Κατεβάστε την εφαρμογήΚατεβάστε την εφαρμογή
  Ώρα : 10:38 (GMT +3:00)  
10/08/2020 - 16/08/2020
 
Ώρα Νομ. Σημ. Γεγονός Τρέχον Πρόβλεψη Προηγούμενο
Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020
Ολοήμερο   Διακοπές Σιγκαπούρη - Εθνική Ημέρα
Ολοήμερο   Διακοπές Ιαπωνία - Ημέρα του Όρους
Ολοήμερο   Διακοπές Νότιος Αφρική - Ημέρα Γυναικών
04:00   NZD Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη (Jul)   -42,4   -31,8  
04:00   NZD Δραστηριότητα NBNZ (Jul)   -17,0%   -8,9%  
04:30   CNY Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Κίνας (μηνιαία) (Jul) 0,6% 0,4% -0,1%  
04:30   CNY Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Κίνας (ετήσια) (Jul) 2,7% 2,6% 2,5%  
04:30   CNY Δείκτης Τιμών Παραγωγού Κίνας (ετήσια) (Jul) -2,4% -2,5% -3,0%  
08:45   CHF Μη σταθμισμένος Δείκτης Ανεργίας (Jul) 3,2% 3,4% 3,2%  
08:45   CHF Σταθμισμένος Δείκτης Ανεργίας (Jul) 3,3% 3,6% 3,3%  
11:30   EUR Εμπιστοσύνη Επενδυτή Sentix (Aug) -13,4 -15,1 -18,2  
14:25   BRL Έκθεση αγοράς Focus της BCB        
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 12-μηνιαίου BTF -0,565%   -0,560%  
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 3-μηνιαίου BTF -0,576%   -0,574%  
16:00   EUR Δημοπρασία Γαλλικού 6-μηνιαίου BTF -0,631%   -0,590%  
17:00   USD Δείκτης Τάσεων Απασχόλησης CB (Jul) 50,89   49,46
17:00   USD JOLTs Θέσεις Εργασίας (Jun) 5,889M   5,371M
18:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 3 Μηνών 0,105%   0,100%  
18:30   USD Δημοπρασία 6-μηνιαίων Ομολόγων 0,120%   0,105%  
23:00   USD Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Evans Του Chicago Ομιλεί           
Τρίτη 11 Αυγούστου 2020
01:45   NZD Πωλήσεις Ηλεκτρονικών Καρτών Λιανικής (μηνιαία) (Jul) 1,1%   15,6%
01:45   NZD Πωλήσεις Ηλεκτρονικών Καρτών Λιανικής (ετήσια) (Jul) 11,4%   8,0%  
02:01   GBP Παρακολούθηση Λιανικών Πωλήσεων BRC (ετήσια) (Jul) 4,3%   10,9%  
02:50   JPY Εποχικά Σταθμισμένος Τρέχων Λογαριασμός 1,05T   0,82T  
02:50   JPY Τραπεζικός Δανεισμός (ετήσια) (Jul) 6,3%   6,2%  
02:50   JPY Τρέχων Λογαριασμός (χωρίς εποχική προσαρμογή (n.s.a.)) (Jun) 0,168T 0,110T 1,177T  
03:00   SGD ΑΕΠ Σιγκαπούρης (τριμηνιαία) (Q3) -42,9% -42,9% -3,1%
03:00   SGD ΑΕΠ Σιγκαπούρης (ετήσια) (Q3) -13,2% -13,2% -12,6%
04:30   AUD Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη Nab (Jul) -14   0
04:30   AUD Έρευνα Επιχειρήσεων NAB (Jul) 0   -8
06:03   IDR Πωλήσεις Λιανικής Ινδονησίας (ετήσια) (Jun) -17,1%   -20,6%  
08:00   JPY Δείκτης Τρέχουσας Παρακολούθησης Οικονομίας (Jul) 41,1   38,8  
09:00   GBP Μέσα Κέρδη εκτός Μπόνους (May) -0,2% 0,5% 1,7%  
09:00   GBP Δείκτης Μέσων Απολαβών +Επιμίσθιο (Μπόνους) (Jun) -1,2% -1,1% -0,3%  
09:00   GBP Αλλαγή Μέτρησης Διεκδικητή (Jul) 94,4K 10,0K -28,1K
09:00   GBP Μεταβολή Απασχόλησης 3Μ/3Μ (μηνιαία) (May) -220K -234K 6K
09:00   GBP Ποσοστό Ανεργίας (Jun) 3,9% 4,2% 3,9%  
11:31   CNY Μ2 Αποθήκευση Χρήματος Κίνας (ετήσια) (Jul) 10,7% 11,1% 11,1%  
11:31   CNY Νέα Δάνεια Κίνας (Jul) 992,7B 1.200,0B 1.810,0B  
11:31   CNY Αύξηση Εκκρεμών Δανείων Κίνας (ετήσια) (Jul) 13,0% 13,2% 13,2%  
11:48   CNY Κοινωνικές Δαπάνες Κίνας (Jul) 1.690,0B 1.850,0B 3.434,2B  
12:00   EUR Τρέχουσες Συνθήκες Γερμανικού ZEW (Aug) -81,3 -68,8 -80,9  
12:00   EUR Οικονομική Αντίληψη Γερμανικού ZEW (Aug) 71,5 58,0 59,3  
12:00   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 12-μηνιαίου Letras -0,455%   -0,463%  
12:00   EUR Δημοπρασία Ισπανικού 6-μηνιαίου Letras -0,480%   -0,506%  
12:45   GBP Δημοπρασία 5-ετούς Ομολόγου Δημοσίου -0,049%   -0,033%  
13:00   USD Αισιοδοξία Μικρών Επιχείρησεων NFIB (Jul) 98,8   100,6  
14:00   MXN Βιομηχανική Παραγωγή Μεξικού (μηνιαία) (Jun) 17,9% 17,0% -1,8%  
14:00   MXN Βιομηχανική Παραγωγή Μεξικού (ετήσια) (Jun) -16,7% -17,8% -30,7%  
14:00   BRL Πρακτικά συνεδρίασης Copom της BCB        
14:00   ZAR Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Jun) 16,8%   -44,4%
15:00   USD EIA Short-Term Energy Outlook        
15:00   INR Συνολική Βιομηχανική Παραγωγή (Jun) -35,90%   -0,70%  
15:00   INR Βιομηχανική Παραγωγή Ινδίας (ετήσια) (Jun) -16,6% -20,0% -18,3%  
15:00   INR Κατασκευαστική Παραγωγή Ινδίας (μηνιαία) (Jun) -17,1%   -22,4%  
15:15   CAD Αρχή Ανοικοδόμησης (Jul) 245,6K 210,0K 212,1K
15:30   USD Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Jul) 0,3% 0,4% 0,1%  
15:30   USD Βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Jul) 0,5% 0,1% -0,3%  
15:30   USD Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Jul) 0,6% 0,3% -0,2%  
15:30   USD Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ετήσια) (Jul) -0,4% -0,7% -0,8%  
15:55   USD Redbook (ετήσια) -3,4%   -7,1%  
15:55   USD Redbook (μηνιαία) 2,5%   1,1%  
19:00   USD Ομιλία του μέλους της FOMC, Mary Daly           
20:00   USD Δημοπρασία 3-ετών Ομολόγων 0,179%   0,190%  
20:00   USD Δημοπρασία Ομολόγων 52-εβδομάδων 0,140%   0,155%  
23:30   USD Εβδομαδιαίο Απόθεμα Αργού πετρελαίου API -4,400M -3,200M -8,587M  
Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020
01:45   NZD Εξωτερική Μετανάστευση & Επισκέπτες (Jun) -98,40%   -99,00%  
01:45   NZD Μόνιμη / Μακροπρόθεσμη Μετανάστευση (Jun) 760   640
01:45   NZD Αφίξεις Επισκεπτών (μηνιαία) 65,6% -98,4% 82,8%
02:50   JPY Μ2 Αποθήκευση Χρήματος (ετήσια) 7,9%   7,3%
02:50   JPY Προσφορά Χρήματος Μ3 (Jul) 1.894,8T   1.884,6T
03:30   AUD Αντίληψη Καταναλωτή Westpac (Aug) -9,5%   -6,1%  
04:30   AUD Δείκτης Μισθών (ετήσια) (Q2) 1,8% 1,9% 2,1%  
04:30   AUD Δείκτης Τιμών Ημερομισθίου (τριμηνιαία) (Q2) 0,2% 0,3% 0,5%  
05:00   NZD Απόφαση Επιτοκίου 0,25% 0,25% 0,25%  
05:00   NZD Δήλωση Νομισματικής Πολιτικής RBNZ        
05:00   NZD Δήλωση Επιτοκίου RBNZ        
06:00   NZD Συνέντευξη Τύπου RBNZ           
09:00   GBP Επιχειρηματικές Επενδύσεις (ετήσια) (Q2)   -31,3% -8,8% 0,8%  
09:00   GBP Επιχειρηματική Επένδυση (τριμηνιαία) (Q2)   -31,4% -2,5% -0,3%  
09:00   GBP Η.Β. Κατασκευαστική Παραγωγή (ετήσια) (Jun) -24,8% -29,5% -40,0%  
09:00   GBP Κατασκευαστική Παραγωγή (μηνιαία) (Jun) 23,5% 15,5% 7,6%  
09:00   GBP ΑΕΠ (ετήσια) (Q2)   -21,7% -22,4% -1,7%  
09:00   GBP ΑΕΠ (μηνιαία) 8,7% 8,0% 1,8%  
09:00   GBP ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q2)   -20,4% -20,5% -2,2%  
09:00   GBP Δείκτης Υπηρεσιών -19,9% -20,5% -18,9%  
09:00   GBP Βιομηχανική Παραγωγή (ετήσια) (Jun) -12,5% -12,8% -20,0%  
09:00   GBP Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Jun) 9,3% 9,2% 6,2%  
09:00   GBP Παραγωγικότητα Εργασίας   -3,0%   -0,6%  
09:00   GBP Κατασκευαστική Παραγωγή (ετήσια) (Jun) -14,6% -15,0% -23,1%
09:00   GBP Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Jun) 11,0% 10,0% 8,3%
09:00   GBP Μεταβολή ΑΕΠ τρίμηνης περιόδου -20,4% -21,2% -18,7%
09:00   GBP Εμπορικό Ισοζύγιο (Jun) -5,12B -4,75B -1,77B
09:00   GBP Εμπορικό Ισοζύγιο Εκτός ΕΕ (Jun) 0,30B   2,16B
09:00   JPY Εργαλεία Παραγγελιών Μηχανών (ετήσια) -31,1%   -32,0%  
11:00   EUR Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jul) -0,4% -0,3% -0,3%  
11:00   EUR Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jul) -0,2% -0,1% -0,1%  
11:00   EUR ΔΤΚ Ιταλίας εκτός Καπνού (μηνιαία) (Jul) -0,4%   -0,3%  
11:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (ετήσια) (Jul) 0,8% 0,9% 0,9%  
11:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ιταλίας (μηνιαία) (Jul) -0,7% -0,6% -0,6%  
12:00   EUR Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Jun) 9,1% 10,0% 12,3%
12:00   EUR Βιομηχανική Παραγωγή (ετήσια) (Jun) -12,3% -11,5% -20,4%
12:30   ZAR Επιχειρηματική Εμπιστοσύνη (Jul) 82,8   77,8  
12:40   EUR Δημοπρασία Γερμανικού δεκαετούς Ομολόγου -0,460%   -0,460%  
12:45   EUR Δημοπρασία Ιταλικού 12-μηνιαίου BOT -0,192%   -0,124%  
13:00   EUR ΔΤΚ Πορτογαλίας (μηνιαία) (Jul) -1,3% -1,3% 0,9%  
13:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Πορτογαλίας (ετήσια) (Jul) 0,1% 0,2% 0,1%  
14:00   USD Τιμές Τριακονταετών Υποθηκών Ένωσης Τραπεζιτών Υποθηκών 3,06%   3,14%  
14:00   USD Εφαρμογές Υποθηκών MBA (εβδομαδιαία) 6,8%   -5,1%  
14:00   USD Δείκτης Αγορών MBA 306,6   300,7  
14:00   USD Δείκτης Αγοράς Υποθήκης 852,8   798,8  
14:00   USD Δείκτης Αναχρηματοδότησης Υποθήκης 4.025,0   3.688,1  
14:00   USD Μηνιαία Έκθεση ΟΠΕΚ        
14:00   ZAR Πωλήσεις Λιανικής Νότιας Αφρικής (ετήσια) (Jun) -7,5% -3,6% -11,9%
14:30   INR Προσφορά Χρήματος Μ3 Ινδίας 12,7%   12,4%  
15:00   BRL Τιμής Λιανικής Βραζιλίας (μηνιαία) (Jun) 8,0% 5,4% 14,4%
15:00   BRL Λιανικές Πωλήσεις Βραζιλίας (ετήσια) (Jun) 0,5% -3,5% -6,4%
15:30   USD Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jul) 0,6% 0,2% 0,2%  
15:30   USD Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jul) 1,6% 1,1% 1,2%  
15:30   USD Βασικός Δείκτης CPI (Jul) 267,72   266,07  
15:30   USD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jul) 0,6% 0,3% 0,6%  
15:30   USD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jul) 1,0% 0,8% 0,6%  
15:30   USD Δείκτης CPI, n.s.a. (Jul) 259,10 258,51 257,80  
15:30   USD Δείκτης ΔΤΚ, s.a. (Jul) 258,72   257,21  
15:30   USD ΔΤΚ, nsa (μηνιαία) (Jul) 0,51%   0,55%  
15:30   USD Πραγματικά Κέρδη (μηνιαία) (Jul) -0,6%   -2,1%
16:00   GBP Υπολογισμός ΑΕΠ NIESR -7,9% -19,7% -20,4%
16:30   USD Έκθεση Seevol για το χώρο αποθήκευσης στο Cushing 1,731M   0,607M  
17:00   USD Ομιλία του Μέλους Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς, Rosengren           
17:30   USD Απογραφή Αργού Πετρελαίου -4,512M -2,875M -7,373M  
17:30   USD ΕΙΑ - Κατανάλωση αργού πετρελαίου από διυλιστήρια (Crude Runs) (εβδομαδιαία) 0,021M   0,042M  
17:30   USD Εισαγωγές Αργού Πετρελαίου -0,713M   1,256M  
17:30   USD Αποθέματα Αργού Πετρελαίου στο Cushing της Οκλαχόμα 1,336M 1,731M 0,532M  
17:30   USD Παραγωγή Αποσταγμάτων Πετρελαίου -0,120M   0,126M  
17:30   USD Εβδομαδιαίες Μετοχές Αποσταγμάτων EIA -2,322M 0,357M 1,592M  
17:30   USD Παραγωγή Βενζίνης 0,300M   0,142M  
17:30   USD Αποθέματα Πετρελαίου Θέρμανσης -0,230M   0,044M  
17:30   USD EIA - Εβδομαδιαίο ποσοστό χρησιμοποίησης διυλιστηρίων (εβδομαδιαία) 1,4% -0,1% 0,1%  
17:30   USD Αποθέματα Βενζίνης -0,722M -0,674M 0,419M  
18:00   USD Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Κλήβελαντ (μηνιαία) (Jul) 0,3%   0,1%  
18:00   USD Ομιλία μέλους FOMC Kaplan           
19:00   USD Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 48,30   49,62  
19:00   USD Έκθεση WASDE        
19:00   BRL Βραζιλία - Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 40,10   39,31  
20:01   USD Δημοπρασία Ομολόγων 10 Ετών 0,660%   0,653%  
20:30   BRL Ροή Συναλλάγματος Βραζιλίας 2,566B   -3,282B  
21:00   USD Μηνιαία Δήλωση Προϋπολογισμού (Jul) 63,0B -193,0B -864,0B  
22:00   USD Ομιλία του μέλους της FOMC, Mary Daly           
Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020
01:45   NZD FPI (μηνιαία) (Jul) 1,2%   0,5%  
02:01   GBP Ισοζύγιο Τιμών Ακινήτων RICS (Jul) 12% -5% -13%
02:50   JPY Δείκτης Τιμών Εταιρικών Εμπορευμάτων (ετήσια) (Jul) -0,9% -1,1% -1,6%  
02:50   JPY CGPI (μηνιαία) (Jul) 0,6% 0,3% 0,6%  
04:00   AUD Προσδοκίες Πληθωρισμού MI 3,3%   3,2%  
04:30   AUD Αλλαγή Εργασίας (Jul) 114,7K 40,0K 210,8K  
04:30   AUD Μεταβολή Πλήρους Απασχόλησης (Jul) 43,5K   -38,1K  
04:30   AUD Ρυθμός Συμμετοχής (Jul) 64,7% 64,4% 64,0%  
04:30   AUD Ποσοστό Ανεργίας (Jul) 7,5% 7,8% 7,4%  
08:30   EUR Ποσοστό Ανεργίας Γαλλίας (Q2) 7,1% 8,3% 7,8%  
09:00   EUR Γερμανικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) (Jul) -0,1% -0,1% 0,9%  
09:00   EUR Γερμανικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jul) -0,5% -0,5% 0,6%  
09:00   EUR ΕνΔΤΚ Γερμανίας (μηνιαία) (Jul) -0,5% -0,5% 0,7%  
09:00   EUR ΕνΔΤΚ Γερμανίας (ετήσια) (Jul) 0,0% 0,0% 0,8%  
09:00   EUR Γερμανικό WPI (ετήσια) (Jul) -2,6%   -3,3%  
09:00   EUR Γερμανικό WPI (μηνιαία) (Jul) 0,5%   0,6%  
10:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ισπανίας (μηνιαία) (Jul) -0,9% -0,9% 0,5%  
10:00   EUR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ισπανίας (ετήσια) (Jul) -0,6% -0,6% -0,3%  
10:00   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ισπανίας (μηνιαία) (Jul) -1,6% -0,7% 0,4%  
10:00   EUR Γρήγορος Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Ισπανίας (ετήσια) (Jul) -0,7% -0,7% -0,3%  
11:00   USD Μηνιαία Έκθεση ΔΟΕ        
11:32   CNY Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (FDI) στη Κίνα (Jul) 0,50%   -1,30%  
12:30   ZAR Παραγωγή Χρυσού (ετήσια) (Jun) -17,0%   -21,8%
12:30   ZAR Παραγωγή Ορυχείων (Jun) -28,2%   -27,6%
12:45   EUR Δημοπρασία Ιταλικού 3-ετούς BTP 0,08%   0,30%  
12:45   EUR Δημοπρασία Ιταλικού 30-ετούς BTP 1,910%   2,490%  
12:45   EUR Δημοπρασία Ιταλικού 7-ετούς BTP 0,72%   0,95%  
13:00   GBP Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 45,3   43,7  
13:00   EUR Ιταλία - Τhomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 37,82   36,74  
13:00   EUR Γερμανία - Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 50,29   49,23  
13:00   EUR Γαλλία - Τhomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 41,59   40,62  
15:00   INR Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ινδίας (ετήσια) (Jul) 6,93% 6,15% 6,23%
15:00   BRL Ανάπτυξη Κλάδου Υπηρεσιών Βραζιλίας (μηνιαία) (Jun) 5,0% 4,4% -0,9%  
15:00   BRL Ανάπτυξη Κλάδου Υπηρεσιών Βραζιλίας (ετήσια) (Jun) -12,1% -14,2% -19,5%  
15:30   USD Συνεχιζόμενες Αιτήσεις Ανεργίας 15.486K 15.898K 16.090K
15:30   USD Τιμή Εξαγωγής (μηνιαία) (Jul) 0,8% 0,4% 1,2%
15:30   USD Δείκτης Τιμών Εξαγωγών (ετήσια) -4,4%   -4,4%  
15:30   USD Δείκτης Τιμών Εισαγωγών (μηνιαία) (Jul) 0,7% 0,6% 1,4%  
15:30   USD Δείκτης Τιμών Εισαγωγών (ετήσια) -3,3%   -3,8%  
15:30   USD Αρχικές Απαιτήσεις Άνευ Εργασίας 963K 1.120K 1.191K
15:30   USD Επιδόματα ανεργίας Μέσος 4 Εβδομάδων 1.252,75K   1.339,00K
17:30   USD Αποθήκευση Φυσικού Αερίου 58B 57B 33B  
18:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 4 Εβδομάδων 0,085%   0,080%  
18:30   USD Δημοπρασία Γραμματίων 8 εβδομάδων 0,100%   0,100%  
20:01   USD Δημοπρασία Ομολόγων 30 Ετών 1,406%   1,330%  
21:00   MXN Απόφαση Επιτοκίου Μεξικού (Aug) 4,50% 4,50% 5,00%  
22:00   USD Ομιλία μέλους FOMC Brainard           
Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020
01:30   NZD Επιχειρηματικός Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Νέας Ζηλανδίας (Jul) 58,8   56,3  
02:30   AUD Ο Πρόεδρος Lowe Aπό RBA Ομιλεί           
02:50   JPY Αγορά Ξένων Ομολόγων 1.434,9B   1.146,4B  
02:50   JPY Ξένες Επενδύσεις σε Μετοχές JP 233,8B   -578,6B  
04:30   CNY Τιμές Κατοικίας Κίνας (ετήσια) (Jul) 4,8%   4,9%  
05:00   JPY Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 32,23   33,82  
05:00   CNY Κίνα Thomson Reuters IPSOS PCSI (Aug) 75,34   72,52  
05:00   CNY Επένδυση Παγίων Κεφαλαίων Κίνας (ετήσια) (Jul) -1,6% -1,6% -3,1%  
05:00   CNY Βιομηχανική Παραγωγή Κίνας (ετήσια) (Jul) 4,8% 5,1% 4,8%  
05:00   CNY Βιομηχανική Παραγωγή Κίνας YTD (ετήσια) (Jul) -0,4%   -1,3%  
05:00   CNY Λιανικές Πωλήσεις Κίνας (ετήσια) (Jul) -1,1% 0,1% -1,8%  
05:00   CNY Λιανικές Πωλήσεις Κίνας YTD (ετήσια) (Jul) -10,44%   -11,76%  
05:00   CNY Κινεζικό Ποσοστό Ανεργίας 5,7%   5,7%  
05:00   CNY Συνέντευξη Τύπου NBS           
07:30   JPY Δείκτης Δραστηριότητας Τριτογενούς Παραγωγής (μηνιαία) 7,9%   -2,9%
09:30   CHF Δείκτης Τιμών Παραγωγού Ελβετίας (ετήσια) (Jul) -3,3%   -3,5%  
09:30   CHF Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) (Jul) 0,1%   0,5%  
09:30   INR Τιμή Τροφίμων WPI Ινδίας (ετήσια) (Jul) 4,08%   2,04%  
09:30   INR Τιμή Καυσίμων WPI Ινδίας (ετήσια) (Jul) -9,84%   -13,60%  
09:30   INR WPI Ινδίας (ετήσια) (Jul) -0,58% -1,00% -1,81%  
09:30   INR Πληθωρισμός Κατασκευών WPI Ινδίας (ετήσια) (Jul) 0,51%   0,08%  
09:45   EUR Γαλλικός ΔΤΚ (ετήσια) 0,8% 0,8% 0,2%
09:45   EUR Γαλλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Jul) 0,4% 0,4% 0,1%  
09:45   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Γαλλίας (μηνιαία) (Jul) 0,4% 0,4% 0,4%  
09:45   EUR Εναρμονισμένος Δείκτης Καταναλωτικών Τιμών Γαλλίας (ετήσια) (Jul) 0,9% 0,9% 0,9%  
11:30   EUR ΑΕΠ Πορτογαλίας (τριμηνιαία) (Q2) -13,9% -14,1% -3,8%  
11:30   EUR ΑΕΠ Πορτογαλίας (ετήσια) (Q2) -16,3% -16,5% -2,3%  
11:30   HKD ΑΕΠ Χονγκ Κονγκ (τριμηνιαία) (Q2) -0,1% -0,1% -0,1%  
11:30   HKD ΑΕΠ Χονγκ Κονγκ (ετήσια) (Q2) -9,0% -9,0% -9,0%  
12:00   EUR Αλλαγή Εργασίας (τριμηνιαία)   -2,8%   -0,2%  
12:00   EUR Μεταβολή Απασχόλησης (ετήσια)   -2,9%   0,4%  
12:00   EUR Συνολική Απασχόληση (Q2) 155.894,7K   160.438,5K
12:00   EUR ΑΕΠ (ετήσια) (Q2)   -15,0% -15,0% -15,0%  
12:00   EUR ΑΕΠ (τριμηνιαία) (Q2)   -12,1% -12,1% -12,1%  
12:00   EUR Εμπορικό Ισοζύγιο (Jun) 21,2B 12,6B 9,4B  
14:30   INR Αύξηση Τραπεζικών Δανείων Ινδίας 5,5%   5,8%  
14:30   INR Ανάπτυξη Καταθέσεων 11,1%   10,8%  
14:30   INR Αποθέματα FX Ινδίας, USD 538,19B   534,57B  
15:00   BRL Οικονομική Δραστηριότητα IBC-Br Βραζιλίας (Jun) 4,89% 4,70% 1,31%  
15:19   INR Εξαγωγές Ινδίας (USD) (Jul) 23,64B   21,91B  
15:20   INR Εισαγωγές Ινδίας (USD) (Jul) 28,47B   21,11B  
15:20   INR Εμπορικό Ισοζύγιο Ινδίας (Jul) -4,83B -2,00B 0,79B  
15:30   USD Βασικές Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Jul) 1,9% 1,3% 8,3%
15:30   USD Μη-Αγροτική Παραγωγικότητα (τριμηνιαία) (Q2)   7,3% 1,5% -0,3%
15:30   USD Έλεγχος Λιανικής (μηνιαία) (Jul) 1,4% 0,8% 6,0%
15:30   USD Λιανικές Πωλήσεις (ετήσια) (Jul) 2,74%   2,12%
15:30   USD Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Jul) 1,2% 1,9% 8,4%
15:30   USD Πωλήσεις Λιανικής Εκτός αερίου / Αυτοκινήτων (μηνιαία) (Jul) 1,5%   7,7%
15:30   USD Κόστος Εργασίας Μονάδας (τριμηνιαία) (Q2)   12,2% 6,2% 9,8%
15:30   CAD Βιομηχανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Jun) 20,7% 16,4% 11,6%
16:15   USD Ποσοστό Χρησιμοποίησης Του Παραγωγικού Δυναμικού (Jul) 70,6% 70,3% 68,5%
16:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Jul) 3,0% 3,0% 5,7%
16:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (ετήσια) (Jul) -8,18%   -11,03%
16:15   USD Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Jul) 3,4% 3,0% 7,4%
17:00   USD Επιχειρηματική Απογραφή (μηνιαία) (Jun) -1,1% -1,2% -2,3%  
17:00   USD Michigan 5-ετείς Προσδοκίες Πληθωρισμού (Aug)   2,70%   2,60%  
17:00   USD Προσδοκία Αισθήματος Καταναλωτών Μίσιγκαν, τελικό (Aug)   66,5 66,7 65,9  
17:00   USD Δείκτης Συναισθημάτων Καταναλωτή Michigan (Aug)   72,8 72,0 72,5  
17:00   USD Προσδοκία Αισθήματος Καταναλωτών Μίσιγκαν, πρώιμο (Aug)   82,5 81,8 82,8  
17:00   USD Προσδοκίες Πληθωρισμού Michigan (Aug)   3,0%   3,0%  
17:00   USD Αποθέματα Λιανικής εκτός Αυτοκινήτων (Jun) -0,8%   -0,8%  
20:00   USD Baker Hughes Μετρητής Εξεδρών 172   176  
20:00   USD Η.Π.Α. - Συνολικός αριθμός εξεδρών γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου Baker Hughes 244   247  
22:30   GBP CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις GBP -2,8K   -14,7K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις αλουμινίου 199,8K   180,6K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις Χαλκού 33,6K   38,9K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις καλαμποκιού -149,9K   -148,4K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις Αργού Πετρελαίου 520,9K   536,3K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις Χρυσού 224,1K   238,7K  
22:30   USD CFTC Nasdaq 100 - κερδοσκοπικές καθαρές θέσεις 12,5K   18,3K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις φυσικού αερίου 13,5K   -7,6K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις S&P 500 -65,9K   -44,8K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις Ασημιού 23,6K   29,9K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις σόγιας 78,3K   92,0K  
22:30   USD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις σιταριού 3,6K   13,4K  
22:30   CAD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις CAD -29,5K   -23,2K  
22:30   MXN CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις MXN 6,5K   3,0K  
22:30   CHF CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις CHF 17,2K   11,7K  
22:30   AUD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις AUD -3,5K   -1,0K  
22:30   BRL CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις BRL -13,5K   -12,7K  
22:30   JPY CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις JPY 27,0K   31,4K  
22:30   NZD CFTC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις NZD -0,2K   -1,4K  
22:30   EUR CFΤC Καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις EUR 199,8K   180,6K  
Σάββατο 15 Αυγούστου 2020
Ολοήμερο   Διακοπές Ινδίες - Ημέρα Ανεξαρτησίας
Λεζάντα
Ομιλία
Πρώιμη Δημοσίευση
Αναθεωρημένη Δεδομένα
Ανάκτηση Δεδομένων