הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 04:32 (GMT +3:00)  
15/09/2019 - 21/09/2019
 
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום ראשון, 15 בספטמבר, 2019
14:00   ILS מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אוג') 0.2% 0.2% -0.3%  
14:00   ILS מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוג') 0.6% 0.6% 0.5%  
יום שני, 16 בספטמבר, 2019
כל היום   חג יפן - יום הכבוד למבוגרים
02:00   GBP מדד מחירי הבתים של Rightmove (חודשי) -0.2%   -1.0%  
05:00   CNY השקעה בנכסים קבועים (שנתי) (אוג') 5.5% 5.6% 5.7%  
05:00   CNY ייצור תעשייתי (שנתי) (אוג') 4.4% 5.2% 4.8%  
05:00   CNY הייצור התעשייתי של סין מתחילת השנה (שנתי) (אוג') 5.6%   5.8%  
05:00   CNY מכירות קמעונאיות (שנתי) (אוג') 7.5% 7.9% 7.6%  
05:00   CNY המכירות הקמעונאיות של סין מתחילת השנה (שנתי) (אוג') 8.21%   8.32%  
05:00   CNY שיעור האבטלה - סין 5.2%   5.3%  
07:00   IDR שיעור הגידול בייצוא (שנתי) (אוג') -9.99% -6.00% -5.12%  
07:00   IDR שיעור הגידול בייבוא (שנתי) (אוג') -15.60% -12.90% -15.21%  
07:00   IDR מאזן מסחרי (אוג') 0.08B 0.19B -0.06B  
09:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - מזון (שנתי) (אוג') 7.67%   6.15%  
09:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - דלק (שנתי) (אוג') -4.00%   -3.64%  
09:30   INR מדד המחירים הסיטונאיים (שנתי) (אוג') 1.08% 1.04% 1.08%  
09:30   INR השינוי במדד המחירים הסיטונאי במגזר הייצור (שנתי) (אוג') 0.00%   0.34%  
09:45   EUR הרצאה מאת בנואה קר (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
11:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (שנתי) (אוג') 0.4% 0.5% 0.5%  
11:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי) (אוג') 0.4% 0.5% 0.5%  
11:00   EUR מדד המחירים לצרכן של איטליה ללא מוצרי טבק (חודשי) (אוג') 0.3%   0.2%  
11:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (שנתי) (אוג') 0.5% 0.5% 0.5%  
11:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (חודשי) (אוג') 0.0% -1.7% -1.8%  
13:00   ILS התמ"ג בחישוב שנתי (רבעוני)   1.0%   4.6%
13:00   EUR סך נכסי הרזרבה (אוג') 836.50B   797.87B
14:25   BRL תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל        
15:30   USD מדד הייצור של האמפייר סטייט (ספט') 2.00 4.00 4.80  
15:30   CAD רכישות ניירות ערך זרים (יולי) -1.17B   -4.06B
15:30   CAD רכישות אגרות חוב זרות ע"י קנדים (יולי) 12.45B   6.61B  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.624%   -0.729%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.573%   -0.609%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.624%   -0.699%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 1.945%   1.920%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 1.870%   1.825%  
יום שלישי, 17 בספטמבר, 2019
כל היום   חג ישראל - יום הבחירות
00:00   NZD מדד אמון הצרכנים של Westpac (ר3) 103.1   103.5  
03:30   SGD ייצוא ללא נפט (שנתי) (אוג') -8.90% -12.20% -11.40%
03:30   SGD ייצוא ללא נפט (חודשי) (אוג') 6.70% 2.50% 3.50%
03:30   SGD המאזן המסחרי 3.790B   2.830B  
04:30   AUD מדד מחירי הבתים (רבעוני) (ר2) -0.7% -1.0% -3.0%  
04:30   AUD פרוטוקול הישיבה בנושא המדיניות המוניטרית        
04:30   CNY מחירי הבתים (שנתי) (אוג') 8.8%   9.7%  
06:00   NZD אחזקות בחו"ל של הבנק המרכזי של ניו זילנד (אוג') 50.40%   50.50%
08:45   CHF תחזיות כלכליות של ה-SECO        
11:30   HKD שיעור האבטלה (אוג') 2.9%   2.9%  
11:40   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - ספרד -0.566%   -0.528%  
12:00   EUR מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה (ספט') -19.9 -15.0 -13.5  
12:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה (ספט') -22.5 -38.0 -44.1  
12:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW (ספט') -22.4 -37.4 -43.6  
13:00   ILS (שנתי) (יולי) 6.3%   7.5%  
15:30   CAD השינוי במכירות במגזר הייצור (חודשי) (יולי) -1.3% -0.3% -1.4%
15:55   USD הספר האדום (שנתי) 5.4%   6.4%  
15:55   USD הספר האדום (חודשי) -0.9%   -0.4%  
16:15   USD שיעור הניצולת (אוג') 77.9% 77.6% 77.5%  
16:15   USD ייצור תעשייתי (חודשי) (אוג') 0.6% 0.2% -0.1%
16:15   USD ייצור תעשייתי (שנתי) (אוג') 0.36%   0.52%
16:15   USD תפוקה תעשייתית (חודשי) (אוג') 0.5% 0.2% -0.4%  
17:00   USD מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים (NAHB) (ספט') 68 66 67
17:30   NZD מדד המחירים של GlobalDairy Trade 2.0%   -0.4%  
20:10   EUR הרצאה מאת בנואה קר (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
23:00   USD רכישות אג"ח זר ע"י ארה"ב (יולי) 11.00B   -7.70B  
23:00   USD תזרים הון כולל נטו (יולי) 43.80B   21.00B
23:00   USD רכישת ניירות ערך אמריקנים ע"י זרים (יולי) 84.3B   100.6B
23:00   USD רכישות אג"ח ע"י זרים כולל עסקאות החלף (יולי) 62.30B   80.90B
23:30   USD מלאי נפט שבועי - API 0.592M   -7.200M  
יום רביעי, 18 בספטמבר, 2019
01:45   NZD החשבון השוטף (שנתי) (ר2) -10.23B -10.12B -10.62B  
01:45   NZD החשבון השוטף (רבעוני) (ר2) -1.11B -1.12B 0.68B  
01:45   NZD החשבון השוטף באחוזים מהתמ"ג (ר2) -3.40% -3.40% -3.60%  
02:50   JPY ייצוא (שנתי) (אוג') -8.2% -10.9% -1.5%
02:50   JPY ייבוא (שנתי) (אוג') -12.0% -11.2% -1.2%  
02:50   JPY המאזן המסחרי (אוג') -136.3B -355.9B -250.7B  
03:30   AUD המדד המוביל של מכון מלבורן (MI) (חודשי) -0.3%   0.1%  
09:00   GBP רישום רכבים (שנתי) (יולי)     -4.9%  
09:00   GBP רישום רכבים (חודשי) (יולי)     21.6%  
09:00   EUR רישום רכבים באיטליה (שנתי) (יולי)     -2.1%  
09:00   EUR רישום רכבים באיטליה (חודשי) (יולי)     -13.0%  
09:00   EUR רישום רכבים בגרמניה (חודשי) (יולי)     -2.3%  
09:00   EUR רישום רכבים בגרמניה (שנתי) (יולי)     -4.7%  
09:00   EUR רישום רכבים בצרפת (שנתי) (יולי)     -8.4%  
09:00   EUR רישום רכבים בצרפת (חודשי) (יולי)     19.1%  
11:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (שנתי) (יולי)   -2.6% -4.8%  
11:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (חודשי) (יולי)   1.9% -0.9%  
11:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (חודשי) (יולי)   0.20% -0.50%  
11:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (שנתי) (יולי)   -1.50% -0.80%  
11:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (אוג')   0.1% 0.4%  
11:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (אוג')   4.2% 4.2%  
11:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אוג')   0.2% 0.4%  
11:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוג')   4.2% 4.0%  
11:30   GBP מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (אוג')   1.8% 1.9%  
11:30   GBP מדד המחירים לצרכן – ליבה (חודשי) (אוג')   0.7% 0.1%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (שנתי) (אוג')   2.0% 2.0%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (חודשי) (אוג')   0.2% 0.4%  
11:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (חודשי) (אוג')     0.0%  
11:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (שנתי) (אוג')     2.7%  
11:30   GBP מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אוג')   0.5% 0.0%  
11:30   GBP מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוג')   1.8% 2.1%  
11:30   GBP מדד המחירים לצרכן, לא מנוכה עונתיות (אוג')     107.90  
11:30   GBP מדד מחירי הבתים של Nationwide (שנתי)     0.6%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (חודשי) (אוג')   -0.4% 0.9%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (שנתי) (אוג')   -0.5% 1.3%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (חודשי) (אוג')   0.1% 0.3%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (שנתי) (אוג')   1.7% 1.8%  
11:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (חודשי) (אוג')   0.7% 0.0%  
11:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (שנתי) (אוג')   2.5% 2.8%  
12:00   EUR מאזן מסחרי - איטליה (יולי)     5.728B  
12:00   EUR מאזן מסחרי (האיחוד האירופי בלבד) - איטליה (יולי)     1.88B  
12:00   EUR תפוקת ענף הבנייה (חודשי) (יולי)     -0.46%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (אוג')   0.2% 0.2%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (אוג')   0.9% 0.9%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוג')   1.0% 1.0%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אוג')   0.2% -0.5%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (חודשי) (אוג')     -0.5%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (שנתי) (אוג')     1.0%  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן למעט אנרגיה ומזון (שנתי) (אוג')   1.1% 1.1%  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן למעט אנרגיה ומזון (חודשי) (אוג')   0.2% -0.5%  
12:40   EUR מכרז אג"ח גרמני ל-30 שנה (Bund)     -0.110%  
13:50   EUR לואיס דה גווינדוס מהבנק האירופי נושא דברים           
14:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA     3.82%  
14:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי)     2.0%  
14:00   USD מדד הרכש של MBA     253.5  
14:00   USD מדד שוק המשכנתאות     569.8  
14:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות     2,377.5  
14:00   IDR מכירות מכוניות (שנתי)     -17.10%  
14:00   ZAR מכירות קמעונאיות (שנתי) (יולי)   2.6% 2.4%  
15:30   USD היתרי בנייה (חודשי) (אוג')     8.4%  
15:30   USD אישורי בנייה (אוג')   1.310M 1.317M  
15:30   USD התחלות בניית בתים (חודשי) (אוג')   4.5% -4.0%  
15:30   USD התחלות בניית בתים (אוג')   1.250M 1.191M  
15:30   CAD מדד המחירים השכיח לצרכן (שנתי)   1.9% 1.9%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (אוג')     0.3%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (אוג')   2.2% 2.0%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אוג')   -0.2% 0.5%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוג')   2.0% 2.0%  
15:30   CAD מדד המחירים החציוני לצרכן (שנתי)   2.1% 2.1%  
15:30   CAD מדד המחירים הקטום לצרכן (שנתי)   2.1% 2.1%  
16:10   ILS (שנתי)     7.5%  
17:30   USD מלאי נפט גולמי   -2.496M -6.912M  
17:30   USD EIA Refinery Crude Runs (שבועי)     0.114M  
17:30   USD יבוא נפט גולמי     -0.413M  
17:30   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה     -0.798M  
17:30   USD ייצור דלקים מזוקקים     0.187M  
17:30   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים   0.535M 2.704M  
17:30   USD ייצור דלק     0.088M  
17:30   USD מלאי נפט לחימום     0.285M  
17:30   USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (שבועי)   -0.5% 0.3%  
17:30   USD מלאי הדלק   -0.538M -0.682M  
18:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים     -1.591B  
21:00   USD התחזיות הכלכליות של ועדת השוק הפתוח           
21:00   USD הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי        
21:00   USD החלטת הריבית   2.00% 2.25%  
21:30   USD מסיבת עיתונאים של ה-FOMC           
יום חמישי, 19 בספטמבר, 2019
00:00   BRL החלטת הריבית   5.50% 6.00%  
01:45   NZD תמ"ג (רבעוני) (ר2)   0.4% 0.6%  
01:45   NZD תמ"ג (שנתי) (ר2)   2.0% 2.5%  
01:45   NZD תמ"ג שנתי ממוצע (ר2)   2.4% 2.7%  
01:45   NZD תמ"ג - הוצאה כוללת (רבעוני) (ר2)   0.5% 0.8%  
04:30   AUD השינוי במספר המועסקים (אוג')   10.0K 41.1K  
04:30   AUD השינוי במועסקים במשרה מלאה (אוג')     34.5K  
04:30   AUD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (אוג')   66.1% 66.1%  
04:30   AUD דו"ח המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי של אוסטרליה        
04:30   AUD שיעור האבטלה (אוג')   5.3% 5.2%  
משוער   JPY הצהרת מדיניות מוניטרית של בנק יפן        
06:00   JPY החלטת הריבית     -0.10%  
09:00   CHF המאזן המסחרי (אוג')     3.631B  
09:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (חודשי) (אוג')     -0.3%  
09:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (שנתי) (אוג')     -0.1%  
10:30   CHF הערכת המדיניות המוניטרית של ה-SNB           
10:30   IDR החלטת הריבית     5.50%  
10:30   IDR שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי     4.75%  
10:30   IDR שיעור הריבית על הלוואות מהבנק המרכזי     6.25%  
11:00   EUR החשבון השוטף (יולי)     18.4B  
11:00   EUR החשבון השוטף (לא מתואם עונתית) (יולי)     23.1B  
11:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (שנתי) (אוג')   2.6% 2.9%  
11:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (אוג')   -0.2% 0.2%  
11:30   GBP מכירות קמעונאיות (שנתי) (אוג')   2.9% 3.3%  
11:30   GBP מכירות קמעונאיות (חודשי) (אוג')   -0.2% 0.2%  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 שנים - צרפת     -0.69%  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - צרפת     -0.44%  
13:00   EUR הרצאה מאת בנואה קר (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
14:00   GBP הוועדה למדיניות מוניטרית - מספר התומכים בהורדת הריבית (ספט')     0  
14:00   GBP הוועדה למדיניות מוניטרית - מספר התומכים בהעלאת הריבית (ספט')     0  
14:00   GBP הוועדה למדיניות מוניטרית - מספר התומכים בהותרת הריבית על כנה (ספט')   9 9  
14:00   GBP סה"כ הקלה כמותית של הבנק המרכזי של אנגליה (ספט')   435B 435B  
14:00   GBP החלטת הריבית (ספט')   0.75% 0.75%  
14:00   GBP פרוטוקול מפגישת הועדה למדיניות מוניטרית (MPC)        
15:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה   1,672K 1,670K  
15:30   USD החשבון השוטף (ר2)   -127.8B -130.4B  
15:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה   213K 204K  
15:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות     212.50K  
15:30   USD מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (ספט')   11.0 16.8  
15:30   USD מצב העסקים - הפד של פילדלפיה (ספט')     32.6  
15:30   USD מדד ההוצאה ההונית - הפד של פילדלפיה (ספט')     22.60  
15:30   USD מצב התעסוקה - הפד של פילדלפיה (ספט')     3.6  
15:30   USD הזמנות חדשות - הפד של פילדלפיה (ספט')     25.8  
15:30   USD מדד המחירים ששולמו בתעשייה - הפד של פילדלפיה (ספט')     12.80  
15:30   CAD מדד התעסוקה של ADP     73.7K  
16:00   ZAR החלטת הריבית (ספט')   6.50% 6.50%  
16:00   ZAR ריבית הפריים (ספט')     10.00%  
17:00   USD מכירות בתים קיימים (אוג')   5.37M 5.42M  
17:00   USD מכירות בתים קיימים (חודשי) (אוג')   -0.4% 2.5%  
17:30   USD אחסון גז טבעי     78B  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות     1.940%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-8 שבועות     1.920%  
יום שישי, 20 בספטמבר, 2019
02:30   JPY מדד המחירים לצרכן, לא מנוכה עונתיות (חודשי) (אוג')     -0.2%  
02:30   JPY מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (אוג')   0.5% 0.6%  
02:30   JPY מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוג')     0.5%  
02:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות     724.4B  
02:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות     -161.3B  
06:00   NZD הוצאות בכרטיסי אשראי (שנתי)     5.0%  
09:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי) (אוג')   0.6% 1.1%  
09:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי) (אוג')   -0.2% 0.1%  
11:30   GBP הלוואות נטו במגזר הציבורי (אוג')   -2.65B -1.97B  
11:30   GBP דרישות מזומנים נטו במגזר הציבורי (אוג')     -13.510B  
11:30   HKD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוג')     3.30%  
12:15   IDR מכירות אופנועים (שנתי)     -4.70%  
14:00   GBP ידיעון רבעוני של בנק אנגליה        
14:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)     429.61B  
15:00   INR החשבון השוטף (דולר ארה"ב)     -4.60B  
15:30   CAD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (יולי)   0.3% 0.9%  
15:30   CAD מכירות קמעונאיות (חודשי) (יולי)   0.6% 0.0%  
17:00   EUR מדד אמון הצרכן (ספט')   -7.0 -7.1  
18:20   USD חבר ועדת השוק הפתוח רוזנגרן נואם           
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     733  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes (ארה“ב)     886  
20:00   BRL הכנסות ממיסים פדרליים     137.74B  
22:00   BRL סך המועסקים במשק - סקר CAGED     43.82K  
22:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     -92.2K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על אלומיניום (CFTC)     -49.8K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     -41.2K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על תירס (CFTC)     -7.5K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     428.2K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     269.7K  
22:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions     26.9K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על גז טבעי (CFTC)     -150.4K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     -16.4K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     60.2K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על פולי סויה (CFTC)     -46.6K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על חיטה (CFTC)     9.3K  
22:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     11.5K  
22:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     -2.9K  
22:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC     -53.0K  
22:30   BRL פוזיציות נטו ספקולטיביות על ריאל ברזילאי CFTC     -34.7K  
22:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     32.6K  
22:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     -29.8K  
22:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     -49.8K  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע