Thời Gian Hiện Tại : 11:58 (GMT +7:00)  
16/07/2019 - 16/07/2019
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
16/7/2019
05:45   NZD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI () 1.7% 1.7% 1.5%  
05:45   NZD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) () 0.6% 0.6% 0.1%  
08:30   AUD Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ        
10:00   NZD Cổ Quyền Nước Ngoài RBNZ (Tháng 6) 50.30%   51.30%  
12:00   EUR Finnish GDP (Tháng 5)     2.8%  
15:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch của Italy (Tháng 5)   2.910B 2.885B  
15:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch Italy với các quốc gia thuộc Châu Âu (Tháng 5)     1.01B  
15:30   GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình không tính Tiền Thưởng (Tháng 5)   3.5% 3.4%  
15:30   GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 5)   3.1% 3.1%  
15:30   GBP Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 6)   18.9K 23.2K  
15:30   GBP Thay Đổi Việc Làm (3 tháng/3 tháng)   45.0K 32.0K  
15:30   GBP Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 5)   3.8% 3.8%  
15:40   EUR Đấu Giá Letras 3 Tháng của Tây Ban Nha     -0.476%  
16:00   EUR CPI của Italy (Tháng 6)   0.8% 0.8%  
16:00   EUR CPI của Italy (Tháng 6)   0.2% 0.2%  
16:00   EUR HICP cuối cùng của Italy (Tháng 6)   0.8% 0.8%  
16:00   EUR HICP cuối cùng của Italy (Tháng 6)   0.1% 0.1%  
16:00   EUR Tình Trạng Hiện Tại của ZEW Đức (Tháng 7)   5.0 7.8  
16:00   EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 7)   -22.1 -21.1  
16:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 5)   16.3B 15.7B  
16:00   EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW   -20.9 -20.2  
19:00   GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh           
Ướm thử   INR Cán Cân Mậu Dịch Ấn Độ   -15.64B -15.36B  
19:15   USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC           
19:15   USD Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC           
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng 6)   0.1% 0.5%  
19:30   USD Chỉ Số Giá Xuất Khẩu   -1.4% -0.7%  
19:30   USD Giá Xuất Khẩu (Tháng 6)   -0.2% -0.2%  
19:30   USD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu   -2.1% -1.5%  
19:30   USD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng 6)   -0.7% -0.3%  
19:30   USD Kiểm Soát Bán Lẻ (Tháng 6)   0.3% 0.4%  
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 6)   0.1% 0.5%  
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ không tính Khí Ga/Tự Động Hóa (Tháng 6)   0.3% 0.5%  
19:30   CAD Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài (Tháng 5)     -12.80B  
19:30   CAD Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài của người Canada (Tháng 5)     -0.19B  
19:55   USD Chỉ Số Redbook     -2.2%  
19:55   USD Chỉ Số Redbook     6.2%  
20:15   USD Tỷ Lệ Sử Dụng Năng Lực Sản Xuất (Tháng 6)   78.2% 78.1%  
20:15   USD Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 6)   0.1% 0.4%  
20:15   USD Sản Lượng Sản Xuất (Tháng 6)   0.2% 0.2%  
21:00   USD Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng 5)   0.4% 0.5%  
21:00   USD Chỉ Số Thị Trường Nhà Ở của NAHB (Tháng 7)   64 64  
Ướm thử   NZD Chỉ Số Giá Cả GlobalDairyTrade     -0.4%  
22:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 52 Tuần     1.985%  
23:20   USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC           
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu