_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 05:15 (GMT +7:00)  
05/07/2020 - 11/07/2020
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
6/7/2020
13:00   EUR Đơn Hàng Nhà Máy của Đức (Tháng 5) 10.4% 15.0% -26.2%
14:30   EUR Chỉ số PMI Xây Dựng IHS Markit (Tháng 6) 41.3   40.1  
15:30   GBP PMI Xây Dựng (Tháng 6) 55.3 47.0 28.9  
16:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 5) 17.8% 15.0% -12.1%
18:25   BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB        
20:45   USD PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 6) 47.9 46.8 37.0  
20:45   USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 6) 47.9 46.7 37.5  
21:00   USD Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 6) 43.1   31.8  
21:00   USD Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 6) 57.1 50.1 45.4  
21:30   CAD BoC Business Survey        
7/7/2020
02:30   GBP Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC -21.0K   -18.5K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC 543.8K   560.9K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC 266.7K   252.0K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC 43.8K   39.0K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC -49.6K   -97.1K  
02:30   AUD Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC -2.9K   -4.8K  
02:30   BRL Vị thế thuần mang tính đầu cơ BRL CFTC -10.7K   -11.3K  
02:30   JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC 23.9K   27.5K  
02:30   EUR Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC 99.0K   118.4K  
05:00   NZD Lòng Tin Kinh Doanh của NZIER () -63%   -70%  
06:30   JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng 5) -16.2% -12.2% -11.1%  
06:30   JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng 5) -0.1% 1.8% -6.2%  
11:30   AUD Quyết Định Lãi Suất (Tháng 7) 0.25% 0.25% 0.25%  
11:30   AUD Bản Công Bố Lãi Suất của RBA        
13:00   EUR Sản Lượng Công Nghiệp Đức (Tháng 5) 7.8% 10.0% -17.5%
13:15   EUR Bài Phát Biểu của Panetta, từ ECB           
14:30   GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax 2.5%   2.6%  
14:30   GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Tháng 6) -0.1% -0.9% -0.2%  
15:30   GBP Năng Suất Lao Động () -0.6%   0.4%
16:45   EUR Đấu Giá Bund 10 Năm của Đức -1.150%   -0.380%  
20:00   USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC           
21:00   USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 5) 5.397M 4.850M 4.996M
21:00   CAD Chỉ Số PMI Ivey (Tháng 6) 58.2   39.1  
22:20   NZD Chỉ Số Giá Cả GlobalDairyTrade 8.3%   1.9%  
8/7/2020
00:00   USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC           
01:00   USD Bài Phát Biểu của Daly, Thành Viên FOMC           
03:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API 2.000M -3.700M -8.156M  
06:50   JPY Tài Khoản Vãng Lai Được Điều Chỉnh 0.82T 1.54T 0.25T  
06:50   JPY Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 5) 1.177T 1.088T 0.263T  
12:45   CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 6) 3.2% 3.4% 3.4%  
12:45   CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 6) 3.3% 3.6% 3.2%
15:45   EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB           
16:00   EUR EU Economic Forecasts        
17:00   BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Tháng 5) -7.2% -12.1% -17.1%
17:00   BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Tháng 5) 13.9% 6.0% -17.1%
Ướm thử   GBP Buổi Điều Trần của Ủy Ban Tài Chính MPC        
20:30   USD Báo Cáo Trữ Dầu Seevol Cushing 1.566M   -1.637M  
21:00   EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB           
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô 5.654M -3.114M -7.195M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma 2.206M 1.566M -0.263M  
23:15   USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC           
9/7/2020
00:01   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm 0.653%   0.832%  
00:45   EUR Bài Phát Biểu của Buch, Phó Chủ Tịch Buba Đức           
06:01   GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 6)   -25% -32%  
08:00   NZD Lòng Tin Kinh Doanh của ANZ     -34.4  
08:30   AUD Cho Vay Mua Nhà     -4.4%  
08:30   CNY CPI Trung Quốc (Tháng 6)   -0.5% -0.8%  
08:30   CNY CPI Trung Quốc (Tháng 6)   2.5% 2.4%  
08:30   CNY PPI Trung Quốc (Tháng 6)   -3.2% -3.7%  
13:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch của Đức (Tháng 5)   5.2B 3.2B  
Ướm thử   EUR Eurozone họp bộ trưởng tài chính        
19:00   EUR Bài Phát Biểu của Buch, Phó Chủ Tịch Buba Đức           
19:15   CAD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 6)   198.0K 193.5K  
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   1,375K 1,427K
19:30   CAD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 5)     -17.1%  
10/7/2020
05:45   NZD Doanh Số Bán Lẻ Thẻ Điện Tử (Tháng 6)     78.9%  
15:00   USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA        
19:30   USD PPI Lõi (Tháng 6)   0.1% -0.1%  
19:30   USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 6)   0.4% 0.4%  
19:30   CAD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 6)   700.0K 289.6K  
19:30   CAD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 6)   12.0% 13.7%  
20:00   BRL CPI Brazil (Tháng 6)   2.16% 1.88%  
20:00   BRL Brazilian CPI (Tháng 6)   0.29% -0.38%  
20:00   BRL Chỉ Số Lạm Phát IPCA Điều Chỉnh Theo Thời Vụ của Brazil (Tháng 6)     -0.36%  
23:00   USD Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE)        
11/7/2020
00:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     185  
00:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     263  
02:30   GBP Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC     -21.0K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC     543.8K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC     266.7K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC     43.8K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC     -49.6K  
02:30   AUD Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC     -2.9K  
02:30   BRL Vị thế thuần mang tính đầu cơ BRL CFTC     -10.7K  
02:30   JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC     23.9K  
02:30   EUR Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC     99.0K  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu