הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 15:23 (GMT +2:00)  
29/01/2023 - 04/02/2023
 
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום ראשון, 29 בינואר, 2023
23:45   NZD ייצוא (דצמ')     6.68B  
23:45   NZD ייבוא (דצמ')     8.54B  
23:45   NZD המאזן המסחרי (שנתי) (דצמ')     -14,630M  
23:45   NZD המאזן המסחרי (חודשי) (דצמ')   -1,750M -1,863M  
יום שני, 30 בינואר, 2023
10:00   CHF מאזן המדדים המובילים - KOF (ינו')   93.3 92.2  
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (שנתי)     4.9% 5.7%  
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (חודשי)       0.2%  
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (חודשי)       -0.1%  
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (שנתי) (ינו')     4.7% 5.5%  
10:00   EUR מכירות קמעונאיות - ספרד (שנתי) (דצמ')     -0.6%  
11:00   EUR מאזן מסחרי (ללא האיחוד האירופי) - איטליה (דצמ')     2.01B  
11:00   EUR תמ"ג - גרמניה (רבעוני) (ר4)     0.0% 0.4%  
11:00   EUR תמ"ג - גרמניה (שנתי) (ר4)     0.8% 1.2%  
12:00   EUR סקר צרכנים ועסקים (ינו')   97.0 95.8  
12:00   EUR האקלים העסקי (ינו')     0.54  
12:00   EUR מדד אמון הצרכן (ינו')   -20.9 -20.9  
12:00   EUR ציפיות האינפלציה של הצרכנים (ינו')     23.7  
12:00   EUR סנטימנט מגזר השירותים (ינו')   7.9 6.3  
12:00   EUR הסנטימנט התעשייתי (ינו')   -0.6 -1.5
משוער   EUR מדד אמון העסקים - ספרד     -5.1  
13:25   BRL תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל        
14:00   BRL מדד האינפלציה IGP-M (חודשי) (ינו')   0.20% 0.45%  
14:30   BRL יחס חוב נטו/תמ"ג (דצמ')     -20.1%  
14:30   BRL מאזן התקציב (דצמ')     57.000B  
14:30   BRL עודף תקציבי (דצמ')   -13.650B -70.371B  
14:30   BRL יחס חוב ברוטו/תמ"ג (חודשי) (דצמ')     74.5%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת     2.833%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת     2.285%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת     2.536%  
17:30   USD מדד הייצור - הפד של דאלאס (ינו')     -18.8  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים     4.575%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים     4.685%  
19:22   EUR מדד המחירים ליצרן - איטליה (שנתי) (דצמ')     29.4%  
19:22   EUR מדד המחירים ליצרן - איטליה (חודשי) (דצמ')     2.6%  
משוער   USD סקר קציני הלוואות        
יום שלישי, 31 בינואר, 2023
01:30   JPY יחס משרות/בקשות (דצמ')   1.36 1.35  
01:30   JPY שיעור האבטלה (דצמ')   2.5% 2.5%  
01:50   JPY ייצור תעשייתי (חודשי) (דצמ')     -1.2% 0.2%  
01:50   JPY ייצור תעשייתי - תחזית חודש קדימה (חודשי) (ינו')     2.8%  
01:50   JPY ייצור תעשייתי - תחזית חודשיים קדימה (חודשי) (פבר')     -0.6%  
01:50   JPY מדד המכירות של הקמעונאים הגדולים (חודשי)     -1.1%  
01:50   JPY מכירות קמעונאיות (שנתי) (דצמ')   3.0% 2.5%  
02:30   AUD אשראי למגורים (דצמ')     0.4%  
02:30   AUD האשראי במגזר הפרטי (חודשי) (דצמ')   0.5% 0.5%  
02:30   AUD מכירות קמעונאיות (חודשי) (דצמ')     -1.0% 1.4%  
03:30   CNY מדד מנהלי הרכש המשולב של סין (ינו')     42.6  
03:30   CNY הרווח התעשייתי של סין (שנתי) (יולי)     0.80%  
03:30   CNY הרווח התעשייתי של סין מתחילת השנה (דצמ')     -3.6%  
03:30   CNY מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (ינו')   49.7 47.0  
03:30   CNY מדד מנהלי הרכש במגזר הלא-יצרני (ינו')   52.0 41.6  
04:00   SGD הלוואות הבנקים     816.5B  
04:30   SGD שיעור האבטלה (ר4)       2.0%  
05:35   JPY מכרז אג"ח לשנתיים     0.043%  
07:00   JPY הזמנות בנייה (שנתי) (דצמ')     -9.7%  
07:00   JPY מדד אמון משקי הבית (ינו')   30.5 30.3  
07:00   JPY התחלות בניית בתים (שנתי) (דצמ')   0.5% -1.4%  
07:00   SGD ציפיות העסקים (ר4)     -20.00  
08:00   ZAR היצע הכסף M3 (שנתי) (דצמ')   8.90% 8.76%  
08:00   ZAR אשראי למגזר הפרטי (דצמ')   8.20% 8.30%  
08:30   EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ינו')     8.7%  
08:30   EUR הוצאות הצרכנים - צרפת (חודשי) (דצמ')   1.0% 0.5%  
08:30   EUR התמ"ג של צרפת (שנתי)       1.0%  
08:30   EUR תמ"ג - צרפת (רבעוני) (ר4)     0.1% 0.2%  
09:00   EUR מדד מחירי הייבוא - גרמניה (חודשי) (דצמ')   -2.2% -4.5%  
09:00   EUR מדד מחירי הייבוא - גרמניה (שנתי) (דצמ')   11.6% 14.5%  
09:00   EUR מכירות קמעונאיות - גרמניה (שנתי) (דצמ')     -5.9%  
09:00   EUR מכירות קמעונאיות - גרמניה (חודשי) (דצמ')   0.4% 1.1%  
09:30   CHF מכירות קמעונאיות (שנתי) (דצמ')   -0.7% -1.3%  
09:45   EUR מדד המחירים לצרכן - צרפת (חודשי)     0.5% -0.1%  
09:45   EUR מדד המחירים לצרכן של צרפת (שנתי)       5.9%  
09:45   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - צרפת (שנתי)       6.7%  
09:45   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - צרפת (חודשי)       -0.1%  
09:45   EUR מדד המחירים ליצרן - צרפת (חודשי)     1.2%  
09:45   EUR מדד המחירים ליצרן - צרפת (חודשי) (דצמ')     1.2%  
10:00   EUR תמ"ג - איטליה (רבעוני) (ר4)     -0.1% 0.5%  
10:00   EUR תמ"ג - איטליה (שנתי) (ר4)     2.0% 2.6%  
10:30   HKD היצע הכסף M3 (דצמ')     -1.1%  
10:55   EUR השינוי במספר הבלתי מועסקים - גרמניה (ינו')   5K -13K  
10:55   EUR שיעור האבטלה - גרמניה (ינו')   5.5% 5.5%  
10:55   EUR מספר המובטלים - גרמניה (ינו')     2.520M  
10:55   EUR מספר המובטלים (לא מתואם עונתית) - גרמניה (ינו')     2.454M  
11:00   EUR שיעור אבטלה חודשי - איטליה (דצמ')   7.8% 7.8%  
11:00   EUR החשבון השוטף - ספרד (נוב')     2.70B  
11:00   EUR סקר אשראי בנקאי של הבנק האירופי        
11:30   GBP אשראי צרכני - הבנק המרכזי של אנגליה (דצמ')   1.200B 1.507B  
11:30   GBP היצע הכסף M4 (חודשי) (דצמ')   1.2% -1.6%  
11:30   GBP אישורי משכנתאות (דצמ')   43.00K 46.08K  
11:30   GBP מתן משכנתאות (דצמ')   3.70B 4.36B  
11:30   GBP הלוואות נטו לאנשים פרטיים   5.1B 5.9B  
12:00   INR גירעון תקציבי פדרלי (דצמ')     9,781.54B  
12:00   EUR תמ"ג (שנתי)     2.2% 2.3%  
12:00   EUR תמ"ג (רבעוני)     -0.1% 0.3%  
12:10   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-10 שנים (BTP)     3.96%  
12:10   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-5 שנים (BTP)     3.48%  
12:30   EUR מכרז אג"ח גרמני לשנתיים (Schatz)     2.580%  
13:30   INR סקירת נתוני אשראי ומדיניות מוניטרית של בנק הודו        
14:00   INR התפוקה במגזר התשתיות (שנתי) (דצמ')     5.4%  
14:00   ZAR מאזן מסחרי (דצמ')   5.50B 7.98B  
15:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (חודשי) (ינו')     1.0% -0.8%  
15:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (שנתי) (ינו')     9.2% 8.6%  
15:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (חודשי) (ינו')     1.3% -1.2%  
15:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (שנתי) (ינו')     10.0% 9.6%  
15:30   USD הטבות מעסיקים (רבעוני) (ר4)     1.00%  
15:30   USD מדד עלות התעסוקה (רבעוני) (ר4)   1.1% 1.2%  
15:30   USD שכר העבודה (רבעוני) (ר4)     1.30%  
15:30   CAD תמ"ג (שנתי)   3.50% 3.10%  
15:30   CAD תמ"ג (חודשי) (נוב')   0.1% 0.1%  
15:55   USD הספר האדום (שנתי)     4.6%  
16:00   USD מדד מחירי הבתים (שנתי) (נוב')     9.8%  
16:00   USD מדד מחירי הבתים (חודשי) (נוב')   -0.4% 0.0%  
16:00   USD מדד מחירי הבתים (נוב')     392.7  
16:00   USD מדד מחירי הבתים S&P/קייס שילר - 20 מחוזות (מתואם עונתית) (חודשי) (נוב')   -0.5% -0.5%  
16:00   USD מדד מחירי הבתים S&P/קייס שילר - 20 מחוזות (לא מתואם עונתית) (חודשי) (נוב')     -0.8%  
16:00   USD מדד מחירי הבתים S&P/קייס שילר - 20 מחוזות (לא מתואם עונתית) (שנתי) (נוב')   6.9% 8.6%  
16:45   USD מדד מנהלי הרכש של שיקאגו (ינו')   44.9 45.1
17:00   USD מדד אמון הצרכן של CB (ינו')   109.0 108.3  
17:30   USD הכנסות משירותים - הפד של דאלאס (ינו')     -0.6  
17:30   USD הציפיות במגזר השירותים בטקסס (ינו')     -19.8  
23:30   USD מלאי נפט שבועי - API     3.378M  
23:30   AUD מדד הייצור של AIG (דצמ')     44.7  
23:45   NZD השינוי במספר המועסקים (רבעוני) (ר4)   0.3% 1.3%  
23:45   NZD מדד עלות העבודה (שנתי) (ר4)     3.8%  
23:45   NZD מדד עלות העבודה (רבעוני) (ר4)   1.1% 1.1%  
23:45   NZD שיעור האבטלה (ר4)   3.2% 3.3%  
יום רביעי, 1 בפברואר, 2023
00:00   AUD מדד מנהלי הרכש של מגזר הייצור   49.8 50.2  
02:01   GBP מדד מחירי החנויות של BRC (שנתי)     7.3%  
02:30   JPY מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (ינו')   48.9 48.9  
02:30   IDR מדד מנהלי הרכש של Nikkei (ינו')     50.9  
03:45   CNY מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור (ינו')   49.5 49.0  
05:35   JPY מכרז אג"ח ל-10 שנים     0.500%  
06:00   IDR אינפלציה (שנתי)     5.51%  
06:00   IDR אינפלציה (חודשי)     0.66%  
07:00   INR מדד מנהלי הרכש של Nikkei במגזר הייצור (ינו')     57.8  
07:30   AUD מדד מחירי הסחורות (שנתי)     15.6%  
08:00   INR תקציב האיחוד של הודו           
09:00   GBP מדד מחירי הבתים של Nationwide (שנתי)     2.8%  
09:00   GBP מדד מחירי הבתים של Nationwide (חודשי)   -0.6% -0.1%  
10:15   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - ספרד (ינו')   47.9 46.4  
10:30   CHF מדד מנהלי רכש ‘procure.ch’ (ינו')   54.3 54.1  
10:30   HKD תמ"ג (רבעוני)       -2.6%  
10:30   HKD תמ"ג (שנתי)       -4.5%  
10:45   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - איטליה (ינו')   49.6 48.5  
10:50   EUR מדד מנהלי הרכש - צרפת (ינו')   50.8 50.8  
10:55   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - גרמניה (ינו')   47.0 47.0  
11:00   EUR מדד מנהלי הרכש - ייצור (ינו')   48.8 48.8  
11:30   GBP מדד מנהלי הרכש - ייצור (ינו')   46.7 46.7  
12:00   USD מפגש אופ"ק (OPEC)           
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (שנתי) (ינו')     11.6% 11.6%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי) (ינו')     0.1% 0.3%  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (חודשי) (ינו')     0.2% 0.2%  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (שנתי) (ינו')     11.2% 12.3%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי)     -0.2% 0.6%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי)     5.4% 5.2%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ינו')     9.1% 9.2%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן (חודשי)     -0.3% -0.4%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן, לא מנוכה עונתיות (ינו')     120.52  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן למעט אנרגיה ומזון (שנתי) (ינו')     6.9% 6.9%  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן למעט אנרגיה ומזון (חודשי)       0.7%  
12:00   EUR שיעור האבטלה (דצמ')   6.5% 6.5%  
12:30   EUR מכרז אג"ח גרמני ל-10 שנים (Bund)     2.250%  
14:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA     6.20%  
14:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי)     7.0%  
14:00   USD מדד הרכש של MBA     205.4  
14:00   USD מדד שוק המשכנתאות     255.3  
14:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות     502.3  
14:00   BRL מדד המחירים ליצרן של ברזיל (חודשי) (דצמ')     -0.54%  
14:00   ZAR מכירות רכב מקומי (שנתי) (ינו')     16.20%  
14:00   ZAR מכירות רכב מקומי (ינו')     41.78K  
15:00   BRL מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - S&P Global (ינו')     44.2  
15:15   USD מדד התעסוקה של ADP (ינו')   170K 235K  
15:45   EUR מסיבת עיתונאים של הבנק המרכזי האירופי (ECB)           
16:30   CAD מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (ינו')     49.2  
16:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר הייצור (ינו')   46.8 46.8  
17:00   USD הוצאות הבנייה (חודשי) (דצמ')   -0.1% 0.2%  
17:00   USD מדד התעסוקה במגזר הייצור - ISM (ינו')   50.0 51.4  
17:00   USD מדד ISM להזמנות חדשות במגזר הייצור (ינו')     45.2  
17:00   USD מדד ISM במגזר הייצור (ינו')   48.0 48.4  
17:00   USD מחירי הייצור - ISM (ינו')   40.0 39.4  
17:00   USD סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (דצמ')   10.200M 10.458M  
17:30   USD מלאי נפט גולמי     0.533M  
17:30   USD צריכת נפט גולמי של בתי זיקוק לפי דוח EIA (שבועי)     0.128M  
17:30   USD יבוא נפט גולמי     -1.791M  
17:30   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה     4.267M  
17:30   USD ייצור דלקים מזוקקים     -0.009M  
17:30   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים     -0.507M  
17:30   USD ייצור דלק     -0.034M  
17:30   USD מלאי נפט לחימום     -0.234M  
17:30   USD שיעורי ניצולת בתי זיקוק לפי דוח שבועי של EIA (שבועי)     0.8%  
17:30   USD מלאי הדלק   1.767M 1.763M  
20:00   BRL המאזן המסחרי     4.80B  
21:00   USD הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי        
21:00   USD החלטת הריבית   4.75% 4.50%  
21:30   USD מסיבת עיתונאים של ה-FOMC           
23:00   BRL החלטת הריבית   13.75% 13.75%  
23:45   NZD אישורי בנייה (חודשי) (דצמ')     7.0%  
23:45   NZD השינוי במספר המועסקים (רבעוני) (ר4)     1.3%  
23:45   NZD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (ר4)   71.00% 71.70%  
23:45   NZD שיעור האבטלה (ר4)     3.3%  
יום חמישי, 2 בפברואר, 2023
01:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות     -344.2B  
01:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות     -83.0B  
01:50   JPY הבסיס המוניטרי (שנתי)   -3.2% -6.1%  
02:30   AUD אישורי בנייה (חודשי) (דצמ')     1.1% -9.0%  
02:30   AUD מדד אמון העסקים הרבעוני של הבנק הלאומי של אוסטרליה     9  
02:30   AUD אישורי בנייה לבתים פרטיים (דצמ')       -2.5%  
05:35   JPY מכרז אג"ח ל-10 שנים     0.500%  
09:00   EUR מאזן החשבון השוטף של גרמניה, לא מנוכה עונתיות (דצמ')     16.9B  
09:00   EUR ייצוא - גרמניה (חודשי) (דצמ')   -3.5% -0.3%  
09:00   EUR ייבוא - גרמניה (חודשי) (דצמ')   -0.5% -3.3%  
09:00   EUR מאזן מסחרי - גרמניה (דצמ')   9.0B 10.8B  
09:45   EUR מאזן התקציב הממשלתי - צרפת (דצמ')     -159.3B  
10:00   CHF סנטימנט הצרכנים של SECO (ר1)     -38  
10:00   EUR שינוי במספר הבלתי מועסקים - ספרד   -15.2K -43.7K  
10:00   BRL מדד האינפלציה IPC-Fipe (חודשי) (ינו')     0.54%  
11:00   EUR מכרז אג"ח ל-10 שנים - ספרד     3.306%  
13:00   EUR מכרז אג"ח ל-10 שנים - צרפת     2.77%  
14:00   GBP הוועדה למדיניות מוניטרית - מספר התומכים בהורדת הריבית (ינו')   0 0  
14:00   GBP הוועדה למדיניות מוניטרית - מספר התומכים בהעלאת הריבית (ינו')   7 7  
14:00   GBP הוועדה למדיניות מוניטרית - מספר התומכים בהותרת הריבית על כנה (ינו')   2 2  
14:00   GBP החלטת הריבית (ינו')   4.00% 3.50%  
14:00   GBP פרוטוקול מפגישת הועדה למדיניות מוניטרית (MPC)        
14:30   USD קיצוץ משרות ע"י המעסיקים (ינו')     43.651K  
14:30   USD קיצוץ משרות ע"י המעסיקים (שנתי)     129.1%  
15:00   SGD מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור     49.7  
15:15   EUR שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי (פבר')   2.50% 2.00%  
15:15   EUR תכנית הלוואות מהבנק המרכזי האירופי     2.75%  
15:15   EUR הצהרת המדיניות המוניטרית של הבנק האירופי        
15:15   EUR החלטת הריבית (פבר')   3.00% 2.50%  
15:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה   1,675K 1,675K  
15:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה   200K 186K  
15:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות     197.50K  
15:30   USD מדד הפריון התעשייתי (רבעוני) (ר4)     2.4% 0.8%  
15:30   USD עלות התפוקה (רבעוני) (ר4)     1.5% 2.4%  
15:30   CAD אישורי בנייה (חודשי) (דצמ')   1.5% 14.1%  
15:45   EUR מסיבת עיתונאים של הבנק המרכזי האירופי (ECB)           
משוער   EUR מכרז אג"ח ל-10 שנים - צרפת     2.77%  
16:15   GBP נגיד בנק אנגליה ביילי נושא דברים           
17:00   USD מוצרי בני קיימא למעט ביטחון (חודשי) (דצמ')     6.3%  
17:00   USD מוצרים ברי קיימא ללא הובלה (חודשי) (דצמ')     -0.1%  
17:00   USD הזמנות ממפעלים (חודשי) (דצמ')   2.3% -1.8%  
17:00   USD הזמנות ממפעלים (ללא תחבורה) (חודשי) (דצמ')     -0.8%  
17:15   EUR נשיאת הבנק האירופי לגארד נושאת דברים           
17:30   USD אחסון גז טבעי     -91B  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות     4.500%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-8 שבועות     4.525%  
19:30   CHF יו"ר הבנק המרכזי של שוויץ, תומאס ג'ורדן, נואם        
20:30   EUR נשיאת הבנק האירופי לגארד נושאת דברים           
23:30   AUD מדד הבנייה של AIG (דצמ')     48.2  
יום שישי, 3 בפברואר, 2023
00:00   AUD מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים   48.3 47.3  
02:30   AUD הלוואות בתים (חודשי)     -2.0%  
02:30   AUD מימון בתים להשקעה (חודשי)     -3.6%  
02:30   JPY מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים (ינו')     52.4  
02:30   HKD מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (ינו')     49.6  
03:45   CNY מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים (ינו')   51.6 48.0  
07:00   INR מדד מנהלי הרכש של Nikkei במגזר השירותים (ינו')     58.5  
07:00   SGD מכירות קמעונאיות (חודשי) (דצמ')     -3.7%  
07:00   SGD מכירות קמעונאיות (שנתי) (דצמ')     6.2%  
09:15   ZAR מדד מנהלי הרכש למשק כולו - HSBC (ינו')     50.2  
09:45   EUR ייצור תעשייתי - צרפת (חודשי) (דצמ')   0.2% 2.0%  
10:15   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - ספרד (ינו')   50.5 51.6  
10:30   CHF חברת מועצת הנגידים של בנק שוויץ אנדראה מייכלר נושאת דברים           
10:30   HKD מכירות קמעונאיות (שנתי) (דצמ')     -4.2%  
10:45   EUR מדד מנהלי הרכש המשולב של איטליה (ינו')     49.6  
10:45   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - איטליה (ינו')   51.0 49.9  
10:50   EUR מדד מנהלי הרכש המשולב של S&P Global - צרפת (ינו')   49.0 49.0  
10:50   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - צרפת (ינו')   49.2 49.2  
10:55   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל - גרמניה (ינו')   49.7 49.7  
10:55   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - גרמניה (ינו')   50.4 50.4  
11:00   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל של S&P Global (ינו')   50.2 50.2  
11:00   EUR מדד מנהלי הרכש - שירותים (ינו')   50.7 50.7  
11:30   GBP מדד מנהלי הרכש המשולב (ינו')   47.8 47.8  
11:30   GBP מדד מנהלי הרכש - שירותים (ינו')   48.0 48.0  
12:00   EUR מדד המחירים ליצרן (חודשי) (דצמ')   -0.4% -0.9%  
12:00   EUR מדד המחירים ליצרן (שנתי) (דצמ')   22.6% 27.1%  
14:00   BRL ייצור תעשייתי (שנתי) (דצמ')   -1.0% 0.9%  
14:00   BRL ייצור תעשייתי (חודשי) (דצמ')     -0.1%  
14:15   GBP חבר ה-MPC של בנק אנגליה פיל נושא דברים           
15:00   BRL מדד מנהלי הרכש המשוקלל - S&P Global (ינו')     49.1  
15:00   BRL מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - S&P Global (ינו')     51.0  
15:00   EUR אלדרסון מ-ECB נושא דברים           
15:30   USD שכר ממוצע לשעת עבודה (שנתי) (שנתי) (ינו')   4.3% 4.6%  
15:30   USD שכר ממוצע לשעת עבודה (חודשי) (ינו')   0.3% 0.3%  
15:30   USD ממוצע שעות העבודה בשבוע (ינו')   34.3 34.3  
15:30   USD משרות ממשלתיות (ינו')     3.0K  
15:30   USD משרות בתעשייה (ינו')   5K 8K  
15:30   USD השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (ינו')   185K 223K  
15:30   USD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (ינו')     62.3%  
15:30   USD מדד השוואתי של מגזר המועסקים במשק     374.00  
15:30   USD מדד השוואתי של מגזר המועסקים במשק (לא מתואם עונתית)     462.00K  
15:30   USD השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (ינו')   168K 220K  
15:30   USD שיעור האבטלה U6 (ינו')     6.5%  
15:30   USD שיעור האבטלה (ינו')   3.6% 3.5%  
16:45   USD מדד מנהלי הרכש המשוקלל של S&P Global (ינו')     46.6  
16:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר השירותים (ינו')   46.6 46.6  
17:00   USD מדד ISM לפעילות עסקית במגזר הלא-יצרני (ינו')   59.5 54.7  
17:00   USD מדד התעסוקה במגזר הלא-יצרני - ISM (ינו')     49.8  
17:00   USD הזמנות חדשות במגזר הלא-יצרני - ISM (ינו')     45.2  
17:00   USD מדד ISM במגזר הלא-יצרני (ינו')   50.3 49.6  
17:00   USD מדד מחירי המגזר הלא-יצרני - ISM (ינו')     67.6  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     609  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes (ארה“ב)     771  
22:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     -23.9K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על אלומיניום (CFTC)     5.9K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     20.2K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על תירס (CFTC)     277.4K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     249.8K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     157.7K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נאסד"ק 100 (CFTC)     -25.3K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על גז טבעי (CFTC)     -171.0K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     -209.0K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     25.7K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על פולי סויה (CFTC)     155.2K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על חיטה (CFTC)     -48.3K  
22:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     -30.7K  
22:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     -9.5K  
22:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC     -33.2K  
22:30   BRL פוזיציות נטו ספקולטיביות על ריאל ברזילאי CFTC     22.8K  
22:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     -21.6K  
22:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     2.2K  
22:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     134.3K  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע