הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 04:05 (GMT +2:00)  
16/01/2022 - 22/01/2022
 
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום ראשון, 16 בינואר, 2022
13:00   ILS התמ"ג בחישוב שנתי (רבעוני) (ר3) 2.7%   2.5%  
17:00   EUR חברת מועצת הבנק האירופי שנאבל נושאת דברים           
יום שני, 17 בינואר, 2022
כל היום   חג ארצות הברית - יום מרטין לותר קינג
01:50   JPY הזמנת מכונות - ליבה (שנתי) (נוב') 11.6% 6.1% 2.9%  
01:50   JPY הזמנת מכונות - ליבה (חודשי) (נוב') 3.4% 1.4% 3.8%  
02:01   GBP מדד מחירי הבתים של Rightmove (חודשי) 0.3%   -0.7%  
02:30   AUD אישורי בנייה לבתים פרטיים     3.5%  
02:30   SGD ייצוא ללא נפט (שנתי) (דצמ') 18.40% 13.80% 24.20%  
02:30   SGD ייצוא ללא נפט (חודשי) (דצמ') 3.70% 1.40% 1.00%
02:30   SGD המאזן המסחרי 4.639B   6.192B
04:00   CNY השקעה בנכסים קבועים (שנתי) (דצמ') 4.9% 4.8% 5.2%  
04:00   CNY תמ"ג (שנתי) (ר4) 4.0% 3.6% 4.9%  
04:00   CNY תמ"ג (רבעוני) (ר4) 1.6% 1.1% 0.2%  
04:00   CNY התמ”ג של סין מתחילת השנה (שנתי) (ר4)     9.8%  
04:00   CNY ייצור תעשייתי (שנתי) (דצמ') 4.3% 3.6% 3.8%  
04:00   CNY הייצור התעשייתי של סין מתחילת השנה (שנתי) (דצמ') 9.6%   10.1%  
04:00   CNY מכירות קמעונאיות (שנתי) (דצמ') 1.7% 3.7% 3.9%  
04:00   CNY המכירות הקמעונאיות של סין מתחילת השנה (שנתי) (דצמ')     13.70%  
04:00   CNY שיעור האבטלה - סין 5.1%   5.0%
04:00   CNY מסיבת עיתונאים של הלשכה לסטטיסטיקה של סין           
06:00   IDR שיעור הגידול בייצוא (שנתי) (דצמ')   40.40% 49.70%  
06:00   IDR שיעור הגידול בייבוא (שנתי) (דצמ')   39.40% 52.62%  
06:00   IDR מאזן מסחרי (דצמ')   3.13B 3.51B  
06:30   JPY מדד הפעילות במגזר השלישוני (שירותים ומסחר) (חודשי)     1.5%  
09:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (חודשי) (דצמ')     1.3%  
09:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (שנתי) (דצמ')     16.6%  
10:00   CHF כנסים שנתיים של הפורום הכלכלי העולמי           
11:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי) (דצמ')     0.4%  
11:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (שנתי) (דצמ')     3.9%  
11:00   EUR מדד המחירים לצרכן של איטליה ללא מוצרי טבק (חודשי) (דצמ')     3.6%  
11:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (חודשי) (דצמ')   0.5% 0.5%  
11:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (שנתי) (דצמ')   4.2% 4.2%  
12:00   EUR כינוס האירו-גרופ        
12:30   EUR מכרז אג"ח גרמני Bubill ל-12 חודשים     -0.684%  
13:00   EUR הדוח החודשי של בנק גרמניה        
13:00   BRL IGP-10 MoM (חודשי) (ינו')   -0.5% -0.1%  
13:25   BRL תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל        
משוער   GBP הערכת התמ"ג של NIESR     -2.5%  
14:00   BRL מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית     -0.40%  
14:30   IDR הלוואות (שנתי)     4.73%  
15:30   CAD רכישות ניירות ערך זרים (נוב')   23.50B 23.92B  
15:30   CAD רכישות אגרות חוב זרות ע"י קנדים (נוב')     5.41B  
15:30   CAD השינוי במכירות במגזר הייצור (חודשי) (נוב')   3.1% 4.3%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת     -0.621%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת     -0.633%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת     -0.624%  
17:30   CAD סקר ציפיות העסקים של הבנק המרכזי של קנדה        
23:00   NZD סקר אמון העסקים של NZIER (ר4)     -11%  
23:00   NZD שיעור הניצולת (ר4)     96.1%  
יום שלישי, 18 בינואר, 2022
משוער   JPY החלטת הריבית   -0.10% -0.10%  
משוער   JPY הצהרת מדיניות מוניטרית של בנק יפן        
משוער   JPY דוח תחזית של בנק יפן (שנתי)        
משוער   JPY מסיבת עיתונאים - הבנק המרכזי של יפן           
06:30   JPY שיעור הניצולת (חודשי) (נוב')     6.2%  
06:30   JPY ייצור תעשייתי (חודשי) (נוב')     7.2% 7.2%  
09:00   GBP הכנסה ממוצעת ללא בונוסים (נוב')   3.8% 4.3%  
09:00   GBP שכר ממוצע לשעה כולל בונוסים (נוב')   4.2% 4.9%  
09:00   GBP רישום רכבים (חודשי) (דצמ')     8.9%  
09:00   GBP רישום רכבים (שנתי) (דצמ')     1.7%  
09:00   GBP השינוי במספר דורשי העבודה (דצמ')   -38.6K -49.8K  
09:00   GBP השינוי בתעסוקה (תלת חודשי) (חודשי) (נוב')   128K 149K  
09:00   GBP שיעור האבטלה (נוב')   4.2% 4.2%  
09:00   EUR רישום רכבים באיטליה (שנתי) (דצמ')     -24.6%  
09:00   EUR רישום רכבים באיטליה (חודשי) (דצמ')     3.4%  
09:00   EUR רישום רכבים בגרמניה (שנתי) (דצמ')     -31.7%  
09:00   EUR רישום רכבים בגרמניה (חודשי) (דצמ')     11.0%  
09:00   EUR רישום רכבים בצרפת (חודשי) (דצמ')     2.9%  
09:00   EUR רישום רכבים בצרפת (שנתי) (דצמ')     -3.2%  
09:30   CHF מדד המחירים ליצרן (חודשי) (דצמ')   0.4% 0.5%  
09:30   CHF מדד המחירים ליצרן (שנתי) (דצמ')     5.8%  
10:00   CHF כנסים שנתיים של הפורום הכלכלי העולמי           
10:30   HKD שיעור האבטלה (דצמ')     4.1%  
11:00   EUR מאזן מסחרי - איטליה   4.230B 3.888B  
11:00   EUR מאזן מסחרי (האיחוד האירופי בלבד) - איטליה     0.29B  
11:30   ZAR הפקת זהב (שנתי) (נוב')     -3.5%  
11:30   ZAR תפוקת כרייה (נוב')   4.3% 2.1%  
11:40   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - ספרד     -0.704%  
12:00   EUR מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה (ינו')   -7.5 -7.4  
12:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה (ינו')   32.7 29.9  
12:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW (ינו')   29.2 26.8  
12:30   EUR מכרז אג"ח גרמני ל-5 שנים (Bobl)     -0.580%  
14:00   USD הדוח החודשי של אופ“ק        
15:15   CAD התחלות בנייה (דצמ')   270.0K 301.3K  
15:30   USD מדד הייצור של האמפייר סטייט (ינו')   25.00 31.90  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (דצמ')   4.8% 4.7%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (דצמ')   -0.1% 0.2%  
17:00   USD מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים (NAHB) (ינו')   84 84  
17:00   NZD מדד המחירים של GlobalDairy Trade     0.3%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים     0.120%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים     0.275%  
23:00   USD רכישות אג"ח זר ע"י ארה"ב (נוב')     -43.50B  
23:00   USD תזרים הון כולל נטו (נוב')     143.00B  
23:00   USD רכישת ניירות ערך אמריקנים ע"י זרים (נוב')     7.1B  
23:00   USD רכישות אג"ח ע"י זרים כולל עסקאות החלף (נוב')     -22.20B  
23:30   USD מלאי נפט שבועי - API     -1.077M  
23:45   NZD מכירות קמעונאיות בכרטיסים אלקטרוניים (חודשי) (דצמ')     9.6%  
23:45   NZD מכירות קמעונאיות בכרטיסים אלקטרוניים (שנתי) (דצמ')     2.9%  
יום רביעי, 19 בינואר, 2022
01:30   AUD סקר סנטימנט הצרכנים של ווסטפאק (ינו')     -1.0%  
משוער   AUD מכירות בתים חדשים - HIA (חודשי)     7.7%  
09:00   GBP מדד המחירים לצרכן – ליבה (חודשי) (דצמ')   0.2% 0.5%  
09:00   GBP מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (דצמ')   4.0% 4.0%  
09:00   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (שנתי) (דצמ')     7.2%  
09:00   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (חודשי) (דצמ')     0.8%  
09:00   GBP מדד המחירים לצרכן (שנתי) (דצמ')   5.2% 5.1%  
09:00   GBP מדד המחירים לצרכן (חודשי) (דצמ')   0.3% 0.7%  
09:00   GBP מדד המחירים לצרכן, לא מנוכה עונתיות (דצמ')     114.50  
09:00   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (שנתי) (דצמ')   7.2% 7.1%  
09:00   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (חודשי) (דצמ')   0.7% 0.7%  
09:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (שנתי) (דצמ')   5.3% 5.3%  
09:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (חודשי) (דצמ')   0.5% 0.5%  
09:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (שנתי) (דצמ')   5.7% 5.7%  
09:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (חודשי) (דצמ')   0.3% 0.3%  
10:00   CHF כנסים שנתיים של הפורום הכלכלי העולמי           
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (דצמ')   0.2% 0.1%  
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (דצמ')   3.3% 3.3%  
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (דצמ')   0.4% 0.5%  
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (דצמ')   5.7% 5.5%  
11:00   USD הדוח החודשי של ה-IEA        
11:00   EUR החשבון השוטף (נוב')     18.1B  
11:00   EUR החשבון השוטף (לא מתואם עונתית) (נוב')     20.5B  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (שנתי) (דצמ')     7.9%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (חודשי) (דצמ')     0.8%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (חודשי) (דצמ')   0.7% 1.0%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (שנתי) (דצמ')   13.7% 14.3%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (שנתי) (דצמ')   9.4% 9.1%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (חודשי) (דצמ')   0.6% 0.9%  
12:00   EUR תפוקת ענף הבנייה (חודשי) (נוב')     1.56%  
13:00   ZAR מכירות קמעונאיות (שנתי) (נוב')   1.7% 1.8%  
14:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA     3.52%  
14:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי)     1.4%  
14:00   USD מדד הרכש של MBA     283.4  
14:00   USD מדד שוק המשכנתאות     580.6  
14:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות     2,349.8  
15:30   USD אישורי בנייה (דצמ')   1.701M 1.717M  
15:30   USD היתרי בנייה (חודשי) (דצמ')     3.9%  
15:30   USD התחלות בניית בתים (דצמ')   1.650M 1.679M  
15:30   USD התחלות בניית בתים (חודשי) (דצמ')     11.8%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (דצמ')     0.6%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (דצמ')   3.6% 3.6%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (דצמ')   4.7% 4.7%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (דצמ')   0.2% 0.2%  
15:30   CAD מדד המחירים החציוני לצרכן (שנתי)     2.8%  
15:30   CAD מדד המחירים הקטום לצרכן (שנתי)     3.4%  
15:55   USD הספר האדום (שנתי)     14.4%  
16:15   GBP נגיד בנק אנגליה ביילי נושא דברים           
16:15   GBP חבר הועדה למדיניות מוניטרית (MPC) קונליף נואם           
19:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים     -1.132B  
20:00   USD מכרז אג"ח ל-20 שנה     1.942%  
23:45   NZD מדד מחירי המזון (חודשי) (דצמ')     -0.6%  
יום חמישי, 20 בינואר, 2022
01:50   JPY המאזן המסחרי - מתואם     -0.49T  
01:50   JPY ייצוא (שנתי) (דצמ')   16.0% 20.5%  
01:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות     617.3B  
01:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות     781.1B  
01:50   JPY ייבוא (שנתי) (דצמ')   42.8% 43.8%  
01:50   JPY המאזן המסחרי (דצמ')   -784.1B -955.6B  
02:00   AUD סקר מכון מלבורן (MI) לציפיות אינפלציה     4.8%  
02:01   GBP סקר מחירי הבתים של איגוד השמאים (דצמ')   69% 71%  
02:30   AUD השינוי במספר המועסקים (דצמ')   30.0K 366.1K  
02:30   AUD השינוי במועסקים במשרה מלאה (דצמ')     128.3K  
02:30   AUD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (דצמ')   66.2% 66.1%  
02:30   AUD שיעור האבטלה (דצמ')   4.5% 4.6%  
03:30   CNY ריבית פריים על הלוואות של בנק סין     3.80%  
04:00   NZD אחזקות בחו"ל של הבנק המרכזי של ניו זילנד (דצמ')     50.90%  
07:40   IDR שיעור הריבית על הלוואות מהבנק המרכזי (ינו')     4.25%  
09:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי) (דצמ')   0.9% 0.8%  
09:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי) (דצמ')   19.4% 19.2%  
09:30   IDR החלטת הריבית     3.50%  
09:30   IDR שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי     2.75%  
09:30   IDR שיעור הריבית על הלוואות מהבנק המרכזי     4.25%  
09:30   IDR הלוואות (שנתי)     4.73%  
09:45   EUR סקר מצב העסקים - צרפת (ינו')   111 111  
10:30   HKD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (דצמ')   1.90% 1.80%  
11:00   EUR המאזן המסחרי - ספרד     -3.40B  
משוער   EUR מכרז אג"ח ל-10 שנים - צרפת     0.30%  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 שנים - צרפת     -0.69%  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - צרפת     -0.37%  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - ספרד     -0.114%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (דצמ')   2.6% 2.6%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (דצמ')   0.4% 0.4%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (דצמ')   5.0% 5.0%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (דצמ')   0.4% 0.4%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (שנתי) (דצמ')     4.9%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן ללא מוצרי טבק (חודשי) (דצמ')     0.5%  
12:00   EUR מדד המחירים לצרכן, לא מנוכה עונתיות     110.38  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן למעט אנרגיה ומזון (שנתי) (דצמ')   2.7% 2.7%  
12:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן למעט אנרגיה ומזון (חודשי) (דצמ')   0.4% 0.1%  
12:40   EUR מכרז אג"ח ל-10 שנים - ספרד     0.386%  
13:00   ILS ייצור תעשייתי (חודשי) (נוב')     0.7%  
14:30   EUR הבנק המרכזי של אירופה מפרסם את חשבון המדיניות המוניטרית        
15:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה   1,610K 1,559K  
15:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה   220K 230K  
15:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות     210.75K  
15:30   USD מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (ינו')   20.0 15.4  
15:30   USD מצב העסקים - הפד של פילדלפיה (ינו')     19.0  
15:30   USD מדד ההוצאה ההונית - הפד של פילדלפיה (ינו')     20.00  
15:30   USD מצב התעסוקה - הפד של פילדלפיה (ינו')     33.9  
15:30   USD הזמנות חדשות - הפד של פילדלפיה (ינו')     13.7  
15:30   USD מדד המחירים ששולמו בתעשייה - הפד של פילדלפיה (ינו')     66.10  
15:30   CAD מדד התעסוקה של ADP     231.8K  
17:00   USD מכירות בתים קיימים (חודשי) (דצמ')     1.9%  
17:00   USD מכירות בתים קיימים (דצמ')   6.43M 6.46M  
17:30   USD אחסון גז טבעי     -179B  
18:00   USD מלאי נפט גולמי     -4.553M  
18:00   USD צריכת נפט גולמי של בתי זיקוק לפי דוח EIA (שבועי)     -0.294M  
18:00   USD יבוא נפט גולמי     0.784M  
18:00   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה     -2.468M  
18:00   USD ייצור דלקים מזוקקים     -0.177M  
18:00   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים   1.757M 2.537M  
18:00   USD ייצור דלק     0.068M  
18:00   USD מלאי נפט לחימום     -0.166M  
18:00   USD שיעורי ניצולת בתי זיקוק לפי דוח שבועי של EIA (שבועי)   -0.1% -1.4%  
18:00   USD מלאי הדלק     7.961M  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות     0.040%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-8 שבועות     0.050%  
20:00   USD מכרז אג"ח צמוד מדד ל-10 שנים     -1.145%  
23:30   NZD מדד מנהלי הרכש במגזר העסקי (דצמ')     50.6  
23:45   NZD שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים (נוב')     -27.30%  
23:45   NZD הגירה קבועה/לטווח ארוך (נוב')     814  
יום שישי, 21 בינואר, 2022
01:30   JPY מדד המחירים לצרכן, לא מנוכה עונתיות (חודשי) (דצמ')     0.2%  
01:30   JPY מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (דצמ')   0.6% 0.5%  
01:30   JPY מדד המחירים לצרכן (שנתי) (דצמ')     0.6%  
01:50   JPY פרוטוקול ההצבעה על הריבית        
02:01   GBP מדד בטחון הצרכנים של GfK (ינו')   -15 -15  
08:00   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (שנתי) (דצמ')   1.1% 2.7%  
08:00   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (דצמ')   -0.5% 1.1%  
08:00   GBP מכירות קמעונאיות (חודשי) (דצמ')   -0.6% 1.4%  
08:00   GBP מכירות קמעונאיות (שנתי) (דצמ')   2.9% 4.7%  
13:30   INR הצמיחה בהלוואות הבנקים     7.3%  
13:30   INR שיעור הצמיחה בהפקדות     9.6%  
13:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)     633.61B  
14:30   EUR נשיאת הבנק האירופי לגארד נושאת דברים           
15:00   GBP BOE MPC Member Catherine L Mann           
15:30   CAD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (נוב')   1.3% 1.3%  
15:30   CAD מדד מחירי בתים חדשים (חודשי) (דצמ')   1.0% 0.8%  
15:30   CAD מכירות קמעונאיות (חודשי) (נוב')   1.2% 1.6%  
15:30   CAD מכירות סיטונאיות (חודשי) (נוב')     1.4%  
17:00   USD מדד מקדים ארה”ב (חודשי) (דצמ')   0.8% 1.1%  
17:00   EUR מדד אמון הצרכן (ינו')   -9.0 -8.3  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     481  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes (ארה“ב)     588  
22:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     -29.2K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על אלומיניום (CFTC)     1.8K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     16.7K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על תירס (CFTC)     407.5K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     360.5K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     199.7K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נאסד"ק 100 (CFTC)     21.3K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על גז טבעי (CFTC)     -122.6K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     77.4K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     27.5K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על פולי סויה (CFTC)     138.3K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על חיטה (CFTC)     -1.5K  
22:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     -7.4K  
22:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     -7.7K  
22:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC     -91.5K  
22:30   BRL פוזיציות נטו ספקולטיביות על ריאל ברזילאי CFTC     -10.8K  
22:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     -87.5K  
22:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     -8.6K  
22:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     6.0K  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע