Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 17:46 (GMT +2:00)  
21/10/2020 - 21/10/2020
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Środa, 21 Październik 2020
02:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) 0,2%   0,5%  
03:30   JPY Przemówienie członka Zarządu BJ, Sakurai           
05:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku) -9,9%   -11,8%
08:00   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 1,3% 1,3% 0,9%  
08:00   GBP Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) z wyłączeniem żywności i paliw, m/m (raz w miesiącu) (Sep) 0,6% 0,6% -0,6%  
08:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Sep) 0,3% 0,1% 0,1%  
08:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Sep) 0,2% 0,1% 0,1%  
08:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 1,4%   0,8%  
08:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,3%   -0,3%  
08:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 0,5% 0,5% 0,2%  
08:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,4% 0,5% -0,4%  
08:00   GBP Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Sep) 109,10   108,60  
08:00   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Sep) 1,1% -0,4% -0,4%  
08:00   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Sep) -3,7% -5,5% -5,8%  
08:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Sep) -0,1% 0,1% 0,0%  
08:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Sep) -0,9% -0,9% -0,9%  
08:00   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Sep) 35,37B 32,40B 29,38B
08:00   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Sep) 31,484B   27,393B
08:00   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Sep) 0,3% 0,4% -0,3%  
08:00   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Sep) 1,1% 1,2% 0,5%  
09:00   EUR Przemówienie Mauderera z niemieckiego Buba           
09:30   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
09:45   EUR Przemówienie Lane’a z ECB           
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep) 2,7% 2,2% 0,4%  
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku) 2,5%   2,3%  
12:00   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 3,02%   3,00%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) -0,6%   -0,7%  
13:00   USD Indeks zakupów 304,6   311,1  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 794,2   798,9  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 3.620,5   3.612,3  
14:10   GBP Przemówienie członka MPC, Ramsdena           
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku) 1,5%   1,5%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 1,0%   0,8%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,1%   0,0%  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug) 0,5% 0,9% -0,4%
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) -0,1% -0,1% -0,1%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 0,5% 0,4% 0,1%  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku) 1,9%   1,9%  
14:30   CAD Wskaźnik cen nowych nieruchomości (raz w miesiącu) (Sep) 1,2% 0,5% 0,5%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug) 0,4% 1,1% 0,6%
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku) 1,8%   1,7%  
14:50   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard           
15:30   USD Raport Seevol Cushing Storage 1,180M   3,923M  
16:00   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
16:30   USD Zapasy ropy naftowej -1,001M -1,021M -3,818M  
16:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu) -0,551M   -0,276M  
16:30   USD Import ropy naftowej -1,069M   0,078M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing 0,975M 1,180M 2,906M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych -0,138M   -0,263M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -3,832M -1,743M -7,244M  
16:30   USD Produkcja benzyny -0,307M   -0,282M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego 0,350M   -0,398M  
16:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu) -2,2% 0,7% -2,0%  
16:30   USD Zapasy benzyny 1,895M -1,829M -1,626M  
18:00   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
19:00   USD Aukcja 20-letnich obligacji     1,213%  
20:00   USD Beżowa Księga        
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych