_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 16:03 (GMT +8:00)  
05/12/2021 - 11/12/2021
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
6/12/2021
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Phần Lan - Ngày Độc Lập
08:00   AUD Mức Độ Lạm Phát của MI     0.2%  
08:00   NZD Chỉ Số Giá Cả Hàng Hóa ANZ     2.1%  
08:30   AUD Quảng Cáo Việc Làm của ANZ     6.2%  
15:00   EUR Đơn Hàng Nhà Máy của Đức (Tháng 10)   -0.5% 1.3%  
16:30   SEK Tài Khoản Vãng Lai ()     80.3B  
16:30   EUR Chỉ số PMI Xây Dựng IHS Markit (Tháng 11)     47.7  
17:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ của Italy (Tháng 10)     0.8%  
17:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ của Italy (Tháng 10)     5.3%  
17:30   GBP PMI Xây Dựng (Tháng 11)   52.0 54.6  
17:30   EUR Độ Tự Tin của Nhà Đầu Tư Sentix (Tháng 12)   15.9 18.3  
18:00   EUR GDP Hy Lạp ()     16.2%  
18:00   EUR Eurozone họp bộ trưởng tài chính        
19:25   BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB        
19:30   GBP Bài Phát Biểu của Broadbent, Thành Viên MPC           
19:30   INR Hàng Hóa Xuất Khẩu Ấn Độ (USD) (Tháng 11)       35.47B  
19:30   INR Hàng Hóa Nhập Khẩu Ấn Độ (USD) (Tháng 11)       55.37B  
19:30   INR Cán Cân Mậu Dịch Ấn Độ (Tháng 11)     -19.90B -19.90B  
22:00   EUR Đấu Giá BTF 12 Tháng của Pháp     -0.771%  
22:00   EUR Đấu Giá BTF 3 Tháng của Pháp     -0.949%  
22:00   EUR Đấu Giá BTF 6 Tháng của Pháp     -0.863%  
23:00   USD Chỉ Số Xu Hướng Việc Làm của CB (Tháng 11)     112.23  
7/12/2021
00:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 3 Tháng     0.050%  
00:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 6 Tháng     0.090%  
05:30   AUD Chỉ Số Dịch Vụ của AIG (Tháng 11)     47.6  
07:00   KRW Tài Khoản Vãng Lai của Hàn Quốc (Tháng 10)     10.07B  
07:30   JPY Thu Nhập Tiền Mặt Trung Bình     0.2%  
07:30   JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng 10)   -3.9% -1.9%  
07:30   JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng 10)   2.8% 5.0%  
07:30   JPY Tổng lương của người lao động (Tháng 10)     0.2%  
07:30   JPY Lương Giờ Phụ Trội (Tháng 10)     4.60%  
07:50   JPY Dự Trữ Ngoại Tệ (USD) (Tháng 11)     1,404.5B  
08:01   GBP Giám Sát Doanh Số Bán Lẻ của BRC (Tháng 11)     -0.2%  
08:30   AUD Chỉ Số Giá Nhà ()   6.0% 6.7%  
11:30   AUD Quyết Định Lãi Suất (Tháng 12)   0.10% 0.10%  
11:30   AUD Bản Công Bố Lãi Suất của RBA        
11:45   JPY Đấu Giá JGB 30 Năm     0.683%  
13:00   JPY Chỉ Báo Đồng Thời (Tháng 10)     -2.6%  
13:00   JPY Chỉ Số Hàng Đầu (Tháng 10)     -0.4%  
14:00   ZAR Dự Trữ Ngoại Tệ (USD) (Tháng 11)     57.52B  
14:00   ZAR Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái Ròng (USD) (Tháng 11)     55.431B  
14:45   CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 11)   2.6% 2.5%  
14:45   CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 11)   2.6% 2.7%  
15:00   GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax     7.3%  
15:00   GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Tháng 11)     0.9%  
15:00   EUR Sản Lượng Công Nghiệp Đức (Tháng 10)   0.8% -1.1%  
15:00   NOK Sản Lượng Sản Xuất của Na Uy (Tháng 10)     0.6%  
15:45   EUR Tài Khoản Vãng Lai của Pháp (Tháng 10)     -2.70B  
15:45   EUR Xuất Khẩu Pháp (Tháng 10)     42.0B  
15:45   EUR Nhập Khẩu Pháp (Tháng 10)     48.8B  
15:45   EUR Tổng Tài sản Dự trữ của Pháp (Tháng 11)     216,645.0M  
15:45   EUR Cán Cân Mậu Dịch của Pháp (Tháng 10)     -6.8B  
16:00   SGD Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái của Singapore theo USD (Tháng 11)     419.0B  
16:00   CNY Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái của Trung Quốc (USD) (Tháng 11)   3.208T 3.218T  
16:30   SEK Swedish Industrial Production     3.9%  
16:30   SEK Sản Lượng Công Nghiệp của Thụy Điển     0.3%  
16:30   SEK Đơn Hàng Công Nghiệp Mới (Tháng 10)     0.9%  
16:30   HKD Dự Trữ Ngoại Tệ (USD) (Tháng 11)     498.10B  
17:00   NOK Khảo Sát mạng lưới khu vực Ngân Hàng Norges     1.65  
17:30   ZAR South African GDP ()   3.4% 19.3%  
18:00   EUR Tình Trạng Hiện Tại của ZEW Đức (Tháng 12)   5.0 12.5  
18:00   EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 12)   25.3 31.7  
18:00   EUR Đấu Giá Letras 12 Tháng của Tây Ban Nha     -0.634%  
18:00   EUR Đấu Giá Bonos 3 Năm của Tây Ban Nha     -0.449%  
18:00   EUR Đấu Giá Letras 6 Tháng của Tây Ban Nha     -0.666%  
18:00   EUR Thay Đổi Việc Làm ()   0.9% 0.9%  
18:00   EUR Thay Đổi Việc Làm ()   1.8% 2.0%  
18:00   EUR Tình Hình Lao Động Chung ()     160,757.7K  
18:00   EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()     3.7% 3.7%  
18:00   EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()     2.2% 2.2%  
18:00   EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW (Tháng 12)     25.9  
18:40   EUR Đấu Giá Schatz 2 Năm của Đức     -0.710%  
18:45   GBP Đấu Giá Gilt Kho Bạc 30 Năm     1.332%  
19:00   BRL Chỉ Số Lạm Phát IGP-DI (Chỉ Số Giá Tổng Quát - Sẵn Có Nội Địa) (Tháng 11)   -0.36% 1.60%  
19:30   USD Hàng Hóa Xuất Khẩu     207.60B  
21:30   USD Hàng Hóa Nhập Khẩu     288.50B  
21:30   USD Năng Suất Phi Nông Nghiệp ()   -4.9% -5.0%  
21:30   USD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 10)   -67.00B -80.90B  
21:30   USD Phí Tổn Nhân Công Đơn Vị ()   8.3% 8.3%  
21:30   CAD Hàng Hóa Xuất Khẩu (Tháng 10)     53.00B  
21:30   CAD Hàng Hóa Nhập Khẩu (Tháng 10)     51.14B  
21:30   CAD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 10)   2.07B 1.86B  
21:55   USD Chỉ Số Redbook     21.9%  
21:55   USD Chỉ Số Redbook     21.9%  
22:30   NZD Chỉ Số Giá Cả GlobalDairyTrade     1.9%  
23:00   USD Niềm Lạc Quan Kinh Tế của IBD/TIPP     43.9  
23:00   CAD Chỉ Số PMI Ivey không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 11)     61.2  
23:00   CAD Chỉ Số PMI Ivey (Tháng 11)     59.3  
23:13   CNY Hàng Hóa Xuất Khẩu Trung Quốc (Tháng 11)   17.2% 27.1%  
23:13   CNY Hàng Hóa Nhập Khẩu Trung Quốc (Tháng 11)   19.5% 20.6%  
23:13   CNY Cán Cân Mậu Dịch Trung Quốc (USD) (Tháng 11)   82.75B 84.54B  
8/12/2021
02:00   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 3 Năm     0.750%  
04:00   USD Tín Dụng Tiêu Dùng (Tháng 10)   26.00B 29.91B  
05:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API     -0.747M  
07:00   JPY Chỉ Số Reuters Tankan (Tháng 12)     13  
07:50   JPY Cho Vay Ngân Hàng (Tháng 11)     0.9%  
07:50   JPY Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 10)   1.060T 1.034T  
07:50   JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   1.6% -3.0%  
07:50   JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   0.4% -0.8%  
07:50   JPY Chi Phí Vốn GDP ()   2.0% -3.8%  
07:50   JPY Nhu Cầu Bên Ngoài GDP ()     0.1%  
07:50   JPY Tiêu Dùng Tư Nhân GDP ()     -1.1%  
08:30   AUD RBA Công Bố Tập Hợp Biểu Đồ        
12:30   INR Tỷ Lệ Dự Trữ Tiền Mặt   4.00% 4.00%  
12:30   INR Quyết Định Lãi Suất của Ấn Độ   4.00% 4.00%  
12:30   INR Lãi Suất Thỏa Thuận Mua Lại Ngược của Ấn Độ   3.35% 3.35%  
13:00   JPY Chỉ Số Hiện Tại của Giới Quan Sát Nền Kinh Tế (Tháng 11)     55.5  
14:30   EUR Bảng Lương Phi Nông Nghiệp của Pháp ()     0.5%  
15:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch của Phần Lan (Tháng 10)     0.10B  
17:30   ZAR Lòng Tin Kinh Doanh (Tháng 11)     91.0  
Ướm thử   EUR Đấu Giá Bund 10 Năm của Đức     -0.290%  
19:00   USD Chỉ Số Niềm Lạc Quan Doanh Nghiệp Nhỏ của NFIB     98.2  
19:00   ZAR Doanh Số Bán Lẻ của Nam Phi (Tháng 10)   1.8% 2.1%  
20:00   USD Tỷ Suất Cho Vay Thế Chấp 30 Năm của MBA     3.31%  
20:00   USD Hồ Sơ Xin Vay Thế Chấp của MBA     -7.2%  
20:00   USD Chỉ Số Mua Hàng MBA     310.7  
20:00   USD Chỉ Số Thị Trường Thế Chấp     604.2  
20:00   USD Chỉ Số Tái Huy Động Vốn Thế Chấp     2,304.5  
20:00   BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Tháng 10)   -5.6% -5.5%  
20:00   BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Tháng 10)   0.8% -1.3%  
23:00   USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 10)     10.438M  
23:00   CAD Cuộc Họp Báo của NHTW Canada           
23:00   CAD Bản Công Bố Lãi Suất của BoC        
23:00   CAD Quyết Định Lãi Suất   0.25% 0.25%  
23:30   USD Dự Trữ Dầu Thô     -0.910M  
23:30   USD Lượng dầu thô mà nhà máy lọc dầu tiêu thụ theo EIA     -0.009M  
23:30   USD Nhập Khẩu Dầu Thô     0.069M  
23:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma     1.159M  
23:30   USD Sản Xuất Nhiên Liệu Chưng Cất     0.088M  
23:30   USD Trữ Lượng Chưng Cất Hàng Tuần của EIA     2.160M  
23:30   USD Sản Xuất Xăng     -0.450M  
23:30   USD Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ     -0.048M  
23:30   USD Tỷ lệ sử dụng của nhà máy lọc dầu hàng tuần theo EIA     0.2%  
23:30   USD Trữ Kho Xăng Dầu   0.029M 4.029M  
9/12/2021
00:00   USD Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng 12)     53.61  
00:00   BRL Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS của Brazil (Tháng 12)     41.53  
01:30   BRL Luồng Ngoại Hối Brazil     -4.251B  
02:00   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm     1.444%  
05:00   BRL Quyết Định Lãi Suất của Brazil   9.25% 7.75%  
05:45   NZD Doanh Số Sản Xuất ()     -0.1%  
06:00   AUD Bài Phát Biểu của Lowe, Thống Đốc Ngân Hàng Dự Trữ Australia           
07:50   JPY Chỉ Số Điều Kiện Sản Xuất Lớn của BSI (Quý 4)     7.0  
07:50   JPY Mua Trái Phiếu Nước Ngoài     -1,343.2B  
07:50   JPY Đầu Tư Nước Ngoài vào Chứng Khoán Nhật Bản     -309.6B
07:50   JPY Trữ Lượng Tiền M2     4.2%  
07:50   JPY Cung Tiền M3 (Tháng 11)     2,006.0T  
08:01   GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 11)   65% 70%  
08:30   AUD Tuần Báo của Ngân Hàng Dự Trữ Australia        
09:30   CNY CPI Trung Quốc (Tháng 11)   2.5% 1.5%  
09:30   CNY CPI Trung Quốc (Tháng 11)   0.3% 0.7%  
09:30   CNY PPI Trung Quốc (Tháng 11)   12.6% 13.5%  
14:00   JPY Đơn Đặt Hàng Dụng Cụ Cơ Khí       81.5%  
15:00   EUR Số Dư Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ của Đức (Tháng 10)     19.6B  
15:00   EUR Xuất Khẩu Đức (Tháng 10)   0.8% -0.7%  
15:00   EUR Nhập Khẩu Đức (Tháng 10)   0.3% 0.1%  
15:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch của Đức (Tháng 10)   13.4B 13.2B  
16:00   CHF Dự Báo Kinh Tế SECO        
Ướm thử   CNY Trữ Lượng Tiền M2 Trung Quốc     8.7%  
Ướm thử   CNY Khoản Cho Vay Mới của Trung Quốc     826.2B  
17:00   ZAR Tài Khoản Vãng Lai ()     342.8B  
17:00   ZAR Tài Khoản Vãng Lai % của GDP ()   4.90% 5.60%  
17:30   ZAR Sản Xuất Vàng (Tháng 10)     -6.9%  
17:30   ZAR Sản Lượng Khai Mỏ (Tháng 10)   -1.1% -3.4%  
19:00   GBP Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng 12)     49.8  
19:00   EUR Chỉ Số PCSI Từ Thomson Reuters IPSOS của Ý (Tháng 12)     46.76  
19:00   EUR Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS của Đức (Tháng 12)     54.59  
19:00   EUR Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS của Pháp (Tháng 12)     48.13  
19:00   EUR Irish CPI (Tháng 11)     5.1%  
19:00   EUR CPI Ai Len (Tháng 11)     0.7%  
19:00   EUR HICP Ai Len (Tháng 11)     5.1%  
19:00   EUR HICP Ai Len (Tháng 11)     0.8%  
19:00   ZAR Sản Lượng Sản Xuất (Tháng 10)   0.4% 3.8%  
19:00   ZAR Sản Lượng Sản Xuất (Tháng 10)   0.7% 1.3%  
21:30   USD Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp   2,000K 1,956K
21:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   228K 222K
21:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Trung Bình 4 Tuần     238.75K
23:00   USD Tồn Kho Bán Sỉ     2.2%  
23:00   USD Doanh Số Bán Sỉ (Tháng 10)     1.1%  
23:30   USD Dự Trữ Khí Tự Nhiên     -21B  
10/12/2021
00:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 4 Tuần     0.125%  
00:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 8 Tuần     0.045%  
01:00   USD Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE)        
02:00   USD Đấu Giá Trái Phiếu 30 Năm     1.940%  
05:30   NZD Chỉ Số PMI của Business NZ (Tháng 11)     54.3  
05:45   NZD Doanh Số Bán Lẻ Thẻ Điện Tử (Tháng 11)     -7.6%  
05:45   NZD Doanh Số Bán Lẻ Thẻ Điện Tử (Tháng 11)     10.1%  
07:50   JPY Chỉ Số Giá Cả Hàng Hóa Công Ty CGPI (Tháng 11)   0.4% 1.2%  
07:50   JPY Chỉ Số Giá Cả Hàng Hóa Công Ty CGPI (Tháng 11)   7.0% 8.0%  
10:00   JPY Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng 12)     45.84  
10:00   CNY Chỉ Số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS của Trung Quốc (Tháng 12)     72.60  
14:00   EUR Tài Khoản Vãng Lai của Phần Lan (Tháng 10)     1.10B  
14:00   EUR Sản Lượng Ngành Công Nghiệp Phần Lan (Tháng 10)     6.6%  
15:00   GBP Sản Xuất Xây Dựng Anh Quốc (Tháng 10)   6.9% 7.2%  
15:00   GBP Sản Lượng Ngành Xây Dựng (Tháng 10)   0.2% 1.3%  
15:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP     0.6%  
15:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   22.2% 6.6%  
15:00   GBP Chỉ Số Dịch Vụ     1.6%  
15:00   GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 10)   0.2% -0.4%  
15:00   GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 10)   2.2% 2.9%  
15:00   GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng 10)   1.4% 2.8%  
15:00   GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng 10)   0.1% 0.1%  
15:00   GBP Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 10)   -14.06B -14.74B  
15:00   GBP Cán Cân Mậu Dịch của các nước không thuộc Châu Âu (Tháng 10)     -9.10B  
15:00   EUR CPI Đức (Tháng 11)   -0.2% -0.2%  
15:00   EUR CPI Đức (Tháng 11)   5.2% 5.2%  
15:00   EUR HICP của Đức (Tháng 11)   6.0% 6.0%  
15:00   EUR HICP của Đức (Tháng 11)   0.3% 0.3%  
15:00   NOK Chỉ Số CPI Lõi Tính Tới Hôm Nay (Tháng 11)   1.2% 0.9%  
15:00   NOK Lạm Phát Cơ Bản của Na Uy (Tháng 11)   0.1% -0.3%  
15:00   NOK CPI Na Uy (Tháng 11)   0.1% -0.3%  
15:00   NOK Norwegian CPI (Tháng 11)   3.9% 3.5%  
15:00   NOK PPI Na Uy (Tháng 11)     60.8%  
16:00   EUR Sản Lượng Công Nghiệp của Tây Ban Nha (Tháng 10)   1.5% 1.2%  
17:00   EUR Sản Lượng Công Nghiệp của Italy (Tháng 10)   3.4% 4.4%  
17:00   EUR Sản Lượng Công Nghiệp của Italy (Tháng 10)   0.4% 0.1%  
17:00   EUR CPI Hi Lạp (Tháng 11)     3.4%  
17:00   EUR HICP của Hi Lạp (Tháng 11)     2.8%  
18:00   EUR Sản Lượng Công Nghiệp của Hi Lạp (Tháng 10)     9.7%  
18:45   EUR Đấu Giá BOT 12 Tháng của Italy     -0.533%  
19:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch của Bồ Đào Nha (Tháng 10)     -5.00B  
19:30   INR Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái của Ấn Độ, USD     640.40B  
20:00   INR Sản Lượng Công Nghiệp Tích Lũy (Tháng 10)     23.50%  
20:00   INR Sản Lượng Công Nghiệp của Ấn Độ (Tháng 10)     3.1%  
20:00   INR Sản Lượng Sản Xuất Ấn Độ (Tháng 10)     2.7%  
20:00   BRL Brazilian CPI (Tháng 11)   1.09% 1.25%  
20:00   BRL CPI Brazil (Tháng 11)   10.89% 10.67%  
20:00   BRL Chỉ Số Lạm Phát IPCA Điều Chỉnh Theo Thời Vụ của Brazil (Tháng 11)     1.22%  
21:00   GBP Công cụ theo dõi GDP hàng tháng NIESR     1.0%  
21:30   USD CPI Lõi (Tháng 11)   0.5% 0.6%  
21:30   USD CPI Lõi (Tháng 11)   4.9% 4.6%  
21:30   USD Chỉ Số CPI Lõi (Tháng 11)     281.70  
21:30   USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 11)   6.7% 6.2%  
21:30   USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 11)   0.7% 0.9%  
21:30   USD Chỉ Số CPI, không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 11)   278.03 276.59  
21:30   USD Chỉ Số CPI, điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 11)     276.72  
21:30   USD Chỉ Số CPI, không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 11)     0.83%  
21:30   USD Thu Nhập Thực Tế (Tháng 11)     -0.9%  
21:30   CAD Tỷ Lệ Sử Dụng Năng Lực Sản Xuất ()   81.2% 82.0%  
23:00   USD Kỳ Vọng Lạm Phát 5 Năm của Michigan (Tháng 12)       3.00%  
23:00   USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 12)     70.0 63.5  
23:00   USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 12)     67.0 67.4  
23:00   USD Chỉ số Tình Trạng Hiện Tại của Michigan (Tháng 12)     71.0 73.6  
23:00   USD Kỳ Vọng Lạm Phát của Michigan (Tháng 12)       4.9%  
11/12/2021
00:00   USD CPI của Cleveland (Tháng 11)     0.6%  
02:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     467  
02:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     569  
03:00   USD Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 11)   -179.0B -165.0B  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu