Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 04:22 (GMT +1:00)  
01/03/2021 - 07/03/2021
 
Filtry
 
Wyszukaj: 
 
ltr
0
Czas:

Kategoria:

Wszystkie
Wyczyść
Ważność:
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 1 Marzec 2021
01:00   AUD Inflacja konsumencka MI (raz w miesiącu) 0,1%   0,2%  
01:30   AUD Oferty pracy ANZ (raz w miesiącu) 7,2%   2,6%
01:30   AUD Zapasy firm (raz w miesiącu) (Q4) 0,0% 0,2% -0,3%
01:30   AUD Firmowy przychód operacyjny brutto (raz na kwartał) (Q4) -6,6% -4,0% 3,2%  
01:30   AUD Zyski spółek przed opodatkowaniem (raz na kwartał) (Q4) 2,4%   25,8%  
01:30   AUD Wartość pożyczek mieszkaniowych (raz w miesiącu) 12,3%   7,1%  
01:30   AUD Finansowanie inwestycji mieszkaniowych (raz w miesiącu) 9,4%   8,2%  
01:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb) 51,4 50,6 49,8  
02:45   CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Caixin (Feb) 50,9 51,5 51,5  
06:00   INR Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Nikkei/Markit (Feb) 57,5 57,5 57,7  
06:30   AUD Ceny towarów i surowców (raz w roku) 23,9%   19,5%
07:00   RUB Przemysłowy PMI (Feb) 51,5   50,9  
08:00   NOK Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan) -0,1% -2,0% -5,7%  
08:30   CHF Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan) -0,5%   5,4%
09:00   PLN Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb) 53,40 52,70 51,90  
09:30   CHF PMI procure.ch (Feb) 61,3 60,0 59,4  
09:55   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Feb) 60,7 60,6 57,1  
10:00   NOK Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb) 56,1   52,5
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb) 57,9 57,7 54,8  
10:30   GBP Kredyty konsumenckie BoE (Jan) -2,392B -1,900B -0,870B
10:30   GBP Podaż pieniądza M4 (raz w miesiącu) (Jan) 0,7%   0,6%
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb) 55,1 54,9 54,1  
10:30   GBP Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Jan) 98,99K 96,00K 102,81K
10:30   GBP Kredyty hipoteczne (Jan) 5,17B 5,59B 5,34B
12:00   INR Przyrost pożyczek bankowych 6,6%   5,9%  
12:00   INR Przyrost wartości depozytów 11,8%   11,1%  
12:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
13:00   ZAR Całkowita sprzedaż pojazdów (raz w roku) (Feb) -13,30%   -13,90%  
13:00   ZAR Całkowita sprzedaż pojazdów (Feb) 37,52K   34,78K  
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Feb)   1,3% 1,2% 1,0%  
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb)   0,7% 0,5% 0,8%  
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb)   0,6% 0,5% 1,4%  
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Feb)   1,6% 1,6% 1,6%  
14:00   BRL Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Markit (Feb) 58,4   56,5  
14:30   CAD Rachunek bieżący (Q4) -7,3B -8,3B -10,5B
15:00   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
15:05   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard           
15:30   CAD Wskaźnik PMI dla przemysłu wg (Feb) 54,8   54,4  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb) 58,6 58,5 59,2  
16:00   USD Wydatki konstrukcyjne (raz w miesiącu) (Jan) 1,7% 0,8% 1,1%
16:00   USD Indeks ISM dla przemysłu dot. zatrudnienia (Feb) 54,4 53,0 52,6  
16:00   USD Indeks ISM dla przemysłu dot. nowych zamówień (Feb) 64,8   61,1  
16:00   USD Wskaźnik ISM dla przemysłu (Feb) 60,8 58,8 58,7  
16:00   USD Wskaźnik ISM dla przemysłu (Feb) 86,0 80,0 82,1  
16:20   EUR Przemówienie Bucha, wiceprezesa niemieckiego Buba           
16:20   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
17:00   RUB Indeks zaufania biznesu -1   -2  
17:10   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
17:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 0,040%   0,030%  
17:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 0,060%   0,045%  
19:00   BRL Bilans handlowy (Feb) 1,20B 0,90B -1,13B  
22:45   NZD Terms of Trade – ceny eksportowe (Q4) -0,4% -3,5% -8,3%  
22:45   NZD Terms of Trade – wolumen eksportu (raz na kwartał) (Q4) 3,3% 0,9% 5,6%  
22:45   NZD Terms of Trade – ceny importowe (Q4) -1,7% -1,0% -3,7%  
22:45   NZD Terms of Trade (raz na kwartał) (Q4) 1,3% 1,3% -4,7%  
Wtorek, 2 Marzec 2021
00:30   JPY Wskaźników miejsc pracy/ubiegających się (Jan) 1,10 1,06 1,06  
00:30   JPY Stopa bezrobocia (Jan) 2,9% 3,0% 2,9%  
00:50   JPY Wydatki inwestycyjne (raz w roku) (Q4) -4,8%   -10,6%  
00:50   JPY Baza monetarna (raz w roku) 19,6%   18,9%  
01:30   AUD Zgody na budowę (raz w miesiącu) (Jan) -19,4% -3,0% 12,0%
01:30   AUD Rachunek bieżący (Q4) 14,5B 13,1B 10,0B  
01:30   AUD Udział eksportu netto (Q4) -0,1% -0,3% -1,9%  
01:30   AUD Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny na cele prywatne (Jan) -12,2%   15,8%  
04:30   AUD Decyzja w sprawie stóp procentowych (Mar) 0,10% 0,10% 0,10%  
04:30   AUD Oświadczenie na temat stóp procentowych RBA        
04:45   JPY Aukcja 10-letnich obligacji rządowych (JGB) 0,131%   0,053%  
08:00   GBP Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w roku) (Feb) 6,9% 5,6% 6,4%  
08:00   GBP Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w miesiącu) (Feb) 0,7% -0,3% -0,2%
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w roku) (Jan) -8,7% 1,3% 2,8%
08:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan) -4,5% -0,3% -9,1%
09:00   BRL Wskaźnik inflacji IPC-Fipe (raz w miesiącu) (Feb) 0,23%   0,86%  
09:55   EUR Zmiana bezrobocia w Niemczech (Feb) 9K -13K -37K
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Feb) 6,0% 6,0% 6,0%  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Feb) 2,752M   2,743M
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech, n.s.a. (Feb) 2,904M   2,901M  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb)   1,1% 1,4% 1,4%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb)   0,1% -0,5% -0,5%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb)   0,9% 0,9% 0,9%  
11:00   EUR Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Feb)   105,54   105,32  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Feb)   1,2% 1,1% 1,4%  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w miesiącu) (Feb)   0,1% -0,3% -0,3%  
11:45   GBP Aukcja 5-letnich obligacji skarbowych 0,454%   0,039%  
13:00   BRL Wskaźnik PPI w Brazylii (raz w miesiącu) (Jan) 3,36%   0,41%  
13:20   INR Wartość eksportu (USD) (Feb)   27,67B   27,24B  
13:20   INR Wartość importu (USD) (Feb)   40,55B   41,99B  
13:20   INR Bilans handlowy (Feb)   -12,90B   -14,54B  
14:30   CAD Deflator PKB (raz na kwartał) (Q4) 1,10%   2,40%
14:30   CAD PKB (raz na kwartał) (Q4) 2,3%   8,9%  
14:30   CAD PKB (raz w roku) (Q4) -3,23%   -5,33%
14:30   CAD PKB (raz w miesiącu) (Dec) 0,1% 0,3% 0,8%
14:30   CAD Zanualizowany PKB (raz na kwartał) (Q4) 9,6% 7,5% 40,6%
14:40   EUR Przemówienie Panetta z ECB           
14:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu) -0,3%   -0,8%  
14:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 4,6%   2,9%  
15:00   EUR ECB McCaul Speaks           
15:45   USD Nowojorski wskaźnik NAPN (Feb) 35,5%   51,2%  
15:45   USD Indeks ISM-New York (Feb) 810,0   818,2  
16:00   USD Optymizm Ekonomiczny IBD/TIPP 55,4   51,9  
16:20   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade 15,0%   3,0%  
19:00   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard           
20:00   USD Przemawia członek FOMC, Daly           
22:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej 7,356M -1,850M 1,026M  
22:30   AUD Wskaźnik kontrukcyjny AIG (Feb) 57,4   57,6  
22:45   NZD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Jan) 2,1%   5,1%
Środa, 3 Marzec 2021
00:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI) 53,4   55,6
01:00   USD Całkowita sprzedaż pojazdów     16,60M  
01:00   NZD Wskaźnik cen towarowych wg ANZ (raz w miesiącu) 3,3%   4,3%
01:01   GBP Wskaźnik cen w sklepach BRC (raz w roku) -2,4%   -2,2%  
01:30   AUD PKB (raz na kwartał) (Q4) 3,1% 2,5% 3,3%  
01:30   AUD PKB (raz w roku) (Q4) -1,1% -1,8% -3,7%
01:30   AUD Wydatki inwestycyjne w PKB (Q4) 3,6%   -0,1%  
01:30   AUD Łańcuchowy indeks wartości PKB (Q4) 1,7%   -0,1%  
01:30   AUD Wartość dóbr finalnych w PKB (Q4) 3,2%   5,9%  
01:30   AUD Wydanie pakietu wykresów RBA        
01:30   JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI) (Feb) 46,3   46,1  
02:45   CNY Wskaźnik PMI dla usług wg Caixin (Feb) 51,5   52,0  
02:45   CNY Wskaźnik Composite PMI w Chinach (Feb)     52,8  
06:00   INR Wskaźnik PMI dla usług wg HBSC (Feb)   53,0 52,8  
07:00   RUB Wskaźnik PMI dla usług (Feb)     52,7  
07:45   CHF PKB (raz na kwartał)     7,2%  
08:00   NOK Rachunek bieżący (Q4)     9,9B  
08:15   ZAR Wskaźnik PMI dla całej gospodarki wg HSBC (Feb)     50,8  
08:30   CHF Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb)   -0,3% -0,5%  
08:30   CHF Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb)   0,4% 0,1%  
09:55   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Feb)   51,3 50,8  
09:55   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Feb)   45,9 46,7  
10:00   RUB Interwencja walutowa w Rosji (Mar)   110,0B 45,6B  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Feb)   48,1 47,8  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Feb)   44,7 45,4  
10:30   GBP Composite PMI (Feb)   49,8 41,2  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług (Feb)   49,7 39,5  
Aprox.   USD Spotkanie OPEC           
11:00   NOK Wskaźnik cen nieruchomości (raz w roku) (Feb)     8,60%  
11:00   EUR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Jan)   1,2% 0,8%  
11:00   EUR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jan)   -0,4% -1,1%  
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     3,08%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     -11,4%  
13:00   USD Indeks zakupów     264,9  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     790,6  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     3.848,1  
13:00   BRL PKB (raz na kwartał) (Q4)   2,8% 7,7%  
13:00   BRL PKB (raz w roku) (Q4)   -1,6% -3,9%  
13:00   PLN Decyzja w sprawie stóp procentowych (Mar)   0,10% 0,10%  
13:00   PLN Decyzja w sprawie stóp procentowych     0,10%  
Aprox.   NOK Stopa bezrobocia     5,0%  
13:30   GBP Roczny komunikat budzetowy           
14:00   BRL Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Feb)     48,9  
14:00   BRL Wskaźnik PMI dla usług wg Markit (Feb)     47,0  
14:00   EUR Przemówienie Panetta z ECB           
14:15   USD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP (Feb)   177K 174K  
14:30   CAD Zezwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Jan)   3,5% -4,1%  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Feb)   58,8 58,7  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Feb)   58,9 58,3  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. działalności gospodarczej (Feb)   60,0 59,9  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. zatrudnienia (Feb)     55,2  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. nowych zamówień (Feb)     61,8  
16:00   USD Wskaźnik ISM dla usług (Feb)   58,7 58,7  
16:00   USD Indeks ISM dla usług dot. cen (Feb)     64,2  
16:00   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
16:30   USD Zapasy ropy naftowej   -0,928M 1,285M  
16:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu)     -2,589M  
16:30   USD Import ropy naftowej     0,249M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     2,807M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     -0,953M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   -3,035M -4,969M  
16:30   USD Produkcja benzyny     -1,295M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     0,093M  
16:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu)   4,6% -14,5%  
16:30   USD Zapasy benzyny   -2,300M 0,012M  
17:00   GBP Przemówienie członka MPC, Tenreyro           
18:00   USD Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica           
18:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     3,847B  
19:00   USD Przemawia prezydent Fed z Chicago, Evans           
20:00   USD Beżowa Księga        
20:30   EUR Przemówienie Schnabel z ECB           
21:15   NZD Przemówienie Prezesa RBNZ, Orra           
22:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED   122,00K -67,90K  
Czwartek, 4 Marzec 2021
00:05   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     -1.893,0B  
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     94,1B  
00:50   JPY Rezerwy zagraniczne (USD)     1.392,1B  
01:30   AUD Wartość eksportu (raz w miesiącu) (Jan)     3%  
01:30   AUD Wartość importu (raz w miesiącu) (Jan)     -2%  
01:30   AUD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan)   0,6% 0,6%  
01:30   AUD Bilans handlowy (Jan)   6,500B 6,785B  
04:45   JPY Aukcja 30-letnich obligacji rządowych (JGB)     0,662%  
06:00   JPY Wskaźnik zaufania gospodarstw domowych (Feb)     29,6  
09:30   EUR Wskaźnik IHS Markit Construction PMI (Feb)     46,6  
10:00   EUR Biuletyn ekonomiczny EBC        
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego (Feb)   51,0 49,2  
Aprox.   USD Spotkanie OPEC           
11:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku)     -6,0%  
11:00   EUR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan)   -1,2% 0,6%  
11:00   EUR Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan)   -1,1% 2,0%  
11:00   EUR Stopa bezrobocia (Jan)   8,3% 8,3%  
11:45   GBP Aukcja 10-letnich obligacji skarbowych     0,441%  
13:30   USD Raport Challenger'a o planowanych zwolnieniach (Feb)     79,552K  
14:00   RUB Rezerwy Banku Centralnego (USD)     585,7B  
14:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   4.300K 4.419K
14:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   750K 730K
14:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     807,75K
14:30   USD Produktywność pozarolnicza (raz na kwartał) (Q4)   -4,7% -4,8%  
14:30   USD Jednostkowe koszty pracy (raz na kwartał) (Q4)   6,6% 6,8%  
14:30   CAD Wydajność pracy (raz na kwartał) (Q4)     -10,3%  
16:00   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu) (Jan)     2,3%  
16:00   USD Zamówienia fabryk (raz w miesiącu) (Jan)   2,1% 1,1%  
16:00   USD Zamówienia fabryk, z wyłączeniem transportu (raz w miesiącu) (Jan)     1,4%  
16:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   -333B -338B  
17:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     0,035%  
17:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     0,040%  
22:30   AUD Wskaźnik usług AIG (Feb)     54,3  
Piątek, 5 Marzec 2021
00:50   JPY Rezerwy zagraniczne (USD) (Feb)     1.392,1B  
07:00   ZAR Rezerwy zagraniczne (USD) (Feb)     54,80B  
07:00   ZAR Rezerwy walutowe netto (USD) (Feb)     51,988B  
08:00   EUR Zamówienia fabryk w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan)   0,7% -1,9%  
09:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Halifax (raz w miesiącu) (Feb)   0,3% -0,3%  
09:30   GBP Indeks cen domów Halifax (raz w roku)     5,4%  
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     583,87B  
13:00   BRL Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jan)   0,4% 0,9%  
13:00   BRL Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jan)   2,2% 8,2%  
14:00   BRL Produkcja samochodów (raz w miesiącu) (Feb)     -4,6%  
14:00   BRL Sprzedaż samochodów (raz w miesiącu) (Feb)     -29,8%  
14:00   PLN Rezerwy walutowe (EUR) (Feb)     129,83B  
14:30   USD Średnie zarobki na godzinę (r/r) (raz w roku) (Feb)   5,3% 5,4%  
14:30   USD Przeciętne godzinowe wynagrodzenie (raz w miesiącu) (Feb)   0,2% 0,2%  
14:30   USD Przeciętny tygodniowy czas pracy (Feb)   34,9 35,0  
14:30   USD Eksport     184,20B  
14:30   USD Płace rządowe (Feb)     43,0K  
14:30   USD Import     252,30B  
14:30   USD Płace w sektorze przemysłowym (Feb)   12K -10K  
14:30   USD Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (Feb)   180K 49K  
14:30   USD Uczestwnictwo w rynku pracy (Feb)     61,4%  
14:30   USD Zatrudnienie w sektorze prywatnym z wyłączeniem rolnictwa (Feb)   194K 6K  
14:30   USD Bilans handlowy (Jan)   -67,50B -66,60B  
14:30   USD Stopa bezrobocia U6 (Feb)     11,1%  
14:30   USD Stopa bezrobocia (Feb)   6,3% 6,3%  
14:30   CAD Wartość eksportu (Jan)     47,32B  
14:30   CAD Wartość importu (Jan)     48,98B  
14:30   CAD Bilans handlowy (Jan)   -1,40B -1,67B  
15:00   GBP Przemówienie członka MPC, Haskela           
16:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey, n.s.a. (Feb)     55,7  
16:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey (Feb)     48,4  
17:00   RUB Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb)   0,6% 0,7%  
17:00   RUB Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb)   5,5% 5,2%  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     305  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     397  
20:00   USD Budżet federalny USA     -430,0B  
21:00   USD Kredyty konsumenckie (Jan)   12,00B 9,73B  
21:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     31,0K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     4,7K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     75,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     529,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     511,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     215,7K  
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto     -5,4K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     28,1K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     -31,3K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     47,6K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     239,8K  
21:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     27,4K  
21:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     9,1K  
21:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     11,5K  
21:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -1,6K  
21:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -15,9K  
21:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     28,6K  
21:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     14,6K  
21:30   RUB CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w RUB     -0,3K  
21:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     138,4K  
Niedziela, 7 Marzec 2021
15:50   CNY Bilans handlowy (USD) (Feb)   72,35B 78,17B
15:51   CNY Eksport (raz w roku) (Feb)   15,0% 18,1%
15:51   CNY Rezerwy walutowe (USD) (Feb)   3,200T 3,211T  
15:51   CNY Saldo importowe (raz w roku) (Feb)   5,0% 6,5%
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych