóa Nhập Khẩu Trung Quốc (Tháng 11)   19.5% 20.6%  
22:13   CNY Cán Cân Mậu Dịch Trung Quốc (USD) (Tháng 11)   82.75B 84.54B  
8/12/2021
04:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API     -0.747M  
22:00   USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 10)     10.438M  
22:30   USD Dự Trữ Dầu Thô     -0.910M  
22:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma     1.159M  
9/12/2021
01:00   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm     1.444%  
08:30   CNY CPI Trung Quốc (Tháng 11)   2.5% 1.5%  
08:30   CNY CPI Trung Quốc (Tháng 11)   0.3% 0.7%  
08:30   CNY PPI Trung Quốc (Tháng 11)   12.6% 13.5%  
Ướm thử   CNY Khoản Cho Vay Mới của Trung Quốc     826.2B  
20:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   228K 222K
10/12/2021
00:00   USD Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE)        
20:30   USD CPI Lõi (Tháng 11)   4.9% 4.6%  
20:30   USD CPI Lõi (Tháng 11)   0.5% 0.6%  
20:30   USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 11)   0.7% 0.9%  
22:00   USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 12)     70.0 63.5  
22:00   USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 12)     67.0 67.4  
11/12/2021
01:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     467  
01:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     569  
02:00   USD Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 11)   -179.0B -165.0B  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu