Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 08:22 (GMT +1:00)  
18/11/2019 - 24/11/2019
 
Filtry
 
Wyszukaj: 
 
ltr
0
Czas:

Kategoria:

Wszystkie
Wyczyść
Ważność:
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 18 Listopad 2019
01:01   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) -1,3%   0,6%  
08:00   CNY Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 6,60%   6,50%  
10:00   EUR Przegląd stabilności finansowej EBC        
10:00   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
Aprox.   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
12:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
13:30   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br     0,07%  
14:00   RUB Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct)   2,7% 3,0%  
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Nov)   71 71  
Aprox.   USD Wskaźnik hipotek spóźnionych ze spłatą wg MBA (raz na kwartał)     4,53%  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych     1,565%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych     1,550%  
18:00   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
22:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Sep)     -30,50B  
22:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Sep)     70,50B  
22:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Sep)     -41,1B  
22:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Sep)     -65,40B  
22:45   NZD Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz na kwartał) (Q3)   0,5% 0,3%  
22:45   NZD Wskaźnik inflacji cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz na kwartał) (Q3)   0,3% 0,5%  
23:05   AUD Przemawia wiceprezes RBA, Kent           
Wtorek, 19 Listopad 2019
01:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
03:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Oct)     49,80%  
06:30   NOK Zaufanie Konsumentów (Q4)     17,10  
08:00   GBP Rejestracja samochodów (raz w miesiącu) (Oct)     270,8%  
08:00   GBP Rejestracja samochodów (raz w roku) (Oct)     1,3%  
08:00   CHF Bilans handlowy (Oct)     4,020B  
08:00   EUR Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w roku) (Oct)     22,2%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w miesiącu) (Oct)     -22,0%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Oct)     -0,4%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Oct)     -1,9%  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Sep)     26,6B  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Sep)   23,4B 25,7B  
11:00   EUR Produkcja budowlana (raz w miesiącu) (Sep)     -0,46%  
12:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Nov)   -30 -37  
14:00   RUB Wskaźnik PPI (raz w roku) (Oct)     -1,2%  
14:00   RUB Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Oct)     -0,3%  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Oct)   0,0% -2,4%  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (Oct)   1,383M 1,391M  
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Oct)   1,320M 1,256M  
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Oct)     -9,4%  
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Sep)   -0,5% 0,8%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu)     0,1%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     5,0%  
15:00   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
16:20   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade     3,7%  
19:00   CAD Przemówienie członka Rady Prezesów BoC, Wilkins           
Środa, 20 Listopad 2019
Cały dzień   Dzień wolny Brazylia - Dzień z czarnej świadomości
00:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu)     -0,1%  
00:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Oct)   -7,6% -5,2%  
00:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Oct)   -16,0% -1,5%  
00:50   JPY Bilans handlowy (Oct)   301,0B -124,8B  
02:30   CNY Stopa procentowa LBCh     4,20%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Oct)   -0,1% 0,1%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Oct)   -0,4% -0,1%  
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Oct)   0,2% 0,2%  
09:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct)   4,0% 4,0%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Oct)   0,2% 0,3%  
09:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct)   3,9% 4,1%  
10:30   GBP Wydajność pracy (Q3)     -0,5%  
11:40   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund)     0,070%  
12:30   INR Podaż pieniądza M3     10,6%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     4,03%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     9,6%  
13:00   USD Indeks zakupów     253,4  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     568,4  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     2.374,6  
14:00   RUB Russian Real Wage Growth (raz w roku) (Oct)   2,9% 3,0%  
14:00   RUB Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct)   1,0% 0,7%  
14:00   RUB Stopa bezrobocia (Oct)   4,6% 4,5%  
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku)     1,9%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct)   1,9% 1,9%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Oct)     0,0%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Oct)   0,3% -0,4%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct)   1,9% 1,9%  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku)     2,2%  
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku)     2,1%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej   1,649M 2,219M  
16:30   USD EIA Refinery Crude Runs (raz w tygodniu)     0,155M  
16:30   USD Import ropy naftowej     -0,589M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     -1,229M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     0,164M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   -0,950M -2,477M  
16:30   USD Produkcja benzyny     0,137M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     -0,407M  
16:30   USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (raz w tygodniu)   1,1% 1,8%  
16:30   USD Zapasy benzyny   -1,167M 1,861M  
16:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     0,256B  
20:00   USD Protokół z posiedzenia FOMC        
Czwartek, 21 Listopad 2019
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     528,8B  
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     569,5B  
03:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku)     4,8%  
05:30   JPY Wskaźnik aktywności przemysłu (raz w miesiącu)     0,0%  
09:10   EUR Przemówienie Merscha z ECB           
Aprox.   PLN NBP Opis dyskusji Rady Polityki Pieniężnej        
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Oct)   6,2% 6,6%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Oct)   2,6% 2,6%  
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Oct)   8,70B 8,73B  
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Oct)     2,655B  
10:40   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
Aprox.   GBP Przesłuchania Komitetu Skarbu MPC        
13:30   EUR Protokół z posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej        
14:00   RUB Rezerwy Banku Centralnego (USD)     541,1B  
14:00   ZAR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Nov)   6,50% 6,50%  
14:00   ZAR Podstawowa stopa procentowa (Nov)     10,00%  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   1.685K 1.683K  
14:30   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   220K 225K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     217,00K  
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Nov)   7,0 5,6  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Nov)     33,8  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Nov)     36,40  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Nov)     32,9  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Nov)     26,2  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Nov)     16,80  
14:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP     28,2K  
14:40   CAD Przemawia prezes BoC, Poloz           
16:00   USD Sprzedaż istniejących domów (raz w miesiącu) (Oct)   1,7% -2,2%  
16:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (Oct)   5,48M 5,38M  
16:00   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego     113,93B  
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Nov)   -7,3 -7,6  
16:10   USD Przemówienie członka FOMC, Kashkari           
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego     3B  
16:30   CAD BoC: Ocena systemu finansowego        
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     1,565%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     1,520%  
19:00   USD Aukcja 10-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją     0,174%  
19:30   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym (Manufacturing PMI)       50,0  
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)       50,8  
Piątek, 22 Listopad 2019
00:30   JPY Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu) (Oct)     0,1%  
00:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct)   0,4% 0,3%  
00:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Oct)     0,2%  
01:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Nov)       48,4  
01:30   JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)       49,7  
08:00   EUR PKB Niemiec (raz na kwartał) (Q3)   0,1% 0,1%  
08:00   EUR PKB Niemiec (raz w roku) (Q3)   0,5% 1,0%  
09:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Nov)     49,2 48,9  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Nov)     43,0 42,1  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Nov)     52,0 51,6  
09:30   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct)   2,6% 5,6%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Oct)   0,2% 0,9%  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Nov)     46,4 45,9  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Nov)     50,9 50,6  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Nov)     52,5 52,2  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu       49,6  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług       50,0  
12:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     8,9%  
12:30   INR Przyrost wartości depozytów     10,3%  
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     447,81B  
13:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov)   0,04% 0,09%  
13:00   BRL Śródmiesięczny wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov)     2,72%  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Sep)     -0,2%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Sep)   0,1% -0,1%  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Nov)     51,5 51,3  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Nov)       50,9  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Nov)     51,1 50,6  
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Nov)     2,40%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Nov)     85,9  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Nov)   95,7 95,7  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Nov)   111,5 110,9  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Nov)     2,5%  
17:00   USD Wskaźnik zbiorczy wg Fed z Kansas City (Nov)     -3  
17:00   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Kansas City (Nov)     8  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     674  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     806  
20:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -28,1K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     -57,7K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     -26,3K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     -32,0K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     424,6K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     267,1K  
20:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions     39,9K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -121,1K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     10,0K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     37,4K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     68,3K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     11,4K  
20:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     42,4K  
20:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -15,1K  
20:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -40,8K  
20:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -43,1K  
20:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -19,7K  
20:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -36,2K  
20:30   RUB CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w RUB     26,3K  
20:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     -57,7K  
Aprox.   USD Sprawozdanie Departamentu Skarbu        
Sobota, 23 Listopad 2019
Cały dzień   Dzień wolny Japonia - Święto Dziękczynienia Pracy
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych