Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 11:21 (GMT +1:00)  
17/02/2020 - 23/02/2020
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 17 Luty 2020
Cały dzień   Dzień wolny Stany Zjednoczone - Urodziny Waszyngtona
Cały dzień   Dzień wolny Kanada - Dzień Rodziny
00:00   JPY Indeks Tankan wg Reuters (Feb) -5   -6  
00:50   JPY PKB (raz na kwartał) (Q4)   -1,6% -0,9% 0,1%
00:50   JPY PKB (raz w roku) (Q4)   -6,3% -3,7% 0,5%
00:50   JPY Wydatki inwestycyjne w PKB (raz na kwartał) (Q4) -3,7% -1,6% 0,5%
00:50   JPY Popyt zewnętrzny w PKB (raz na kwartał) (Q4) 0,5% 0,3% -0,3%
00:50   JPY Udział konsumpcji prywatnej w PKB (raz na kwartał) (Q4) -2,9% -2,0% 0,5%  
01:00   SGD PKB (raz w roku) (Q4) 1,0% 0,8% 0,8%  
01:00   SGD PKB (raz na kwartał) (Q4) 0,6% 0,1% 0,1%  
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) 0,8%   2,3%  
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w miesiącu) (Jan) 4,60% -4,50% 1,00%
01:30   SGD Wartość eksportu, bez ropy naftowej (raz w roku) (Jan) -3,30% -5,50% 2,40%  
01:30   SGD Bilans handlowy 1,580B   4,750B  
02:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (Jan) 6,3%   6,6%  
03:19   CNY Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (Jan) 4,00%   5,80%  
05:05   IDR Przyrost eksportu (raz w roku) (Jan) -3,71% 1,19% 1,28%  
05:17   IDR Przyrost importu (raz w roku) (Jan) -4,78% -5,66% -5,62%  
05:17   IDR Bilans handlowy (Jan) -0,87B -0,27B -0,03B  
05:30   JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (raz w miesiącu) (Dec) -0,4% 0,2% -0,3%  
05:30   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Dec) 1,2%   1,3%  
10:30   IDR Sprzedaż samochodów (raz w roku) -2,40%   -1,40%  
11:00   EUR Spotkanie Eurogrupy        
Aprox.   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
12:00   EUR Aktywa rezerwowe ogółem (Jan) 846,82B   813,57B
12:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Dec) -9,57B   -1,77B
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Dec) 13,80B   5,74B
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,582%   -0,586%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,596%   -0,609%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,587%   -0,592%  
Wtorek, 18 Luty 2020
01:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
03:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Jan) 49,80%   48,90%  
08:00   GBP Rejestracja samochodów (raz w roku) (Jan) -7,3%   3,4%  
08:00   GBP Rejestracja samochodów (raz w miesiącu) (Jan) 0,2%   -4,9%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów we Włoszech (raz w miesiącu) (Jan) 11,0%   -7,0%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów we Włoszech (raz w roku) (Jan) -5,9%   12,5%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan) -13,1%   -5,3%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w roku) (Jan) -7,3%   19,5%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów we Francji (raz w miesiącu) (Jan) -36,4%   22,3%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów we Francji (raz w roku) (Jan) -13,4%   27,7%  
09:30   HKD Stopa bezrobocia (Jan) 3,4%   3,3%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z wyłączeniem premii (Dec) 3,2% 3,3% 3,4%  
10:30   GBP Średnie wynagrodzenia, z uwzględnieniem premii (Dec) 2,9% 3,0% 3,2%  
10:30   GBP Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Jan) 5,5K 22,6K 2,6K
10:30   GBP Zmiana zatrudnienia 3m/3m (raz w miesiącu) (Dec) 180K 145K 208K  
10:30   GBP Wydajność pracy   0,3%   0,1%  
10:30   GBP Stopa bezrobocia (Dec) 3,8% 3,8% 3,8%  
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Feb) -15,7 -10,3 -9,5  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Feb) 8,7 21,5 26,7  
11:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras) -0,503%   -0,450%
11:00   EUR Indeks ZEW (Feb) 10,4 30,0 25,6  
11:45   EUR Aukcja 2-letnich obligacji rządu Niemiec (Schatz) -0,660%   -0,580%  
14:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Feb) 12,90 5,00 4,80  
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Dec) -0,7% 0,5% -1,0%
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Feb) 74 75 75  
16:20   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade -2,9%   -4,7%  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1,545%   1,550%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 1,510%   1,510%  
20:00   USD Przemówienie członka FOMC, Kashkari           
22:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Dec) 41,10B   -39,60B
22:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Dec) 78,20B   77,30B
22:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Dec) 85,6B 25,5B 27,1B
22:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Dec) 59,90B   0,80B
Środa, 19 Luty 2020
00:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) 0,1%   0,0%
00:50   JPY Bazowe zamówienia na maszyny (raz w miesiącu) (Dec) -12,5% -9,0% 18,0%  
00:50   JPY Zamówienia na maszyny (raz w roku) (Dec) -3,5% -1,3% 5,3%  
00:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Jan) -2,6% -6,9% -6,3%  
00:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Jan) -3,6% -1,3% -4,9%  
00:50   JPY Bilans handlowy (Jan) -1.312,6B -1.694,9B -154,6B  
01:30   AUD Indeksacja płac (raz w roku) (Q4) 2,2% 2,2% 2,2%  
01:30   AUD Wskaźnik kosztów zatrudnienia (raz na kwartał) (Q4) 0,5% 0,5% 0,5%  
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan) 0,1% 0,3% 0,2%  
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 3,7% 3,9% 3,8%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan) 0,3% 0,3% 0,3%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 4,5% 4,4% 4,0%  
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Jan) 7,1% 6,7% 6,2%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Jan) 1,1% 2,0% 2,6%  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Dec) 32,6B   32,4B
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Dec) 51,2B 42,4B 35,2B
10:30   GBP Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) z wyłączeniem żywności i paliw, m/m (raz w miesiącu) (Jan) -0,6% -0,6% 0,2%  
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 1,6% 1,5% 1,4%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Jan) 0,1% 0,1% -0,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Jan) 0,7% 0,8% 0,9%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 2,8% 2,6% 2,2%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan) -0,4% -0,6% 0,3%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 1,8% 1,6% 1,3%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan) -0,3% -0,4% 0,0%  
10:30   GBP Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Jan) 108,20   108,50  
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Jan) 0,9% -0,4% 0,9%
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Jan) 2,1% -0,1% 0,9%
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Jan) 0,3% 0,1% -0,2%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Jan) 1,1% 1,0% 0,9%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Jan) -0,4% -0,6% 0,3%  
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Jan) 2,7% 2,6% 2,2%  
11:00   EUR Produkcja budowlana (raz w miesiącu) (Dec) -3,10%   0,74%
11:45   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund) 0,070%   0,310%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 3,77%   3,72%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) -6,4%   1,1%  
13:00   USD Indeks zakupów 258,4   267,4  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 645,5   689,5  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 2.875,1   3.123,6  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (Jan) 1,551M 1,450M 1,420M  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Jan) 9,2% -0,1% -3,7%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Jan) 0,5% 0,1% 0,1%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik PPI (raz w roku) (Jan) 1,7% 1,3% 1,1%  
14:30   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
14:30   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Jan) 1,567M 1,425M 1,626M
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Jan) -3,6% -30,7% 17,7%
14:30   USD Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jan) 2,1% 1,6% 1,3%  
14:30   USD Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Jan) 0,5% 0,1% 0,2%  
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku) 1,8%   2,0%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 1,8% 1,8% 1,7%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan) 0,4%   -0,4%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 2,4% 2,3% 2,2%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan) 0,3% 0,2% 0,0%  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku) 2,2%   2,2%  
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku) 2,1%   2,0%
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 5,7%   4,8%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) -0,2%   -0,7%  
17:45   USD Przemówienie członka FOMC, Kashkari           
18:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej 1,878B   3,698B  
19:30   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
20:00   USD Protokół z posiedzenia FOMC        
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej 4,200M   6,000M  
22:30   USD Przemówienie członka Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, Barkina           
22:45   NZD Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz na kwartał) (Q4) 0,1% 0,4% 0,9%  
22:45   NZD Wskaźnik inflacji cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz na kwartał) (Q4) 0,4% 0,3% 1,0%  
Czwartek, 20 Luty 2020
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 1.420,5B   1.635,1B
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe -214,4B   283,7B
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Jan) 13,5K 10,0K 28,9K  
01:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Jan) 46,2K   -0,3K  
01:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Jan) 66,1% 66,0% 66,0%  
01:30   AUD Stopa bezrobocia (Jan) 5,3% 5,2% 5,1%  
02:30   CNY Podstawowa stopa procentowa kredytów PBoC 4,05%   4,15%  
08:00   CHF Bilans handlowy (Jan) 4,778B   1,975B
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan) 0,8% 0,2% 0,1%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Jan) 0,2% -0,4% -0,2%  
08:00   EUR Klimat konsumpcyjny GfK w Niemczech (Mar) 9,8 9,8 9,9  
08:24   IDR Oprocentowanie depozytów (Feb) 4,00% 4,25% 4,25%  
08:24   IDR Oprocentowanie kredytów (Feb) 5,50% 5,75% 5,75%  
08:30   IDR Decyzja w sprawie stóp procentowych 4,75%   5,00%  
08:45   EUR Indeks CPI we Francji (raz w roku) 1,5% 1,5% 1,5%  
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu) (Jan) -0,4% -0,4% 0,4%
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku) (Jan) 1,7% 1,6% 1,6%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu) (Jan) -0,5% -0,5% 0,5%
09:00   CNY Total Social Financing w Chinach (Jan) 5.070,0B 4.300,0B 2.103,0B  
09:01   CNY Zasób pieniądza M2 (raz w roku) (Jan) 8,4% 8,6% 8,7%  
09:01   CNY Nowe kredyty (Jan) 3.340,0B 3.000,0B 1.140,0B  
09:01   CNY Wzrost niespłaconego zadłużenia (raz w roku) (Jan) 12,1% 12,1% 12,3%  
09:30   HKD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 1,40% 2,90% 2,90%  
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii -2,09B   -1,86B  
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jan) 1,1% -0,1% 3,8%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jan) 0,8% 0,8% 1,0%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan) 1,2% 0,4% 0,7%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan) 1,6% 0,8% -0,8%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan) 0,8% 0,7% 0,9%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan) 0,9% 0,7% -0,5%
11:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) -0,59%   -0,53%  
11:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Francji (BTAN) -0,50%   -0,38%  
11:00   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion) 0,240%   0,347%  
11:30   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Feb) -18 -19 -22  
12:00   BRL Wskaźnik zaufania konsumentów wg FGV (Feb) 87,8   90,4  
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD) 473,00B   473,00B  
13:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) 4,21% 4,23% 4,34%  
13:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb) 0,22% 0,24% 0,71%  
13:30   EUR Protokół z posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej        
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.726K 1.720K 1.701K
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 210K 210K 206K
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 209,00K   212,25K
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Feb) 36,7 12,0 17,0  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Feb) 45,4   38,4  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Feb) 29,80   32,90  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Feb) 9,8   19,3  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Feb) 33,6   18,2  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Feb) 16,40   22,10  
14:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP 25,9K 71,8K 46,2K  
14:30   CAD Wskaźnik cen nowych nieruchomości (raz w miesiącu) (Jan) 0,0% 0,2% 0,2%  
14:30   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego (Jan) 174,99B 167,10B 147,50B
15:30   UAH Sprzedaż detaliczna na Ukrainie (raz w roku) 12,1%   12,5%  
15:30   UAH Sprzedaż detaliczna na Ukrainie (raz w miesiącu) -21,9%   18,7%  
16:00   USD Wiodący indeks USA (raz w miesiącu) (Jan) 0,8% 0,4% -0,3%  
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Feb)   -6,6 -8,2 -8,1  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego -151B -147B -115B  
17:00   USD Zapasy ropy naftowej 0,414M 2,494M 7,459M  
17:00   USD EIA Refinery Crude Runs (raz w tygodniu) 0,190M   0,048M  
17:00   USD Import ropy naftowej -1,025M   0,806M  
17:00   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing -0,133M   1,668M  
17:00   USD Produkcja paliw destylowanych 0,015M   -0,139M  
17:00   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -0,636M -1,459M -2,013M  
17:00   USD Produkcja benzyny 0,284M   -0,662M  
17:00   USD Zapasy oleju opałowego -1,024M   -0,046M  
17:00   USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (raz w tygodniu) 1,4% -0,7% 0,6%  
17:00   USD Zapasy benzyny -1,971M 0,435M -0,095M  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 1,575%   1,560%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 1,570%   1,565%  
19:00   USD Aukcja 30-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją 0,261%   0,501%  
19:20   USD Przemówienie członka Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, Barkina           
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym (Manufacturing PMI)   49,8 48,9 49,6  
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)   48,4 52,4 50,6  
Piątek, 21 Luty 2020
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Święto Mahashivarati
00:30   JPY Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu) (Jan) -0,1%   0,1%  
00:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 0,8% 0,8% 0,7%  
00:30   JPY Krajowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) 0,0%   0,1%  
00:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 0,7% 0,7% 0,8%  
01:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)   47,6   48,8  
01:30   JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)   46,7   51,0  
05:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu) 0,0%   0,9%  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Feb)   49,7 50,7 51,1  
09:15   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Feb)   51,9 51,0 51,1  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Feb)   52,6 51,3 51,0  
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Feb)   51,1 50,8 51,2  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Feb)   47,8 44,8 45,3  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Feb)   53,3 53,8 54,2  
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w roku) (Dec) 6,0%   -4,3%  
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec) 1,4%   -0,2%
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (Dec) -3,00%   0,00%  
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (Dec) -1,40%   0,20%
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan) 5,7% 6,6% 7,5%  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)   49,1 47,5 47,9  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Feb)   51,6 51,0 51,3  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Feb)   52,8 52,2 52,5  
10:30   GBP Composite PMI   53,3 52,8 53,3  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu   51,9 49,7 50,0  
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Jan) -10,54B -12,05B 3,46B
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Jan) -18,754B   16,768B
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług   53,3 53,4 53,9  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jan) 0,1% 0,2% 0,1%
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jan) 0,5% 0,6% 0,5%
11:00   EUR CPI we Włoszech, z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Jan) 0,5%   0,4%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jan) -1,8% -1,7% -1,8%
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Jan) 0,4% 0,5% 0,4%
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan) -1,7% -1,7% -1,7%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 1,1% 1,1% 1,1%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan) -1,0% -1,0% 0,3%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 1,4% 1,4% 1,4%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Jan) -1,0%   0,3%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Jan) 1,3%   1,2%  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Jan) 1,3% 1,3% 1,3%  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w miesiącu) (Jan) -1,3% -1,3% 0,3%  
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     473,00B  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)   0,4% 0,2%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec)   0,1% 0,9%  
15:35   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)     51,5 51,9  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Feb)       53,3  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Feb)     53,0 53,4  
16:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (Jan)   5,43M 5,54M  
16:00   USD Sprzedaż istniejących domów (raz w miesiącu) (Jan)   -1,8% 3,6%  
16:00   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
16:15   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard           
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     678  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     790  
19:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED     -307,31K  
19:30   GBP Przemówienie członka MPC, Tenreyro           
19:30   USD Przemawia członek FOMC, Clarida           
19:30   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
20:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     13,0K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     -75,1K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     -34,3K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     52,6K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     397,4K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     299,8K  
20:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions     21,3K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -246,7K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     46,1K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     67,8K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     -19,8K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     48,4K  
20:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     18,6K  
20:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     165,2K  
20:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     4,9K  
20:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -43,3K  
20:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -30,3K  
20:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -44,7K  
20:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -2,2K  
20:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     -75,1K  
Niedziela, 23 Luty 2020
22:45   NZD Sprzedaż detaliczna (raz na kwartał) (Q4)     1,6%  
22:45   NZD Kwartalna sprzedaż detaliczna (Q4)     4,5%  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych