הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 22:34 (GMT +3:00)  
05/04/2020 - 11/04/2020
 
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום שני, 6 באפריל, 2020
כל היום   חג הודו - יום לידתו של מהווירה
כל היום   חג סין - יום ניקוי המצבות
04:00   AUD מד האינפלציה של מכון מלבורן (MI) (חודשי) 0.2%   -0.1%  
04:00   NZD מדד מחירי הסחורות של ANZ (חודשי) -2.1%   -2.1%  
06:00   IDR מדד אמון הצרכנים (מרץ) 113.8   117.7  
08:00   INR מדד מנהלי הרכש של Nikkei במגזר השירותים (מרץ) 49.3 52.5 57.5  
08:00   JPY מדד אמון משקי הבית (מרץ) 30.9   38.3  
09:00   EUR הזמנות מפעלים - גרמניה (חודשי) (פבר') -1.4% -2.4% 4.8%
11:30   GBP מדד מנהלי הרכש - בנייה (מרץ) 39.3 44.0 52.6  
11:30   GBP הלוואות חדשות שלא למטרות רכישת בתים או שיפוץ (רבעוני) -5.1B   -6.0B
11:30   EUR סקר אמון המשקיעים של Sentix (אפר') -42.9 -30.3 -17.1  
13:30   EUR מדד אמון הצרכנים - ספרד 63.3   85.7  
14:00   BRL מדד האינפלציה IGP-DI (חודשי) (מרץ) 1.64% -0.09% 0.01%  
14:25   BRL תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל        
15:00   BRL ייצור מכוניות (חודשי) (מרץ) -7.0%   6.5%  
15:00   BRL מכירות מכוניות (חודשי) (מרץ) -18.6%   3.9%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.465%   -0.494%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.477%   -0.486%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.479%   -0.478%  
16:00   ILS החלטת הריבית (אפר') 0.10% 0.18% 0.25%  
17:00   USD מדד המגמות בתעסוקה של CB (מרץ) 60.39   109.27
17:30   CAD סקר ציפיות העסקים של הבנק המרכזי של קנדה        
18:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 0.125%   0.085%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 0.160%   0.100%  
יום שלישי, 7 באפריל, 2020
01:00   NZD סקר אמון העסקים של NZIER (ר1)     -21%  
01:00   NZD שיעור הניצולת (ר1)     92.0%  
01:30   AUD מדד השירותים של AIG (מרץ)     47.0  
02:30   JPY השינוי החודשי הממוצע בשכר (שנתי)   2.1% 1.5%  
02:30   JPY הוצאות משקי בית (שנתי) (פבר')   -3.9% -3.9%  
02:30   JPY הוצאות משקי בית (חודשי) (פבר')   -0.2% -1.6%  
02:30   JPY הכנסה כוללת משכר עובדים (פבר')     1.5%  
02:30   JPY תשלום שעות נוספות (שנתי) (פבר')     -1.80%  
02:50   JPY יתרות המט"ח (דולר ארה"ב) (מרץ)     1,359.0B  
04:30   AUD מודעות דרושים - ANZ (חודשי)   -2.9% 0.7%  
04:30   AUD ייצוא (חודשי) (פבר')     -3%  
04:30   AUD ייבוא (חודשי) (פבר')     -3%  
04:30   AUD המאזן המסחרי (פבר')     5.210B  
06:35   JPY מכרז אג"ח ל-30 שנה     0.340%  
07:30   AUD החלטת הריבית (אפר')   0.25% 0.25%  
07:30   AUD הצהרת הריבית של הבנק המרכזי של אוסטרליה        
08:00   JPY המדד המשולב של אינדיקטורים בו-זמניים (חודשי) (פבר')     0.8%  
08:00   JPY מאזן המדדים המובילים (חודשי) (פבר')       -0.4%  
08:00   JPY מאזן המדדים המובילים     90.5  
08:45   CHF שיעור האבטלה (לא מתואם עונתית) (מרץ)   2.8% 2.5%  
08:45   CHF שיעור האבטלה (מתואם עונתית) (מרץ)   2.8% 2.3%  
09:00   EUR ייצור תעשייתי - גרמניה (חודשי) (פבר')   -0.9% 3.0%  
09:00   ZAR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) (מרץ)   54.80B 54.71B  
09:00   ZAR רזרבות מט"ח נטו (דולר ארה"ב) (מרץ)     45.358B  
09:45   EUR החשבון השוטף - צרפת (פבר')     -2.80B  
09:45   EUR ייצוא - צרפת (פבר')     40.3B  
09:45   EUR ייבוא - צרפת (פבר')     46.2B  
09:45   EUR סך נכסי הרזרבה של צרפת (מרץ)     188,033.0M  
09:45   EUR המאזן המסחרי - צרפת (פבר')   -4.9B -5.9B  
10:00   CNY יתרות המט"ח (דולר ארה"ב)     3.107T  
10:30   GBP מדד מחירי הבתים של Halifax (שנתי)     2.8%  
10:30   GBP מדד מחירי הבתים של Halifax (חודשי) (מרץ)   0.1% 0.3%  
11:00   EUR מכירות קמעונאיות - איטליה (חודשי) (פבר')     0.5%  
11:00   EUR מכירות קמעונאיות - איטליה (שנתי) (פבר')     1.4%  
11:30   GBP פריון העבודה (ר4)     0.1%  
11:30   HKD יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) (מרץ)     446.10B  
12:00   SGD יתרות המט"ח (דולר ארה"ב) (חודשי) (מרץ)     283.0B  
13:00   ILS ייצוא (דולר ארה"ב) (מרץ)     4,390.3M  
13:00   ILS ייבוא (דולר ארה"ב) (מרץ)     5,696.2M  
13:00   ILS המאזן המסחרי (מרץ)     -1,305.9M  
13:00   EUR כינוס האירו-גרופ        
15:00   BRL מכירות קמעונאיות (שנתי) (פבר')   2.5% 1.3%  
15:00   BRL מכירות קמעונאיות (חודשי) (פבר')   -0.6% -1.0%  
15:55   USD הספר האדום (חודשי)     1.3%  
15:55   USD הספר האדום (שנתי)     6.3%  
17:00   USD סקר האופטימיות הכלכלית IBD/TIPP     53.9  
17:00   USD סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (פבר')   6.600M 6.963M  
17:00   CAD מדד מנהלי הרכש של Ivey (לא מתואם עונתית) (מרץ)     53.2  
17:00   CAD מדד מנהלי הרכש של Ivey (מרץ)   41.0 54.1  
17:30   NZD מדד המחירים של GlobalDairy Trade     -3.9%  
19:39   IDR שיעור יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) (מרץ)     130.40B  
21:00   USD מכרז אג"ח ל-3 שנים     0.563%  
22:00   USD אשראי צרכנים (פבר')   14.00B 12.02B  
23:30   USD מלאי נפט שבועי - API     10.485M  
יום רביעי, 8 באפריל, 2020
כל היום   חג ישראל - פסח
02:50   JPY החשבון השוטף - מתואם     1.63T  
02:50   JPY הזמנת מכונות - ליבה (חודשי) (פבר')   -2.7% 2.9%  
02:50   JPY הזמנת מכונות - ליבה (שנתי) (פבר')   -2.9% -0.3%  
02:50   JPY החשבון השוטף (לא מתואם עונתית) (פבר')   3.062T 0.612T  
04:30   AUD הלוואות בתים (חודשי)     3.1%  
04:30   AUD מימון בתים להשקעה (חודשי)     3.6%  
04:30   AUD פרסום דוח סיכום מגמות גרפי של בנק אוסטרליה        
06:00   IDR מכירות קמעונאיות (שנתי)     -0.3%  
08:00   JPY סקר ה-Economy Watchers (מרץ)     27.4  
08:45   CHF שיעור האבטלה (לא מתואם עונתית) (מרץ)   2.8% 2.5%  
08:45   CHF שיעור האבטלה (מתואם עונתית) (מרץ)   2.8% 2.3%  
12:30   ZAR מדד אמון העסקים (מרץ)     92.7  
12:40   EUR מכרז אג"ח גרמני ל-10 שנים (Bund)     -0.770%  
12:45   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-12 חודשים (BOT)     0.072%  
14:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA     3.47%  
14:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי)     15.3%  
14:00   USD מדד הרכש של MBA     211.7  
14:00   USD מדד שוק המשכנתאות     874.6  
14:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות     4,781.1  
14:30   INR היצע הכסף M3     9.5%  
15:00   ILS יתרות המט"ח (דולר ארה"ב)     131.151B  
15:00   BRL Brazilian Service Sector Growth (חודשי) (פבר')   0.5% 0.6%  
15:00   BRL Brazilian Service Sector Growth (שנתי) (פבר')   1.6% 1.8%  
15:15   CAD התחלות בנייה (מרץ)   180.0K 210.1K  
15:30   CAD אישורי בנייה (חודשי) (פבר')   -4.5% 4.0%  
16:30   USD Seevol Cushing Storage Report     3.390M  
17:30   USD מלאי נפט גולמי   10.133M 13.834M  
17:30   USD EIA Refinery Crude Runs (שבועי)     -0.940M  
17:30   USD יבוא נפט גולמי     0.625M  
17:30   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה     3.521M  
17:30   USD ייצור דלקים מזוקקים     0.128M  
17:30   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים   1.233M -2.194M  
17:30   USD ייצור דלק     -1.502M  
17:30   USD מלאי נפט לחימום     -0.175M  
17:30   USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (שבועי)   -2.4% -5.0%  
17:30   USD מלאי הדלק   4.633M 7.524M  
19:00   USD Thomson Reuters IPSOS PCSI (אפר')     60.10  
19:00   BRL Brazil Thomson Reuters IPSOS PCSI (אפר')     50.35  
20:01   USD מכרז אג"ח ל-10 שנים     0.849%  
20:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים     -5.999B  
21:00   USD פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח        
יום חמישי, 9 באפריל, 2020
כל היום   חג ישראל - פסח
02:01   GBP סקר מחירי הבתים של איגוד השמאים (מרץ)   14% 29%  
02:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות     -1.7B  
02:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות     -1,421.9B  
03:30   JPY נגיד הבנק המרכזי של יפן קורודה נואם           
04:30   AUD דו"ח המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי של אוסטרליה        
08:00   JPY מדד אמון משקי הבית (מאי)     38.3
09:00   GBP תפוקת ענף הבנייה (חודשי) (פבר')   0.2% -0.8%  
09:00   GBP הממלכה המאוחדת – תפוקת ענף הבנייה (שנתי) (פבר')   -0.1% 1.6%  
09:00   GBP תמ"ג (חודשי)     0.0%  
09:00   GBP תמ"ג (שנתי)   1.1% 0.6%  
09:00   GBP ייצור תעשייתי (חודשי) (פבר')   0.1% -0.1%  
09:00   GBP ייצור תעשייתי (שנתי) (פבר')   -2.9% -2.9%  
09:00   GBP תפוקה תעשייתית (שנתי) (פבר')   -4.0% -3.6%  
09:00   GBP תפוקה תעשייתית (חודשי) (פבר')   0.1% 0.2%  
09:00   GBP השינוי בתמ“ג החודשי (3M/3M)     0.0%  
09:00   GBP המאזן המסחרי (פבר')   -6.00B -3.72B  
09:00   GBP מאזן מסחרי (ללא האיחוד האירופי) (פבר')   -0.50B 2.23B  
09:00   EUR מאזן החשבון השוטף של גרמניה, לא מנוכה עונתיות (פבר')     16.6B  
09:00   EUR ייצוא - גרמניה (חודשי) (פבר')   -0.9% 0.0%  
09:00   EUR ייבוא - גרמניה (חודשי) (פבר')   -0.7% 0.5%  
09:00   EUR מאזן מסחרי - גרמניה (פבר')   17.5B 18.5B  
09:00   JPY הזמנות כלי עבודה ומכונות (שנתי)       -30.1%  
11:00   EUR ייצור תעשייתי - איטליה (שנתי) (פבר')   -2.6% -0.1%  
11:00   EUR ייצור תעשייתי - איטליה (חודשי) (פבר')   -1.7% 3.7%  
11:30   GBP מדד השירותים     0.0%  
12:30   ZAR הפקת זהב (שנתי) (פבר')     4.9%  
12:30   ZAR תפוקת כרייה (פבר')   1.3% 7.5%  
12:45   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-3 שנים (BTP)     0.74%  
12:45   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-30 שנים (BTP)     2.290%  
12:45   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-7 שנים (BTP)     0.92%  
14:00   GBP מדד PCSI של Thomson Reuters IPSOS (אפר')     55.5  
14:00   EUR מדד PCSI של איטליה של Thomson Reuters IPSOS (אפר')     37.73  
14:00   EUR מדד PCSI של גרמניה של Thomson Reuters IPSOS (אפר')     53.29  
14:00   EUR מדד PCSI של צרפת של Thomson Reuters IPSOS (אפר')     43.05  
14:00   ILS מאזן התקציב     -3M  
14:00   ZAR תפוקה תעשייתית (חודשי) (פבר')     2.5%  
14:15   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-30 שנים (BTP)     2.290%  
14:30   EUR הבנק המרכזי של אירופה מפרסם את חשבון המדיניות המוניטרית        
15:00   INR ייצור תעשייתי מצטבר (פבר')     0.50%  
15:00   INR ייצור תעשייתי (שנתי) (פבר')     2.0%  
15:00   INR תפוקה תעשייתית (חודשי) (פבר')     1.5%  
15:00   BRL מדד המחירים לצרכן (שנתי) (מרץ)   3.90% 4.01%  
15:00   BRL מדד המחירים לצרכן (חודשי) (מרץ)   0.15% 0.25%  
15:00   BRL Brazilian IPCA Inflation Index SA (חודשי) (מרץ)     0.26%  
15:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה   8,000K 3,029K  
15:30   USD מדד המחירים ליצרן - ליבה (חודשי) (מרץ)   0.1% -0.3%  
15:30   USD מדד המחירים ליצרן - ליבה (שנתי) (מרץ)   1.2% 1.4%  
15:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה   5,250K 6,648K  
15:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות     2,612.00K  
15:30   USD מדד המחירים ליצרן (חודשי) (מרץ)   -0.4% -0.6%  
15:30   USD מדד המחירים ליצרן (שנתי) (מרץ)   0.5% 1.3%  
15:30   CAD השינוי במספר המועסקים (מרץ)   -350.0K 30.3K  
15:30   CAD השינוי במועסקים במשרה מלאה (מרץ)     37.6K  
15:30   CAD השינוי במספר המועסקים במשרה חלקית (מרץ)     -7.3K  
15:30   CAD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (מרץ)   65.1% 65.5%  
15:30   CAD שיעור האבטלה (מרץ)   7.2% 5.6%  
16:00   GBP הערכת התמ"ג של NIESR     0.0%  
16:00   GBP מנטר תמ“ג חודשי של NIESR     0.2%  
17:00   USD ציפיות האינפלציה ל-5 שנים של מישיגן (אפר')       2.20%  
17:00   USD מדד ציפיות הצרכנים של מישיגן (אפר')     88.2 79.7  
17:00   USD סנטימנט הצרכנים - מישיגן (אפר')     75.0 89.1  
17:00   USD מדד התנאים הנוכחיים של אוניברסיטת מישיגן (אפר')     112.0 103.7  
17:00   USD ציפיות האינפלציה של מישיגן (אפר')       2.2%  
17:00   USD מלאים סיטונאיים (חודשי)   -0.5% -0.4%  
17:00   USD מכירות סיטונאיות (חודשי) (פבר')     1.6%  
17:30   USD אחסון גז טבעי   -24B -19B  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות     0.090%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-8 שבועות     0.095%  
19:00   USD דוח היצע וביקוש חקלאי עולמי        
20:01   USD מכרז אג"ח ל-30 שנה     1.320%  
יום שישי, 10 באפריל, 2020
כל היום   חג ארצות הברית - יום שישי הטוב
כל היום   חג בריטניה - יום שישי הטוב
כל היום   חג גרמניה - יום שישי הטוב
כל היום   חג שוויץ - יום שישי הטוב
כל היום   חג איטליה - יום שישי הטוב
כל היום   חג צרפת - יום שישי הטוב
כל היום   חג ספרד - יום שישי הטוב
כל היום   חג סינגפור - יום שישי הטוב
כל היום   חג הונג קונג - יום שישי הטוב
כל היום   חג אוסטרליה - יום שישי הטוב
כל היום   חג הודו - יום שישי הטוב
כל היום   חג ברזיל - יום שישי הטוב
כל היום   חג קנדה - יום שישי הטוב
כל היום   חג אינדונזיה - יום שישי הטוב
כל היום   חג ניו-זילנד - יום שישי הטוב
כל היום   חג דרום אפריקה - יום שישי הטוב
02:50   JPY הלוואות מבנקים (שנתי) (מרץ)     2.1%  
02:50   JPY מדד המחירים ליצרן (PPI) (חודשי) (מרץ)   -0.7% -0.4%  
02:50   JPY מדד המחירים של המוצרים התאגידיים (CGPI) (שנתי) (מרץ)   -0.1% 0.8%  
04:30   CNY מדד המחירים לצרכן (חודשי) (מרץ)   -0.7% 0.8%  
04:30   CNY מדד המחירים לצרכן (שנתי) (מרץ)   4.9% 5.2%  
04:30   CNY מדד המחירים ליצרן (שנתי) (מרץ)   -1.1% -0.4%  
05:00   JPY מדד PCSI של Thomson Reuters IPSOS (אפר')     36.36  
05:00   CNY מדד PCSI של סין של Thomson Reuters IPSOS (אפר')     64.78  
09:30   IDR מכירות אופנועים (שנתי)     -6.80%  
09:45   EUR ייצור תעשייתי - צרפת (חודשי) (פבר')   0.1% 1.2%  
14:30   INR הצמיחה בהלוואות הבנקים     6.1%  
14:30   INR שיעור הצמיחה בהפקדות     9.1%  
14:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)     475.56B  
15:30   USD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (מרץ)   0.1% 0.2%  
15:30   USD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (מרץ)   2.3% 2.4%  
15:30   USD מדד הליבה של מדד המחירים לצרכן (מרץ)     267.07  
15:30   USD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (מרץ)   1.6% 2.3%  
15:30   USD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (מרץ)   -0.3% 0.1%  
15:30   USD מדד האינפלציה (לא מתואם עונתית) (מרץ)   258.20 258.68  
15:30   USD מדד המחירים לצרכן, מנוכה עונתיות (מרץ)     259.05  
15:30   USD מדד המחירים לצרכן, לא מנוכה עונתיות (חודשי) (מרץ)     0.27%  
15:30   USD הכנסות בניכוי אינפלציה (חודשי) (מרץ)     0.5%  
18:00   USD מדד המחירים לצרכן של קליבלנד (חודשי) (מרץ)     0.2%  
19:30   USD חבר ועדת השוק הפתוח מסטר נואם           
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     562  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes (ארה“ב)     664  
21:00   USD מאזן התקציב הפדרלי (מרץ)   -150.0B -235.0B  
22:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     10.9K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על אלומיניום (CFTC)     61.3K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     -26.4K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על תירס (CFTC)     -33.5K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     436.0K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     288.4K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נאסד"ק 100 (CFTC)     27.4K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על גז טבעי (CFTC)     -109.5K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     12.7K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     33.7K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על פולי סויה (CFTC)     60.3K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על חיטה (CFTC)     34.8K  
22:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     -29.2K  
22:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     4.9K  
22:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC     -25.2K  
22:30   BRL פוזיציות נטו ספקולטיביות על ריאל ברזילאי CFTC     -33.3K  
22:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     8.2K  
22:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     -16.0K  
22:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     61.3K  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע