Hämta hem AppenHämta hem Appen
  Aktuell tid : 11:44 (GMT +1:00)  
18/03/2019 - 24/03/2019
 
Filter
 
Sök: 
 
ltr
0
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 18 mars 2019
Helgdag   Helgdag Mexiko - Benito Juarez's Birthday Memorial
00:50   JPY Säsongsmässigt justerad handelsbalans 0,12T 0,09T -0,29T
00:50   JPY Export (årsvis) (Feb) -1,2% -0,9% -8,4%  
00:50   JPY Import (årsvis) (Feb) -6,7% -5,8% -0,8%  
00:50   JPY Handelsbalans (Feb) 339B 310B -1.416B  
01:00   GBP Rightmove husprisindex (Månadsvis) 0,4%   0,7%  
01:30   SGD Icke-oljeexport (Månadsvis) (Feb) 16,00% 2,40% -5,70%  
01:30   SGD Icke-oljeexport (årsvis) (Feb) 4,90% -3,40% -10,10%  
02:00   SGD Singaporeanska handelsbalansen 5,200B   2,370B
03:00   NZD RBNZ Off-shore innehav (Feb) 52,60%   51,60%  
05:30   JPY Kapacitetsutnyttjande (Månadsvis) (Jan) -4,7% -0,3% -1,9%  
05:30   JPY Industriproduktion (Månadsvis) (Jan) -3,4% -3,7% -3,7%  
10:17   IDR Indonesiens fordonsförsäljning (årsvis) (Feb) -13,50%   -15,40%  
11:00   EUR Handelsbalansen (Jan) 1,5B -8,0B 17,0B  
12:00   EUR Tyska Buba rapport på månadsbasis        
12:00   BRL Brasiliens IBC-Br Ekonomiska Aktivitet (Jan) -0,41% -0,10% 0,21%  
12:30   BRL Fokusmarknadsrapport från BCB        
13:30   CAD Köp av utländsk värdepapper (Jan) 28,40B   -20,49B
13:30   CAD Köp av utländska värdepapper av kanadensare (Jan) -8,80B   -0,43B  
14:15   EUR ECB:s De Guindos håller tal           
15:00   USD NAHB husmarknadsindex (Mar) 62 63 62  
15:00   EUR Fransk Auktion av 12-månaders BTN -0,521%   -0,520%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 3-månaders BTN -0,525%   -0,535%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 6-månaders BTN -0,527%   -0,540%  
16:10   EUR ECBs Praet talar           
16:30   USD Auktion av 3-månaders statsskuldväxel 2,410%   2,405%  
16:30   USD Auktion av 6-månaders Skuldväxel 2,450%   2,455%  
21:00   NZD Westpacs sentiment index hos konsumenter (Q1) 103,8   109,1  
23:00   AUD RBA Assisterande guvernör Kent talar           
Tisdag 19 mars 2019
01:30   AUD Husprisindex (Kvartalsvis) (Q4) -2,4% -1,9% -1,5%  
01:30   AUD Penningpolitiskt Möte        
08:00   CHF Handelsbalansen (Feb) 3,125B 2,880B 3,044B
09:30   HKD Hong Kongs Arbetslöshetssiffror (Feb) 2,8%   2,8%  
10:00   EUR Italienska handelsbalansen (Jan) 0,322B 3,450B 2,755B
10:00   EUR Italiens handelsbalans i EU (Jan) 0,91B   -1,52B
10:30   GBP Genomsnittlig förtjänst exklusive bonus (Jan) 3,4% 3,2% 3,4%  
10:30   GBP Genomsnittligt inkomstindex+Bonus (Jan) 3,4% 3,2% 3,5%
10:30   GBP Förändring i antalet arbetssökande (Feb) 27,0K 13,1K 15,7K
10:30   GBP Förändring i sysselsättningen 3M/3M (Månadsvis) 222,0K 120,0K 167,0K  
10:30   GBP Arbetslöshetssiffror (Jan) 3,9% 4,0% 4,0%  
10:35   EUR ECBs Praet talar           
11:00   EUR Tyska affärsklimatindexet ZEW på agendan (Mar) 11,1 11,7 15,0  
11:00   EUR Tyska finansanalytikers förtroendeindex (ZEW) (Mar) -3,6 -11,0 -13,4  
11:00   EUR Löner i eurozonen (årsvis) (Q4) 2,30%   2,30%
11:00   EUR Index för arbetskostnader (årsvis) (Q4) 2,30% 2,70% 2,50%  
11:00   EUR Månatliga tyska ekonomiindex -2,5 -15,1 -16,6  
13:55   USD Redbook (årsvis) 4,9%   4,4%  
13:55   USD Redbook (Månadsvis) -0,1%   -0,3%  
15:00   USD Värde på frakt av varor (Icke försvarsmaterial t.ex. flyg) (Månadsvis) 0,8%   0,8%  
15:00   USD Fabriksbeställningar (Månadsvis) (Jan) 0,1% 0,3% 0,1%  
15:00   USD Fabriksorder exklusive transport (Månadsvis) (Jan) -0,2%   -0,5%
15:30   NZD GlobalDairyTrade prisindex 1,9%   3,3%  
21:30   USD API Veckovisa Råoljelager -2,133M   -2,580M  
22:45   NZD Bytesbalansen (årsvis) (Q4) -10,97B -11,30B -10,54B  
22:45   NZD Bytesbalansen (Kvartalsvis) (Q4) -3,26B -3,56B -6,15B  
22:45   NZD Bytesbalansen i % av BNP (Q4) -3,70% -3,90% -3,60%  
Onsdag 20 mars 2019
00:00   JPY Reuters Tankan-index på kort sikt (Mar) 10   13  
00:30   AUD WMI ledande index (Månadsvis) 0,0%   0,1%
00:50   JPY Penningpolitisk mötesprotokoll        
01:00   AUD Vice chef på RBA Bullock talar           
06:00   JPY Ledande index 95,9 95,9 97,5
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (årsvis) (Feb) 2,6% 2,9% 2,6%  
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (Månadsvis) (Feb) -0,1% 0,2% 0,4%  
Preliminär   ZAR Kvartalsvis rapport från SARB        
09:00   ZAR Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Feb) 1,1% 1,1% 0,2%  
09:00   ZAR Konsumentprisindexet (årsvis) (Feb) 4,4% 4,4% 4,4%  
09:00   ZAR Sydafrikas Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Feb) 0,8% 0,9% -0,2%  
09:00   ZAR Sydafrikas Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Feb) 4,1% 4,1% 4,0%  
10:30   GBP Konsumentprisindexet (årsvis) (Feb) 1,8% 1,9% 1,9%  
10:30   GBP Underliggande Producentprisindex (årsvis) (Feb) 2,2% 2,3% 2,4%  
10:30   GBP Underliggande Producentprisindex (Månadsvis) (Feb) 0,1% 0,2% 0,4%  
10:30   GBP Underliggande detaljhandelsprisindex (årsvis) (Feb) 2,4%   2,5%  
10:30   GBP Underliggande detaljhandelsprisindex (Månadsvis) (Feb) 0,7%   -0,9%  
10:30   GBP Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Feb) 0,5% 0,5% -0,8%  
10:30   GBP Konsumentprisindexet (årsvis) (Feb) 1,9% 1,8% 1,8%  
10:30   GBP CPIH (årsvis) 1,9% 1,8% 1,8%  
10:30   GBP DCLGs husprisindex (årsvis) 1,7% 2,3% 2,2%
10:30   GBP Producent prisindexets input (Månadsvis) (Feb) 0,6% 0,6% -0,3%
10:30   GBP Producent prisindexets input (årsvis) (Feb) 3,7% 4,3% 2,6%
10:30   GBP Producent prisindexets output (årsvis) (Feb) 2,2% 2,2% 2,1%  
10:30   GBP Producent prisindexets output (Månadsvis) (Feb) 0,1% 0,1% 0,0%  
10:30   GBP Detaljhandelsprisindex (Månadsvis) (Feb) 0,7% 0,7% -0,9%  
10:30   GBP Detaljhandelssiffor (årsvis) (Feb) 2,5% 2,5% 2,5%  
11:40   EUR Tysk 5-årig Bobl auktion -0,320%   -0,360%  
12:00   GBP CBI trend i industriorder (Mar) 1 5 6  
12:00   USD MBA 30-årig bolåneränta 4,55%   4,64%  
12:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis) 1,6%   2,3%  
12:00   USD MBA Inköpsindex 251,5   250,8  
12:00   USD Marknadsindex för hypotekslån 390,0   384,0  
12:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån 1.146,8   1.108,3  
12:00   ZAR Sydafrikas Detaljhandelssiffror (årsvis) (Jan) 1,2% 1,1% -1,6%
15:30   USD Råoljelager -9,589M 0,309M -3,862M  
15:30   USD Crude Oil Imports -0,660M   0,002M  
15:30   USD Cushing Crude Oil Inventories -0,468M   -0,672M  
15:30   USD Distillate Fuel Production 0,067M   -0,063M  
15:30   USD EIA veckovisa bränslelager -4,127M -1,094M 0,383M  
15:30   USD Gasoline Production 0,190M   -0,117M  
15:30   USD Heating Oil Stockpiles -0,558M   -0,273M  
15:30   USD Bensinvarulager -4,587M -2,414M -4,624M  
16:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde -5,077B   -1,913B  
19:00   USD FOMC ekonomiska prognoser           
19:00   USD FOMC Yttrande        
19:00   USD Räntebeslut 2,50% 2,50% 2,50%  
19:30   USD FOMC:s presskonferens           
22:00   BRL Brasilianska styrräntebeslut 6,50% 6,50% 6,50%  
22:45   NZD (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q4) 0,6% 0,6% 0,3%  
22:45   NZD Årlig BNP (årsvis) (Q4) 2,3% 2,5% 2,6%  
22:45   NZD BNP årligt genomsnitt (Q4) 2,8% 2,8% 3,1%
22:45   NZD BNP utgifter (Kvartalsvis) (Q4) 0,5% 0,6% 0,4%
Torsdag 21 mars 2019
Helgdag   Helgdag Japan - Vårdagjämning
Helgdag   Helgdag Indien - Holi
Helgdag   Helgdag Sydafrika - Dagen för mänskliga rättigheter
01:30   AUD Förändring i sysselsättningen (Feb) 4,6K 14,8K 39,1K  
01:30   AUD Förändring i full sysselsättning (Feb) -7,3K   65,4K  
01:30   AUD Antalet sysselsatta (Feb) 65,6% 65,7% 65,7%  
01:30   AUD Australienska centralbankens månatliga rapporter        
01:30   AUD Arbetslöshetssiffror (Feb) 4,9% 5,0% 5,0%  
03:00   NZD Kreditkortskonsumtion (årsvis) 6,4%   6,9%  
08:00   DKK Danmarks Konsumentförtroendeindex (Mar) 3,8   3,3  
08:00   IDR Indonesiens räntebeslut 6,00% 6,00% 6,00%  
08:00   IDR Aktuell ränta på inlåningsfacilitet (Mar) 5,25% 5,25% 5,25%  
08:00   IDR Aktuell ränta på utlåningsfacilitet (Mar) 6,75% 6,75% 6,75%  
09:30   CHF Räntebeslut -0,75% -0,75% -0,75%  
09:30   CHF SNB:s penningpolitiska rapport           
09:30   HKD Hong Kongs Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Feb) 2,10%   2,40%  
10:00   CHF SNB:s presskonferens           
10:00   EUR Spanska handelsbalansen -4,48B   -3,25B  
10:00   NOK Norska styrräntebeslut 1,00% 1,00% 0,75%  
10:00   EUR Europeiska centralbankens månatliga rapport        
10:30   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Feb) 0,2% -0,4% 1,1%
10:30   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (årsvis) (Feb) 3,8% 3,3% 4,0%
10:30   GBP Nettoupplåning för offentlig sektor (Feb) -0,66B -0,30B -14,15B
10:30   GBP Offentlig sektors kassakrav netto (Feb) 0,638B   -25,429B
10:30   GBP Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Feb) 0,4% -0,4% 0,9%
10:30   GBP Detaljhandelssiffor (årsvis) (Feb) 4,0% 3,3% 4,1%
11:00   EUR Fransk Auktion av 3-årig BTAN -0,38%   -0,34%  
11:00   EUR Franska 5-årig BTAN Auktion -0,17%   -0,09%  
Preliminär   EUR EU-ledarnas toppmöte           
11:30   EUR Spansk 10-årig Obligacion auktion 1,100%   1,222%  
11:30   EUR Auktion av Spansk 3-åriga Bonos -0,182%   -0,124%  
13:00   GBP MPK röstar för räntesänkning (Mar) 0 0 0  
13:00   GBP MPC röstar för räntehöjning (Mar) 0 0 0  
13:00   GBP MPC lämnar räntan oförändrad (Mar) 9 9 9  
13:00   GBP Engeslska Centralbankens (BoE) Totala Kvantitativa Lättnader (Mar) 435B 435B 435B  
13:00   GBP Räntebeslut (Mar) 0,75% 0,75% 0,75%  
13:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd 1.750K 1.772K 1.777K
13:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning 221K 226K 230K
13:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt 225,00K   224,00K
13:30   USD Philadelphia Fed tillverkningsindex (Mar) 13,7 4,6 -4,1  
13:30   USD Philadelphia Federal Reserves månatliga index (Mar) 21,8   31,3  
13:30   USD Philly Federal Reserve CAPEX-index (Mar) 19,50   31,70  
13:30   USD Philly Fed Sysselsättningsindex (Mar) 9,6   14,5  
13:30   USD Philly Federal Reserve nya orderingångar (Mar) 1,9   -2,4  
13:30   USD Philly Federal Reserve priser som betalas (Mar) 19,70   21,80  
13:30   CAD Förändring i sysselsättning utanför jordbrukssektorn 36,2K   35,4K  
13:30   CAD Grossist försäljningssiffror (Månadsvis) (Jan) 0,6% 0,5% 0,3%  
15:00   MXN Totalefterfrågan (årsvis) (Q4) 2,70%   3,60%  
15:00   MXN Totalefterfrågan (Kvartalsvis) (Q4) 0,50%   1,10%  
15:00   MXN Mexikos Privata utgifter (årsvis) (Q4) 1,40%   2,20%  
15:00   MXN Mexikos Privata utgifter (Kvartalsvis) (Q4) -0,30%   0,50%  
15:30   USD Lagring av Naturgas -47B -48B -204B  
16:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Mar)   -7,2 -7,1 -7,4  
16:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel 2,470%   2,420%  
16:30   USD Auktion av 8-veckors skuldväxel 2,420%   2,400%  
18:00   USD Auktion för 10-årigt indexreglerat statspapper (TIPS) 0,578%   0,919%  
23:00   AUD PMI för tillverkning   52,0   52,9  
23:00   AUD PMI för service   49,8   51,0  
Fredag 22 mars 2019
00:30   JPY Konsumentprisindexet för kapitalvaror och tjänster (årsvis) (Feb) 0,7% 0,8% 0,8%  
00:30   JPY Nationellt konsumentprisindex (Månadsvis) 0,0%   0,3%  
00:30   JPY Rikstäckande konsumentprisindex (årsvis) (Feb) 0,2% 0,3% 0,2%  
00:50   JPY Utländska köp av obligationer -571,6B   254,2B
00:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier -1.588,9B   -1.157,5B
01:30   JPY Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Mar)   48,9 49,2 48,9  
08:00   DKK Danmarks Konsumentförtroendeindex (Mar)     3,3  
09:15   EUR Franska inköpschefernas index (Mar)   49,8 51,4 51,5  
09:15   EUR Fransk Markit Komposit PMI (Mar)   48,7 50,7 50,4  
09:15   EUR Franska inköpschefernas index för servicesektorn (Mar)   48,7 50,6 50,2  
09:15   EUR ECB:s De Guindos håller tal           
09:30   EUR Tysklands samlade inköpschefsindex (Mar)   51,5 52,7 52,8  
09:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Mar)   44,7 48,0 47,6  
09:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tjänstesektorn (Mar)   54,9 54,8 55,3  
09:30   EUR ECB:s Angeloni håller tal           
10:00   EUR Bytesbalansen (Jan) 36,8B 17,3B 16,2B  
10:00   EUR Bytesbalansen på kalendern (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Jan) 9,3B   33,0B  
10:00   EUR Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Mar)   47,6 49,5 49,3  
10:00   EUR Markit samlade inköpschefsindex (Mar)   51,3 52,0 51,9  
10:00   EUR Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Mar)   52,7 52,7 52,8  
Preliminär   EUR EU-ledarnas toppmöte           
11:15   EUR Mersch från ECB talar           
12:30   INR Indiens FX Reserver, USD 405,64B   402,04B  
13:00   GBP BoE kvartalsvis bulletin        
13:30   CAD Vanligt KPI (årsvis) 1,8% 1,8% 1,9%  
13:30   CAD Underliggande konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Feb) 1,5%   1,5%  
13:30   CAD Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Feb) 0,7%   0,3%  
13:30   CAD Tokyos detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Jan) 0,1% 0,2% -0,8%
13:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (Månadsvis) (Feb) 0,7% 0,6% 0,1%  
13:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Feb) 1,5% 1,4% 1,4%  
13:30   CAD Median KPI (årsvis) 1,8% 1,7% 1,8%  
13:30   CAD Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Jan) -0,3% 0,4% -0,3%
13:30   CAD Trimmat KPI (årsvis) 1,9% 1,8% 1,9%  
14:30   USD FOMC-medlem Bostic håller tal           
14:45   USD Tillverkningsindex PMI (Mar)   52,5 53,5 53,0  
14:45   USD Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Mar)   54,8 55,7 56,0  
15:00   USD Befintlig husförsäljning (Feb) 5,51M 5,10M 4,93M
15:00   USD Befintlig husförsäljning (Månadsvis) (Feb) 11,8% 2,2% -1,4%
15:00   USD Fabriksbeställningar (Månadsvis) (Feb)     0,1%
15:00   USD Grossist inventarier (Månadsvis) (Jan)   1,2% 0,2% 1,1%  
15:00   MXN Första halva månadens underliggande KPI (Mar) 0,18% 0,22% 0,26%  
15:00   MXN Första halva månadens KPI (Mar) 0,26% 0,27% -0,10%  
18:00   USD Baker Hughes Rig Count 824   833  
18:00   USD USA:s Baker Hughes totala räkning av riggar 1.016   1.026  
18:00   BRL CAGED jobb med lönelistor netto     34,31K  
18:00   BRL Federal Reserves skatteintäkter 115,62B 114,00B 160,43B  
19:00   USD Månatlig budgetrapport (Feb) -234,0B -228,0B 9,0B  
20:30   GBP CFTC GBPspekulativa nettopositioner -13,8K   -36,7K  
20:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för aluminium -77,7K   -75,7K  
20:30   USD CFTC Koppar spekulativa nettopositioner 16,4K   25,6K  
20:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner korn -100,7K   -102,3K  
20:30   USD CFTC Crude Oil spekulativa nettopositioner 414,7K   362,3K  
20:30   USD CFTC Guld spekulativa nettopositioner 88,4K   78,8K  
20:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för naturgas -30,2K   -25,6K  
20:30   USD CFTC S&P 500 speculative net positions -48,0K   -66,9K  
20:30   USD CFTC Silver spekulativa nettopositioner 23,3K   27,1K  
20:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för sojabönor -40,5K   -66,0K  
20:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner på vete -43,0K   -43,6K  
20:30   CAD CFTC CAD spekulativa nettopositioner -47,8K   -41,1K  
20:30   MXN CFTC MXN spekulativa nettopositioner 122,9K   75,1K  
20:30   CHF CFTC CHF spekulativa nettopositioner -27,2K   -23,3K  
20:30   AUD CFTC AUD spekulativa nettopositioner -51,9K   -43,7K  
20:30   BRL CFTC BRL spekulativa nettopositioner 1,3K   -4,5K  
20:30   JPY CFTC JPY spekulativa nettopositioner -59,2K   -58,8K  
20:30   NZD CFTC NZD spekulativa nettopositioner -1,1K   4,6K  
20:30   EUR CFTC EUR spekulativa nettopositioner -77,7K      
Söndag 24 mars 2019
14:45   USD Chicagos Fed verkställande direktör Evans håller tal           
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data