_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 09:13 (GMT +7:00)  
05/07/2020 - 11/07/2020
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
6/7/2020
13:00   EUR Đơn Hàng Nhà Máy của Đức (Tháng 5)   15.0% -25.8%  
14:30   EUR Chỉ số PMI Xây Dựng IHS Markit (Tháng 6)     40.1  
15:30   GBP PMI Xây Dựng (Tháng 6)   47.0 28.9  
16:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 5)   15.0% -11.7%  
20:45   USD PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 6)   46.8 37.0  
20:45   USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 6)   46.7 37.5  
21:00   USD Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 6)     31.8  
21:00   USD Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 6)   50.0 45.4  
7/7/2020
06:30   JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng 5)   -12.2% -11.1%  
06:30   JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng 5)   1.8% -6.2%  
11:30   AUD Quyết Định Lãi Suất (Tháng 7)   0.25% 0.25%  
11:30   AUD Bản Công Bố Lãi Suất của RBA        
13:00   EUR Sản Lượng Công Nghiệp Đức (Tháng 5)   10.0% -17.9%  
14:30   GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax     2.6%  
14:30   GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Tháng 6)     -0.2%  
15:30   GBP Năng Suất Lao Động ()     0.3%  
21:00   USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 5)   4.850M 5.046M  
8/7/2020
03:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API     -8.156M  
Ướm thử   USD Báo Cáo Cục Ngân Khố        
06:50   JPY Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 5)   1.088T 0.263T  
12:45   CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 6)     3.4%  
12:45   CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 6)   3.6% 3.4%  
16:00   EUR EU Economic Forecasts        
Ướm thử   GBP Buổi Điều Trần của Ủy Ban Tài Chính MPC        
20:30   USD Báo Cáo Trữ Dầu Seevol Cushing     -1.637M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô   -0.710M -7.195M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma     -0.263M  
9/7/2020
00:01   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm     0.832%  
06:01   GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 6)   -28% -32%  
08:30   AUD Cho Vay Mua Nhà     -4.4%  
08:30   CNY CPI Trung Quốc (Tháng 6)   2.5% 2.4%  
08:30   CNY CPI Trung Quốc (Tháng 6)   -0.5% -0.8%  
08:30   CNY PPI Trung Quốc (Tháng 6)   -3.2% -3.7%  
13:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch của Đức (Tháng 5)   5.0B 3.2B  
Ướm thử   EUR Eurozone họp bộ trưởng tài chính        
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   1,378K 1,427K
10/7/2020
15:00   USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA        
19:30   USD PPI Lõi (Tháng 6)   0.1% -0.1%  
19:30   USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 6)   0.4% 0.4%  
23:00   USD Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE)        
11/7/2020
00:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     185  
00:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     263  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu