_downloadApp_downloadApp
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
29/1/2023
09:00   VND Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Việt Nam 4.89%   4.55%  
09:00   VND Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Việt Nam 0.52%   0.39%  
09:00   VND Đầu Tư Trực Tiếp của Nước Ngoài vào Việt Nam (USD) 1.35B   22.40B  
09:00   VND Sản Lượng Công Nghiệp Việt Nam -8.0%   0.2%  
09:00   VND Doanh Số Bán Lẻ Việt Nam 20.0%   17.1%  
09:00   VND Cán Cân Mậu Dịch của Việt Nam 3,600M   1,740M
30/1/2023
17:00   EUR Cuộc Khảo Sát Doanh Nghiệp và Người Tiêu Dùng (Tháng 1)   97.0 95.8  
17:00   EUR Môi Trường Kinh Doanh (Tháng 1)     0.54  
17:00   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 1)   -20.9 -20.9  
17:00   EUR Kỳ Vọng Lạm Phát Tiêu Dùng (Tháng 1)     23.7  
17:00   EUR Cảm Tính Dịch Vụ (Tháng 1)   7.9 6.3  
17:00   EUR Cảm Tính Công Nghiệp (Tháng 1)   -0.6 -1.5
22:30   USD Chỉ Số Kinh Doanh Mfg Fed chi nhánh Dallas (Tháng 1)     -18.8  
23:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 3 Tháng     4.575%  
23:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 6 Tháng     4.685%  
31/1/2023
Ướm thử   USD Khảo Sát Cán Bộ Tín Dụng        
16:00   EUR Khảo Sát Cho Vay Ngân Hàng ECB        
17:00   EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP     -0.1% 0.3%  
17:00   EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP     2.2% 2.3%  
20:30   USD Phúc Lợi Việc Làm (Quý 4)     1.00%  
20:30   USD Chỉ Số Chi Phí Nhân Công (Quý 4)   1.1% 1.2%  
20:30   USD Tiền Lương Công Việc (Quý 4)     1.30%  
20:55   USD Chỉ Số Redbook     4.6%  
21:00   USD Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 11)     9.8%  
21:00   USD Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 11)   -0.4% 0.0%  
21:00   USD Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 11)     392.7  
21:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 11)   -0.5% -0.5%  
21:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (không điều chỉnh theo thời vụ (viết tắt là n.s.a.)) (Tháng 11)     -0.8%  
21:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (Tháng 11)   6.9% 8.6%  
21:45   USD Chỉ số PMI Chicago (Tháng 1)   44.9 45.1
22:00   USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 1)   109.0 108.3  
22:30   USD Doanh Thu Dịch Vụ của Fed chi nhánh Dallas (Tháng 1)     -0.6  
22:30   USD Triển Vọng Ngành Dịch Vụ Texas (Tháng 1)     -19.8  
1/2/2023
04:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API     3.378M  
16:00   EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 1)   48.8 48.8  
17:00   USD Cuộc họp OPEC           
17:00   EUR CPI Lõi     5.4% 5.2%  
17:00   EUR CPI Lõi     -0.2% 0.6%  
17:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 1)     9.1% 9.2%  
17:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI     -0.3% -0.4%  
17:00   EUR Chỉ Số CPI, không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 1)     120.52  
17:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Hài Hòa (HICP), Không Bao Gồm Năng Lượng và Thực Phẩm (Tháng 1)     6.9% 6.9%  
17:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Hài Hòa (HICP), Không Bao Gồm Năng Lượng và Thực Phẩm       0.7%  
17:00   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 12)   6.5% 6.5%  
19:00   USD Tỷ Suất Cho Vay Thế Chấp 30 Năm của MBA     6.20%  
19:00   USD Hồ Sơ Xin Vay Thế Chấp của MBA     7.0%  
19:00   USD Chỉ Số Mua Hàng MBA     205.4  
19:00   USD Chỉ Số Thị Trường Thế Chấp     255.3  
19:00   USD Chỉ Số Tái Huy Động Vốn Thế Chấp     502.3  
20:15   USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 1)   170K 235K  
20:45   EUR Cuộc Họp Báo ECB           
21:45   USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 1)   46.8 46.8  
22:00   USD Chi Tiêu Xây Dựng (Tháng 12)   -0.1% 0.2%  
22:00   USD Chỉ Số Việc Làm Sản Xuất của ISM (Tháng 1)   50.0 51.4  
22:00   USD Chỉ Số Đơn Đặt Hàng Sản Xuất Mới ISM (Tháng 1)     45.2  
22:00   USD Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM (Tháng 1)   48.0 48.4  
22:00   USD Chỉ Số Giá Sản Xuất của ISM (Tháng 1)   40.0 39.4  
22:00   USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 12)   10.200M 10.458M  
22:30   USD Dự Trữ Dầu Thô     0.533M  
22:30   USD Lượng dầu thô mà nhà máy lọc dầu tiêu thụ theo EIA     0.128M  
22:30   USD Nhập Khẩu Dầu Thô     -1.791M  
22:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma     4.267M  
22:30   USD Sản Xuất Nhiên Liệu Chưng Cất     -0.009M  
22:30   USD Trữ Lượng Chưng Cất Hàng Tuần của EIA     -0.507M  
22:30   USD Sản Xuất Xăng     -0.034M  
22:30   USD Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ     -0.234M  
22:30   USD Tỷ lệ sử dụng của nhà máy lọc dầu hàng tuần theo EIA     0.8%  
22:30   USD Trữ Kho Xăng Dầu   1.767M 1.763M  
2/2/2023
02:00   USD Bản Tuyên Bố của FOMC        
02:00   USD Quyết Định Lãi Suất   4.75% 4.50%  
02:30   USD Cuộc Họp Báo FOMC           
19:30   USD Cắt Giảm Việc Làm của hãng Challenger (Tháng 1)     43.651K  
19:30   USD Cắt Giảm Việc Làm của hãng Challenger     129.1%  
20:15   EUR Tỷ Lệ Phương Tiện Tiền Gửi (Tháng 2)   2.50% 2.00%  
20:15   EUR Công Cụ Cho Vay Thanh Khoản của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu     2.75%  
20:15   EUR Báo cáo chính sách tiền tệ của ECB        
20:15   EUR Quyết Định Lãi Suất (Tháng 2)   3.00% 2.50%  
20:30   USD Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp   1,675K 1,675K  
20:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   200K 186K  
20:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Trung Bình 4 Tuần     197.50K  
20:30   USD Năng Suất Phi Nông Nghiệp (Quý 4)     2.4% 0.8%  
20:30   USD Phí Tổn Nhân Công Đơn Vị (Quý 4)     1.5% 2.4%  
20:45   EUR Cuộc Họp Báo ECB           
22:00   USD Hàng Hóa Lâu Bền Ngoại Trừ Quốc Phòng (Tháng 12)     6.3%  
22:00   USD Hàng Hóa Lâu Bền Không Bao Gồm Vận Tải (Tháng 12)     -0.1%  
22:00   USD Đơn Hàng Nhà Máy (Tháng 12)   2.3% -1.8%  
22:00   USD Đơn hàng nhà máy không tính vận chuyển (Tháng 12)     -0.8%  
22:15   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu           
22:30   USD Dự Trữ Khí Tự Nhiên     -91B  
23:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 4 Tuần     4.500%  
23:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 8 Tuần     4.525%  
3/2/2023
01:30   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu           
16:00   EUR PMI Hỗn Hợp của S&P Global (Tháng 1)   50.2 50.2  
16:00   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 1)   50.7 50.7  
17:00   EUR Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 12)   -0.4% -0.9%  
17:00   EUR Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 12)   22.6% 27.1%  
20:00   EUR Bài Phát Biểu của Elderson từ ECB           
20:30   USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (YOY) (Tháng 1)   4.3% 4.6%  
20:30   USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Tháng 1)   0.3% 0.3%  
20:30   USD Giờ Làm Việc Trung Bình Hàng Tuần (Tháng 1)   34.3 34.3  
20:30   USD Bảng Lương Chính Phủ (Tháng 1)     3.0K  
20:30   USD Bảng Lương Sản Xuất (Tháng 1)   5K 8K  
20:30   USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Tháng 1)   185K 223K  
20:30   USD Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 1)     62.3%  
20:30   USD Mức Chuẩn Bảng Lương     374.00  
20:30   USD Mức Chuẩn Bảng Lương, không điều chỉnh theo thời vụ     462.00K  
20:30   USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tư Nhân (Tháng 1)   168K 220K  
20:30   USD Tỷ Lệ Thất Nghiệp U6 (Tháng 1)     6.5%  
20:30   USD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 1)   3.6% 3.5%  
21:45   USD PMI Hỗn Hợp của S&P Global (Tháng 1)     46.6  
21:45   USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 1)   46.6 46.6  
22:00   USD Hoạt Động Kinh Doanh Phi Sản Xuất ISM (Tháng 1)   59.5 54.7  
22:00   USD Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 1)     49.8  
22:00   USD Chỉ Số Đơn Đặt Hàng Mới Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 1)     45.2  
22:00   USD Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 1)   50.3 49.6  
22:00   USD Chỉ Số Giá Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 1)     67.6  
4/2/2023
01:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     609  
01:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     771  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nhôm CFTC     5.9K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đồng CFTC     20.2K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Ngô CFTC     277.4K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC     249.8K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC     157.7K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC     -25.3K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Khí Tự Nhiên CFTC     -171.0K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC     -209.0K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Bạc CFTC     25.7K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đậu Tương CFTC     155.2K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Lúa Mì CFTC     -48.3K  
03:30   EUR Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC     134.3K  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu