_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 01:44 (GMT +7:00)  
17/11/2019 - 23/11/2019
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
18/11/2019
16:00   EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB           
19/11/2019
00:00   USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC           
04:00   USD Các Giao Dịch Dài Hạn Ròng của TIC (Tháng 9) 49.5B   -41.2B
05:05   AUD Bài Phát Biểu của Kent, Trợ Lý Thống Đốc RBA           
07:30   AUD Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ        
15:30   EUR Bài phát biểu của Hakkarainen từ ECB           
18:00   GBP Đơn Đặt Hàng Xu Hướng Công Nghiệp của CBI (Tháng 11) -26 -31 -37  
20:30   USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 10) 1.461M 1.385M 1.391M  
20:30   USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 10) 5.0% 0.0% -2.7%  
20:30   USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 10) 1.314M 1.320M 1.266M
20:30   USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 10) 3.8%   -7.9%
21:00   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
20/11/2019
04:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API 5.954M   -0.500M  
06:50   JPY Hàng Hóa Xuất Khẩu (Tháng 10) -9.2% -7.6% -5.2%  
06:50   JPY Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 10) 17.3B 301.0B -124.8B  
08:30   CNY Lãi Suất của PBOC 4.15% 4.20% 4.20%  
14:00   EUR PPI của Đức (Tháng 10) -0.2% -0.1% 0.1%  
16:00   EUR Đánh Giá về Độ Ổn Định Tài Chính của ECB        
22:30   USD Dự Trữ Dầu Thô 1.379M 1.543M 2.219M  
22:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma -2.295M   -1.229M  
21/11/2019
02:00   USD Biên Bản Họp của FOMC        
15:10   EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB           
16:40   EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB           
Ướm thử   GBP Buổi Điều Trần của Ủy Ban Tài Chính MPC        
19:30   EUR ECB Công Bố Báo Cáo Cuộc Họp Chính Sách Tiền Tệ        
20:30   USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC           
20:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu 227K 219K 227K
20:30   USD Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 11) 10.4 7.0 5.6  
20:30   USD Việc Làm của Fed Philly (Tháng 11) 21.5   32.9  
22:00   USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 10) 5.46M 5.47M 5.36M
22:00   USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 10) 1.9% 1.4% -2.5%
22:10   USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC           
22/11/2019
01:30   EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB           
06:30   JPY CPI Lõi Quốc Gia (Tháng 10)   0.4% 0.3%  
07:30   JPY Chỉ Số PMI Dịch Vụ       49.7  
14:00   EUR GDP Đức ()   0.5% 0.3%  
14:00   EUR GDP Đức ()   0.1% -0.2%  
15:15   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 11)     50.9 50.7  
15:15   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 11)     53.0 52.9  
15:30   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 11)     42.9 42.1  
15:30   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 11)     52.0 51.6  
15:30   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu           
16:00   EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 11)     46.4 45.9  
16:00   EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 11)     50.9 50.6  
16:00   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 11)     52.5 52.2  
16:30   GBP Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất       49.6  
16:30   GBP Chỉ Số PMI Dịch Vụ       50.0  
20:00   EUR Bài Phát Biểu của Weidmann, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Đức           
21:45   USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 11)     51.5 51.3  
21:45   USD PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 11)     51.9 50.9  
21:45   USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 11)     51.0 50.6  
22:00   USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 11)   86.1 84.2  
22:00   USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 11)   95.7 95.5  
23/11/2019
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Nhật Bản - Lễ Tạ Ơn Người Lao Động
01:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     674  
01:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     806  
02:30   GBP Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC     -28.1K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC     424.6K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC     267.1K  
02:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions     39.9K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC     10.0K  
02:30   AUD Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC     -40.8K  
02:30   JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC     -19.7K  
02:30   EUR Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC     -57.7K  
Ướm thử   USD Báo Cáo Cục Ngân Khố        
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu