_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 10:44 (GMT +7:00)  
29/07/2021 - 29/07/2021
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
29/7/2021
00:30   BRL Luồng Ngoại Hối Brazil -0.785B   -1.086B  
01:00   USD Bản Tuyên Bố của FOMC        
01:00   USD Quyết Định Lãi Suất 0.25% 0.25% 0.25%  
01:30   USD Cuộc Họp Báo FOMC           
06:50   JPY Mua Trái Phiếu Nước Ngoài -1,087.4B   -1,218.0B
06:50   JPY Đầu Tư Nước Ngoài vào Chứng Khoán Nhật Bản -58.5B   -17.5B
08:00   NZD Lòng Tin Kinh Doanh của ANZ (Tháng 7) -3.8   -0.6  
08:00   NZD Hoạt Động của Chính Ngân Hàng Quốc Gia New Zealand (NBNZ) (Tháng 7) 26.3%   31.6%  
08:30   AUD Chỉ Số Giá Xuất Khẩu () 13.2%   11.2%  
08:30   AUD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu () 1.9%   0.2%  
09:30   SGD Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Singapore       2.9%  
13:00   ZAR Cung Tiền M3 (Tháng 6)   1.70% 1.82%  
13:00   ZAR Khoản Tín Dụng Khu Vực Tư Nhân (Tháng 6)   0.40% -0.42%  
13:45   EUR PPI của Pháp (Tháng 6)     0.5%  
14:00   SEK Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 7)     109.4  
14:00   SEK Niềm Tin Sản Xuất (Tháng 7)     125.2  
14:00   EUR CPI Tây Ban Nha (Tháng 7)     2.6% 2.6%  
14:00   EUR CPI Tây Ban Nha (Tháng 7)     0.4% 0.4%  
14:00   EUR HICP của Tây Ban Nha (Tháng 7)     2.9% 2.5%  
14:00   EUR HICP của Tây Ban Nha (Tháng 7)       0.5%  
14:00   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Tây Ban Nha ()   15.10% 15.98%  
14:30   SEK Swedish GDP ()       0.0%  
14:30   SEK GDP Thụy Điển ()     0.7% 0.8%  
14:30   SEK Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Thụy Điển (Tháng 6)     9.8%  
14:55   EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 7)   -28K -38K  
14:55   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Đức (Tháng 7)   5.8% 5.9%  
14:55   EUR Thất Nghiệp của Đức (Tháng 7)     2.691M  
14:55   EUR Thất Nghiệp của Đức không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 7)     2.614M  
15:30   GBP Tín Dụng Tiêu Dùng của BOE (Tháng 6)   0.600B 0.280B  
15:30   GBP Cung Tiền M4 (Tháng 6)     0.4%  
15:30   GBP Chấp Thuận Cho Vay Thế Chấp (Tháng 6)   86.10K 87.55K  
15:30   GBP Cho Vay Thế Chấp (Tháng 6)   7.90B 6.58B  
15:30   GBP Khoản Cho Vay Ròng Tới Các Cá Nhân     6.9B  
15:30   EUR Lòng Tin Kinh Doanh của Bồ Đào Nha (Tháng 7)     1.6  
15:30   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Bồ Đào Nha (Tháng 7)     -14.20  
16:00   EUR PPI của Italy (Tháng 6)     8.0%  
16:00   EUR PPI của Italy (Tháng 6)     1.0%  
16:00   EUR GDP của Bỉ ()   1.5% 1.0%  
16:00   EUR Cuộc Khảo Sát Doanh Nghiệp và Người Tiêu Dùng (Tháng 7)   118.5 117.9  
16:00   EUR Môi Trường Kinh Doanh (Tháng 7)     1.71  
16:00   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 7)   -4.4 -4.4  
16:00   EUR Kỳ Vọng Lạm Phát Tiêu Dùng (Tháng 7)     27.1  
16:00   EUR Kỳ Vọng Giá Bán (Tháng 7)     36.0  
16:00   EUR Cảm Tính Dịch Vụ (Tháng 7)   19.9 17.9  
16:00   EUR Cảm Tính Công Nghiệp (Tháng 7)   13.0 12.7  
16:30   EUR CPI của Bỉ (Tháng 7)     1.63%  
16:30   EUR CPI của Bỉ (Tháng 7)     0.23%  
16:30   ZAR South African PPI (Tháng 6)   7.3% 7.4%  
16:30   ZAR PPI Nam Phi (Tháng 6)   0.4% 0.4%  
16:45   EUR Đấu Giá BTP 10 Năm của Italy     0.81%  
16:45   EUR Đấu Giá BTP 5 Năm của Italy     0.12%  
17:30   EUR Lòng Tin Kinh Doanh của Tây Ban Nha     -1.1  
18:00   BRL Chỉ Số Lạm Phát IGP-M (Chỉ Số Giá Tổng Quát - Thị Trường) (Tháng 7)   0.90% 0.60%  
18:30   EUR ECB Công Bố Báo Cáo Cuộc Họp Chính Sách Tiền Tệ        
19:00   INR Cung Tiền M3 của Ấn Độ     10.1%  
19:00   EUR CPI Đức (Tháng 7)     0.5% 0.4%  
19:00   EUR CPI Đức (Tháng 7)     3.3% 2.3%  
19:00   EUR HICP của Đức (Tháng 7)     0.5% 0.4%  
19:00   EUR HICP của Đức (Tháng 7)     2.9% 2.1%  
19:00   BRL Biên Bản Họp Hội Đồng Tiền Tệ Quốc Gia BCB        
19:30   USD Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp   3,196K 3,236K  
19:30   USD Giá PCE Lõi ()   5.90% 2.50%  
19:30   USD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()     8.5% 6.4%  
19:30   USD Chỉ Số Giá GDP ()     5.4% 4.3%  
19:30   USD Doanh Số GDP ()     9.2%  
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   380K 419K  
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Trung Bình 4 Tuần     385.25K  
19:30   USD Giá PCE ()     3.7%  
19:30   USD Chi Tiêu Tiêu Dùng Thực Tế ()     11.4%  
21:00   USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng 6)   0.3% 8.0%  
21:00   USD Chỉ Số Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng 6)     114.7  
21:30   USD Dự Trữ Khí Tự Nhiên   43B 49B  
22:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 4 Tuần     0.045%  
22:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 8 Tuần     0.045%  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu