Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 11:22 (GMT)  
14/08/2020 - 14/08/2020
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Piątek, 14 Sierpień 2020
01:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (Jul) 4,8%   4,9%  
02:00   JPY Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS (Aug) 32,23   33,82  
02:00   CNY Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS w Chinach (Aug) 75,34   72,52  
02:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Jul) -1,6% -1,6% -3,1%  
02:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jul) 4,8% 5,1% 4,8%  
02:00   CNY Produkcja przemysłowa w Chinach, narastająco (raz w roku) (Jul) -0,4%   -1,3%  
02:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul) -1,1% 0,1% -1,8%  
02:00   CNY Sprzedaż detaliczna w Chinach, narastająco (raz w roku) (Jul) -10,44%   -11,76%  
02:00   CNY Stopa bezrobocia w Chinach 5,7%   5,7%  
02:00   CNY Konferencja prasowa NBS           
04:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu Tertiary (raz w miesiącu) 7,9%   -2,9%
06:30   CHF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jul) -3,3%   -3,5%  
06:30   CHF Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Jul) 0,1%   0,5%  
06:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu) (Jul) 0,4% 0,4% 0,1%  
06:45   EUR Indeks CPI we Francji (raz w roku) 0,8% 0,8% 0,2%
06:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku) (Jul) 0,9% 0,9% 0,9%  
06:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu) (Jul) 0,4% 0,4% 0,4%  
07:00   HUF PKB (raz w roku) (Q2)   -13,6% -10,5% 2,2%  
08:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) -0,2% -0,1% 0,6%
08:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku) 3,0% 3,1% 3,3%  
08:00   PLN PKB (raz na kwartał) (Q2)   -8,9% -9,6% -0,4%  
08:00   PLN PKB (raz w roku)   -8,2% -8,6% 2,0%  
09:00   EUR Zmiana zatrudnienia (raz na kwartał)   -2,8%   -0,2%  
09:00   EUR Zmiana zatrudnienia (raz w roku)   -2,9%   0,4%  
09:00   EUR Zatrudnienie ogółem (Q2) 155.894,7K   160.438,5K
09:00   EUR PKB (raz w roku) (Q2)   -15,0% -15,0% -15,0%  
09:00   EUR PKB (raz na kwartał) (Q2)   -12,1% -12,1% -12,1%  
09:00   EUR Bilans handlowy (Jun) 21,2B 12,6B 9,4B  
12:30   USD Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul)   1,3% 7,3%  
12:30   USD Produktywność pozarolnicza (raz na kwartał) (Q2)     1,5% -0,9%  
12:30   USD Kontrola sprzedaży detalicznej (raz w miesiącu) (Jul)   0,8% 5,6%  
12:30   USD Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul)     1,10%  
12:30   USD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul)   1,9% 7,5%  
12:30   USD Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem benzyny/samochodów (raz w miesiącu) (Jul)     6,7%  
12:30   USD Jednostkowe koszty pracy (raz na kwartał) (Q2)     6,2% 5,1%  
12:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Jun)   16,4% 10,7%  
13:15   USD Stopa utylizacji surowców (Jul)   70,3% 68,6%  
13:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jul)   3,0% 5,4%  
13:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jul)     -10,82%  
13:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jul)   3,0% 7,2%  
14:00   USD Zapasy biznesowe (raz w miesiącu) (Jun)   -1,2% -2,3%  
14:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Aug)       2,60%  
14:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Aug)     66,7 65,9  
14:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Aug)     72,0 72,5  
14:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Aug)     81,8 82,8  
14:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Aug)       3,0%  
14:00   USD Zapasy w handlu detalicznych, z wyłączeniem samochodów (Jun)     -0,8%  
17:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     176  
17:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     247  
19:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -14,7K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     180,6K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     38,9K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     -148,4K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     536,3K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     238,7K  
19:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto     18,3K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -7,6K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     -44,8K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     29,9K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     92,0K  
19:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     13,4K  
19:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -23,2K  
19:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     11,7K  
19:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -1,0K  
19:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     31,4K  
19:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -1,4K  
19:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     180,6K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych