Hämta hem AppenHämta hem Appen
  Aktuell tid : 19:43 (GMT +2:00)  
18/10/2021 - 24/10/2021
 
Filter
 
Sök: 
 
ltr
0
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 18 oktober 2021
01:01   GBP Rightmove husprisindex (Månadsvis) 1,8%   0,3%
02:30   SGD Icke-oljeexport (årsvis) (Sep) 12,30% 9,60% 2,70%  
02:30   SGD Icke-oljeexport (Månadsvis) (Sep) 1,20% 2,40% -3,50%
02:30   SGD Singaporeanska handelsbalansen 4,999B   6,253B  
04:00   CNY Kinesiska investeringar i anläggningstillgångar (årsvis) (Sep) 7,3% 7,9% 8,9%  
04:00   CNY Kinesiska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q3) 4,9% 5,2% 7,9%  
04:00   CNY Kinas BNP (Kvartalsvis) (Q3) 0,2% 0,5% 1,2%
04:00   CNY Kinas BNP hittills i år (årsvis) (Q3) 9,8%   12,7%  
04:00   CNY Kinesiska industriproduktionen (årsvis) (Sep) 3,1% 4,5% 5,3%  
04:00   CNY Kinas industriproduktion hittills i år (årsvis) (Sep) 11,8%   13,1%  
04:00   CNY Kinesiska detaljhandelssiffror (årsvis) (Sep) 4,4% 3,3% 2,5%  
04:00   CNY Kinas årsvisa detaljhandelssiffror (årsvis) (Sep) 16,37%   18,15%  
04:00   CNY Arbetslöshetssiffror i Kina 4,9%   5,1%  
04:00   CNY Presskonferens från NBS           
04:00   NZD RBNZ Off-shore innehav (Sep) 48,60%   47,70%  
11:30   USD FOMC-medlem Quarles håller tal           
13:25   BRL Fokusmarknadsrapport från BCB        
14:15   CAD Nystartade husbyggen (Sep) 251,2K 255,0K 262,8K
14:30   CAD Köp av utländsk värdepapper (Aug) 26,30B   14,06B
14:30   CAD Köp av utländska värdepapper av kanadensare (Aug) 15,17B   -4,69B  
15:00   EUR Fransk Auktion av 12-månaders BTN -0,629%   -0,641%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 3-månaders BTN -0,732%   -0,740%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 6-månaders BTN -0,667%   -0,675%  
15:15   USD Graden av kapacitetsutnyttjandet (Sep) 75,2% 76,5% 76,2%
15:15   USD Industriproduktion (årsvis) (Sep) 4,60%   5,66%
15:15   USD Industriproduktion (Månadsvis) (Sep) -1,3% 0,2% -0,1%
15:15   USD Tillverkning och produktion (Månadsvis) (Sep) -0,7% 0,1% -0,4%
16:00   USD NAHB husmarknadsindex (Okt) 80 76 76  
16:30   CAD Kanada centralbankens undersökning av affärsklimatet        
17:30   USD Auktion av 3-månaders statsskuldväxel 0,055%   0,050%  
17:30   USD Auktion av 6-månaders Skuldväxel 0,060%   0,055%  
17:40   CAD BoC styrelseledamot Lane talar           
22:00   USD US Utländska köp, T-obligationer (Aug) 30,70B   10,20B  
22:00   USD Totalt Kapitalflöde Netto (Aug) 91,00B   164,10B
22:00   USD TIC nettot av långfristiga utländska transaktioner (Aug) 79,3B   2,0B  
22:00   USD TIC Netto långfristiga transaktioner, inklusive swaps (Aug) 60,90B   -31,00B
Tisdag 19 oktober 2021
Helgdag   Helgdag Indonesien - Mawlid -al-Nabi
03:30   AUD Penningpolitiskt Möte        
08:00   CHF Handelsbalansen (Sep) 5,052B   5,128B
09:00   IDR Aktuell ränta på inlåningsfacilitet (Okt) 2,75% 2,75% 2,75%  
09:00   IDR Aktuell ränta på utlåningsfacilitet (Okt) 4,25% 4,25% 4,25%  
09:18   IDR Lån (årsvis) (Sep) 2,21%   1,16%  
09:30   IDR Indonesiens räntebeslut 3,50%   3,50%  
10:00   EUR Spanska handelsbalansen -3,90B   -1,60B  
11:00   EUR Byggproduktion (Månadsvis) (Aug) -1,28%   0,09%  
12:00   EUR Spansk Auktion av 3-månaders Letras -0,667%   -0,641%  
13:10   EUR Elderson från ECB håller tal           
14:00   EUR Panetta från ECB håller tal           
14:05   GBP Bankchefen för BoE Bailey håller tal           
14:30   USD Bygglov (Månadsvis) (Sep) -7,7%   5,6%  
14:30   USD Bygglov (Sep) 1,589M 1,680M 1,721M  
14:30   USD Påbörjat bostadsbyggande , reviderat (Månadsvis) (Sep) -1,6%   1,2%
14:30   USD Nystartade husbyggen (Sep) 1,555M 1,620M 1,580M
14:55   USD Redbook (årsvis) 15,4%   14,8%  
16:00   EUR Lane från ECB håller tal           
16:30   NZD GlobalDairyTrade prisindex 2,2%   0,0%  
17:00   USD FOMC-ledamot Duke håller tal           
17:00   EUR Mauderer på tyska Buba håller tal           
19:15   USD FOMC ledamot Barkin håller tal           
20:50   USD FOMC-medlem Bostic håller tal           
21:00   USD Waller från Federal Reserve håller tal           
22:30   USD API Veckovisa Råoljelager 3,294M 2,233M 5,213M  
Onsdag 20 oktober 2021
01:30   AUD WMI ledande index (Månadsvis) 0,0%   -0,3%  
01:50   JPY Säsongsmässigt justerad handelsbalans -0,62T   -0,34T
01:50   JPY Export (årsvis) (Sep) 13,0% 11,0% 26,2%  
01:50   JPY Import (årsvis) (Sep) 38,6% 34,4% 44,7%  
01:50   JPY Handelsbalans (Sep) -622,8B -519,2B -637,2B  
03:30   CNY Kinas Huspriser (årsvis) (Sep) 3,8%   4,2%  
03:30   CNY Lägsta utlåningsränta från PBoC 3,85%   3,85%  
05:05   CNY Utländska direktinvesteringar i Kina (Sep) 19,60%   22,30%  
08:00   GBP Konsumentprisindexet (årsvis) (Sep) 2,9% 3,0% 3,1%  
08:00   GBP Underliggande månadsvisa KPI (Månadsvis) (Sep) 0,4% 0,5% 0,7%  
08:00   GBP Underliggande Producentprisindex (Månadsvis) (Sep) 0,5%   0,9%
08:00   GBP Underliggande Producentprisindex (årsvis) (Sep) 5,9%   5,4%
08:00   GBP Underliggande detaljhandelsprisindex (årsvis) (Sep) 5,0%   4,9%  
08:00   GBP Underliggande detaljhandelsprisindex (Månadsvis) (Sep) 0,4%   0,7%  
08:00   GBP Konsumentprisindexet (årsvis) (Sep) 3,1% 3,2% 3,2%  
08:00   GBP Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Sep) 0,3% 0,4% 0,7%  
08:00   GBP KPI, ej årstidsjusterat (Sep) 112,40   112,10  
08:00   GBP Producent prisindexets input (årsvis) (Sep) 11,4% 11,6% 11,2%
08:00   GBP Producent prisindexets input (Månadsvis) (Sep) 0,4% 1,0% 0,5%
08:00   GBP Producent prisindexets output (årsvis) (Sep) 6,7% 6,8% 6,0%
08:00   GBP Producent prisindexets output (Månadsvis) (Sep) 0,5% 0,5% 0,7%  
08:00   GBP Detaljhandelssiffor (årsvis) (Sep) 4,9% 4,7% 4,8%  
08:00   GBP Detaljhandelsprisindex (Månadsvis) (Sep) 0,4% 0,2% 0,6%  
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (Månadsvis) (Sep) 2,3% 1,0% 1,5%  
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (årsvis) (Sep) 14,2% 12,7% 12,0%  
09:20   EUR Elderson från ECB håller tal           
10:00   EUR Bytesbalansen (Aug) 13,4B   21,6B  
10:00   EUR Bytesbalansen på kalendern (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Aug) 17,6B   30,2B  
10:00   ZAR Konsumentprisindexet (årsvis) (Sep) 3,2% 3,1% 3,1%  
10:00   ZAR Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Sep) 0,3% 0,2% 0,3%  
10:00   ZAR Sydafrikas Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Sep) 5,0% 5,0% 4,9%  
10:00   ZAR Sydafrikas Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Sep) 0,2% 0,3% 0,4%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet (årsvis) (Sep) 1,9% 1,9% 1,6%  
11:00   EUR Underliggande konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Sep) 0,5% 0,5% 0,4%
11:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Sep) 3,4% 3,4% 3,0%  
11:00   EUR Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Sep) 0,5% 0,5% 0,4%  
11:00   EUR KPI exklusive Tobak (Månadsvis) (Sep) 0,5%   0,4%  
11:00   EUR KPI exklusive Tobak (årsvis) (Sep) 3,4%   3,0%  
11:00   EUR HIKP utöver energi och livsmedel (årsvis) (Sep) 1,9% 1,9% 1,6%  
11:00   EUR HIKP utöver energi och livsmedel (Månadsvis) (Sep) 0,4% 0,4% 0,2%  
11:40   EUR Tysk 10-årig Bund auktion -0,160%   -0,220%  
11:45   GBP Auktion av 10-årig Statsobligation 1,144%   0,740%  
13:00   USD MBA 30-årig bolåneränta 3,23%   3,18%  
13:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis) -6,3%   0,2%  
13:00   USD MBA Inköpsindex 266,2   279,8  
13:00   USD Marknadsindex för hypotekslån 643,0   686,1  
13:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån 2.807,9   3.023,0  
14:30   CAD Vanligt KPI (årsvis) 1,8%   1,8%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Sep) 0,3%   0,2%  
14:30   CAD Underliggande konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Sep) 3,7%   3,5%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Sep) 4,4% 4,3% 4,1%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (Månadsvis) (Sep) 0,2% 0,1% 0,2%  
14:30   CAD Median KPI (årsvis) 2,8%   2,6%  
14:30   CAD Trimmat KPI (årsvis) 3,4%   3,3%  
16:30   USD Råoljelager -0,431M 1,857M 6,088M  
16:30   USD Råoljetendens från EIA-raffinaderi (Veckovis) -0,071M   -0,683M  
16:30   USD Crude Oil Imports -0,715M   -1,441M  
16:30   USD Cushing Crude Oil Inventories -2,320M   -1,968M  
16:30   USD Distillate Fuel Production -0,289M   -0,072M  
16:30   USD EIA veckovisa bränslelager -3,913M -0,700M -0,024M  
16:30   USD Gasoline Production 0,455M   0,239M  
16:30   USD Heating Oil Stockpiles 0,037M   0,267M  
16:30   USD Veckovist utnyttjande av EIA-raffinaderi (Veckovis) -2,0% -0,1% -2,9%  
16:30   USD Bensinvarulager -5,368M -1,267M -1,958M  
18:00   USD Chicagos Fed verkställande direktör Evans håller tal           
19:00   USD Auktion av 20-årig statsobligation 2,100%   1,795%  
19:00   USD FOMC-medlem Quarles håller tal           
19:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde -1,784B   -0,856B  
20:00   USD Beige Book (Amerikanska centralbankens regionala konjunkturrapport)        
Torsdag 21 oktober 2021
01:50   JPY Utländska köp av obligationer 1.221,3B   140,8B
01:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier 960,1B   1.015,6B
02:30   AUD NAB kvartalsvisa företagsindex för affärsklimatet -1   18
04:00   NZD Kreditkortskonsumtion (årsvis) -12,9%   -6,9%
08:00   GBP Nettoupplåning för offentlig sektor (Sep) 21,01B 14,75B 16,06B
08:00   GBP Offentlig sektors kassakrav netto (Sep) 4,688B   4,688B
08:00   DKK Danmarks Konsumentförtroendeindex (Okt) 3,3   8,2  
08:45   EUR Franska affärsklimatindexet (Okt) 107 105 107
09:30   SEK Sveriges Arbetslöshetssiffror (Sep) 8,2%   8,5%  
10:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (årsvis) (Aug) 13,80%   19,00%
10:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (Månadsvis) (Aug) 0,80%   0,80%
10:30   HKD Hong Kongs Arbetslöshetssiffror (Sep) 4,5%   4,7%  
11:00   EUR Fransk Auktion av 3-årig BTAN -0,50%   -0,66%  
11:00   EUR Franska 5-årig BTAN Auktion -0,38%   -0,48%  
11:40   EUR Spansk 15-årig Obligacion auktion 0,942%   0,673%  
11:40   EUR Spansk Auktion av 5-årig Bonos -0,089%   -0,371%  
12:00   GBP CBI trend i industriorder (Okt) 9 18 22  
12:00   EUR EU-ledarnas toppmöte           
13:00   MXN Mexikanska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Aug) 0,0% -0,7% -0,4%  
13:00   MXN Mexikanska detaljhandelssiffror (årsvis) (Aug) 7,2% 6,6% 9,9%  
Preliminär   INR Indiens M3 Penningutbud 9,9%   9,3%  
14:00   BRL BCB nationella penningrådsmöte        
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd 2.481K 2.550K 2.603K
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning 290K 300K 296K
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt 319,75K   335,00K
14:30   USD Philadelphia Fed tillverkningsindex (Okt) 23,8 25,0 30,7  
14:30   USD Philadelphia Federal Reserves månatliga index (Okt) 24,2   20,0  
14:30   USD Philly Federal Reserve CAPEX-index (Okt) 32,40   23,60  
14:30   USD Philly Fed Sysselsättningsindex (Okt) 30,7   26,3  
14:30   USD Philly Federal Reserve nya orderingångar (Okt) 30,8   15,9  
14:30   USD Philly Federal Reserve priser som betalas (Okt) 70,30   67,30  
14:30   CAD Förändring i sysselsättning utanför jordbrukssektorn 9,6K   39,4K  
14:30   CAD Prisindex för nya bostäder (Månadsvis) (Sep) 0,4%   0,7%  
15:00   USD Waller från Federal Reserve håller tal           
16:00   USD Befintlig husförsäljning (Sep) 6,29M 6,09M 5,88M  
16:00   USD Befintlig husförsäljning (Månadsvis) (Sep) 7,0%   -2,0%  
16:00   USD Ledande index i USA (Månadsvis) (Sep) 0,2% 0,4% 0,8%
16:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Okt) -4,8 -5,0 -4,0  
16:30   USD Lagring av Naturgas 92B 90B 81B  
17:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel 0,050%   0,035%  
17:30   USD Auktion av 8-veckors skuldväxel 0,100%   0,080%  
19:00   USD Auktion för 5-årigt indexreglerat statspapper (TIPS) -1,685%   -1,416%  
21:00   AUD RBA Vd Lowes Uttalande           
Fredag 22 oktober 2021
00:00   AUD PMI för service   52,0   45,5
01:00   AUD PMI för tillverkning   57,3   56,8  
01:01   GBP Gfk konsumentförtroendeindexet (Okt) -17 -16 -13  
01:30   JPY KPI, ej årstidsjusterat (Månadsvis) (Sep) 0,4%   0,2%  
01:30   JPY Konsumentprisindexet för kapitalvaror och tjänster (årsvis) (Sep) 0,1% 0,1% -0,2%  
01:30   JPY Rikstäckande konsumentprisindex (årsvis) (Sep) 0,2%   -0,4%  
01:30   JPY Nationellt konsumentprisindex (Månadsvis) 0,4%   -0,2%  
02:30   JPY Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Okt)   53,0   51,5  
02:30   JPY PMI för service   50,7   47,8  
02:30   SGD URA:s fastighetsindex (Kvartalsvis) (Q3) 1,10%   0,90%  
03:00   USD FOMC-medlemmen Williams talar           
08:00   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Sep) -0,6% 0,2% -1,2%  
08:00   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (årsvis) (Sep) -2,6% -1,7% -0,9%  
08:00   GBP Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Sep) -0,2% 0,5% -0,6%
08:00   GBP Detaljhandelssiffor (årsvis) (Sep) -1,3% -0,4% -0,2%
08:00   NOK Industrins förtroendeindex (Q3) 8,8   11,0
09:15   EUR Franska inköpschefernas index (Okt)   53,5 54,0 55,0  
09:15   EUR Fransk Markit Komposit PMI (Okt)   54,7 54,7 55,3  
09:15   EUR Franska inköpschefernas index för servicesektorn (Okt)   56,6 55,5 56,2  
09:30   EUR Tysklands samlade inköpschefsindex (Okt)   52,0 54,0 55,5  
09:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Okt)   58,2 56,5 58,4  
09:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tjänstesektorn (Okt)   52,4 55,0 56,2  
10:00   EUR Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Okt)   58,5 57,0 58,6  
10:00   EUR Markit samlade inköpschefsindex (Okt)   54,3 55,2 56,2  
10:00   EUR Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Okt)   54,7 55,5 56,4  
10:30   GBP Samlat inköpschefsindex (Okt)   56,8 54,0 54,9  
10:30   GBP Chefers inköpsindex för tillverkningssektorn (Okt)   57,7 55,8 57,1  
10:30   GBP Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Okt)   58,0 54,5 55,4  
10:30   HKD Hong Kongs Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Sep) 1,40% 3,00% 1,60%  
12:00   BRL Bytesbalans (USD) (Sep) -1,70B -1,55B 1,68B  
12:00   BRL Utländska direktinvesteringar (USD) (Sep) 4,50B 5,00B 4,45B  
12:00   EUR EU-ledarnas toppmöte           
13:00   MXN Första halva månadens underliggande KPI (Okt) 0,33% 0,19% 0,31%  
13:00   MXN Första halva månadens KPI (Okt) 0,54% 0,51% 0,42%  
13:30   INR Bankers Utlåningstillväxt i Indien 6,5%   6,7%  
13:30   INR Inlåningstillväxt 10,2%   9,3%  
13:30   INR Indiens FX Reserver, USD 641,01B   639,52B  
13:30   INR Mötesprotokoll från RBI MPC        
14:30   CAD Tokyos detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Aug) 2,8% 2,8% -0,4%
14:30   CAD Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Aug) 2,1% 2,0% -0,1%
15:45   USD Tillverkningsindex PMI (Okt)   59,2 60,3 60,7  
15:45   USD Markit samlade inköpschefsindex (Okt)   57,3   55,0  
15:45   USD Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Okt)   58,2 55,1 54,9  
16:00   USD FOMC-ledamot Duke håller tal           
17:00   USD Federal Reserves ordförande Powell talar           
19:00   USD Baker Hughes Rig Count 443   445  
19:00   USD USA:s Baker Hughes totala räkning av riggar 542   543  
20:00   USD Månatlig budgetrapport -62,0B   -171,0B  
21:30   GBP CFTC GBPspekulativa nettopositioner 1,6K   -12,0K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för aluminium 3,6K   3,5K  
21:30   USD CFTC Koppar spekulativa nettopositioner 40,6K   22,5K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner korn 277,0K   279,3K  
21:30   USD CFTC Crude Oil spekulativa nettopositioner 429,6K   404,8K  
21:30   USD CFTC Guld spekulativa nettopositioner 193,3K   185,5K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 spekulativa nettopositioner -3,1K   -0,8K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för naturgas -131,1K   -130,9K  
21:30   USD CFTC S&P 500 speculative net positions 67,6K   98,8K  
21:30   USD CFTC Silver spekulativa nettopositioner 30,4K   18,0K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för sojabönor 43,5K   42,0K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner på vete -8,6K   -4,5K  
21:30   CAD CFTC CAD spekulativa nettopositioner -10,9K   -27,9K  
21:30   MXN CFTC MXN spekulativa nettopositioner -38,6K   -39,6K  
21:30   CHF CFTC CHF spekulativa nettopositioner -17,6K   -13,0K  
21:30   AUD CFTC AUD spekulativa nettopositioner -76,1K   -87,6K  
21:30   BRL CFTC BRL spekulativa nettopositioner -0,7K   -0,4K  
21:30   JPY CFTC JPY spekulativa nettopositioner -102,7K   -76,6K  
21:30   NZD CFTC NZD spekulativa nettopositioner 6,4K   8,7K  
21:30   EUR CFTC EUR spekulativa nettopositioner -12,1K   -18,4K  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data