_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 05:41 (GMT -11:00)  
21/10/2020 - 21/10/2020
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
21/10/2020
00:00   USD Tỷ Suất Cho Vay Thế Chấp 30 Năm của MBA 3.02%   3.00%  
00:00   USD Hồ Sơ Xin Vay Thế Chấp của MBA -0.6%   -0.7%  
00:00   USD Chỉ Số Mua Hàng MBA 304.6   311.1  
00:00   USD Chỉ Số Thị Trường Thế Chấp 794.2   798.9  
00:00   USD Chỉ Số Tái Huy Động Vốn Thế Chấp 3,620.5   3,612.3  
00:30   INR Cung Tiền M3 của Ấn Độ 12.1%   12.2%  
01:10   GBP Bài Phát Biểu của Ramsden, Thành Viên MPC           
01:30   CAD CPI Thông Thường 1.5%   1.5%  
01:30   CAD CPI Lõi (Tháng 9) 1.0%   0.8%  
01:30   CAD CPI Lõi (Tháng 9) 0.1%   0.0%  
01:30   CAD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng 8) 0.5% 0.9% -0.4%
01:30   CAD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 9) -0.1% -0.1% -0.1%  
01:30   CAD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 9) 0.5% 0.4% 0.1%  
01:30   CAD CPI Trung Bình 1.9%   1.9%  
01:30   CAD Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (Tháng 9) 1.2% 0.5% 0.5%  
01:30   CAD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 8) 0.4% 1.1% 0.6%
01:30   CAD CPI Lược Bỏ 1.8%   1.7%  
01:50   USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC           
02:30   USD Báo Cáo Trữ Dầu Seevol Cushing 1.180M   3.923M  
03:00   USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC           
03:30   USD Dự Trữ Dầu Thô -1.001M -1.021M -3.818M  
03:30   USD Lượng dầu thô mà nhà máy lọc dầu tiêu thụ theo EIA -0.551M   -0.276M  
03:30   USD Nhập Khẩu Dầu Thô -1.069M   0.078M  
03:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma 0.975M 1.180M 2.906M  
03:30   USD Sản Xuất Nhiên Liệu Chưng Cất -0.138M   -0.263M  
03:30   USD Trữ Lượng Chưng Cất Hàng Tuần của EIA -3.832M -1.743M -7.244M  
03:30   USD Sản Xuất Xăng -0.307M   -0.282M  
03:30   USD Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ 0.350M   -0.398M  
03:30   USD Tỷ lệ sử dụng của nhà máy lọc dầu hàng tuần theo EIA -2.2% 0.7% -2.0%  
03:30   USD Trữ Kho Xăng Dầu 1.895M -1.829M -1.626M  
05:00   EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB           
06:00   USD Đấu giá Trái phiếu 20 Năm     1.213%  
06:30   BRL Luồng Ngoại Hối Brazil     0.234B  
07:00   USD Báo cáo Beige Book        
11:30   AUD Bài Phát Biểu của Debelle, Trợ Lý Thống Đốc RBA           
12:50   JPY Mua Trái Phiếu Nước Ngoài     1,946.5B  
12:50   JPY Đầu Tư Nước Ngoài vào Chứng Khoán Nhật Bản     1,421.0B  
13:30   AUD Lòng Tin Kinh Doanh Hàng Quý của NAB     -15  
19:00   EUR Môi Trường Tiêu Dùng của Gfk Đức (Tháng 11)   -2.8 -1.6  
19:00   NOK Niềm Tin Công Nghiệp ()     -10.1  
19:00   NOK Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Na Uy (Tháng 8)   5.1% 5.2%  
19:45   EUR Khảo Sát Kinh Doanh của Pháp (Tháng 10)   96 96  
20:00   EUR Bài Phát Biểu của Panetta, từ ECB           
21:30   GBP Bài Phát Biểu của Haldane, Thành Viên MPC BoE           
22:00   HKD CPI Hồng Kông (Tháng 9)     -0.40%  
22:25   GBP Bài phát biểu của Bailey, Thống đốc BoE           
23:00   GBP Đơn Đặt Hàng Xu Hướng Công Nghiệp của CBI (Tháng 10)   -45 -48  
Ướm thử   GBP Đấu Giá Gilt Kho Bạc 30 Năm     0.784%  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu