Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 01:50 (GMT +1:00)  
17/01/2022 - 17/01/2022
 
Filtry
 
Wyszukaj: 
 
ltr
0
Czas:

Kategoria:

Wszystkie
Wyczyść
Ważność:
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 17 Styczeń 2022
Cały dzień   Dzień wolny Stany Zjednoczone - Dzień Martina Luthera Kinga
00:50   JPY Zamówienia na maszyny (raz w roku) (Nov) 11,6% 6,1% 2,9%  
00:50   JPY Bazowe zamówienia na maszyny (raz w miesiącu) (Nov) 3,4% 1,4% 3,8%  
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) 0,3%   -0,7%  
01:30   AUD Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny na cele prywatne     3,5%  
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Dec) 3,70% 1,40% 1,00%
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Dec) 18,40% 13,80% 24,20%  
01:30   SGD Bilans handlowy     6,245B  
03:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Dec)   4,8% 5,2%  
03:00   CNY PKB (raz w roku) (Q4)   3,6% 4,9%  
03:00   CNY PKB (raz na kwartał) (Q4)   1,1% 0,2%  
03:00   CNY PKB w Chinach, narastająco (raz w roku) (Q4)     9,8%  
03:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec)   3,6% 3,8%  
03:00   CNY Produkcja przemysłowa w Chinach, narastająco (raz w roku) (Dec)     10,1%  
03:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   3,7% 3,9%  
03:00   CNY Sprzedaż detaliczna w Chinach, narastająco (raz w roku) (Dec)     13,70%  
03:00   CNY Stopa bezrobocia w Chinach     4,9%  
03:00   CNY Konferencja prasowa NBS           
05:00   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (Dec)   40,40% 49,70%  
05:00   IDR Przyrost importu (raz w roku) (Dec)   39,40% 52,62%  
05:00   IDR Bilans handlowy (Dec)   3,13B 3,51B  
05:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu Tertiary (raz w miesiącu)     1,5%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Dec)     16,6%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Dec)     1,3%  
09:00   CHF Coroczne spotkania Światowego Forum Gospodarczego           
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec)     0,4%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Dec)     3,9%  
10:00   EUR CPI we Włoszech, z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Dec)     3,6%  
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec)   0,5% 0,5%  
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Dec)   4,2% 4,2%  
11:00   EUR Spotkanie Eurogrupy        
11:30   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Niemiec (Bubill)     -0,684%  
12:00   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
12:00   BRL IGP-10 MoM (raz w miesiącu) (Jan)   -0,5% -0,1%  
12:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
Aprox.   GBP Przewidywania PKB wg NIESR     -2,5%  
13:00   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br     -0,40%  
13:30   IDR Pożyczki (raz w roku)     4,73%  
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec)   5,1% 4,7%  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Nov)   23,50B 23,92B  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Nov)     5,41B  
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov)   3,1% 4,3%  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,621%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,633%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,624%  
16:30   CAD Badanie nastrojów biznesowych BoC        
22:00   NZD Indeks zaufania biznesu wg NZIER (Q4)     -11%  
22:00   NZD Wykorzystanie zdolności produkcyjnych wg NZIER QSBO (Q4)     96,1%  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych