Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 15:02 (GMT +2:00)  
17/06/2019 - 23/06/2019
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 17 Czerwiec 2019
Cały dzień   Dzień wolny Republika Południowej Afryki - Święto państwowe
Cały dzień   Dzień wolny Ukraina - Prawosławne Zielone Świątki
01:00   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) 0,3%   0,9%  
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (May) -15,90% -16,50% -10,00%  
02:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (May) 6,20% 4,90% -0,70%
11:00   EUR Płace w strefie euro (raz w roku) (Q1) 2,50%   2,30%  
11:00   EUR Wskaźnik kosztów pracy (raz w roku) (Q1) 2,40% 2,60% 2,30%  
Aprox.   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
13:30   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May) 1,7% 1,7% 1,7%  
14:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Jun) -8,60 11,00 17,80  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Apr) -12,80B 2,33B -1,56B
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Apr) -0,19B   1,31B
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,566%   -0,559%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,549%   -0,546%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,565%   -0,544%  
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Jun)   67 66  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych     2,240%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych     2,140%  
19:00   EUR Przemawia prezes EBC, Draghi           
20:30   CAD Przemówienie członka Rady Prezesów BoC, Schembri           
22:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Apr)     -12,50B  
22:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Apr)   17,00B -8,10B  
22:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Apr)   6,5B -28,4B  
22:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Apr)     -40,60B  
23:00   NZD Wskaźnik nastroju konsumentów wg Westpac (Q2)     103,8  
Wtorek, 18 Czerwiec 2019
01:00   JPY Indeks Tankan wg Reuters (Jun)     12  
02:45   SGD Bilans handlowy     2,780B  
03:30   AUD Wskaźnik cen nieruchomości (raz na kwartał) (Q1)   -2,5% -2,4%  
03:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
03:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (May)     10,7%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (May)   0,1% 0,5%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (May)   2,1% 2,5%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (May)     2,1%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (May)     0,6%  
10:00   EUR Przemawia prezes EBC, Draghi           
10:30   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
10:40   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras)     -0,490%  
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Jun)   6,0 8,2  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Jun)   -5,9 -2,1  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)   0,9% 0,9%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   0,8% 0,8%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   1,2% 1,2%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)   0,2% 0,7%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (May)     0,7%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (May)     1,7%  
11:00   EUR Bilans handlowy (Apr)   8,8B 22,5B  
11:00   EUR Indeks ZEW   -3,6 -1,6  
11:45   GBP Aukcja 10-letnich obligacji skarbowych     1,109%  
Aprox.   IDR Sprzedaż samochodów (raz w roku)     -17,80%  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (May)   1,296M 1,290M  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (May)   0,0% 0,2%  
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (May)   -0,4% 5,7%  
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (May)   1,239M 1,235M  
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Apr)   0,4% 2,1%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     5,0%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu)     -2,6%  
16:00   GBP Przemawia prezes BoE, Carney           
16:00   EUR Przemawia prezes EBC, Draghi           
Aprox.   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade     -3,4%  
17:30   USD Aukcja 52-miesięcznych weksli skarbowych     2,280%  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     4,850M  
Środa, 19 Czerwiec 2019
Cały dzień   Dzień wolny Węgry - Święto państwowe
00:45   NZD Rachunek bieżący (raz w roku) (Q1)   -10,37B -10,97B  
00:45   NZD Rachunek bieżący (raz na kwartał) (Q1)   0,53B -3,26B  
00:45   NZD Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q1)   -3,50% -3,70%  
01:50   JPY Bilans handlowy, s.a.   -0,80T -0,11T  
01:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (May)   -7,7% -2,4%  
01:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (May)   0,2% 6,5%  
01:50   JPY Bilans handlowy (May)   -979,2B 56,8B  
02:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu)     -0,1%  
05:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (May)     51,20%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (May)   2,1% 2,5%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (May)   0,2% 0,5%  
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch (Apr)   4,550B 4,625B  
10:00   EUR Bilans handlowy we Włoszech, wewnątrz UE (Apr)     1,22B  
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (May)   7,2% 7,1%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (May)   2,9% 2,9%  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Apr)   23,2B 24,7B  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Apr)   10,6B 35,0B  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   4,1% 4,1%  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)   0,3% 0,3%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)   0,8% 0,6%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   4,5% 4,4%  
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   1,7% 1,8%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (May)   0,2% 0,2%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (May)   2,0% 2,2%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (May)     3,0%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)     1,1%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)   0,3% 0,6%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   2,0% 2,1%  
10:30   GBP CPIH (raz w roku)   1,9% 2,0%  
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku)   1,1% 1,4%  
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (May)   0,8% 3,8%  
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (May)   0,2% 1,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (May)   1,7% 2,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (May)   0,2% 0,3%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (May)   0,2% 1,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (May)   2,9% 3,0%  
10:30   HKD Stopa bezrobocia (May)     2,8%  
11:40   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund)     0,530%  
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI   -11 -10  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     4,12%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     26,8%  
13:00   USD Indeks zakupów     278,4  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     529,8  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     1.956,5  
13:30   INR Podaż pieniądza M3     10,3%  
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku)   1,9% 1,8%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)     0,0%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   1,2% 1,5%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   2,1% 2,0%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (May)   0,2% 0,4%  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku)   1,9% 1,9%  
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku)   2,0% 2,0%  
14:30   EUR Przemówienie Pana Coeure z ECB           
15:00   CHF SNB Kwartalny biuletyn        
16:00   EUR Przemawia prezes EBC, Draghi           
16:30   USD Zapasy ropy naftowej   -0,481M 2,206M  
16:30   USD Import ropy naftowej     -0,140M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     2,096M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     -0,165M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   1,138M -1,000M  
16:30   USD Produkcja benzyny     0,227M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     0,009M  
16:30   USD Zapasy benzyny     0,764M  
17:00   UAH PKB (raz w roku)   2,2% 2,2%  
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     0,773B  
20:00   USD Prognozy ekonomiczne FOMC           
20:00   USD Oświadczenie FOMC        
20:00   USD Decyzja w sprawie stóp procentowych   2,50% 2,50%  
20:30   USD Konferencja prasowa FOMC           
23:00   BRL Decyzja w sprawie stóp procentowych   6,50% 6,50%  
Czwartek, 20 Czerwiec 2019
Cały dzień   Dzień wolny Polska - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
Cały dzień   Dzień wolny Brazylia - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
00:45   NZD PKB (raz na kwartał) (Q1)   0,6% 0,6%  
00:45   NZD PKB (raz w roku) (Q1)   2,4% 2,3%  
00:45   NZD Średnie roczne PKB (Q1)   2,6% 2,8%  
00:45   NZD Wydatki w PKB (raz na kwartał) (Q1)   0,6% 0,5%  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     1.736,0B  
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     -148,0B  
03:15   AUD Przemawia prezes RBA, Lowe           
03:30   AUD Biuletyn RBA        
Aprox.   JPY BoJ - decyzja w sprawie polityki pieniężnej        
Aprox.   JPY Decyzja w sprawie stóp procentowych   -0,10% -0,10%  
06:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu)   0,7% -0,4%  
08:00   CHF Bilans handlowy (May)   2,870B 2,294B  
Aprox.   JPY Konferencja prasowa BoJ           
09:00   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych   6,00% 6,00%  
09:00   IDR Oprocentowanie depozytów (Jun)   5,25% 5,25%  
09:00   IDR Oprocentowanie kredytów (Jun)   6,75% 6,75%  
09:30   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
10:00   EUR Biuletyn ekonomiczny EBC        
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (May)   2,5% 4,9%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (May)   -0,4% -0,2%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (May)   -0,5% 0,0%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (May)   2,7% 5,2%  
10:40   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     -0,361%  
10:40   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     -0,096%  
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,52%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN)     -0,19%  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za obiżeniem stóp procentowych (Jun)   0 0  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za podwyższeniem stóp procentowych (Jun)   0 0  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za utrzymaniem stóp procentowych (Jun)   9 9  
13:00   GBP BoE QE Total (Jun)   435B 435B  
13:00   GBP Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jun)   0,75% 0,75%  
13:00   GBP Protokół z posiedzenia MPC        
Aprox.   INR RBI Opis dyskusji na posiedzeniu MPC        
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   1.688K 1.695K  
14:30   USD Rachunek bieżący (Q1)   -124,6B -134,4B  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   220K 222K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     217,75K  
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Jun)   11,0 16,6  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Jun)     19,7  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Jun)     23,30  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Jun)     18,2  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Jun)     11,0  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Jun)     23,10  
14:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP     61,7K  
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Jun)     -6,5 -6,5  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego     102B  
17:00   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego     139,03B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     2,215%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     2,200%  
17:30   UAH Ukraine Retail Sales (raz w miesiącu)     -2,2%  
17:30   UAH Ukraine Retail Sales (raz w roku)     9,1%  
19:00   USD Aukcja 5-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją     0,515%  
22:00   GBP Przemawia prezes BoE, Carney           
22:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED     129,60K  
Piątek, 21 Czerwiec 2019
01:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym (Manufacturing PMI)       51,0  
01:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)       51,5  
01:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   0,8% 0,9%  
01:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (May)   0,7% 0,9%  
01:30   JPY Krajowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu)     0,1%  
02:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jun)     50,0 49,8  
08:30   HUF Saldo obrotów bieżących (EUR) (raz na kwartał) (Q1)   -0,111B -0,349B  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Jun)     50,7 50,6  
09:15   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Jun)     51,2 51,2  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Jun)     51,5 51,5  
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Jun)     52,5 52,6  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Jun)     44,5 44,3  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Jun)     55,4 55,4  
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii     -2,35B  
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (May)   7,3% 9,2%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (May)   1,6% 2,6%  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jun)     48,0 47,7  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Jun)     51,8 51,8  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Jun)     52,9 52,9  
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (May)   5,10B 4,97B  
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (May)     -7,060B  
10:30   HKD Wskaźnik CPI (raz w roku) (May)     2,90%  
13:00   GBP Kwartalny biuletyn BoE        
13:00   BRL Wskaźnik zaufania konsumentów wg FGV (Jun)     86,6  
13:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     12,7%  
13:30   INR Przyrost wartości depozytów     10,1%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     423,55B  
Aprox.   PLN NBP Opis dyskusji Rady Polityki Pieniężnej        
14:30   GBP Przemówienie członka MPC, Tenreyro           
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Apr)   0,3% 1,7%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Apr)   0,2% 1,1%  
15:00   MXN Popyt całkowity (raz na kwartał) (Q1)     0,50%  
15:00   MXN Popyt całkowity (raz w roku) (Q1)     2,70%  
15:00   MXN Wydatki osobiste (raz na kwartał) (Q1)     -0,30%  
15:00   MXN Wydatki osobiste (raz w roku) (Q1)     1,40%  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jun)     50,4 50,5  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit       50,9  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Jun)     51,0 50,9  
16:00   USD Sprzedaż istniejących domów (raz w miesiącu) (May)   1,2% -0,4%  
16:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (May)   5,25M 5,19M  
18:00   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard           
18:00   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     788  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     969  
21:00   USD Przemawia członek FOMC, Daly           
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -44,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     -86,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     -30,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     239,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     351,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     184,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -126,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     54,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     2,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     -47,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     9,7K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     -32,8K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     101,3K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -24,8K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -63,2K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -25,6K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -45,2K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -16,1K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     -86,8K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych