Thời Gian Hiện Tại : 08:38 (GMT +7:00)  
18/09/2019 - 18/09/2019
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
18/9/2019
00:10   EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB           
03:00   USD Mua Trái Phiếu Kho Bạc Nước Ngoài của Mỹ (Tháng 7) 11.00B   -7.70B  
03:00   USD Luồng Vốn Ròng Tổng Thể (Tháng 7) 43.80B   21.00B
03:00   USD Các Giao Dịch Dài Hạn Ròng của TIC (Tháng 7) 84.3B   100.6B
03:00   USD Các Giao Dịch Dài Hạn Ròng của TIC ngoại trừ các giao dịch hối đoái hoán đổi (Tháng 7) 62.30B   80.90B
03:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API 0.592M   -7.200M  
04:00   KRW Giá Xuất Khẩu (Tháng 8) -3.9% -6.3% -5.4%
04:00   KRW Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng 8) 0.0% 1.0% -1.1%
05:45   NZD Current Account () -10.23B -10.12B -10.62B  
05:45   NZD Tài Khoản Vãng Lai () -1.11B -1.12B 0.68B  
05:45   NZD Tài Khoản Vãng Lai % của GDP () -3.40% -3.40% -3.60%  
06:50   JPY Hàng Hóa Xuất Khẩu (Tháng 8) -8.2% -10.9% -1.5%
06:50   JPY Hàng Hóa Nhập Khẩu (Tháng 8) -12.0% -11.2% -1.2%  
06:50   JPY Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 8) -136.3B -355.9B -250.7B  
07:30   AUD Chỉ Số Hàng Đầu của MI -0.3%   0.1%  
13:00   GBP Chỉ Số Đăng Ký Xe Ô Tô (Tháng 7)     -4.9%  
13:00   GBP Chỉ Số Đăng Ký Xe Ô Tô (Tháng 7)     21.6%  
13:00   EUR Chỉ Số Đăng Ký Ô Tô tại Ý (Tháng 7)     -2.1%  
13:00   EUR Chỉ Số Đăng Ký Ô Tô tại Ý (Tháng 7)     -13.0%  
13:00   EUR Chỉ Số Đăng Ký Xe Ô Tô tại Đức (Tháng 7)     -4.7%  
13:00   EUR Chỉ Số Đăng Ký Xe Ô Tô tại Đức (Tháng 7)     -2.3%  
13:00   EUR Chỉ Số Đăng Ký Xe Tại Pháp (Tháng 7)     -8.4%  
13:00   EUR Chỉ Số Đăng Ký Xe Tại Pháp (Tháng 7)     19.1%  
15:00   EUR Đơn Hàng Công Nghiệp Mới của Italy (Tháng 7)   1.9% -0.9%  
15:00   EUR Đơn Hàng Công Nghiệp Mới của Italy (Tháng 7)   -2.6% -4.8%  
15:00   EUR Doanh Thu Công Nghiệp của Italy (Tháng 7)   0.20% -0.50%  
15:00   EUR Italian Industrial Sales (Tháng 7)   -1.50% -0.80%  
15:00   ZAR CPI Lõi (Tháng 8)   0.1% 0.4%  
15:00   ZAR CPI Lõi (Tháng 8)   4.2% 4.2%  
15:00   ZAR CPI Nam Phi (Tháng 8)   0.2% 0.4%  
15:00   ZAR South African CPI (Tháng 8)   4.2% 4.0%  
15:30   GBP CPI Lõi (Tháng 8)   1.8% 1.9%  
15:30   GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Lõi Tháng trên Tháng (Tháng 8)   0.7% 0.1%  
15:30   GBP Đầu Ra PPI Lõi (Tháng 8)   2.0% 2.0%  
15:30   GBP Đầu Ra PPI Lõi (Tháng 8)   0.2% 0.4%  
15:30   GBP RPI Lõi (Tháng 8)     0.0%  
15:30   GBP RPI Lõi (Tháng 8)     2.7%  
15:30   GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 8)   1.8% 2.1%  
15:30   GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 8)   0.5% 0.0%  
15:30   GBP Chỉ Số CPI, không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 8)     107.90  
15:30   GBP Chỉ Số HPI của Nationwide     0.6%  
15:30   GBP Đầu Vào PPI (Tháng 8)   -0.4% 0.9%  
15:30   GBP Đầu Vào PPI (Tháng 8)   -0.5% 1.3%  
15:30   GBP Đầu Ra PPI (Tháng 8)   0.1% 0.3%  
15:30   GBP Đầu Ra PPI (Tháng 8)   1.7% 1.8%  
15:30   GBP Chỉ Số Giá Bán Lẻ RPI (Tháng 8)   0.7% 0.0%  
15:30   GBP Chỉ Số Giá Bán Lẻ RPI (Tháng 8)   2.5% 2.8%  
16:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch của Italy (Tháng 7)     5.728B  
16:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch Italy với các quốc gia thuộc Châu Âu (Tháng 7)     1.88B  
16:00   EUR Sản Lượng Ngành Xây Dựng (Tháng 7)     -0.46%  
16:00   EUR CPI Lõi (Tháng 8)   0.2% 0.2%  
16:00   EUR CPI Lõi (Tháng 8)   0.9% 0.9%  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 8)   1.0% 1.0%  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 8)   0.2% -0.5%  
16:00   EUR CPI không tính Thuốc Lá (Tháng 8)     -0.5%  
16:00   EUR CPI không tính Thuốc Lá (Tháng 8)     1.0%  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Hài Hòa (HICP), Không Bao Gồm Năng Lượng và Thực Phẩm (Tháng 8)   1.1% 1.1%  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Hài Hòa (HICP), Không Bao Gồm Năng Lượng và Thực Phẩm (Tháng 8)   0.2% -0.5%  
16:40   EUR Đấu Giá Bund 30 Năm của Đức     -0.110%  
17:00   EUR Tài Khoản Vãng Lai của Bồ Đào Nha (Tháng 7)     -3.249B  
17:50   EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB           
18:00   USD Tỷ Suất Cho Vay Thế Chấp 30 Năm của MBA     3.82%  
18:00   USD Hồ Sơ Xin Vay Thế Chấp của MBA     2.0%  
18:00   USD Chỉ Số Mua Hàng MBA     253.5  
18:00   USD Chỉ Số Thị Trường Thế Chấp     569.8  
18:00   USD Chỉ Số Tái Huy Động Vốn Thế Chấp     2,377.5  
18:00   ZAR Doanh Số Bán Lẻ của Nam Phi (Tháng 7)   2.6% 2.4%  
19:30   USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 8)     8.4%  
19:30   USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 8)   1.310M 1.317M  
19:30   USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 8)   4.5% -4.0%  
19:30   USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 8)   1.250M 1.191M  
19:30   CAD CPI Thông Thường   1.9% 1.9%  
19:30   CAD CPI Lõi (Tháng 8)     0.3%  
19:30   CAD CPI Lõi (Tháng 8)   2.2% 2.0%  
19:30   CAD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 8)   2.0% 2.0%  
19:30   CAD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 8)   -0.2% 0.5%  
19:30   CAD CPI Trung Bình   2.1% 2.1%  
19:30   CAD CPI Lược Bỏ   2.1% 2.1%  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô   -2.496M -6.912M  
21:30   USD EIA Refinery Crude Runs     0.114M  
21:30   USD Nhập Khẩu Dầu Thô     -0.413M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma     -0.798M  
21:30   USD Sản Xuất Nhiên Liệu Chưng Cất     0.187M  
21:30   USD Trữ Lượng Chưng Cất Hàng Tuần của EIA   0.535M 2.704M  
21:30   USD Sản Xuất Xăng     0.088M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ     0.285M  
21:30   USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates   -0.5% 0.3%  
21:30   USD Trữ Kho Xăng Dầu   -0.538M -0.682M  
22:30   BRL Luồng Ngoại Hối Brazil     -1.591B  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu