Hämta hem AppenHämta hem Appen
  Aktuell tid : 20:29 (GMT +2:00)  
25/09/2023 - 01/10/2023
 
Filter
 
Sök: 
 
ltr
0
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 25 september 2023
Helgdag   Helgdag Sydafrika - Frihetsdagen
05:00   IDR Indonesien M2 penningmängd (årsvis) (Aug) 5,90%   6,40%  
06:00   AUD Jones, RBA:s biträdande riksbankschef håller tal           
07:00   SGD Huvud-KPI (årsvis) (Aug) 3,40% 3,50% 3,80%  
07:00   SGD Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Aug) 0,90%   -0,20%  
07:00   SGD Singapors konsumentprisindex (årsvis) (Aug) 4,0% 4,0% 4,1%  
07:00   EUR Finlands exportprisindex (årsvis) (Aug) -9,9%   -12,3%  
07:00   EUR Finlands importprisindex (årsvis) (Aug) -13,5%   -13,3%  
07:00   EUR Finlands Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Aug) -8,4%   -10,0%  
08:00   NOK M3 Penningtillgång (Aug) 3.064,9B   3.118,3B
08:00   NOK Kreditindikator (årsvis) (Aug) 4,0%   4,2%  
09:00   EUR Spanska producentprisindexet (årsvis) -10,0%   -8,6%
10:00   EUR Index för tyska företagens förväntningar (Sep) 82,9 82,9 82,7
10:00   EUR Tyskt index för den aktuella bedömningen av affärsklimatet (Sep) 88,7 88,0 89,0  
10:00   EUR Tyskt affärsklimatindex (Sep) 85,7 85,2 85,8
12:00   GBP UK CBI distribution handelsbarometer (Sep) -14 -33 -44  
13:00   BRL FGV Konsumentförtroendeindex (Sep) 97,0   96,8  
13:25   BRL Fokusmarknadsrapport från BCB        
13:31   BRL Bytesbalans (USD) (Aug) -0,78B   -3,60B  
13:31   BRL Utländska direktinvesteringar (USD) (Aug) 4,27B   4,20B  
14:30   USD Chicago Fed Nationella Verksamhet (Aug) -0,16   0,07
14:55   EUR Fransk Auktion av 12-månaders BTN 3,789%   3,773%  
14:55   EUR Fransk Auktion av 3-månaders BTN 3,822%   3,830%  
14:55   EUR Fransk Auktion av 6-månaders BTN 3,824%   3,828%  
15:00   EUR Ordförande för ECB Lagarde håller tal           
15:00   EUR Schnabel från ECB håller tal           
16:30   USD Dallas Fed Mfg Affärsindex (Sep) -18,1   -17,2  
17:30   USD Auktion av 3-månaders statsskuldväxel 5,330%   5,315%  
17:30   USD Auktion av 6-månaders Skuldväxel 5,315%   5,300%  
Tisdag 26 september 2023
00:00   USD FOMC-medlemmen Kashkari talar           
01:50   JPY Prisindexet för företagens serviceutbud (årsvis) 2,1% 1,8% 1,7%  
07:00   JPY Japanska centralbankens konsumentprisindex (årsvis) 3,3% 3,2% 3,3%  
07:00   SGD Singaporeanska industriproduktionen (Månadsvis) (Aug) -10,5% -1,7% 3,7%
07:00   SGD Singaporeanska industriproduktionen (årsvis) (Aug) -12,1% -3,1% -1,1%
07:00   EUR Finska sysselsättningssiffror (Aug) 7,2%   7,2%  
08:00   SEK Sveriges Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Aug) -0,7%   -0,6%  
08:00   SEK Sveriges Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Aug) -5,9%   -2,1%  
09:00   EUR Lane från ECB håller tal           
09:00   ZAR Ledande indikatorer (Jul) 110,40%   108,30%  
10:30   HKD Hong Kongs export (Månadsvis) (Aug) -3,7%   -9,1%  
10:30   HKD Hong Kongs import (Månadsvis) (Aug) -0,3%   -7,9%  
10:30   HKD Hongkongs handelsbalans -25,6B   -30,0B  
11:10   EUR Italiensk 2-årig CTZ auktion 3,970%   3,630%  
11:30   EUR Tysk 5-årig Bobl auktion 2,760%   2,560%  
13:00   BRL BCB Copom mötesprotokoll        
14:00   USD Bygglov 1,541M 1,543M 1,443M  
14:00   USD Bygglov (Månadsvis) 6,8% 6,9% 0,1%  
14:00   BRL KPI vid mitten av månaden (Månadsvis) (Sep) 0,35% 0,38% 0,28%  
14:00   BRL KPI vid mitten av månaden (årsvis) (Sep) 5,00% 5,01% 4,24%  
14:30   CAD Tillverkning och försäljning (Månadsvis)   1,0%   1,6%  
14:55   USD Redbook (årsvis) 3,8%   3,6%  
14:55   EUR Wuermeling på tyska Buba håller tal           
15:00   USD Husprisindex (årsvis) (Jul) 4,6%   3,2%
15:00   USD Husprisindexet (Månadsvis) (Jul) 0,8% 0,5% 0,4%
15:00   USD Husprisindex (Jul) 409,5   406,1
15:00   USD Säsongsmässig justering S&P husprisindex composite-20 (Månadsvis) (Jul) 0,9%   0,9%  
15:00   USD S&P husprisindex composite-20 (årsvis) (Jul) 0,1% -0,3% -1,2%  
15:00   USD S&P/CS HPI Composite-20 (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Månadsvis) (Jul) 0,6%   0,9%  
16:00   USD CB konsumentförtroendeindex (Sep) 103,0 105,5 108,7
16:00   USD Försäljning av nya hem (Månadsvis) (Aug) -8,7%   8,0%
16:00   USD Nyförsäljning av hus (Aug) 675K 700K 739K
16:00   USD Richmond Fed tillverkningsindex (Sep) 5 -6 -7  
16:00   USD Richmond tillverkningstransporter (Sep) 7   -5  
16:00   USD Richmond index av tjänster (Sep) 4   4  
16:30   USD Dallas Federal Reserves tjänsteintäkter (Sep) 8,7   16,2  
16:30   USD Utsikter för Texas tjänstesektor (Sep) -8,6   -2,7  
19:00   USD Auktion av 2-årig statsobligation 5,085%   5,024%  
19:00   EUR Wuermeling på tyska Buba håller tal           
19:30   USD FOMC ledamot Barkin håller tal           
22:30   USD API Veckovisa Råoljelager 1,586M -1,650M -5,250M  
Onsdag 27 september 2023
01:50   JPY Penningpolitisk mötesprotokoll        
03:30   AUD Vägt medelvärde KPI (årsvis) (Aug) 5,20% 5,20% 4,90%  
03:30   CNY Kinas industriella vinst hittills i år (Aug) -11,7%   -15,5%  
07:00   JPY Indikatorer vid samtidigt inträffade händelse (Månadsvis) -1,4% -1,1% 0,8%  
07:00   JPY Ledande index (Månadsvis) -0,6% -1,2% -0,2%  
07:00   JPY Ledande index 108,2 107,6 108,8  
07:00   EUR Finlands konsumentförtroendeindex (Sep) -11,5   -8,0  
07:00   EUR Förtroendeindexet för industrin i Finland (Sep) -21   -19  
08:00   SEK M3 Penningtillgång (Aug) 4.742,2B   4.764,5B
08:00   SEK Utlåningstillväxt till Svenska Hushåll (årsvis) (Aug) 0,7%   0,9%  
08:00   SEK Sveriges Handelsbalans (Aug) -8,40B   6,10B
08:00   EUR Tyska konsument förtroendeindex (Gfk) (Okt) -26,5 -26,0 -25,6
08:00   DKK M3 Penningtillgång (Aug) 1.916,5B   1.880,3B  
08:00   NOK Norska sysselsättningssiffror (Aug) 3,6%   3,6%
08:45   EUR Franska konsumentförtroendeindexet (Sep) 83 84 85  
09:00   SEK Svenskt Affärsklimatindex 87   88  
09:00   SEK Konsumtionsförtroendet (Sep) 69,1   70,6
09:00   SEK Förtroendeindexet inom tillverkningsindustrin (Sep) 100,1   96,9
09:00   EUR Europeiska centralbankens icke-penningpolitiska möte        
10:00   CHF (ZEW) Index över förväntningar från investerare och analytiker(ZEW) (Sep) -27,6   -38,6  
10:00   EUR M3 Penningtillgång (årsvis) (Aug) -1,3% -1,0% -0,4%  
10:00   EUR Lån till icke-finansiella företag (Aug) 0,6%   2,2%  
10:00   EUR Privata lån (årsvis) 1,0% 1,2% 1,3%  
11:10   EUR Italiensk Auktion av 6-månaders BOT 3,997%   3,829%  
11:30   EUR Tysk 10-årig Bund auktion 2,780%   2,630%  
12:00   EUR Totalt arbetssökande i Frankrike 2.827,6K   2.816,6K  
13:00   USD MBA 30-årig bolåneränta 7,41%   7,31%  
13:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis) -1,3%   5,4%  
13:00   USD MBA Inköpsindex 144,8   147,0  
13:00   USD Marknadsindex för hypotekslån 189,6   192,1  
13:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån 411,7   415,4  
13:30   BRL Brasiliens Bankutlåning (Månadsvis) (Aug) 1,1%   0,0%
14:00   USD FOMC-medlemmen Kashkari talar           
14:00   MXN Mexikanska handelsbalansen (Aug) -1,377B   -0,881B  
14:00   MXN Handelsbalans (USD) (Aug) -0,131B   0,760B
14:00   EUR Enria från ECB håller tal           
14:30   USD Orderingång av kapitalvaror (Månadsvis) (Aug) 0,4% 0,1% 0,1%
14:30   USD Beställning av kapitalvaror (Månadsvis) (Aug) 0,2% -0,5% -5,6%
14:30   USD Kapitalvaror med undantag av försvar (Månadsvis) (Aug) -0,7%   -6,0%
14:30   USD Underliggande orderingång för kapitalvaror (Icke försvarsmaterial Ex. flyg) (Månadsvis) (Aug) 0,9% 0,0% -0,4%
15:00   CHF Kvartalsvis rapport från SNB        
16:30   USD Råoljelager -2,170M -1,320M -2,135M  
16:30   USD Råoljetendens från EIA-raffinaderi (Veckovis) -0,239M   -0,496M  
16:30   USD Crude Oil Imports 1,767M   -3,042M  
16:30   USD Cushing Crude Oil Inventories -0,943M   -2,064M  
16:30   USD Distillate Fuel Production 0,150M   -0,229M  
16:30   USD EIA veckovisa bränslelager 0,398M -1,298M -2,867M  
16:30   USD Gasoline Production -0,572M   0,499M  
16:30   USD Heating Oil Stockpiles 0,517M   -0,109M  
16:30   USD Veckovist utnyttjande av EIA-raffinaderi (Veckovis) -2,4%   -1,8%  
16:30   USD Bensinvarulager 1,027M -0,120M -0,831M  
18:45   CHF SNB ordförande Thomas Jordan talar        
19:00   USD Auktion av 5-årig statsobligation 4,659%   4,400%  
19:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde -4,795B -2,532B -1,148B  
Torsdag 28 september 2023
Helgdag   Helgdag Indonesien - Mawlid -al-Nabi
01:50   JPY Utländska köp av obligationer -544,4B   880,9B
01:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier -3.025,3B   -1.578,4B
02:00   NZD Förtroendeindexet hos företagen (Sep) 1,5   -3,7  
02:00   NZD NBNZ egen aktivitet (Sep) 10,9%   11,2%  
03:30   AUD Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Aug)   0,2% 0,3% 0,5%
05:35   JPY 2-årig JGB Auktion 0,045%   0,011%  
07:30   EUR Konsumentprisindexet (KPI) (årsvis) (Sep) 4,2% 5,9% 5,8%  
07:30   EUR Konsumentprisindexet (KPI) (Månadsvis) (Sep) 0,2% 0,3% 0,2%  
08:00   INR Bytesbalans (USD) -9,20B -8,90B -1,30B  
08:00   DKK Danska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Aug) -1,0%   -5,5%
08:00   NOK Norska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Aug) -0,3%   -0,9%
09:00   INR Indiens utlandsskuld (USD) (Q2) 629,1B   624,7B  
09:00   EUR Spaniens KPI (årsvis) (Sep)   3,5% 3,5% 2,6%  
09:00   EUR Spanska konsumentprisindexet (Månadsvis) (Sep)   0,2% 0,3% 0,5%  
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Sep)   0,6% 0,6% 0,5%  
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Sep)   3,2% 3,3% 2,4%  
09:00   EUR Spanska detaljhandelssiffror (årsvis) (Aug) 7,2%   7,3%  
09:00   EUR Enria från ECB håller tal           
09:45   EUR McCaul på ECB håller tal           
10:00   EUR Italienska affärsklimatindexet (Sep) 96,4 97,8 97,7
10:00   EUR Italienska konsumentförtroendeindexet (Sep) 105,4 105,5 106,5  
10:00   EUR Konsumentprisindexet (KPI) (årsvis) (Sep) 5,1% 7,0% 6,8%  
10:00   EUR Konsumentprisindexet (KPI) (Månadsvis) 0,2% 0,3% 0,2%  
10:00   EUR Konsumentprisindexet (KPI) (årsvis) (Sep) 4,1% 5,9% 6,1%  
10:00   EUR Konsumentprisindexet (KPI) (Månadsvis) (Sep) 0,3% 0,3% 0,4%  
10:00   EUR Konsumentprisindexet (KPI) (Månadsvis) (Sep) 0,3% 0,2% 0,3%  
10:00   EUR Konsumentprisindexet (KPI) (årsvis) (Sep) 5,6% 6,8% 6,7%  
10:00   EUR Konsumentprisindexet (KPI) (Månadsvis) (Sep) 0,3% 0,2% 0,3%  
10:00   EUR Konsumentprisindexet (KPI) (årsvis) (Sep) 4,7% 6,0% 6,1%  
10:00   EUR Europeiska centralbankens månatliga rapport        
10:00   ZAR Kvartalsvis rapport från SARB        
11:00   EUR Italienska producentprisindexet (Månadsvis) (Aug) 0,5%   -0,1%  
11:00   EUR Italienska producentprisindexet (årsvis) (Aug) -12,2%   -10,2%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet (KPI) (Månadsvis) (Sep) 0,3% 0,3% 0,3%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet (KPI) (årsvis) (Sep) 5,4% 6,8% 6,7%  
11:00   EUR Affärs-och konsumentenkät (Sep) 93,3 92,5 93,6
11:00   EUR Affärsklimatindex (Sep) -0,36   -0,41
11:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Sep) -17,8 -17,8 -16,0  
11:00   EUR Konsumenters inflationsförväntningar (Sep) 12,0   9,1
11:00   EUR Förväntningar på försäljningspriset (Sep) 3,6   3,1
11:00   EUR Sentiment för tjänster (Sep) 4,0 3,5 4,3
11:00   EUR Industriindex (Sep) -9,0 -10,5 -9,9
11:20   EUR Italiensk 10-årig BTP auktion 4,93%   4,20%  
11:20   EUR Italiensk Auktion av 5-årig BTP 4,41%   3,79%  
11:30   GBP Hauser från BoE håller tal           
11:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Aug) 1,0% 0,5% 0,2%  
11:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Aug) 4,3% 3,7% 2,7%  
13:00   EUR Spanska affärsklimatindexet -8,7   -6,6  
13:00   BRL IGP-M inflationsindex (Månadsvis) (Sep) 0,37% 0,40% -0,14%  
14:00   MXN Arbetslöshetssiffror (Aug) 2,70%   2,90%  
14:00   MXN Mexikanska arbetslöshetssiffror (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Aug) 3,00%   3,10%  
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (årsvis) (Sep)   4,5% 4,6% 6,1%  
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (Månadsvis) (Sep)   0,3% 0,3% 0,3%  
14:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (Månadsvis) (Sep)   0,2% 0,3% 0,4%  
14:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (årsvis) (Sep)   4,3% 4,5% 6,4%  
14:00   BRL Inflationsrapport från BCB        
14:00   BRL Brasiliens PPI (Månadsvis) (Aug) 0,92%   -0,76%
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd 1.670K 1.675K 1.658K
14:30   USD Underliggande priser för privatkonsumtionen (Q2) 3,70% 3,70% 4,90%  
14:30   USD Företagsvinster (Kvartalsvis) (Q2) 0,5% 1,6% -5,9%  
14:30   USD BNP (Kvartalsvis) (Q2) 2,1% 2,1% 2,0%  
14:30   USD BNP prisindex (Kvartalsvis) (Q2) 1,7% 2,0% 4,1%  
14:30   USD BNP försäljningssiffror (Q2) 2,1% 2,2% 4,2%  
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning 204K 215K 202K
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt 211,00K   217,25K
14:30   USD Priser för privatkonsumtionen (Q2) 2,5% 2,5% 4,1%  
14:30   USD Hushållens konsumtionsutgifter netto (Q2) 0,8% 1,7% 4,2%  
14:30   CAD Genomsnittliga veckovisa resultat (årsvis) (Jul) 4,3   3,7
15:00   USD Fed Goolsbee Speaks           
16:00   USD Förväntad husförsäljning (Månadsvis) (Aug) -7,1% -0,8% 0,5%
16:00   USD Indexet för förväntade försäljningssiffror av hus (Aug) 71,8   77,3
16:30   USD Lagring av Naturgas 90B 88B 64B  
17:00   USD KC Fed kompositindex (Sep) -8   0  
17:00   USD KC Fed tillverkningsindex (Sep) -13   12  
17:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel 5,290%   5,280%  
17:30   USD Auktion av 8-veckors skuldväxel 5,330%   5,300%  
19:00   USD Auktion av 7-årig Revers 4,673%   4,212%  
19:00   USD Federal Reserves ledamot Cook håller tal           
21:00   MXN Mexikanska styrräntebeslut (Sep) 11,25% 11,25% 11,25%  
22:00   USD Federal Reserves ordförande Powell talar           
22:30   USD Fed's Balance Sheet 8.002B   8.024B  
22:30   USD Reservsaldon hos Federal Reserve Banks 3,168T   3,144T  
Fredag 29 september 2023
Helgdag   Helgdag Kina - Mitten på hösten månfestival
01:30   JPY Konsumentprisindexet (årsvis) (Sep) 2,4%   2,6%  
01:30   JPY Förhållandet mellan jobb/arbetssökande (Aug) 1,29 1,29 1,29  
01:30   JPY Tokyos konsumentprisindex (årsvis) (Sep) 2,5% 2,6% 2,8%  
01:30   JPY Tokios konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Sep) 2,8%   2,9%  
01:30   JPY Tokyos KPI utöver livsmedel och energi (Månadsvis) (Sep) -0,2%   0,4%  
01:30   JPY Arbetslöshetssiffror (Aug) 2,7% 2,6% 2,7%  
01:50   JPY Industriproduktion (Månadsvis) (Aug)   0,0% -0,8% -1,8%  
01:50   JPY Prognos 1 för industriproduktion (Månadsvis) (Sep) 5,8%   2,6%  
01:50   JPY Prognos 2 för industriproduktionen (Månadsvis) (Okt) 3,8%   2,4%  
01:50   JPY Storskalig detaljhandelsförsäljning på årsbasis (årsvis) (Aug) 6,0%   6,0%  
01:50   JPY Detaljhandelssiffor (årsvis) (Aug) 7,0% 6,6% 7,0%
03:30   AUD Bostadskredit (Aug) 0,3%   0,3%  
03:30   AUD Lånekreditindex i den privata sektorn (Månadsvis) (Aug) 0,4% 0,3% 0,3%  
04:00   SGD Singapors Bankutlåning 786,3B   786,5B  
04:00   NZD M3 Penningtillgång (Aug) 403,4B   403,4B  
07:00   JPY Entreprenadordrar (årsvis) (Aug) -4,3%   8,7%  
07:00   JPY Hushållen förtroendeindex (Sep) 35,2 36,2 36,2  
07:00   JPY Nystartade husbyggen (årsvis) (Aug) -9,4% -8,9% -6,7%  
08:00   GBP Affärsinvesteringar (årsvis) (Q2) 9,2% 6,7% 7,0%
08:00   GBP Företagsinvesteringar (Kvartalsvis) (Q2) 4,1% 3,4% 4,0%
08:00   GBP Bytesbalansen (Q2) -25,3B -15,0B -15,2B
08:00   GBP (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q2) 0,2% 0,2% 0,3%
08:00   GBP (BNP) Bruttonationalprodukten (årsvis) (Q2) 0,6% 0,4% 0,5%
08:00   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Aug) 0,2%   0,7%
08:00   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Aug) -1,7%   -2,6%
08:00   EUR Tyskt importprisindex (Månadsvis) (Aug) 0,4% 0,5% -0,6%  
08:00   EUR Tysklands importprisindex (årsvis) (Aug) -16,4% -16,4% -13,2%  
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (årsvis) (Aug) -2,3% -0,7% -2,2%  
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Aug) -1,2% 0,5% -0,8%  
08:00   DKK Danska Sysselsättningssiffror (Aug) 2,5%   2,5%  
08:00   DKK (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q2) -0,30% 0,30% 0,60%  
08:00   DKK (BNP) Bruttonationalprodukten (årsvis) (Q2) 0,90%   1,70%  
08:00   ZAR M3 Penningtillgång (årsvis) (Aug) 8,52% 9,05% 9,30%  
08:00   ZAR Kredit till privata sektor (Aug) 4,38% 5,00% 5,87%  
08:45   EUR Fransk konsumtion (Månadsvis) (Aug) -0,5% -0,5% 0,4%
08:45   EUR Frankrikes konsumentprisindex (årsvis) (Sep)   4,9% 5,1% 4,9%  
08:45   EUR Fransk konsumentprisindex (Månadsvis) (Sep)   -0,5% -0,3% 1,0%  
08:45   EUR Franska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis)   -0,6% -0,3% 1,1%  
08:45   EUR Franska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis)   5,6% 5,9% 5,7%  
08:45   EUR Prisindex i producent och importled (årsvis) (Aug) -1,30%   0,90%  
08:45   EUR Franska Producentprisindexet (Månadsvis) (Aug) 0,6%   -0,3%
09:00   CHF Schweiziska KOF ledande affärsindikatorer (Sep) 95,9 90,5 96,2
09:00   CHF Officiella reservtillgångar (Aug) 764,2B   768,2B  
09:40   EUR Ordförande för ECB Lagarde håller tal           
09:55   EUR Förändring i tysk arbetslöshetsstatistik (Sep) 10K 15K 20K
09:55   EUR Tyska arbetslöshetssiffror (Sep) 5,7% 5,7% 5,7%  
09:55   EUR Tysklands arbetslöshet (Sep) 2,642M   2,630M  
09:55   EUR Tysklands arbetslöshet ej säsongsrensad. (Sep) 2,627M   2,700M  
10:00   EUR Spaniens bytesbalans (Jul) 4,27B   2,83B  
10:00   NOK Centralbankens valutaköp (Okt) 1.200,0M   1.100,0M  
10:00   NOK Sysselsättningsförändring (Sep) 66,39K   65,75K
10:00   NOK Icke säsongsmässig justering av arbetslösheten (Sep) 1,80%   1,90%  
10:30   GBP BOE Konsumentkrediter (Aug) 1,644B 1,300B 1,271B
10:30   GBP M3 Penningtillgång (Aug) 3.025,7B   3.019,2B
10:30   GBP M4 Penningtillgång (Månadsvis) (Aug) 0,2% 0,2% -0,6%
10:30   GBP Beviljade inteckningslån (Aug) 45,35K 45,00K 49,53K
10:30   GBP Hypoteksutlåningen (Aug) 1,22B   0,20B
10:30   GBP Nettoutlåning till enskilda aktörer 2,9B 1,5B 1,4B  
10:30   HKD M3 Penningtillgång (Aug) 1,4%   0,3%  
10:30   HKD Hong Kongs Detaljhandelssiffror (årsvis) (Aug) 13,7%   16,5%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis) (Sep)   5,3% 5,3% 5,4%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis) (Sep)   0,2% 0,1% 0,3%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Sep)   5,7% 5,3% 5,5%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Sep)   1,7% 1,3% 0,2%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet (årsvis)   4,5% 4,8% 5,3%  
11:00   EUR Underliggande konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis)   0,2%   0,3%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Sep)   4,3% 4,5% 5,2%  
11:00   EUR Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis)   0,3%   0,5%  
11:00   EUR KPI, ej årstidsjusterat (Sep)   124,44   124,03  
11:00   EUR HIKP utöver energi och livsmedel (årsvis) (Sep)   5,5%   6,2%  
11:00   EUR HIKP utöver energi och livsmedel (Månadsvis)   0,2%   0,3%  
12:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (Månadsvis) (Jul) -0,40%   0,50%
12:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (årsvis) (Jul) -1,60%   -0,40%
12:30   INR Federal Reserves budgetunderskott (Aug) 6.428,26B   6.055,93B  
13:30   INR Bytesbalansen i % av BNP (Kvartalsvis) (Q2) -1,10%   -0,20%  
13:30   INR Indiens FX Reserver, USD 590,70B   593,04B  
13:30   INR Ekonomisk tillväxt i Infrastrukturen (årsvis) (Aug) 12,1%   8,4%
13:30   INR Handelsbalans (USD) (Q2) -56,600B   -52,600B  
13:30   INR Penning- och kreditinformationsgranskning från RBI        
13:30   BRL Nettoskuldkvot i förhållande till BNP (Aug) 59,9%   59,6%  
13:30   BRL Budgetsaldot (Aug) -106,561B   -81,914B  
13:30   BRL Budgetöverskott (Aug) -22,830B   -35,809B  
13:30   BRL Bruttoskuldkvot i förhållande till BNP (Månadsvis) (Aug) 74,4%   74,1%  
13:40   ZAR Budgetsaldot (Månadsvis) (Aug) -47,33B   -143,76B  
14:00   BRL Brasilianska arbetslöshetssiffran 7,8% 7,8% 7,9%  
14:00   ZAR Sydafrikas Handelsbalans (Aug) 13,28B 7,00B 15,96B  
14:30   USD Prisindexet för den privata konsumtionen (Månadsvis) (Aug) 0,1% 0,2% 0,2%  
14:30   USD Underliggande PCE-Prisdeflator (årsvis) (Aug) 3,9% 3,9% 4,3%
14:30   USD Handelsbalans för varor (Aug)   -84,27B -91,20B -90,92B
14:30   USD PCE-prisindex (årsvis) (Aug) 3,5% 3,5% 3,4%
14:30   USD PCE-Prisdeflator (Månadsvis) (Aug) 0,4% 0,5% 0,2%  
14:30   USD Privata inkomster (Månadsvis) (Aug) 0,4% 0,4% 0,2%  
14:30   USD Privata utgifter (Månadsvis) (Aug) 0,4% 0,4% 0,9%
14:30   USD Personlig konsumtion, reala termer (Månadsvis) (Aug) 0,1%   0,6%  
14:30   USD Detaljhandelslager utöver fordon (Aug)   0,6%   0,0%  
14:30   USD Grossist inventarier (Månadsvis)   -0,1% 0,1% -0,2%  
14:30   CAD (BNP) Bruttonationalprodukten (Månadsvis) (Jul) 0,0% 0,1% -0,2%  
14:35   CAD (BNP) Bruttonationalprodukten (Månadsvis)   0,1%   0,0%  
15:45   USD Chicagos inköpschefers index (Sep) 44,1 47,6 48,7  
16:00   USD Michigans Inflationsförväntningar (Sep) 3,2% 3,1% 3,5%  
16:00   USD Förväntningar för Michigans 5-årig inflation (Sep) 2,8% 2,7% 3,0%  
16:00   USD Michigans konsumentförtroendeindex, slutliga (Sep) 66,0 66,3 65,5  
16:00   USD Sentiment index hos konsumenterna i Michigan (Sep) 68,1 67,7 69,5  
16:00   USD Michigan Consumer Sentiment Preliminary (Sep) 71,4 69,8 75,7  
17:00   CAD Budgetsaldot (Jul) -4,86B   2,11B  
17:00   CAD Budgetsaldot (årsvis) (Jul) -1,24B   3,62B  
18:00   USD Dallas Federal Reserves privata konsumtionsutgifter (Aug) 2,60%   2,60%
18:00   EUR Ordförande för ECB Lagarde håller tal           
18:45   USD FOMC-medlemmen Williams talar           
19:00   USD Baker Hughes Rig Count 502   507  
19:00   USD USA:s Baker Hughes totala räkning av riggar 623   630  
22:30   GBP CFTC GBPspekulativa nettopositioner 15,7K   33,7K  
22:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för aluminium 6,7K   6,4K  
22:30   USD CFTC Koppar spekulativa nettopositioner -28,8K   -16,3K  
22:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner korn -118,5K   -101,2K  
22:30   USD CFTC Crude Oil spekulativa nettopositioner 350,1K   328,4K  
22:30   USD CFTC Guld spekulativa nettopositioner 115,8K   135,2K  
22:30   USD CFTC Nasdaq 100 spekulativa nettopositioner 0,8K   3,2K  
22:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för naturgas -94,2K   -93,9K  
22:30   USD CFTC S&P 500 speculative net positions -89,3K   -139,0K  
22:30   USD CFTC Silver spekulativa nettopositioner 20,1K   15,2K  
22:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för sojabönor 46,5K   62,7K  
22:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner på vete -60,0K   -56,9K  
22:30   CAD CFTC CAD spekulativa nettopositioner -32,7K   -48,0K  
22:30   MXN CFTC MXN spekulativa nettopositioner 60,6K   63,6K  
22:30   CHF CFTC CHF spekulativa nettopositioner -9,1K   -7,9K  
22:30   AUD CFTC AUD spekulativa nettopositioner -86,8K   -96,9K  
22:30   BRL CFTC BRL spekulativa nettopositioner 15,6K   12,9K  
22:30   JPY CFTC JPY spekulativa nettopositioner -109,5K   -101,6K  
22:30   NZD CFTC NZD spekulativa nettopositioner -15,2K   -21,3K  
22:30   EUR CFTC EUR spekulativa nettopositioner 98,4K   102,0K  
23:00   MXN Budgetbalans (Aug) -512,00B   -473,00B  
Lördag 30 september 2023
03:30   CNY Kinas samlade PMI (Sep) 52,0   51,3  
03:30   CNY Kinas Tillverkningsindex PMI 50,2 50,2 49,7  
03:30   CNY Kinas tjänsteindex PMI (Sep) 51,7 51,5 51,0  
16:00   GBP MPC medlem Cunliffe talar           
Söndag 1 oktober 2023
03:45   CNY Kinas Caixin Tillverkningsindex Flash PMI (Sep)   51,2 51,0  
03:45   CNY Kinas Caixin Tjänsteindex PMI (Sep)     51,8  
23:45   NZD Byggtillstånd (Månadsvis) (Aug)     -5,2%  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data