Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 10:46 (GMT +1:00)  
06/12/2021 - 12/12/2021
 
Filtry
 
Wyszukaj: 
 
ltr
0
Czas:

Kategoria:

Wszystkie
Wyczyść
Ważność:
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 6 Grudzień 2021
01:00   AUD Inflacja konsumencka MI (raz w miesiącu)     0,2%  
01:00   NZD Wskaźnik cen towarowych wg ANZ (raz w miesiącu)     2,1%  
01:30   AUD Oferty pracy ANZ (raz w miesiącu)     6,2%  
08:00   EUR Zamówienia fabryk w Niemczech (raz w miesiącu) (Oct)   -0,5% 1,3%  
09:30   EUR Wskaźnik IHS Markit Construction PMI (Nov)     47,7  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego (Nov)   52,0 54,6  
10:30   EUR Nastroje inwestorów wg Sentix (Dec)   15,9 18,3  
11:00   EUR Spotkanie Eurogrupy        
12:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
12:30   GBP Przemawia członek MPC, Broadbent           
12:30   INR Wartość eksportu (USD) (Nov)       35,47B  
12:30   INR Wartość importu (USD) (Nov)       55,37B  
12:30   INR Bilans handlowy (Nov)     -19,90B -19,90B  
16:00   USD Wskaźnik trendów zatrudnienia wg Conference Board (Nov)     112,23  
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych     0,050%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych     0,090%  
22:30   AUD Wskaźnik usług AIG (Nov)     47,6  
Wtorek, 7 Grudzień 2021
00:30   JPY Przeciętny zysk (raz w roku)     0,2%  
00:30   JPY Wydatki gospodarstw domowych (raz w miesiącu) (Oct)   2,8% 5,0%  
00:30   JPY Wydatki gospodarstw domowych (raz w roku) (Oct)   -3,9% -1,9%  
00:30   JPY Całkowite dochody pracowników z wynagrodzeń (Oct)     0,2%  
00:30   JPY Wynagrodzenia z tytułu nadgodzin (raz w roku) (Oct)     4,60%  
00:50   JPY Rezerwy zagraniczne (USD) (Nov)     1.404,5B  
01:01   GBP Wskaźnik sprzedaży detalicznej BRC (raz w roku) (Nov)     -0,2%  
01:30   AUD Wskaźnik cen nieruchomości (raz na kwartał) (Q3)   6,0% 6,7%  
04:30   AUD Decyzja w sprawie stóp procentowych (Dec)   0,10% 0,10%  
04:30   AUD Oświadczenie na temat stóp procentowych RBA        
04:45   JPY Aukcja 30-letnich obligacji rządowych (JGB)     0,683%  
06:00   JPY Wskaźnik równoczesny (raz w miesiącu) (Oct)     -2,6%  
06:00   JPY Wskaźnik wiodący (raz w miesiącu) (Oct)     -0,4%  
07:00   ZAR Rezerwy zagraniczne (USD) (Nov)     57,52B  
07:00   ZAR Rezerwy walutowe netto (USD) (Nov)     55,431B  
07:45   CHF Stopa bezrobocia , n.s.a. (Nov)   2,6% 2,5%  
07:45   CHF Stopa bezrobocia, s.a. (Nov)   2,6% 2,7%  
08:00   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Halifax (raz w miesiącu) (Nov)     0,9%  
08:00   GBP Indeks cen domów Halifax (raz w roku)     7,3%  
08:00   EUR Produkcja przemysłowa w Niemczech (raz w miesiącu) (Oct)   0,8% -1,1%  
08:00   NOK Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct)     0,6%  
09:00   CNY Rezerwy walutowe (USD) (Nov)   3,208T 3,218T  
10:00   NOK Regionalne badania rynkowe przedsiębiorstw sieciowych wg Norges Bank     1,65  
10:30   ZAR PKB (raz w roku) (Q3)   3,4% 19,3%  
11:00   EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech (Dec)   5,0 12,5  
11:00   EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech (Dec)   25,3 31,7  
11:00   EUR Zmiana zatrudnienia (raz w roku) (Q3)   1,8% 2,0%  
11:00   EUR Zmiana zatrudnienia (raz na kwartał) (Q3)   0,9% 0,9%  
11:00   EUR Zatrudnienie ogółem (Q3)     160.757,7K  
11:00   EUR PKB (raz na kwartał) (Q3)     2,2% 2,2%  
11:00   EUR PKB (raz w roku) (Q3)     3,7% 3,7%  
11:00   EUR Indeks ZEW (Dec)     25,9  
11:40   EUR Aukcja 2-letnich obligacji rządu Niemiec (Schatz)     -0,710%  
11:45   GBP Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych     1,332%  
12:00   BRL Wskaźnik inflacji IGP-DI (raz w miesiącu) (Nov)   -0,36% 1,60%  
12:30   USD Eksport     207,60B  
14:00   PLN Rezerwy walutowe (EUR) (Nov)     144,07B  
14:30   USD Import     288,50B  
14:30   USD Produktywność pozarolnicza (raz na kwartał) (Q3)   -4,9% -5,0%  
14:30   USD Bilans handlowy (Oct)   -67,00B -80,90B  
14:30   USD Jednostkowe koszty pracy (raz na kwartał) (Q3)   8,3% 8,3%  
14:30   CAD Wartość eksportu (Oct)     53,00B  
14:30   CAD Wartość importu (Oct)     51,14B  
14:30   CAD Bilans handlowy (Oct)   2,07B 1,86B  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     21,9%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     21,9%  
15:30   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade     1,9%  
16:00   USD Optymizm Ekonomiczny IBD/TIPP     43,9  
16:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey, n.s.a. (Nov)     61,2  
16:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey (Nov)     59,3  
16:13   CNY Eksport (raz w roku) (Nov)   17,2% 27,1%  
16:13   CNY Saldo importowe (raz w roku) (Nov)   19,5% 20,6%  
16:13   CNY Bilans handlowy (USD) (Nov)   82,75B 84,54B  
19:00   USD Aukcja 3-letnich biletów skarbowych     0,750%  
21:00   USD Kredyty konsumenckie (Oct)   26,00B 29,91B  
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     -0,747M  
Środa, 8 Grudzień 2021
00:00   JPY Indeks Tankan wg Reuters (Dec)     13  
00:50   JPY Pożyczki bankowe (raz w roku) (Nov)     0,9%  
00:50   JPY Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Oct)   1,060T 1,034T  
00:50   JPY PKB (raz na kwartał) (Q3)   0,4% -0,8%  
00:50   JPY PKB (raz w roku) (Q3)   1,6% -3,0%  
00:50   JPY Wydatki inwestycyjne w PKB (raz na kwartał) (Q3)   2,0% -3,8%  
00:50   JPY Popyt zewnętrzny w PKB (raz na kwartał) (Q3)     0,1%  
00:50   JPY Udział konsumpcji prywatnej w PKB (raz na kwartał) (Q3)     -1,1%  
01:30   AUD Wydanie pakietu wykresów RBA        
05:30   INR Poziom rezerw gotówkowych   4,00% 4,00%  
05:30   INR Decyzja w sprawie stóp procentowych   4,00% 4,00%  
05:30   INR Stopa referencyjna warunkowej sprzedaży (Reverse REPO)   3,35% 3,35%  
06:00   JPY Bieżący Wskaźnik Obserwatorów Ekonomii (Nov)     55,5  
10:30   ZAR Indeks zaufania biznesu (Nov)     91,0  
Aprox.   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund)     -0,290%  
12:00   USD Badanie optymizmu małych firm NFIB     98,2  
12:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct)   1,8% 2,1%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     3,31%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     -7,2%  
13:00   USD Indeks zakupów     310,7  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     604,2  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     2.304,5  
13:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Oct)   0,8% -1,3%  
13:00   BRL Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Oct)   -5,6% -5,5%  
13:00   PLN NBP Opis dyskusji Rady Polityki Pieniężnej        
13:00   PLN Decyzja w sprawie stóp procentowych     1,25%  
16:00   USD Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT) (Oct)     10,438M  
16:00   CAD Konferencja prasowa BK           
16:00   CAD Oświadczenie BoC        
16:00   CAD Decyzja w sprawie stóp procentowych   0,25% 0,25%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej     -0,910M  
16:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu)     -0,009M  
16:30   USD Import ropy naftowej     0,069M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     1,159M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     0,088M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA     2,160M  
16:30   USD Produkcja benzyny     -0,450M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     -0,048M  
16:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu)     0,2%  
16:30   USD Zapasy benzyny   0,029M 4,029M  
17:00   USD Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS (Dec)     53,61  
17:00   BRL Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS w Brazylii (Dec)     41,53  
17:00   RUB Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov)   0,7% 1,1%  
17:00   RUB Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov)   8,1% 8,1%  
18:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     -4,251B  
19:00   USD Aukcja 10-letnich biletów skarbowych     1,444%  
22:00   BRL Decyzja w sprawie stóp procentowych   9,25% 7,75%  
22:45   NZD Sprzedaż przemysłowa (raz na kwartał) (Q3)     -0,1%  
23:00   AUD Przemawia prezes RBA, Lowe           
Czwartek, 9 Grudzień 2021
00:50   JPY Sytuacja dużych producentów BSI (Q4)     7,0  
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     -1.343,2B  
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     -309,6B
00:50   JPY Podaż pieniądza M2 (raz w roku)     4,2%  
00:50   JPY Podaż pieniądza M3 (Nov)     2.006,0T  
01:01   GBP Bilans cen nieruchomości wg RICS (Nov)   65% 70%  
01:30   AUD Biuletyn RBA        
02:30   CNY Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov)   0,3% 0,7%  
02:30   CNY Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov)   2,5% 1,5%  
02:30   CNY Wskaźnik PPI (raz w roku) (Nov)   12,6% 13,5%  
07:00   JPY Zamówienia do obrabiarek (raz w roku)       81,5%  
08:00   EUR Rachunek bieżący bilansu płatniczego w Niemczech, bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Oct)     19,6B  
08:00   EUR Wartość eksportu w Niemczech (raz w miesiącu) (Oct)   0,8% -0,7%  
08:00   EUR Wartość importu w Niemczech (raz w miesiącu) (Oct)   0,3% 0,1%  
08:00   EUR Bilans handlowy Niemiec (Oct)   13,4B 13,2B  
09:00   CHF Prognozy gospodarcze SECO        
Aprox.   CNY Zasób pieniądza M2 (raz w roku)     8,7%  
Aprox.   CNY Nowe kredyty     826,2B  
10:00   ZAR Rachunek bieżący (Q3)     342,8B  
10:00   ZAR Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q3)   4,90% 5,60%  
10:30   ZAR Produkcja złota (raz w roku) (Oct)     -6,9%  
10:30   ZAR Produkcja przemysłu wydobywczego (Oct)   -1,1% -3,4%  
12:00   GBP Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS (Dec)     49,8  
12:00   EUR Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS w Niemczech (Dec)     54,59  
12:00   RUB Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS w Rosji (Dec)     36,24  
12:00   ZAR Produkcja przemysłowa (Oct)   0,7% 1,3%  
12:00   ZAR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct)   0,4% 3,8%  
14:00   RUB Rezerwy Banku Centralnego (USD)     619,8B  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   2.000K 1.956K
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   228K 222K
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     238,75K
16:00   USD Zapasy hurtowników (raz w miesiącu)     2,2%  
16:00   USD Sprzedaż hurtowa (raz w miesiącu) (Oct)     1,1%  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego     -21B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     0,125%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     0,045%  
18:00   USD Raport WASDE        
19:00   USD Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych     1,940%  
22:30   NZD Wskaźnik PMI dla biznesu (Nov)     54,3  
22:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w miesiącu) (Nov)     10,1%  
22:45   NZD Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (raz w roku) (Nov)     -7,6%  
Piątek, 10 Grudzień 2021
00:50   JPY Indeks cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w roku) (Nov)   7,0% 8,0%  
00:50   JPY Wskaźnik cen dóbr korporacyjnych (CGPI) (raz w miesiącu) (Nov)   0,4% 1,2%  
03:00   JPY Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS (Dec)     45,84  
03:00   CNY Wskaźnik PCSI Thomson Reuters IPSOS w Chinach (Dec)     72,60  
08:00   GBP Wydajność budowlana (raz w miesiącu) (Oct)   0,2% 1,3%  
08:00   GBP Produkcja budowlana w Wielkiej Brytanii (raz w roku) (Oct)   6,9% 7,2%  
08:00   GBP PKB (raz w miesiącu)     0,6%  
08:00   GBP PKB (raz w roku) (Q3)   22,2% 6,6%  
08:00   GBP Wskaźnik usług     1,6%  
08:00   GBP Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct)   0,2% -0,4%  
08:00   GBP Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct)   2,2% 2,9%  
08:00   GBP Produkcja dóbr w fabrykach (raz w miesiącu) (Oct)   0,1% 0,1%  
08:00   GBP Produkcja dóbr w fabrykach (raz w roku) (Oct)   1,4% 2,8%  
08:00   GBP Bilans handlowy (Oct)   -14,06B -14,74B  
08:00   GBP Bilans handlowy z krajami spoza UE (Oct)     -9,10B  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Nov)   5,2% 5,2%  
08:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Nov)   -0,2% -0,2%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Nov)   0,3% 0,3%  
08:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Nov)   6,0% 6,0%  
08:00   NOK Bazowy wskaźnik CPI YTD (Nov)   1,2% 0,9%  
08:00   NOK Inflacja bazowa (raz w miesiącu) (Nov)   0,1% -0,3%  
08:00   NOK Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov)   0,1% -0,3%  
08:00   NOK Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov)   3,9% 3,5%  
08:00   NOK Wskaźnik PPI (raz w roku) (Nov)     60,8%  
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     640,40B  
13:00   INR Skumulowana produkcja przemysłowa (Oct)     23,50%  
13:00   INR Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Oct)     3,1%  
13:00   INR Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Oct)     2,7%  
13:00   BRL Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov)   1,09% 1,25%  
13:00   BRL Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov)   10,89% 10,67%  
13:00   BRL Wskaźnik inflacji IPCA w Brazylii, SA (raz w miesiącu) (Nov)     1,22%  
14:00   GBP Narzędzie NIESR śledzące miesięczny PKB     1,0%  
14:00   RUB Bilans handlowy (Oct)     20,00B  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov)   4,9% 4,6%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov)   0,5% 0,6%  
14:30   USD Bazowy wskaźnik CPI (Nov)     281,70  
14:30   USD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Nov)   6,7% 6,2%  
14:30   USD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Nov)   0,7% 0,9%  
14:30   USD Wskaźnik CPI, n.s.a. (Nov)   278,03 276,59  
14:30   USD Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), korygowany sezonowo (Nov)     276,72  
14:30   USD Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu) (Nov)     0,83%  
14:30   USD Realne dochody (raz w miesiącu) (Nov)     -0,9%  
14:30   CAD Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych (Q3)   81,2% 82,0%  
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Dec)       3,00%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Dec)     70,0 63,5  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Dec)     67,0 67,4  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Dec)     71,0 73,6  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Dec)       4,9%  
17:00   USD Wskaźnik CPI w Cleveland (raz w miesiącu) (Nov)     0,6%  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     467  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     569  
20:00   USD Bilans budżetu federalnego (Nov)   -179,0B -165,0B  
Niedziela, 12 Grudzień 2021
18:00   USD Raport WASDE        
22:45   NZD Zewnętrzna migracja i odwiedzający (Oct)     -58,10%  
22:45   NZD Migracja stała/długoterminowa (Oct)     653
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych