Hämta hem AppenHämta hem Appen
  Aktuell tid : 03:31 (GMT +2:00)  
26/07/2021 - 01/08/2021
 
Filter
 
Sök: 
 
ltr
0
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 26 juli 2021
00:45   NZD Export (Jun) 5,95B   5,89B
00:45   NZD Import (Jun) 5,69B   5,40B  
00:45   NZD Handelsbalansen (årsvis) (Jun) -250M   -40M
00:45   NZD Handelsbalansen (Månadsvis) (Jun) 261M   489M
02:30   JPY Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Jul)   52,2   52,4  
02:30   JPY PMI för service   46,4   47,2
07:00   JPY Japanska centralbankens konsumentprisindex (årsvis) 0,1%   0,0%
07:00   SGD Singaporeanska industriproduktionen (Månadsvis) (Jun) -3,0% 0,3% 4,4%
07:00   SGD Singaporeanska industriproduktionen (årsvis) (Jun) 27,5% 26,8% 27,0%
07:00   EUR Finlands exportprisindex (årsvis) (Jun) 11,8%   11,5%  
07:00   EUR Finlands importprisindex (årsvis) (Jun) 12,6%   12,1%  
07:00   EUR Finlands Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Jun) 11,0%   11,2%  
10:00   EUR Index för tyska företagens förväntningar (Jul) 101,2 103,3 103,7
10:00   EUR Tyskt index för den aktuella bedömningen av affärsklimatet (Jul) 100,4 101,6 99,7
10:00   EUR Tyskt affärsklimatindex (Jul) 100,8 102,1 101,7
10:30   HKD Hong Kongs export (Månadsvis) (Jun) 33,0%   24,0%  
10:30   HKD Hong Kongs import (Månadsvis) (Jun) 31,9%   26,5%  
10:30   HKD Hongkongs handelsbalans -40,4B   -25,5B  
11:40   EUR Tysk 12-månads Bubill auktion -0,655%   -0,634%  
13:00   GBP MPC-ledamot Vlieghe talar           
13:00   MXN Arbetslöshetssiffror (Jun) 4,00%   4,10%  
13:00   MXN Mexikanska arbetslöshetssiffror (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Jun) 4,00% 4,50% 4,00%  
13:00   BRL FGV Konsumentförtroendeindex (Jul) 82,2   80,9  
13:25   BRL Fokusmarknadsrapport från BCB        
15:00   EUR Fransk Auktion av 12-månaders BTN -0,641%   -0,638%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 3-månaders BTN -0,646%   -0,651%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 6-månaders BTN -0,642%   -0,640%  
16:00   USD Nyförsäljning av hus (Jun) 676K 800K 724K
16:00   USD Försäljning av nya hem (Månadsvis) (Jun) -6,6% 3,5% -7,8%
16:30   USD Dallas Fed Mfg Affärsindex (Jul) 27,3   31,1  
17:30   USD Auktion av 3-månaders statsskuldväxel 0,050%   0,050%  
17:30   USD Auktion av 6-månaders Skuldväxel 0,050%   0,050%  
19:00   USD Auktion av 2-årig statsobligation 0,213%   0,249%  
Tisdag 27 juli 2021
01:50   JPY Prisindexet för företagens serviceutbud (årsvis) 1,4%   1,5%  
03:30   CNY Kinas industriella vinst (årsvis) (Jun) 20,00%   36,40%  
03:30   CNY Kinas industriella vinst hittills i år (Jun) 66,9%   83,4%  
06:00   IDR Indonesiens utländska valutareserv (årsvis) (Q2) 19,60%   14,00%  
07:00   EUR Finlands konsumentförtroendeindex (Jul) 4,4   4,6  
07:00   EUR Förtroendeindexet för industrin i Finland (Jul) 17   19
07:00   EUR Finska sysselsättningssiffror (Jun) 7,9%   7,6%  
08:00   DKK Danska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Jun) 6,6%   6,4%  
09:30   SEK Utlåningstillväxt till Svenska Hushåll (årsvis) (Jun) 6,2%   5,9%  
09:30   SEK Sveriges Handelsbalans (Jun) 10,30B   3,60B
09:30   JPY Japanska centralbankens guvernör Kuroda håller tal           
10:00   EUR Italiens handelsbalans utanför EU (Jun) 4,79B   4,77B  
10:00   EUR M3 Penningtillgång (årsvis) (Jun) 8,3% 8,2% 8,4%  
10:00   EUR Lån till icke-finansiella företag (Jun) 1,9%   1,9%  
10:00   EUR Privata lån (årsvis) 4,0%   3,9%  
11:40   EUR Italiensk 2-årig CTZ auktion -0,290%   -0,370%  
11:45   GBP Auktion av 5-årig Statsobligation 0,334%   0,465%  
12:00   GBP UK CBI distribution handelsbarometer (Jul) 23 21 25  
12:00   BRL Bytesbalans (USD) (Jun) 2,80B 3,50B 3,80B  
12:00   BRL Utländska direktinvesteringar (USD) (Jun) 0,17B 2,50B 1,20B  
13:00   MXN Mexikos ekonomiska aktivitetsindex (årsvis) (Maj) 25,10% 24,10% 22,30%  
13:00   MXN Mexikos ekonomiska aktivitetsindex (Månadsvis) (Maj) 0,60% 0,30% 0,20%
13:00   MXN Mexikanska handelsbalansen (Jun) 0,762B 1,700B 0,340B  
13:00   MXN Handelsbalans (USD) (Jun) -0,637B   -0,905B  
14:30   USD Orderingång av kapitalvaror (Månadsvis) (Jun) 0,3% 0,8% 0,5%
14:30   USD Beställning av kapitalvaror (Månadsvis) (Jun) 0,8% 2,1% 3,2%
14:30   USD Kapitalvaror med undantag av försvar (Månadsvis) (Jun) 1,0%   2,8%
14:30   USD Underliggande orderingång för kapitalvaror (Icke försvarsmaterial Ex. flyg) (Månadsvis) (Jun) 0,5% 0,7% 0,5%
14:35   AUD RBA Assisterande guvernör Debelle talar           
14:55   USD Redbook (årsvis) 16,0%   15,0%  
15:00   USD Husprisindex (årsvis) (Maj) 18,0%   15,8%
15:00   USD Husprisindexet (Månadsvis) (Maj) 1,7%   1,8%  
15:00   USD Husprisindex (Maj) 337,4   331,6
15:00   USD Säsongsmässig justering S&P husprisindex composite-20 (Månadsvis) (Maj) 1,8% 1,6% 1,7%
15:00   USD S&P/CS HPI Composite-20 (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Månadsvis) (Maj) 2,1%   2,2%
15:00   USD S&P husprisindex composite-20 (årsvis) (Maj) 17,0% 16,4% 15,0%
16:00   USD CB konsumentförtroendeindex (Jul) 129,1 123,9 128,9
16:00   USD Richmond Fed tillverkningsindex (Jul) 27   26
16:00   USD Richmond tillverkningstransporter (Jul) 21   15
16:00   USD Richmond index av tjänster (Jul) 19   29
16:30   USD Dallas Federal Reserves tjänsteintäkter (Jul) 21,7   16,7  
16:30   USD Utsikter för Texas tjänstesektor (Jul) 33,3   36,2  
19:00   USD Auktion av 5-årig statsobligation 0,710%   0,904%  
22:30   USD API Veckovisa Råoljelager -4,728M -3,433M 0,806M  
Onsdag 28 juli 2021
01:01   GBP Brittiska prisindex för handeln (årsvis) -1,2%   -0,7%  
01:50   JPY Sammanfattning av åsikter från BoJ        
03:30   AUD Konsumentprisindexet(KPI) (Kvartalsvis) (Q2) 0,8% 0,7% 0,6%  
03:30   AUD Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Q2) 3,8% 3,8% 1,1%  
03:30   AUD Konsumentprisindextalet (Q2) 118,80   117,90  
03:30   AUD Trimmat medelvärde för KPI (årsvis) (Q2) 1,6% 1,6% 1,1%  
03:30   AUD Konsumentprisindexets medelvärde (Kvartalsvis) (Q2) 0,5% 0,5% 0,3%  
03:30   AUD Vägt medelvärde KPI (Kvartalsvis) (Q2) 0,5% 0,5% 0,4%  
03:30   AUD Vägt medelvärde KPI (årsvis) (Q2) 1,7% 1,7% 1,3%  
07:00   JPY Indikatorer vid samtidigt inträffade händelse (Månadsvis) -3,2%   -2,6%  
07:00   JPY Ledande index (Månadsvis) -1,2%   1,4%  
07:00   JPY Ledande index 102,6 102,6 103,8
08:00   GBP Rikstäckande husprisindex (årsvis) (Jul) 10,5% 12,1% 13,4%  
08:00   GBP Landsomfattande husprisindex på bostadsmarknaden HPI (Månadsvis) (Jul) -0,5% 0,6% 0,7%  
08:00   EUR Tyskt importprisindex (Månadsvis) (Jun) 1,6% 1,5% 1,7%  
08:00   EUR Tysklands importprisindex (årsvis) (Jun) 12,9% 12,6% 11,8%  
08:00   EUR Tyska konsument förtroendeindex (Gfk) (Aug) -0,3 1,0 -0,3  
08:00   NOK Norska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Jun) -0,1%   5,8%  
08:45   EUR Franska konsumentförtroendeindexet (Jul) 101 102 103
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Jun) 8,5%   10,7%
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Jun) -0,3%   2,4%
10:00   EUR Italienska affärsklimatindexet (Jul) 115,7 115,4 114,8  
10:00   EUR Italienska konsumentförtroendeindexet (Jul) 116,6 115,5 115,1  
10:00   CHF (ZEW) Index över förväntningar från investerare och analytiker(ZEW) (Jul) 42,8   51,3  
11:45   EUR Italiensk Auktion av 6-månaders BOT -0,524%   -0,521%  
13:00   USD MBA 30-årig bolåneränta 3,01%   3,11%  
13:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis) 5,7%   -4,0%  
13:00   USD MBA Inköpsindex 251,7   255,8  
13:00   USD Marknadsindex för hypotekslån 737,9   698,3  
13:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån 3.570,4   3.267,6  
14:00   BRL Brasiliens PPI (Månadsvis) (Jun) 1,31%   1,00%  
14:30   USD Handelsbalans för varor (Jun) -91,21B   -88,16B  
14:30   USD Detaljhandelslager utöver fordon (Jun) 0,6%   0,9%  
14:30   USD Grossist inventarier (Månadsvis) 0,8%   1,3%  
14:30   CAD Vanligt KPI (årsvis) 1,7%   1,8%  
14:30   CAD Underliggande konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Jun) 2,7% 2,4% 2,8%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Jun) 0,3% 0,4% 0,4%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Jun) 3,1% 3,2% 3,6%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (Månadsvis) (Jun) 0,3% 0,4% 0,5%  
14:30   CAD Median KPI (årsvis) 2,4%   2,3%
14:30   CAD Trimmat KPI (årsvis) 2,6%   2,6%
14:30   BRL Brasiliens Bankutlåning (Månadsvis) (Jun) 0,9%   5,7%  
16:30   USD Råoljelager -4,089M -2,928M 2,108M  
16:30   USD Råoljetendens från EIA-raffinaderi (Veckovis) -0,132M   -0,086M  
16:30   USD Crude Oil Imports -0,616M   2,438M  
16:30   USD Cushing Crude Oil Inventories -1,268M   -1,347M  
16:30   USD Distillate Fuel Production -0,163M   -0,024M  
16:30   USD EIA veckovisa bränslelager -3,088M -0,435M -1,349M  
16:30   USD Gasoline Production 0,649M   -0,728M  
16:30   USD Heating Oil Stockpiles 0,108M   0,587M  
16:30   USD Veckovist utnyttjande av EIA-raffinaderi (Veckovis) -0,3% 0,4% -0,4%  
16:30   USD Bensinvarulager -2,253M -0,916M -0,121M  
19:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde -0,785B   -1,086B  
20:00   USD FOMC Yttrande        
20:00   USD Räntebeslut 0,25% 0,25% 0,25%  
20:30   USD FOMC:s presskonferens           
Torsdag 29 juli 2021
01:50   JPY Utländska köp av obligationer -1.087,4B   -1.218,0B
01:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier -58,5B   -17,5B
03:00   NZD Förtroendeindexet hos företagen (Jul) -3,8   -0,6  
03:00   NZD NBNZ egen aktivitet (Jul) 26,3%   31,6%  
03:30   AUD Exportpriser (Kvartalsvis) (Q2) 13,2%   11,2%  
03:30   AUD Importprisindexet (Kvartalsvis) (Q2) 1,9%   0,2%  
04:30   SGD Singaporeanska arbetslöshetssiffror       2,9%  
08:00   ZAR M3 Penningtillgång (årsvis) (Jun)   1,70% 1,82%  
08:00   ZAR Kredit till privata sektor (Jun)   0,40% -0,42%  
08:45   EUR Franska Producentprisindexet (Månadsvis) (Jun)     0,5%  
09:00   SEK Konsumtionsförtroendet (Jul)     109,4  
09:00   SEK Förtroendeindexet inom tillverkningsindustrin (Jul)     125,2  
09:00   EUR Spanish CPI (årsvis) (Jul)     2,6% 2,6%  
09:00   EUR Spanska konsumentprisindexet (Månadsvis) (Jul)     0,4% 0,4%  
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Jul)     2,9% 2,5%  
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Jul)       0,5%  
09:00   EUR Spanska arbetslöshetssiffrorna (Q2)   15,10% 15,98%  
09:30   SEK Svenska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q2)       0,0%  
09:30   SEK Svenska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q2)     0,7% 0,8%  
09:30   SEK Sveriges Arbetslöshetssiffror (Jun)     9,8%  
09:55   EUR Förändring i tysk arbetslöshetsstatistik (Jul)   -28K -38K  
09:55   EUR Tyska arbetslöshetssiffror (Jul)   5,8% 5,9%  
09:55   EUR Tysklands arbetslöshet (Jul)     2,691M  
09:55   EUR Tysklands arbetslöshet ej säsongsrensad. (Jul)     2,614M  
10:30   GBP BOE Konsumentkrediter (Jun)   0,600B 0,280B  
10:30   GBP M4 Penningtillgång (Månadsvis) (Jun)     0,4%  
10:30   GBP Beviljade inteckningslån (Jun)   86,10K 87,55K  
10:30   GBP Hypoteksutlåningen (Jun)   7,90B 6,58B  
10:30   GBP Nettoutlåning till enskilda aktörer     6,9B  
11:00   EUR Italienska producentprisindexet (Månadsvis) (Jun)     1,0%  
11:00   EUR Italienska producentprisindexet (årsvis) (Jun)     8,0%  
11:00   EUR Affärs-och konsumentenkät (Jul)   118,5 117,9  
11:00   EUR Affärsklimatindex (Jul)     1,71  
11:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Jul)   -4,4 -4,4  
11:00   EUR Konsumenters inflationsförväntningar (Jul)     27,1  
11:00   EUR Förväntningar på försäljningspriset (Jul)     36,0  
11:00   EUR Sentiment för tjänster (Jul)   19,9 17,9  
11:00   EUR Industriindex (Jul)   13,0 12,7  
11:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Jun)   0,4% 0,4%  
11:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Jun)   7,3% 7,4%  
11:45   EUR Italiensk 10-årig BTP auktion     0,81%  
11:45   EUR Italiensk Auktion av 5-årig BTP     0,12%  
12:30   EUR Spanska affärsklimatindexet     -1,1  
13:00   BRL IGP-M inflationsindex (Månadsvis) (Jul)   0,90% 0,60%  
13:30   EUR ECB publicerar sin redogörelse för det penningpolitiska mötet        
14:00   INR Indiens M3 Penningutbud     10,1%  
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (årsvis) (Jul)     3,3% 2,3%  
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (Månadsvis) (Jul)     0,5% 0,4%  
14:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (årsvis) (Jul)     2,9% 2,1%  
14:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (Månadsvis) (Jul)     0,5% 0,4%  
14:00   BRL BCB nationella penningrådsmöte        
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd   3.196K 3.236K  
14:30   USD Underliggande priser för privatkonsumtionen (Q2)   5,90% 2,50%  
14:30   USD BNP (Kvartalsvis) (Q2)     8,5% 6,4%  
14:30   USD BNP prisindex (Kvartalsvis) (Q2)     5,4% 4,3%  
14:30   USD BNP försäljningssiffror (Q2)     9,2%  
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning   380K 419K  
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt     385,25K  
14:30   USD Priser för privatkonsumtionen (Q2)     3,7%  
14:30   USD Hushållens konsumtionsutgifter netto (Q2)     11,4%  
16:00   USD Förväntad husförsäljning (Månadsvis) (Jun)   0,3% 8,0%  
16:00   USD Indexet för förväntade försäljningssiffror av hus (Jun)     114,7  
16:30   USD Lagring av Naturgas   43B 49B  
17:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel     0,045%  
17:30   USD Auktion av 8-veckors skuldväxel     0,045%  
19:00   USD Auktion av 7-årig Revers     1,264%  
Fredag 30 juli 2021
00:45   NZD Byggtillstånd (Månadsvis) (Jun)     -2,8%  
01:30   JPY Förhållandet mellan jobb/arbetssökande (Jun)   1,10 1,09  
01:30   JPY Arbetslöshetssiffror (Jun)   3,0% 3,0%  
01:50   JPY Industriproduktion (Månadsvis) (Jun)     5,0% -6,5%  
01:50   JPY Prognos 1 för industriproduktion (Månadsvis) (Jul)     9,1%  
01:50   JPY Prognos 2 för industriproduktionen (Månadsvis) (Aug)     -1,4%  
01:50   JPY Detaljhandelssiffor (årsvis) (Jun)   0,2% 8,3%  
02:00   SGD Singapors Affärsindex (Q2)     38,00  
03:30   AUD Bostadskredit (Jun)     0,6%  
03:30   AUD Prisindex i producent och importled (årsvis) (Q2)     0,2%  
03:30   AUD Prisindex i producent och importled (Kvartalsvis) (Q2)     0,4%  
03:30   AUD Lånekreditindex i den privata sektorn (Månadsvis) (Jun)     0,4%  
04:00   SGD Singapors Bankutlåning (Jun)     693,7B  
06:00   IDR Indonesiens utländska valutareserv (årsvis)     14,00%  
06:00   IDR Indonesien M2 penningmängd (årsvis) (Jun)     8,10%  
07:00   JPY Entreprenadordrar (årsvis) (Jun)     7,4%  
07:00   JPY Nystartade husbyggen (årsvis) (Jun)   7,2% 9,9%  
07:30   EUR Fransk konsumtion (Månadsvis) (Jun)   1,4% 10,4%  
07:30   EUR Frankrikes BNP (Kvartalsvis) (Q2)   0,8% -0,1%  
08:00   GBP Landsomfattande husprisindex på bostadsmarknaden HPI (Månadsvis) (Jul)   0,5% 0,7%  
08:00   GBP Rikstäckande husprisindex (årsvis) (Jul)   12,0% 13,4%  
08:00   EUR Tysklands BNP (Kvartalsvis) (Q2)   2,0% -1,8%  
08:00   EUR Tysklands BNP (årsvis) (Q2)   9,6% -3,4%  
08:00   EUR Tysklands importprisindex (årsvis) (Jun)   12,8% 11,8%  
08:00   DKK Danska Sysselsättningssiffror (Jun)     3,6%  
08:45   EUR Frankrikes konsumentprisindex (årsvis)       1,5%  
08:45   EUR Fransk konsumentprisindex (Månadsvis)       0,1%  
08:45   EUR Franska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis)       0,2%  
08:45   EUR Franska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis)       1,9%  
09:00   EUR ltaliens Månatliga Arbetslöshetsstatistik (Jun)   10,4% 10,5%  
09:00   EUR Italienska arbetslöshetssiffror     9,2%  
09:00   CHF Schweiziska KOF ledande affärsindikatorer (Jul)   130,0 133,4  
09:00   EUR Spaniens BNP (årsvis) (Q2)   19,0% -4,2%  
09:00   EUR Spanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q2)   2,2% -0,4%  
09:00   EUR Spanska detaljhandelssiffror (årsvis) (Jun)     19,6%  
10:00   EUR Italiensk BNP (Kvartalsvis) (Q2)   1,3% 0,1%  
10:00   EUR Italiensk BNP (årsvis) (Q2)   15,6% -0,8%  
10:00   EUR Spaniens bytesbalans (Maj)     0,40B  
10:00   NOK Centralbankens valutaköp (Aug)     -1.700,0M  
10:00   NOK Sysselsättningsförändring (Jul)     103,20K  
10:00   NOK Icke säsongsmässig justering av arbetslösheten (Jul)   2,90% 2,90%  
10:30   HKD M3 Penningtillgång (Jun)     8,5%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis) (Jul)   0,2% 0,1%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis) (Jul)   1,7% 1,3%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Jul)   1,0% 1,3%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Jul)   -1,1% 0,2%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Jul)     2,0% 1,9%  
11:00   EUR KPI, ej årstidsjusterat (Jul)       107,70  
11:00   EUR (BNP) Bruttonationalprodukten (årsvis)       -1,3%  
11:00   EUR (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis)       -0,3%  
11:00   EUR HIKP utöver energi och livsmedel (årsvis) (Jul)     0,7% 0,9%  
11:00   EUR HIKP utöver energi och livsmedel (Månadsvis)       0,2%  
11:00   EUR Arbetslöshetssiffror (Jun)   7,9% 7,9%  
12:00   INR Federal Reserves budgetunderskott (Jun)     1.231,74B  
13:00   MXN Mexikanska bruttonationalprodukten (årsvis)       -3,6%  
13:00   MXN Mexikanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis)       0,8%  
13:30   INR Bankers Utlåningstillväxt i Indien     6,1%  
13:30   INR Inlåningstillväxt     9,8%  
13:30   INR Indiens FX Reserver, USD     612,73B  
13:30   INR Penning- och kreditinformationsgranskning från RBI        
14:00   INR Ekonomisk tillväxt i Infrastrukturen (årsvis) (Jun)     16,8%  
14:00   BRL Brasilianska arbetslöshetssiffran     14,7%  
14:00   ZAR Sydafrikas Handelsbalans (Jun)   52,00B 54,60B  
14:30   USD Underliggande PCE-Prisdeflator (årsvis) (Jun)   3,7% 3,4%  
14:30   USD Prisindexet för den privata konsumtionen (Månadsvis) (Jun)   0,6% 0,5%  
14:30   USD Förmåner för anställda (Kvartalsvis) (Q2)     0,60%  
14:30   USD Kostnadsindex för anställd personal (Kvartalsvis) (Q2)   0,9% 0,9%  
14:30   USD Arbetslöner (Kvartalsvis) (Q2)     1,00%  
14:30   USD PCE-prisindex (årsvis) (Jun)     3,9  
14:30   USD PCE-Prisdeflator (Månadsvis) (Jun)     0,4%  
14:30   USD Privata inkomster (Månadsvis) (Jun)   -0,3% -2,0%  
14:30   USD Privata utgifter (Månadsvis) (Jun)   0,7% 0,9%  
14:30   USD Personlig konsumtion, reala termer (Månadsvis) (Jun)     -0,4%  
14:30   CAD (BNP) Bruttonationalprodukten (Månadsvis) (Maj)   -0,3% -0,3%  
14:30   CAD Kanadensiska prisindex för Industriproduktionen (Månadsvis) (Jun)     2,7%  
14:30   CAD Kanadensiska prisindex för Industriproduktionen (årsvis) (Jun)     16,4%  
14:30   CAD Råvaruprisindex (RMPI) (årsvis) (Jun)     40,1%  
14:30   CAD Råvaruprisindex (Månadsvis) (Jun)     3,2%  
14:30   BRL Brasiliens Skuldsättningsgrad till BNP (Jun)     59,7%  
14:30   BRL Budgetsaldot (Jun)     -37,400B  
14:30   BRL Budgetöverskott (Jun)   -60,000B -15,500B  
15:45   USD Chicagos inköpschefers index (Jul)   64,6 66,1  
16:00   USD Förväntningar för Michigans 5-årig inflation (Jul)     2,90%  
16:00   USD Michigans konsumentförtroendeindex, slutliga (Jul)   84,0 78,4  
16:00   USD Sentiment index hos konsumenterna i Michigan (Jul)   80,8 80,8  
16:00   USD Michigan Consumer Sentiment Preliminary (Jul)   90,7 84,5  
16:00   USD Michigans Inflationsförväntningar (Jul)     4,8%  
17:00   CAD Budgetsaldot (årsvis) (Maj)     -314,00B  
17:00   CAD Budgetsaldot (Maj)     -31,44B  
18:00   USD Dallas Federal Reserves privata konsumtionsutgifter (Jun)     2,80%  
19:00   USD Baker Hughes Rig Count     380  
19:00   USD USA:s Baker Hughes totala räkning av riggar     484  
19:00   BRL CAGED jobb med lönelistor netto     280,70K  
21:30   GBP CFTC GBPspekulativa nettopositioner     -3,5K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för aluminium     2,6K  
21:30   USD CFTC Koppar spekulativa nettopositioner     20,3K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner korn     311,5K  
21:30   USD CFTC Crude Oil spekulativa nettopositioner     448,7K  
21:30   USD CFTC Guld spekulativa nettopositioner     196,0K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 spekulativa nettopositioner     -2,3K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för naturgas     -127,5K  
21:30   USD CFTC S&P 500 speculative net positions     34,2K  
21:30   USD CFTC Silver spekulativa nettopositioner     37,5K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för sojabönor     137,7K  
21:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner på vete     26,8K  
21:30   CAD CFTC CAD spekulativa nettopositioner     12,9K  
21:30   MXN CFTC MXN spekulativa nettopositioner     -28,4K  
21:30   CHF CFTC CHF spekulativa nettopositioner     8,0K  
21:30   AUD CFTC AUD spekulativa nettopositioner     -35,7K  
21:30   BRL CFTC BRL spekulativa nettopositioner     21,4K  
21:30   JPY CFTC JPY spekulativa nettopositioner     -55,7K  
21:30   NZD CFTC NZD spekulativa nettopositioner     3,0K  
21:30   EUR CFTC EUR spekulativa nettopositioner     45,8K  
23:00   MXN Budgetbalans (Jun)     -3,08B  
Lördag 31 juli 2021
02:30   USD FOMC-medlemmen Brainard talar           
03:00   CNY Kinas samlade PMI (Jul)     52,9  
03:00   CNY Kinas Tillverkningsindex PMI (Jul)   50,8 50,9  
03:00   CNY Kinas tjänsteindex PMI (Jul)     53,5  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data