Hämta hem AppenHämta hem Appen
  Aktuell tid : 09:05 (GMT +2:00)  
10/08/2020 - 16/08/2020
 
Filter
 
Sök: 
 
ltr
0
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 10 augusti 2020
Helgdag   Helgdag Singapore - Nationaldagen
Helgdag   Helgdag Japan - Bergsdagen
Helgdag   Helgdag Sydafrika - Kvinnodagen
03:00   NZD Förtroendeindexet hos företagen (Jul)   -42,4   -31,8  
03:00   NZD NBNZ egen aktivitet (Jul)   -17,0%   -8,9%  
03:30   CNY Kinesiska konsumentprisindexet (Månadsvis) (Jul) 0,6% 0,4% -0,1%  
03:30   CNY Kinesiska konsumentprisindexet (årsvis) (Jul) 2,7% 2,6% 2,5%  
03:30   CNY producentprisindexet (årsvis) (Jul) -2,4% -2,5% -3,0%  
07:00   EUR Finlands Industrieproduktion (årsvis) (Jun) -6,9%   -4,7%
07:45   CHF Icke säsongsmässig justering av arbetslösheten (Jul) 3,2% 3,4% 3,2%  
07:45   CHF Säsongsmässig justering av arbetslösheten (Jul) 3,3% 3,6% 3,3%  
08:00   DKK Danmarks Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Jul) 0,5%   0,3%  
08:00   DKK Danmaks Handelsbalans (Jun) 8,6B   9,2B  
08:00   NOK Underliggande KPI för året hittills (Jul) 3,5% 3,0% 3,1%  
08:00   NOK Norges Underliggande Inflation (Månadsvis) (Jul) 0,9%   0,4%  
08:00   NOK Norges konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Jul) 1,3% 1,4% 1,4%  
08:00   NOK Norges konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Jul) 0,7%   0,2%  
08:00   NOK Norges Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Jul) -13,3%   -14,4%  
10:30   EUR Sentix index (Aug) -13,4 -15,1 -18,2  
13:25   BRL Fokusmarknadsrapport från BCB        
15:00   EUR Fransk Auktion av 12-månaders BTN -0,565%   -0,560%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 3-månaders BTN -0,576%   -0,574%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 6-månaders BTN -0,631%   -0,590%  
16:00   USD CB Index Sysselsättningstrend (Jul) 50,89   49,46
16:00   USD JOLT:s Lediga jobb (Jun) 5,889M   5,371M
17:30   USD Auktion av 3-månaders statsskuldväxel 0,105%   0,100%  
17:30   USD Auktion av 6-månaders Skuldväxel 0,120%   0,105%  
22:00   USD Chicagos Fed verkställande direktör Evans håller tal           
Tisdag 11 augusti 2020
00:45   NZD Detaljhandelsomsättning med elektroniska kort (årsvis) (Jul) 11,4%   8,0%  
00:45   NZD Detaljhandelsomsättning med elektroniska kort (Månadsvis) (Jul) 1,1%   15,6%
01:01   GBP Bevakning av detaljhandelssiffrorna (årsvis) (Jul) 4,3%   10,9%  
01:50   JPY Säsongsmässigt justerad bytesbalans 1,05T   0,82T  
01:50   JPY Bankutlåning (årsvis) (Jul) 6,3%   6,2%  
01:50   JPY Bytesbalansen på kalendern (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Jun) 0,168T 0,110T 1,177T  
02:00   SGD Singaporeanska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q3) -13,2% -13,2% -12,6%
02:00   SGD Singaporeanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q3) -42,9% -42,9% -3,1%
03:30   AUD NAB affärsklimatindex (Jul) -14   0
03:30   AUD Australiska centralbankens undersökning av affärsklimatet (Jul) 0   -8
05:03   IDR Indonesiens Detaljhandelssiffror (årsvis) (Jun) -17,1%   -20,6%  
07:00   SEK Arbetslöshetssiffror (Jul) 9,2%   9,0%  
07:00   JPY Ekonomisk index för mikroekonomisk aktivitet (Jul) 41,1   38,8  
08:00   GBP Genomsnittlig förtjänst exklusive bonus (Maj) -0,2% 0,5% 1,7%  
08:00   GBP Genomsnittligt inkomstindex+Bonus (Jun) -1,2% -1,1% -0,3%  
08:00   GBP Förändring i antalet arbetssökande (Jul) 94,4K 10,0K -28,1K
08:00   GBP Förändring i sysselsättningen 3M/3M (Månadsvis) (Maj) -220K -234K 6K
08:00   GBP Arbetslöshetssiffror (Jun) 3,9% 4,2% 3,9%  
10:31   CNY Kinesiska M2 penningmängd (årsvis) (Jul) 10,7% 11,1% 11,1%  
10:31   CNY Nya lån i Kina (Jul) 992,7B 1.200,0B 1.810,0B  
10:31   CNY Kinas utestående lånetillväxt (årsvis) (Jul) 13,0% 13,2% 13,2%  
10:48   CNY Kinas totala sociala finansiering (Jul) 1.690,0B 1.850,0B 3.434,2B  
11:00   EUR Tyska affärsklimatindexet ZEW på agendan (Aug) -81,3 -68,8 -80,9  
11:00   EUR Tyska finansanalytikers förtroendeindex (ZEW) (Aug) 71,5 58,0 59,3  
11:00   EUR Spansk Auktion av 12-månaders Letras -0,455%   -0,463%  
11:00   EUR Spansk Auktion av 6-månaders Letras -0,480%   -0,506%  
11:45   GBP Auktion av 5-årig Statsobligation -0,049%   -0,033%  
12:00   USD NFIB Small Business Optimism (Jul) 98,8   100,6  
13:00   MXN Mexikanska industriproduktionen (Månadsvis) (Jun) 17,9% 17,0% -1,8%  
13:00   MXN Mexikanska industriproduktionen (årsvis) (Jun) -16,7% -17,8% -30,7%  
13:00   BRL BCB Copom mötesprotokoll        
13:00   ZAR Tillverkning och produktion (Månadsvis) (Jun) 16,8%   -44,4%
14:00   USD EIA Short-Term Energy Outlook        
14:00   INR Samlad industriproduktion (Jun) -35,90%   -0,70%  
14:00   INR Indiska industriproduktionen (årsvis) (Jun) -16,6% -20,0% -18,3%  
14:00   INR Indiens Tillverkningsförsäljning Efter Justering för Inflation (Månadsvis) (Jun) -17,1%   -22,4%  
14:15   CAD Nystartade husbyggen (Jul) 245,6K 210,0K 212,1K
14:30   USD Producent prisindexet (årsvis) (Jul) 0,3% 0,4% 0,1%  
14:30   USD Producent prisindexet (Månadsvis) (Jul) 0,5% 0,1% -0,3%  
14:30   USD Prisindex i producent och importled (Månadsvis) (Jul) 0,6% 0,3% -0,2%  
14:30   USD Prisindex i producent och importled (årsvis) (Jul) -0,4% -0,7% -0,8%  
14:55   USD Redbook (årsvis) -3,4%   -7,1%  
14:55   USD Redbook (Månadsvis) 2,5%   1,1%  
18:00   USD FOMC-ledamot Duke håller tal           
19:00   USD Auktion av 3-årig Revers 0,179%   0,190%  
19:00   USD Auktion av 52-Veckors Skuldväxel 0,140%   0,155%  
22:30   USD API Veckovisa Råoljelager -4,400M -3,200M -8,587M  
Onsdag 12 augusti 2020
00:45   NZD Extern migration och besökare (Jun) -98,40%   -99,00%  
00:45   NZD Permanent/långsiktig migration (Jun) 760   640
00:45   NZD Anländande besökare (Månadsvis) 65,6% -98,4% 82,8%
01:50   JPY M2 indexet för penningmängd i omlopp (årsvis) 7,9%   7,3%
01:50   JPY M3 penningtillgång (Jul) 1.894,8T   1.884,6T
02:30   AUD Westpacs åsikts index hos konsumenter (Aug) -9,5%   -6,1%  
03:30   AUD Löneprisindex (årsvis) (Q2) 1,8% 1,9% 2,1%  
03:30   AUD Index för lönekostnaden (Kvartalsvis) (Q2) 0,2% 0,3% 0,5%  
04:00   NZD Räntebeslut 0,25% 0,25% 0,25%  
04:00   NZD RBNZ Penningpolitiskt Yttrande        
04:00   NZD RBNZ Avkastningsyttrande        
05:00   NZD RBNZ presskonferens           
08:00   GBP Affärsinvesteringar (årsvis) (Q2)   -31,3% -8,8% 0,8%  
08:00   GBP Företagsinvesteringar (Kvartalsvis) (Q2)   -31,4% -2,5% -0,3%  
08:00   GBP Storbritanniens byggproduktion (årsvis) (Jun) -24,8% -29,5% -40,0%  
08:00   GBP Byggindex (Månadsvis) (Jun) 23,5% 15,5% 7,6%  
08:00   GBP (BNP) Bruttonationalprodukten (årsvis) (Q2)   -21,7% -22,4% -1,7%  
08:00   GBP BNP (Månadsvis) 8,7% 8,0% 1,8%  
08:00   GBP (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q2)   -20,4% -20,5% -2,2%  
08:00   GBP Tjänsteindexet -19,9% -20,5% -18,9%  
08:00   GBP Industriproduktion (Månadsvis) (Jun) 9,3% 9,2% 6,2%  
08:00   GBP Industriproduktion (årsvis) (Jun) -12,5% -12,8% -20,0%  
08:00   GBP Arbetsproduktivitet   -3,0%   -0,6%  
08:00   GBP Tillverkning och Produktion (årsvis) (Jun) -14,6% -15,0% -23,1%
08:00   GBP Tillverkning och produktion (Månadsvis) (Jun) 11,0% 10,0% 8,3%
08:00   GBP Månadsvis BNP 3M/3M ändring -20,4% -21,2% -18,7%
08:00   GBP Handelsbalansen (Jun) -5,12B -4,75B -1,77B
08:00   GBP Icke-EU handelsbalans (Jun) 0,30B   2,16B
08:00   JPY Orderingången på verktygsmaskiner (årsvis) -31,1%   -32,0%  
09:30   SEK Svenska konsumentprisindexet (Månadsvis) (Jul) 0,2% 0,1% 0,6%  
09:30   SEK Svenska konsumentprisindexet (årsvis) (Jul) 0,5% 0,3% 0,7%  
09:30   SEK KPI vid konstanta styrräntor (årsvis) (Jul) 0,5% 0,3% 0,7%  
09:30   SEK KPI vid konstanta styrräntor (Månadsvis) (Jul) 0,2% 0,1% 0,6%  
10:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis) (Jul) -0,4% -0,3% -0,3%  
10:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis) (Jul) -0,2% -0,1% -0,1%  
10:00   EUR Italiens KPI utöver tobak (Månadsvis) (Jul) -0,4%   -0,3%  
10:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Jul) -0,7% -0,6% -0,6%  
10:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Jul) 0,8% 0,9% 0,9%  
11:00   EUR Industriproduktion (årsvis) (Jun) -12,3% -11,5% -20,4%
11:00   EUR Industriproduktion (Månadsvis) (Jun) 9,1% 10,0% 12,3%
11:30   ZAR Tilltron till det ekonomiska läget (Jul) 82,8   77,8  
11:40   EUR Tysk 10-årig Bund auktion -0,460%   -0,460%  
11:45   EUR Italiensk Auktion av 12-månaders BOT -0,192%   -0,124%  
13:00   USD MBA 30-årig bolåneränta 3,06%   3,14%  
13:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis) 6,8%   -5,1%  
13:00   USD MBA Inköpsindex 306,6   300,7  
13:00   USD Marknadsindex för hypotekslån 852,8   798,8  
13:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån 4.025,0   3.688,1  
13:00   USD OPECs månatliga rapport        
13:00   ZAR Sydafrikas Detaljhandelssiffror (årsvis) (Jun) -7,5% -3,6% -11,9%
13:30   INR Indiens M3 Penningutbud 12,7%   12,4%  
14:00   BRL Brasilianska detaljhandelssiffror (årsvis) (Jun) 0,5% -3,5% -6,4%
14:00   BRL Brasilianska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Jun) 8,0% 5,4% 14,4%
14:30   USD Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Jul) 0,6% 0,2% 0,2%  
14:30   USD Konsumentprisindexet (årsvis) (Jul) 1,6% 1,1% 1,2%  
14:30   USD Underliggande KPI-index (Jul) 267,72   266,07  
14:30   USD Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Jul) 1,0% 0,8% 0,6%  
14:30   USD Konsumentprisindexet(KPI) (Månadsvis) (Jul) 0,6% 0,3% 0,6%  
14:30   USD KPI index, ej säsongsrensad (Jul) 259,10 258,51 257,80  
14:30   USD KPI index, årstidsjusterat (Jul) 258,72   257,21  
14:30   USD KPI, ej årstidsjusterat (Månadsvis) (Jul) 0,51%   0,55%  
14:30   USD Reallöner (Månadsvis) (Jul) -0,6%   -2,1%
15:00   GBP NIESR beräknad BNP -7,9% -19,7% -20,4%
15:30   USD Lagringsrapport för Seevol Cushing 1,731M   0,607M  
16:00   USD FOMC-kommitténs medlem Rosengren håller tal           
16:30   USD Råoljelager -4,512M -2,875M -7,373M  
16:30   USD Råoljetendens från EIA-raffinaderi (Veckovis) 0,021M   0,042M  
16:30   USD Crude Oil Imports -0,713M   1,256M  
16:30   USD Cushing Crude Oil Inventories 1,336M 1,731M 0,532M  
16:30   USD Distillate Fuel Production -0,120M   0,126M  
16:30   USD EIA veckovisa bränslelager -2,322M 0,357M 1,592M  
16:30   USD Gasoline Production 0,300M   0,142M  
16:30   USD Heating Oil Stockpiles -0,230M   0,044M  
16:30   USD Veckovist utnyttjande av EIA-raffinaderi (Veckovis) 1,4% -0,1% 0,1%  
16:30   USD Bensinvarulager -0,722M -0,674M 0,419M  
17:00   USD Cleveland konsumentprisindex (Månadsvis) (Jul) 0,3%   0,1%  
17:00   USD FOMC-medlemmen Kaplan talar           
18:00   USD Thomson Reuters IPSOS PKSI (Aug) 48,30   49,62  
18:00   USD Rapport från WASDE        
18:00   BRL Brasiliens Thomson Reuters IPSOS PKSI (Aug) 40,10   39,31  
19:01   USD Auktion av 10-årig statsobligation 0,660%   0,653%  
19:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde 2,566B   -3,282B  
20:00   USD Månatlig budgetrapport (Jul) 63,0B -193,0B -864,0B  
21:00   USD FOMC-ledamot Duke håller tal           
Torsdag 13 augusti 2020
00:45   NZD Jordbruksprisindexet (Månadsvis) (Jul) 1,2%   0,5%  
01:01   GBP RICS husprisindex (Jul) 12% -5% -13%
01:50   JPY Franska CGPI (Månadsvis) (Jul) 0,6% 0,3% 0,6%  
01:50   JPY Prisindexet för kapitalvaror (årsvis) (Jul) -0,9% -1,1% -1,6%  
03:00   AUD MI inflationsförväntningar hos konsumenter 3,3%   3,2%  
03:30   AUD Förändring i sysselsättningen (Jul) 114,7K 40,0K 210,8K  
03:30   AUD Förändring i full sysselsättning (Jul) 43,5K   -38,1K  
03:30   AUD Antalet sysselsatta (Jul) 64,7% 64,4% 64,0%  
03:30   AUD Arbetslöshetssiffror (Jul) 7,5% 7,8% 7,4%  
06:30   NOK Konsumtionsförtroendet (Q3) -6,60   -3,40
07:00   EUR Finlands bytesbalans (Jun) -0,40B   -0,60B  
07:30   EUR Frankrikes Arbetslöshetsstatistik (Q2) 7,1% 8,3% 7,8%  
08:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (årsvis) (Jul) -0,1% -0,1% 0,9%  
08:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (Månadsvis) (Jul) -0,5% -0,5% 0,6%  
08:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (årsvis) (Jul) 0,0% 0,0% 0,8%  
08:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (Månadsvis) (Jul) -0,5% -0,5% 0,7%  
08:00   EUR Tyska grossistpris index (årsvis) (Jul) -2,6%   -3,3%  
08:00   EUR Tyska grossistpris index (Månadsvis) (Jul) 0,5%   0,6%  
09:00   EUR Spanish CPI (årsvis) (Jul) -0,6% -0,6% -0,3%  
09:00   EUR Spanska konsumentprisindexet (Månadsvis) (Jul) -0,9% -0,9% 0,5%  
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Jul) -0,7% -0,7% -0,3%  
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Jul) -1,6% -0,7% 0,4%  
10:00   USD IEAs månatliga rapport        
10:32   CNY Utländska direktinvesteringar i Kina (Jul) 0,50%   -1,30%  
11:30   ZAR Guldproduktion (årsvis) (Jun) -17,0%   -21,8%
11:30   ZAR Gruvproduktionen (Jun) -28,2%   -27,6%
11:45   EUR Italiensk Auktion av 3-årig BOT 0,08%   0,30%  
11:45   EUR Italiensk Auktion av 30-årig BOT 1,910%   2,490%  
11:45   EUR Italiensk Auktion av 7-årig BOT 0,72%   0,95%  
12:00   GBP Thomson Reuters IPSOS PKSI (Aug) 45,3   43,7  
12:00   EUR Italiens Thomson Reuters IPSOS PKSI (Aug) 37,82   36,74  
12:00   EUR Tysklands Thomson Reuters IPSOS PKSI (Aug) 50,29   49,23  
12:00   EUR Frankrikes Thomson Reuters IPSOS PKSI (Aug) 41,59   40,62  
14:00   INR Indiens KPI (årsvis) (Jul) 6,93% 6,15% 6,23%
14:00   BRL Brasiliens tillväxt i servicesektorn (årsvis) (Jun) -12,1% -14,2% -19,5%  
14:00   BRL Brasiliens tillväxt i servicesektorn (Månadsvis) (Jun) 5,0% 4,4% -0,9%  
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd 15.486K 15.898K 16.090K
14:30   USD Exportpriser (Månadsvis) (Jul) 0,8% 0,4% 1,2%
14:30   USD Exportprisindex (årsvis) -4,4%   -4,4%  
14:30   USD Importprisindexet (Månadsvis) (Jul) 0,7% 0,6% 1,4%  
14:30   USD Importprisindex (årsvis) -3,3%   -3,8%  
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning 963K 1.120K 1.191K
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt 1.252,75K   1.339,00K
16:30   USD Lagring av Naturgas 58B 57B 33B  
17:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel 0,085%   0,080%  
17:30   USD Auktion av 8-veckors skuldväxel 0,100%   0,100%  
19:01   USD Auktion av 10-årig statsobligation 1,406%   1,330%  
20:00   MXN Mexikanska styrräntebeslut (Aug) 4,50% 4,50% 5,00%  
21:00   USD FOMC-medlemmen Brainard talar           
Fredag 14 augusti 2020
00:30   NZD Nyzeeländska inköpschefernas affärsindex (Jul) 58,8   56,3  
01:30   AUD RBA Vd Lowes Uttalande           
01:50   JPY Utländska köp av obligationer 1.434,9B   1.146,4B  
01:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier 233,8B   -578,6B  
03:30   CNY Kinas Huspriser (årsvis) (Jul) 4,8%   4,9%  
04:00   JPY Thomson Reuters IPSOS PKSI (Aug) 32,23   33,82  
04:00   CNY Kinas Thomson Reuters IPSOS PKSI (Aug) 75,34   72,52  
04:00   CNY Kinesiska investeringar i anläggningstillgångar (årsvis) (Jul) -1,6% -1,6% -3,1%  
04:00   CNY Kinesiska industriproduktionen (årsvis) (Jul) 4,8% 5,1% 4,8%  
04:00   CNY Kinas industriproduktion hittills i år (årsvis) (Jul) -0,4%   -1,3%  
04:00   CNY Kinesiska detaljhandelssiffror (årsvis) (Jul) -1,1% 0,1% -1,8%  
04:00   CNY Kinas årsvisa detaljhandelssiffror (årsvis) (Jul) -10,44%   -11,76%  
04:00   CNY Arbetslöshetssiffror i Kina 5,7%   5,7%  
04:00   CNY Presskonferens från NBS           
06:30   JPY Aktivitetsindexet för serviceindustrin (Månadsvis) 7,9%   -2,9%
07:00   EUR Finlands konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Jul) 0,6%   0,0%  
07:00   EUR Finska bruttonationalprodukten (årsvis) (Jun) -4,8%   -5,5%  
07:00   EUR Finska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis)   -3,2%   -0,9%  
08:00   DKK Danska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis)   -7,4%   -2,0%  
08:30   CHF Schweiz PPI (årsvis) (Jul) -3,3%   -3,5%  
08:30   CHF Prisindex i producent och importled (Månadsvis) (Jul) 0,1%   0,5%  
08:30   INR Indiens grossistprisindex (WPI) Livsmedel (årsvis) (Jul) 4,08%   2,04%  
08:30   INR Indiens grossistprisindex (WPI) för bränsle (årsvis) (Jul) -9,84%   -13,60%  
08:30   INR Indiska partiprisindexet (årsvis) (Jul) -0,58% -1,00% -1,81%  
08:30   INR Indiens WPI-inflationen (partihandel) (årsvis) (Jul) 0,51%   0,08%  
08:45   EUR Fransk konsumentprisindex (Månadsvis) (Jul) 0,4% 0,4% 0,1%  
08:45   EUR Frankrikes konsumentprisindex (årsvis) 0,8% 0,8% 0,2%
08:45   EUR Franska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Jul) 0,9% 0,9% 0,9%  
08:45   EUR Franska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Jul) 0,4% 0,4% 0,4%  
10:30   HKD Hongkongs bruttonationalprodukt (Kvartalsvis) (Q2) -0,1% -0,1% -0,1%  
10:30   HKD Hongkongs bruttonationalprodukt (årsvis) (Q2) -9,0% -9,0% -9,0%  
11:00   EUR Förändring i sysselsättningsgraden (årsvis)   -2,9%   0,4%  
11:00   EUR Förändring i sysselsättningen (Kvartalsvis)   -2,8%   -0,2%  
11:00   EUR Total sysselsättning (Q2) 155.894,7K   160.438,5K
11:00   EUR (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q2)   -12,1% -12,1% -12,1%  
11:00   EUR (BNP) Bruttonationalprodukten (årsvis) (Q2)   -15,0% -15,0% -15,0%  
11:00   EUR Handelsbalansen (Jun) 21,2B 12,6B 9,4B  
13:30   INR Bankers Utlåningstillväxt i Indien 5,5%   5,8%  
13:30   INR Inlåningstillväxt 11,1%   10,8%  
13:30   INR Indiens FX Reserver, USD 538,19B   534,57B  
14:00   BRL Brasiliens IBC-Br Ekonomiska Aktivitet (Jun) 4,89% 4,70% 1,31%  
14:19   INR Indiens Export (USD) (Jul) 23,64B   21,91B  
14:20   INR Indiens Import (USD) (Jul) 28,47B   21,11B  
14:20   INR Indiska handelsbalansen (Jul) -4,83B -2,00B 0,79B  
14:30   USD Tokyos detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Jul) 1,9% 1,3% 8,3%
14:30   USD Produktiviteten utanför jordbrukssektorn (Kvartalsvis) (Q2)   7,3% 1,5% -0,3%
14:30   USD Kontroll över detaljhandel (Månadsvis) (Jul) 1,4% 0,8% 6,0%
14:30   USD Detaljhandelssiffror (årsvis) (Jul) 2,74%   2,12%
14:30   USD Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Jul) 1,2% 1,9% 8,4%
14:30   USD Detaljhandelsomsättning exkl. gas/bilar (Månadsvis) (Jul) 1,5%   7,7%
14:30   USD Arbetskostnad per enhet (Kvartalsvis) (Q2)   12,2% 6,2% 9,8%
14:30   CAD Tillverkning och försäljning (Månadsvis) (Jun) 20,7% 16,4% 11,6%
15:15   USD Graden av kapacitetsutnyttjandet (Jul) 70,6% 70,3% 68,5%
15:15   USD Industriproduktion (årsvis) (Jul) -8,18%   -11,03%
15:15   USD Industriproduktion (Månadsvis) (Jul) 3,0% 3,0% 5,7%
15:15   USD Tillverkning och produktion (Månadsvis) (Jul) 3,4% 3,0% 7,4%
16:00   USD Företagets inventering (Månadsvis) (Jun) -1,1% -1,2% -2,3%  
16:00   USD Förväntningar för Michigans 5-årig inflation (Aug)   2,70%   2,60%  
16:00   USD Michigans konsumentförtroendeindex, slutliga (Aug)   66,5 66,7 65,9  
16:00   USD Sentiment index hos konsumenterna i Michigan (Aug)   72,8 72,0 72,5  
16:00   USD Michigan Consumer Sentiment Preliminary (Aug)   82,5 81,8 82,8  
16:00   USD Michigans Inflationsförväntningar (Aug)   3,0%   3,0%  
16:00   USD Detaljhandelslager utöver fordon (Jun) -0,8%   -0,8%  
19:00   USD Baker Hughes Rig Count 172   176  
19:00   USD USA:s Baker Hughes totala räkning av riggar 244   247  
21:30   GBP CFTC GBPspekulativa nettopositioner -2,8K   -14,7K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för aluminium 199,8K   180,6K  
21:30   USD CFTC Koppar spekulativa nettopositioner 33,6K   38,9K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner korn -149,9K   -148,4K  
21:30   USD CFTC Crude Oil spekulativa nettopositioner 520,9K   536,3K  
21:30   USD CFTC Guld spekulativa nettopositioner 224,1K   238,7K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 spekulativa nettopositioner 12,5K   18,3K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för naturgas 13,5K   -7,6K  
21:30   USD CFTC S&P 500 speculative net positions -65,9K   -44,8K  
21:30   USD CFTC Silver spekulativa nettopositioner 23,6K   29,9K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för sojabönor 78,3K   92,0K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner på vete 3,6K   13,4K  
21:30   CAD CFTC CAD spekulativa nettopositioner -29,5K   -23,2K  
21:30   MXN CFTC MXN spekulativa nettopositioner 6,5K   3,0K  
21:30   CHF CFTC CHF spekulativa nettopositioner 17,2K   11,7K  
21:30   AUD CFTC AUD spekulativa nettopositioner -3,5K   -1,0K  
21:30   BRL CFTC BRL spekulativa nettopositioner -13,5K   -12,7K  
21:30   JPY CFTC JPY spekulativa nettopositioner 27,0K   31,4K  
21:30   NZD CFTC NZD spekulativa nettopositioner -0,2K   -1,4K  
21:30   EUR CFTC EUR spekulativa nettopositioner 199,8K   180,6K  
Lördag 15 augusti 2020
Helgdag   Helgdag Indien - Självständighetsdagen
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data