הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 04:37 (GMT +2:00)  
28/02/2021 - 06/03/2021
 
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום ראשון, 28 בפברואר, 2021
09:00   CNY מדד מנהלי הרכש המשולב של סין (פבר') 51.6   52.8  
09:00   CNY מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (פבר') 50.6 51.1 51.3  
09:00   CNY מדד מנהלי הרכש במגזר הלא-יצרני (פבר') 51.4   52.4  
23:30   AUD מדד הייצור של AIG (פבר') 58.8   55.3  
יום שני, 1 במרץ, 2021
00:00   AUD מדד מנהלי הרכש של מגזר הייצור 56.9   57.2
02:00   AUD מד האינפלציה של מכון מלבורן (MI) (חודשי) 0.1%   0.2%  
02:30   AUD מודעות דרושים - ANZ (חודשי) 7.2%   2.6%
02:30   AUD מלָאים בעסקים (חודשי) (ר4) 0.0% 0.2% -0.3%
02:30   AUD הרווח התפעולי של חברות לפני מס (רבעוני) (ר4) -6.6% -4.0% 3.2%  
02:30   AUD רווחי חברות לפני מס (רבעוני) (ר4) 2.4%   25.8%  
02:30   AUD הלוואות בתים (חודשי) 12.3%   7.1%  
02:30   AUD מימון בתים להשקעה (חודשי) 9.4%   8.2%  
02:30   JPY מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (פבר') 51.4 50.6 49.8  
02:30   IDR מדד מנהלי הרכש של Nikkei (פבר') 50.9   52.2  
03:45   CNY מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור (פבר') 50.9 51.5 51.5  
06:06   IDR אינפלציה (שנתי) (פבר') 1.38% 1.38% 1.55%  
06:06   IDR אינפלציה (חודשי) (פבר') 0.10% 0.09% 0.26%  
06:17   IDR אינפליציית ליבה (שנתי) (פבר') 1.53% 1.52% 1.56%  
07:00   INR מדד מנהלי הרכש של Nikkei במגזר הייצור (פבר') 57.5 57.5 57.7  
07:30   AUD מדד מחירי הסחורות (שנתי) 23.9%   19.5%
09:30   CHF מכירות קמעונאיות (שנתי) (ינו') -0.5%   5.4%
10:15   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - ספרד (פבר') 52.9 52.0 49.3  
10:30   CHF מדד מנהלי רכש ‘procure.ch’ (פבר') 61.3 60.0 59.4  
10:45   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - איטליה (פבר') 56.9 57.0 55.1  
10:50   EUR מדד מנהלי הרכש - צרפת (פבר') 56.1 55.0 51.6  
10:55   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - גרמניה (פבר') 60.7 60.6 57.1  
11:00   EUR מדד מנהלי הרכש - ייצור (פבר') 57.9 57.7 54.8  
11:30   GBP אשראי צרכני - הבנק המרכזי של אנגליה (ינו') -2.392B -1.900B -0.870B
11:30   GBP היצע הכסף M4 (חודשי) (ינו') 0.7%   0.6%
11:30   GBP מדד מנהלי הרכש - ייצור (פבר') 55.1 54.9 54.1  
11:30   GBP אישורי משכנתאות (ינו') 98.99K 96.00K 102.81K
11:30   GBP מתן משכנתאות (ינו') 5.17B 5.59B 5.34B
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (שנתי) (פבר')   0.6% -0.1% 0.4%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי) (פבר')   0.1%   0.7%  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (שנתי) (פבר')   1.0% 0.6% 0.7%  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (חודשי) (פבר')   -0.2% -0.5% -0.9%  
12:00   EUR רישום רכבים בצרפת (שנתי) -20.9%   -5.8%  
13:00   INR הצמיחה בהלוואות הבנקים 6.6%   5.9%  
13:00   INR שיעור הצמיחה בהפקדות 11.8%   11.1%  
13:25   BRL תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל        
14:00   ZAR מכירות רכב מקומי (שנתי) (פבר') -13.30%   -13.90%  
14:00   ZAR מכירות רכב מקומי (פבר') 37.52K   34.78K  
15:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (חודשי) (פבר')   0.7% 0.5% 0.8%  
15:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (שנתי) (פבר')   1.3% 1.2% 1.0%  
15:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (חודשי) (פבר')   0.6% 0.5% 1.4%  
15:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (שנתי) (פבר')   1.6% 1.6% 1.6%  
15:00   BRL מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - Markit (פבר') 58.4   56.5  
15:30   CAD החשבון השוטף (ר4) -7.3B -8.3B -10.5B
16:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח וויליאמס נואם           
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.590%   -0.614%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.606%   -0.617%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.603%   -0.616%  
16:05   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח בריינארד נואם           
16:30   CAD מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (פבר') 54.8   54.4  
16:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר הייצור (פבר') 58.6 58.5 59.2  
17:00   USD הוצאות הבנייה (חודשי) (ינו') 1.7% 0.8% 1.1%
17:00   USD מדד התעסוקה במגזר הייצור - ISM (פבר') 54.4 53.0 52.6  
17:00   USD מדד ISM להזמנות חדשות במגזר הייצור (פבר') 64.8   61.1  
17:00   USD מדד ISM במגזר הייצור (פבר') 60.8 58.8 58.7  
17:00   USD מחירי הייצור - ISM (פבר') 86.0 80.0 82.1  
17:20   EUR סגן נשיא הדויטשה בונדסבנק בוק נושאת דברים           
17:20   EUR לואיס דה גווינדוס מהבנק האירופי נושא דברים           
18:10   EUR נשיאת הבנק האירופי לגארד נושאת דברים           
18:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 0.040%   0.030%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 0.060%   0.045%  
20:00   BRL המאזן המסחרי (פבר') 1.20B 0.90B -1.13B  
23:45   NZD תנאי המסחר - מחירי הייצוא (ר4) -0.4% -3.5% -8.3%  
23:45   NZD תנאי המסחר - נפח הייצוא (רבעוני) (ר4) 3.3% 0.9% 5.6%  
23:45   NZD תנאי המסחר - מחירי הייבוא (ר4) -1.7% -1.0% -3.7%  
23:45   NZD מדד תנאי המסחר (רבעוני) (ר4) 1.3% 1.3% -4.7%  
יום שלישי, 2 במרץ, 2021
01:30   JPY יחס משרות/בקשות (ינו') 1.10 1.06 1.06  
01:30   JPY שיעור האבטלה (ינו') 2.9% 3.0% 2.9%  
01:50   JPY הוצאות הוניות (שנתי) (ר4) -4.8%   -10.6%  
01:50   JPY הבסיס המוניטרי (שנתי) 19.6%   18.9%  
02:30   AUD אישורי בנייה (חודשי) (ינו')   -19.4% -3.0% 12.0%
02:30   AUD החשבון השוטף (ר4) 14.5B 13.1B 10.0B  
02:30   AUD תרומת יצוא נטו (ר4) -0.1% -0.3% -1.9%  
02:30   AUD אישורי בנייה לבתים פרטיים (ינו') -12.2%   15.8%  
05:30   AUD החלטת הריבית (מרץ) 0.10% 0.10% 0.10%  
05:30   AUD הצהרת הריבית של הבנק המרכזי של אוסטרליה        
05:45   JPY מכרז אג"ח ל-10 שנים 0.131%   0.053%  
09:00   GBP מדד מחירי הבתים של Nationwide (שנתי) (פבר') 6.9% 5.6% 6.4%  
09:00   GBP מדד מחירי הבתים של Nationwide (חודשי) (פבר') 0.7% -0.3% -0.2%
09:00   EUR מכירות קמעונאיות - גרמניה (שנתי) (ינו') -8.7% 1.3% 2.8%
09:00   EUR מכירות קמעונאיות - גרמניה (חודשי) (ינו') -4.5% -0.3% -9.1%
10:00   EUR שינוי במספר הבלתי מועסקים - ספרד 44.4K   76.2K  
10:00   BRL מדד האינפלציה IPC-Fipe (חודשי) (פבר') 0.23%   0.86%  
10:55   EUR השינוי במספר הבלתי מועסקים - גרמניה (פבר') 9K -13K -37K
10:55   EUR שיעור האבטלה - גרמניה (פבר') 6.0% 6.0% 6.0%  
10:55   EUR מספר המובטלים - גרמניה (פבר') 2.752M   2.743M
10:55   EUR מספר המובטלים (לא מתואם עונתית) - גרמניה (פבר') 2.904M   2.901M  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - ספרד -0.506%   -0.524%  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - ספרד -0.524%   -0.551%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (פבר')   1.1% 1.4% 1.4%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (פבר')   0.1% -0.5% -0.5%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר')   0.9% 0.9% 0.9%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן, לא מנוכה עונתיות (פבר')   105.54   105.32  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן למעט אנרגיה ומזון (שנתי) (פבר')   1.2% 1.1% 1.4%  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן למעט אנרגיה ומזון (חודשי) (פבר')   0.1% -0.3% -0.3%  
12:45   GBP מכרז אג"ח גילט ל-5 שנים 0.454%   0.039%  
14:00   BRL מדד המחירים ליצרן של ברזיל (חודשי) (ינו') 3.36%   0.41%  
14:20   INR ייצוא (דולר ארה"ב) (פבר')   27.67B   27.24B  
14:20   INR ייבוא (דולר ארה"ב) (פבר')   40.55B   41.99B  
14:20   INR המאזן המסחרי (פבר')   -12.90B   -14.54B  
15:00   SGD מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (פבר') 50.5   50.7  
15:30   CAD תמ"ג - מחירים נגזרים (רבעוני) (ר4) 1.10%   2.40%
15:30   CAD תמ"ג (רבעוני) (ר4) 2.3%   8.9%  
15:30   CAD תמ"ג (שנתי) (ר4) -3.23%   -5.33%
15:30   CAD תמ"ג (חודשי) (דצמ') 0.1% 0.3% 0.8%
15:30   CAD תמ"ג בחישוב שנתי (רבעוני) (ר4) 9.6% 7.5% 40.6%
15:40   EUR חבר מועצת הבנק האירופי פנטה נושא דברים           
15:55   USD הספר האדום (חודשי) -0.3%   -0.8%  
15:55   USD הספר האדום (שנתי) 4.6%   2.9%  
16:00   EUR ECB McCaul Speaks           
16:45   USD מצב העסקים בניו יורק - ISM (פבר') 35.5%   51.2%  
16:45   USD מדד ISM-New York (פבר') 810.0   818.2  
17:00   USD סקר האופטימיות הכלכלית IBD/TIPP 55.4   51.9  
17:20   NZD מדד המחירים של GlobalDairy Trade 15.0%   3.0%  
20:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח בריינארד נואם           
21:00   USD חברת ועדת השוק הפתוח דיילי נושאת דברים           
23:30   USD מלאי נפט שבועי - API 7.356M -1.850M 1.026M  
23:30   AUD מדד הבנייה של AIG (פבר') 57.4   57.6  
23:45   NZD אישורי בנייה (חודשי) (ינו') 2.1%   5.1%
יום רביעי, 3 במרץ, 2021
01:00   AUD מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים 53.4   55.6
02:00   USD מכירות רכבים כוללות 15.70M   16.60M  
02:00   NZD מדד מחירי הסחורות של ANZ (חודשי) 3.3%   4.3%
02:01   GBP מדד מחירי החנויות של BRC (שנתי) -2.4%   -2.2%  
02:30   AUD תמ"ג (רבעוני) (ר4) 3.1% 2.5% 3.4%
02:30   AUD תמ"ג (שנתי) (ר4) -1.1% -1.8% -3.7%
02:30   AUD תמ"ג - הוצאות הוניות (ר4) 3.6%   0.5%
02:30   AUD תמ"ג - מדד מחירים משורשר (ר4) 1.7%   -0.1%  
02:30   AUD תמ"ג - צריכה סופית (ר4) 3.2%   5.9%  
02:30   AUD פרסום דוח סיכום מגמות גרפי של בנק אוסטרליה        
02:30   JPY מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים (פבר') 46.3   46.1  
02:30   HKD מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (פבר') 50.2   47.8  
03:30   JPY חבר מועצת בנק יפן קטאוקה נושא דברים           
03:45   CNY מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים (פבר') 51.5   52.0  
03:45   CNY מדד מנהלי הרכש המשולב של סין (פבר') 51.7   52.2
07:00   INR מדד מנהלי הרכש של Nikkei במגזר השירותים (פבר') 55.3 53.0 52.8  
09:15   ZAR מדד מנהלי הרכש למשק כולו - HSBC (פבר') 50.2   50.8  
09:30   CHF מדד המחירים לצרכן (חודשי) (פבר') 0.2% 0.4% 0.1%  
09:30   CHF מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר') -0.5% -0.3% -0.5%  
09:45   EUR מאזן התקציב הממשלתי - צרפת (ינו') -21.9B   -178.1B  
10:15   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - ספרד (פבר') 43.1 43.0 41.7  
10:30   HKD מכירות קמעונאיות (שנתי) (ינו') -13.6%   -13.2%  
10:45   EUR מדד מנהלי הרכש המשולב של איטליה (פבר') 51.4 49.1 47.2  
10:45   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - איטליה (פבר') 48.8 46.0 44.7  
10:50   EUR מדד מנהלי הרכש המשולב של Markit - צרפת (פבר') 47.0 45.2 47.7  
10:50   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - צרפת (פבר') 45.6 43.6 47.3  
10:55   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל - גרמניה (פבר') 51.1 51.3 50.8  
10:55   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - גרמניה (פבר') 45.7 45.9 46.7  
11:00   EUR תמ"ג - איטליה (שנתי) (ר4) -6.6% -6.6% -5.0%  
11:00   EUR תמ"ג - איטליה (רבעוני) (ר4) -1.9% -2.0% 15.9%  
11:00   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit (פבר') 48.8 48.1 47.8  
11:00   EUR מדד מנהלי הרכש - שירותים (פבר') 45.7 44.7 45.4  
11:30   GBP מדד מנהלי הרכש המשולב (פבר') 49.6 49.8 41.2  
11:30   GBP מדד מנהלי הרכש - שירותים (פבר') 49.5 49.7 39.5  
משוער   USD מפגש אופ"ק (OPEC)           
12:00   EUR נגיד הבנק המרכזי הגרמני (בונדסבנק) ויידמן נואם           
12:00   EUR מדד המחירים ליצרן (שנתי) (ינו') 0.0% -0.4% -1.1%  
12:00   EUR מדד המחירים ליצרן (חודשי) (ינו') 1.4% 1.2% 0.9%
14:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA 3.23%   3.08%  
14:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי) 0.5%   -11.4%  
14:00   USD מדד הרכש של MBA 269.7   264.9  
14:00   USD מדד שוק המשכנתאות 794.5   790.6  
14:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות 3,850.4   3,848.1  
14:00   BRL תמ"ג (רבעוני) (ר4) 3.2% 2.8% 7.7%  
14:00   BRL תמ"ג (שנתי) (ר4) -1.1% -1.6% -3.9%  
14:30   GBP פרסום התקציב השנתי           
15:00   BRL מדד מנהלי הרכש המשוקלל - Markit (פבר') 49.6   48.9  
15:00   BRL מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - Markit (פבר') 47.1   47.0  
15:00   EUR חבר מועצת הבנק האירופי פנטה נושא דברים           
15:15   USD מדד התעסוקה של ADP (פבר') 117K 177K 195K
15:30   CAD אישורי בנייה (חודשי) (ינו') 8.2% 3.5% -4.4%
16:00   USD מכירות מכוניות (פבר') 3.40M   3.70M  
16:00   USD סה"כ מכירות משאיות (פבר') 12.27M   12.92M
16:45   USD מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit (פבר') 59.5 58.8 58.7  
16:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר השירותים (פבר') 59.8 58.9 58.3  
17:00   USD מדד ISM לפעילות עסקית במגזר הלא-יצרני (פבר') 55.5 60.0 59.9  
17:00   USD מדד התעסוקה במגזר הלא-יצרני - ISM (פבר') 52.7   55.2  
17:00   USD הזמנות חדשות במגזר הלא-יצרני - ISM (פבר') 51.9   61.8  
17:00   USD מדד ISM במגזר הלא-יצרני (פבר') 55.3 58.7 58.7  
17:00   USD מדד מחירי המגזר הלא-יצרני - ISM (פבר') 71.8   64.2  
17:00   EUR לואיס דה גווינדוס מהבנק האירופי נושא דברים           
17:30   USD מלאי נפט גולמי 21.563M -0.928M 1.285M  
17:30   USD צריכת נפט גולמי של בתי זיקוק לפי דוח EIA (שבועי) -2.327M   -2.589M  
17:30   USD יבוא נפט גולמי 1.656M   0.249M  
17:30   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה 0.485M   2.807M  
17:30   USD ייצור דלקים מזוקקים -0.723M   -0.953M  
17:30   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים -9.719M -3.035M -4.969M  
17:30   USD ייצור דלק 0.565M   -1.295M  
17:30   USD מלאי נפט לחימום -1.123M   0.093M  
17:30   USD שיעורי ניצולת בתי זיקוק לפי דוח שבועי של EIA (שבועי) -12.6% 4.6% -14.5%  
17:30   USD מלאי הדלק -13.624M -2.300M 0.012M  
18:00   GBP חברת ועדת MPC סילבנה טנריירו נושאת דברים           
19:00   USD חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם           
19:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים 4.358B   3.847B  
20:00   USD נגיד הבנק הפדרלי של שיקגו אוואנס נואם           
21:00   USD ספר הבז'        
21:30   EUR חברת מועצת הבנק האירופי שנאבל נושאת דברים           
22:15   NZD נגיד בנק ניו זילנד אור נואם           
יום חמישי, 4 במרץ, 2021
01:05   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קפלן נואם           
01:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות -1,719.0B   -1,888.7B
01:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות -454.6B   93.5B
02:30   AUD ייצוא (חודשי) (ינו') 6%   3%  
02:30   AUD ייבוא (חודשי) (ינו') -2%   -2%  
02:30   AUD מכירות קמעונאיות (חודשי) (ינו') 0.5% 0.6% -4.1%  
02:30   AUD המאזן המסחרי (ינו') 10.142B 6.500B 7.133B
05:25   AUD קירנס (בנק אוסטרליה) נושא דברים           
05:45   JPY מכרז אג"ח ל-30 שנה 0.691%   0.662%  
07:00   JPY מדד אמון משקי הבית (פבר') 33.8   29.6  
10:30   EUR מדד מנהלי הרכש בסקטור הבנייה של IHS Markit (פבר') 41.0   46.6  
11:30   GBP מדד מנהלי הרכש - בנייה (פבר') 53.3 51.0 49.2  
משוער   USD מפגש אופ"ק (OPEC)           
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-10 שנים - צרפת -0.07%   -0.25%  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-10 שנים - ספרד 0.350%   0.271%  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - ספרד -0.250%   -0.360%  
12:00   EUR מכירות קמעונאיות (חודשי) (ינו') -5.9% -1.1% 1.8%
12:00   EUR מכירות קמעונאיות (שנתי) (ינו') -6.4% -1.2% 0.9%
12:00   EUR שיעור האבטלה (ינו') 8.1% 8.3% 8.1%
12:45   GBP מכרז אג"ח גילט ל-10 שנים 0.868%   0.441%  
14:30   USD קיצוץ משרות ע"י המעסיקים (שנתי) -39.1%   17.4%  
14:30   USD קיצוץ משרות ע"י המעסיקים (פבר') 34.531K   79.552K  
15:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה 4,295K 4,300K 4,419K  
15:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 745K 750K 736K
15:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות 790.75K   807.50K
15:30   USD מדד הפריון התעשייתי (רבעוני) (ר4) -4.2% -4.7% -4.8%  
15:30   USD עלות התפוקה (רבעוני) (ר4) 6.0% 6.6% -9.7%
15:30   CAD פריון העבודה (רבעוני) (ר4) -2.0%   -10.6%
17:00   USD מוצרי בני קיימא למעט ביטחון (חודשי) (ינו') 2.3%   2.3%  
17:00   USD הזמנות ממפעלים (חודשי) (ינו') 2.6% 2.1% 1.6%
17:00   USD הזמנות ממפעלים (ללא תחבורה) (חודשי) (ינו') 1.7%   1.9%
17:30   USD אחסון גז טבעי -98B -136B -338B  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות 0.030%   0.035%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-8 שבועות 0.035%   0.040%  
19:05   USD יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים           
23:30   AUD מדד השירותים של AIG (פבר') 55.8   54.3  
יום שישי, 5 במרץ, 2021
01:50   JPY יתרות המט"ח (דולר ארה"ב) (פבר') 1,379.4B   1,392.1B  
05:00   IDR שיעור יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) (פבר') 138.80B   138.00B  
07:00   SGD מכירות קמעונאיות (שנתי) (ינו') -6.1%   -3.3%
07:00   SGD מכירות קמעונאיות (חודשי) (ינו') -1.8%   -1.0%
08:00   ZAR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) (פבר') 53.79B   54.80B  
08:00   ZAR רזרבות מט"ח נטו (דולר ארה"ב) (פבר') 51.577B   51.988B  
09:00   EUR הזמנות מפעלים - גרמניה (חודשי) (ינו') 1.4% 0.7% -2.2%
09:45   EUR החשבון השוטף - צרפת (ינו') -1.60B   -1.00B
09:45   EUR ייצוא - צרפת (ינו') 40.2B   39.3B  
09:45   EUR ייבוא - צרפת (ינו') 44.2B   42.7B  
09:45   EUR המאזן המסחרי - צרפת (ינו') -4.0B   -3.6B
10:30   GBP מדד מחירי הבתים של Halifax (חודשי) (פבר') -0.1% 0.3% -0.4%
10:30   GBP מדד מחירי הבתים של Halifax (שנתי) 5.2%   5.4%  
10:30   HKD יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) (פבר') 495.90B   493.20B
11:00   EUR מכירות קמעונאיות - איטליה (שנתי) (ינו') -6.8%   -3.2%
11:00   EUR מכירות קמעונאיות - איטליה (חודשי) (ינו') -3.0%   2.4%
13:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) 584.55B   583.87B  
13:30   EUR מדד אמון הצרכנים - ספרד 65.9   55.7  
14:00   BRL ייצור תעשייתי (שנתי) (ינו') 2.0% 2.2% 8.2%  
14:00   BRL ייצור תעשייתי (חודשי) (ינו') 0.4% 0.4% 0.9%  
15:00   BRL ייצור מכוניות (חודשי) (פבר') -1.3%   -4.6%  
15:00   BRL מכירות מכוניות (חודשי) (פבר') -2.2%   -29.8%  
15:30   USD שכר ממוצע לשעת עבודה (חודשי) (פבר') 0.2% 0.2% 0.1%
15:30   USD שכר ממוצע לשעת עבודה (שנתי) (שנתי) (פבר') 5.3% 5.3% 5.3%
15:30   USD ממוצע שעות העבודה בשבוע (פבר') 34.6 34.9 34.9
15:30   USD יצוא 191.90B   190.00B  
15:30   USD משרות ממשלתיות (פבר') -86.0K   76.0K
15:30   USD יבוא 260.20B   256.60B  
15:30   USD משרות בתעשייה (פבר') 21K 18K -10K
15:30   USD השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (פבר') 379K 182K 166K
15:30   USD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (פבר') 61.4%   61.4%  
15:30   USD השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (פבר') 465K 210K 90K
15:30   USD המאזן המסחרי (ינו') -68.20B -67.50B -67.00B
15:30   USD שיעור האבטלה U6 (פבר') 11.1%   11.1%  
15:30   USD שיעור האבטלה (פבר') 6.2% 6.3% 6.3%  
15:30   CAD ייצוא (ינו') 51.19B   47.37B
15:30   CAD ייבוא (ינו') 49.78B   49.35B
15:30   CAD המאזן המסחרי (ינו') 1.41B -1.40B -1.98B
16:00   GBP חבר הועדה למדיניות מוניטרית הסקל נושא דברים           
17:00   CAD מדד מנהלי הרכש של Ivey (לא מתואם עונתית) (פבר') 63.1   55.7  
17:00   CAD מדד מנהלי הרכש של Ivey (פבר') 60.0   48.4  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes 310   309  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes (ארה“ב) 403   402  
22:00   USD אשראי צרכנים (ינו') -1.31B 12.00B 8.79B
22:00   USD חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם           
22:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC 36.1K   31.0K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על אלומיניום (CFTC) 4.3K   4.7K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC 66.0K   75.4K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על תירס (CFTC) 503.8K   529.8K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC 519.0K   511.8K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC 189.6K   215.7K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נאסד"ק 100 (CFTC) -23.5K   -5.4K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על גז טבעי (CFTC) 17.8K   28.1K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC 23.2K   -31.3K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC 39.6K   47.6K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על פולי סויה (CFTC) 223.7K   239.8K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על חיטה (CFTC) 29.9K   27.4K  
22:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC 15.3K   9.1K  
22:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC 12.3K   11.5K  
22:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC 6.0K   -1.6K  
22:30   BRL פוזיציות נטו ספקולטיביות על ריאל ברזילאי CFTC -21.1K   -15.9K  
22:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC 19.3K   28.6K  
22:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC 16.4K   14.6K  
22:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC 126.0K   138.4K  
23:00   BRL סך המועסקים במשק - סקר CAGED   122.00K -67.90K  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע