Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 03:46 (GMT)  
05/06/2020 - 05/06/2020
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Piątek, 5 Czerwiec 2020
05:00   JPY Wskaźnik równoczesny (raz w miesiącu) (Apr)     -5,2%  
05:00   JPY Wskaźnik wiodący (raz w miesiącu) (Apr)     -7,2%  
05:00   JPY Wskaźnik wiodący   84,7 83,8  
06:00   EUR Zamówienia fabryk w Niemczech (raz w miesiącu) (Apr)   -19,7% -15,6%  
07:00   EUR Produkcja przemysłowa w Hiszpanii (raz w roku) (Apr)     -12,2%  
07:00   HUF Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Apr)   -21,6% -5,6%  
07:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Halifax (raz w miesiącu) (May)   -0,7% -0,6%  
07:30   GBP Indeks cen domów Halifax (raz w roku)     2,7%  
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w miesiącu) (Apr)     -20,5%  
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w roku) (Apr)     -18,4%  
12:00   PLN Rezerwy walutowe (EUR) (May)     108,60B  
12:30   USD Przeciętne godzinowe wynagrodzenie (raz w miesiącu) (May)   1,0% 4,7%  
12:30   USD Średnie zarobki na godzinę (r/r) (raz w roku) (May)   8,5% 7,9%  
12:30   USD Przeciętny tygodniowy czas pracy (May)   34,3 34,2  
12:30   USD Płace rządowe (May)     -980,0K  
12:30   USD Płace w sektorze przemysłowym (May)   -440K -1.330K  
12:30   USD Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (May)   -8.000K -20.537K
12:30   USD Uczestwnictwo w rynku pracy (May)     60,2%  
12:30   USD Zatrudnienie w sektorze prywatnym z wyłączeniem rolnictwa (May)   -7.500K -19.557K
12:30   USD Stopa bezrobocia U6 (May)     22,8%  
12:30   USD Stopa bezrobocia (May)   19,8% 14,7%  
12:30   CAD Zmiana zatrudnienia (May)   -500,0K -1.993,8K  
12:30   CAD Zmiana zatrudnienia (pełny etat) (May)     -1.472,0K  
12:30   CAD Zmiana zatrudnienia (niepełny etat) (May)     -521,9K  
12:30   CAD Uczestnictwo w rynku pracy (May)     59,8%  
12:30   CAD Stopa bezrobocia (May)   15,0% 13,0%  
14:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey, n.s.a. (May)     23,6  
14:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey (May)     22,8  
17:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     222  
17:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     301  
19:00   USD Kredyty konsumenckie (Apr)   -20,00B -12,04B  
19:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -19,0K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     72,6K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     -13,4K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     -199,0K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     543,6K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     251,8K  
19:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto     -5,0K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -61,1K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     -236,3K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     30,9K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     87,6K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     -9,9K  
19:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -35,1K  
19:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     6,6K  
19:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     32,3K  
19:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -15,9K  
19:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     72,6K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych