Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 11:48 (GMT +1:00)  
18/03/2019 - 24/03/2019
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 18 Marzec 2019
Cały dzień   Dzień wolny Meksyk - Benito Juarez's Birthday Memorial
00:50   JPY Bilans handlowy, s.a. 0,12T 0,09T -0,29T
00:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Feb) -1,2% -0,9% -8,4%  
00:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Feb) -6,7% -5,8% -0,8%  
00:50   JPY Bilans handlowy (Feb) 339B 310B -1.416B  
01:00   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) 0,4%   0,7%  
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Feb) 4,90% -3,40% -10,10%  
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Feb) 16,00% 2,40% -5,70%  
02:00   SGD Bilans handlowy 5,200B   2,370B
03:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Feb) 52,60%   51,60%  
05:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Jan) -4,7% -0,3% -1,9%  
05:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jan) -3,4% -3,7% -3,7%  
10:17   IDR Sprzedaż samochodów (raz w roku) (Feb) -13,50%   -15,40%  
11:00   EUR Bilans handlowy (Jan) 1,5B -8,0B 17,0B  
12:00   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
12:00   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br (Jan) -0,41% -0,10% 0,21%  
12:30   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
13:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Jan) 28,40B   -20,49B
13:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Jan) -8,80B   -0,43B  
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 1,0% 0,9% 1,0%
14:00   PLN Saldo obrotów bieżących (EUR) (Jan) 2.316M 1.560M -1.400M  
14:15   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
15:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Mar) 62 63 62  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,521%   -0,520%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,525%   -0,535%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,527%   -0,540%  
16:10   EUR Przemówienie Pana Praet z ECB           
16:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 2,410%   2,405%  
16:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 2,450%   2,455%  
21:00   NZD Wskaźnik nastroju konsumentów wg Westpac (Q1) 103,8   109,1  
23:00   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Kent           
Wtorek, 19 Marzec 2019
01:30   AUD Wskaźnik cen nieruchomości (raz na kwartał) (Q4) -2,4% -1,9% -1,5%  
01:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
08:00   CHF Bilans handlowy (Feb) 3,125B 2,880B 3,044B
09:30   HKD Stopa bezrobocia (Feb) 2,8%   2,8%  
10:00   EUR Bilans handlowy Włoch (Jan) 0,322B 3,450B 2,755B
10:00   EUR Bilans handlowy we Włoszech, wewnątrz UE (Jan) 0,91B   -1,52B
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Feb) 7,6% 7,2% 7,5%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Feb) 2,9% 2,9% 2,9%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Jan) 3,4% 3,2% 3,4%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Jan) 3,4% 3,2% 3,5%
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Feb) 27,0K 13,1K 15,7K
10:30   GBP Zmiana zatrudnienia 3m/3m (raz w miesiącu) 222,0K 120,0K 167,0K  
10:30   GBP Stopa bezrobocia (Jan) 3,9% 4,0% 4,0%  
10:35   EUR Przemówienie Pana Praet z ECB           
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Mar) 11,1 11,7 15,0  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Mar) -3,6 -11,0 -13,4  
11:00   EUR Płace w strefie euro (raz w roku) (Q4) 2,30%   2,30%
11:00   EUR Wskaźnik kosztów pracy (raz w roku) (Q4) 2,30% 2,70% 2,50%  
11:00   EUR Indeks ZEW -2,5 -15,1 -16,6  
13:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 4,9%   4,4%  
13:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) -0,1%   -0,3%  
15:00   USD Dostawy dóbr kapitałowych dla gałęzi przemysłu innych niż obronny, z wyłączeniem samolotów (raz w miesiącu) 0,8%   0,8%  
15:00   USD Zamówienia fabryk (raz w miesiącu) (Jan) 0,1% 0,3% 0,1%  
15:00   USD Zamówienia fabryk, z wyłączeniem transportu (raz w miesiącu) (Jan) -0,2%   -0,5%
15:30   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade 1,9%   3,3%  
21:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -2,133M   -2,580M  
22:45   NZD Rachunek bieżący (raz w roku) (Q4) -10,97B -11,30B -10,54B  
22:45   NZD Rachunek bieżący (raz na kwartał) (Q4) -3,26B -3,56B -6,15B  
22:45   NZD Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q4) -3,70% -3,90% -3,60%  
Środa, 20 Marzec 2019
00:00   JPY Indeks Tankan wg Reuters (Mar) 10   13  
00:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) 0,0%   0,1%
00:50   JPY Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
01:00   AUD Przemówienie Wiceprezes RBA, Bullock           
06:00   JPY Wskaźnik wiodący 95,9 95,9 97,5
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Feb) 2,6% 2,9% 2,6%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb) -0,1% 0,2% 0,4%  
Aprox.   ZAR SARB Biuletyn kwartalny        
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb) 1,1% 1,1% 0,2%  
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 4,4% 4,4% 4,4%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb) 0,8% 0,9% -0,2%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 4,1% 4,1% 4,0%  
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Feb) 6,9% 4,8% 6,1%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Feb) 2,9% 2,7% 2,2%  
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 1,8% 1,9% 1,9%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Feb) 0,1% 0,2% 0,4%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Feb) 2,2% 2,3% 2,4%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 2,4%   2,5%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb) 0,7%   -0,9%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb) 0,5% 0,5% -0,8%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 1,9% 1,8% 1,8%  
10:30   GBP CPIH (raz w roku) 1,9% 1,8% 1,8%  
10:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku) 1,7% 2,3% 2,2%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Feb) 0,6% 0,6% -0,3%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Feb) 3,7% 4,3% 2,6%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Feb) 2,2% 2,2% 2,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Feb) 0,1% 0,1% 0,0%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Feb) 0,7% 0,7% -0,9%  
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Feb) 2,5% 2,5% 2,5%  
11:40   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Niemiec (Bobl) -0,320%   -0,360%  
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Mar) 1 5 6  
12:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 4,55%   4,64%  
12:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) 1,6%   2,3%  
12:00   USD Indeks zakupów 251,5   250,8  
12:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 390,0   384,0  
12:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 1.146,8   1.108,3  
12:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan) 1,2% 1,1% -1,6%
15:30   USD Zapasy ropy naftowej -9,589M 0,309M -3,862M  
15:30   USD Import ropy naftowej -0,660M   0,002M  
15:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing -0,468M   -0,672M  
15:30   USD Produkcja paliw destylowanych 0,067M   -0,063M  
15:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -4,127M -1,094M 0,383M  
15:30   USD Produkcja benzyny 0,190M   -0,117M  
15:30   USD Zapasy oleju opałowego -0,558M   -0,273M  
15:30   USD Zapasy benzyny -4,587M -2,414M -4,624M  
16:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej -5,077B   -1,913B  
19:00   USD Prognozy ekonomiczne FOMC           
19:00   USD Oświadczenie FOMC        
19:00   USD Decyzja w sprawie stóp procentowych 2,50% 2,50% 2,50%  
19:30   USD Konferencja prasowa FOMC           
22:00   BRL Decyzja w sprawie stóp procentowych 6,50% 6,50% 6,50%  
22:45   NZD PKB (raz na kwartał) (Q4) 0,6% 0,6% 0,3%  
22:45   NZD PKB (raz w roku) (Q4) 2,3% 2,5% 2,6%  
22:45   NZD Średnie roczne PKB (Q4) 2,8% 2,8% 3,1%
22:45   NZD Wydatki w PKB (raz na kwartał) (Q4) 0,5% 0,6% 0,4%
Czwartek, 21 Marzec 2019
Cały dzień   Dzień wolny Japonia - Dzień Równonocy Wiosennej
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Święto Holi
Cały dzień   Dzień wolny Republika Południowej Afryki - Dzień Praw Człowieka
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Feb) 4,6K 14,8K 39,1K  
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Feb) -7,3K   65,4K  
01:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Feb) 65,6% 65,7% 65,7%  
01:30   AUD Biuletyn RBA        
01:30   AUD Stopa bezrobocia (Feb) 4,9% 5,0% 5,0%  
03:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku) 6,4%   6,9%  
08:00   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych 6,00% 6,00% 6,00%  
08:00   IDR Oprocentowanie depozytów (Mar) 5,25% 5,25% 5,25%  
08:00   IDR Oprocentowanie kredytów (Mar) 6,75% 6,75% 6,75%  
09:30   CHF Decyzja w sprawie stóp procentowych -0,75% -0,75% -0,75%  
09:30   CHF SBN: ocena polityki monetarnej           
09:30   HKD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 2,10%   2,40%  
10:00   CHF Konferencja prasowa SBN           
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii -4,48B   -3,25B  
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Feb) 6,5% 6,3% 6,6%  
10:00   EUR Biuletyn ekonomiczny EBC        
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Feb) 3,8% 3,3% 4,0%
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Feb) 0,2% -0,4% 1,1%
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Feb) -0,66B -0,30B -14,15B
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Feb) 0,638B   -25,429B
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Feb) 4,0% 3,3% 4,1%
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Feb) 0,4% -0,4% 0,9%
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) -0,38%   -0,34%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) -0,17%   -0,09%  
Aprox.   EUR Spotkanie liderów UE           
11:30   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion) 1,100%   1,222%  
11:30   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos) -0,182%   -0,124%  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za obiżeniem stóp procentowych (Mar) 0 0 0  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za podwyższeniem stóp procentowych (Mar) 0 0 0  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za utrzymaniem stóp procentowych (Mar) 9 9 9  
13:00   GBP BoE QE Total (Mar) 435B 435B 435B  
13:00   GBP Decyzja w sprawie stóp procentowych (Mar) 0,75% 0,75% 0,75%  
13:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.750K 1.772K 1.777K
13:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 221K 226K 230K
13:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 225,00K   224,00K
13:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Mar) 13,7 4,6 -4,1  
13:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Mar) 21,8   31,3  
13:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Mar) 19,50   31,70  
13:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Mar) 9,6   14,5  
13:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Mar) 1,9   -2,4  
13:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Mar) 19,70   21,80  
13:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP 36,2K   35,4K  
13:30   CAD Sprzedaż hutrowa (raz w miesiącu) (Jan) 0,6% 0,5% 0,3%  
14:00   PLN NBP Opis dyskusji Rady Polityki Pieniężnej        
15:00   MXN Popyt całkowity (raz w roku) (Q4) 2,70%   3,60%  
15:00   MXN Popyt całkowity (raz na kwartał) (Q4) 0,50%   1,10%  
15:00   MXN Wydatki osobiste (raz w roku) (Q4) 1,40%   2,20%  
15:00   MXN Wydatki osobiste (raz na kwartał) (Q4) -0,30%   0,50%  
15:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego -47B -48B -204B  
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Mar)   -7,2 -7,1 -7,4  
16:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 2,470%   2,420%  
16:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 2,420%   2,400%  
17:00   UAH PKB (raz w roku)   3,4% 3,4%  
18:00   USD Aukcja 10-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją 0,578%   0,919%  
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym (Manufacturing PMI)   52,0   52,9  
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)   49,8   51,0  
Piątek, 22 Marzec 2019
00:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 0,7% 0,8% 0,8%  
00:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 0,2% 0,3% 0,2%  
00:30   JPY Krajowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) 0,0%   0,3%  
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych -571,6B   254,2B
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe -1.588,9B   -1.157,5B
01:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Mar)   48,9 49,2 48,9  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Mar)   49,8 51,4 51,5  
09:15   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Mar)   48,7 50,7 50,4  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Mar)   48,7 50,6 50,2  
09:15   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Mar)   51,5 52,7 52,8  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Mar)   44,7 48,0 47,6  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Mar)   54,9 54,8 55,3  
09:30   EUR Przemówienie Angeloni z ECB           
10:00   EUR Rachunek bieżący (Jan) 36,8B 17,3B 16,2B  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Jan) 9,3B   33,0B  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Mar)   47,6 49,5 49,3  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Mar)   51,3 52,0 51,9  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Mar)   52,7 52,7 52,8  
Aprox.   EUR Spotkanie liderów UE           
11:15   EUR Przemówienie Merscha z ECB           
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD) 405,64B   402,04B  
13:00   GBP Kwartalny biuletyn BoE        
13:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku) 1,8% 1,8% 1,9%  
13:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 1,5%   1,5%  
13:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb) 0,7%   0,3%  
13:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan) 0,1% 0,2% -0,8%
13:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb) 0,7% 0,6% 0,1%  
13:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 1,5% 1,4% 1,4%  
13:30   CAD Mediana CPI (raz w roku) 1,8% 1,7% 1,8%  
13:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan) -0,3% 0,4% -0,3%
13:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku) 1,9% 1,8% 1,9%  
14:00   PLN Podaż pieniądza M3 (raz w miesiącu) (Feb) 9,8% 9,0% 8,8%  
14:30   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
14:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Mar)   52,5 53,5 53,0  
14:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Mar)   54,8 55,7 56,0  
15:00   USD Sprzedaż istniejących domów (raz w miesiącu) (Feb) 11,8% 2,2% -1,4%
15:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (Feb) 5,51M 5,10M 4,93M
15:00   USD Zamówienia fabryk (raz w miesiącu) (Feb)     0,1%
15:00   USD Zapasy hurtowników (raz w miesiącu) (Jan)   1,2% 0,2% 1,1%  
15:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Mar) 0,18% 0,22% 0,26%  
15:00   MXN Wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Mar) 0,26% 0,27% -0,10%  
18:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 824   833  
18:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes 1.016   1.026  
18:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED     34,31K  
18:00   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego 115,62B 114,00B 160,43B  
19:00   USD Bilans budżetu federalnego (Feb) -234,0B -228,0B 9,0B  
20:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP -13,8K   -36,7K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium -77,7K   -75,7K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź 16,4K   25,6K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę -100,7K   -102,3K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę 414,7K   362,3K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto 88,4K   78,8K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny -30,2K   -25,6K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P -48,0K   -66,9K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro 23,3K   27,1K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję -40,5K   -66,0K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę -43,0K   -43,6K  
20:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD -47,8K   -41,1K  
20:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN 122,9K   75,1K  
20:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF -27,2K   -23,3K  
20:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD -51,9K   -43,7K  
20:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL 1,3K   -4,5K  
20:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY -59,2K   -58,8K  
20:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD -1,1K   4,6K  
20:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR -77,7K      
Niedziela, 24 Marzec 2019
14:45   USD Przemawia prezydent Fed z Chicago, Evans           
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych