_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 16:45 (GMT +7:00)  
06/12/2021 - 06/12/2021
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
6/12/2021
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Phần Lan - Ngày Độc Lập
07:00   AUD Mức Độ Lạm Phát của MI     0.2%  
07:00   NZD Chỉ Số Giá Cả Hàng Hóa ANZ     2.1%  
07:30   AUD Quảng Cáo Việc Làm của ANZ     6.2%  
14:00   EUR Đơn Hàng Nhà Máy của Đức (Tháng 10)   -0.5% 1.3%  
15:30   SEK Tài Khoản Vãng Lai ()     80.3B  
15:30   EUR Chỉ số PMI Xây Dựng IHS Markit (Tháng 11)     47.7  
16:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ của Italy (Tháng 10)     5.3%  
16:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ của Italy (Tháng 10)     0.8%  
16:30   GBP PMI Xây Dựng (Tháng 11)   52.0 54.6  
16:30   EUR Độ Tự Tin của Nhà Đầu Tư Sentix (Tháng 12)   15.9 18.3  
17:00   EUR GDP Hy Lạp ()     16.2%  
17:00   EUR Eurozone họp bộ trưởng tài chính        
18:25   BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB        
18:30   GBP Bài Phát Biểu của Broadbent, Thành Viên MPC           
18:30   INR Hàng Hóa Xuất Khẩu Ấn Độ (USD) (Tháng 11)       35.47B  
18:30   INR Hàng Hóa Nhập Khẩu Ấn Độ (USD) (Tháng 11)       55.37B  
18:30   INR Cán Cân Mậu Dịch Ấn Độ (Tháng 11)     -19.90B -19.90B  
21:00   EUR Đấu Giá BTF 12 Tháng của Pháp     -0.771%  
21:00   EUR Đấu Giá BTF 3 Tháng của Pháp     -0.949%  
21:00   EUR Đấu Giá BTF 6 Tháng của Pháp     -0.863%  
22:00   USD Chỉ Số Xu Hướng Việc Làm của CB (Tháng 11)     112.23  
23:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 3 Tháng     0.050%  
23:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 6 Tháng     0.090%  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu