Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 05:32 (GMT +2:00)  
29/07/2021 - 29/07/2021
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Czwartek, 29 Lipiec 2021
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych -1.087,4B   -1.218,0B
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe -58,5B   -17,5B
03:00   NZD Indeks zaufania biznesu wg ANZ (Jul) -3,8   -0,6  
03:00   NZD Aktywność własna NBNZ (Jul) 26,3%   31,6%  
03:30   AUD Wskaźnik cen eksportu (raz na kwartał) (Q2) 13,2%   11,2%  
03:30   AUD Wskaźnik cen importu (raz na kwartał) (Q2) 1,9%   0,2%  
04:30   SGD Stopa bezrobocia       2,9%  
08:00   ZAR Podaż pieniądza M3 (raz w roku) (Jun)   1,70% 1,82%  
08:00   ZAR Kredyty w sektorze prywatnym (Jun)   0,40% -0,42%  
08:45   EUR Wskaźnik PPI we Francji (raz w miesiącu) (Jun)     0,5%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku) (Jul)     2,6% 2,6%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Jul)     0,4% 0,4%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu) (Jul)       0,5%  
09:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (Jul)     2,9% 2,5%  
09:00   EUR Stopa bezrobocia w Hiszpanii (Q2)   15,10% 15,98%  
09:55   EUR Zmiana bezrobocia w Niemczech (Jul)   -28K -38K  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Jul)   5,8% 5,9%  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Jul)     2,691M  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech, n.s.a. (Jul)     2,614M  
10:30   GBP Kredyty konsumenckie BoE (Jun)   0,600B 0,280B  
10:30   GBP Podaż pieniądza M4 (raz w miesiącu) (Jun)     0,4%  
10:30   GBP Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Jun)   86,10K 87,55K  
10:30   GBP Kredyty hipoteczne (Jun)   7,90B 6,58B  
10:30   GBP Prywatne zadłużenie netto     6,9B  
11:00   EUR Wskaźnik PPI we Włoszech (raz w roku) (Jun)     8,0%  
11:00   EUR Wskaźnik PPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Jun)     1,0%  
11:00   EUR Badanie firm i konsumentów (Jul)   118,5 117,9  
11:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych (Jul)     1,71  
11:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Jul)   -4,4 -4,4  
11:00   EUR Oczekiwania inflacyjne konsumentów (Jul)     27,1  
11:00   EUR Oczekiwania odnośnie ceny sprzedaży (Jul)     36,0  
11:00   EUR Indeks nastrojów w usługach (Jul)   19,9 17,9  
11:00   EUR Indeks nastrojów w przemyśle (Jul)   13,0 12,7  
11:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jun)   7,3% 7,4%  
11:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Jun)   0,4% 0,4%  
11:45   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     0,81%  
11:45   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     0,12%  
12:30   EUR Indeks zaufania biznesu w Hiszpanii     -1,1  
13:00   BRL Wskaźnik inflacji IGP-M (raz w miesiącu) (Jul)   0,90% 0,60%  
13:30   EUR Protokół z posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej        
14:00   INR Podaż pieniądza M3     10,1%  
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Jul)     3,3% 2,3%  
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul)     0,5% 0,4%  
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul)     0,5% 0,4%  
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Jul)     2,9% 2,1%  
14:00   BRL Posiedzenie Krajowej Rady Pieniężnej BCB        
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   3.196K 3.236K  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (Q2)   5,90% 2,50%  
14:30   USD PKB (raz na kwartał) (Q2)     8,5% 6,4%  
14:30   USD Deflator PKB (raz na kwartał) (Q2)     5,4% 4,3%  
14:30   USD Sprzedaż w PKB (Q2)     9,2%  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   380K 419K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     385,25K  
14:30   USD Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (Q2)     3,7%  
14:30   USD Realne wydatki konsumpcyjne (Q2)     11,4%  
16:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów (raz w miesiącu) (Jun)   0,3% 8,0%  
16:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów na rynku wtórnym (Jun)     114,7  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   43B 49B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     0,045%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     0,045%  
19:00   USD Aukcja 7-letnich biletów skarbowych     1,264%  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych