Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 04:31 (GMT +2:00)  
21/09/2020 - 27/09/2020
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020
Cały dzień   Dzień wolny Japonia - Dzień Szacunku dla Starszych
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) 0,2%   -0,2%  
03:30   CNY Podstawowa stopa procentowa kredytów PBoC 3,85% 3,85% 3,85%  
05:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku) -11,9%   -5,0%
08:30   HUF Saldo obrotów bieżących (EUR) (raz na kwartał) (Q2) -0,847B -1,240B 0,317B
10:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii -0,31B   1,48B  
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug) 0,4% 2,4% 2,7%  
11:00   HKD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) -0,40%   -2,30%  
12:00   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
13:00   MXN Popyt całkowity (raz w roku) (Q2) -21,60% -21,10% -1,90%  
13:00   MXN Popyt całkowity (raz na kwartał) (Q2) -19,80%   -1,10%  
13:00   MXN Wydatki osobiste (raz na kwartał) (Q2) -19,40%   -1,40%  
13:00   MXN Wydatki osobiste (raz w roku) (Q2) -20,60%   -0,50%  
13:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
14:30   USD Indeks CFNAI (Aug) 0,79 1,95 2,54
14:30   CAD Wskaźnik cen nowych nieruchomości (raz w miesiącu) (Aug) 0,5% 0,3% 0,4%  
14:45   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,581%   -0,573%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,574%   -0,574%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) -0,583%   -0,576%  
15:30   UAH Sprzedaż detaliczna na Ukrainie (raz w miesiącu) 2,2%   12,1%  
15:30   UAH Sprzedaż detaliczna na Ukrainie (raz w roku) 8,7%   8,5%  
16:00   USD Przemówienie Prezesa Fed, Powella           
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 0,100%   0,110%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 0,105%   0,120%  
18:00   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard           
Wtorek, 22 Wrzesień 2020
Cały dzień   Dzień wolny Japonia - Jesienne zrównania dnia z nocą
00:00   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
00:00   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
02:30   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Debelle           
04:00   NZD Oświadczenie na temat stóp procentowych RBNZ        
07:30   IDR Sprzedaż motocykli (raz w roku) (Aug)     -44,50%  
08:00   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Aug)   29,30B 25,94B  
09:30   GBP Przemówienie Baileya, Prezesa BoE           
11:30   ZAR Indeks zaufania biznesu     82,8  
11:40   EUR Aukcja 2-letnich obligacji rządu Niemiec (Schatz)     -0,690%  
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Sep)   -40 -44  
13:00   BRL Protokół z posiedzenia Copom BCB        
14:00   PLN Podaż pieniądza M3 (raz w miesiącu) (Aug)   16,4% 16,8%  
14:00   HUF Decyzja w sprawie stóp procentowych (Sep)   0,60% 0,60%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu)     -1,6%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     -1,2%  
15:30   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego   110,20B 115,90B  
16:00   USD Sprzedaż domów na rynku wtórnym (raz w miesiącu) (Aug)   2,4% 24,7%  
16:00   USD Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Aug)   6,00M 5,86M  
16:00   USD Wskaźnik produkcyjny Richmond (Sep)     18  
16:00   USD Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. wysyłek (Sep)     22  
16:00   USD Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. usług (Sep)     2  
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Sep)     -14,6 -14,7  
16:30   USD Zeznanie Prezesa Fed, Powella           
19:00   USD Aukcja 2-letnich biletów skarbowych     0,155%  
Aprox.   USD Sprawozdanie Departamentu Skarbu        
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     -9,517M  
Środa, 23 Wrzesień 2020
01:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym (Manufacturing PMI)       53,6  
01:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)       49,0  
02:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)       47,2  
02:30   JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)       45,0  
04:00   NZD Decyzja w sprawie stóp procentowych   0,25% 0,25%  
06:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu)     6,1%  
07:00   SGD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   -0,5% -0,4%  
08:00   EUR Klimat konsumpcyjny GfK w Niemczech (Oct)   -1,0 -1,8  
09:00   EUR PKB Hiszpanii (raz na kwartał) (Q2)   -18,5% -18,5%  
09:00   EUR PKB Hiszpanii (raz w roku) (Q2)   -22,1% -22,1%  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Sep)     50,5 49,8  
09:15   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Sep)     51,9 51,6  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Sep)     51,5 51,5  
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Sep)     54,1 54,4  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Sep)     52,5 52,2  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Sep)     53,0 52,5  
10:00   CHF Oczekiwania ZEW (Sep)     45,6  
10:00   PLN Stopa bezrobocia (Aug)   6,1% 6,1%  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)     51,9 51,7  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Sep)     51,7 51,9  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Sep)     50,5 50,5  
10:30   GBP Composite PMI       59,1  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu       55,2  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług       58,8  
11:00   MXN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul)   -11,7% -16,6%  
11:00   MXN Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul)   5,7% 7,8%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     3,07%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     -2,5%  
13:00   USD Indeks zakupów     316,2  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     757,2  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     3.289,4  
13:00   BRL Wskaźnik zaufania konsumentów wg FGV (Sep)     80,2  
13:30   INR Podaż pieniądza M3     12,6%  
13:50   JPY BoJ - decyzja w sprawie polityki pieniężnej        
14:30   BRL Saldo obrotów bieżących (USD) (Aug)   2,45B 1,63B  
14:30   BRL Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (USD) (Aug)   1,35B 2,69B  
15:00   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
15:00   USD Indeks cen domów (raz w roku) (Jul)     5,7%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (raz w miesiącu) (Jul)     0,9%  
15:00   USD Wskaźnik cen nieruchomości (Jul)     289,9  
15:30   USD Raport Seevol Cushing Storage     2,242M  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)     53,1 53,1  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Sep)       54,6  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Sep)     54,7 55,0  
16:00   USD Zeznanie Prezesa Fed, Powella           
16:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep)   0,39% 0,23%  
16:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep)   2,59% 2,28%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej   -2,256M -4,389M  
16:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu)     0,709M  
16:30   USD Import ropy naftowej     -0,066M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     -0,074M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     0,005M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   1,000M 3,461M  
16:30   USD Produkcja benzyny     -0,111M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     0,495M  
16:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu)   0,4% 4,0%  
16:30   USD Zapasy benzyny   -0,614M -0,381M  
19:00   USD Aukcja 5-letnich biletów skarbowych     0,298%  
19:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     -0,568B  
20:00   USD Przemówienie członka FOMC, Quarlesa           
Czwartek, 24 Wrzesień 2020
Cały dzień   Dzień wolny Republika Południowej Afryki - Dzień Dziedzictwa Kulturowego
00:45   NZD Wartość eksportu (Aug)     4,91B  
00:45   NZD Wartość importu (Aug)     4,63B  
00:45   NZD Bilans handlowy (raz w miesiącu) (Aug)     282M  
00:45   NZD Bilans handlowy (raz w roku) (Aug)     -120M  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     300,1B  
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     -896,0B  
01:50   JPY Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
07:00   JPY BoJ - inflacja bazowa (raz w roku)     0,0%  
07:00   JPY Wskaźnik równoczesny (raz w miesiącu)     1,8%  
07:00   JPY Wskaźnik wiodący     86,9  
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu)     1,6%  
07:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w roku)     -8,4%  
08:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Sep)   95 93  
09:30   CHF Decyzja w sprawie stóp procentowych     -0,75%  
09:30   CHF SBN: ocena polityki monetarnej           
10:00   EUR Oczekiwania biznesowe w Niemczech (Sep)   98,0 97,5  
10:00   EUR Bieżąca analiza sytuacji w Niemczech (Sep)   89,5 87,9  
10:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech (Sep)   93,8 92,6  
10:00   EUR Biuletyn ekonomiczny EBC        
10:30   HKD Bilans handlowy     -29,8B  
11:00   EUR Bilans handlowy Włoch, poza UE (Jul)     4,44B  
11:00   HKD Wartość eksportu (raz w miesiącu) (Aug)     -3,0%  
11:00   HKD Wartość importu (raz w miesiącu) (Aug)     -3,4%  
11:30   EUR Operacje LTRO EBC     1.308,4B  
12:00   GBP Sondaż handlu dystrybucyjnego CBI (Sep)   -10 -6  
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Aug)   -35 -46  
13:00   PLN NBP Opis dyskusji Rady Polityki Pieniężnej        
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   12.339K 12.628K
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych     12.628K  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   843K 860K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     912,00K
15:30   UAH Stopa bezrobocia na Ukrainie     8,6  
16:00   GBP Przemówienie Baileya, Prezesa BoE           
16:00   USD Zeznanie Prezesa Fed, Powella           
16:00   USD Sprzedaż nowych nieruchomości (Aug)   890K 901K  
16:00   USD Sprzedaż nowych domów (raz w miesiącu) (Aug)   -1,0% 13,9%  
16:00   USD Przemawia sekretarz skarbu - Mnuchin           
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego     89B  
17:00   USD Wskaźnik zbiorczy wg Fed z Kansas City (Sep)     14  
17:00   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Kansas City (Sep)     23  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     0,080%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     0,095%  
19:00   USD Aukcja 7-letnich biletów skarbowych     0,519%  
20:00   MXN Decyzja w sprawie stóp procentowych (Sep)   4,25% 4,50%  
Piątek, 25 Wrzesień 2020
01:01   GBP Wskaźnik zaufania konsumentów GfK (Sep)   -27 -27  
01:50   JPY Indeks cen usług korporacyjnych (CSPI) (raz w roku)     1,2%  
08:00   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Aug)   35,05B 25,94B  
08:00   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Aug)     16,491B  
08:45   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Francji (Sep)     94  
09:00   EUR Wskaźnik PPI w Hiszpanii (raz w roku)     -4,8%  
10:00   EUR Wskaźnik zaufania do biznesu we Włoszech (Sep)   87,5 86,1  
10:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Włoszech (Sep)   100,8 100,8  
10:00   EUR Podaż pieniądza M3 (raz w roku) (Aug)   10,2% 10,2%  
10:00   EUR Kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowych (Aug)     7,0%  
10:00   EUR Pożyczki prywatne (raz w roku)     3,0%  
10:30   HKD Podaż pieniądza M3 (Aug)     5,7%  
11:45   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Włoch (BOT)     -0,330%  
12:00   GBP Sondaż handlu dystrybucyjnego CBI (Sep)     -6  
12:00   EUR Całkowita liczba bezrobotnych we Francji     3.792,5K  
13:00   GBP Kwartalny biuletyn BoE        
13:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Sep)   0,19% 0,18%  
13:00   MXN Wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Sep)   0,12% 0,24%  
13:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w roku) (Jul)   -10,00% -13,20%  
13:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w miesiącu) (Jul)   5,20% 8,90%  
13:00   MXN Stopa bezrobocia, n.s.a. (Apr)   3,90% 2,90%  
13:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     5,5%  
13:30   INR Przyrost wartości depozytów     10,9%  
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     541,66B  
14:00   INR Podaż pieniądza M3     12,6%  
14:30   USD Bazowe zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Aug)   1,2% 2,6%  
14:30   USD Zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Aug)   1,5% 11,4%  
14:30   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu) (Aug)     10,1%  
14:30   USD Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń (raz w miesiącu) (Aug)   0,5% 1,9%  
17:00   CAD Bilans budżetu (Jul)     -33,58B  
17:00   CAD Bilans budżetu (raz w roku) (Jul)     -120,35B  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     179  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     255  
21:10   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     12,1K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     16,2K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     22,9K  
Sobota, 26 Wrzesień 2020
13:00   MXN Bilans handlowy (Aug)     5,799B  
13:00   MXN Bilans handlowy (USD) (Aug)     6,752B  
Niedziela, 27 Wrzesień 2020
03:30   CNY Zysk przemysłowy w Chinach (raz w roku) (Aug)     19,60%  
03:30   CNY Zysk przemysłowy w Chinach, YTD (Aug)     -8,1%  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych