_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 06:30 (GMT +7:00)  
09/07/2020 - 09/07/2020
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
9/7/2020
00:01   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm 0.653%   0.832%  
00:30   BRL Luồng Ngoại Hối Brazil -0.398B   -2.927B  
00:45   EUR Bài Phát Biểu của Buch, Phó Chủ Tịch Buba Đức           
02:00   USD Tín Dụng Tiêu Dùng (Tháng 5) -18.28B -15.50B -70.19B
06:01   GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 6) -15% -25% -32%  
06:50   JPY Đơn Đặt Hàng Máy Móc Lõi (Tháng 5)   -5.4% -12.0%  
06:50   JPY Đơn Đặt Hàng Máy Móc Lõi (Tháng 5)   -17.1% -17.7%  
06:50   JPY Mua Trái Phiếu Nước Ngoài     174.6B  
06:50   JPY Đầu Tư Nước Ngoài vào Chứng Khoán Nhật Bản     -494.4B  
06:50   JPY Cung Tiền M3 (Tháng 6)     1,856.1T  
06:50   JPY Chỉ Số Giá Cả Hàng Hóa Công Ty CGPI (Tháng 6)   -2.4% -2.7%  
08:00   NZD Lòng Tin Kinh Doanh của ANZ     -34.4  
08:30   AUD Cho Vay Mua Nhà     -4.4%  
08:30   AUD Đầu Tư Tài Chính Nhà Ở     -4.2%  
08:30   CNY CPI Trung Quốc (Tháng 6)   2.5% 2.4%  
08:30   CNY CPI Trung Quốc (Tháng 6)   -0.5% -0.8%  
08:30   CNY PPI Trung Quốc (Tháng 6)   -3.2% -3.7%  
13:00   EUR Số Dư Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ của Đức (Tháng 5)     7.7B  
13:00   EUR Xuất Khẩu Đức (Tháng 5)   13.8% -24.0%  
13:00   EUR Nhập Khẩu Đức (Tháng 5)   12.0% -16.5%  
13:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch của Đức (Tháng 5)   5.2B 3.2B  
13:00   JPY Đơn Đặt Hàng Dụng Cụ Cơ Khí       -52.8%  
13:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch của Phần Lan (Tháng 5)     0.19B  
15:30   GBP Biên Bản Họp của FPC BoE        
16:00   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Hi Lạp (Tháng 4)     14.4%  
16:30   ZAR Sản Xuất Vàng (Tháng 5)     -59.6%  
16:30   ZAR Sản Lượng Khai Mỏ (Tháng 5)     -47.3%  
17:00   GBP Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng 7)     40.7  
17:00   EUR Chỉ Số PCSI Từ Thomson Reuters IPSOS của Ý (Tháng 7)     35.77  
17:00   EUR Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS của Đức (Tháng 7)     47.40  
17:00   EUR Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS của Pháp (Tháng 7)     40.35  
17:00   EUR CPI Ai Len (Tháng 6)     -0.5%  
17:00   EUR Irish CPI (Tháng 6)     -0.5%  
17:00   EUR HICP Ai Len (Tháng 6)     -0.6%  
17:00   EUR HICP Ai Len (Tháng 6)     -0.8%  
Ướm thử   EUR Eurozone họp bộ trưởng tài chính        
18:00   ZAR Sản Lượng Sản Xuất (Tháng 4)     -1.2%  
19:00   EUR Bài Phát Biểu của Buch, Phó Chủ Tịch Buba Đức           
19:15   CAD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 6)   198.0K 193.5K  
19:30   USD Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp   18,950K 19,290K
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   1,375K 1,427K
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Trung Bình 4 Tuần     1,503.75K  
19:30   CAD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 5)     -17.1%  
21:00   USD Tồn Kho Bán Sỉ   -1.2% 0.3%  
21:00   USD Doanh Số Bán Sỉ (Tháng 5)   -4.0% -16.9%  
21:30   USD Dự Trữ Khí Tự Nhiên   58B 65B  
22:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 4 Tuần     0.115%  
22:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 8 Tuần     0.135%  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu