_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 08:13 (GMT +7:00)  
29/05/2022 - 04/06/2022
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
30/5/2022
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Hoa Kỳ - Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
13:00   SEK GDP Thụy Điển   -0.4% 1.1%  
13:00   SEK Swedish GDP     5.2%  
13:00   SEK Cán Cân Mậu Dịch của Thụy Điển (Tháng 4)     4.70B  
13:00   EUR Chỉ Số Giá Nhập Khẩu Đức (Tháng 4)   2.0% 5.7%  
13:00   EUR Chỉ Số Giá Nhập Khẩu Đức (Tháng 4)   32.0% 31.2%  
13:00   NOK Doanh Số Bán Lẻ Lõi của Na Uy (Tháng 4)     3.3%  
13:30   CHF Mức Độ Việc Làm ()     5.239M  
14:00   SEK Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 5)     74.9  
14:00   SEK Niềm Tin Sản Xuất (Tháng 5)     121.4  
14:00   CHF Các Chỉ Báo Hàng Đầu KOF (Tháng 5)   102.3 101.7  
14:00   EUR CPI Tây Ban Nha       8.3%  
14:00   EUR CPI Tây Ban Nha       -0.2%  
14:00   EUR HICP của Tây Ban Nha       -0.3%  
14:00   EUR HICP của Tây Ban Nha (Tháng 5)     8.2% 8.3%  
15:30   EUR Lòng Tin Kinh Doanh của Bồ Đào Nha (Tháng 5)     2.3  
15:30   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Bồ Đào Nha (Tháng 5)     -27.20  
16:00   EUR PPI Hi Lạp (Tháng 4)     46.2%  
16:00   EUR Cuộc Khảo Sát Doanh Nghiệp và Người Tiêu Dùng (Tháng 5)   104.9 105.0  
16:00   EUR Môi Trường Kinh Doanh (Tháng 5)     1.98  
16:00   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 5)   -21.1 -21.1  
16:00   EUR Kỳ Vọng Lạm Phát Tiêu Dùng (Tháng 5)     50.0  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 5)     0.6% 0.6%  
16:00   EUR Kỳ Vọng Giá Bán (Tháng 5)     60.8  
16:00   EUR Cảm Tính Dịch Vụ (Tháng 5)   14.3 13.5  
16:00   EUR Cảm Tính Công Nghiệp (Tháng 5)   7.5 7.9  
16:30   EUR CPI của Bỉ (Tháng 5)     8.31%  
16:30   EUR CPI của Bỉ (Tháng 5)     0.33%  
17:00   EUR Irish Retail Sales (Tháng 4)     2.9%  
17:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ của Ai Len (Tháng 4)     0.6%  
18:25   BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB        
19:00   EUR CPI Đức (Tháng 5)   0.5% 0.8%  
19:00   EUR CPI Đức (Tháng 5)   7.6% 7.4%  
19:00   EUR HICP của Đức (Tháng 5)   0.5% 0.7%  
19:00   EUR HICP của Đức (Tháng 5)   8.0% 7.8%  
19:00   BRL Chỉ Số Lạm Phát IGP-M (Chỉ Số Giá Tổng Quát - Thị Trường) (Tháng 5)   0.46% 1.41%  
19:30   CAD Tài Khoản Vãng Lai ()   3.2B -0.8B  
Ướm thử   ZAR Lòng Tin Kinh Doanh (Tháng 4)     95.6  
22:00   USD Bài Phát Biểu của Waller, từ Cục Dự Trữ Liên Bang           
22:00   BRL Công Việc theo Bảng Lương Ròng của CAGED (Tháng 4)   170.66K 136.20K  
23:23   EUR PPI của Italy (Tháng 4)     4.0%  
23:23   EUR PPI của Italy (Tháng 4)     36.9%  
31/5/2022
05:45   NZD Cho Phép Xây Dựng (Tháng 4)     5.8%  
06:00   KRW Sản Lượng Công Nghiệp của Hàn Quốc (Tháng 4)     1.3%  
06:00   KRW Sản Lượng Công Nghiệp của Hàn Quốc (Tháng 4)     3.7%  
06:00   KRW Sản Lượng Khu Vực Dịch Vụ của Hàn Quốc (Tháng 4)     1.5%  
06:30   JPY Tỷ lệ việc làm/đơn xin việc (Tháng 4)   1.23 1.22  
06:30   JPY Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 4)   2.6% 2.6%  
06:50   JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 4)   -0.2% 0.3%  
06:50   JPY Dự đoán Sản Lượng Công Nghiệp trước 1 tháng (Tháng 5)     5.8%  
06:50   JPY Dự đoán Sản Lượng Công Nghiệp trước 2 tháng (Tháng 6)     -0.8%  
06:50   JPY Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 4)   2.6% 0.7%  
08:00   NZD Lòng Tin Kinh Doanh của ANZ (Tháng 5)     -42.0  
08:00   NZD Hoạt Động của Chính Ngân Hàng Quốc Gia New Zealand (NBNZ) (Tháng 5)     8.0%  
08:30   AUD Chấp Thuận Xây Dựng (Tháng 4)   2.0% -18.5%  
08:30   AUD Hàng tồn kho Kinh Doanh ()   1.0% 1.1%  
08:30   AUD Lợi Nhuận Hoạt Động Gộp Công Ty ()   4.0% 2.0%  
08:30   AUD Lợi Nhuận Trước Thuế Công Ty ()     7.6%  
08:30   AUD Tài Khoản Vãng Lai ()   13.4B 12.7B  
08:30   AUD Tín Dụng Nhà Ở (Tháng 4)     0.6%  
08:30   AUD Đóng Góp Xuất Khẩu Ròng ()   -1.4% -0.2%  
08:30   AUD Chấp Thuận Nhà Ở Tư Nhân (Tháng 4)     -3.0%  
08:30   AUD Khoản Tín Dụng Khu Vực Tư Nhân (Tháng 4)     0.4%  
08:30   CNY Chỉ Số PMI Hỗn Hợp của Trung Quốc (Tháng 5)     42.7  
08:30   CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 5)   48.0 47.4  
08:30   CNY Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 5)     41.9  
10:30   JPY Đấu Giá JGB 2 Năm     0.084%  
12:00   JPY Đơn Đặt Hàng Xây Dựng (Tháng 4)     -21.2%  
12:00   JPY Lòng Tin Hộ Gia Đình (Tháng 5)     33.0  
12:00   JPY Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 4)   3.0% 6.0%  
12:00   EUR Finnish GDP ()       2.9%  
12:00   EUR GDP Phần Lan ()       0.6%  
13:00   CHF Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 4)     2.988B  
13:00   NOK Chỉ Báo Tín Dụng (Tháng 4)     5.0%  
13:00   NOK Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Na Uy (Tháng 3)   3.0% 3.1%  
13:00   ZAR Cung Tiền M3 (Tháng 4)     8.43%  
13:00   ZAR Khoản Tín Dụng Khu Vực Tư Nhân (Tháng 4)   5.30% 5.89%  
13:30   CHF Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 4)     -6.6%  
13:45   EUR Chỉ Số Chi Tiêu Tiêu Dùng Pháp (Tháng 4)   0.8% -1.3%  
13:45   EUR CPI của Pháp       0.4%  
13:45   EUR CPI Của Pháp       4.8%  
13:45   EUR GDP của Pháp     5.3%  
13:45   EUR GDP của Pháp ()   0.7% 0.7%  
13:45   EUR HICP cuối cùng của Pháp       0.5%  
13:45   EUR PPI của Pháp (Tháng 4)     4.3%  
14:00   CHF GDP Thụy Sỹ ()   4.3% 3.7%  
14:00   CHF GDP Thụy Sỹ ()   0.3% 0.3%  
14:55   EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 5)   -16K -13K  
14:55   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Đức (Tháng 5)   5.0% 5.0%  
14:55   EUR Thất Nghiệp của Đức (Tháng 5)     2.287M  
14:55   EUR Thất Nghiệp của Đức không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 5)   2.246M 2.309M  
15:00   EUR GDP của Italy ()   -0.2% -0.2%  
15:00   EUR GDP của Italy ()   5.8% 5.8%  
15:00   EUR Tài Khoản Vãng Lai của Tây Ban Nha (Tháng 3)     0.25B  
15:00   NOK Mua Ngoại Tệ Ngân Hàng Trung Ương (Tháng 6)     2,000.0M  
15:30   GBP Tín Dụng Tiêu Dùng của BOE (Tháng 4)   1.200B 1.303B  
15:30   GBP Cung Tiền M4 (Tháng 4)     0.1%  
15:30   GBP Chấp Thuận Cho Vay Thế Chấp (Tháng 4)   69.00K 70.69K  
15:30   GBP Cho Vay Thế Chấp (Tháng 4)     6.97B  
15:30   EUR CPI Bồ Đào Nha       2.2%  
15:30   EUR CPI Bồ Đào Nha       7.2%  
15:30   HKD Cung Tiền M3 (Tháng 4)     1.0%  
16:00   EUR CPI của Italy (Tháng 5)     6.2% 6.0%  
16:00   EUR CPI của Italy (Tháng 5)       -0.1%  
16:00   EUR HICP cuối cùng của Italy (Tháng 5)     0.5% 0.4%  
16:00   EUR HICP cuối cùng của Italy (Tháng 5)     6.8% 6.3%  
16:00   EUR GDP của Bỉ ()     0.3%  
16:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ Hi Lạp (Tháng 3)     10.8%  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 5)   7.7% 7.4%  
16:00   EUR Chỉ Số CPI, không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 5)     115.11  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Hài Hòa (HICP), Không Bao Gồm Năng Lượng và Thực Phẩm (Tháng 5)   3.8% 3.9%  
16:10   EUR Đấu Giá BTP 10 Năm của Italy     2.78%  
16:10   EUR Đấu Giá BTP 15 Năm của Italy     2.11%  
16:10   EUR Đấu Giá BTP 5 Năm của Italy     1.91%  
16:30   EUR Đấu Giá Bobl 5 Năm của Đức     0.730%  
16:30   ZAR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Nam Phi ()     35.30%  
16:30   ZAR Thất Nghiệp ()     7.900M  
Ướm thử   INR Thâm Hụt Tài Chính Liên Bang (Tháng 3)     13,165.95B  
17:00   EUR GDP Bồ Đào Nha ()     2.6%  
17:00   EUR GDP Bồ Đào Nha ()     11.9%  
17:15   EUR Gia Tăng Tín Dụng Hi Lạp     9.2%  
19:00   CHF Bài Phát Biểu của Zurbrugg, Thành Viên Hội Đồng Thống Đốc SNB           
19:00   INR GDP Hàng Quý Ấn Độ (Quý 4)   4.0% 5.4%  
19:00   INR Đầu Ra của Cơ Sở Hạ Tầng (Tháng 4)     4.3%  
19:00   BRL Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Brazil     11.1%  
19:00   ZAR Cán Cân Mậu Dịch của Nam Phi (Tháng 4)   19.90B 45.86B  
19:30   CAD Giá Ẩn Tàng GDP ()     1.60%  
19:30   CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()     1.6%  
19:30   CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng 3)   0.5% 1.1%  
19:30   CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()     3.26%  
19:30   CAD GDP theo dữ liệu Hàng Năm Hóa ()   5.4% 6.7%  
19:30   BRL Tỷ Lệ Nợ Ròng so với GDP (Tháng 3)     58.2%  
19:30   BRL Số Dư Ngân Sách (Tháng 3)     -22.545B  
19:30   BRL Thặng Dư Ngân Sách (Tháng 3)   -8.600B 3.471B  
19:30   BRL Tỷ Lệ Nợ so với GDP (Tháng 3)     78.5%  
20:00   USD Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 3)     19.4%  
20:00   USD Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 3)     2.1%  
20:00   USD Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 3)     381.4  
20:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 3)   2.0% 2.4%  
20:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (không điều chỉnh theo thời vụ (viết tắt là n.s.a.)) (Tháng 3)     2.4%  
20:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (Tháng 3)   20.0% 20.2%  
20:45   USD Chỉ số PMI Chicago (Tháng 5)   55.0 56.4  
21:00   USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 5)   103.9 107.3  
21:30   USD Chỉ Số Kinh Doanh Mfg Fed chi nhánh Dallas (Tháng 5)     1.1  
22:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 3 Tháng     1.060%  
22:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 6 Tháng     1.530%  
1/6/2022
05:30   AUD Chỉ Số Sản Xuất của AIG (Tháng 5)     58.5  
06:01   GBP Chỉ Số Giá Cửa Hàng của BRC     2.7%  
06:50   JPY Chi Phí Đầu Tư ()     4.3%  
07:00   KRW Hàng Hóa Xuất Khẩu (Tháng 5)   14.5% 12.9%  
07:00   KRW Hàng Hóa Nhập Khẩu (Tháng 5)   22.3% 18.6%  
07:00   KRW Cán Cân Mậu Dịch của Hàn Quốc (Tháng 5)     -2.51B  
07:01   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Ai Len (Tháng 5)     59.1  
07:30   KRW Chỉ Số PMI Sản Xuất của Nikkei Hàn Quốc (Tháng 5)     52.1  
07:30   JPY Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 5)     53.2  
08:30   AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   0.7% 3.4%  
08:30   AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   3.0% 4.2%  
08:30   AUD Chi Phí Vốn GDP ()     -1.5%  
08:30   AUD Chỉ Số Giá Dây Chuyền GDP ()     -0.6%  
08:30   AUD Tiêu Dùng Cuối Cùng GDP ()     4.4%  
08:45   CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Caixin Trung Quốc (Tháng 5)     46.0  
12:00   INR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Nikkei Markit (Tháng 5)   54.2 54.7  
12:30   AUD Giá Cả Hàng Hóa     39.9%  
13:00   GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng 5)     12.1%  
13:00   GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng 5)     0.3%  
13:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ của Đức (Tháng 4)   0.3% -0.1%  
13:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ của Đức (Tháng 4)   4.0% -2.7%  
13:00   NOK Tài Khoản Vãng Lai ()     269.5B  
13:30   SEK Chỉ Số PMI Sản Xuất của Thụy Điển (Tháng 5)     55.0  
13:45   EUR Số Dư Ngân Sách Nhà Nước Pháp (Tháng 4)     -38.3B  
14:15   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Tây Ban Nha (Tháng 5)   52.5 53.3  
14:30   CHF PMI procure.ch (Tháng 5)   61.0 62.5  
14:45   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Italy (Tháng 5)   53.6 54.5  
14:50   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 5)   54.5 54.5  
14:55   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 5)   54.7 54.7  
15:00   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp Hàng Tháng của Italy (Tháng 4)   8.2% 8.3%  
15:00   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Hi Lạp (Tháng 5)     54.8  
15:00   NOK PMI Sản Xuất của Na Uy (Tháng 5)     60.6  
15:00   EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 5)   54.4 54.4  
15:30   GBP Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 5)   54.6 54.6  
15:30   HKD Doanh Số Bán Lẻ Hồng Kông (Tháng 4)     -13.8%  
16:00   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 4)   6.7% 6.8%  
18:00   USD Tỷ Suất Cho Vay Thế Chấp 30 Năm của MBA     5.46%  
18:00   USD Hồ Sơ Xin Vay Thế Chấp của MBA     -1.2%  
18:00   USD Chỉ Số Mua Hàng MBA     225.5  
18:00   USD Chỉ Số Thị Trường Thế Chấp     315.5  
18:00   USD Chỉ Số Tái Huy Động Vốn Thế Chấp     794.9  
18:00   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu           
18:30   INR Cung Tiền M3 của Ấn Độ     9.3%  
19:00   ZAR Tổng Doanh Số Bán Xe Cộ (Tháng 5)     4.30%  
19:00   ZAR Tổng Doanh Số Bán Xe Cộ (Tháng 5)     37.11K  
19:15   USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 5)   300K 247K  
19:55   USD Chỉ Số Redbook     11.4%  
20:00   BRL Chỉ Số PMI Sản Xuất của Markit (Tháng 5)     51.8  
20:30   CAD Chỉ Số PMI Sản Xuất của (Tháng 5)     56.2  
20:45   USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 5)     57.5  
21:00   USD Chi Tiêu Xây Dựng (Tháng 4)   0.5% 0.1%  
21:00   USD Chỉ Số Việc Làm Sản Xuất của ISM (Tháng 5)   56.0 50.9  
21:00   USD Chỉ Số Đơn Đặt Hàng Sản Xuất Mới ISM (Tháng 5)     53.5  
21:00   USD Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM (Tháng 5)   54.5 55.4  
21:00   USD Chỉ Số Giá Sản Xuất của ISM (Tháng 5)   87.5 84.6  
21:00   USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 4)   11.400M 11.549M  
21:00   CAD Bản Công Bố Lãi Suất của BoC        
21:00   CAD Quyết Định Lãi Suất   1.50% 1.00%  
21:30   USD Doanh Thu Dịch Vụ của Fed chi nhánh Dallas (Tháng 5)     11.2  
21:30   USD Triển Vọng Ngành Dịch Vụ Texas (Tháng 5)     8.2  
22:00   BRL Luồng Ngoại Hối Brazil     -0.132B  
22:30   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
22:30   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
2/6/2022
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Anh Quốc - Ngày Nghỉ của Ngân Hàng
00:00   USD Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC           
01:00   USD Báo cáo Beige Book        
01:00   USD Báo cáo Beige Book        
01:00   BRL Cán Cân Mậu Dịch Brazil (Tháng 5)   4.34B 8.15B  
03:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API     0.567M  
05:45   NZD Điều Kiện Mậu Dịch - Giá Xuất Khẩu ()   4.6% 2.7%  
05:45   NZD Điều Kiện Mậu Dịch - Khối Lượng Xuất Khẩu ()     -3.0%  
05:45   NZD Điều Kiện Mậu Dịch - Giá Nhập Khẩu ()   4.0% 3.8%  
05:45   NZD Chỉ Số Đáp Số của Mậu Dịch ()   0.5% -1.0%  
06:50   JPY Mua Trái Phiếu Nước Ngoài     627.0B  
06:50   JPY Đầu Tư Nước Ngoài vào Chứng Khoán Nhật Bản     4.1B  
06:50   JPY Cơ Sở Tiền Tệ     6.6%  
07:30   KRW Chỉ Số PMI Sản Xuất của Nikkei Hàn Quốc (Tháng 5)     52.1  
08:30   AUD Hàng Hóa Xuất Khẩu (Tháng 4)        
08:30   AUD Hàng Hóa Nhập Khẩu (Tháng 4)     -5%  
08:30   AUD Doanh Số Bán Lẻ     0.9%  
08:30   AUD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 4)   9.500B 9.314B  
09:35   JPY Đấu Giá JGB 10 Năm     0.245%  
13:30   CHF CPI Thụy Sỹ (Tháng 5)   0.3% 0.4%  
13:30   CHF CPI Thụy Sỹ (Tháng 5)   2.6% 2.5%  
14:00   EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Tây Ban Nha     -86.3K  
15:00   BRL Chỉ Số Lạm Phát IGP-Fipe (Chỉ Số Giá Tổng Quát - Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Fipe) (Tháng 5)     1.62%  
16:00   EUR Đấu Giá OAT 10 Năm của Pháp     1.51%  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 4)   38.6% 36.8%  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 4)   2.3% 5.3%  
17:00   USD Cuộc họp OPEC           
18:00   BRL GDP Brazil ()   1.8% 1.6%  
18:00   BRL GDP Brazil ()   1.1% 0.5%  
18:30   USD Cắt Giảm Việc Làm của hãng Challenger (Tháng 5)     24.286K  
19:00   BRL Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI của Brazil (Tháng 4)     3.13%  
19:15   USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 5)   280K 247K  
19:30   USD Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp   1,310K 1,346K
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   210K 210K  
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Trung Bình 4 Tuần     206.75K  
19:30   USD Năng Suất Phi Nông Nghiệp ()   -7.5% -7.5%  
19:30   USD Phí Tổn Nhân Công Đơn Vị ()   11.6% 11.6%  
19:30   CAD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 4)     -9.3%  
19:30   INR Hàng Hóa Xuất Khẩu Ấn Độ (USD)       40.19B  
19:30   INR Hàng Hóa Nhập Khẩu Ấn Độ (USD)       60.30B  
19:30   INR Cán Cân Mậu Dịch Ấn Độ       -20.11B  
20:00   SGD PMI Singapore (Tháng 5)     50.3  
21:00   USD Hàng Hóa Lâu Bền Ngoại Trừ Quốc Phòng (Tháng 4)     0.3%  
21:00   USD Đơn Hàng Nhà Máy (Tháng 4)   0.7% 1.8%  
21:00   USD Đơn hàng nhà máy không tính vận chuyển (Tháng 4)     2.1%  
21:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 4 Tuần     0.740%  
21:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 8 Tuần     0.915%  
21:30   USD Dự Trữ Khí Tự Nhiên   89B 80B  
22:00   USD Dự Trữ Dầu Thô   -0.737M -1.019M  
22:00   USD Lượng dầu thô mà nhà máy lọc dầu tiêu thụ theo EIA     0.334M  
22:00   USD Nhập Khẩu Dầu Thô     -0.903M  
22:00   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma     -1.061M  
22:00   USD Sản Xuất Nhiên Liệu Chưng Cất     0.267M  
22:00   USD Trữ Lượng Chưng Cất Hàng Tuần của EIA   0.917M 1.657M  
22:00   USD Sản Xuất Xăng     -0.151M  
22:00   USD Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ     1.352M  
22:00   USD Tỷ lệ sử dụng của nhà máy lọc dầu hàng tuần theo EIA   0.6% 1.4%  
22:00   USD Trữ Kho Xăng Dầu   -0.634M -0.482M  
22:00   CAD Bài Phát Biểu của Beaudry, Phó Thống Đốc Ngân Hàng Canada           
3/6/2022
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Anh Quốc - Ngày Nghỉ của Ngân Hàng
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Hồng Kông - Lễ Hội Thuyền Rồng
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Trung Quốc - Lễ Hội Thuyền Rồng
00:00   USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC           
05:30   AUD Chỉ số Xây Dựng của AIG (Tháng 5)     55.9  
06:00   KRW CPI Hàn Quốc (Tháng 5)     4.8%  
06:00   KRW CPI Hàn Quốc (Tháng 5)     0.7%  
06:00   AUD Chỉ Số PMI Dịch Vụ     53.0  
07:01   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Ai Len (Tháng 5)     61.7  
07:30   JPY Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 5)     51.7  
08:30   AUD Cho Vay Mua Nhà     0.9%  
12:00   INR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Nikkei Ấn Độ (Tháng 5)   57.5 57.9  
12:00   SGD Doanh Số Bán Lẻ Singapore     8.7%  
12:00   SGD Doanh Số Bán Lẻ Singapore     7.5%  
13:00   EUR Số Dư Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ của Đức (Tháng 4)     18.8B  
13:00   EUR Xuất Khẩu Đức (Tháng 4)   1.5% -3.3%  
13:00   EUR Nhập Khẩu Đức (Tháng 4)   1.3% 3.4%  
13:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch của Đức (Tháng 4)   1.6B 3.2B  
13:30   SEK Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 5)     68.1  
13:45   EUR Sản Lượng Công Nghiệp Pháp (Tháng 4)   0.2% -0.5%  
14:15   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Tây Ban Nha (Tháng 5)   56.0 57.1  
14:15   ZAR PMI Tổng Thể Nền Kinh Tế của HSBC (Tháng 5)     50.3  
14:45   EUR Chỉ Số Quản Lý Sức Mua Hỗn Hợp của Ý (Tháng 5)     54.5  
14:45   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Italy (Tháng 5)   54.5 55.7  
14:50   EUR Chỉ Số Hỗn Hợp của Markit Pháp Chỉ Số Quản Lý Sức Mua PMI (Tháng 5)   57.1 57.1  
14:50   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 5)   58.4 58.4  
14:55   EUR PMI Hỗn Hợp của Đức (Tháng 5)   54.6 54.6  
14:55   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 5)   56.3 56.3  
15:00   NOK Thay Đổi Thất Nghiệp (Tháng 5)     67.20K  
15:00   NOK Tỷ Lệ Thất Nghiệp không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 5)   1.90% 1.90%  
15:00   EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 5)   54.9 54.9  
15:00   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 5)   56.3 56.3  
Ướm thử   EUR Đấu Giá OAT 10 Năm của Pháp     1.51%  
16:00   NOK Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 5)     6.20%  
16:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 4)   5.5% 0.8%  
16:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 4)   0.4% -0.4%  
Ướm thử   EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha     2.046%  
18:30   INR Tăng Trưởng Cho Vay của Ngân Hàng Ấn Độ     11.9%  
18:30   INR Tăng Trưởng Tiền Gửi     9.7%  
19:00   BRL Sản Lượng Công Nghiệp của Brazil (Tháng 4)   -0.9% -2.1%  
19:00   BRL Brazilian Industrial Production (Tháng 4)     0.3%  
19:30   USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Tháng 5)   0.4% 0.3%  
19:30   USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (YOY) (Tháng 5)   5.2% 5.5%  
19:30   USD Giờ Làm Việc Trung Bình Hàng Tuần (Tháng 5)   34.6 34.6  
19:30   USD Bảng Lương Chính Phủ (Tháng 5)     22.0K  
19:30   USD Bảng Lương Sản Xuất (Tháng 5)   40K 55K  
19:30   USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Tháng 5)   320K 428K  
19:30   USD Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 5)     62.2%  
19:30   USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tư Nhân (Tháng 5)   301K 406K  
19:30   USD Tỷ Lệ Thất Nghiệp U6 (Tháng 5)     7.0%  
19:30   USD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 5)   3.5% 3.6%  
19:30   CAD Năng Suất Lao Động ()     -0.5%  
20:00   BRL PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 5)     58.5  
20:00   BRL Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Markit (Tháng 5)     60.6  
20:45   USD PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 5)     53.8  
20:45   USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 5)     53.5  
21:00   USD Hoạt Động Kinh Doanh Phi Sản Xuất ISM (Tháng 5)     59.1  
21:00   USD Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 5)     49.5  
21:00   USD Chỉ Số Đơn Đặt Hàng Mới Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 5)     54.6  
21:00   USD Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 5)   56.4 57.1  
21:00   USD Chỉ Số Giá Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 5)     84.6  
4/6/2022
02:30   GBP Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC     -80.4K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nhôm CFTC     3.4K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đồng CFTC     -19.6K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Ngô CFTC     427.8K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC     334.8K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC     183.8K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC     13.7K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Khí Tự Nhiên CFTC     -111.6K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC     48.9K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Bạc CFTC     14.1K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đậu Tương CFTC     188.4K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Lúa Mì CFTC     26.3K  
02:30   CAD Vị thế thuần mang tính đầu cơ CAD CFTC     -12.7K  
02:30   CHF Vị thế thuần mang tính đầu cơ CHF CFTC     -19.7K  
02:30   AUD Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC     -45.4K  
02:30   BRL Vị thế thuần mang tính đầu cơ BRL CFTC     38.7K  
02:30   JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC     -99.4K  
02:30   NZD Vị thế thuần mang tính đầu cơ NZD CFTC     -19.3K  
02:30   EUR Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC     38.9K  
Ướm thử   USD Tổng Doanh Số Bán Xe Cộ     14.30M  
14:30   EUR Chỉ số PMI Xây Dựng IHS Markit (Tháng 5)     46.0  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu