Hämta hem AppenHämta hem Appen
  Aktuell tid : 14:53 (GMT +2:00)  
17/06/2019 - 23/06/2019
 
Filter
 
Sök: 
 
ltr
0
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 17 juni 2019
Helgdag   Helgdag Sydafrika - Helgdag
01:00   GBP Rightmove husprisindex (Månadsvis) 0,3%   0,9%  
02:30   SGD Icke-oljeexport (Månadsvis) (Maj) 6,20% 4,90% -0,70%
02:30   SGD Icke-oljeexport (årsvis) (Maj) -15,90% -16,50% -10,00%  
08:00   NOK Norges Handelsbalans (Maj) 11,3B   17,6B  
11:00   EUR Löner i eurozonen (årsvis) (Q1) 2,50%   2,30%  
11:00   EUR Index för arbetskostnader (årsvis) (Q1) 2,40% 2,60% 2,30%  
Preliminär   EUR Tyska Buba rapport på månadsbasis        
13:30   BRL Fokusmarknadsrapport från BCB        
14:00   INR Bytesbalans (USD) (Q1)     -16,90B  
14:30   USD NY Empire States tillverkningsindex (Jun) -8,60 11,00 17,80  
14:30   CAD Köp av utländsk värdepapper (Apr) -12,80B 2,33B -1,56B
14:30   CAD Köp av utländska värdepapper av kanadensare (Apr) -0,19B   1,31B
15:00   EUR Fransk Auktion av 12-månaders BTN     -0,559%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 3-månaders BTN     -0,546%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 6-månaders BTN     -0,544%  
16:00   USD NAHB husmarknadsindex (Jun)   67 66  
17:30   USD Auktion av 3-månaders statsskuldväxel     2,240%  
17:30   USD Auktion av 6-månaders Skuldväxel     2,140%  
19:00   EUR Tal av ECB: s ordförande Draghi           
20:30   CAD BoC styrelseledamot Schembri talar           
22:00   USD US Utländska köp, T-obligationer (Apr)     -12,50B  
22:00   USD Totalt Kapitalflöde Netto (Apr)   17,00B -8,10B  
22:00   USD TIC nettot av långfristiga utländska transaktioner (Apr)   6,5B -28,4B  
22:00   USD TIC Netto långfristiga transaktioner, inklusive swaps (Apr)     -40,60B  
23:00   NZD Westpacs sentiment index hos konsumenter (Q2)     103,8  
Tisdag 18 juni 2019
01:00   JPY Reuters Tankan-index på kort sikt (Jun)     12  
02:45   SGD Singaporeanska handelsbalansen     2,780B  
03:30   AUD Husprisindex (Kvartalsvis) (Q1)   -2,5% -2,4%  
03:30   AUD Penningpolitiskt Möte        
03:30   CNY Kinas Huspriser (årsvis) (Maj)     10,7%  
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (Månadsvis) (Maj)   0,1% 0,5%  
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (årsvis) (Maj)   2,1% 2,5%  
08:00   EUR Tyska grossistpris index (årsvis) (Maj)     2,1%  
08:00   EUR Tyska grossistpris index (Månadsvis) (Maj)     0,6%  
10:00   EUR Tal av ECB: s ordförande Draghi           
10:30   EUR ECB:s De Guindos håller tal           
10:40   EUR Spansk Auktion av 3-månaders Letras     -0,490%  
11:00   EUR Tyska affärsklimatindexet ZEW på agendan (Jun)   6,0 8,2  
11:00   EUR Tyska finansanalytikers förtroendeindex (ZEW) (Jun)   -5,9 -2,1  
11:00   EUR Underliggande konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Maj)   0,9% 0,9%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet (årsvis) (Maj)   0,8% 0,8%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Maj)   1,2% 1,2%  
11:00   EUR Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Maj)   0,2% 0,7%  
11:00   EUR KPI exklusive Tobak (Månadsvis) (Maj)     0,7%  
11:00   EUR KPI exklusive Tobak (årsvis) (Maj)     1,7%  
11:00   EUR Handelsbalansen (Apr)   8,8B 22,5B  
11:00   EUR Månatliga tyska ekonomiindex   -3,6 -1,6  
11:45   GBP Auktion av 10-årig Statsobligation     1,109%  
Preliminär   IDR Indonesiens fordonsförsäljning (årsvis)     -17,80%  
14:30   USD Bygglov (Maj)   1,296M 1,290M  
14:30   USD Bygglov (Månadsvis) (Maj)   0,0% 0,2%  
14:30   USD Påbörjat bostadsbyggande , reviderat (Månadsvis) (Maj)   -0,4% 5,7%  
14:30   USD Nystartade husbyggen (Maj)   1,239M 1,235M  
14:30   CAD Tillverkning och försäljning (Månadsvis) (Apr)   0,4% 2,1%  
14:55   USD Redbook (årsvis)     5,0%  
14:55   USD Redbook (Månadsvis)     -2,6%  
16:00   GBP Englands centralbankschef Carney talar           
16:00   EUR Tal av ECB: s ordförande Draghi           
Preliminär   NZD GlobalDairyTrade prisindex     -3,4%  
17:30   USD Auktion av 52-Veckors Skuldväxel     2,280%  
22:30   USD API Veckovisa Råoljelager     4,850M  
Onsdag 19 juni 2019
00:45   NZD Bytesbalansen (årsvis) (Q1)   -10,37B -10,97B  
00:45   NZD Bytesbalansen (Kvartalsvis) (Q1)   0,53B -3,26B  
00:45   NZD Bytesbalansen i % av BNP (Q1)   -3,50% -3,70%  
01:50   JPY Säsongsmässigt justerad handelsbalans   -0,80T -0,11T  
01:50   JPY Export (årsvis) (Maj)   -7,7% -2,4%  
01:50   JPY Import (årsvis) (Maj)   0,2% 6,5%  
01:50   JPY Handelsbalans (Maj)   -979,2B 56,8B  
02:30   AUD WMI ledande index (Månadsvis)     -0,1%  
05:00   NZD RBNZ Off-shore innehav (Maj)     51,20%  
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (årsvis) (Maj)   2,1% 2,5%  
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (Månadsvis) (Maj)   0,2% 0,5%  
09:00   SEK Konsumtionsförtroendet (Jun)   95,2 91,0  
09:00   SEK Förtroendeindexet inom tillverkningsindustrin (Jun)     103,7  
09:30   SEK Sveriges Arbetslöshetssiffror (Maj)   6,5% 6,2%  
10:00   EUR Italienska handelsbalansen (Apr)   4,550B 4,625B  
10:00   EUR Italiens handelsbalans i EU (Apr)     1,22B  
10:00   EUR Bytesbalansen (Apr)   23,2B 24,7B  
10:00   EUR Bytesbalansen på kalendern (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Apr)   10,6B 35,0B  
10:00   ZAR Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Maj)   0,3% 0,3%  
10:00   ZAR Konsumentprisindexet (årsvis) (Maj)   4,1% 4,1%  
10:00   ZAR Sydafrikas Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Maj)   4,5% 4,4%  
10:00   ZAR Sydafrikas Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Maj)   0,8% 0,6%  
10:30   GBP Konsumentprisindexet (årsvis) (Maj)   1,7% 1,8%  
10:30   GBP Underliggande Producentprisindex (årsvis) (Maj)   2,0% 2,2%  
10:30   GBP Underliggande Producentprisindex (Månadsvis) (Maj)   0,2% 0,2%  
10:30   GBP Underliggande detaljhandelsprisindex (årsvis) (Maj)     3,0%  
10:30   GBP Underliggande detaljhandelsprisindex (Månadsvis) (Maj)     1,1%  
10:30   GBP Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Maj)   0,3% 0,6%  
10:30   GBP Konsumentprisindexet (årsvis) (Maj)   2,0% 2,1%  
10:30   GBP CPIH (årsvis)   1,9% 2,0%  
10:30   GBP DCLGs husprisindex (årsvis)   1,1% 1,4%  
10:30   GBP Producent prisindexets input (årsvis) (Maj)   0,8% 3,8%  
10:30   GBP Producent prisindexets input (Månadsvis) (Maj)   0,2% 1,1%  
10:30   GBP Producent prisindexets output (årsvis) (Maj)   1,7% 2,1%  
10:30   GBP Producent prisindexets output (Månadsvis) (Maj)   0,2% 0,3%  
10:30   GBP Detaljhandelssiffor (årsvis) (Maj)   2,9% 3,0%  
10:30   GBP Detaljhandelsprisindex (Månadsvis) (Maj)   0,2% 1,1%  
10:30   HKD Hong Kongs Arbetslöshetssiffror (Maj)     2,8%  
11:40   EUR Tysk 30-årig Bund auktion     0,530%  
12:00   GBP CBI trend i industriorder   -11 -10  
13:00   USD MBA 30-årig bolåneränta     4,12%  
13:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis)     26,8%  
13:00   USD MBA Inköpsindex     278,4  
13:00   USD Marknadsindex för hypotekslån     529,8  
13:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån     1.956,5  
13:30   INR Indiens M3 Penningutbud     10,3%  
14:30   CAD Vanligt KPI (årsvis)   1,9% 1,8%  
14:30   CAD Underliggande konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Maj)   1,2% 1,5%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Maj)     0,0%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (Månadsvis) (Maj)   0,2% 0,4%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Maj)   2,1% 2,0%  
14:30   CAD Median KPI (årsvis)   1,9% 1,9%  
14:30   CAD Trimmat KPI (årsvis)   2,0% 2,0%  
14:30   EUR ECBs Coeure talar           
15:00   CHF Kvartalsvis rapport från SNB        
16:00   EUR Tal av ECB: s ordförande Draghi           
16:30   USD Råoljelager   -0,481M 2,206M  
16:30   USD Crude Oil Imports     -0,140M  
16:30   USD Cushing Crude Oil Inventories     2,096M  
16:30   USD Distillate Fuel Production     -0,165M  
16:30   USD EIA veckovisa bränslelager   1,138M -1,000M  
16:30   USD Gasoline Production     0,227M  
16:30   USD Heating Oil Stockpiles     0,009M  
16:30   USD Bensinvarulager     0,764M  
17:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde     0,773B  
20:00   USD FOMC ekonomiska prognoser           
20:00   USD FOMC Yttrande        
20:00   USD Räntebeslut   2,50% 2,50%  
20:30   USD FOMC:s presskonferens           
23:00   BRL Brasilianska styrräntebeslut   6,50% 6,50%  
Torsdag 20 juni 2019
Helgdag   Helgdag Brazilien - Corpus Christi
00:45   NZD (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q1)   0,6% 0,6%  
00:45   NZD Årlig BNP (årsvis) (Q1)   2,4% 2,3%  
00:45   NZD BNP årligt genomsnitt (Q1)   2,6% 2,8%  
00:45   NZD BNP utgifter (Kvartalsvis) (Q1)   0,6% 0,5%  
01:50   JPY Utländska köp av obligationer     1.736,0B  
01:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier     -148,0B  
03:15   AUD RBA Vd Lowes Uttalande           
03:30   AUD Australienska centralbankens månatliga rapporter        
Preliminär   JPY Japanska centralbankens penningpolitiska utlåtande        
Preliminär   JPY Räntebeslut   -0,10% -0,10%  
06:30   JPY Alla industriers aktivitetsindex (Månadsvis)   0,7% -0,4%  
08:00   CHF Handelsbalansen (Maj)   2,870B 2,294B  
08:00   DKK Danmarks Konsumentförtroendeindex     5,9  
Preliminär   JPY Japanska centralbanken håller presskonferens           
09:00   IDR Indonesiens räntebeslut   6,00% 6,00%  
09:00   IDR Aktuell ränta på inlåningsfacilitet (Jun)   5,25% 5,25%  
09:00   IDR Aktuell ränta på utlåningsfacilitet (Jun)   6,75% 6,75%  
09:30   EUR ECB:s De Guindos håller tal           
10:00   NOK Norska styrräntebeslut   1,25% 1,00%  
10:00   EUR Europeiska centralbankens månatliga rapport        
10:30   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (årsvis) (Maj)   2,5% 4,9%  
10:30   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Maj)   -0,4% -0,2%  
10:30   GBP Detaljhandelssiffor (årsvis) (Maj)   2,7% 5,2%  
10:30   GBP Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Maj)   -0,5% 0,0%  
10:40   EUR Auktion av Spansk 3-åriga Bonos     -0,361%  
10:40   EUR Spansk Auktion av 5-årig Bonos     -0,096%  
11:00   EUR Fransk Auktion av 3-årig BTAN     -0,52%  
11:00   EUR Franska 5-årig BTAN Auktion     -0,19%  
13:00   GBP MPK röstar för räntesänkning (Jun)   0 0  
13:00   GBP MPC röstar för räntehöjning (Jun)   0 0  
13:00   GBP MPC lämnar räntan oförändrad (Jun)   9 9  
13:00   GBP Engeslska Centralbankens (BoE) Totala Kvantitativa Lättnader (Jun)   435B 435B  
13:00   GBP Räntebeslut (Jun)   0,75% 0,75%  
13:00   GBP MPC kommitténs penningpolitiska mötesprotokoll        
Preliminär   INR Mötesprotokoll från RBI MPC        
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd   1.688K 1.695K  
14:30   USD Bytesbalansen (Q1)   -124,6B -134,4B  
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning   220K 222K  
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt     217,75K  
14:30   USD Philadelphia Fed tillverkningsindex (Jun)   11,0 16,6  
14:30   USD Philadelphia Federal Reserves månatliga index (Jun)     19,7  
14:30   USD Philly Federal Reserve CAPEX-index (Jun)     23,30  
14:30   USD Philly Fed Sysselsättningsindex (Jun)     18,2  
14:30   USD Philly Federal Reserve nya orderingångar (Jun)     11,0  
14:30   USD Philly Federal Reserve priser som betalas (Jun)     23,10  
14:30   CAD Förändring i sysselsättning utanför jordbrukssektorn     61,7K  
16:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Jun)     -6,5 -6,5  
16:30   USD Lagring av Naturgas     102B  
17:00   BRL Federal Reserves skatteintäkter     139,03B  
17:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel     2,215%  
17:30   USD Auktion av 8-veckors skuldväxel     2,200%  
19:00   USD Auktion för 5-årigt indexreglerat statspapper (TIPS)     0,515%  
22:00   GBP Englands centralbankschef Carney talar           
22:00   BRL CAGED jobb med lönelistor netto     129,60K  
Fredag 21 juni 2019
Helgdag   Helgdag Sverige - Midsommardagen
Helgdag   Helgdag Finland - Midsommardagen
01:00   AUD PMI för tillverkning       51,0  
01:00   AUD PMI för service       51,5  
01:30   JPY Konsumentprisindexet för kapitalvaror och tjänster (årsvis) (Maj)   0,8% 0,9%  
01:30   JPY Rikstäckande konsumentprisindex (årsvis) (Maj)   0,7% 0,9%  
01:30   JPY Nationellt konsumentprisindex (Månadsvis)     0,1%  
02:30   JPY Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Jun)     50,0 49,8  
09:15   EUR Franska inköpschefernas index (Jun)     50,7 50,6  
09:15   EUR Fransk Markit Komposit PMI (Jun)     51,2 51,2  
09:15   EUR Franska inköpschefernas index för servicesektorn (Jun)     51,5 51,5  
09:30   EUR Tysklands samlade inköpschefsindex (Jun)     52,5 52,6  
09:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Jun)     44,5 44,3  
09:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tjänstesektorn (Jun)     55,4 55,4  
10:00   EUR Spanska handelsbalansen     -2,35B  
10:00   EUR Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Jun)     48,0 47,7  
10:00   EUR Markit samlade inköpschefsindex (Jun)     51,8 51,8  
10:00   EUR Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Jun)     52,9 52,9  
10:30   GBP Nettoupplåning för offentlig sektor (Maj)   5,10B 4,97B  
10:30   GBP Offentlig sektors kassakrav netto (Maj)     -7,060B  
10:30   HKD Hong Kongs Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Maj)     2,90%  
13:00   GBP BoE kvartalsvis bulletin        
13:00   BRL FGV Konsumentförtroendeindex (Jun)     86,6  
13:30   INR Bankers Utlåningstillväxt i Indien     12,7%  
13:30   INR Inlåningstillväxt     10,1%  
13:30   INR Indiens FX Reserver, USD     423,55B  
14:30   GBP MPC-ledamot Tenreyro talar           
14:30   CAD Tokyos detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Apr)   0,3% 1,7%  
14:30   CAD Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Apr)   0,2% 1,1%  
15:00   MXN Totalefterfrågan (årsvis) (Q1)     2,70%  
15:00   MXN Totalefterfrågan (Kvartalsvis) (Q1)     0,50%  
15:00   MXN Mexikos Privata utgifter (årsvis) (Q1)     1,40%  
15:00   MXN Mexikos Privata utgifter (Kvartalsvis) (Q1)     -0,30%  
15:45   USD Tillverkningsindex PMI (Jun)     50,4 50,5  
15:45   USD Markit samlade inköpschefsindex       50,9  
15:45   USD Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Jun)     51,0 50,9  
16:00   USD Befintlig husförsäljning (Månadsvis) (Maj)   1,2% -0,4%  
16:00   USD Befintlig husförsäljning (Maj)   5,25M 5,19M  
18:00   USD FOMC-medlemmen Brainard talar           
18:00   USD FOMC-medlemmen Mester talar           
19:00   USD Baker Hughes Rig Count     788  
19:00   USD USA:s Baker Hughes totala räkning av riggar     969  
21:00   USD FOMC-ledamot Duke håller tal           
21:30   GBP CFTC GBPspekulativa nettopositioner     -44,8K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för aluminium     -86,8K  
21:30   USD CFTC Koppar spekulativa nettopositioner     -30,5K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner korn     239,4K  
21:30   USD CFTC Crude Oil spekulativa nettopositioner     351,7K  
21:30   USD CFTC Guld spekulativa nettopositioner     184,2K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för naturgas     -126,9K  
21:30   USD CFTC S&P 500 speculative net positions     54,9K  
21:30   USD CFTC Silver spekulativa nettopositioner     2,7K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för sojabönor     -47,7K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner på vete     9,7K  
21:30   CAD CFTC CAD spekulativa nettopositioner     -32,8K  
21:30   MXN CFTC MXN spekulativa nettopositioner     101,3K  
21:30   CHF CFTC CHF spekulativa nettopositioner     -24,8K  
21:30   AUD CFTC AUD spekulativa nettopositioner     -63,2K  
21:30   BRL CFTC BRL spekulativa nettopositioner     -25,6K  
21:30   JPY CFTC JPY spekulativa nettopositioner     -45,2K  
21:30   NZD CFTC NZD spekulativa nettopositioner     -16,1K  
21:30   EUR CFTC EUR spekulativa nettopositioner     -86,8K  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data