Hämta hem AppenHämta hem Appen
  Aktuell tid : 01:55 (GMT +1:00)  
01/03/2021 - 07/03/2021
 
Filter
 
Sök: 
 
ltr
0
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 1 mars 2021
01:00   AUD Australiska MI inflationsmått (Månadsvis) 0,1%   0,2%  
01:30   AUD ANZ platsannonser (Månadsvis) 7,2%   2,6%
01:30   AUD Affärsinventarier (Månadsvis) (Q4) 0,0% 0,2% -0,3%
01:30   AUD Företags operativa bruttomarginaler (Kvartalsvis) (Q4) -6,6% -4,0% 3,2%  
01:30   AUD Företagens vinster före skatt (Kvartalsvis) (Q4) 2,4%   25,8%  
01:30   AUD Huslån (Månadsvis) 12,3%   7,1%  
01:30   AUD Investering och finansiering av bostad (Månadsvis) 9,4%   8,2%  
01:30   JPY Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Feb) 51,4 50,6 49,8  
01:30   IDR Indonesia Nikkei inköpsindex (Feb) 50,9   52,2  
02:45   CNY Kinas Caixin Tillverkningsindex Flash PMI (Feb) 50,9 51,5 51,5  
05:06   IDR Indonesiens Inflationssiffror (årsvis) (Feb) 1,38% 1,38% 1,55%  
05:06   IDR Indonesiens Inflationssiffror (Månadsvis) (Feb) 0,10% 0,09% 0,26%  
05:17   IDR Indonesiens underliggande inflation (årsvis) (Feb) 1,53% 1,52% 1,56%  
06:00   INR Nikkei Markit Tillverkningsindex PMI (Feb) 57,5 57,5 57,7  
06:30   AUD Råvarupriser (årsvis) 23,9%   19,5%
08:00   NOK Norska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Jan) -0,1% -2,0% -5,7%  
08:30   SEK Sveriges Tillverkningsindex (Feb) 61,6   62,5
08:30   CHF Detaljhandelssiffor (årsvis) (Jan) -0,5%   5,4%
09:15   EUR Spanskt Tillverkningsindex PMI (Feb) 52,9 52,0 49,3  
09:30   SEK Svenska bruttonationalprodukten (årsvis) -2,2%   -2,4%
09:30   CHF procure.ch PMI (Feb) 61,3 60,0 59,4  
09:45   EUR Italiens tillverkningsindex PMI (Feb) 56,9 57,0 55,1  
09:50   EUR Franska inköpschefernas index (Feb) 56,1 55,0 51,6  
09:55   EUR Tyska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Feb) 60,7 60,6 57,1  
10:00   NOK Norges PMI Tillverkningsindex (Feb) 56,1   52,5
10:00   EUR Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Feb) 57,9 57,7 54,8  
10:30   GBP BOE Konsumentkrediter (Jan) -2,392B -1,900B -0,870B
10:30   GBP M4 Penningtillgång (Månadsvis) (Jan) 0,7%   0,6%
10:30   GBP Chefers inköpsindex för tillverkningssektorn (Feb) 55,1 54,9 54,1  
10:30   GBP Beviljade inteckningslån (Jan) 98,99K 96,00K 102,81K
10:30   GBP Hypoteksutlåningen (Jan) 5,17B 5,59B 5,34B
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis) (Feb)   0,1%   0,7%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis) (Feb)   0,6% -0,1% 0,4%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Feb)   -0,2% -0,5% -0,9%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Feb)   1,0% 0,6% 0,7%  
11:00   EUR Frankrikes bilregistrering (årsvis) -20,9%   -5,8%  
12:00   INR Bankers Utlåningstillväxt i Indien 6,6%   5,9%  
12:00   INR Inlåningstillväxt 11,8%   11,1%  
12:25   BRL Fokusmarknadsrapport från BCB        
13:00   ZAR Inhemsk bilförsäljning (Feb) 37,52K   34,78K  
13:00   ZAR Inhemsk bilförsäljning (årsvis) (Feb) -13,30%   -13,90%  
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (årsvis) (Feb)   1,3% 1,2% 1,0%  
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (Månadsvis) (Feb)   0,7% 0,5% 0,8%  
14:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (Månadsvis) (Feb)   0,6% 0,5% 1,4%  
14:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (årsvis) (Feb)   1,6% 1,6% 1,6%  
14:00   BRL Markit inköpschefsindex tillverkning (Feb) 58,4   56,5  
14:30   CAD Bytesbalansen (Q4) -7,3B -8,3B -10,5B
15:00   USD FOMC-medlemmen Williams talar           
15:00   EUR Fransk Auktion av 12-månaders BTN -0,590%   -0,614%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 3-månaders BTN -0,606%   -0,617%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 6-månaders BTN -0,603%   -0,616%  
15:05   USD FOMC-medlemmen Brainard talar           
15:30   CAD Inköpschefernas tillverkningsindex (Feb) 54,8   54,4  
15:45   USD Tillverkningsindex PMI (Feb) 58,6 58,5 59,2  
16:00   USD Inköpschefernas index för byggsektorn (Månadsvis) (Jan) 1,7% 0,8% 1,1%
16:00   USD Sysselsättningsgraden inom ISM -index för tillverkningssektorn (Feb) 54,4 53,0 52,6  
16:00   USD ISM Tillverkningsindex för nya orderingångar (Feb) 64,8   61,1  
16:00   USD Tillverkningsindexet för industrisektorn (Feb) 60,8 58,8 58,7  
16:00   USD ISM prisindex för tillverkningssektorn (Feb) 86,0 80,0 82,1  
16:20   EUR Buch vice president på tyska Buba håller tal           
16:20   EUR ECB:s De Guindos håller tal           
16:30   MXN Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Feb) 44,20   43,00  
17:10   EUR Ordförande för ECB Lagarde håller tal           
17:30   USD Auktion av 3-månaders statsskuldväxel 0,040%   0,030%  
17:30   USD Auktion av 6-månaders Skuldväxel 0,060%   0,045%  
19:00   BRL Brasilianska handelsbalansen (Feb) 1,20B 0,90B -1,13B  
22:45   NZD Bytesförhållande - Exportpriser (Q4) -0,4% -3,5% -8,3%  
22:45   NZD Bytesförhållande - Exportvolymer (Kvartalsvis) (Q4) 3,3% 0,9% 5,6%  
22:45   NZD Bytesförhållande - Importpriser (Q4) -1,7% -1,0% -3,7%  
22:45   NZD Index för bytesförhållandet (Kvartalsvis) (Q4) 1,3% 1,3% -4,7%  
Tisdag 2 mars 2021
00:30   JPY Förhållandet mellan jobb/arbetssökande (Jan) 1,10 1,06 1,06  
00:30   JPY Arbetslöshetssiffror (Jan) 2,9% 3,0% 2,9%  
00:50   JPY Kapitalinvesteringar (årsvis) (Q4) -4,8%   -10,6%  
00:50   JPY Monetära basen (årsvis) 19,6%   18,9%  
01:30   AUD Godkända bygglov (Månadsvis) (Jan)   -19,4% -3,0% 12,0%
01:30   AUD Bytesbalansen (Q4) 14,5B 13,1B 10,0B  
01:30   AUD Netto exportbidrag (Q4) -0,1% -0,3% -1,9%  
01:30   AUD Index för godkända privata hus (Jan) -12,2%   15,8%  
04:30   AUD Räntebeslut (Mar) 0,10% 0,10% 0,10%  
04:30   AUD RBA Avkastningsyttrande        
04:45   JPY 10-årig JGB Auktion 0,131%   0,053%  
07:00   EUR Finska sysselsättningssiffror (Jan) 8,7%   8,2%  
08:00   GBP Rikstäckande husprisindex (årsvis) (Feb) 6,9% 5,6% 6,4%  
08:00   GBP Landsomfattande husprisindex på bostadsmarknaden HPI (Månadsvis) (Feb) 0,7% -0,3% -0,2%
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (årsvis) (Jan) -8,7% 1,3% 2,8%
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Jan) -4,5% -0,3% -9,1%
09:00   EUR Förändring i den spanaka arbetslöshetssiffran 44,4K   76,2K  
09:00   BRL IPC-Fipe inflationsindex (Månadsvis) (Feb) 0,23%   0,86%  
09:55   EUR Förändring i tysk arbetslöshetsstatistik (Feb) 9K -13K -37K
09:55   EUR Tyska arbetslöshetssiffror (Feb) 6,0% 6,0% 6,0%  
09:55   EUR Tysklands arbetslöshet (Feb) 2,752M   2,743M
09:55   EUR Tysklands arbetslöshet ej säsongsrensad. (Feb) 2,904M   2,901M  
11:00   EUR Spansk Auktion av 12-månaders Letras -0,506%   -0,524%  
11:00   EUR Spansk Auktion av 6-månaders Letras -0,524%   -0,551%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet (årsvis) (Feb)   1,1% 1,4% 1,4%  
11:00   EUR Underliggande konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Feb)   0,1% -0,5% -0,5%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Feb)   0,9% 0,9% 0,9%  
11:00   EUR KPI, ej årstidsjusterat (Feb)   105,54   105,32  
11:00   EUR HIKP utöver energi och livsmedel (årsvis) (Feb)   1,2% 1,1% 1,4%  
11:00   EUR HIKP utöver energi och livsmedel (Månadsvis) (Feb)   0,1% -0,3% -0,3%  
11:45   GBP Auktion av 5-årig Statsobligation 0,454%   0,039%  
13:00   BRL Brasiliens PPI (Månadsvis) (Jan) 3,36%   0,41%  
13:20   INR Indiens Export (USD) (Feb)   27,67B   27,24B  
13:20   INR Indiens Import (USD) (Feb)   40,55B   41,99B  
13:20   INR Indiska handelsbalansen (Feb)   -12,90B   -14,54B  
14:00   SGD Singapors PMI (Feb) 50,5   50,7  
14:30   CAD BNP-deflator (Kvartalsvis) (Q4) 1,10%   2,40%
14:30   CAD BNP (årsvis) (Q4) -3,23%   -5,33%
14:30   CAD (BNP) Bruttonationalprodukten (Månadsvis) (Dec) 0,1% 0,3% 0,8%
14:30   CAD BNP (Kvartalsvis) (Q4) 2,3%   8,9%  
14:30   CAD BNP beräknad på årsbasis (Kvartalsvis) (Q4) 9,6% 7,5% 40,6%
14:40   EUR Panetta från ECB håller tal           
14:55   USD Redbook (årsvis) 4,6%   2,9%  
14:55   USD Redbook (Månadsvis) -0,3%   -0,8%  
15:00   EUR ECB McCaul Speaks           
15:45   USD New York NAPM (Feb) 35,5%   51,2%  
15:45   USD ISM-New York index (Feb) 810,0   818,2  
16:00   USD IBD/TIPP förtroendeindex för ekonomin 55,4   51,9  
16:20   NZD GlobalDairyTrade prisindex 15,0%   3,0%  
19:00   USD FOMC-medlemmen Brainard talar           
20:00   USD FOMC-ledamot Duke håller tal           
22:00   MXN Budgetbalans (Jan) -7,96B   274,82B  
22:30   USD API Veckovisa Råoljelager 7,356M -1,850M 1,026M  
22:30   AUD AIG byggindex (Feb) 57,4   57,6  
22:45   NZD Byggtillstånd (Månadsvis) (Jan) 2,1%   5,1%
Onsdag 3 mars 2021
00:00   AUD PMI för service 53,4   55,6
01:00   USD Inhemsk bilförsäljning 15,70M   16,60M  
01:00   NZD ANZ råvaruprisindex (Månadsvis) 3,3%   4,3%
01:01   GBP Brittiska prisindex för handeln (årsvis) -2,4%   -2,2%  
01:30   AUD (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q4) 3,1% 2,5% 3,4%
01:30   AUD BNP (årsvis) (Q4) -1,1% -1,8% -3,7%
01:30   AUD Investeringskostnad av BNP (Q4) 3,6%   0,5%
01:30   AUD BNP:s affärsprisindex (Q4) 1,7%   -0,1%  
01:30   AUD BNP slutkonsumtion (Q4) 3,2%   5,9%  
01:30   AUD RBA lansering av diagramsammanslagning        
01:30   JPY PMI för service (Feb) 46,3   46,1  
01:30   HKD Hong Kongs Inköpschefsindex (PMI) (Feb) 50,2   47,8  
02:30   JPY BoJ styrelseledamot Kataoka håller tal           
02:45   CNY Kinas Caixin Tjänsteindex PMI (Feb) 51,5   52,0  
02:45   CNY Kinas samlade PMI (Feb) 51,7   52,2
06:00   INR Nikkei Tjänsteindex PMI (Feb) 55,3 53,0 52,8  
08:00   NOK Bytesbalansen (Q4) 9,3B   14,2B
08:15   ZAR HSBC inköpschefsindex för hela ekonomin (Feb) 50,2   50,8  
08:30   SEK Inköpschefsindex för tjänster (Månadsvis) (Feb) 62,7   59,6
08:30   CHF Schweiz KPI (Månadsvis) (Feb) 0,2% 0,4% 0,1%  
08:30   CHF Schweiz KPI (årsvis) (Feb) -0,5% -0,3% -0,5%  
08:45   EUR Franska regeringens budget balans (Jan) -21,9B   -178,1B  
09:15   EUR Spanskt Tjänsteindex PMI (Feb) 43,1 43,0 41,7  
09:30   HKD Hong Kongs Detaljhandelssiffror (årsvis) (Jan) -13,6%   -13,2%  
09:45   EUR Italiens samlade PMI (Feb) 51,4 49,1 47,2  
09:45   EUR Italiens tjänstesektor PMI (Feb) 48,8 46,0 44,7  
09:50   EUR Fransk Markit Komposit PMI (Feb) 47,0 45,2 47,7  
09:50   EUR Franska inköpschefernas index för servicesektorn (Feb) 45,6 43,6 47,3  
09:55   EUR Tysklands samlade inköpschefsindex (Feb) 51,1 51,3 50,8  
09:55   EUR Tyska inköpschefsindexet för tjänstesektorn (Feb) 45,7 45,9 46,7  
10:00   EUR Italiensk BNP (årsvis) (Q4) -6,6% -6,6% -5,0%  
10:00   EUR Italiensk BNP (Kvartalsvis) (Q4) -1,9% -2,0% 15,9%  
10:00   EUR Markit samlade inköpschefsindex (Feb) 48,8 48,1 47,8  
10:00   EUR Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Feb) 45,7 44,7 45,4  
10:30   GBP Samlat inköpschefsindex (Feb) 49,6 49,8 41,2  
10:30   GBP Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Feb) 49,5 49,7 39,5  
Preliminär   USD OPEC-möte           
11:00   EUR Ordförande för tyska Bundesbank talar           
11:00   NOK Husprisindex (årsvis) (Feb) 9,70%   8,60%  
11:00   EUR Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Jan) 0,0% -0,4% -1,1%  
11:00   EUR Prisindex i producent och importled (Månadsvis) (Jan) 1,4% 1,2% 0,9%
13:00   USD MBA 30-årig bolåneränta 3,23%   3,08%  
13:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis) 0,5%   -11,4%  
13:00   USD MBA Inköpsindex 269,7   264,9  
13:00   USD Marknadsindex för hypotekslån 794,5   790,6  
13:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån 3.850,4   3.848,1  
13:00   BRL Brasiliens BNP (Kvartalsvis) (Q4) 3,2% 2,8% 7,7%  
13:00   BRL Brasilianska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q4) -1,1% -1,6% -3,9%  
13:30   GBP Presentation av årsbudgeten           
14:00   BRL Markit samlade inköpschefsindex (Feb) 49,6   48,9  
14:00   BRL Markit inköpschefsindex tjänster (Feb) 47,1   47,0  
14:00   EUR Panetta från ECB håller tal           
14:15   USD Förändring i sysselsättning utanför jordbrukssektorn (Feb) 117K 177K 195K
14:30   CAD Bygglov (Månadsvis) (Jan) 8,2% 3,5% -4,4%
15:00   USD Total bilförsäljning (Feb) 3,40M   3,70M  
15:00   USD All lastbilsförsäljning (Feb) 12,27M   12,92M
15:45   USD Markit samlade inköpschefsindex (Feb) 59,5 58,8 58,7  
15:45   USD Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Feb) 59,8 58,9 58,3  
16:00   USD ISM affärsaktivitet inom icke tillverkningsindustrin (Feb) 55,5 60,0 59,9  
16:00   USD Sysselsättningsgraden inom ISM-index för tjänstesektorn (Feb) 52,7   55,2  
16:00   USD Orderingången inom ISM-index för tillverkningssektorn (Feb) 51,9   61,8  
16:00   USD ISM prisindex för icke tillverkningsindustrin (Feb) 55,3 58,7 58,7  
16:00   USD Priser inom ISM-index för tillverkningssektorn (Feb) 71,8   64,2  
16:00   EUR ECB:s De Guindos håller tal           
16:30   USD Råoljelager 21,563M -0,928M 1,285M  
16:30   USD Råoljetendens från EIA-raffinaderi (Veckovis) -2,327M   -2,589M  
16:30   USD Crude Oil Imports 1,656M   0,249M  
16:30   USD Cushing Crude Oil Inventories 0,485M   2,807M  
16:30   USD Distillate Fuel Production -0,723M   -0,953M  
16:30   USD EIA veckovisa bränslelager -9,719M -3,035M -4,969M  
16:30   USD Gasoline Production 0,565M   -1,295M  
16:30   USD Heating Oil Stockpiles -1,123M   0,093M  
16:30   USD Veckovist utnyttjande av EIA-raffinaderi (Veckovis) -12,6% 4,6% -14,5%  
16:30   USD Bensinvarulager -13,624M -2,300M 0,012M  
17:00   GBP MPC-ledamot Tenreyro talar           
18:00   USD FOMC-medlem Bostic håller tal           
18:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde 4,358B   3,847B  
19:00   USD Chicagos Fed verkställande direktör Evans håller tal           
20:00   USD Beige Book (Amerikanska centralbankens regionala konjunkturrapport)        
20:30   EUR Schnabel från ECB håller tal           
21:15   NZD RBNZ styresman Orr håller tal           
Torsdag 4 mars 2021
00:05   USD FOMC-medlemmen Kaplan talar           
00:50   JPY Utländska köp av obligationer -1.719,0B   -1.888,7B
00:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier -454,6B   93,5B
01:30   AUD Export (Månadsvis) (Jan) 6%   3%  
01:30   AUD Import (Månadsvis) (Jan) -2%   -2%  
01:30   AUD Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Jan) 0,5% 0,6% -4,1%  
01:30   AUD Handelsbalansen (Jan) 10,142B 6,500B 7,133B
04:25   AUD Kearns från RBA håller tal           
04:45   JPY 30-årig JGB Auktion 0,691%   0,662%  
06:00   JPY Hushållen förtroendeindex (Feb) 33,8   29,6  
08:00   DKK Danska Sysselsättningssiffror (Jan) 4,0%   3,9%  
09:30   EUR PMI för byggsektorn från IHS Markit (Feb) 41,0   46,6  
10:30   GBP Inköpschefernas index för byggsektorn (Feb) 53,3 51,0 49,2  
Preliminär   USD OPEC-möte           
11:00   EUR Fransk 10-årig OAT auktion -0,07%   -0,25%  
11:00   EUR Spansk 10-årig Obligacion auktion 0,350%   0,271%  
11:00   EUR Spansk Auktion av 5-årig Bonos -0,250%   -0,360%  
11:00   EUR Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Jan) -5,9% -1,1% 1,8%
11:00   EUR Detaljhandelssiffror (årsvis) (Jan) -6,4% -1,2% 0,9%
11:00   EUR Arbetslöshetssiffror (Jan) 8,1% 8,3% 8,1%
11:45   GBP Auktion av 10-årig Statsobligation 0,868%   0,441%  
13:30   USD Index för planerad minskning av arbetskraft (årsvis) -39,1%   17,4%  
13:30   USD Challenger enkät om nedskärningar (Feb) 34,531K   79,552K  
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd 4.295K 4.300K 4.419K  
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning 745K 750K 736K
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt 790,75K   807,50K
14:30   USD Produktiviteten utanför jordbrukssektorn (Kvartalsvis) (Q4) -4,2% -4,7% -4,8%  
14:30   USD Arbetskostnad per enhet (Kvartalsvis) (Q4) 6,0% 6,6% -9,7%
14:30   CAD Arbetsproduktivitet (Kvartalsvis) (Q4) -2,0%   -10,6%
16:00   USD Kapitalvaror med undantag av försvar (Månadsvis) (Jan) 2,3%   2,3%  
16:00   USD Fabriksbeställningar (Månadsvis) (Jan) 2,6% 2,1% 1,6%
16:00   USD Fabriksorder exklusive transport (Månadsvis) (Jan) 1,7%   1,9%
16:30   USD Lagring av Naturgas -98B -136B -338B  
17:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel 0,030%   0,035%  
17:30   USD Auktion av 8-veckors skuldväxel 0,035%   0,040%  
18:05   USD Federal Reserves ordförande Powell talar           
22:30   AUD AIG tjänsteindex (Feb) 55,8   54,3  
Fredag 5 mars 2021
00:50   JPY Valutareserver (USD) (Feb) 1.379,4B   1.392,1B  
04:00   IDR Indonesiens valutareserv i (USD) (Feb) 138,80B   138,00B  
06:00   SGD Singaporeanska detaljhandelssiffror (årsvis) (Jan) -6,1%   -3,3%
06:00   SGD Singaporeanska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Jan) -1,8%   -1,0%
07:00   ZAR Valutareserver (USD) (Feb) 53,79B   54,80B  
07:00   ZAR Netto valutareserver (USD) (Feb) 51,577B   51,988B  
08:00   EUR Tysklands industriorderingång (Månadsvis) (Jan) 1,4% 0,7% -2,2%
08:45   EUR Fransk Bytesbalans (Jan) -1,60B   -1,00B
08:45   EUR Fransk export (Jan) 40,2B   39,3B  
08:45   EUR Fransk import (Jan) 44,2B   42,7B  
08:45   EUR Franska handelsbalansen (Jan) -4,0B   -3,6B
09:30   GBP Halifax prishusindex (Månadsvis) (Feb) -0,1% 0,3% -0,4%
09:30   GBP Halifax Husprisindex (årsvis) 5,2%   5,4%  
09:30   SEK Bytesbalansen (Q4) 57,4B   70,2B
09:30   HKD Valutareserver (USD) (Feb) 495,90B   493,20B
10:00   EUR Italiens detaljhandelssiffror (årsvis) (Jan) -6,8%   -3,2%
10:00   EUR Italienska detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Jan) -3,0%   2,4%
12:30   INR Indiens FX Reserver, USD 584,55B   583,87B  
12:30   EUR Spanska konsumentförtroendeindexet 65,9   55,7  
13:00   MXN Fasta bruttoinvesteringar (Månadsvis) (Dec) -2,10%   2,30%  
13:00   MXN Fasta bruttoinvesteringar (årsvis) (Dec) -11,50% -11,00% -12,10%  
13:00   BRL Brasilianska industriproduktionen (årsvis) (Jan) 2,0% 2,2% 8,2%  
13:00   BRL Brasilianska industriproduktionen (Månadsvis) (Jan) 0,4% 0,4% 0,9%  
14:00   BRL Biltillverkning (Månadsvis) (Feb) -1,3%   -4,6%  
14:00   BRL Brasiliens Bilförsäljning (Månadsvis) (Feb) -2,2%   -29,8%  
14:30   USD Genomsnittlig timlön (Månadsvis) (Feb) 0,2% 0,2% 0,1%
14:30   USD Genomsnittlig timlön (Årsvis) (årsvis) (Feb) 5,3% 5,3% 5,3%
14:30   USD Genomsnittliga timmar per vecka (Feb) 34,6 34,9 34,9
14:30   USD Exporter 191,90B   190,00B  
14:30   USD Statliga lönelistor (Feb) -86,0K   76,0K
14:30   USD Importer 260,20B   256,60B  
14:30   USD Lönelistor för tillverkningsindustrin (Feb) 21K 18K -10K
14:30   USD Antalet anställda utanför jordbrukssektorn (Feb) 379K 182K 166K
14:30   USD Antalet sysselsatta (Feb) 61,4%   61,4%  
14:30   USD Förändring i sysselsättningsgraden utanför jordbrukssektorn (NFP-rapporten) (Feb) 465K 210K 90K
14:30   USD Handelsbalansen (Jan) -68,20B -67,50B -67,00B
14:30   USD U6 Arbetslöshetssiffror (Feb) 11,1%   11,1%  
14:30   USD Arbetslöshetssiffror (Feb) 6,2% 6,3% 6,3%  
14:30   CAD Export (Jan) 51,19B   47,37B
14:30   CAD Import (Jan) 49,78B   49,35B
14:30   CAD Handelsbalansen (Jan) 1,41B -1,40B -1,98B
15:00   GBP MPC-ledamot Haskel håller tal           
16:00   CAD Ivey inköpschefsindex ej säsongsrensad (Feb) 63,1   55,7  
16:00   CAD Ivey inköpscefernas index (Feb) 60,0   48,4  
19:00   USD Baker Hughes Rig Count 310   309  
19:00   USD USA:s Baker Hughes totala räkning av riggar 403   402  
21:00   USD Konsumtionskrediter (Jan) -1,31B 12,00B 8,79B
21:00   USD FOMC-medlem Bostic håller tal           
21:30   GBP CFTC GBPspekulativa nettopositioner 36,1K   31,0K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för aluminium 4,3K   4,7K  
21:30   USD CFTC Koppar spekulativa nettopositioner 66,0K   75,4K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner korn 503,8K   529,8K  
21:30   USD CFTC Crude Oil spekulativa nettopositioner 519,0K   511,8K  
21:30   USD CFTC Guld spekulativa nettopositioner 189,6K   215,7K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 spekulativa nettopositioner -23,5K   -5,4K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för naturgas 17,8K   28,1K  
21:30   USD CFTC S&P 500 speculative net positions 23,2K   -31,3K  
21:30   USD CFTC Silver spekulativa nettopositioner 39,6K   47,6K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för sojabönor 223,7K   239,8K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner på vete 29,9K   27,4K  
21:30   CAD CFTC CAD spekulativa nettopositioner 15,3K   9,1K  
21:30   MXN CFTC MXN spekulativa nettopositioner 4,4K   3,0K  
21:30   CHF CFTC CHF spekulativa nettopositioner 12,3K   11,5K  
21:30   AUD CFTC AUD spekulativa nettopositioner 6,0K   -1,6K  
21:30   BRL CFTC BRL spekulativa nettopositioner -21,1K   -15,9K  
21:30   JPY CFTC JPY spekulativa nettopositioner 19,3K   28,6K  
21:30   NZD CFTC NZD spekulativa nettopositioner 16,4K   14,6K  
21:30   EUR CFTC EUR spekulativa nettopositioner 126,0K   138,4K  
22:00   BRL CAGED jobb med lönelistor netto   122,00K -67,90K  
Söndag 7 mars 2021
15:50   CNY Kinesiska handelsbalansen (USD) (Feb)   60,00B 78,17B  
15:51   CNY Kinas export (årsvis) (Feb)   38,9% 18,1%  
15:51   CNY Kinas valutareserv (USD) (Feb)   3,200T 3,211T  
15:51   CNY Kinesiska importen (årsvis) (Feb)   15,0% 6,5%  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data