הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 13:10 (GMT +2:00)  
17/03/2019 - 23/03/2019
 
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום שני, 18 במרץ, 2019
01:50   JPY המאזן המסחרי - מתואם 0.12T 0.09T -0.29T
01:50   JPY ייצוא (שנתי) (פבר') -1.2% -0.9% -8.4%  
01:50   JPY ייבוא (שנתי) (פבר') -6.7% -5.8% -0.8%  
01:50   JPY המאזן המסחרי (פבר') 339B 310B -1,416B  
02:00   GBP מדד מחירי הבתים של Rightmove (חודשי) 0.4%   0.7%  
02:30   SGD ייצוא ללא נפט (חודשי) (פבר') 16.00% 2.40% -5.70%  
02:30   SGD ייצוא ללא נפט (שנתי) (פבר') 4.90% -3.40% -10.10%  
03:00   SGD המאזן המסחרי 5.200B   2.370B
04:00   NZD אחזקות בחו"ל של הבנק המרכזי של ניו זילנד (פבר') 52.60%   51.60%  
06:30   JPY שיעור הניצולת (חודשי) (ינו') -4.7% -0.3% -1.9%  
06:30   JPY ייצור תעשייתי (חודשי) (ינו') -3.4% -3.7% -3.7%  
11:17   IDR מכירות מכוניות (שנתי) (פבר') -13.50%   -15.40%  
12:00   EUR המאזן המסחרי (ינו') 1.5B -8.0B 17.0B  
13:00   EUR הדוח החודשי של בנק גרמניה        
13:00   BRL מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית (ינו') -0.41% -0.10% 0.21%  
13:30   BRL תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל        
14:30   CAD רכישות ניירות ערך זרים (ינו') 28.40B   -20.49B
14:30   CAD רכישות אגרות חוב זרות ע"י קנדים (ינו') -8.80B   -0.43B  
15:15   EUR לואיס דה גווינדוס מהבנק האירופי נושא דברים           
16:00   USD מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים (NAHB) (מרץ) 62 63 62  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.521%   -0.520%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.525%   -0.535%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.527%   -0.540%  
17:10   EUR הרצאה מאת פיטר פראט (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
17:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 2.410%   2.405%  
17:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 2.450%   2.455%  
22:00   NZD מדד אמון הצרכנים של Westpac (ר1) 103.8   109.1  
יום שלישי, 19 במרץ, 2019
00:00   AUD סגן נגיד הבנק המרכזי של אוסטרליה קנט נואם           
02:30   AUD מדד מחירי הבתים (רבעוני) (ר4) -2.4% -1.9% -1.5%  
02:30   AUD פרוטוקול הישיבה בנושא המדיניות המוניטרית        
09:00   CHF המאזן המסחרי (פבר') 3.125B 2.880B 3.044B
10:30   HKD שיעור האבטלה (פבר') 2.8%   2.8%  
11:00   EUR מאזן מסחרי - איטליה (ינו') 0.322B 3.450B 2.755B
11:00   EUR מאזן מסחרי (האיחוד האירופי בלבד) - איטליה (ינו') 0.91B   -1.52B
11:30   GBP הכנסה ממוצעת ללא בונוסים (ינו') 3.4% 3.2% 3.4%  
11:30   GBP שכר ממוצע לשעה כולל בונוסים (ינו') 3.4% 3.2% 3.5%
11:30   GBP השינוי במספר דורשי העבודה (פבר') 27.0K 13.1K 15.7K
11:30   GBP השינוי בתעסוקה (תלת חודשי) (חודשי) 222.0K 120.0K 167.0K  
11:30   GBP שיעור האבטלה (ינו') 3.9% 4.0% 4.0%  
11:35   EUR הרצאה מאת פיטר פראט (חבר הבנק המרכזי האירופי)           
12:00   EUR מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה (מרץ) 11.1 11.7 15.0  
12:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה (מרץ) -3.6 -11.0 -13.4  
12:00   EUR השכר בגוש האירו (שנתי) (ר4) 2.30%   2.30%
12:00   EUR מדד עלות העבודה (שנתי) (ר4) 2.30% 2.70% 2.50%  
12:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW -2.5 -15.1 -16.6  
14:55   USD הספר האדום (שנתי) 4.9%   4.4%  
14:55   USD הספר האדום (חודשי) -0.1%   -0.3%  
16:00   USD משלוחי מוצרי הון לא-בטחוניים למעט מטוסים (חודשי) 0.8%   0.8%  
16:00   USD הזמנות ממפעלים (חודשי) (ינו') 0.1% 0.3% 0.1%  
16:00   USD הזמנות ממפעלים (ללא תחבורה) (חודשי) (ינו') -0.2%   -0.5%
16:30   NZD מדד המחירים של GlobalDairy Trade 1.9%   3.3%  
22:30   USD מלאי נפט שבועי - API -2.133M   -2.580M  
23:45   NZD החשבון השוטף (שנתי) (ר4) -10.97B -11.30B -10.54B  
23:45   NZD החשבון השוטף (רבעוני) (ר4) -3.26B -3.56B -6.15B  
23:45   NZD החשבון השוטף באחוזים מהתמ"ג (ר4) -3.70% -3.90% -3.60%  
יום רביעי, 20 במרץ, 2019
01:00   JPY מדד רויטרס-Tankan (מרץ) 10   13  
01:30   AUD המדד המוביל של מכון מלבורן (MI) (חודשי) 0.0%   0.1%
01:50   JPY פרוטוקול ההצבעה על הריבית        
02:00   AUD סגן נגיד בנק אוסטרליה מישל בולוק נושאת דברים           
07:00   JPY מאזן המדדים המובילים 95.9 95.9 97.5
09:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי) (פבר') -0.1% 0.2% 0.4%  
09:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי) (פבר') 2.6% 2.9% 2.6%  
משוער   ZAR דוח רבעוני של בנק דרום אפריקה        
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (פבר') 1.1% 1.1% 0.2%  
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (פבר') 4.4% 4.4% 4.4%  
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (פבר') 0.8% 0.9% -0.2%  
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר') 4.1% 4.1% 4.0%  
11:30   GBP מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (פבר') 1.8% 1.9% 1.9%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (חודשי) (פבר') 0.1% 0.2% 0.4%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (שנתי) (פבר') 2.2% 2.3% 2.4%  
11:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (שנתי) (פבר') 2.4%   2.5%  
11:30   GBP מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (חודשי) (פבר') 0.7%   -0.9%  
11:30   GBP מדד המחירים לצרכן (חודשי) (פבר') 0.5% 0.5% -0.8%  
11:30   GBP מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר') 1.9% 1.8% 1.8%  
11:30   GBP מדד CPIH (שנתי) 1.9% 1.8% 1.8%  
11:30   GBP מדד מחירי הבתים (שנתי) 1.7% 2.3% 2.2%
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (חודשי) (פבר') 0.6% 0.6% -0.3%
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תשומות (שנתי) (פבר') 3.7% 4.3% 2.6%
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (שנתי) (פבר') 2.2% 2.2% 2.1%  
11:30   GBP מדד המחירים ליצרן - תפוקות (חודשי) (פבר') 0.1% 0.1% 0.0%  
11:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (חודשי) (פבר') 0.7% 0.7% -0.9%  
11:30   GBP מדד המחירים הקימעונאיים (שנתי) (פבר') 2.5% 2.5% 2.5%  
12:40   EUR מכרז אג"ח גרמני ל-5 שנים (Bobl) -0.320%   -0.360%  
13:00   GBP הזמנות תעשייתיות - CBI (מרץ) 1 5 6  
13:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA 4.55%   4.64%  
13:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי) 1.6%   2.3%  
13:00   USD מדד הרכש של MBA 251.5   250.8  
13:00   USD מדד שוק המשכנתאות 390.0   384.0  
13:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות 1,146.8   1,108.3  
13:00   ZAR מכירות קמעונאיות (שנתי) (ינו') 1.2% 1.1% -1.6%
16:30   USD מלאי נפט גולמי -9.589M 0.309M -3.862M  
16:30   USD יבוא נפט גולמי -0.660M   0.002M  
16:30   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה -0.468M   -0.672M  
16:30   USD ייצור דלקים מזוקקים 0.067M   -0.063M  
16:30   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים -4.127M -1.094M 0.383M  
16:30   USD ייצור דלק 0.190M   -0.117M  
16:30   USD מלאי נפט לחימום -0.558M   -0.273M  
16:30   USD מלאי הדלק -4.587M -2.414M -4.624M  
17:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים -5.077B   -1.913B  
20:00   USD התחזיות הכלכליות של ועדת השוק הפתוח           
20:00   USD הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי        
20:00   USD החלטת הריבית 2.50% 2.50% 2.50%  
20:30   USD מסיבת עיתונאים של ה-FOMC           
23:00   BRL החלטת הריבית 6.50% 6.50% 6.50%  
23:45   NZD תמ"ג (רבעוני) (ר4) 0.6% 0.6% 0.3%  
23:45   NZD תמ"ג (שנתי) (ר4) 2.3% 2.5% 2.6%  
23:45   NZD תמ"ג שנתי ממוצע (ר4) 2.8% 2.8% 3.1%
23:45   NZD תמ"ג - הוצאה כוללת (רבעוני) (ר4) 0.5% 0.6% 0.4%
יום חמישי, 21 במרץ, 2019
כל היום   חג ישראל - פורים
כל היום   חג יפן - תחילת האביב בצפון
כל היום   חג הודו - הולי
כל היום   חג דרום אפריקה - יום חירות האדם
02:30   AUD השינוי במספר המועסקים (פבר') 4.6K 14.8K 39.1K  
02:30   AUD השינוי במועסקים במשרה מלאה (פבר') -7.3K   65.4K  
02:30   AUD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (פבר') 65.6% 65.7% 65.7%  
02:30   AUD דו"ח המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי של אוסטרליה        
02:30   AUD שיעור האבטלה (פבר') 4.9% 5.0% 5.0%  
04:00   NZD הוצאות בכרטיסי אשראי (שנתי) 6.4%   6.9%  
09:00   IDR החלטת הריבית 6.00% 6.00% 6.00%  
09:00   IDR שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי (מרץ) 5.25% 5.25% 5.25%  
09:00   IDR שיעור הריבית על הלוואות מהבנק המרכזי (מרץ) 6.75% 6.75% 6.75%  
10:30   CHF החלטת הריבית -0.75% -0.75% -0.75%  
10:30   CHF הערכת המדיניות המוניטרית של ה-SNB           
10:30   HKD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר') 2.10%   2.40%  
11:00   CHF מסיבת עיתונאים של ה-SNB           
11:00   EUR המאזן המסחרי - ספרד -4.48B   -3.25B  
11:00   EUR דו"ח חודשי של הבנק המרכזי האירופי (ECB)        
11:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (פבר') 0.2% -0.4% 1.1%
11:30   GBP מכירות קמעונאיות - ליבה (שנתי) (פבר') 3.8% 3.3% 4.0%
11:30   GBP הלוואות נטו במגזר הציבורי (פבר') -0.66B -0.30B -14.15B
11:30   GBP דרישות מזומנים נטו במגזר הציבורי (פבר') 0.638B   -25.429B
11:30   GBP מכירות קמעונאיות (חודשי) (פבר') 0.4% -0.4% 0.9%
11:30   GBP מכירות קמעונאיות (שנתי) (פבר') 4.0% 3.3% 4.1%
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 שנים - צרפת -0.38%   -0.34%  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - צרפת -0.17%   -0.09%  
משוער   EUR מפגש הפסגה של מנהיגי האיחוד האירופי           
12:30   EUR מכרז אג"ח ל-10 שנים - ספרד 1.100%   1.222%  
12:30   EUR מכרז אג"ח ל-3 שנים - ספרד -0.182%   -0.124%  
14:00   GBP הוועדה למדיניות מוניטרית - מספר התומכים בהורדת הריבית (מרץ) 0 0 0  
14:00   GBP הוועדה למדיניות מוניטרית - מספר התומכים בהעלאת הריבית (מרץ) 0 0 0  
14:00   GBP הוועדה למדיניות מוניטרית - מספר התומכים בהותרת הריבית על כנה (מרץ) 9 9 9  
14:00   GBP סה"כ הקלה כמותית של הבנק המרכזי של אנגליה (מרץ) 435B 435B 435B  
14:00   GBP החלטת הריבית (מרץ) 0.75% 0.75% 0.75%  
14:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה 1,750K 1,772K 1,777K
14:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 221K 226K 230K
14:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות 225.00K   224.00K
14:30   USD מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (מרץ) 13.7 4.6 -4.1  
14:30   USD מצב העסקים - הפד של פילדלפיה (מרץ) 21.8   31.3  
14:30   USD מדד ההוצאה ההונית - הפד של פילדלפיה (מרץ) 19.50   31.70  
14:30   USD מצב התעסוקה - הפד של פילדלפיה (מרץ) 9.6   14.5  
14:30   USD הזמנות חדשות - הפד של פילדלפיה (מרץ) 1.9   -2.4  
14:30   USD מדד המחירים ששולמו בתעשייה - הפד של פילדלפיה (מרץ) 19.70   21.80  
14:30   CAD מדד התעסוקה של ADP 36.2K   35.4K  
14:30   CAD מכירות סיטונאיות (חודשי) (ינו') 0.6% 0.5% 0.3%  
16:30   USD אחסון גז טבעי -47B -48B -204B  
17:00   EUR מדד אמון הצרכן (מרץ)   -7.2 -7.1 -7.4  
17:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות 2.470%   2.420%  
17:30   USD מכרז אג"ח ל-8 שבועות 2.420%   2.400%  
19:00   USD מכרז אג"ח צמוד מדד ל-10 שנים 0.578%   0.919%  
יום שישי, 22 במרץ, 2019
00:00   AUD מדד מנהלי הרכש של מגזר הייצור   52.0   52.9  
00:00   AUD מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים   49.8   51.0  
01:30   JPY מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (פבר') 0.7% 0.8% 0.8%  
01:30   JPY מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר') 0.2% 0.3% 0.2%  
01:30   JPY מדד המחירים לצרכן של יפן (חודשי) 0.0%   0.3%  
01:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות -571.6B   254.2B
01:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות -1,588.9B   -1,157.5B
02:30   JPY מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (מרץ)   48.9 49.2 48.9  
10:15   EUR מדד מנהלי הרכש - צרפת (מרץ)   49.8 51.4 51.5  
10:15   EUR מדד מנהלי הרכש המשולב של Markit - צרפת (מרץ)   48.7 50.7 50.4  
10:15   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - צרפת (מרץ)   48.7 50.6 50.2  
10:15   EUR לואיס דה גווינדוס מהבנק האירופי נושא דברים           
10:30   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל - גרמניה (מרץ)   51.5 52.7 52.8  
10:30   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - גרמניה (מרץ)   44.7 48.0 47.6  
10:30   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - גרמניה (מרץ)   54.9 54.8 55.3  
10:30   EUR חבר מועצת הבנק האירופי אנג'לוני נושא דברים           
11:00   EUR החשבון השוטף (ינו') 36.8B 17.3B 16.2B  
11:00   EUR החשבון השוטף (לא מתואם עונתית) (ינו') 9.3B   33.0B  
11:00   EUR מדד מנהלי הרכש - ייצור (מרץ)   47.6 49.5 49.3  
11:00   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit (מרץ)   51.3 52.0 51.9  
11:00   EUR מדד מנהלי הרכש - שירותים (מרץ)   52.7 52.7 52.8  
משוער   EUR מפגש הפסגה של מנהיגי האיחוד האירופי           
12:15   EUR חבר מועצת הבנק האירופי איבס מרש נושא דברים           
13:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) 405.64B   402.04B  
14:00   GBP ידיעון רבעוני של בנק אנגליה        
14:30   CAD מדד המחירים השכיח לצרכן (שנתי) 1.8% 1.8% 1.9%  
14:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (פבר') 1.5%   1.5%  
14:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (פבר') 0.7%   0.3%  
14:30   CAD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (ינו') 0.1% 0.2% -0.8%
14:30   CAD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (פבר') 0.7% 0.6% 0.1%  
14:30   CAD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (פבר') 1.5% 1.4% 1.4%  
14:30   CAD מדד המחירים החציוני לצרכן (שנתי) 1.8% 1.7% 1.8%  
14:30   CAD מכירות קמעונאיות (חודשי) (ינו') -0.3% 0.4% -0.3%
14:30   CAD מדד המחירים הקטום לצרכן (שנתי) 1.9% 1.8% 1.9%  
15:30   USD חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם           
15:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר הייצור (מרץ)   52.5 53.5 53.0  
15:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר השירותים (מרץ)   54.8 55.7 56.0  
16:00   USD מכירות בתים קיימים (פבר') 5.51M 5.10M 4.93M
16:00   USD מכירות בתים קיימים (חודשי) (פבר') 11.8% 2.2% -1.4%
16:00   USD הזמנות ממפעלים (חודשי) (פבר')     0.1%
16:00   USD מלאים סיטונאיים (חודשי) (ינו')   1.2% 0.2% 1.1%  
17:35   ILS ייצור תעשייתי (חודשי) (ינו')     -0.6%
19:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes 824   833  
19:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes (ארה“ב) 1,016   1,026  
19:00   BRL סך המועסקים במשק - סקר CAGED     34.31K  
19:00   BRL הכנסות ממיסים פדרליים 115.62B 114.00B 160.43B  
20:00   USD מאזן התקציב הפדרלי (פבר') -234.0B -228.0B 9.0B  
21:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC -13.8K   -36.7K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על אלומיניום (CFTC) -77.7K   -75.7K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC 16.4K   25.6K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על תירס (CFTC) -100.7K   -102.3K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC 414.7K   362.3K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC 88.4K   78.8K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על גז טבעי (CFTC) -30.2K   -25.6K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC -48.0K   -66.9K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC 23.3K   27.1K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על פולי סויה (CFTC) -40.5K   -66.0K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על חיטה (CFTC) -43.0K   -43.6K  
21:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC -47.8K   -41.1K  
21:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC -27.2K   -23.3K  
21:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC -51.9K   -43.7K  
21:30   BRL פוזיציות נטו ספקולטיביות על ריאל ברזילאי CFTC 1.3K   -4.5K  
21:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC -59.2K   -58.8K  
21:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC -1.1K   4.6K  
21:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC -77.7K      
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע