הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 06:40 (GMT +3:00)  
25/07/2021 - 31/07/2021
 
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום שני, 26 ביולי, 2021
01:45   NZD ייצוא (יוני) 5.95B   5.89B
01:45   NZD ייבוא (יוני) 5.69B   5.40B  
01:45   NZD המאזן המסחרי (שנתי) (יוני) -250M   -40M
01:45   NZD המאזן המסחרי (חודשי) (יוני) 261M   489M
03:30   JPY מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (יולי)   52.2   52.4  
03:30   JPY מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים   46.4   47.2
08:00   JPY ליבת מדד המחירים לצרכן בנק יפן (שנתי) 0.1%   0.0%
08:00   SGD ייצור תעשייתי (שנתי) (יוני) 27.5% 26.8% 27.0%
08:00   SGD ייצור תעשייתי (חודשי) (יוני) -3.0% 0.3% 4.4%
11:00   EUR ציפיות העסקים - גרמניה (יולי) 101.2 103.3 103.7
11:00   EUR הערכה עסקית נוכחית - גרמניה (יולי) 100.4 101.6 99.7
11:00   EUR סקר IFO למצב העסקים - גרמניה (יולי) 100.8 102.1 101.7
11:30   HKD ייצוא (חודשי) (יוני) 33.0%   24.0%  
11:30   HKD ייבוא (חודשי) (יוני) 31.9%   26.5%  
11:30   HKD המאזן המסחרי -40.4B   -25.5B  
12:40   EUR מכרז אג"ח גרמני Bubill ל-12 חודשים -0.655%   -0.634%  
14:00   GBP חבר ועדת MPC חרצ‘ן וליהה נושא דברים           
14:00   BRL סקר אמון הצרכנים - FGV (יולי) 82.2   80.9  
14:25   BRL תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל        
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.641%   -0.638%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.646%   -0.651%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.642%   -0.640%  
17:00   USD מכירות בתים חדשים (יוני) 676K 800K 724K
17:00   USD מכירות בתים חדשים (חודשי) (יוני) -6.6% 3.5% -7.8%
17:30   USD מדד הייצור - הפד של דאלאס (יולי) 27.3   31.1  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 0.050%   0.050%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 0.050%   0.050%  
20:00   USD מכרז אג"ח לשנתיים 0.213%   0.249%  
יום שלישי, 27 ביולי, 2021
02:50   JPY מדד מחירי השירותים בחברות גדולות (שנתי) 1.4%   1.5%  
04:30   CNY הרווח התעשייתי של סין (שנתי) (יוני) 20.00%   36.40%  
04:30   CNY הרווח התעשייתי של סין מתחילת השנה (יוני) 66.9%   83.4%  
07:00   IDR שיעור השקעות ישירות זרות (שנתי) (ר2) 19.60%   14.00%  
10:30   JPY נגיד הבנק המרכזי של יפן קורודה נואם           
11:00   EUR מאזן מסחרי (ללא האיחוד האירופי) - איטליה (יוני) 4.79B   4.77B  
11:00   EUR היצע הכסף M3 (שנתי) (יוני) 8.3% 8.2% 8.4%  
11:00   EUR הלוואות לתאגידים לא פיננסיים (יוני) 1.9%   1.9%  
11:00   EUR הלוואות למגזר הפרטי (שנתי) 4.0%   3.9%  
12:40   EUR מכרז אג"ח איטלקי לשנתיים (CTZ) -0.290%   -0.370%  
12:45   GBP מכרז אג"ח גילט ל-5 שנים 0.334%   0.465%  
13:00   GBP סקר CBI על מצב המכירות במגזר הקימעונאי (יולי) 23 21 25  
13:00   BRL החשבון השוטף (דולר ארה"ב) (יוני) 2.80B 3.50B 3.80B  
13:00   BRL השקעות ישירות ע"י זרים (דולר ארה"ב) (יוני) 0.17B 2.50B 1.20B  
15:30   USD הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (יוני) 0.3% 0.8% 0.5%
15:30   USD הזמנות מוצרים ברי קיימא (חודשי) (יוני) 0.8% 2.1% 3.2%
15:30   USD מוצרי בני קיימא למעט ביטחון (חודשי) (יוני) 1.0%   2.8%
15:30   USD הזמנות מוצרים לא-בטחוניים ללא מטוסים (חודשי) (יוני) 0.5% 0.7% 0.5%
15:35   AUD סגן נגיד הבנק המרכזי של אוסטרליה דה-בל נואם           
15:55   USD הספר האדום (שנתי) 16.0%   15.0%  
16:00   USD מדד מחירי הבתים (שנתי) (מאי) 18.0%   15.8%
16:00   USD מדד מחירי הבתים (חודשי) (מאי) 1.7%   1.8%  
16:00   USD מדד מחירי הבתים (מאי) 337.4   331.6
16:00   USD מדד מחירי הבתים S&P/קייס שילר - 20 מחוזות (מתואם עונתית) (חודשי) (מאי) 1.8% 1.6% 1.7%
16:00   USD מדד מחירי הבתים S&P/קייס שילר - 20 מחוזות (לא מתואם עונתית) (שנתי) (מאי) 17.0% 16.4% 15.0%
16:00   USD מדד מחירי הבתים S&P/קייס שילר - 20 מחוזות (לא מתואם עונתית) (חודשי) (מאי) 2.1%   2.2%
17:00   USD מדד אמון הצרכן של CB (יולי) 129.1 123.9 128.9
17:00   USD מדד הייצור במחוז ריצ'מונד (יולי) 27   26
17:00   USD משלוחים במגזר הייצור - ריצ'מונד (יולי) 21   15
17:00   USD מדד מגזר השירותים - ריצ'מונד (יולי) 19   29
17:30   USD הכנסות משירותים - הפד של דאלאס (יולי) 21.7   16.7  
17:30   USD הציפיות במגזר השירותים בטקסס (יולי) 33.3   36.2  
20:00   USD מכרז אג"ח ל-5 שנים 0.710%   0.904%  
23:30   USD מלאי נפט שבועי - API -4.728M -3.433M 0.806M  
יום רביעי, 28 ביולי, 2021
02:01   GBP מדד מחירי החנויות של BRC (שנתי) -1.2%   -0.7%  
02:50   JPY סיכום הדעות בבנק יפן        
04:30   AUD מדד המחירים לצרכן (רבעוני) (ר2) 0.8% 0.7% 0.6%  
04:30   AUD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ר2) 3.8% 3.8% 1.1%  
04:30   AUD מדד המחירים לצרכן - ערך מספרי (ר2) 118.80   117.90  
04:30   AUD ממוצע קטום של מדד המחירים לצרכן (רבעוני) (ר2) 0.5% 0.5% 0.3%  
04:30   AUD מדד המחירים לצרכן, ממוצע קטום (שנתי) (ר2) 1.6% 1.6% 1.1%  
04:30   AUD מדד המחירים לצרכן, ממוצע משוקלל (שנתי) (ר2) 1.7% 1.7% 1.3%  
04:30   AUD מדד המחירים לצרכן, ממוצע משוקלל (רבעוני) (ר2) 0.5% 0.5% 0.4%  
08:00   JPY המדד המשולב של אינדיקטורים בו-זמניים (חודשי) -3.2%   -2.6%  
08:00   JPY מאזן המדדים המובילים (חודשי) -1.2%   1.4%  
08:00   JPY מאזן המדדים המובילים 102.6 102.6 103.8
09:00   GBP מדד מחירי הבתים של Nationwide (שנתי) (יולי) 10.5% 12.1% 13.4%  
09:00   GBP מדד מחירי הבתים של Nationwide (חודשי) (יולי) -0.5% 0.6% 0.7%  
09:00   EUR מדד מחירי הייבוא - גרמניה (חודשי) (יוני) 1.6% 1.5% 1.7%  
09:00   EUR מדד מחירי הייבוא - גרמניה (שנתי) (יוני) 12.9% 12.6% 11.8%  
09:00   EUR סנטימנט הצרכנים של GFK - גרמניה (אוג') -0.3 1.0 -0.3  
09:45   EUR מדד אמון הצרכנים - צרפת (יולי) 101 102 103
11:00   EUR מדד אמון העסקים - איטליה (יולי) 115.7 115.4 114.8  
11:00   EUR מדד אמון הצרכן - איטליה (יולי) 116.6 115.5 115.1  
11:00   CHF סקר הציפיות של ZEW (יולי) 42.8   51.3  
12:45   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-6 חודשים (BOT) -0.524%   -0.521%  
14:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA 3.01%   3.11%  
14:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי) 5.7%   -4.0%  
14:00   USD מדד הרכש של MBA 251.7   255.8  
14:00   USD מדד שוק המשכנתאות 737.9   698.3  
14:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות 3,570.4   3,267.6  
15:00   BRL מדד המחירים ליצרן של ברזיל (חודשי) (יוני) 1.31%   1.00%  
15:30   USD מאזן מסחרי - מוצרים (יוני) -91.21B   -88.16B  
15:30   USD המלאי הקמעונאי למעט כלי רכב (יוני) 0.6%   0.9%  
15:30   USD מלאים סיטונאיים (חודשי) 0.8%   1.3%  
15:30   CAD מדד המחירים השכיח לצרכן (שנתי) 1.7%   1.8%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (יוני) 2.7% 2.4% 2.8%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (יוני) 0.3% 0.4% 0.4%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יוני) 3.1% 3.2% 3.6%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יוני) 0.3% 0.4% 0.5%  
15:30   CAD מדד המחירים החציוני לצרכן (שנתי) 2.4%   2.3%
15:30   CAD מדד המחירים הקטום לצרכן (שנתי) 2.6%   2.6%
15:30   BRL הלוואות הבנקים (חודשי) (יוני) 0.9%   5.7%  
17:30   USD מלאי נפט גולמי -4.089M -2.928M 2.108M  
17:30   USD צריכת נפט גולמי של בתי זיקוק לפי דוח EIA (שבועי) -0.132M   -0.086M  
17:30   USD יבוא נפט גולמי -0.616M   2.438M  
17:30   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה -1.268M   -1.347M  
17:30   USD ייצור דלקים מזוקקים -0.163M   -0.024M  
17:30   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים -3.088M -0.435M -1.349M  
17:30   USD ייצור דלק 0.649M   -0.728M  
17:30   USD מלאי נפט לחימום 0.108M   0.587M  
17:30   USD שיעורי ניצולת בתי זיקוק לפי דוח שבועי של EIA (שבועי) -0.3% 0.4% -0.4%  
17:30   USD מלאי הדלק -2.253M -0.916M -0.121M  
20:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים -0.785B   -1.086B  
21:00   USD הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי        
21:00   USD החלטת הריבית 0.25% 0.25% 0.25%  
21:30   USD מסיבת עיתונאים של ה-FOMC           
יום חמישי, 29 ביולי, 2021
02:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות -1,087.4B   -1,218.0B
02:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות -58.5B   -17.5B
04:00   NZD מדד אמון העסקים של ANZ (יולי) -3.8   -0.6  
04:00   NZD מדד הפעילות העצמית של NBNZ (יולי) 26.3%   31.6%  
04:30   AUD מדד מחירי הייצוא (רבעוני) (ר2) 13.2%   11.2%  
04:30   AUD מדד מחירי היבוא (רבעוני) (ר2) 1.9%   0.2%  
05:30   SGD שיעור האבטלה       2.9%  
09:00   ZAR היצע הכסף M3 (שנתי) (יוני)   1.70% 1.82%  
09:00   ZAR אשראי למגזר הפרטי (יוני)   0.40% -0.42%  
09:45   EUR מדד המחירים ליצרן - צרפת (חודשי) (יוני)     0.5%  
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (שנתי) (יולי)     2.6% 2.6%  
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (חודשי) (יולי)     0.4% 0.4%  
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (שנתי) (יולי)     2.9% 2.5%  
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (חודשי) (יולי)       0.5%  
10:00   EUR שיעור האבטלה - ספרד (ר2)   15.10% 15.98%  
10:55   EUR השינוי במספר הבלתי מועסקים - גרמניה (יולי)   -28K -38K  
10:55   EUR שיעור האבטלה - גרמניה (יולי)   5.8% 5.9%  
10:55   EUR מספר המובטלים - גרמניה (יולי)     2.691M  
10:55   EUR מספר המובטלים (לא מתואם עונתית) - גרמניה (יולי)     2.614M  
11:30   GBP אשראי צרכני - הבנק המרכזי של אנגליה (יוני)   0.600B 0.280B  
11:30   GBP היצע הכסף M4 (חודשי) (יוני)     0.4%  
11:30   GBP אישורי משכנתאות (יוני)   86.10K 87.55K  
11:30   GBP מתן משכנתאות (יוני)   7.90B 6.58B  
11:30   GBP הלוואות נטו לאנשים פרטיים     6.9B  
12:00   EUR מדד המחירים ליצרן - איטליה (שנתי) (יוני)     8.0%  
12:00   EUR מדד המחירים ליצרן - איטליה (חודשי) (יוני)     1.0%  
12:00   EUR סקר צרכנים ועסקים (יולי)   118.5 117.9  
12:00   EUR האקלים העסקי (יולי)     1.71  
12:00   EUR מדד אמון הצרכן (יולי)   -4.4 -4.4  
12:00   EUR ציפיות האינפלציה של הצרכנים (יולי)     27.1  
12:00   EUR הציפיות למחיר המכירה (יולי)     36.0  
12:00   EUR סנטימנט מגזר השירותים (יולי)   19.9 17.9  
12:00   EUR הסנטימנט התעשייתי (יולי)   13.0 12.7  
12:30   ZAR מדד המחירים ליצרן (חודשי) (יוני)   0.4% 0.4%  
12:30   ZAR מדד המחירים ליצרן (שנתי) (יוני)   7.3% 7.4%  
12:45   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-10 שנים (BTP)     0.81%  
12:45   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-5 שנים (BTP)     0.12%  
13:00   ILS שיעור האבטלה הרבעוני     5.50%  
13:30   EUR מדד אמון העסקים - ספרד     -1.1  
14:00   BRL מדד האינפלציה IGP-M (חודשי) (יולי)   0.90% 0.60%  
14:30   EUR הבנק המרכזי של אירופה מפרסם את חשבון המדיניות המוניטרית        
15:00   INR היצע הכסף M3     10.1%  
15:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (שנתי) (יולי)     3.3% 2.3%  
15:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (חודשי) (יולי)     0.5% 0.4%  
15:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (חודשי) (יולי)     0.5% 0.4%  
15:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (שנתי) (יולי)     2.9% 2.1%  
15:00   BRL פגישת המועצה המוניטרית הלאומית של בנק ברזיל        
15:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה   3,196K 3,236K  
15:30   USD מחירי הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (ר2)   5.90% 2.50%  
15:30   USD תמ"ג (רבעוני) (ר2)     8.5% 6.4%  
15:30   USD שיעור האינפלציה הנגזר מהתמ"ג (רבעוני) (ר2)     5.4% 4.3%  
15:30   USD תמ"ג - מכירות (ר2)     9.2%  
15:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה   380K 419K  
15:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות     385.25K  
15:30   USD מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (ר2)     3.7%  
15:30   USD הוצאות אישיות בניכוי אינפלציה (ר2)     11.4%  
17:00   USD מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (יוני)   0.3% 8.0%  
17:00   USD מדד מכירות בתים בהמתנה (יוני)     114.7  
17:30   USD אחסון גז טבעי   43B 49B  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות     0.045%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-8 שבועות     0.045%  
20:00   USD מכרז אג"ח ל-7 שנים     1.264%  
יום שישי, 30 ביולי, 2021
01:45   NZD אישורי בנייה (חודשי) (יוני)     -2.8%  
02:30   JPY יחס משרות/בקשות (יוני)   1.10 1.09  
02:30   JPY שיעור האבטלה (יוני)   3.0% 3.0%  
02:50   JPY ייצור תעשייתי (חודשי) (יוני)     5.0% -6.5%  
02:50   JPY ייצור תעשייתי - תחזית חודש קדימה (חודשי) (יולי)     9.1%  
02:50   JPY ייצור תעשייתי - תחזית חודשיים קדימה (חודשי) (אוג')     -1.4%  
02:50   JPY מכירות קמעונאיות (שנתי) (יוני)   0.2% 8.3%  
03:00   SGD ציפיות העסקים (ר2)     38.00  
04:30   AUD אשראי למגורים (יוני)     0.6%  
04:30   AUD מדד המחירים ליצרן (שנתי) (ר2)     0.2%  
04:30   AUD מדד המחירים ליצרן (רבעוני) (ר2)     0.4%  
04:30   AUD האשראי במגזר הפרטי (חודשי) (יוני)     0.4%  
05:00   SGD הלוואות הבנקים (יוני)     693.7B  
07:00   IDR שיעור השקעות ישירות זרות (שנתי)     14.00%  
07:00   IDR היצע הכסף (M2) (שנתי) (יוני)     8.10%  
08:00   JPY הזמנות בנייה (שנתי) (יוני)     7.4%  
08:00   JPY התחלות בניית בתים (שנתי) (יוני)   7.2% 9.9%  
08:30   EUR הוצאות הצרכנים - צרפת (חודשי) (יוני)   1.4% 10.4%  
08:30   EUR תמ"ג - צרפת (רבעוני) (ר2)   0.8% -0.1%  
09:00   GBP מדד מחירי הבתים של Nationwide (שנתי) (יולי)   12.0% 13.4%  
09:00   GBP מדד מחירי הבתים של Nationwide (חודשי) (יולי)   0.5% 0.7%  
09:00   EUR תמ"ג - גרמניה (שנתי) (ר2)   9.6% -3.4%  
09:00   EUR תמ"ג - גרמניה (רבעוני) (ר2)   2.0% -1.8%  
09:00   EUR מדד מחירי הייבוא - גרמניה (שנתי) (יוני)   12.8% 11.8%  
09:45   EUR מדד המחירים לצרכן - צרפת (חודשי)       0.1%  
09:45   EUR מדד המחירים לצרכן של צרפת (שנתי)       1.5%  
09:45   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - צרפת (שנתי)       1.9%  
09:45   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - צרפת (חודשי)       0.2%  
10:00   EUR שיעור אבטלה חודשי - איטליה (יוני)   10.4% 10.5%  
10:00   EUR שיעור אבטלה רבעוני - איטליה     9.2%  
10:00   CHF מאזן המדדים המובילים - KOF (יולי)   130.0 133.4  
10:00   EUR תמ"ג - ספרד (שנתי) (ר2)   19.0% -4.2%  
10:00   EUR תמ"ג - ספרד (רבעוני) (ר2)   2.2% -0.4%  
10:00   EUR מכירות קמעונאיות - ספרד (שנתי) (יוני)     19.6%  
11:00   EUR תמ"ג - איטליה (שנתי) (ר2)   15.6% -0.8%  
11:00   EUR תמ"ג - איטליה (רבעוני) (ר2)   1.3% 0.1%  
11:00   EUR החשבון השוטף - ספרד (מאי)     0.40B  
11:30   HKD היצע הכסף M3 (יוני)     8.5%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (שנתי) (יולי)   1.7% 1.3%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי) (יולי)   0.2% 0.1%  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (חודשי) (יולי)   -1.1% 0.2%  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (שנתי) (יולי)   1.0% 1.3%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יולי)     2.0% 1.9%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן, לא מנוכה עונתיות (יולי)       107.70  
12:00   EUR תמ"ג (רבעוני)       -0.3%  
12:00   EUR תמ"ג (שנתי)       -1.3%  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן למעט אנרגיה ומזון (שנתי) (יולי)     0.7% 0.9%  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן למעט אנרגיה ומזון (חודשי)       0.2%  
12:00   EUR שיעור האבטלה (יוני)   7.9% 7.9%  
13:00   INR גירעון תקציבי פדרלי (יוני)     1,231.74B  
14:30   INR הצמיחה בהלוואות הבנקים     6.1%  
14:30   INR שיעור הצמיחה בהפקדות     9.8%  
14:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)     612.73B  
14:30   INR סקירת נתוני אשראי ומדיניות מוניטרית של בנק הודו        
15:00   INR התפוקה במגזר התשתיות (שנתי) (יוני)     16.8%  
15:00   BRL שיעור האבטלה     14.7%  
15:00   ZAR מאזן מסחרי (יוני)   52.00B 54.60B  
15:30   USD מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (שנתי) (יוני)   3.7% 3.4%  
15:30   USD מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (יוני)   0.6% 0.5%  
15:30   USD הטבות מעסיקים (רבעוני) (ר2)     0.60%  
15:30   USD מדד עלות התעסוקה (רבעוני) (ר2)   0.9% 0.9%  
15:30   USD שכר העבודה (רבעוני) (ר2)     1.00%  
15:30   USD מדד המחירים של ההוצאה לצריכה פרטית (שנתי) (יוני)     3.9  
15:30   USD מדד המחירים של הצריכה הפרטית (חודשי) (יוני)     0.4%  
15:30   USD הכנסה פרטית (חודשי) (יוני)   -0.3% -2.0%  
15:30   USD הוצאות אישיות (חודשי) (יוני)   0.7% 0.9%  
15:30   USD צריכה פרטית בניכוי אינפלציה (חודשי) (יוני)     -0.4%  
15:30   CAD תמ"ג (חודשי) (מאי)   -0.3% -0.3%  
15:30   CAD מדד המחירים בתעשייה (שנתי) (יוני)     16.4%  
15:30   CAD מדד המחירים בתעשייה (חודשי) (יוני)     2.7%  
15:30   CAD מדד מחירי חומרי הגלם (חודשי) (יוני)     3.2%  
15:30   CAD מדד מחירי חומרי הגלם (שנתי) (יוני)     40.1%  
15:30   BRL יחס חוב-תמ"ג (יוני)     59.7%  
15:30   BRL מאזן התקציב (יוני)     -37.400B  
15:30   BRL עודף תקציבי (יוני)   -60.000B -15.500B  
16:45   USD מדד מנהלי הרכש של שיקאגו (יולי)   64.6 66.1  
17:00   USD ציפיות האינפלציה ל-5 שנים של מישיגן (יולי)     2.90%  
17:00   USD מדד ציפיות הצרכנים של מישיגן (יולי)   84.0 78.4  
17:00   USD סנטימנט הצרכנים - מישיגן (יולי)   80.8 80.8  
17:00   USD מדד התנאים הנוכחיים של אוניברסיטת מישיגן (יולי)   90.7 84.5  
17:00   USD ציפיות האינפלציה של מישיגן (יולי)     4.8%  
18:00   CAD מאזן התקציב (מאי)     -31.44B  
18:00   CAD מאזן התקציב (שנתי) (מאי)     -314.00B  
19:00   USD הוצאה לצריכה פרטית - הפד של דאלאס (יוני)     2.80%  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     380  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes (ארה“ב)     484  
20:00   BRL סך המועסקים במשק - סקר CAGED     280.70K  
22:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     -3.5K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על אלומיניום (CFTC)     2.6K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     20.3K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על תירס (CFTC)     311.5K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     448.7K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     196.0K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נאסד"ק 100 (CFTC)     -2.3K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על גז טבעי (CFTC)     -127.5K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     34.2K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     37.5K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על פולי סויה (CFTC)     137.7K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על חיטה (CFTC)     26.8K  
22:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     12.9K  
22:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     8.0K  
22:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC     -35.7K  
22:30   BRL פוזיציות נטו ספקולטיביות על ריאל ברזילאי CFTC     21.4K  
22:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     -55.7K  
22:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     3.0K  
22:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     45.8K  
יום שבת, 31 ביולי, 2021
03:30   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח בריינארד נואם           
04:00   CNY מדד מנהלי הרכש המשולב של סין (יולי)     52.9  
04:00   CNY מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (יולי)   50.8 50.9  
04:00   CNY מדד מנהלי הרכש במגזר הלא-יצרני (יולי)     53.5  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע