הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 19:53 (GMT +2:00)  
19/01/2020 - 25/01/2020
 
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום שני, 20 בינואר, 2020
כל היום   חג ארצות הברית - יום מרטין לותר קינג
02:01   GBP מדד מחירי הבתים של Rightmove (חודשי) 2.3%   -0.9%  
03:30   CNY ריבית פריים על הלוואות של בנק סין 4.15%   4.15%  
06:30   JPY שיעור הניצולת (חודשי) (נוב') -0.3% -0.7% -4.5%  
06:30   JPY ייצור תעשייתי (חודשי) (נוב') -1.0% -0.9% -4.5%  
09:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי) (דצמ') -0.2% -0.2% -0.7%  
09:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי) (דצמ') 0.1% 0.2% 0.0%  
10:30   HKD שיעור האבטלה (דצמ') 3.3% 3.2% 3.2%  
13:00   EUR הדוח החודשי של בנק גרמניה        
13:25   BRL תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל        
15:00   CHF World Economic Forum Annual Meetings           
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.576%   -0.583%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.580%   -0.590%  
16:00   EUR מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.576%   -0.589%  
20:30   EUR נשיאת הבנק האירופי לגארד נושאת דברים           
יום שלישי, 21 בינואר, 2020
04:00   NZD אחזקות בחו"ל של הבנק המרכזי של ניו זילנד (דצמ') 48.90%   49.60%  
05:00   JPY דוח תחזית של בנק יפן (שנתי)        
05:00   JPY החלטת הריבית -0.10% -0.10% -0.10%  
09:00   CNY היקף ההשקעות הזרות הישירות 5.80%   6.00%  
09:30   CHF World Economic Forum Annual Meetings           
10:30   HKD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (דצמ') 2.90% 3.00% 3.00%  
11:00   EUR המאזן המסחרי - ספרד -1.86B   -2.58B
11:30   GBP הכנסה ממוצעת ללא בונוסים (נוב') 3.4% 3.4% 3.5%  
11:30   GBP שכר ממוצע לשעה כולל בונוסים (נוב') 3.2% 3.1% 3.2%  
11:30   GBP השינוי במספר דורשי העבודה (דצמ') 14.9K 22.6K 14.9K
11:30   GBP השינוי בתעסוקה (תלת חודשי) (חודשי) (נוב') 208K 110K 24K  
11:30   GBP שיעור האבטלה (נוב') 3.8% 3.8% 3.8%  
11:40   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - ספרד -0.499%   -0.584%  
12:00   EUR מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה (ינו') -9.5 -13.5 -19.9  
12:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה (ינו') 26.7 15.0 10.7  
12:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW (ינו') 25.6 5.5 11.2  
12:30   USD נשיא ארה"ב, טראמפ, נושא דברים           
12:40   EUR מכרז אג"ח גרמני לשנתיים (Schatz) -0.580%   -0.640%  
15:30   CAD השינוי במכירות במגזר הייצור (חודשי) (נוב') -0.6% -0.3% -0.2%
17:20   NZD מדד המחירים של GlobalDairy Trade 1.7% -0.3% 2.8%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-3 חודשים 1.530%   1.530%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-6 חודשים 1.520%   1.530%  
יום רביעי, 22 בינואר, 2020
01:30   AUD סקר סנטימנט הצרכנים של ווסטפאק (ינו') -1.8% -0.8% -1.9%  
09:45   EUR סקר מצב העסקים - צרפת (ינו') 100 101 98
10:00   CHF World Economic Forum Annual Meetings           
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (דצמ') 0.2% 0.2% 0.1%  
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (דצמ') 3.8% 3.8% 3.9%  
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (דצמ') 4.0% 4.0% 3.6%  
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (דצמ') 0.3% 0.3% 0.1%  
11:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (חודשי) (נוב') -0.3% 0.0% 0.6%  
11:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (שנתי) (נוב') -4.3% -2.4% -1.5%  
11:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (חודשי) (נוב') 0.00% -0.80% 0.60%  
11:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (שנתי) (נוב') 0.10% -0.40% -0.20%  
11:30   GBP הלוואות נטו במגזר הציבורי (דצמ') 4.04B 4.60B 4.20B
11:30   GBP דרישות מזומנים נטו במגזר הציבורי (דצמ') 16.596B   9.515B
13:00   GBP הזמנות תעשייתיות - CBI (ינו') -22 -25 -28  
14:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA 3.87%   3.87%  
14:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי) -1.2%   30.2%  
14:00   USD מדד הרכש של MBA 297.8   303.9  
14:00   USD מדד שוק המשכנתאות 606.2   613.6  
14:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות 2,401.5   2,444.7  
15:30   USD שיקאגו פד - מדד הפעילות הארצית (דצמ') -0.35   0.41
15:30   CAD מדד המחירים השכיח לצרכן (שנתי) 2.0%   1.9%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (דצמ') -0.4%   -0.2%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (דצמ') 1.7% 1.9% 1.9%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (דצמ') 0.0% 0.1% -0.1%  
15:30   CAD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (דצמ') 2.2% 2.2% 2.2%  
15:30   CAD מדד המחירים החציוני לצרכן (שנתי) 2.2%   2.3%
15:30   CAD מדד מחירי בתים חדשים (חודשי) (דצמ') 0.2% 0.0% -0.1%  
15:30   CAD מדד המחירים הקטום לצרכן (שנתי) 2.1%   2.2%  
15:30   CAD מכירות סיטונאיות (חודשי) (נוב') -1.2% -0.3% -1.2%
15:55   USD הספר האדום (חודשי) 0.0%   -0.2%  
15:55   USD הספר האדום (שנתי) 5.3%   5.0%  
16:00   USD מדד מחירי הבתים (חודשי) (נוב') 0.2% 0.2% 0.2%  
16:00   USD מדד מחירי הבתים (שנתי) (נוב') 4.9%   5.0%  
16:00   USD מדד מחירי הבתים (נוב') 281.2   280.2  
17:00   USD מכירות בתים קיימים (חודשי) (דצמ') 3.6% 1.3% -1.7%  
17:00   USD מכירות בתים קיימים (דצמ') 5.54M 5.43M 5.35M  
17:00   CAD דו"ח המדיניות המוניטארית של הבנק המרכזי של קנדה        
17:00   CAD הצהרת הריבית של בנק קנדה        
17:00   CAD החלטת הריבית 1.75% 1.75% 1.75%  
18:15   CAD מסיבת עיתונאים של בנק קנדה           
19:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים 0.235B   1.110B  
23:30   USD מלאי נפט שבועי - API 1.600M   1.100M  
23:45   NZD שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים (נוב') -3.50% -3.20% 0.10%  
23:45   NZD הגירה קבועה/לטווח ארוך (נוב') 2,610   3,400
יום חמישי, 23 בינואר, 2020
01:50   JPY ייצוא (שנתי) (דצמ') -6.3% -4.2% -7.9%  
01:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות 175.1B   2,329.7B
01:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות 263.8B   -16.4B  
01:50   JPY ייבוא (שנתי) (דצמ') -4.9% -3.4% -15.7%  
01:50   JPY המאזן המסחרי (דצמ') -152.5B -150.0B -85.2B  
02:00   AUD סקר מכון מלבורן (MI) לציפיות אינפלציה 4.7% 3.8% 4.0%  
02:30   AUD השינוי במספר המועסקים (דצמ') 28.9K 15.0K 39.9K  
02:30   AUD השינוי במועסקים במשרה מלאה (דצמ') -0.3K   4.2K  
02:30   AUD שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (דצמ') 66.0% 66.0% 66.0%  
02:30   AUD שיעור האבטלה (דצמ') 5.1% 5.2% 5.2%  
02:30   SGD מדד URA למחירי נכסים (רבעוני) (ר4) 0.50%   0.30%  
06:30   JPY מדד הפעילות בכלל התעשיות (חודשי) 0.9% -0.1% -4.8%
07:00   JPY מאזן המדדים המובילים 90.8 90.9 91.6
07:00   SGD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (דצמ') 0.8% 0.7% 0.6%  
09:30   IDR החלטת הריבית 5.00%   5.00%  
09:30   IDR שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי 4.25% 4.25% 4.25%  
09:30   IDR שיעור הריבית על הלוואות מהבנק המרכזי 5.75% 5.75% 5.75%  
10:00   CHF World Economic Forum Annual Meetings           
11:40   EUR מכרז אג"ח ל-3 שנים - ספרד -0.236%   -0.391%  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-3 שנים - צרפת -0.53%   -0.58%  
12:00   EUR מכרז אג"ח ל-5 שנים - צרפת -0.38%   -0.49%  
12:30   IDR מכירות אופנועים (שנתי) -6.80%   -8.30%  
13:00   ILS ייצור תעשייתי (חודשי) (נוב') -0.8%   2.5%
14:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (שנתי) (ינו') 4.34% 4.30% 3.91%  
14:00   BRL מדד המחירים לצרכן של אמצע החודש (חודשי) (ינו') 0.71% 0.70% 1.05%  
14:45   EUR שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי (ינו') -0.50% -0.50% -0.50%  
14:45   EUR תכנית הלוואות מהבנק המרכזי האירופי 0.25%   0.25%  
14:45   EUR הצהרת המדיניות המוניטרית של הבנק האירופי        
14:45   EUR החלטת הריבית (ינו') 0.00% 0.00% 0.00%  
15:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה 1,731K 1,746K 1,768K
15:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 211K 215K 205K
15:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות 213.25K   216.50K
15:30   EUR מסיבת עיתונאים של הבנק המרכזי האירופי (ECB)           
17:00   USD מדד מקדים ארה”ב (חודשי) (דצמ') -0.3% 0.1% 0.1%  
17:00   EUR מדד אמון הצרכן (ינו')   -8.1 -7.8 -8.1  
17:30   USD אחסון גז טבעי -92B -91B -109B  
18:00   USD מלאי נפט גולמי -0.405M -1.009M -2.549M  
18:00   USD EIA Refinery Crude Runs (שבועי) -0.116M   0.076M  
18:00   USD יבוא נפט גולמי -0.053M   -0.595M  
18:00   USD מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה -0.961M   0.342M  
18:00   USD ייצור דלקים מזוקקים -0.251M   -0.105M  
18:00   USD מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים -1.185M 1.014M 8.171M  
18:00   USD ייצור דלק 0.254M   0.394M  
18:00   USD מלאי נפט לחימום 0.142M   -0.168M  
18:00   USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (שבועי) -1.7% -0.6% -0.8%  
18:00   USD מלאי הדלק 1.745M 3.090M 6.678M  
18:00   USD המדד המשולב - הפד של קנזס סיטי (ינו') -1   -5
18:00   USD מדד הייצור - הפד של קנזס סיטי (ינו') -4 -6 -3
18:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות 0.000%   1.505%  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-8 שבועות 1.540%   1.530%  
20:00   USD מכרז אג"ח צמוד מדד ל-10 שנים     0.149%  
20:00   BRL סך המועסקים במשק - סקר CAGED     99.23K  
20:00   BRL הכנסות ממיסים פדרליים (דצמ')   155.00B 125.16B  
23:45   NZD מדד המחירים לצרכן (רבעוני) (ר4)   0.4% 0.7%  
23:45   NZD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ר4)   1.8% 1.5%  
יום שישי, 24 בינואר, 2020
כל היום   חג סין - פסטיבל האביב
  חג סינגפור - Chinese New Year Eve - שעת סגירה מוקדמת - 12:15
00:00   AUD מדד מנהלי הרכש של מגזר הייצור     49.0 49.2  
00:00   AUD מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים     49.5 49.8  
01:30   JPY מדד המחירים לצרכן, לא מנוכה עונתיות (חודשי) (דצמ')     0.1%  
01:30   JPY מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (דצמ')   0.7% 0.5%  
01:30   JPY מדד המחירים לצרכן (שנתי) (דצמ')     0.5%  
02:30   JPY מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (ינו')       48.4  
02:30   JPY מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים       49.4  
02:30   SGD מדד URA למחירי נכסים (רבעוני) (ר4)     1.30%  
04:00   NZD הוצאות בכרטיסי אשראי (שנתי)     4.5%  
07:00   SGD ייצור תעשייתי (חודשי) (דצמ')   3.7% -9.4%  
07:00   SGD ייצור תעשייתי (שנתי) (דצמ')   -0.8% -9.3%  
10:00   CHF World Economic Forum Annual Meetings           
10:00   EUR מדד המחירים ליצרן - ספרד (שנתי)     -2.3%  
10:15   EUR מדד מנהלי הרכש - צרפת (ינו')     50.6 50.4  
10:15   EUR מדד מנהלי הרכש המשולב של Markit - צרפת (ינו')     52.0 52.0  
10:15   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - צרפת (ינו')     52.2 52.4  
10:30   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל - גרמניה (ינו')     50.5 50.2  
10:30   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור - גרמניה (ינו')     44.5 43.7  
10:30   EUR מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים - גרמניה (ינו')     53.0 52.9  
11:00   EUR מאזן מסחרי (ללא האיחוד האירופי) - איטליה (דצמ')     4.16B  
11:00   EUR מדד מנהלי הרכש - ייצור (ינו')     46.8 46.3  
11:00   EUR מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit (ינו')     51.2 50.9  
11:00   EUR מדד מנהלי הרכש - שירותים (ינו')     52.8 52.8  
11:30   GBP מדד מנהלי הרכש המשולב     50.5 49.3  
11:30   GBP מדד מנהלי הרכש - ייצור     47.6 47.5  
11:30   GBP מדד מנהלי הרכש - שירותים     49.4 50.0  
11:30   EUR נשיאת הבנק האירופי לגארד נושאת דברים           
13:00   BRL סקר אמון הצרכנים - FGV (ינו')     91.6  
13:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)     461.21B  
15:30   CAD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (נוב')   0.4% -0.5%  
15:30   CAD מכירות קמעונאיות (חודשי) (נוב')   0.4% -1.2%  
16:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר הייצור (ינו')     52.5 52.4  
16:45   USD מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit (ינו')     52.5 52.7  
16:45   USD מדד מנהלי הרכש - מגזר השירותים (ינו')     52.9 52.8  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     673  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes (ארה“ב)     796  
20:00   BRL הכנסות ממיסים פדרליים     125.16B  
21:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     16.5K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על אלומיניום (CFTC)     -61.7K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     -3.1K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על תירס (CFTC)     40.2K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     567.3K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     322.3K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions     16.7K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על גז טבעי (CFTC)     -206.1K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     40.8K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     67.3K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על פולי סויה (CFTC)     28.5K  
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על חיטה (CFTC)     34.3K  
21:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     26.4K  
21:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     -4.5K  
21:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC     -27.2K  
21:30   BRL פוזיציות נטו ספקולטיביות על ריאל ברזילאי CFTC     -19.6K  
21:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     -33.5K  
21:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     -1.5K  
21:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     -61.7K  
יום שבת, 25 בינואר, 2020
כל היום   חג סין - פסטיבל האביב
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע