_downloadApp_downloadApp
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
2/12/2020
00:00   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu           
07:30   AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP () 3.3% 2.6% -7.0%  
20:15   USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 11) 307K 410K 404K
22:00   USD Chủ tịch Fed Powell xác nhận           
22:30   USD Dự Trữ Dầu Thô   -2.358M -0.754M  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu