Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 18:09 (GMT +2:00)  
19/10/2020 - 25/10/2020
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 19 Październik 2020
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) 1,1%   0,2%  
01:50   JPY Bilans handlowy, s.a. 0,48T   0,35T  
01:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Sep) -4,9% -2,4% -14,8%  
01:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Sep) -17,2% -21,4% -20,8%  
01:50   JPY Bilans handlowy (Sep) 675,0B 989,8B 248,6B  
04:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Sep) 0,8% 0,8% -0,3%  
04:00   CNY PKB (raz w roku) (Q3) 4,9% 5,2% 3,2%  
04:00   CNY PKB (raz na kwartał) (Q3) 2,7% 3,2% 11,7%
04:00   CNY PKB w Chinach, narastająco (raz w roku) (Q3) 0,7%   -1,6%  
04:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Sep) 6,9% 5,8% 5,6%  
04:00   CNY Produkcja przemysłowa w Chinach, narastająco (raz w roku) (Sep) 1,2%   0,4%  
04:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep) 3,3% 1,8% 0,5%  
04:00   CNY Sprzedaż detaliczna w Chinach, narastająco (raz w roku) (Sep) -7,87%   -9,21%  
04:00   CNY Stopa bezrobocia w Chinach 5,4%   5,6%  
04:00   CNY Konferencja prasowa NBS           
09:15   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii -1,74B   -0,31B  
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Sep) 5,6% 4,5% 4,1%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Sep) -1,2% -1,1% -1,5%  
11:00   EUR Produkcja budowlana (raz w miesiącu) (Aug) 2,57%   0,29%
12:00   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
13:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
13:30   EUR Przemówienie Merscha z ECB           
14:00   USD Przemówienie Prezesa Fed, Powella           
14:30   CAD Sprzedaż hutrowa (raz w miesiącu) (Aug) 0,3% 0,3% 5,2%
14:40   EUR Przemówienie Lane’a z ECB           
14:45   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
15:00   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,646%   -0,628%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,685%   -0,656%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,678%   -0,637%  
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Oct) 85 83 83  
16:05   GBP Przemawia członek MPC, Cunliffe           
16:30   CAD Badanie nastrojów biznesowych BoC        
17:00   GBP Przemawia członek MPC, Cunliffe           
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 0,100%   0,105%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 0,115%   0,115%  
17:45   USD Przemawia członek FOMC, Clarida           
18:00   EUR Przemawia prezes Bundesbanku, Weidmann           
20:20   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
21:00   USD Przemówienie członka FOMC, Harker           
23:00   NZD Indeks zaufania biznesu wg NZIER (Q3) -40%   -63%  
23:00   NZD Wykorzystanie zdolności produkcyjnych wg NZIER QSBO (Q3) 92,6%   92,8%  
Wtorek, 20 Październik 2020
01:00   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Kent           
02:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
03:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (Sep) 4,6%   4,8%  
03:30   CNY Podstawowa stopa procentowa kredytów PBoC 3,85% 3,85% 3,85%  
08:00   CHF Bilans handlowy (Sep) 3,279B 4,320B 3,543B
09:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Sep) -1,0% -1,4% -1,2%  
09:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Sep) 0,4% -0,1% 0,0%  
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Sep) 5,9% 3,8% 1,5%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Sep) -1,6% -1,4% -1,2%  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Aug) 19,9B 17,2B 16,6B  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Aug) 21,8B   25,5B  
10:30   HKD Stopa bezrobocia (Sep) 6,4%   6,1%  
11:30   GBP Przemówienie członka MPC, Vlieghe'a           
11:40   EUR Aukcja 2-letnich obligacji rządu Niemiec (Schatz) -0,800%   -0,730%  
14:00   HUF Decyzja w sprawie stóp procentowych (Oct) 0,60% 0,60% 0,60%  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Sep) 5,2%   -0,5%  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (Sep) 1,553M 1,520M 1,476M  
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Sep) 1,9%   -6,7%
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Sep) 1,415M 1,457M 1,388M
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) 1,0%   0,4%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 2,5%   1,2%  
15:00   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
16:50   USD Przemówienie członka FOMC, Quarlesa           
17:00   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade 0,4%   2,2%  
19:00   USD Przemawia prezydent Fed z Chicago, Evans           
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej 0,584M -1,900M -5,422M  
Środa, 21 Październik 2020
02:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) 0,2%   0,5%  
03:30   JPY Przemówienie członka Zarządu BJ, Sakurai           
05:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku) -9,9%   -11,8%
08:00   GBP Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) z wyłączeniem żywności i paliw, m/m (raz w miesiącu) (Sep) 0,6% 0,6% -0,6%  
08:00   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 1,3% 1,3% 0,9%  
08:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Sep) 0,2% 0,1% 0,1%  
08:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Sep) 0,3% 0,1% 0,1%  
08:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 1,4%   0,8%  
08:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,3%   -0,3%  
08:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,4% 0,5% -0,4%  
08:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 0,5% 0,5% 0,2%  
08:00   GBP Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Sep) 109,10   108,60  
08:00   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Sep) 1,1% -0,4% -0,4%  
08:00   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Sep) -3,7% -5,5% -5,8%  
08:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Sep) -0,1% 0,1% 0,0%  
08:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Sep) -0,9% -0,9% -0,9%  
08:00   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Sep) 35,37B 32,40B 29,38B
08:00   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Sep) 31,484B   27,393B
08:00   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Sep) 0,3% 0,4% -0,3%  
08:00   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Sep) 1,1% 1,2% 0,5%  
09:00   EUR Przemówienie Mauderera z niemieckiego Buba           
09:30   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
09:45   EUR Przemówienie Lane’a z ECB           
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep) 2,7% 2,2% 0,4%  
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku) 2,5%   2,3%  
12:00   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 3,02%   3,00%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) -0,6%   -0,7%  
13:00   USD Indeks zakupów 304,6   311,1  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 794,2   798,9  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 3.620,5   3.612,3  
13:00   MXN Stopa bezrobocia (Sep) 5,10%   5,20%
13:30   INR Podaż pieniądza M3 12,1%   12,2%  
14:10   GBP Przemówienie członka MPC, Ramsdena           
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku) 1,5%   1,5%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,1%   0,0%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 1,0%   0,8%  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug) 0,5% 0,9% -0,4%
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep) 0,5% 0,4% 0,1%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep) -0,1% -0,1% -0,1%  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku) 1,9%   1,9%  
14:30   CAD Wskaźnik cen nowych nieruchomości (raz w miesiącu) (Sep) 1,2% 0,5% 0,5%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug) 0,4% 1,1% 0,6%
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku) 1,8%   1,7%  
14:50   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard           
15:30   USD Raport Seevol Cushing Storage 1,180M   3,923M  
15:30   UAH Sprzedaż detaliczna na Ukrainie (raz w miesiącu) -0,5%   2,2%  
16:00   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
16:30   USD Zapasy ropy naftowej -1,001M -1,021M -3,818M  
16:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu) -0,551M   -0,276M  
16:30   USD Import ropy naftowej -1,069M   0,078M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing 0,975M 1,180M 2,906M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych -0,138M   -0,263M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -3,832M -1,743M -7,244M  
16:30   USD Produkcja benzyny -0,307M   -0,282M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego 0,350M   -0,398M  
16:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu) -2,2% 0,7% -2,0%  
16:30   USD Zapasy benzyny 1,895M -1,829M -1,626M  
16:30   UAH Sprzedaż detaliczna na Ukrainie (raz w roku) 11,6%   8,7%  
18:00   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
19:00   USD Aukcja 20-letnich obligacji     1,213%  
19:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     0,234B  
20:00   USD Beżowa Księga        
Czwartek, 22 Październik 2020
00:30   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Debelle           
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     1.946,5B  
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     1.421,0B  
02:30   AUD Kwartalny indeks zaufania biznesu NAB     -15  
08:00   EUR Klimat konsumpcyjny GfK w Niemczech (Nov)   -2,8 -1,6  
08:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Oct)   96 96  
09:00   EUR Przemówienie Panetta z ECB           
10:30   GBP Przemówienie członka MPC BoE, Pana Haldane           
11:00   HKD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep)     -0,40%  
11:25   GBP Przemówienie Baileya, Prezesa BoE           
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Oct)   -45 -48  
Aprox.   GBP Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych     0,784%  
13:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Oct)   0,16% 0,17%  
13:00   MXN Wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Oct)   0,46% 0,16%  
13:00   MXN Stopa bezrobocia, n.s.a. (Sep)     5,20%  
13:00   PLN NBP Opis dyskusji Rady Polityki Pieniężnej        
13:00   UAH Ustalenie Stopy Procentowej   6,00% 6,00%  
14:00   GBP Produkcja stali (w tonach metrycznych)     566,40K  
14:00   PLN Podaż pieniądza M3 (raz w miesiącu) (Sep)   16,4% 16,2%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   9.500K 10.018K  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   860K 898K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     866,25K  
16:00   USD Sprzedaż domów na rynku wtórnym (raz w miesiącu) (Sep)   5,0% 2,4%  
16:00   USD Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Sep)   6,30M 6,00M  
16:00   USD Wiodący indeks USA (raz w miesiącu) (Sep)   0,7% 1,2%  
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Oct)   -15,0 -13,9  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   55B 46B  
17:00   USD Wskaźnik zbiorczy wg Fed z Kansas City (Oct)     11  
17:00   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Kansas City (Oct)     18  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     0,090%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     0,095%  
19:00   USD Aukcja 5-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją     0,020%  
19:10   USD Przemówienie członka Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, Barkina           
23:45   NZD Wartość eksportu     4,41B  
23:45   NZD Wartość importu     4,76B  
23:45   NZD Bilans handlowy (raz w miesiącu)     -353M  
23:45   NZD Bilans handlowy (raz w roku)     1.340M  
Piątek, 23 Październik 2020
Cały dzień   Dzień wolny Węgry - Dzień Republiki
00:00   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
00:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym (Manufacturing PMI)       55,4  
00:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)       50,8  
00:45   NZD Wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q3)   0,9% -0,5%  
00:45   NZD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Q3)   1,7% 1,5%  
01:01   GBP Wskaźnik zaufania konsumentów GfK (Oct)   -28 -25  
01:30   JPY Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu) (Sep)     0,2%  
01:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep)   -0,4% -0,4%  
01:30   JPY Krajowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu)     0,3%  
01:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep)     0,2%  
01:30   JPY CPI w Tokio, z wyłączeniem żywności i energii (raz w miesiącu) (Oct)     -0,1%  
02:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Oct)       47,7  
02:30   JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI) (Oct)       46,9  
02:30   SGD Indeks nieruchomości wg URA (raz na kwartał) (Q3)     0,80%  
03:00   USD Presidential Debate        
05:30   IDR Sprzedaż motocykli (raz w roku) (Aug)     -46,90%  
06:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu)     1,3%  
07:00   SGD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep)   -0,3% -0,4%  
08:00   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep)   5,0% 4,3%  
08:00   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Sep)   0,5% 0,6%  
08:00   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Sep)   3,7% 2,8%  
08:00   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Sep)   0,4% 0,8%  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Oct)     51,0 51,2  
09:15   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Oct)     48,0 48,5  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Oct)     46,8 47,5  
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Oct)     53,2 54,7  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Oct)     55,1 56,4  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Oct)     49,2 50,6  
10:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech (Oct)   93,8 93,4  
10:00   PLN Stopa bezrobocia (Sep)   6,1% 6,1%  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Oct)     53,1 53,7  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Oct)     49,3 50,4  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Oct)     47,0 48,0  
10:30   GBP Composite PMI (Oct)     55,6 55,7  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu (Oct)     54,3 54,1  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług (Oct)     55,0 56,1  
13:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w roku)     -9,80%  
13:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w miesiącu)     5,70%  
13:00   MXN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug)   -9,7% -12,5%  
13:00   MXN Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug)   3,5% 5,5%  
13:00   BRL Wskaźnik zaufania konsumentów wg FGV (Oct)     83,4  
13:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     5,1%  
13:30   INR Przyrost wartości depozytów     10,5%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     551,51B  
14:00   GBP Produkcja stali (w tonach metrycznych) (Sep)     566,40K  
14:00   EUR Przemówienie Mauderera z niemieckiego Buba           
14:09   IDR Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (raz w roku) (Q3)     -6,90%  
Aprox.   GBP Autumn Forecast Statement           
14:30   BRL Saldo obrotów bieżących (USD) (Sep)   3,00B 3,72B  
14:30   BRL Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (USD) (Sep)   2,10B 1,43B  
15:30   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego (Aug)   118,50B 121,40B  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Oct)     53,4 53,2  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Oct)       54,3  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Oct)     54,6 54,6  
16:00   GBP Przemówienie członka MPC, Ramsdena           
16:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Oct)   0,81% 0,45%  
16:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct)   3,40% 2,65%  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     205  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     282  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -9,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     168,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     59,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     260,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     472,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     240,7K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto     17,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     69,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     40,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     40,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     254,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     42,8K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -13,6K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     22,5K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     12,2K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     3,9K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -26,6K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     20,0K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     6,5K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     168,6K  
Niedziela, 25 Październik 2020
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Dusssera
13:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Sep)   0,19% 0,18%  
13:00   MXN Wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Sep)   0,12% 0,24%  
19:00   USD Aukcja 7-letnich biletów skarbowych     0,462%  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych