Hämta hem AppenHämta hem Appen
  Aktuell tid : 18:57 (GMT +1:00)  
21/01/2019 - 27/01/2019
 
Filter
 
Sök: 
 
ltr
0
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 21 januari 2019
Helgdag   Helgdag USA - Martin Luther King, Jr dagen
00:00   JPY Reuters Tankan-index på kort sikt (Jan) 18   23  
01:00   GBP Rightmove husprisindex (Månadsvis) 0,4%   -1,5%  
01:00   AUD Australiska indexet på försäljningssiffror av nybyggda hus (Månadsvis) -6,7%   3,6%  
03:00   CNY Kinesiska investeringar i anläggningstillgångar (årsvis) (Dec) 5,9% 6,0% 5,9%  
03:00   CNY Kinas BNP (Kvartalsvis) (Q4) 1,5% 1,5% 1,6%  
03:00   CNY Kinesiska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q4) 6,4% 6,4% 6,5%  
03:00   CNY Kinesiska industriproduktionen (årsvis) (Dec) 5,7% 5,3% 5,4%  
03:00   CNY Kinesiska detaljhandelssiffror (årsvis) (Dec) 8,2% 8,2% 8,1%  
03:00   CNY Arbetslöshetssiffror i Kina 4,9%   4,8%  
03:00   CNY Presskonferens från NBS           
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (Månadsvis) (Dec) -0,4% -0,2% 0,1%  
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (årsvis) (Dec) 2,7% 2,9% 3,3%  
Preliminär   EUR Möten i Eurogruppen        
Preliminär   EUR Tyska Buba rapport på månadsbasis        
12:30   BRL Fokusmarknadsrapport från BCB        
15:00   EUR Fransk Auktion av 12-månaders BTN -0,551%   -0,557%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 3-månaders BTN -0,566%   -0,574%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 6-månaders BTN -0,566%   -0,574%  
Preliminär   GBP Storbritanniens premiärminister May talar           
Tisdag 22 januari 2019
06:00   JPY Japanska centralbankens konsumentprisindex (årsvis) 0,4%   0,5%  
09:30   HKD Hong Kongs Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Dec) 2,50%   2,60%  
10:00   EUR Spanska handelsbalansen -2,56B   -3,84B  
10:30   GBP Genomsnittlig förtjänst exklusive bonus (Nov) 3,3% 3,3% 3,3%  
10:30   GBP Genomsnittligt inkomstindex+Bonus (Nov) 3,4% 3,3% 3,3%  
10:30   GBP Förändring i antalet arbetssökande (Dec) 20,8K 20,0K 24,8K
10:30   GBP Förändring i sysselsättningen 3M/3M (Månadsvis) 141,0K 88,0K 79,0K  
10:30   GBP Nettoupplåning för offentlig sektor (Dec) 2,11B 1,05B 6,25B
10:30   GBP Offentlig sektors kassakrav netto (Dec) 21,278B   2,733B
10:30   GBP Arbetslöshetssiffror (Nov) 4,0% 4,1% 4,1%  
10:40   EUR Spansk Auktion av 3-månaders Letras -0,462%   -0,505%  
11:00   EUR Tyska affärsklimatindexet ZEW på agendan (Jan) 27,6 43,5 45,3  
11:00   EUR Tyska finansanalytikers förtroendeindex (ZEW) (Jan) -15,0 -18,4 -17,5  
11:00   EUR Månatliga tyska ekonomiindex -20,9 -20,1 -21,0  
14:30   CAD Tillverkning och försäljning (Månadsvis) (Nov) -1,4% -0,9% -0,1%  
14:30   CAD Grossist försäljningssiffror (Månadsvis) (Nov) -1,0% 0,1% 0,7%
15:00   MXN Arbetslöshetssiffror (Dec) 3,60%   3,30%  
15:00   MXN Mexikanska arbetslöshetssiffror (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Dec) 3,40% 3,30% 3,30%  
16:00   USD Befintlig husförsäljning (Dec) 4,99M 5,25M 5,33M
16:00   USD Befintlig husförsäljning (Månadsvis) (Dec) -6,4% -1,0% 2,1%
17:30   USD Auktion av 3-månaders statsskuldväxel 2,390%   2,405%  
17:30   USD Auktion av 6-månaders Skuldväxel 2,450%   2,460%  
22:45   NZD Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Q4) 1,9% 1,8% 1,9%  
22:45   NZD Konsumentprisindexet(KPI) (Kvartalsvis) (Q4) 0,1% 0,0% 0,9%  
Onsdag 23 januari 2019
00:30   AUD WMI ledande index (Månadsvis) -0,2%   -0,1%  
00:50   JPY Säsongsmässigt justerad handelsbalans -0,18T -0,29T -0,48T
00:50   JPY Export (årsvis) (Dec) -3,8% -1,9% 0,1%  
00:50   JPY Import (årsvis) (Dec) 1,9% 3,7% 12,5%  
00:50   JPY Handelsbalans (Dec) -55B -30B -738B  
Preliminär   JPY Japanska centralbankens penningpolitiska utlåtande        
Preliminär   JPY Japanska centralbankens förberedande rapport (årsvis)        
Preliminär   JPY Räntebeslut -0,10% -0,10% -0,10%  
05:30   JPY Alla industriers aktivitetsindex (Månadsvis) -0,3% -0,4% 2,1%
06:00   SGD Singapors konsumentprisindex (årsvis) (Dec) 0,5% 0,4% 0,3%  
Preliminär   JPY Japanska centralbanken håller presskonferens           
08:00   DKK Danmarks Konsumentförtroendeindex (Jan) 3,9   2,9  
08:45   EUR Franska affärsklimatindexet (Jan) 103 103 103
09:00   ZAR Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Dec) 0,3% 0,4% 0,2%  
09:00   ZAR Konsumentprisindexet (årsvis) (Dec) 4,4% 4,5% 4,4%  
09:00   ZAR Sydafrikas Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Dec) -0,2% -0,2% 0,2%  
09:00   ZAR Sydafrikas Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Dec) 4,5% 4,5% 5,2%  
10:30   GBP MPC medlem Broadbent talar           
11:40   EUR Tysk 5-årig Bobl auktion -0,290%   -0,220%  
12:00   GBP CBI trend i industriorder (Jan) -1 5 8  
12:00   BRL KPI vid mitten av månaden (Månadsvis) (Jan) 0,30% 0,33% -0,16%  
12:00   BRL KPI vid mitten av månaden (årsvis) (Jan) 3,77% 3,81% 3,86%  
12:34   BRL CAGED jobb med lönelistor netto (Dec) -334,40K -328,60K 58,66K  
13:00   USD MBA 30-årig bolåneränta 4,75%   4,74%  
13:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis) -2,7%   13,5%  
13:00   USD MBA Inköpsindex 272,5   278,5  
13:00   USD Marknadsindex för hypotekslån 400,6   411,8  
13:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån 1.110,5   1.172,4  
14:30   CAD Tokyos detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Nov) -0,6% -0,4% -0,2%  
14:30   CAD Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Nov) -0,9% -0,6% 0,2%
14:55   USD Redbook (årsvis) 7,0%   6,7%  
14:55   USD Redbook (Månadsvis) -1,5%   -1,7%  
15:00   USD Husprisindex (årsvis) (Nov) 5,8%   5,7%  
15:00   USD Husprisindexet (Månadsvis) (Nov) 0,4% 0,2% 0,4%
15:00   USD Husprisindex (Nov) 269,2   268,2
15:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde 1,173B   0,136B  
16:00   USD Richmond Fed tillverkningsindex (Jan) -2 -6 -8  
16:00   USD Richmond tillverkningstransporter (Jan) -8   -25  
16:00   USD Richmond index av tjänster (Jan) 6   10  
16:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Jan)   -7,9 -6,5 -8,3
Preliminär   USD TIC nettot av långfristiga utländska transaktioner     31,3B  
22:30   USD API Veckovisa Råoljelager     -0,560M  
Torsdag 24 januari 2019
00:50   JPY Utländska köp av obligationer     2.209,9B  
00:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier     -428,2B  
01:30   AUD Förändring i sysselsättningen (Dec)   16,5K 37,0K  
01:30   AUD Förändring i full sysselsättning (Dec)     -6,4K  
01:30   AUD Antalet sysselsatta (Dec)   65,7% 65,7%  
01:30   AUD Arbetslöshetssiffror (Dec)   5,1% 5,1%  
01:30   JPY Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Jan)       52,6  
01:30   SGD URA:s fastighetsindex (Kvartalsvis)   -0,10% -0,10%  
03:00   NZD Kreditkortskonsumtion (årsvis)     6,1%  
06:00   JPY Ledande index   99,3 99,3  
08:00   DKK Danmarks Konsumentförtroendeindex (Jan)     2,9  
08:00   NOK Norska sysselsättningssiffror (Nov)   4,0% 4,0%  
08:00   EUR Finlands exportprisindex (årsvis) (Dec)     4,5%  
08:00   EUR Finlands importprisindex (årsvis) (Dec)     3,5%  
08:00   EUR Finlands Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Dec)     4,7%  
08:00   EUR Finska sysselsättningssiffror (Dec)     7,1%  
08:45   EUR Franska affärsklimatindexet (Jan)     104  
09:15   EUR Franska inköpschefernas index (Jan)     49,9 49,7  
09:15   EUR Fransk Markit Komposit PMI (Jan)     51,0 48,7  
09:15   EUR Franska inköpschefernas index för servicesektorn (Jan)     50,5 49,0  
09:30   SEK Sveriges Arbetslöshetssiffror (Dec)     5,5%  
09:30   EUR Tysklands samlade inköpschefsindex (Jan)     51,9 51,6  
09:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Jan)     51,3 51,5  
09:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tjänstesektorn (Jan)     52,1 51,8  
10:00   EUR Italiens handelsbalans utanför EU (Dec)     3,35B  
10:00   NOK Norska styrräntebeslut   0,75% 0,75%  
10:00   EUR Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Jan)     51,4 51,4  
10:00   EUR Markit samlade inköpschefsindex (Jan)     51,4 51,1  
10:00   EUR Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Jan)     51,5 51,2  
11:00   EUR Fransk Auktion av 3-årig BTAN     -0,42%  
11:00   EUR Franska 5-årig BTAN Auktion     -0,18%  
13:00   BRL CAGED jobb med lönelistor netto     58,66K  
13:45   EUR Aktuell ränta på inlåningsfacilitet   -0,40% -0,40%  
13:45   EUR Marginal för utlåningsfacilitet från ECB   0,25% 0,25%  
13:45   EUR Räntebeslut (Jan)   0,00% 0,00%  
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd   1.735K 1.737K  
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning   220K 213K  
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt     220,75K  
14:30   EUR ECB Press Konferens           
15:00   MXN Första halva månadens underliggande KPI (Jan)   0,20% 0,42%  
15:00   MXN Första halva månadens KPI (Jan)   0,27% 0,56%  
15:00   MXN Mexikos ekonomiska aktivitetsindex (årsvis) (Nov)   1,20% 2,90%  
15:00   MXN Mexikos ekonomiska aktivitetsindex (Månadsvis) (Nov)   -0,50% -0,30%  
15:45   USD Tillverkningsindex PMI (Jan)     53,5 53,8  
15:45   USD Markit samlade inköpschefsindex (Jan)       54,4  
15:45   USD Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Jan)     54,1 54,4  
16:30   USD Lagring av Naturgas   -82B -81B  
17:00   USD Råoljelager   -0,435M -2,683M  
17:00   USD Crude Oil Imports     -1,220M  
17:00   USD Cushing Crude Oil Inventories     -0,743M  
17:00   USD Distillate Fuel Production     -0,151M  
17:00   USD EIA veckovisa bränslelager   -0,775M 2,967M  
17:00   USD Gasoline Production     0,192M  
17:00   USD Heating Oil Stockpiles     0,346M  
17:00   USD Bensinvarulager   2,496M 7,503M  
17:00   USD KC Fed kompositindex (Jan)     3  
17:00   USD KC Fed tillverkningsindex (Jan)     -18  
17:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel        
17:30   USD Auktion av 8-veckors skuldväxel        
22:45   NZD Extern migration och besökare (Nov)     4,80%  
22:45   NZD Permanent/långsiktig migration (Nov)     4.660  
22:45   NZD Anländande besökare (Månadsvis)     4,0%  
Fredag 25 januari 2019
Helgdag   Helgdag Brazilien - São Paulo City-årsdag
00:30   JPY Tokyos konsumentprisindex (årsvis) (Jan)   0,9% 0,9%  
00:30   JPY Tokios konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Jan)     0,3%  
06:00   SGD Singaporeanska industriproduktionen (årsvis) (Dec)   4,4% 7,6%  
06:00   SGD Singaporeanska industriproduktionen (Månadsvis) (Dec)   -5,4% 2,8%  
08:00   NOK Industrins förtroendeindex (Q4)     9,0  
09:00   EUR Spanska producentprisindexet (årsvis)     3,0%  
09:30   SEK Sveriges Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Dec)     0,0%  
09:30   SEK Sveriges Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Dec)     7,9%  
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Dec)     1,1%  
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Dec)   0,2% 0,8%  
10:00   EUR Index för tyska företagens förväntningar   97,0 97,3  
10:00   EUR Tyskt index för den aktuella bedömningen av affärsklimatet   104,2 104,7  
10:00   EUR Tyskt affärsklimatindex   100,7 101,0  
10:30   GBP Beviljade bruttointeckningslån   39,0K 39,4K  
11:00   BRL FGV Konsumentförtroendeindex (Jan)     93,8  
12:00   GBP UK CBI distribution handelsbarometer (Jan)   2 -13  
12:30   INR Indiens FX Reserver, USD     397,35B  
Preliminär   USD Värde på frakt av varor (Icke försvarsmaterial t.ex. flyg) (Månadsvis)     -0,1%  
14:30   USD Orderingång av kapitalvaror (Månadsvis) (Dec)   0,3% 0,4%  
14:30   USD Beställning av kapitalvaror (Månadsvis) (Dec)   1,8% -4,3%  
14:30   USD Kapitalvaror med undantag av försvar (Månadsvis) (Dec)     -1,4%  
14:30   USD Underliggande orderingång för kapitalvaror (Icke försvarsmaterial Ex. flyg) (Månadsvis) (Dec)   0,1%    
15:00   MXN Mexikanska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Nov)   0,1% -1,0%  
15:00   MXN Mexikanska detaljhandelssiffror (årsvis) (Nov)   3,3% 3,0%  
Preliminär   USD Nyförsäljning av hus   569K 544K  
17:00   CAD Budgetsaldot (Nov)     -1,11B  
17:00   CAD Budgetsaldot (årsvis) (Nov)     0,09B  
17:00   BRL Federal Reserves skatteintäkter     119,42B  
18:00   EUR Totalt arbetssökande i Frankrike     3.410,8K  
19:00   USD Baker Hughes Rig Count     825  
19:00   USD USA:s Baker Hughes totala räkning av riggar     1.050  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data