_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 16:02 (GMT -11:00)  
25/07/2021 - 31/07/2021
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
25/7/2021
11:45   NZD Hàng Hóa Xuất Khẩu (Tháng 6) 5.95B   5.89B
11:45   NZD Hàng Hóa Nhập Khẩu (Tháng 6) 5.69B   5.40B  
11:45   NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 6) -250M   -40M
11:45   NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 6) 261M   489M
13:30   JPY Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 7)   52.2   52.4  
13:30   JPY Chỉ Số PMI Dịch Vụ   46.4   47.2
18:00   JPY CPI Lõi của Ngân Hàng Nhật Bản 0.1%   0.0%
18:00   SGD Sản Lượng Công Nghiệp của Singapore (Tháng 6) -3.0% 0.3% 4.4%
18:00   SGD Sản Lượng Công Nghiệp của Singapore (Tháng 6) 27.5% 26.8% 27.0%
18:00   EUR Chỉ Số Giá Xuất Khẩu của Phần Lan (Tháng 6) 11.8%   11.5%  
18:00   EUR Chỉ Số Giá Nhập Khẩu của Phần Lan (Tháng 6) 12.6%   12.1%  
18:00   EUR PPI Phần Lan (Tháng 6) 11.0%   11.2%  
21:00   EUR Chỉ Số Kỳ Vọng Kinh Doanh của Đức (Tháng 7) 101.2 103.3 103.7
21:00   EUR Chỉ Số Đánh Giá Hiện Tại Đức (Tháng 7) 100.4 101.6 99.7
21:00   EUR Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh Ifo của Đức (Tháng 7) 100.8 102.1 101.7
21:30   HKD Hàng Hóa Xuất Khẩu Hồng Kông (Tháng 6) 33.0%   24.0%  
21:30   HKD Hàng Hóa Nhập Khẩu Hồng Kông (Tháng 6) 31.9%   26.5%  
21:30   HKD Cán Cân Mậu Dịch Hồng Kông -40.4B   -25.5B  
22:40   EUR Đấu Giá Bubill 12 Tháng của Đức -0.655%   -0.634%  
26/7/2021
00:00   GBP Bài Phát Biểu của Vlieghe, Thành Viên MPC           
00:00   BRL Niềm Tin Tiêu Dùng FGV (Tháng 7) 82.2   80.9  
00:25   BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB        
02:00   EUR Đấu Giá BTF 12 Tháng của Pháp -0.641%   -0.638%  
02:00   EUR Đấu Giá BTF 3 Tháng của Pháp -0.646%   -0.651%  
02:00   EUR Đấu Giá BTF 6 Tháng của Pháp -0.642%   -0.640%  
02:00   EUR Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh của Ngân Hàng Quốc Gia Bỉ (Tháng 7) 10.1   9.8  
03:00   USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 6) 676K 800K 724K
03:00   USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 6) -6.6% 3.5% -7.8%
03:30   USD Chỉ Số Kinh Doanh Mfg Fed chi nhánh Dallas (Tháng 7) 27.3   31.1  
04:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 3 Tháng 0.050%   0.050%  
04:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 6 Tháng 0.050%   0.050%  
06:00   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 2 Năm 0.213%   0.249%  
12:00   KRW GDP Hàn Quốc () 5.9% 6.0% 1.9%  
12:00   KRW GDP Hàn Quốc () 0.7% 0.7% 1.7%  
12:50   JPY Chỉ Số Giá Cả Dịch Vụ Công Ty (CSPI) 1.4%   1.5%  
14:30   CNY Lợi nhuận Ngành Công Nghiệp của Trung Quốc (Tháng 6) 20.00%   36.40%  
14:30   CNY Lợi Nhuận Ngành Công Nghiệp Từ Đầu Năm Tới Nay của Trung Quốc (Tháng 6) 66.9%   83.4%  
18:00   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Phần Lan (Tháng 7) 4.4   4.6  
18:00   EUR Niềm Tin Công Nghiệp của Phần Lan (Tháng 7) 17   19
18:00   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Phần Lan (Tháng 6) 7.9%   7.6%  
20:30   SEK Tăng Trưởng Cho Vay Hộ Gia Đình Thụy Điển (Tháng 6) 6.2%   5.9%  
20:30   SEK Cán Cân Mậu Dịch của Thụy Điển (Tháng 6) 10.30B   3.60B
20:30   JPY Thống Đốc Ngân Hàng Nhật Bản Kuroda Phát Biểu           
21:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch Italy với các quốc gia không thuộc Châu Âu (Tháng 6) 4.79B   4.77B  
21:00   EUR Cung Tiền M3 (Tháng 6) 8.3% 8.2% 8.4%  
21:00   EUR Cho Vay Các Doanh Nghiệp Phi Tài Chính (Tháng 6) 1.9%   1.9%  
21:00   EUR Khoản Cho Vay Tư Nhân 4.0%   3.9%  
22:00   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Hi Lạp (Tháng 5) 15.9%   17.1%
22:40   EUR Đấu Giá CTZ 2 Năm của Italy -0.290%   -0.370%  
22:45   GBP Đấu Giá Gilt Kho Bạc 5 Năm 0.334%   0.465%  
23:00   GBP Khảo Sát Thương Nghiệp Phân Phối của CBI (Tháng 7) 23 21 25  
23:00   BRL Tài Khoản Vãng Lai (USD) (Tháng 6) 2.80B 3.50B 3.80B  
23:00   BRL Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (USD) (Tháng 6) 0.17B 2.50B 1.20B  
23:15   EUR Gia Tăng Tín Dụng Hi Lạp (Tháng 5) 15.3%   17.4%  
27/7/2021
01:30   USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi (Tháng 6) 0.3% 0.8% 0.5%
01:30   USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Tháng 6) 0.8% 2.1% 3.2%
01:30   USD Hàng Hóa Lâu Bền Ngoại Trừ Quốc Phòng (Tháng 6) 1.0%   2.8%
01:30   USD Đơn Đặt Hàng Hóa Phi Quốc Phòng, Không Tính Máy Bay (Tháng 6) 0.5% 0.7% 0.5%
01:35   AUD Bài Phát Biểu của Debelle, Trợ Lý Thống Đốc RBA           
01:55   USD Chỉ Số Redbook 16.0%   15.0%  
02:00   USD Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 5) 1.7%   1.8%  
02:00   USD Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 5) 18.0%   15.8%
02:00   USD Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 5) 337.4   331.6
02:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 5) 1.8% 1.6% 1.7%
02:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (không điều chỉnh theo thời vụ (viết tắt là n.s.a.)) (Tháng 5) 2.1%   2.2%
02:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (Tháng 5) 17.0% 16.4% 15.0%
03:00   USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 7) 129.1 123.9 128.9
03:00   USD Chỉ Số Sản Xuất của Richmond (Tháng 7) 27   26
03:00   USD Chuyên Chở Hàng Sản Xuất của Richmond (Tháng 7) 21   15
03:00   USD Chỉ Số Dịch Vụ của Richmond (Tháng 7) 19   29
03:30   USD Doanh Thu Dịch Vụ của Fed chi nhánh Dallas (Tháng 7) 21.7   16.7  
03:30   USD Triển Vọng Ngành Dịch Vụ Texas (Tháng 7) 33.3   36.2  
06:00   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 5 Năm 0.710%   0.904%  
09:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API -4.728M -3.433M 0.806M  
10:00   KRW Niềm Tin Tiêu Dùng của Hàn Quốc (Tháng 7) 103.2   110.3  
12:01   GBP Chỉ Số Giá Cửa Hàng của BRC -1.2%   -0.7%  
12:50   JPY Báo Cáo Tổng Kết Quan Điểm của Ngân Hàng Trung Ương Nhật Bản        
14:30   AUD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) () 0.8% 0.7% 0.6%  
14:30   AUD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI () 3.8% 3.8% 1.1%  
14:30   AUD Con Số Chỉ Số CPI () 118.80   117.90  
14:30   AUD CPI Trung Bình Lược Bỏ () 1.6% 1.6% 1.1%  
14:30   AUD CPI Trung Bình Lược Bỏ () 0.5% 0.5% 0.3%  
14:30   AUD CPI Bình Quân Gia Quyền () 1.7% 1.7% 1.3%  
14:30   AUD CPI Bình Quân Gia Quyền () 0.5% 0.5% 0.4%  
18:00   JPY Chỉ Báo Đồng Thời -3.2%   -2.6%  
18:00   JPY Chỉ Số Hàng Đầu -1.2%   1.4%  
18:00   JPY Chỉ Số Hàng Đầu 102.6 102.6 103.8
19:00   GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng 7) 10.5% 12.1% 13.4%  
19:00   GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng 7) -0.5% 0.6% 0.7%  
19:00   EUR Chỉ Số Giá Nhập Khẩu Đức (Tháng 6) 1.6% 1.5% 1.7%  
19:00   EUR Chỉ Số Giá Nhập Khẩu Đức (Tháng 6) 12.9% 12.6% 11.8%  
19:00   EUR Môi Trường Tiêu Dùng của Gfk Đức (Tháng 8) -0.3 1.0 -0.3  
19:00   NOK Doanh Số Bán Lẻ Lõi của Na Uy (Tháng 6) -0.1%   5.8%  
19:45   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Pháp (Tháng 7) 101 102 103
20:30   SEK Swedish Retail Sales (Tháng 6) 8.5%   10.7%
20:30   SEK Doanh Số Bán Lẻ Thụy Điển (Tháng 6) -0.3%   2.4%
21:00   EUR Lòng Tin Kinh Doanh của Italy (Tháng 7) 115.7 115.4 114.8  
21:00   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Italy (Tháng 7) 116.6 115.5 115.1  
21:00   CHF Kỳ Vọng ZEW (Tháng 7) 42.8   51.3  
22:45   EUR Đấu Giá BOT 6 Tháng của Italy -0.524%   -0.521%  
23:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ của Ai Len (Tháng 6) 3.3%   3.4%
23:00   EUR Irish Retail Sales (Tháng 6) 10.6%   46.2%
28/7/2021
00:00   USD Tỷ Suất Cho Vay Thế Chấp 30 Năm của MBA 3.01%   3.11%  
00:00   USD Hồ Sơ Xin Vay Thế Chấp của MBA 5.7%   -4.0%  
00:00   USD Chỉ Số Mua Hàng MBA 251.7   255.8  
00:00   USD Chỉ Số Thị Trường Thế Chấp 737.9   698.3  
00:00   USD Chỉ Số Tái Huy Động Vốn Thế Chấp 3,570.4   3,267.6  
01:00   BRL Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI của Brazil (Tháng 6) 1.31%   1.00%  
01:30   USD Cán Cân Thương Mại Hàng Hóa (Tháng 6) -91.21B   -88.16B  
01:30   USD Hàng Tồn Kho Bán Lẻ Không Bao Gồm Ô Tô (Tháng 6) 0.6%   0.9%  
01:30   USD Tồn Kho Bán Sỉ 0.8%   1.3%  
01:30   CAD CPI Thông Thường 1.7%   1.8%  
01:30   CAD CPI Lõi (Tháng 6) 0.3% 0.4% 0.4%  
01:30   CAD CPI Lõi (Tháng 6) 2.7% 2.4% 2.8%  
01:30   CAD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 6) 3.1% 3.2% 3.6%  
01:30   CAD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 6) 0.3% 0.4% 0.5%  
01:30   CAD CPI Trung Bình 2.4%   2.3%
01:30   CAD CPI Lược Bỏ 2.6%   2.6%
01:30   BRL Cho Vay Ngân Hàng của Brazil (Tháng 6) 0.9%   5.7%  
03:30   USD Dự Trữ Dầu Thô -4.089M -2.928M 2.108M  
03:30   USD Lượng dầu thô mà nhà máy lọc dầu tiêu thụ theo EIA -0.132M   -0.086M  
03:30   USD Nhập Khẩu Dầu Thô -0.616M   2.438M  
03:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma -1.268M   -1.347M  
03:30   USD Sản Xuất Nhiên Liệu Chưng Cất -0.163M   -0.024M  
03:30   USD Trữ Lượng Chưng Cất Hàng Tuần của EIA -3.088M -0.435M -1.349M  
03:30   USD Sản Xuất Xăng 0.649M   -0.728M  
03:30   USD Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ 0.108M   0.587M  
03:30   USD Tỷ lệ sử dụng của nhà máy lọc dầu hàng tuần theo EIA -0.3% 0.4% -0.4%  
03:30   USD Trữ Kho Xăng Dầu -2.253M -0.916M -0.121M  
06:30   BRL Luồng Ngoại Hối Brazil -0.785B   -1.086B  
07:00   USD Bản Tuyên Bố của FOMC        
07:00   USD Quyết Định Lãi Suất 0.25% 0.25% 0.25%  
07:30   USD Cuộc Họp Báo FOMC           
12:50   JPY Mua Trái Phiếu Nước Ngoài -1,087.4B   -1,218.0B
12:50   JPY Đầu Tư Nước Ngoài vào Chứng Khoán Nhật Bản -58.5B   -17.5B
14:00   NZD Lòng Tin Kinh Doanh của ANZ (Tháng 7) -3.8   -0.6  
14:00   NZD Hoạt Động của Chính Ngân Hàng Quốc Gia New Zealand (NBNZ) (Tháng 7) 26.3%   31.6%  
14:30   AUD Chỉ Số Giá Xuất Khẩu () 13.2%   11.2%  
14:30   AUD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu () 1.9%   0.2%  
15:00   VND Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Việt Nam 2.64%   2.41%  
15:00   VND Sản Lượng Công Nghiệp Việt Nam 2.2%   6.8%  
15:00   VND Doanh Số Bán Lẻ Việt Nam     -6.6%  
15:00   VND Cán Cân Mậu Dịch của Việt Nam -2M   -1M  
15:30   SGD Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Singapore       2.9%  
19:00   ZAR Cung Tiền M3 (Tháng 6)   1.70% 1.82%  
19:00   ZAR Khoản Tín Dụng Khu Vực Tư Nhân (Tháng 6)   0.40% -0.42%  
19:45   EUR PPI của Pháp (Tháng 6)     0.5%  
20:00   SEK Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 7)     109.4  
20:00   SEK Niềm Tin Sản Xuất (Tháng 7)     125.2  
20:00   EUR CPI Tây Ban Nha (Tháng 7)     0.4% 0.4%  
20:00   EUR CPI Tây Ban Nha (Tháng 7)     2.6% 2.6%  
20:00   EUR HICP của Tây Ban Nha (Tháng 7)       0.5%  
20:00   EUR HICP của Tây Ban Nha (Tháng 7)     2.9% 2.5%  
20:00   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Tây Ban Nha ()   15.10% 15.98%  
20:30   SEK Swedish GDP ()       0.0%  
20:30   SEK GDP Thụy Điển ()     0.7% 0.8%  
20:30   SEK Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Thụy Điển (Tháng 6)     9.8%  
20:55   EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 7)   -28K -38K  
20:55   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Đức (Tháng 7)   5.8% 5.9%  
20:55   EUR Thất Nghiệp của Đức (Tháng 7)     2.691M  
20:55   EUR Thất Nghiệp của Đức không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 7)     2.614M  
21:30   GBP Tín Dụng Tiêu Dùng của BOE (Tháng 6)   0.600B 0.280B  
21:30   GBP Cung Tiền M4 (Tháng 6)     0.4%  
21:30   GBP Chấp Thuận Cho Vay Thế Chấp (Tháng 6)   86.10K 87.55K  
21:30   GBP Cho Vay Thế Chấp (Tháng 6)   7.90B 6.58B  
21:30   GBP Khoản Cho Vay Ròng Tới Các Cá Nhân     6.9B  
21:30   EUR Lòng Tin Kinh Doanh của Bồ Đào Nha (Tháng 7)     1.6  
21:30   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Bồ Đào Nha (Tháng 7)     -14.20  
22:00   EUR PPI của Italy (Tháng 6)     8.0%  
22:00   EUR PPI của Italy (Tháng 6)     1.0%  
22:00   EUR GDP của Bỉ ()   1.5% 1.0%  
22:00   EUR Cuộc Khảo Sát Doanh Nghiệp và Người Tiêu Dùng (Tháng 7)   118.5 117.9  
22:00   EUR Môi Trường Kinh Doanh (Tháng 7)     1.71  
22:00   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 7)   -4.4 -4.4  
22:00   EUR Kỳ Vọng Lạm Phát Tiêu Dùng (Tháng 7)     27.1  
22:00   EUR Kỳ Vọng Giá Bán (Tháng 7)     36.0  
22:00   EUR Cảm Tính Dịch Vụ (Tháng 7)   19.9 17.9  
22:00   EUR Cảm Tính Công Nghiệp (Tháng 7)   13.0 12.7  
22:30   EUR CPI của Bỉ (Tháng 7)     1.63%  
22:30   EUR CPI của Bỉ (Tháng 7)     0.23%  
22:30   ZAR South African PPI (Tháng 6)   7.3% 7.4%  
22:30   ZAR PPI Nam Phi (Tháng 6)   0.4% 0.4%  
22:45   EUR Đấu Giá BTP 10 Năm của Italy     0.81%  
22:45   EUR Đấu Giá BTP 5 Năm của Italy     0.12%  
23:30   EUR Lòng Tin Kinh Doanh của Tây Ban Nha     -1.1  
29/7/2021
00:00   BRL Chỉ Số Lạm Phát IGP-M (Chỉ Số Giá Tổng Quát - Thị Trường) (Tháng 7)   0.90% 0.60%  
00:30   EUR ECB Công Bố Báo Cáo Cuộc Họp Chính Sách Tiền Tệ        
01:00   INR Cung Tiền M3 của Ấn Độ     10.1%  
01:00   EUR CPI Đức (Tháng 7)     3.3% 2.3%  
01:00   EUR CPI Đức (Tháng 7)     0.5% 0.4%  
01:00   EUR HICP của Đức (Tháng 7)     2.9% 2.1%  
01:00   EUR HICP của Đức (Tháng 7)     0.5% 0.4%  
01:00   BRL Biên Bản Họp Hội Đồng Tiền Tệ Quốc Gia BCB        
01:30   USD Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp   3,196K 3,236K  
01:30   USD Giá PCE Lõi ()   5.90% 2.50%  
01:30   USD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()     8.5% 6.4%  
01:30   USD Chỉ Số Giá GDP ()     5.4% 4.3%  
01:30   USD Doanh Số GDP ()     9.2%  
01:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   380K 419K  
01:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Trung Bình 4 Tuần     385.25K  
01:30   USD Giá PCE ()     3.7%  
01:30   USD Chi Tiêu Tiêu Dùng Thực Tế ()     11.4%  
03:00   USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng 6)   0.3% 8.0%  
03:00   USD Chỉ Số Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng 6)     114.7  
03:30   USD Dự Trữ Khí Tự Nhiên   43B 49B  
04:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 4 Tuần     0.045%  
04:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 8 Tuần     0.045%  
06:00   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 7 Năm     1.264%  
10:00   KRW Chỉ Số BSI Sản Xuất của Hàn Quốc (Tháng 8)     101  
11:45   NZD Cho Phép Xây Dựng (Tháng 6)     -2.8%  
12:00   KRW Sản Lượng Công Nghiệp của Hàn Quốc (Tháng 6)   9.3% 15.6%  
12:00   KRW Sản Lượng Công Nghiệp của Hàn Quốc (Tháng 6)   1.0% -0.7%  
12:00   KRW Doanh Số Bán Lẻ của Hàn Quốc     -1.8%  
12:00   KRW Sản Lượng Khu Vực Dịch Vụ của Hàn Quốc (Tháng 6)     -0.2%  
12:30   JPY Tỷ lệ việc làm/đơn xin việc (Tháng 6)   1.10 1.09  
12:30   JPY Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 6)   3.0% 3.0%  
12:50   JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 6)     5.0% -6.5%  
12:50   JPY Dự đoán Sản Lượng Công Nghiệp trước 1 tháng (Tháng 7)     9.1%  
12:50   JPY Dự đoán Sản Lượng Công Nghiệp trước 2 tháng (Tháng 8)     -1.4%  
12:50   JPY Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 6)   0.2% 8.3%  
13:00   SGD Chỉ Số Kỳ Vọng Kinh Doanh của Singapore ()     38.00  
14:30   AUD Tín Dụng Nhà Ở (Tháng 6)     0.6%  
14:30   AUD PPI ()     0.2%  
14:30   AUD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI ()     0.4%  
14:30   AUD Khoản Tín Dụng Khu Vực Tư Nhân (Tháng 6)     0.4%  
15:00   SGD Cho Vay Ngân Hàng Singapore (Tháng 6)     693.7B  
18:00   JPY Đơn Đặt Hàng Xây Dựng (Tháng 6)     7.4%  
18:00   JPY Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 6)   7.2% 9.9%  
18:30   EUR Chỉ Số Chi Tiêu Tiêu Dùng Pháp (Tháng 6)   1.4% 10.4%  
18:30   EUR GDP của Pháp ()   0.8% -0.1%  
19:00   GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng 7)   12.0% 13.4%  
19:00   GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng 7)   0.5% 0.7%  
19:00   EUR GDP Đức ()   9.6% -3.4%  
19:00   EUR GDP Đức ()   2.0% -1.8%  
19:00   EUR Chỉ Số Giá Nhập Khẩu Đức (Tháng 6)   12.8% 11.8%  
19:45   EUR CPI của Pháp       0.1%  
19:45   EUR CPI Của Pháp       1.5%  
19:45   EUR HICP cuối cùng của Pháp       0.2%  
19:45   EUR HICP cuối cùng của Pháp       1.9%  
20:00   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp Hàng Tháng của Italy (Tháng 6)   10.4% 10.5%  
20:00   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp Hàng Quý của Italy     9.2%  
20:00   CHF Các Chỉ Báo Hàng Đầu KOF (Tháng 7)   130.0 133.4  
20:00   EUR GDP Tây Ban Nha ()   19.0% -4.2%  
20:00   EUR GDP Tây Ban Nha ()   2.2% -0.4%  
20:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ Tây Ban Nha (Tháng 6)     19.6%  
21:00   EUR GDP của Italy ()   15.6% -0.8%  
21:00   EUR GDP của Italy ()   1.3% 0.1%  
21:00   EUR Tài Khoản Vãng Lai của Tây Ban Nha (Tháng 5)     0.40B  
21:00   NOK Mua Ngoại Tệ Ngân Hàng Trung Ương (Tháng 8)     -1,700.0M  
21:00   NOK Thay Đổi Thất Nghiệp (Tháng 7)     103.20K  
21:00   NOK Tỷ Lệ Thất Nghiệp không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 7)   2.90% 2.90%  
21:30   EUR CPI Bồ Đào Nha       0.2%  
21:30   EUR CPI Bồ Đào Nha       0.5%  
21:30   EUR GDP Bồ Đào Nha ()     -5.3%  
21:30   EUR GDP Bồ Đào Nha ()     -3.3%  
21:30   HKD Cung Tiền M3 (Tháng 6)     8.5%  
21:30   VND Đầu Tư Trực Tiếp của Nước Ngoài vào Việt Nam (USD)     9.20B  
22:00   EUR CPI của Italy (Tháng 7)   0.2% 0.1%  
22:00   EUR CPI của Italy (Tháng 7)   1.7% 1.3%  
22:00   EUR HICP cuối cùng của Italy (Tháng 7)   1.0% 1.3%  
22:00   EUR HICP cuối cùng của Italy (Tháng 7)   -1.1% 0.2%  
22:00   EUR PPI Hi Lạp (Tháng 6)     13.7%  
22:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ Hi Lạp (Tháng 5)     39.3%  
22:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 7)     2.0% 1.9%  
22:00   EUR Chỉ Số CPI, không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 7)       107.70  
22:00   EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP       -1.3%  
22:00   EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP       -0.3%  
22:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Hài Hòa (HICP), Không Bao Gồm Năng Lượng và Thực Phẩm (Tháng 7)     0.7% 0.9%  
22:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Hài Hòa (HICP), Không Bao Gồm Năng Lượng và Thực Phẩm       0.2%  
22:00   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 6)   7.9% 7.9%  
23:00   INR Thâm Hụt Tài Chính Liên Bang (Tháng 6)     1,231.74B  
30/7/2021
00:30   INR Tăng Trưởng Cho Vay của Ngân Hàng Ấn Độ     6.1%  
00:30   INR Tăng Trưởng Tiền Gửi     9.8%  
00:30   INR Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái của Ấn Độ, USD     612.73B  
00:30   INR Bản Đánh Giá Thông Tin Tiền Tệ và Tín Dụng của RBI        
01:00   INR Đầu Ra của Cơ Sở Hạ Tầng (Tháng 6)     16.8%  
01:00   BRL Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Brazil     14.7%  
01:00   ZAR Cán Cân Mậu Dịch của Nam Phi (Tháng 6)   52.00B 54.60B  
01:30   USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng 6)   3.7% 3.4%  
01:30   USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng 6)   0.6% 0.5%  
01:30   USD Phúc Lợi Việc Làm ()     0.60%  
01:30   USD Chỉ Số Chi Phí Nhân Công ()   0.9% 0.9%  
01:30   USD Tiền Lương Công Việc ()     1.00%  
01:30   USD Chỉ Số Giá PCE (Tháng 6)     3.9  
01:30   USD Chỉ số giá PCE (Tháng 6)     0.4%  
01:30   USD Thu Nhập Cá Nhân (Tháng 6)   -0.3% -2.0%  
01:30   USD Chi Tiêu Cá Nhân (Tháng 6)   0.7% 0.9%  
01:30   USD Tiêu Dùng Cá Nhân Thực Tế (Tháng 6)     -0.4%  
01:30   CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng 5)   -0.3% -0.3%  
01:30   CAD Chỉ Số Giá Sản Phẩm Công Nghiệp IPPI (Tháng 6)     2.7%  
01:30   CAD Chỉ Số Giá Sản Phẩm Công Nghiệp IPPI (Tháng 6)     16.4%  
01:30   CAD Chỉ Số Giá Nguyên Liệu Thô RMPI (Tháng 6)     40.1%  
01:30   CAD Chỉ Số Giá Nguyên Liệu Thô RMPI (Tháng 6)     3.2%  
01:30   BRL Tỷ Lệ Nợ so với GDP của Brazil (Tháng 6)     59.7%  
01:30   BRL Số Dư Ngân Sách (Tháng 6)     -37.400B  
01:30   BRL Thặng Dư Ngân Sách (Tháng 6)   -60.000B -15.500B  
02:45   USD Chỉ số PMI Chicago (Tháng 7)   64.6 66.1  
03:00   USD Kỳ Vọng Lạm Phát 5 Năm của Michigan (Tháng 7)     2.90%  
03:00   USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 7)   84.0 78.4  
03:00   USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 7)   80.8 80.8  
03:00   USD Chỉ số Tình Trạng Hiện Tại của Michigan (Tháng 7)   90.7 84.5  
03:00   USD Kỳ Vọng Lạm Phát của Michigan (Tháng 7)     4.8%  
04:00   CAD Số Dư Ngân Sách (Tháng 5)     -314.00B  
04:00   CAD Số Dư Ngân Sách (Tháng 5)     -31.44B  
05:00   USD PCE của Fed chi nhánh Dallas (Tháng 6)     2.80%  
06:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     380  
06:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     484  
06:00   BRL Công Việc theo Bảng Lương Ròng của CAGED     280.70K  
08:30   GBP Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC     -3.5K  
08:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nhôm CFTC     2.6K  
08:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đồng CFTC     20.3K  
08:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Ngô CFTC     311.5K  
08:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC     448.7K  
08:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC     196.0K  
08:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC     -2.3K  
08:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Khí Tự Nhiên CFTC     -127.5K  
08:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC     34.2K  
08:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Bạc CFTC     37.5K  
08:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đậu Tương CFTC     137.7K  
08:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Lúa Mì CFTC     26.8K  
08:30   CAD Vị thế thuần mang tính đầu cơ CAD CFTC     12.9K  
08:30   CHF Vị thế thuần mang tính đầu cơ CHF CFTC     8.0K  
08:30   AUD Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC     -35.7K  
08:30   BRL Vị thế thuần mang tính đầu cơ BRL CFTC     21.4K  
08:30   JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC     -55.7K  
08:30   NZD Vị thế thuần mang tính đầu cơ NZD CFTC     3.0K  
08:30   EUR Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC     45.8K  
13:30   USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC           
14:00   CNY Chỉ Số PMI Hỗn Hợp của Trung Quốc (Tháng 7)     52.9  
14:00   CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 7)   50.8 50.9  
14:00   CNY Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 7)     53.5  
31/7/2021
13:00   KRW Hàng Hóa Xuất Khẩu (Tháng 7)   30.2% 39.8%  
13:00   KRW Hàng Hóa Nhập Khẩu (Tháng 7)   42.0% 40.7%  
13:00   KRW Cán Cân Mậu Dịch của Hàn Quốc (Tháng 7)     4.45B  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu