Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 03:38 (GMT +2:00)  
16/09/2019 - 22/09/2019
 
Filtry
 
Wyszukaj: 
 
ltr
0
Czas:

Kategoria:

Wszystkie
Wyczyść
Ważność:
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 16 Wrzesień 2019
Cały dzień   Dzień wolny Japonia - Dzień Szacunku dla Starszych
01:00   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Rightmove (raz w miesiącu) -0,2%   -1,0%  
04:00   CNY Inwestycje w środki trwałe (raz w roku) (Aug) 5,5% 5,6% 5,7%  
04:00   CNY Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Aug) 4,4% 5,2% 4,8%  
04:00   CNY Produkcja przemysłowa w Chinach, narastająco (raz w roku) (Aug) 5,6%   5,8%  
04:00   CNY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug) 7,5% 7,9% 7,6%  
04:00   CNY Sprzedaż detaliczna w Chinach, narastająco (raz w roku) (Aug) 8,21%   8,32%  
04:00   CNY Stopa bezrobocia w Chinach 5,2%   5,3%  
08:00   NOK Bilans handlowy (Aug) 6,7B   6,5B  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) żywności (raz w roku) (Aug) 7,67%   6,15%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) paliwa (raz w roku) (Aug) -4,00%   -3,64%  
08:30   INR Indeks cen hurtowych (WPI) (raz w roku) (Aug) 1,08% 1,04% 1,08%  
08:30   INR Inflacja cen hurtowych (WPI) w przemyśle (raz w roku) (Aug) 0,00%   0,34%  
08:45   EUR Przemówienie Pana Coeure z ECB           
12:00   EUR Aktywa rezerwowe ogółem (Aug) 836,50B   797,87B
13:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
14:00   PLN Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) 2,2% 2,1% 2,2%  
14:00   RUB CBR Opis dyskusji na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej        
14:30   USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku (Sep) 2,00 4,00 4,80  
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych (Jul) -1,17B   -4,06B
14:30   CAD Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków (Jul) 12,45B   6,61B  
15:00   RUB Produkcja przemysłowa (raz w roku) 2,9%   2,8%  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1,945%   1,920%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 1,870%   1,825%  
23:00   NZD Wskaźnik nastroju konsumentów wg Westpac (Q3) 103,1   103,5  
Wtorek, 17 Wrzesień 2019
03:30   AUD Wskaźnik cen nieruchomości (raz na kwartał) (Q2) -0,7% -1,0% -3,0%  
03:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
03:30   CNY Ceny nieruchomości (raz w roku) (Aug) 8,8%   9,7%  
05:00   NZD Papiery wartościowe nierezydentów w posiadaniu RBNZ (Aug) 50,40%   50,50%
07:45   CHF Prognozy gospodarcze SECO        
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Sep) -19,9 -15,0 -13,5  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Sep) -22,5 -38,0 -44,1  
11:00   EUR Indeks ZEW (Sep) -22,4 -37,4 -43,6  
14:30   CAD Sprzedaż przemysłowa (raz w miesiącu) (Jul) -1,3% -0,3% -1,4%
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 5,4%   6,4%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) -0,9%   -0,4%  
15:00   RUB Wskaźnik PPI (raz w roku) 0,3%   1,1%  
15:00   RUB Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) -0,6%   -2,7%  
15:15   USD Stopa utylizacji surowców (Aug) 77,9% 77,6% 77,5%  
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Aug) 0,6% 0,2% -0,1%
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Aug) 0,36%   0,52%
15:15   USD Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Aug) 0,5% 0,2% -0,4%  
16:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Sep) 68 66 67
16:30   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade 2,0%   -0,4%  
19:10   EUR Przemówienie Pana Coeure z ECB           
22:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Jul) 11,00B   -7,70B  
22:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Jul) 43,80B   21,00B
22:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Jul) 84,3B   100,6B
22:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Jul) 62,30B   80,90B
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej 0,592M   -7,200M  
Środa, 18 Wrzesień 2019
00:45   NZD Rachunek bieżący (raz w roku) (Q2) -10,23B -10,12B -10,62B  
00:45   NZD Rachunek bieżący (raz na kwartał) (Q2) -1,11B -1,12B 0,68B  
00:45   NZD Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q2) -3,40% -3,40% -3,60%  
01:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Aug) -8,2% -10,9% -1,5%
01:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Aug) -12,0% -11,2% -1,2%  
01:50   JPY Bilans handlowy (Aug) -136,3B -355,9B -250,7B  
02:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) -0,3%   0,1%  
08:00   GBP Rejestracja samochodów (raz w roku) (Jul)     -4,9%  
08:00   GBP Rejestracja samochodów (raz w miesiącu) (Jul)     21,6%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w roku) (Jul)     -4,7%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul)     -2,3%  
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Aug)   6,7% 7,4%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Aug)   2,7% 2,7%  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   4,2% 4,2%  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)   0,1% 0,4%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   4,2% 4,0%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)   0,2% 0,4%  
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   1,8% 1,9%  
10:30   GBP Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) z wyłączeniem żywności i paliw, m/m (raz w miesiącu) (Aug)   0,7% 0,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Aug)   0,2% 0,4%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Aug)   2,0% 2,0%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)     0,0%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)     2,7%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)   0,5% 0,0%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   1,8% 2,1%  
10:30   GBP Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Aug)     107,90  
10:30   GBP Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w roku)     0,6%  
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Aug)   -0,4% 0,9%  
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Aug)   -0,5% 1,3%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Aug)   1,7% 1,8%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Aug)   0,1% 0,3%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Aug)   0,7% 0,0%  
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Aug)   2,5% 2,8%  
11:00   EUR Produkcja budowlana (raz w miesiącu) (Jul)     -0,46%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)   0,2% 0,2%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   0,9% 0,9%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   1,0% 1,0%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)   0,2% -0,5%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Aug)     1,0%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Aug)     -0,5%  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Aug)   1,1% 1,1%  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w miesiącu) (Aug)   0,2% -0,5%  
11:40   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund)     -0,110%  
12:50   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     3,82%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     2,0%  
13:00   USD Indeks zakupów     253,5  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     569,8  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     2.377,5  
13:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul)   2,6% 2,4%  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Aug)     8,4%  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (Aug)   1,310M 1,317M  
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Aug)   4,5% -4,0%  
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Aug)   1,250M 1,191M  
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku)   1,9% 1,9%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)     0,3%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   2,2% 2,0%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   2,0% 2,0%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)   -0,2% 0,5%  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku)   2,1% 2,1%  
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku)   2,1% 2,1%  
15:00   RUB Russian Real Wage Growth (raz w roku) (Aug)   3,0% 3,5%  
15:00   RUB Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug)   0,8% 1,0%  
15:00   RUB Stopa bezrobocia (Aug)   4,4% 4,5%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej   -2,496M -6,912M  
16:30   USD EIA Refinery Crude Runs (raz w tygodniu)     0,114M  
16:30   USD Import ropy naftowej     -0,413M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     -0,798M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     0,187M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   0,535M 2,704M  
16:30   USD Produkcja benzyny     0,088M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     0,285M  
16:30   USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (raz w tygodniu)   -0,5% 0,3%  
16:30   USD Zapasy benzyny   -0,538M -0,682M  
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     -1,591B  
20:00   USD Prognozy ekonomiczne FOMC           
20:00   USD Oświadczenie FOMC        
20:00   USD Decyzja w sprawie stóp procentowych   2,00% 2,25%  
20:30   USD Konferencja prasowa FOMC           
23:00   BRL Decyzja w sprawie stóp procentowych   5,50% 6,00%  
Czwartek, 19 Wrzesień 2019
00:45   NZD PKB (raz na kwartał) (Q2)   0,4% 0,6%  
00:45   NZD PKB (raz w roku) (Q2)   2,0% 2,5%  
00:45   NZD Średnie roczne PKB (Q2)   2,4% 2,7%  
00:45   NZD Wydatki w PKB (raz na kwartał) (Q2)   0,5% 0,8%  
03:30   AUD Zmiana zatrudnienia (Aug)   10,0K 41,1K  
03:30   AUD Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Aug)     34,5K  
03:30   AUD Uczestwnictwo w rynku pracy (Aug)   66,1% 66,1%  
03:30   AUD Biuletyn RBA        
03:30   AUD Stopa bezrobocia (Aug)   5,3% 5,2%  
Aprox.   JPY BoJ - decyzja w sprawie polityki pieniężnej        
05:00   JPY Decyzja w sprawie stóp procentowych     -0,10%  
08:00   CHF Bilans handlowy (Aug)     3,631B  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w roku) (Aug)     -0,1%  
08:00   EUR Wskaźnik cen hurtowych (WPI) w Niemczech (raz w miesiącu) (Aug)     -0,3%  
09:30   CHF SBN: ocena polityki monetarnej           
10:00   PLN Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Aug)   1,7% 5,8%  
10:00   PLN Wskaźnik PPI (raz w roku) (Aug)   0,8% 0,6%  
10:00   NOK Decyzja w sprawie stóp procentowych   1,50% 1,25%  
10:00   EUR Rachunek bieżący (Jul)     18,4B  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Jul)     23,1B  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug)   -0,2% 0,2%  
10:30   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug)   2,6% 2,9%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug)   2,9% 3,3%  
10:30   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug)   -0,2% 0,2%  
12:00   EUR Przemówienie Pana Coeure z ECB           
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za obiżeniem stóp procentowych (Sep)     0  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za podwyższeniem stóp procentowych (Sep)     0  
13:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za utrzymaniem stóp procentowych (Sep)   9 9  
13:00   GBP BoE QE Total (Sep)   435B 435B  
13:00   GBP Decyzja w sprawie stóp procentowych (Sep)   0,75% 0,75%  
13:00   GBP Protokół z posiedzenia MPC        
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   1.672K 1.670K  
14:30   USD Rachunek bieżący (Q2)   -127,8B -130,4B  
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   213K 204K  
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     212,50K  
14:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Sep)   11,0 16,8  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Sep)     32,6  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Sep)     22,60  
14:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Sep)     3,6  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Sep)     25,8  
14:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Sep)     12,80  
14:30   CAD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP     73,7K  
15:00   RUB Rezerwy Banku Centralnego (USD)     532,7B  
15:00   ZAR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Sep)   6,50% 6,50%  
15:00   ZAR Podstawowa stopa procentowa (Sep)     10,00%  
16:00   USD Sprzedaż istniejących nieruchomości (Aug)   5,37M 5,42M  
16:00   USD Sprzedaż istniejących domów (raz w miesiącu) (Aug)   -0,4% 2,5%  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego     78B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     1,940%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     1,920%  
Piątek, 20 Wrzesień 2019
01:30   JPY Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu) (Aug)     -0,2%  
01:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   0,5% 0,6%  
01:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)     0,5%  
01:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     724,4B  
01:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     -161,3B  
05:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku)     5,0%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Aug)   -0,2% 0,1%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Aug)   0,6% 1,1%  
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug)   6,5% 7,4%  
10:30   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Aug)   -2,65B -1,97B  
10:30   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Aug)     -13,510B  
13:00   GBP Kwartalny biuletyn BoE        
13:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     429,61B  
14:00   INR Saldo obrotów bieżących (USD)     -4,60B  
14:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul)   0,3% 0,9%  
14:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul)   0,6% 0,0%  
16:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Sep)   -7,0 -7,1  
17:20   USD Przemawia członek FOMC, Rosengren           
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     733  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     886  
19:00   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego     137,74B  
21:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED     43,82K  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     -92,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     -49,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     -41,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     -7,5K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     428,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     269,7K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions     26,9K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -150,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     -16,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     60,2K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     -46,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     9,3K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     11,5K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     -2,9K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -53,0K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -34,7K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     32,6K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -29,8K  
21:30   RUB CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w RUB     27,9K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     -49,8K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych