_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 08:52 (GMT +7:00)  
28/02/2021 - 06/03/2021
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
28/2/2021
09:00   VND Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Việt Nam 0.70%   -0.97%  
14:00   CNY Chỉ Số PMI Hỗn Hợp của Trung Quốc (Tháng 2) 51.6   52.8  
14:00   CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 2) 50.6 51.1 51.3  
14:00   CNY Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 2) 51.4   52.4  
1/3/2021
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Hàn Quốc - Ngày Độc Lập
04:30   AUD Chỉ Số Sản Xuất của AIG (Tháng 2) 58.8   55.3  
07:30   AUD Lợi Nhuận Hoạt Động Gộp Công Ty (Quý 4) -6.6% -4.0% 3.2%  
07:30   AUD Cho Vay Mua Nhà 12.3%   7.1%  
08:45   CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Caixin Trung Quốc (Tháng 2) 50.9 51.5 51.5  
14:30   CHF Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 1) -0.5%   5.4%
15:15   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Tây Ban Nha (Tháng 2) 52.9 52.0 49.3  
15:30   SEK Swedish GDP -2.2%   -2.4%
15:30   CHF PMI procure.ch (Tháng 2) 61.3 60.0 59.4  
15:45   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Italy (Tháng 2) 56.9 57.0 55.1  
15:50   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 2) 56.1 55.0 51.6  
15:55   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 2) 60.7 60.6 57.1  
16:00   EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 2) 57.9 57.7 54.8  
16:30   GBP Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 2) 55.1 54.9 54.1  
17:00   EUR CPI của Italy (Tháng 2)   0.1%   0.7%  
18:25   BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB        
20:00   EUR CPI Đức (Tháng 2)   0.7% 0.5% 0.8%  
20:30   CAD Tài Khoản Vãng Lai (Quý 4) -7.3B -8.3B -10.5B
21:00   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
21:05   USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC           
21:45   USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 2) 58.6 58.5 59.2  
22:00   USD Chỉ Số Việc Làm Sản Xuất của ISM (Tháng 2) 54.4 53.0 52.6  
22:00   USD Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM (Tháng 2) 60.8 58.8 58.7  
22:20   EUR Bài Phát Biểu của Buch, Phó Chủ Tịch Buba Đức           
22:20   EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB           
23:10   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu           
2/3/2021
06:30   JPY Tỷ lệ việc làm/đơn xin việc (Tháng 1) 1.10 1.06 1.06  
06:50   JPY Chi Phí Đầu Tư (Quý 4) -4.8%   -10.6%  
07:30   AUD Chấp Thuận Xây Dựng (Tháng 1) -19.4% -3.0% 12.0%
07:30   AUD Tài Khoản Vãng Lai (Quý 4) 14.5B 13.1B 10.0B  
10:30   AUD Quyết Định Lãi Suất (Tháng 3) 0.10% 0.10% 0.10%  
10:30   AUD Bản Công Bố Lãi Suất của RBA        
10:45   JPY Đấu Giá JGB 10 Năm 0.131%   0.053%  
14:00   GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng 2) 6.9% 5.6% 6.4%  
14:00   GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng 2) 0.7% -0.3% -0.2%
14:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ của Đức (Tháng 1) -4.5% -0.3% -9.1%
15:00   EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Tây Ban Nha 44.4K   76.2K  
15:00   BRL Chỉ Số Lạm Phát IGP-Fipe (Chỉ Số Giá Tổng Quát - Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Fipe) (Tháng 2) 0.23%   0.86%  
15:55   EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 2) 9K -13K -37K
15:55   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Đức (Tháng 2) 6.0% 6.0% 6.0%  
17:00   EUR CPI Lõi (Tháng 2)   1.1% 1.4% 1.4%  
17:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 2)   0.9% 0.9% 0.9%  
20:30   CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng 12) 0.1% 0.3% 0.8%
20:30   CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý 4) -3.23%   -5.33%
20:30   CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý 4) 2.3%   8.9%  
20:30   CAD GDP theo dữ liệu Hàng Năm Hóa (Quý 4) 9.6% 7.5% 40.6%
20:40   EUR Bài Phát Biểu của Panetta, từ ECB           
21:00   EUR ECB McCaul Speaks           
22:20   NZD Chỉ Số Giá Cả GlobalDairyTrade 15.0%   3.0%  
3/3/2021
01:00   USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC           
02:00   USD Bài Phát Biểu của Daly, Thành Viên FOMC           
04:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API 7.356M -1.850M 1.026M  
04:45   NZD Cho Phép Xây Dựng (Tháng 1) 2.1%   5.1%
07:30   AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý 4) 3.1% 2.5% 3.3%  
07:30   AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý 4) -1.1% -1.8% -3.7%
07:30   JPY Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 2) 46.3   46.1  
08:45   CNY Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Caixin Trung Quốc (Tháng 2) 51.5   52.0  
08:45   CNY Chỉ Số PMI Hỗn Hợp của Trung Quốc (Tháng 2)     52.8  
13:45   CHF GDP Thụy Sỹ     7.2%  
14:30   CHF CPI Thụy Sỹ (Tháng 2)   0.4% 0.1%  
15:15   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Tây Ban Nha (Tháng 2)   43.0 41.7  
15:45   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Italy (Tháng 2)   46.0 44.7  
15:50   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 2)   43.6 47.3  
15:55   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 2)   45.9 46.7  
16:00   EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 2)   48.1 47.8  
16:00   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 2)   44.7 45.4  
16:30   GBP Chỉ Số Quản Lý Sức Mua Hỗn Hợp (Tháng 2)   49.8 41.2  
16:30   GBP Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 2)   49.7 39.5  
Ướm thử   USD Cuộc họp OPEC           
19:00   BRL GDP Brazil (Quý 4)   -1.6% -3.9%  
19:00   BRL GDP Brazil (Quý 4)   2.8% 7.7%  
19:30   GBP Phát Hành Ngân Sách Hàng Năm           
20:00   EUR Bài Phát Biểu của Panetta, từ ECB           
20:15   USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 2)   177K 174K  
20:30   CAD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 1)   3.5% -4.1%  
21:45   USD PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 2)   58.8 58.7  
21:45   USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 2)   58.9 58.3  
22:00   USD Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 2)     55.2  
22:00   USD Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 2)   58.7 58.7  
22:00   EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB           
22:30   USD Dự Trữ Dầu Thô   -0.928M 1.285M  
22:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma     2.807M  
23:00   GBP Bài Phát Biểu của Tenreyro, Thành Viên MPC           
4/3/2021
00:00   USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC           
02:00   USD Báo cáo Beige Book        
02:30   EUR Bài Phát Biểu của Schnabel từ ECB           
03:15   NZD Bài Phát Biểu của Orr, Thống Đốc RBNZ           
04:00   BRL Công Việc theo Bảng Lương Ròng của CAGED   122.00K -67.90K  
06:00   KRW CPI Hàn Quốc (Tháng 2)   1.0% 0.6%  
06:05   USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC           
07:30   AUD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 1)   0.6% 0.6%  
07:30   AUD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 1)   6.500B 6.785B  
15:30   EUR Chỉ số PMI Xây Dựng IHS Markit (Tháng 2)     46.6  
16:00   EUR Báo Cáo Hàng Tháng của ECB        
16:30   GBP PMI Xây Dựng (Tháng 2)   51.0 49.2  
Ướm thử   USD Cuộc họp OPEC           
17:00   EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha     0.271%  
17:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 1)   -1.1% 2.0%  
17:00   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 1)   8.3% 8.3%  
20:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   750K 730K
20:30   USD Năng Suất Phi Nông Nghiệp (Quý 4)   -4.7% -4.8%  
20:30   USD Phí Tổn Nhân Công Đơn Vị (Quý 4)   6.6% 6.8%  
20:30   CAD Năng Suất Lao Động (Quý 4)     -10.3%  
22:00   USD Đơn Hàng Nhà Máy (Tháng 1)   2.1% 1.1%  
5/3/2021
14:00   EUR Đơn Hàng Nhà Máy của Đức (Tháng 1)   0.7% -1.9%  
15:30   GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Tháng 2)   0.3% -0.3%  
15:30   GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax     5.4%  
19:00   BRL Sản Lượng Công Nghiệp của Brazil (Tháng 1)   2.2% 8.2%  
20:30   USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (YOY) (Tháng 2)   5.3% 5.4%  
20:30   USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Tháng 2)   0.2% 0.2%  
20:30   USD Hàng Hóa Xuất Khẩu     184.20B  
20:30   USD Hàng Hóa Nhập Khẩu     252.30B  
20:30   USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Tháng 2)   180K 49K  
20:30   USD Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 2)     61.4%  
20:30   USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tư Nhân (Tháng 2)   194K 6K  
20:30   USD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 1)   -67.50B -66.60B  
20:30   USD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 2)   6.3% 6.3%  
20:30   CAD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 1)   -1.40B -1.67B  
21:00   GBP Bài phát biểu của Haskel, thành viên MPC           
22:00   CAD Chỉ Số PMI Ivey (Tháng 2)     48.4  
6/3/2021
01:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     305  
01:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     397  
02:00   USD Ngân Sách Liên Bang Mỹ     -430.0B  
03:30   GBP Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC     31.0K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC     511.8K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC     215.7K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC     -5.4K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC     -31.3K  
03:30   AUD Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC     -1.6K  
03:30   BRL Vị thế thuần mang tính đầu cơ BRL CFTC     -15.9K  
03:30   JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC     28.6K  
03:30   EUR Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC     138.4K  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu