Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 02:02 (GMT)  
30/01/2023 - 30/01/2023
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 30 Styczeń 2023
08:00   CHF Wskaźniki wiodące KOF (Jan)   93,3 92,2  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku)     4,9% 5,7%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu)       0,2%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu)       -0,1%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (Jan)     4,7% 5,5%  
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii (raz w roku) (Dec)     -0,6%  
09:00   EUR Bilans handlowy Włoch, poza UE (Dec)     2,01B  
09:00   EUR PKB Niemiec (raz w roku) (Q4)     0,8% 1,2%  
09:00   EUR PKB Niemiec (raz na kwartał) (Q4)     0,0% 0,4%  
09:00   PLN PKB (raz w roku)   4,8% 5,7%  
10:00   EUR Badanie firm i konsumentów (Jan)   97,0 95,8  
10:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych (Jan)     0,54  
10:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Jan)   -20,9 -20,9  
10:00   EUR Oczekiwania inflacyjne konsumentów (Jan)     23,7  
10:00   EUR Indeks nastrojów w usługach (Jan)   7,9 6,3  
10:00   EUR Indeks nastrojów w przemyśle (Jan)   -0,6 -1,5
Aprox.   EUR Indeks zaufania biznesu w Hiszpanii     -5,1  
14:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     2,833%  
14:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     2,285%  
14:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     2,536%  
15:30   USD Wskaźnik aktywności wytwórczej Dallas Fed (Jan)     -18,8  
16:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych     4,575%  
16:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych     4,685%  
17:22   EUR Wskaźnik PPI we Włoszech (raz w roku) (Dec)     29,4%  
17:22   EUR Wskaźnik PPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec)     2,6%  
Aprox.   USD Badanie ankietowe inspektorów kredytowych        
23:30   JPY Wskaźników miejsc pracy/ubiegających się (Dec)   1,36 1,35  
23:30   JPY Stopa bezrobocia (Dec)   2,5% 2,5%  
23:50   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Dec)     -1,2% 0,2%  
23:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 1 miesiąc (raz w miesiącu) (Jan)     2,8%  
23:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 2 miesiące (raz w miesiącu) (Feb)     -0,6%  
23:50   JPY Sprzedaż dużych detalistów (raz w miesiącu)     -1,1%  
23:50   JPY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec)   3,0% 2,5%  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych