Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 06:05 (GMT +2:00)  
18/10/2019 - 18/10/2019
 
Filtry
 
Wyszukaj: 
 
ltr
0
Czas:

Kategoria:

Wszystkie
Wyczyść
Ważność:
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Piątek, 18 Październik 2019
01:30   JPY Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu) (Sep) 0,1%   0,2%  
01:30   JPY Indeks cen usług korporacyjnych (CSPI) (raz w roku) 0,5% 0,6% 0,6%  
01:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 0,3% 0,3% 0,5%  
01:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 0,2% 0,4% 0,3%  
01:30   JPY Krajowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) 0,0%   0,0%  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 1.062,2B   -425,7B
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe 508,1B   1.072,5B  
04:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Sep) 5,4% 5,4% 5,5%  
04:00   CNY PKB (raz na kwartał) (Q3) 1,5% 1,5% 1,6%  
04:00   CNY PKB (raz w roku) (Q3) 6,0% 6,1% 6,2%  
04:00   CNY PKB w Chinach, narastająco (raz w roku) (Q3) 6,2%   6,3%  
04:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Sep) 5,8% 5,0% 4,4%  
04:00   CNY Produkcja przemysłowa w Chinach, narastająco (raz w roku) (Sep) 5,6%   5,6%  
04:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep) 7,8% 7,8% 7,5%  
04:00   CNY Sprzedaż detaliczna w Chinach, narastająco (raz w roku) (Sep) 8,16%   8,21%  
04:00   CNY Stopa bezrobocia w Chinach 5,2%   5,2%  
04:00   CNY Konferencja prasowa NBS           
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Sep)     -1,1%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Sep)     -0,8%  
10:00   CNY Bezpośrednie inwestycje zagraniczne     6,90%  
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Sep)   5,0% -1,3%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Sep)   0,5% 0,7%  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Aug)     20,6B  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Aug)   17,6B 29,8B  
10:30   HKD Stopa bezrobocia (Sep)   2,9% 2,9%  
Aprox.   USD Spotkanie OPEC           
12:00   EUR Spotkanie liderów strefy euro           
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     437,83B  
Aprox.   INR RBI Opis dyskusji na posiedzeniu MPC        
16:00   USD Przemówienie członka FOMC, George           
16:00   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
16:30   USD Przemówienie członka FOMC, Kashkari           
17:00   USD IMF Meetings        
17:30   USD Przemawia członek FOMC, Clarida           
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     712  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     856  
19:45   GBP Przemawia prezes BoE, Carney           
20:00   USD Bilans budżetu federalnego     -200,0B  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -73,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     -75,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     -48,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     -4,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     355,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     275,6K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions     18,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -160,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     54,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     50,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     41,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     -3,4K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     5,3K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     115,4K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -11,0K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -46,9K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -45,8K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     11,0K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -38,2K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     -75,4K  
23:10   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
23:15   GBP Przemawia członek MPC, Cunliffe           
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych