הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 11:26 (GMT +3:00)  
09/08/2020 - 15/08/2020
 
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום שני, 10 באוגוסט, 2020
כל היום   חג סינגפור - יום לאומי
כל היום   חג יפן - יום ההר
כל היום   חג דרום אפריקה - יום האישה
04:00   NZD מדד אמון העסקים של ANZ (יולי)   -42.4   -31.8  
04:00   NZD מדד הפעילות העצמית של NBNZ (יולי)   -17.0%   -8.9%  
04:30   CNY מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יולי) 0.6% 0.4% -0.1%  
04:30   CNY מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יולי) 2.7% 2.6% 2.5%  
04:30   CNY מדד המחירים ליצרן (שנתי) (יולי) -2.4% -2.5% -3.0%  
08:45   CHF שיעור האבטלה (לא מתואם עונתית) (יולי) 3.2% 3.4% 3.2%  
08:45   CHF שיעור האבטלה (מתואם עונתית) (יולי) 3.3% 3.6% 3.3%  
11:30   EUR סקר אמון המשקיעים של Sentix (אוג') -13.4 -15.1 -18.2  
14:25   BRL תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל        
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.565%   -0.560%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.576%   -0.574%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.631%   -0.590%  
17:00   USD מדד המגמות בתעסוקה של CB (יולי) 50.89   49.46
17:00   USD סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (יוני) 5.889M   5.371M
18:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 0.105%   0.100%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 0.120%   0.105%  
23:00   USD נגיד הבנק הפדרלי של שיקגו אוואנס נואם           
יום שלישי, 11 באוגוסט, 2020
01:45   NZD מכירות קמעונאיות בכרטיסים אלקטרוניים (שנתי) (יולי) 11.4%   8.0%  
01:45   NZD מכירות קמעונאיות בכרטיסים אלקטרוניים (חודשי) (יולי) 1.1%   15.6%
02:01   GBP מדד המכירות הקימעונאיות של BRC (שנתי) (יולי) 4.3%   10.9%  
02:50   JPY החשבון השוטף - מתואם 1.05T   0.82T  
02:50   JPY הלוואות מבנקים (שנתי) (יולי) 6.3%   6.2%  
02:50   JPY החשבון השוטף (לא מתואם עונתית) (יוני) 0.168T 0.110T 1.177T  
03:00   SGD תמ"ג (שנתי) (ר3) -13.2% -13.2% -12.6%
03:00   SGD תמ"ג (רבעוני) (ר3) -42.9% -42.9% -3.1%
04:30   AUD מדד אמון העסקים - הבנק הלאומי של אוסטרליה (יולי) -14   0
04:30   AUD סקר העסקים של NAB (יולי) 0   -8
06:03   IDR מכירות קמעונאיות (שנתי) (יוני) -17.1%   -20.6%  
08:00   JPY סקר ה-Economy Watchers (יולי) 41.1   38.8  
09:00   GBP הכנסה ממוצעת ללא בונוסים (מאי) -0.2% 0.5% 1.7%  
09:00   GBP שכר ממוצע לשעה כולל בונוסים (יוני) -1.2% -1.1% -0.3%  
09:00   GBP השינוי במספר דורשי העבודה (יולי) 94.4K 10.0K -28.1K
09:00   GBP השינוי בתעסוקה (תלת חודשי) (חודשי) (מאי) -220K -234K 6K
09:00   GBP שיעור האבטלה (יוני) 3.9% 4.2% 3.9%  
11:31   CNY היצע הכסף M2 (שנתי) (יולי) 10.7% 11.1% 11.1%  
11:31   CNY הלוואות חדשות (יולי) 992.7B 1,200.0B 1,810.0B  
11:31   CNY שיעור ההלוואות שטרם נפרעו (שנתי) (יולי) 13.0% 13.2% 13.2%  
11:48   CNY המימון החברתי הכולל של סין (יולי) 1,690.0B 1,850.0B 3,434.2B  
12:00   EUR מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה (אוג') -81.3 -68.8 -80.9  
12:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה (אוג') 71.5 58.0 59.3  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - ספרד -0.455%   -0.463%  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - ספרד -0.480%   -0.506%  
12:45   GBP מכרז אג"ח גילט ל-5 שנים -0.049%   -0.033%  
13:00   USD אופטימיות העסקים הקטנים - ארגון העסקים הקטנים NFIB (יולי) 98.8   100.6  
14:00   BRL פרוטוקול מפגישת הועדה למדיניות מוניטרית של בנק ברזיל        
14:00   ZAR תפוקה תעשייתית (חודשי) (יוני) 16.8%   -44.4%
15:00   USD EIA Short-Term Energy Outlook        
15:00   INR ייצור תעשייתי מצטבר (יוני) -35.90%   -0.70%  
15:00   INR ייצור תעשייתי (שנתי) (יוני) -16.6% -20.0% -18.3%  
15:00   INR תפוקה תעשייתית (חודשי) (יוני) -17.1%   -22.4%  
15:15   CAD התחלות בנייה (יולי) 245.6K 210.0K 212.1K
15:30   USD מדד המחירים ליצרן - ליבה (שנתי) (יולי) 0.3% 0.4% 0.1%  
15:30   USD מדד המחירים ליצרן - ליבה (חודשי) (יולי) 0.5% 0.1% -0.3%  
15:30   USD מדד המחירים ליצרן (חודשי) (יולי) 0.6% 0.3% -0.2%  
15:30   USD מדד המחירים ליצרן (שנתי) (יולי) -0.4% -0.7% -0.8%  
15:55   USD הספר האדום (חודשי) 2.5%   1.1%  
15:55   USD הספר האדום (שנתי) -3.4%   -7.1%  
19:00   USD חברת ועדת השוק הפתוח דיילי נושאת דברים           
20:00   USD מכרז אג"ח ל-3 שנים 0.179%   0.190%  
20:00   USD מכרז אג"ח ל-52 שבועות 0.140%   0.155%  
23:30   USD מלאי נפט שבועי - API -4.400M -3.200M -8.587M  
יום רביעי, 12 באוגוסט, 2020
01:45   NZD שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים (יוני) -98.40%   -99.00%  
01:45   NZD הגירה קבועה/לטווח ארוך (יוני) 760   640
01:45   NZD כניסות תיירים (חודשי) 65.6% -98.4% 82.8%
02:50   JPY היצע הכסף M2 (שנתי) 7.9%   7.3%
02:50   JPY היצע הכסף M3 (יולי) 1,894.8T   1,884.6T
03:30   AUD סקר סנטימנט הצרכנים של ווסטפאק (אוג') -9.5%   -6.1%  
04:30   AUD מדד עלות השכר (שנתי) (ר2) 1.8% 1.9% 2.1%  
04:30   AUD מדד עלות השכר (רבעוני) (ר2) 0.2% 0.3% 0.5%  
05:00   NZD החלטת הריבית 0.25% 0.25% 0.25%  
05:00   NZD הצהרת המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי של ניו זילנד        
05:00   NZD הצהרת שער הריבית של הבנק המרכזי של ניו זילנד        
06:00   NZD מסיבת עיתונאים של בנק ניו זילנד           
09:00   GBP השקעות עסקים (שנתי) (ר2)   -31.3% -8.8% 0.8%  
09:00   GBP השקעות עסקים (רבעוני) (ר2)   -31.4% -2.5% -0.3%  
09:00   GBP הממלכה המאוחדת – תפוקת ענף הבנייה (שנתי) (יוני) -24.8% -29.5% -40.0%  
09:00   GBP תפוקת ענף הבנייה (חודשי) (יוני) 23.5% 15.5% 7.6%  
09:00   GBP תמ"ג (שנתי) (ר2)   -21.7% -22.4% -1.7%  
09:00   GBP תמ"ג (חודשי) 8.7% 8.0% 1.8%  
09:00   GBP תמ"ג (רבעוני) (ר2)   -20.4% -20.5% -2.2%  
09:00   GBP מדד השירותים -19.9% -20.5% -18.9%  
09:00   GBP ייצור תעשייתי (חודשי) (יוני) 9.3% 9.2% 6.2%  
09:00   GBP ייצור תעשייתי (שנתי) (יוני) -12.5% -12.8% -20.0%  
09:00   GBP פריון העבודה   -3.0%   -0.6%  
09:00   GBP תפוקה תעשייתית (שנתי) (יוני) -14.6% -15.0% -23.1%
09:00   GBP תפוקה תעשייתית (חודשי) (יוני) 11.0% 10.0% 8.3%
09:00   GBP השינוי בתמ“ג החודשי (3M/3M) -20.4% -21.2% -18.7%
09:00   GBP המאזן המסחרי (יוני) -5.12B -4.75B -1.77B
09:00   GBP מאזן מסחרי (ללא האיחוד האירופי) (יוני) 0.30B   2.16B
09:00   JPY הזמנות כלי עבודה ומכונות (שנתי) -31.1%   -32.0%  
11:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (שנתי) (יולי) -0.4% -0.3% -0.3%  
11:00   EUR מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי) (יולי) -0.2% -0.1% -0.1%  
11:00   EUR מדד המחירים לצרכן של איטליה ללא מוצרי טבק (חודשי) (יולי) -0.4%   -0.3%  
11:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (שנתי) (יולי) 0.8% 0.9% 0.9%  
11:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (חודשי) (יולי) -0.7% -0.6% -0.6%  
12:00   EUR ייצור תעשייתי (שנתי) (יוני) -12.3% -11.5% -20.4%
12:00   EUR ייצור תעשייתי (חודשי) (יוני) 9.1% 10.0% 12.3%
12:30   ZAR מדד אמון העסקים (יולי) 82.8   77.8  
12:40   EUR מכרז אג"ח גרמני ל-10 שנים (Bund) -0.460%   -0.460%  
12:45   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-12 חודשים (BOT) -0.192%   -0.124%  
13:00   ILS ייצוא (דולר ארה"ב) (יולי) 3,530.8M   4,047.7M
13:00   ILS ייבוא (דולר ארה"ב) (יולי) 5,843.6M   5,586.1M
13:00   ILS המאזן המסחרי (יולי) -2,312.8M   -1,757.3M  
14:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA 3.06%   3.14%  
14:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי) 6.8%   -5.1%  
14:00   USD מדד הרכש של MBA 306.6   300.7  
14:00   USD מדד שוק המשכנתאות 852.8   798.8  
14:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות 4,025.0   3,688.1  
14:00   USD הדוח החודשי של אופ“ק        
14:00   ZAR מכירות קמעונאיות (שנתי) (יוני) -7.5% -3.6% -11.9%
14:30   INR היצע הכסף M3 12.7%   12.4%  
15:00   BRL מכירות קמעונאיות (חודשי) (יוני) 8.0% 5.4% 14.4%
15:00   BRL מכירות קמעונאיות (שנתי) (יוני) 0.5% -3.5% -6.4%
15:30   USD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (יולי) 1.6% 1.1% 1.2%  
15:30   USD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (יולי) 0.6% 0.2% 0.2%  
15:30   USD מדד הליבה של מדד המחירים לצרכן (יולי) 267.72   266.07  
15:30   USD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יולי) 0.6% 0.3% 0.6%  
15:30   USD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יולי) 1.0% 0.8% 0.6%  
15:30   USD מדד האינפלציה (לא מתואם עונתית) (יולי) 259.10 258.51 257.80  
15:30   USD מדד המחירים לצרכן, מנוכה עונתיות (יולי) 258.72   257.21  
15:30   USD מדד המחירים לצרכן, לא מנוכה עונתיות (חודשי) (יולי) 0.51%   0.55%  
15:30   USD הכנסות בניכוי אינפלציה (חודשי) (יולי) -0.6%   -2.1%
16:00   GBP הערכת התמ"ג של NIESR -7.9% -19.7% -20.4%
16:30   USD דוח סיבול של מלאי הנפט בקושינג 1.731M   0.607M  
17:00   USD חבר ועדת השוק הפתוח רוזנגרן נואם           
17:30   USD מלאי נפט גולמי -4.512M -2.875M -7.373M  
17:30   USD צריכת נפט גולמי של בתי זיקוק לפי דוח EIA (שבועי) 0.021M   0.042M  
17:30   USD יבוא נפט גולמי -0.713M   1.256M  
17:30   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה 1.336M 1.731M 0.532M  
17:30   USD ייצור דלקים מזוקקים -0.120M   0.126M  
17:30   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים -2.322M 0.357M 1.592M  
17:30   USD ייצור דלק 0.300M   0.142M  
17:30   USD מלאי נפט לחימום -0.230M   0.044M  
17:30   USD שיעורי ניצולת בתי זיקוק לפי דוח שבועי של EIA (שבועי) 1.4% -0.1% 0.1%  
17:30   USD מלאי הדלק -0.722M -0.674M 0.419M  
18:00   USD מדד המחירים לצרכן של קליבלנד (חודשי) (יולי) 0.3%   0.1%  
18:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קפלן נואם           
19:00   USD מדד PCSI של Thomson Reuters IPSOS (אוג') 48.30   49.62  
19:00   USD דוח היצע וביקוש חקלאי עולמי        
19:00   BRL מדד PCSI של ברזיל של Thomson Reuters IPSOS (אוג') 40.10   39.31  
20:01   USD מכרז אג"ח ל-10 שנים 0.660%   0.653%  
20:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים 2.566B   -3.282B  
21:00   USD מאזן התקציב הפדרלי (יולי) 63.0B -193.0B -864.0B  
22:00   USD חברת ועדת השוק הפתוח דיילי נושאת דברים           
יום חמישי, 13 באוגוסט, 2020
01:45   NZD מדד מחירי המזון (חודשי) (יולי) 1.2%   0.5%  
02:01   GBP סקר מחירי הבתים של איגוד השמאים (יולי) 12% -5% -13%
02:50   JPY מדד המחירים של המוצרים התאגידיים (CGPI) (שנתי) (יולי) -0.9% -1.1% -1.6%  
02:50   JPY מדד המחירים ליצרן (PPI) (חודשי) (יולי) 0.6% 0.3% 0.6%  
04:00   AUD סקר מכון מלבורן (MI) לציפיות אינפלציה 3.3%   3.2%  
04:30   AUD השינוי במספר המועסקים (יולי) 114.7K 40.0K 210.8K  
04:30   AUD השינוי במועסקים במשרה מלאה (יולי) 43.5K   -38.1K  
04:30   AUD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (יולי) 64.7% 64.4% 64.0%  
04:30   AUD שיעור האבטלה (יולי) 7.5% 7.8% 7.4%  
08:30   EUR שיעור האבטלה - צרפת (ר2) 7.1% 8.3% 7.8%  
09:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (שנתי) (יולי) -0.1% -0.1% 0.9%  
09:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (חודשי) (יולי) -0.5% -0.5% 0.6%  
09:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (חודשי) (יולי) -0.5% -0.5% 0.7%  
09:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (שנתי) (יולי) 0.0% 0.0% 0.8%  
09:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (שנתי) (יולי) -2.6%   -3.3%  
09:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (חודשי) (יולי) 0.5%   0.6%  
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (חודשי) (יולי) -0.9% -0.9% 0.5%  
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (שנתי) (יולי) -0.6% -0.6% -0.3%  
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (חודשי) (יולי) -1.6% -0.7% 0.4%  
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (שנתי) (יולי) -0.7% -0.7% -0.3%  
11:00   USD הדוח החודשי של ה-IEA        
11:32   CNY היקף ההשקעות הזרות הישירות (יולי) 0.50%   -1.30%  
12:30   ZAR הפקת זהב (שנתי) (יוני) -17.0%   -21.8%
12:30   ZAR תפוקת כרייה (יוני) -28.2%   -27.6%
12:45   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-3 שנים (BTP) 0.08%   0.30%  
12:45   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-30 שנים (BTP) 1.910%   2.490%  
12:45   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-7 שנים (BTP) 0.72%   0.95%  
13:00   GBP מדד PCSI של Thomson Reuters IPSOS (אוג') 45.3   43.7  
13:00   EUR מדד PCSI של איטליה של Thomson Reuters IPSOS (אוג') 37.82   36.74  
13:00   EUR מדד PCSI של גרמניה של Thomson Reuters IPSOS (אוג') 50.29   49.23  
13:00   EUR מדד PCSI של צרפת של Thomson Reuters IPSOS (אוג') 41.59   40.62  
15:00   INR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יולי) 6.93% 6.15% 6.23%
15:00   BRL צמיחה במגזר השירותים של ברזיל (חודשי) (יוני) 5.0% 4.4% -0.9%  
15:00   BRL צמיחה במגזר השירותים של ברזיל (שנתי) (יוני) -12.1% -14.2% -19.5%  
15:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה 15,486K 15,898K 16,090K
15:30   USD מדד מחירי ייצוא (חודשי) (יולי) 0.8% 0.4% 1.2%
15:30   USD מדד מחירי היצוא (שנתי) -4.4%   -4.4%  
15:30   USD מדד מחירי הייבוא (חודשי) (יולי) 0.7% 0.6% 1.4%  
15:30   USD מדד מחירי היבוא (שנתי) -3.3%   -3.8%  
15:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 963K 1,120K 1,191K
15:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות 1,252.75K   1,339.00K
17:30   USD אחסון גז טבעי 58B 57B 33B  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות 0.085%   0.080%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-8 שבועות 0.100%   0.100%  
20:01   USD מכרז אג"ח ל-30 שנה 1.406%   1.330%  
22:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח בריינארד נואם           
יום שישי, 14 באוגוסט, 2020
01:30   NZD מדד מנהלי הרכש במגזר העסקי (יולי) 58.8   56.3  
02:30   AUD נגיד הבנק המרכזי של אוסטרליה לואו נואם           
02:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות 1,434.9B   1,146.4B  
02:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות 233.8B   -578.6B  
04:30   CNY מחירי הבתים (שנתי) (יולי) 4.8%   4.9%  
05:00   JPY מדד PCSI של Thomson Reuters IPSOS (אוג') 32.23   33.82  
05:00   CNY מדד PCSI של סין של Thomson Reuters IPSOS (אוג') 75.34   72.52  
05:00   CNY השקעה בנכסים קבועים (שנתי) (יולי) -1.6% -1.6% -3.1%  
05:00   CNY ייצור תעשייתי (שנתי) (יולי) 4.8% 5.1% 4.8%  
05:00   CNY הייצור התעשייתי של סין מתחילת השנה (שנתי) (יולי) -0.4%   -1.3%  
05:00   CNY מכירות קמעונאיות (שנתי) (יולי) -1.1% 0.1% -1.8%  
05:00   CNY המכירות הקמעונאיות של סין מתחילת השנה (שנתי) (יולי) -10.44%   -11.76%  
05:00   CNY שיעור האבטלה - סין 5.7%   5.7%  
05:00   CNY מסיבת עיתונאים של הלשכה לסטטיסטיקה של סין           
07:30   JPY מדד הפעילות במגזר השלישוני (שירותים ומסחר) (חודשי) 7.9%   -2.9%
09:30   CHF מדד המחירים ליצרן (חודשי) (יולי) 0.1%   0.5%  
09:30   CHF מדד המחירים ליצרן (שנתי) (יולי) -3.3%   -3.5%  
09:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - מזון (שנתי) (יולי) 4.08%   2.04%  
09:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - דלק (שנתי) (יולי) -9.84%   -13.60%  
09:30   INR מדד המחירים הסיטונאיים (שנתי) (יולי) -0.58% -1.00% -1.81%  
09:30   INR השינוי במדד המחירים הסיטונאי במגזר הייצור (שנתי) (יולי) 0.51%   0.08%  
09:45   EUR מדד המחירים לצרכן של צרפת (שנתי) 0.8% 0.8% 0.2%
09:45   EUR מדד המחירים לצרכן - צרפת (חודשי) (יולי) 0.4% 0.4% 0.1%  
09:45   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - צרפת (חודשי) (יולי) 0.4% 0.4% 0.4%  
09:45   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - צרפת (שנתי) (יולי) 0.9% 0.9% 0.9%  
11:30   HKD תמ"ג (רבעוני) (ר2) -0.1% -0.1% -0.1%  
11:30   HKD תמ"ג (שנתי) (ר2) -9.0% -9.0% -9.0%  
12:00   EUR השינוי בתעסוקה (רבעוני)   -2.8%   -0.2%  
12:00   EUR השינוי בתעסוקה (שנתי)   -2.9%   0.4%  
12:00   EUR שיעור התעסוקה הכולל (ר2) 155,894.7K   160,438.5K
12:00   EUR תמ"ג (שנתי) (ר2)   -15.0% -15.0% -15.0%  
12:00   EUR תמ"ג (רבעוני) (ר2)   -12.1% -12.1% -12.1%  
12:00   EUR המאזן המסחרי (יוני) 21.2B 12.6B 9.4B  
14:00   ILS מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יולי) -0.6% -0.7% -1.1%  
14:00   ILS מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יולי) 0.2% 0.1% -0.1%  
14:30   INR הצמיחה בהלוואות הבנקים 5.5%   5.8%  
14:30   INR שיעור הצמיחה בהפקדות 11.1%   10.8%  
14:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) 538.19B   534.57B  
15:00   BRL מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית (יוני) 4.89% 4.70% 1.31%  
15:19   INR ייצוא (דולר ארה"ב) (יולי) 23.64B   21.91B  
15:20   INR ייבוא (דולר ארה"ב) (יולי) 28.47B   21.11B  
15:20   INR המאזן המסחרי (יולי) -4.83B -2.00B 0.79B  
15:30   USD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (יולי) 1.9% 1.3% 8.3%
15:30   USD מדד הפריון התעשייתי (רבעוני) (ר2)   7.3% 1.5% -0.3%
15:30   USD מדד קבוצת הבקרה הקמעונאית (חודשי) (יולי) 1.4% 0.8% 6.0%
15:30   USD מכירות קמעונאיות (חודשי) (יולי) 1.2% 1.9% 8.4%
15:30   USD מכירות קמעונאיות (שנתי) (יולי) 2.74%   2.12%
15:30   USD מכירות קמעונאיות בניכוי דלק ומכוניות (חודשי) (יולי) 1.5%   7.7%
15:30   USD עלות התפוקה (רבעוני) (ר2)   12.2% 6.2% 9.8%
15:30   CAD השינוי במכירות במגזר הייצור (חודשי) (יוני) 20.7% 16.4% 11.6%
16:15   USD שיעור הניצולת (יולי) 70.6% 70.3% 68.5%
16:15   USD ייצור תעשייתי (שנתי) (יולי) -8.18%   -11.03%
16:15   USD ייצור תעשייתי (חודשי) (יולי) 3.0% 3.0% 5.7%
16:15   USD תפוקה תעשייתית (חודשי) (יולי) 3.4% 3.0% 7.4%
17:00   USD מלאי העסקים (חודשי) (יוני) -1.1% -1.2% -2.3%  
17:00   USD ציפיות האינפלציה ל-5 שנים של מישיגן (אוג')   2.70%   2.60%  
17:00   USD מדד ציפיות הצרכנים של מישיגן (אוג')   66.5 66.7 65.9  
17:00   USD סנטימנט הצרכנים - מישיגן (אוג')   72.8 72.0 72.5  
17:00   USD מדד התנאים הנוכחיים של אוניברסיטת מישיגן (אוג')   82.5 81.8 82.8  
17:00   USD ציפיות האינפלציה של מישיגן (אוג')   3.0%   3.0%  
17:00   USD המלאי הקמעונאי למעט כלי רכב (יוני) -0.8%   -0.8%  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes 172   176  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes (ארה“ב) 244   247  
22:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC -2.8K   -14.7K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על אלומיניום (CFTC) 199.8K   180.6K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC 33.6K   38.9K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על תירס (CFTC) -149.9K   -148.4K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC 520.9K   536.3K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC 224.1K   238.7K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נאסד"ק 100 (CFTC) 12.5K   18.3K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על גז טבעי (CFTC) 13.5K   -7.6K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC -65.9K   -44.8K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC 23.6K   29.9K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על פולי סויה (CFTC) 78.3K   92.0K  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על חיטה (CFTC) 3.6K   13.4K  
22:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC -29.5K   -23.2K  
22:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC 17.2K   11.7K  
22:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC -3.5K   -1.0K  
22:30   BRL פוזיציות נטו ספקולטיביות על ריאל ברזילאי CFTC -13.5K   -12.7K  
22:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC 27.0K   31.4K  
22:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC -0.2K   -1.4K  
22:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC 199.8K   180.6K  
יום שבת, 15 באוגוסט, 2020
כל היום   חג הודו - יום העצמאות
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע