Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 14:31 (GMT +1:00)  
23/01/2023 - 29/01/2023
 
Filtry
 
Wyszukaj: 
 
ltr
0
Czas:

Kategoria:

Wszystkie
Wyczyść
Ważność:
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 23 Styczeń 2023
Cały dzień   Dzień wolny Korea Południowa - Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Kajmany - Dzień Bohaterów Narodowych
Cały dzień   Dzień wolny Singapur - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Hongkong - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Chiny - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Indonezja - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Malezja - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Tajwan - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Wietnam - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Mongolia - Chiński Nowy Rok
00:50   JPY Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
08:00   DKK Wskaźnik zaufania konsumentów (Jan) -26,1   -28,9  
08:00   TRY Wskaźnik zaufania konsumentów (Jan) 79,1   75,6  
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec) 1,0% 1,4% 4,5%
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec) 20,4% 19,4% 21,1%
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec) 15,5% 17,8% 18,4%  
12:00   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
12:00   ILS Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Nov) 3,9%   -5,4%
12:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
14:30   CAD Wskaźnik cen nowych nieruchomości (raz w miesiącu) (Dec) 0,0% -0,2% -0,2%  
15:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) 2,833%   2,822%  
15:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) 2,285%   2,164%  
15:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) 2,536%   2,526%  
15:30   EUR Przemówienie Panetta z ECB           
16:00   USD Wiodący indeks USA (raz w miesiącu) (Dec) -1,0% -0,7% -1,1%
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Jan)   -20,9 -20,0 -22,0
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 4,575%   4,560%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 4,685%   4,685%  
18:45   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym (Manufacturing PMI)   49,8   50,2  
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)   48,3   47,3  
Wtorek, 24 Styczeń 2023
Cały dzień   Dzień wolny Korea Południowa - Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Singapur - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Hongkong - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Chiny - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Malezja - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Tajwan - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Wietnam - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Mongolia - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Rumunia - Dzień Zjednoczenia
01:30   AUD Indeks zaufania biznesu NAB (Dec) -1 3 -4  
01:30   AUD Badanie nastrojów biznesowych NAB (Dec) 12   20  
01:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)   48,9 49,4 48,9  
01:30   JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)   52,4 51,4 51,1  
04:00   IDR Podaż pieniądza M2 (raz w roku) (Dec) 8,30%   9,50%  
05:00   IDR Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (raz w roku) (Q4) 43,30%   63,60%  
06:00   JPY BoJ - inflacja bazowa (raz w roku) 3,1% 2,9% 2,9%  
07:00   EUR Indeks cen eksportowych w Finlandii (raz w roku) (Dec) 13,2%   17,4%  
07:00   EUR Indeks cen importowych w Finlandii (raz w roku) (Dec) 15,8%   18,5%  
07:00   EUR Wskaźnik PPI w Finlandii (raz w roku) (Dec) 14,5%   18,8%  
08:00   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Dec) 26,58B 22,30B 18,82B
08:00   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Dec) 17,210B   20,034B
08:00   CHF Bilans handlowy (Dec) 2,827B 3,230B 2,405B
08:00   EUR Klimat konsumpcyjny GfK w Niemczech (Feb) -33,9 -33,0 -37,6
08:00   DKK Prognoza dla przemysłu (Jan) -16,00%   -17,00%  
08:00   THB Niestandardowe dane na temat eksportu (Dec) -14,60% -11,50% -6,00%  
08:00   THB Niestandardowy dane na temat importu (Dec) -12,00% -8,00% 5,60%  
08:00   THB Niestandardowe dane handlowe (USD) (Dec) -1,030B -1,060B -1,340B  
08:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Jan) 103 102 102
09:00   EUR Deficyt budżetowy we Włoszech (Q3) 4,7%   3,1%  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Jan)   50,8 49,6 49,2  
09:15   EUR Wskaźnik łączny PMI wg S&P Global we Francji (Jan)   49,0 49,5 49,1  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Jan)   49,2 49,8 49,5  
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Jan)   49,7 49,6 49,0  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Jan)   47,0 47,9 47,1  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Jan)   50,4 49,6 49,2  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)   48,8 48,5 47,8  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global (Jan)   50,2 49,8 49,3  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Jan)   50,7 50,2 49,8  
10:30   GBP Composite PMI   47,8 49,3 49,0  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu   46,7 45,4 45,3  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług   48,0 49,6 49,9  
10:45   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
11:00   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego (Dec) 210,19B 209,23B 172,04B  
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Jan) -17 -8 -6  
12:25   NGN Decyzja w sprawie stóp procentowych 17,50% 16,50% 16,50%  
13:00   MXN Bazowy wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Jan) 0,44% 0,32% 0,57%  
13:00   MXN Wskaźnik CPI - I połowa m-ca (Jan) 0,46% 0,39% 0,39%  
13:00   BRL Wskaźnik inflacji IPCA w Brazylii, SA (raz w miesiącu) 0,55%   0,53%  
13:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan) 0,55% 0,52% 0,52%  
13:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 5,87% 5,83% 5,90%  
14:00   PLN Podaż pieniądza M3 (raz w miesiącu) (Dec) 5,4% 6,0% 5,6%  
14:00   HUF Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jan) 13,00% 13,00% 13,00%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 4,6%   5,0%  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Jan)   46,8 46,0 46,2  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global (Jan)   46,6   45,0  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Jan)   46,6 45,0 44,7  
15:45   EUR Wystąpienie członkini Rady Nadzorczej EBC, Jochnick           
16:00   USD Wskaźnik produkcyjny Richmond (Jan) -11 -5 1  
16:00   USD Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. wysyłek (Jan) -3   5  
16:00   USD Indeks Richmond w sektorze przemysłowym dot. usług (Jan) -6   -12  
17:30   USD Aukcja 52-miesięcznych weksli skarbowych 4,470%   4,515%  
17:30   CHF Przemawia wiceprezes SNB Schlegel           
19:00   USD Aukcja 2-letnich biletów skarbowych 4,139%   4,373%  
20:00   ARS Działalność gospodarcza (raz w roku) (Nov) 2,6% 3,4% 4,5%  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej 3,378M 1,600M 7,615M  
22:45   NZD Wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q4) 1,4% 1,3% 2,2%  
22:45   NZD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Q4) 7,2% 7,1% 7,2%  
Środa, 25 Styczeń 2023
Cały dzień   Dzień wolny Hongkong - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Chiny - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Tajwan - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Wietnam - Chiński Nowy Rok
00:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) -0,1%   -0,1%  
01:30   AUD Wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q4) 1,9% 1,6% 1,8%  
01:30   AUD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Q4) 7,8% 7,5% 7,3%  
01:30   AUD Wskaźnik CPI (Q4) 130,80   128,40  
01:30   AUD Średni obcięty wskaźnik CPI (raz w roku) (Q4) 6,9% 6,5% 6,1%  
01:30   AUD Średni obcięty wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q4) 1,7% 1,5% 1,8%  
01:30   AUD Ważony średni wskaźnik CPI (raz w roku) (Q4) 5,8% 5,5% 5,0%  
01:30   AUD Ważony średni wskaźnik CPI (raz na kwartał) (Q4) 1,6% 1,4% 1,4%  
03:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku) 12,4%   16,2%
06:00   JPY Wskaźnik równoczesny (raz w miesiącu) (Dec) -0,3%   -1,2%  
06:00   JPY Wskaźnik wiodący (raz w miesiącu) (Dec) -1,2%   0,4%  
06:00   JPY Wskaźnik wiodący 97,4   97,6  
06:00   SGD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 5,10% 5,00% 5,10%  
06:00   SGD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Dec) 6,5% 6,6% 6,7%  
08:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Dec) 0,1%   0,6%
08:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Dec) 12,4%   13,5%
08:00   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Dec) -1,1% -0,6% 0,6%  
08:00   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Dec) 16,5% 18,0% 19,2%  
08:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Dec) -0,8% 0,3% 1,0%
08:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Dec) 14,7% 16,4% 17,5%
08:00   SEK Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec) 18,7%   19,5%  
08:00   SEK Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Dec) 2,1%   2,0%  
08:00   THB Decyzja w sprawie stóp procentowych 1,50% 1,50% 1,25%  
08:00   TRY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Jan) 75,3%   76,5%  
08:00   TRY Wskaźnik zaufania w przemyśle (Jan) 101,7   97,8  
08:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Dec) -4,00%   -0,50%  
08:00   EUR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec) -7,70%   -0,20%  
08:30   HUF Płace brutto (raz w roku) (Nov) 16,7%   18,1%  
09:00   EUR Wskaźnik PPI w Hiszpanii (raz w roku) 14,7%   20,7%
09:00   EUR Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego dotyczące polityki niepieniężnej        
10:00   CHF Oczekiwania ZEW (Jan) -40,0   -42,8  
10:00   EUR Oczekiwania biznesowe w Niemczech (Jan) 86,4 85,0 83,2  
10:00   EUR Bieżąca analiza sytuacji w Niemczech (Jan) 94,1 95,0 94,4  
10:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech (Jan) 90,2 90,2 88,6  
10:00   PLN Stopa bezrobocia (Dec) 5,2% 5,2% 5,1%  
12:00   EUR Całkowita liczba bezrobotnych we Francji 2.817,0K   2.810,0K
12:00   BRL Wskaźnik zaufania konsumentów wg FGV (Jan) 85,8   88,0  
12:30   INR Podaż pieniądza M3 9,7%   8,7%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 6,20%   6,23%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) 7,0%   27,9%  
13:00   USD Indeks zakupów 205,4   198,7  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 255,3   238,7  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 502,3   438,3  
13:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w roku) (Nov) 3,30% 3,90% 4,50%
13:00   MXN Działalność gospodarcza (raz w miesiącu) (Nov) -0,50% -0,10% 0,00%  
15:00   EUR Wskaźnik klimatu koniunktury Narodowego Banku Belgii (Jan) -13,5   -13,6  
16:00   CAD Raport BoC dot. polityki monetarnej        
16:00   CAD Oświadczenie BoC        
16:00   CAD Decyzja w sprawie stóp procentowych 4,50% 4,50% 4,25%  
16:00   BRL Przepływy wymiany zagranicznej -0,992B   0,715B  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej 0,533M 0,971M 8,408M  
16:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu) 0,128M   0,202M  
16:30   USD Import ropy naftowej -1,791M   -1,224M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing 4,267M   3,646M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych -0,009M   0,057M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -0,507M -1,121M -1,939M  
16:30   USD Produkcja benzyny -0,034M   0,332M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego -0,234M   -0,260M  
16:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu) 0,8% 1,2% 1,2%  
16:30   USD Zapasy benzyny 1,763M 1,767M 3,483M  
17:00   CAD Konferencja prasowa BK           
17:00   RUB Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Dec) -0,8%   -0,4%  
17:00   RUB Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec) -3,3%   -1,9%  
19:00   USD Aukcja 5-letnich biletów skarbowych 3,530%   3,973%  
19:00   EUR Przemówienie Balza z niemieckiego Buba           
22:00   KRW Wskaźnik zaufania konsumentów (Jan) 90,7   89,9  
Czwartek, 26 Styczeń 2023
Cały dzień   Dzień wolny Australia - Dzień Australii
Cały dzień   Dzień wolny Egipt - Dzień Rewolucji
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Dzień Republiki
Cały dzień   Dzień wolny Chiny - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Tajwan - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Wietnam - Chiński Nowy Rok
00:00   KRW PKB (raz w roku) (Q4)   1,4% 1,5% 3,1%  
00:00   KRW PKB (raz na kwartał) (Q4)   -0,4% -0,3% 0,3%  
00:50   JPY Podsumowanie opinii BoJ        
00:50   JPY Indeks cen usług korporacyjnych (CSPI) (raz w roku) 1,5% 1,6% 1,7%  
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych -344,2B   1.238,5B
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe -83,0B   186,4B
01:01   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów w Irlandii (Jan) 55,2   48,7  
02:00   PHP Wartość eksportu (raz w roku) (Dec) -9,7%   13,2%  
02:00   PHP Wartość importu (raz w roku) (Dec) -9,9%   -1,6%
02:00   PHP Bilans handlowy (Dec) -4.596,0M   -3.709,0M
03:00   PHP PKB (raz w roku) (Q4) 7,2% 6,5% 7,6%  
03:00   PHP PKB (raz na kwartał) (Q4) 2,4% 1,5% 3,3%
06:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Dec) -3,1% -6,9% -3,8%
06:00   SGD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Dec) 3,2% -1,1% -1,6%
08:00   SEK Bilans handlowy (Dec) -1,20B   -6,50B
08:00   DKK Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec) -7,8%   -7,4%
08:00   NOK Stopa bezrobocia (Dec) 3,4% 3,2% 3,1%  
09:00   SEK Wskaźnik zaufania konsumentów (Jan) 56,3   55,4
09:00   SEK Wskaźnik zaufania w przemyśle (Jan) 99,5   103,7
09:00   EUR Stopa bezrobocia w Hiszpanii (Q4) 12,87% 12,50% 12,67%  
09:00   ZMK Wskaźnik CPI (raz w roku) (Jan) 9,4%   9,9%  
09:00   ZMK Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Jan) 2,1%   1,1%  
09:30   GBP Wydajność pracy (Q3) 0,9%   1,1%
09:30   HKD Wartość eksportu (raz w miesiącu) (Dec) -28,9%   -24,1%  
09:30   HKD Wartość importu (raz w miesiącu) (Dec) -23,5%   -20,3%  
09:30   HKD Bilans handlowy -51,6B   -27,1B  
10:00   EUR Wskaźnik zaufania do biznesu we Włoszech (Jan) 102,7 101,8 101,5
10:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Włoszech (Jan) 100,9 102,7 102,5  
10:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Dec) 0,0% 0,4% 0,5%  
10:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Dec) 13,5% 14,1% 15,0%  
12:00   GBP Sondaż handlu dystrybucyjnego CBI (Jan) -23 -5 11  
13:00   MXN Stopa bezrobocia (Dec) 3,00%   3,00%  
13:00   MXN Stopa bezrobocia, n.s.a. (Dec) 2,80% 2,90% 2,80%  
13:00   BRL Posiedzenie Krajowej Rady Pieniężnej BCB        
13:00   UAH Ustalenie Stopy Procentowej 25,00%   25,00%  
13:31   BRL Saldo obrotów bieżących (USD) (Dec) -10,88B -6,45B -0,06B  
13:31   BRL Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (USD) (Dec) 5,57B 5,70B 8,34B  
14:00   USD Zezwolenia na budowę 1,337M   1,351M  
14:00   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) -1,0%   -10,6%  
14:00   RUB Rezerwy Banku Centralnego (USD) 594,6B   592,0B  
14:00   ZAR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jan) 7,25% 7,50% 7,00%  
14:00   ZAR Podstawowa stopa procentowa (Jan) 10,75%   10,50%  
14:30   USD Indeks CFNAI (Nov) -0,49   -0,05  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.675K 1.659K 1.655K
14:30   USD Bazowe zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Dec) -0,1% -0,2% 0,1%  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (Q4)   3,90% 4,00% 4,70%  
14:30   USD Zamówienia środków trwałych (raz w miesiącu) (Dec) 5,6% 2,5% -1,7%
14:30   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu) (Dec) 6,3%   -2,3%
14:30   USD PKB (raz na kwartał) (Q4)   2,9% 2,6% 3,2%  
14:30   USD Deflator PKB (raz na kwartał) (Q4)   3,5% 3,3% 4,4%  
14:30   USD Sprzedaż w PKB (Q4)   1,4%   4,5%  
14:30   USD Zamówienia na dobra kapitałowe, z wyłączeniem zbrojeń (raz w miesiącu) (Dec) -0,2% -0,2% 0,1%  
14:30   USD Bilans handlowy towarów (Dec)   -90,27B   -82,93B  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 186K 205K 192K
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 197,50K   206,75K
14:30   USD Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (Q4) 3,2%   4,3%  
14:30   USD Realne wydatki konsumpcyjne (Q4) 2,1%   2,3%  
14:30   USD Zapasy w handlu detalicznych, z wyłączeniem samochodów (Dec)   0,3%   -0,4%
14:30   USD Zapasy hurtowników (raz w miesiącu)   0,1% 0,5% 1,0%  
14:30   CAD Sprzedaż hutrowa (raz w miesiącu) -1,8%   0,5%  
14:30   BHD Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) (Dec) 3,60%   3,90%  
14:30   BHD Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) (Dec) -0,30%   -0,10%  
16:00   USD Sprzedaż nowych domów (raz w miesiącu) (Dec) 2,3% -4,7% 0,7%
16:00   USD Sprzedaż nowych nieruchomości (Dec) 616K 617K 602K
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego -91B -82B -82B  
17:00   USD Wskaźnik zbiorczy wg Fed z Kansas City (Jan) -1   -4
17:00   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Kansas City (Jan) -4   -6
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 4,500%   4,480%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 4,525%   4,520%  
19:00   USD Aukcja 7-letnich biletów skarbowych 3,517%   3,921%  
20:45   USD Przemówienie Prezydenta USA Bidena           
22:00   KRW Wskaźnik BSI dla przemysłu (Feb) 66   71  
22:00   CLP Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jan) 11,25% 11,25% 11,25%  
22:30   USD Salda rezerw w bankach rezerw federalnych 3,000T   3,118T  
Piątek, 27 Styczeń 2023
Cały dzień   Dzień wolny Chiny - Chiński Nowy Rok
Cały dzień   Dzień wolny Tajwan - Chiński Nowy Rok
00:30   JPY Bazowy wskaźnik CPI w Tokio (raz w roku) (Jan) 4,3% 4,2% 4,0%  
00:30   JPY Wskaźnik CPI w Tokio (raz w roku) (Jan) 4,4%   4,0%  
00:30   JPY CPI w Tokio, z wyłączeniem żywności i energii (raz w miesiącu) (Jan) 0,1%   0,1%  
01:00   NZD Indeks zaufania biznesu wg ANZ (Jan) -52,0 -64,2 -70,2  
01:00   NZD Aktywność własna NBNZ (Jan) -15,8%   -25,6%  
01:30   AUD Wskaźnik cen eksportu (raz na kwartał) (Q4) -0,9%   -3,6%  
01:30   AUD Wskaźnik cen importu (raz na kwartał) (Q4) 1,8%   3,0%  
01:30   AUD Wskaźnik PPI (raz w roku) (Q4) 5,8% 6,3% 6,4%  
01:30   AUD Wskaźnik PPI (raz na kwartał) (Q4) 0,7% 1,7% 1,9%  
01:30   SGD Indeks nieruchomości wg URA (raz na kwartał) (Q4) 0,40%   3,80%  
07:00   EUR Stopa bezrobocia w Finlandii (Dec) 6,9%   6,7%  
08:00   SEK Wzrost pożyczek gospodarstw domowych (raz w roku) (Dec) 3,5%   4,1%  
08:00   SEK Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec) -1,8%   1,5%
08:00   SEK Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec) -8,0%   -7,0%
08:00   SEK Stopa bezrobocia (Dec) 6,9%   6,4%  
08:00   NOK Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec) -3,6% -0,7% 0,8%
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Dec) 10,7%   -0,9%
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Dec) -5,9%   -1,5%
08:30   THB Swapy walutowe (USD) 27,2B   27,0B  
08:30   THB Rezerwy zagraniczne (USD) 224,2B   224,3B  
08:30   HUF Kwartalna stopa bezrobocia (Dec) 3,9%   3,8%  
08:45   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Francji (Jan) 80 83 81
09:00   EUR PKB Hiszpanii (raz w roku) (Q4)   2,7% 2,2% 4,8%
09:00   EUR PKB Hiszpanii (raz na kwartał) (Q4)   0,2% 0,1% 0,2%
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (Nov) 11,50%   12,50%  
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (Nov) 0,90%   -0,80%  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Austrii (Jan) 48,4   47,3  
10:00   EUR Podaż pieniądza M3 (raz w roku) (Dec) 4,1% 4,6% 4,8%  
10:00   EUR Kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowych (Dec) 6,3% 8,6% 8,4%  
10:00   EUR Pożyczki prywatne (raz w roku) 3,8%   4,1%  
11:30   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
12:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Irlandii (raz w roku) (Dec) 0,5%   -3,6%
12:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Irlandii (raz w miesiącu) (Dec) 0,0%   -0,9%
12:00   EUR Sprzedaż detaliczna na Łotwie (raz w roku) (Dec) -0,30%   10,80%
12:00   EUR Sprzedaż detaliczna na Łotwie (raz w miesiącu) (Dec) -3,00%   1,30%  
12:30   INR Przyrost pożyczek bankowych 16,5%   14,9%  
12:30   INR Przyrost wartości depozytów 10,6%   9,2%  
13:00   MXN Bilans handlowy (Dec) 0,984B 1,157B -0,096B  
13:00   MXN Bilans handlowy (USD) (Dec) -1,828B   0,173B
13:30   BRL Pożyczki bankowe (raz w miesiącu) (Dec) 1,3%   1,0%  
14:00   INR Rezerwy walutowe (USD) 573,73B   572,00B  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (raz w miesiącu) (Dec) 0,3% 0,3% 0,2%  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (Core PCE) (raz w roku) (Dec) 4,4% 4,4% 4,7%  
14:30   USD Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych (raz w roku) (Dec) 5,0% 5,5% 5,5%  
14:30   USD Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych (raz w miesiącu) (Dec) 0,1% 0,2% 0,1%  
14:30   USD Dochód osobisty (raz w miesiącu) (Dec) 0,2% 0,2% 0,3%
14:30   USD Wydatki osobiste (raz w miesiącu) (Dec) -0,2% -0,1% -0,1%
14:30   USD Realne spożycie prywatne (raz w miesiącu) (Dec) -0,3%   -0,2%
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Jan) 2,90% 3,00% 2,90%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Jan) 62,7 62,0 59,9  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Jan) 64,9 64,6 59,7  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Jan) 68,4 68,6 59,4  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Jan) 3,9% 4,4% 4,0%  
16:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów (raz w miesiącu) (Dec) 2,5% -0,9% -2,6%
16:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów na rynku wtórnym (Dec) 76,9   75,0
17:00   CAD Bilans budżetu (Nov) -3,38B   -1,90B  
17:00   CAD Bilans budżetu (raz w roku) (Nov) -3,55B   -0,17B  
18:00   EUR Przemówienie Balza z niemieckiego Buba           
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 609   613  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes 771   771  
19:14   USD Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) wg Fed z Dallas (Dec) 2,30%   3,00%
19:30   COP Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jan) 12,75% 13,00% 12,00%  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP -23,9K   -24,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium 5,9K   5,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź 20,2K   16,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę 277,4K   271,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę 249,8K   239,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto 157,7K   153,2K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto -25,3K   -20,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny -171,0K   -177,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P -209,0K   -226,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro 25,7K   31,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję 155,2K   169,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę -48,3K   -42,0K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD -30,7K   -27,3K  
21:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN -48,7K   -48,6K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF -9,5K   -7,9K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD -33,2K   -33,6K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL 22,8K   22,2K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY -21,6K   -23,0K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD 2,2K   6,1K  
21:30   RUB CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w RUB -9,5K   -7,9K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR 134,3K   127,0K  
Niedziela, 29 Styczeń 2023
03:00   VND Wskaźnik CPI w Wietnamie (raz w miesiącu) 0,52%   0,39%  
03:00   VND Wskaźnik CPI w Wietnamie (raz w roku) 4,89%   4,55%  
03:00   VND Wietnamskie zagraniczne inwestycje bezpośrednie (USD) 1,35B   22,40B  
03:00   VND Produkcja przemysłowa w Wietnamie (raz w roku) -8,0%   0,2%  
03:00   VND Sprzedaż detaliczna w Wietnamie (raz w roku) 20,0%   17,1%  
03:00   VND Bilans handlowy 3.600M   1.740M
15:00   KES Wskaźnik CPI (raz w roku) 9,10%   9,10%  
22:45   NZD Wartość eksportu (Dec)     6,68B  
22:45   NZD Wartość importu (Dec)     8,54B  
22:45   NZD Bilans handlowy (raz w roku) (Dec)     -14.630M  
22:45   NZD Bilans handlowy (raz w miesiącu) (Dec)   -1.750M -1.863M  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych