הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 07:52 (GMT +3:00)  
14/07/2019 - 20/07/2019
 
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום שני, 15 ביולי, 2019
כל היום   חג יפן - יום המרינה
01:45   NZD שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים (מאי) -1.20% 3.00% 8.30%  
01:45   NZD הגירה קבועה/לטווח ארוך (מאי) 4,240   3,890
01:45   NZD כניסות תיירים (חודשי) -0.2%   -3.2%
02:00   GBP מדד מחירי הבתים של Rightmove (חודשי) -0.2%   0.3%  
04:30   CNY מחירי הבתים (שנתי) (יוני) 10.3%   10.7%  
05:00   CNY השקעה בנכסים קבועים (שנתי) (יוני) 5.8% 5.6% 5.6%  
05:00   CNY תמ"ג (רבעוני) (ר2) 1.6% 1.5% 1.4%  
05:00   CNY תמ"ג (שנתי) (ר2) 6.2% 6.2% 6.4%  
05:00   CNY ייצור תעשייתי (שנתי) (יוני) 6.3% 5.2% 5.0%  
05:00   CNY מכירות קמעונאיות (שנתי) (יוני) 9.8% 8.5% 8.6%  
05:00   CNY שיעור האבטלה - סין 5.1%   5.0%  
05:00   CNY מסיבת עיתונאים של הלשכה לסטטיסטיקה של סין           
07:00   IDR שיעור הגידול בייצוא (שנתי) (יוני) -8.98% -8.70% -8.99%  
07:00   IDR שיעור הגידול בייבוא (שנתי) (יוני) 2.80% -5.00% -17.71%  
07:00   IDR מאזן מסחרי (יוני) 0.20B 0.69B 0.21B  
09:30   CHF מדד המחירים ליצרן (חודשי) (יוני) -0.5% 0.1% 0.0%  
09:30   CHF מדד המחירים ליצרן (שנתי) (יוני) -1.4% -0.9% -0.8%  
09:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - מזון (שנתי) (יוני) 6.98%   6.99%  
09:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - דלק (שנתי) (יוני) -2.20%   0.98%  
09:30   INR מדד המחירים הסיטונאיים (שנתי) (יוני) 2.02% 2.35% 2.45%  
09:30   INR השינוי במדד המחירים הסיטונאי במגזר הייצור (שנתי) (יוני) 0.94%   1.28%  
14:30   BRL תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל        
14:30   BRL מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית (מאי) 0.54%   -0.47%  
15:30   USD מדד הייצור של האמפייר סטייט (יולי) 4.30 1.60 -8.60  
15:50   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח וויליאמס נואם           
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.621%   -0.625%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.563%   -0.556%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.601%   -0.568%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 2.115%   2.210%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 2.010%   2.075%  
18:30   ILS מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יוני) -0.6%   0.7%  
18:30   ILS מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יוני) 0.8%   1.5%  
יום שלישי, 16 ביולי, 2019
01:45   NZD מדד המחירים לצרכן (רבעוני) (ר2) 0.6% 0.6% 0.1%  
01:45   NZD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ר2) 1.7% 1.7% 1.5%  
04:30   AUD פרוטוקול הישיבה בנושא המדיניות המוניטרית        
06:00   NZD אחזקות בחו"ל של הבנק המרכזי של ניו זילנד (יוני) 50.30%   51.30%  
11:00   EUR מאזן מסחרי - איטליה (מאי)   2.910B 2.885B  
11:00   EUR מאזן מסחרי (האיחוד האירופי בלבד) - איטליה (מאי)     1.01B  
11:30   GBP הכנסה ממוצעת ללא בונוסים (מאי)   3.5% 3.4%  
11:30   GBP שכר ממוצע לשעה כולל בונוסים (מאי)   3.1% 3.1%  
11:30   GBP השינוי במספר דורשי העבודה (יוני)   18.9K 23.2K  
11:30   GBP השינוי בתעסוקה (תלת חודשי) (חודשי)   45.0K 32.0K  
11:30   GBP שיעור האבטלה (מאי)   3.8% 3.8%  
11:40   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - ספרד     -0.476%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (שנתי) (יוני)   0.8% 0.8%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי) (יוני)   0.2% 0.2%  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (שנתי) (יוני)   0.8% 0.8%  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (חודשי) (יוני)   0.1% 0.1%  
12:00   EUR מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה (יולי)   5.0 7.8  
12:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה (יולי)   -22.1 -21.1  
12:00   EUR המאזן המסחרי (מאי)   16.3B 15.7B  
12:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW   -20.9 -20.2  
13:00   ILS התמ"ג בחישוב שנתי (רבעוני) (ר1)     4.8%  
15:00   GBP נגיד הבנק המרכזי של אנגליה קארני נואם           
משוער   INR המאזן המסחרי   -15.64B -15.36B  
15:15   USD חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם           
15:15   USD חברת ועדת השוק הפתוח באומן נושאת דברים           
15:30   USD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (יוני)   0.1% 0.5%  
15:30   USD מדד מחירי היצוא (שנתי)   -1.4% -0.7%  
15:30   USD מדד מחירי ייצוא (חודשי) (יוני)   -0.2% -0.2%  
15:30   USD מדד מחירי הייבוא (חודשי) (יוני)   -0.7% -0.3%  
15:30   USD מדד מחירי היבוא (שנתי)   -2.1% -1.5%  
15:30   USD מדד קבוצת הבקרה הקמעונאית (חודשי) (יוני)   0.3% 0.4%  
15:30   USD מכירות קמעונאיות (חודשי) (יוני)   0.1% 0.5%  
15:30   USD מכירות קמעונאיות בניכוי דלק ומכוניות (חודשי) (יוני)   0.3% 0.5%  
15:30   CAD רכישות ניירות ערך זרים (מאי)     -12.80B  
15:30   CAD רכישות אגרות חוב זרות ע"י קנדים (מאי)     -0.19B  
15:55   USD הספר האדום (שנתי)     6.2%  
15:55   USD הספר האדום (חודשי)     -2.2%  
16:15   USD שיעור הניצולת (יוני)   78.2% 78.1%  
16:15   USD ייצור תעשייתי (חודשי) (יוני)   0.1% 0.4%  
16:15   USD תפוקה תעשייתית (חודשי) (יוני)   0.2% 0.2%  
17:00   USD מלאי העסקים (חודשי) (מאי)   0.4% 0.5%  
17:00   USD מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים (NAHB) (יולי)   64 64  
משוער   NZD מדד המחירים של GlobalDairy Trade     -0.4%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-52 שבועות     1.985%  
19:20   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קפלן נואם           
20:00   USD יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים           
22:30   USD נגיד הבנק הפדרלי של שיקגו אוואנס נואם           
23:00   USD רכישות אג"ח זר ע"י ארה"ב (מאי)     16.90B  
23:00   USD תזרים הון כולל נטו (מאי)   13.10B -7.80B  
23:00   USD רכישת ניירות ערך אמריקנים ע"י זרים (מאי)   32.3B 46.9B  
23:00   USD רכישות אג"ח ע"י זרים כולל עסקאות החלף (מאי)     40.80B  
23:30   USD מלאי נפט שבועי - API     -8.129M  
יום רביעי, 17 ביולי, 2019
03:30   AUD המדד המוביל של מכון מלבורן (MI) (חודשי)     -0.1%  
03:30   SGD ייצוא ללא נפט (שנתי) (יוני)   -9.90% -15.90%  
03:30   SGD ייצוא ללא נפט (חודשי) (יוני)   -3.90% 6.20%  
03:30   SGD המאזן המסחרי     3.960B  
10:30   EUR הרצאה מאת בנואה קר (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
11:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (חודשי) (מאי)   -1.4% -2.4%  
11:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (שנתי) (מאי)   -4.2% -0.2%  
11:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (שנתי) (מאי)   -2.50% -0.70%  
11:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (חודשי) (מאי)   -0.50% -1.00%  
11:30   GBP מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (יוני)   1.8% 1.7%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (שנתי) (יוני)   1.7% 2.0%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (חודשי) (יוני)   0.1% 0.1%  
11:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (חודשי) (יוני)     0.3%  
11:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (שנתי) (יוני)   2.9% 3.0%  
11:30   GBP מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יוני)   2.0% 2.0%  
11:30   GBP מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יוני)   0.3% 0.3%  
11:30   GBP מדד CPIH (שנתי)   1.9% 1.9%  
11:30   GBP מדד מחירי הבתים (שנתי)   1.2% 1.4%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (שנתי) (יוני)   0.5% 1.3%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (חודשי) (יוני)   -0.8% 0.0%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (שנתי) (יוני)   1.7% 1.8%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (חודשי) (יוני)   0.1% 0.3%  
11:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (חודשי) (יוני)   0.1% 0.3%  
11:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (שנתי) (יוני)   2.9% 3.0%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (יוני)   0.3% 0.3%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (יוני)   1.1% 1.1%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יוני)   1.2% 1.2%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יוני)   0.1% 0.1%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (חודשי) (יוני)     0.1%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (שנתי) (יוני)     1.1%  
12:40   EUR מכרז אג"ח גרמני ל-30 שנה (Bund)     0.260%  
13:00   EUR נגיד הבנק המרכזי הגרמני (בונדסבנק) ויידמן נואם           
14:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA     4.04%  
14:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי)     -2.4%  
14:00   USD מדד הרכש של MBA     275.6  
14:00   USD מדד שוק המשכנתאות     505.8  
14:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות     1,799.7  
14:00   ZAR מכירות קמעונאיות (שנתי) (מאי)   1.6% 2.4%  
14:30   INR היצע הכסף M3     10.1%  
15:30   USD אישורי בנייה (יוני)   1.300M 1.299M  
15:30   USD היתרי בנייה (חודשי) (יוני)   0.1% 0.3%  
15:30   USD התחלות בניית בתים (יוני)   1.261M 1.269M  
15:30   USD התחלות בניית בתים (חודשי) (יוני)     -0.9%  
15:30   CAD מדד המחירים השכיח לצרכן (שנתי)   1.8% 1.8%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (יוני)     0.4%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (יוני)   2.6% 2.1%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יוני)   2.0% 2.4%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יוני)   -0.3% 0.4%  
15:30   CAD השינוי במכירות במגזר הייצור (חודשי) (מאי)   1.6% -0.6%  
15:30   CAD מדד המחירים החציוני לצרכן (שנתי)   2.1% 2.1%  
15:30   CAD מדד המחירים הקטום לצרכן (שנתי)   2.2% 2.3%  
17:30   USD מלאי נפט גולמי   -3.375M -9.499M  
17:30   USD יבוא נפט גולמי     -0.341M  
17:30   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה     -0.310M  
17:30   USD ייצור דלקים מזוקקים     0.022M  
17:30   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים   0.425M 3.729M  
17:30   USD ייצור דלק     0.470M  
17:30   USD מלאי נפט לחימום     0.264M  
17:30   USD מלאי הדלק   -1.850M -1.455M  
18:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים     -0.641B  
21:00   USD ספר הבז'        
יום חמישי, 18 ביולי, 2019
02:00   JPY מדד רויטרס-Tankan (יולי)     6  
02:50   JPY המאזן המסחרי - מתואם   -0.14T -0.61T  
02:50   JPY ייצוא (שנתי) (יוני)   -5.6% -7.8%  
02:50   JPY ייבוא (שנתי) (יוני)   -0.4% -1.5%  
02:50   JPY המאזן המסחרי (יוני)   420.0B -968.3B  
04:30   AUD השינוי במספר המועסקים (יוני)   9.1K 42.3K  
04:30   AUD השינוי במועסקים במשרה מלאה (יוני)     2.4K  
04:30   AUD מדד אמון העסקים הרבעוני של הבנק הלאומי של אוסטרליה     -1  
04:30   AUD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (יוני)   66.0% 66.0%  
04:30   AUD שיעור האבטלה (יוני)   5.2% 5.2%  
09:00   CHF המאזן המסחרי (יוני)   3.210B 3.410B  
10:30   IDR החלטת הריבית     6.00%  
10:30   IDR שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי     5.25%  
10:30   IDR שיעור הריבית על הלוואות מהבנק המרכזי     6.75%  
11:30   GBP סקר תנאי אשראי של בנק אנגליה        
11:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (יוני)   -0.2% -0.3%  
11:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (שנתי) (יוני)   2.7% 2.2%  
11:30   GBP מכירות קמעונאיות (שנתי) (יוני)   2.6% 2.3%  
11:30   GBP מכירות קמעונאיות (חודשי) (יוני)   -0.3% -0.5%  
11:30   HKD שיעור האבטלה (יוני)     2.8%  
11:40   EUR מכרז אג"ח ל-10 שנים - ספרד     0.257%  
11:40   EUR מכרז אג"ח ל-3 שנים - ספרד     -0.408%  
11:40   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - ספרד     -0.182%  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 שנים - צרפת     -0.65%  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - צרפת     -0.38%  
משוער   GBP פרוטוקול פגישת ועדת המדיניות הפיננסית של בנק אנגליה        
12:30   ILS היצע הכסף M1 (חודשי) (מאי)     8.7%  
15:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה   1,700K 1,723K  
15:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה   216K 209K  
15:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות     219.25K  
15:30   USD מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (יולי)   5.0 0.3  
15:30   USD מצב העסקים - הפד של פילדלפיה (יולי)     21.4  
15:30   USD מדד ההוצאה ההונית - הפד של פילדלפיה (יולי)     28.00  
15:30   USD מצב התעסוקה - הפד של פילדלפיה (יולי)     15.4  
15:30   USD הזמנות חדשות - הפד של פילדלפיה (יולי)     8.3  
15:30   USD מדד המחירים ששולמו בתעשייה - הפד של פילדלפיה (יולי)     12.90  
15:30   CAD מדד התעסוקה של ADP     -16.0K  
16:00   ZAR החלטת הריבית (יולי)   6.50% 6.75%  
16:00   ZAR ריבית הפריים (יולי)     10.25%  
16:30   USD חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם           
17:30   USD אחסון גז טבעי   73B 81B  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות     2.135%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-8 שבועות     2.130%  
20:00   USD מכרז אג"ח צמוד מדד ל-10 שנים     0.567%  
21:15   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח וויליאמס נואם           
יום שישי, 19 ביולי, 2019
02:30   JPY מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (יוני)   0.6% 0.8%  
02:30   JPY מדד המחירים לצרכן של יפן (חודשי)     0.0%  
02:30   JPY מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יוני)   0.7% 0.7%  
02:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות     297.1B  
02:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות     192.2B  
06:00   NZD הוצאות בכרטיסי אשראי (שנתי)     6.6%  
07:30   JPY מדד הפעילות בכלל התעשיות (חודשי)   0.3% 0.9%  
09:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי) (יוני)   -0.1% -0.1%  
09:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי) (יוני)   1.4% 1.9%  
09:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (חודשי) (יוני)     0.3%  
09:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (שנתי) (יוני)     1.6%  
11:00   EUR החשבון השוטף (מאי)   21.2B 20.9B  
11:00   EUR החשבון השוטף (לא מתואם עונתית) (מאי)     19.2B  
11:30   GBP הלוואות נטו במגזר הציבורי (יוני)   3.40B 4.46B  
11:30   GBP דרישות מזומנים נטו במגזר הציבורי (יוני)     10.663B  
14:30   INR הצמיחה בהלוואות הבנקים     12.0%  
14:30   INR שיעור הצמיחה בהפקדות     10.0%  
14:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)     429.91B  
15:30   CAD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (מאי)   0.3% 0.1%  
15:30   CAD מכירות קמעונאיות (חודשי) (מאי)   0.3% 0.1%  
17:00   USD ציפיות האינפלציה ל-5 שנים של מישיגן (יולי)       2.30%  
17:00   USD מדד ציפיות הצרכנים של מישיגן (יולי)     89.7 89.3  
17:00   USD סנטימנט הצרכנים - מישיגן (יולי)     98.6 98.2  
17:00   USD מדד התנאים הנוכחיים של אוניברסיטת מישיגן (יולי)     112.0 111.9  
17:00   USD ציפיות האינפלציה של מישיגן (יולי)       2.7%  
18:00   BRL הכנסות ממיסים פדרליים     113.28B  
18:05   USD חבר ועדת השוק הפתוח בולארד נואם           
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     784  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes (ארה“ב)     958  
22:00   BRL סך המועסקים במשק - סקר CAGED     32.14K  
22:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     -73.0K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על אלומיניום (CFTC)     -35.9K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     -40.0K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על תירס (CFTC)     303.2K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     390.1K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     244.8K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על גז טבעי (CFTC)     -157.5K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     17.2K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     25.2K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על פולי סויה (CFTC)     -1.2K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על חיטה (CFTC)     34.1K  
22:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     9.2K  
22:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     -10.4K  
22:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC     -54.0K  
22:30   BRL פוזיציות נטו ספקולטיביות על ריאל ברזילאי CFTC     -0.1K  
22:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     -3.7K  
22:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     -22.2K  
22:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     -35.9K  
23:30   USD חבר ועדת השוק הפתוח רוזנגרן נואם           
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע