Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 11:09 (GMT +2:00)  
24/05/2019 - 24/05/2019
 
Filtry
 
Wyszukaj: 
 
ltr
0
Czas:

Kategoria:

Wszystkie
Wyczyść
Ważność:
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Piątek, 24 Maj 2019
00:45   NZD Wartość eksportu (Apr) 5,55B 5,35B 5,60B
00:45   NZD Wartość importu (Apr) 5,11B 4,90B 4,78B
00:45   NZD Bilans handlowy (raz w roku) (Apr) -5.480M -5.465M -5.710M
00:45   NZD Bilans handlowy (raz w miesiącu) (Apr) 433M 400M 824M
01:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Apr) 0,9% 0,9% 0,8%  
01:30   JPY Krajowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) 0,1%   0,0%  
01:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Apr) 0,9% 0,9% 0,5%  
02:00   SGD PKB (raz na kwartał) (Q1) 3,8% 2,0% 2,0%  
02:00   SGD PKB (raz w roku) (Q2) 1,2% 1,3% 1,3%  
06:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu) -0,4% -0,2% -0,2%  
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Apr) 2,4% -1,3% -2,5%
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Apr) 0,1% -3,5% -4,3%
09:00   EUR Wskaźnik PPI w Hiszpanii (raz w roku) 2,3%   2,4%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Apr) -0,2% -0,5% 1,4%
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Apr) 4,9% 4,2% 6,3%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Apr) 0,0% -0,3% 1,2%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Apr) 5,2% 4,6% 6,7%  
10:30   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, Nowotny’ego           
Aprox.   EUR Wybory do Parlamentu Europejskiego        
11:15   GBP Przemówienie wiceprezesa BoE, Woodsa           
12:00   GBP Sondaż handlu dystrybucyjnego CBI (May)   8 13  
13:00   BRL Wskaźnik zaufania konsumentów wg FGV (May)     89,5  
13:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     13,0%  
13:30   INR Przyrost wartości depozytów     9,7%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     420,06B  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   4,98% 4,71%  
14:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)   0,42% 0,72%  
14:00   PLN Podaż pieniądza M3 (raz w miesiącu) (Apr)   10,1% 9,9%  
14:30   USD Dostawy dóbr kapitałowych dla gałęzi przemysłu innych niż obronny, z wyłączeniem samolotów (raz w miesiącu)     0,4% 0,0%  
14:30   USD Bazowe zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Apr)   0,2% 0,2%
14:30   USD Zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Apr)   -2,0% 2,8%  
14:30   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu) (Apr)     1,3%  
14:30   USD Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń (raz w miesiącu) (Apr)   -0,3% 1,0%  
14:30   CAD Zyski korporacji (raz na kwartał)     -3,9%  
15:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w roku) (Mar)   1,20% 1,10%  
15:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w miesiącu) (Mar)     0,30%  
15:00   MXN PKB (raz na kwartał) (Q1)   0,2% 0,2%  
15:00   MXN PKB (raz w roku) (Q1)   1,3% 1,7%  
15:00   MXN Bilans handlowy (Apr)   -0,544B 1,429B  
15:00   MXN Bilans handlowy (USD) (Apr)     -0,353B  
18:04   MXN Saldo obrotów bieżących (USD) (Q1)     -3.424M  
18:04   MXN Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q1)     -1,10%  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     802  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     987  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -3,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     -95,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     -19,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     -183,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     487,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     124,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -73,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     93,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     -2,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     -123,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     -43,4K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -47,6K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     148,2K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -40,0K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -64,0K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -25,9K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -61,6K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -11,4K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     -95,3K  
Aprox.   USD Sprawozdanie Departamentu Skarbu        
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych