_downloadApp_downloadApp
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
23/1/2020
07:30   AUD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 12) 28.9K 15.0K 39.9K  
19:45   EUR Tỷ Lệ Phương Tiện Tiền Gửi (Tháng 1) -0.50% -0.50% -0.50%  
19:45   EUR Công Cụ Cho Vay Thanh Khoản của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu 0.25%   0.25%  
19:45   EUR Báo cáo chính sách tiền tệ của ECB        
19:45   EUR Quyết Định Lãi Suất (Tháng 1) 0.00% 0.00% 0.00%  
20:30   EUR Cuộc Họp Báo ECB           
23:00   USD Dự Trữ Dầu Thô -0.405M -1.009M -2.549M  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu