Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 03:22 (GMT)  
01/03/2021 - 07/03/2021
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 1 Marzec 2021
00:00   AUD Inflacja konsumencka MI (raz w miesiącu) 0,1%   0,2%  
00:30   AUD Oferty pracy ANZ (raz w miesiącu) 7,2%   2,6%
00:30   AUD Zapasy firm (raz w miesiącu) (Q4) 0,0% 0,2% -0,3%
00:30   AUD Firmowy przychód operacyjny brutto (raz na kwartał) (Q4) -6,6% -4,0% 3,2%  
00:30   AUD Zyski spółek przed opodatkowaniem (raz na kwartał) (Q4) 2,4%   25,8%  
00:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb) 51,4 50,6 49,8  
01:01   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Irlandii (Feb) 52,0   51,8  
01:45   CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Caixin (Feb) 50,9 51,5 51,5  
05:00   JPY Zamówienia na roboty budowlane (raz w roku) (Jan)     -1,3%  
05:30   AUD Ceny towarów i surowców (raz w roku)     19,7%  
06:00   RUB Przemysłowy PMI (Feb)     50,9  
06:00   EUR PKB Estonii (raz w roku) (Q4)     -1,9%  
07:00   GBP Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w roku)     6,4%  
07:00   GBP Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w miesiącu)     -0,3%  
07:00   NOK Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan)   -2,0% -5,7%  
07:00   EUR PKB (raz w roku) (Q4)     -1,20%  
07:30   SEK Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)     62,4  
07:30   CHF Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan)     4,7%  
08:00   PLN Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)   52,70 51,90  
08:00   HUF PKB (raz w roku) (Q4)     -3,7%  
08:00   HUF Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)     54,9  
08:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Hiszpanii (Feb)   52,0 49,3  
08:30   SEK PKB (raz w roku)     -2,5%  
08:30   CHF PMI procure.ch (Feb)   60,0 59,4  
08:30   CZK Wskaźnik PMI wg Markit/Markit (Feb)   58,1 57,0  
08:45   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Włoszech (Feb)   57,0 55,1  
08:50   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Feb)   55,0 55,0  
08:55   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Feb)   60,6 60,6  
09:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Grecji (Feb)     50,0  
09:00   NOK Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)     51,8  
09:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)   57,7 54,8  
09:30   GBP Kredyty konsumenckie BoE (Jan)   -1,900B -0,965B  
09:30   GBP Podaż pieniądza M4 (raz w miesiącu) (Jan)     0,7%  
09:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)   54,9 54,9  
09:30   GBP Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Jan)   96,00K 103,38K  
09:30   GBP Kredyty hipoteczne (Jan)   5,59B 5,59B  
Aprox.   NOK Stopa bezrobocia     5,0%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Feb)     -0,1% 0,4%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Feb)       0,7%  
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Feb)     0,6% 0,7%  
10:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Feb)     -0,5% -0,9%  
10:00   EUR Rejestracja samochodów we Francji (raz w roku)     -5,8%  
10:00   EUR PKB Belgii (raz na kwartał)   0,2% 11,4%  
11:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Irlandii (raz w roku) (Jan)     8,2%  
11:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Irlandii (raz w miesiącu) (Jan)     14,3%  
11:00   EUR PKB Portugalii (raz w roku) (Q4)     -5,9%  
11:00   EUR PKB Portugalii (raz na kwartał) (Q4)     13,3%  
12:00   ZAR Całkowita sprzedaż pojazdów (Feb)     34,78K  
12:00   ZAR Całkowita sprzedaż pojazdów (raz w roku) (Feb)     -13,90%  
13:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Feb)   1,2% 1,0%  
13:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb)   0,5% 0,8%  
13:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Feb)   1,6% 1,6%  
13:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb)   0,5% 1,4%  
13:00   CZK Bilans budżetu (Feb)     -31,500B  
13:30   CAD Rachunek bieżący (Q4)   -8,3B -7,5B  
14:00   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
14:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,614%  
14:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,617%  
14:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,616%  
14:30   CAD Wskaźnik PMI dla przemysłu wg (Feb)     54,4  
14:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)     58,5  
14:51   EUR PKB Estonii (raz w roku) (Q4)     -1,9%  
15:00   USD Wydatki konstrukcyjne (raz w miesiącu) (Jan)   0,8% 1,0%  
15:00   USD Indeks ISM dla przemysłu dot. zatrudnienia (Feb)     52,6  
15:00   USD Indeks ISM dla przemysłu dot. nowych zamówień (Feb)     61,1  
15:00   USD Wskaźnik ISM dla przemysłu (Feb)   58,8 58,7  
15:00   USD Wskaźnik ISM dla przemysłu (Feb)   77,0 82,1  
16:00   RUB Indeks zaufania biznesu     -2  
23:30   JPY Wskaźników miejsc pracy/ubiegających się (Jan)   1,06 1,06  
23:30   JPY Stopa bezrobocia (Jan)   3,0% 2,9%  
23:50   JPY Wydatki inwestycyjne (raz w roku)     -10,6%  
23:50   JPY Baza monetarna (raz w roku)     18,9%  
Wtorek, 2 Marzec 2021
00:00   USD Całkowita sprzedaż pojazdów     16,60M  
00:30   AUD Zgody na budowę (raz w miesiącu) (Jan)   -3,0% 10,9%  
00:30   AUD Rachunek bieżący (Q4)   13,1B 10,0B  
00:30   AUD Udział eksportu netto (Q4)   -0,3% -1,9%  
00:30   AUD Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny na cele prywatne (Jan)     15,8%  
03:30   AUD Decyzja w sprawie stóp procentowych (Mar)   0,10% 0,10%  
03:30   AUD Oświadczenie na temat stóp procentowych RBA        
03:45   JPY Aukcja 10-letnich obligacji rządowych (JGB)     0,053%  
06:00   EUR Stopa bezrobocia w Finlandii (Jan)     8,2%  
06:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Estonii (raz w roku)     7,30%  
06:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Estonii (raz w miesiącu)     12,90%  
07:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan)   -1,0% -9,6%  
07:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w roku) (Jan)   1,2% 1,5%  
07:00   RON Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jan)     0,27%  
08:00   EUR Zmiana stopy bezrobocia w Hiszpanii     76,2K  
08:00   CZK PKB (raz w roku) (Q4)     -5,0%  
08:00   CZK PKB (raz na kwartał) (Q4)     0,3%  
08:00   HUF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jan)     6,8%  
08:55   EUR Zmiana bezrobocia w Niemczech (Feb)   -15K -41K  
08:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Feb)   6,0% 6,0%  
08:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Feb)     2,729M  
08:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech, n.s.a. (Feb)     2,901M  
10:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras)     -0,524%  
10:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii (Letras)     -0,551%  
10:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb)     1,0% 0,9%  
10:00   EUR Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Feb)       105,32  
10:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Feb)     1,1% 1,4%  
10:45   GBP Aukcja 5-letnich obligacji skarbowych     0,039%  
13:00   SGD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)     50,7  
13:30   CAD Deflator PKB (raz na kwartał) (Q4)     2,60%  
13:30   CAD PKB (raz w roku) (Q4)     -5,16%  
13:30   CAD PKB (raz w miesiącu) (Dec)   0,3% 0,7%  
13:30   CAD PKB (raz na kwartał) (Q4)     8,9%  
13:30   CAD Zanualizowany PKB (raz na kwartał) (Q4)   7,2% 40,5%  
13:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     2,9%  
13:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu)     -0,8%  
14:45   USD Nowojorski wskaźnik NAPN (Feb)     51,2%  
14:45   USD Indeks ISM-New York (Feb)     818,2  
15:00   USD Optymizm Ekonomiczny IBD/TIPP     51,9  
16:30   EUR Zyski Skarbu Państwa w Irlandii (Feb)     1,241B  
18:00   USD Przemówienie członka FOMC, Brainard           
19:00   USD Przemawia członek FOMC, Daly           
21:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     1,026M  
21:30   AUD Wskaźnik kontrukcyjny AIG (Feb)     57,6  
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)     54,1  
Środa, 3 Marzec 2021
Cały dzień   Dzień wolny Bułgaria - Dzień Wyzwolenia
00:01   GBP Wskaźnik cen w sklepach BRC (raz w roku)     -2,2%  
00:30   AUD Rachunek bieżący     10,0B  
00:30   AUD PKB (raz na kwartał) (Q4)   2,5% 3,3%  
00:30   AUD PKB (raz w roku) (Q4)   -1,8% -3,8%  
00:30   AUD Wydatki inwestycyjne w PKB (Q4)     -0,1%  
00:30   AUD Łańcuchowy indeks wartości PKB (Q4)     -0,1%  
00:30   AUD Wartość dóbr finalnych w PKB (Q4)     5,9%  
00:30   AUD Wydanie pakietu wykresów RBA        
00:30   JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI) (Feb)     46,1  
00:30   HKD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Feb)     47,8  
01:01   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Irlandii (Feb)     36,2  
01:45   CNY Wskaźnik PMI dla usług wg Caixin (Feb)     52,0  
01:45   CNY Wskaźnik Composite PMI w Chinach (Feb)     52,8  
06:00   RUB Wskaźnik PMI dla usług (Feb)     52,7  
06:45   CHF PKB (raz na kwartał)     7,2%  
07:00   NOK Rachunek bieżący (Q4)     9,9B  
07:15   ZAR Wskaźnik PMI dla całej gospodarki wg HSBC (Feb)     50,8  
07:30   SEK Wskaźnik PMI dla usług (raz w miesiącu) (Feb)     59,3  
07:30   CHF Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb)   -0,3% -0,5%  
07:30   CHF Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb)     0,1%  
07:45   EUR Rządowy bilans budżetowy we Francji (Jan)     -178,1B  
08:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii (Feb)   42,5 41,7  
08:30   HKD Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan)     -13,2%  
08:45   EUR Wskaźnik Composite PMI we Włoszech (Feb)     47,2  
08:45   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Włoszech (Feb)   46,0 44,7  
08:50   EUR Wskaźnik łączny PMI wg Markit we Francji (Feb)   45,2 47,7  
08:50   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Feb)   43,6 43,6  
08:55   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Feb)   51,3 50,8  
08:55   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Feb)   45,9 45,9  
09:00   EUR PKB Włoch (raz na kwartał) (Q4)   -2,0% -2,0%  
09:00   EUR PKB Włoch (raz w roku) (Q4)   -6,6% -6,6%  
09:00   RUB Interwencja walutowa w Rosji (Mar)   110,0B 45,6B  
09:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Feb)   48,1 47,8  
09:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Feb)   44,7 45,4  
09:30   GBP Composite PMI (Feb)   49,8 49,8  
09:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług (Feb)   49,7 49,7  
Aprox.   USD Spotkanie OPEC           
10:00   NOK Wskaźnik cen nieruchomości (raz w roku) (Feb)     8,60%  
10:00   EUR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Jan)   -0,2% -1,1%  
10:00   EUR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Jan)   1,2% 0,8%  
12:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     3,08%  
12:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     -11,4%  
12:00   USD Indeks zakupów     264,9  
12:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     790,6  
12:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     3.848,1  
12:00   PLN Decyzja w sprawie stóp procentowych     0,10%  
12:30   GBP Roczny komunikat budzetowy           
13:15   USD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP (Feb)   168K 174K  
13:30   CAD Zezwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Jan)   -5,0% -4,1%  
14:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit (Feb)   58,8 58,7  
14:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Feb)   58,9 58,3  
14:51   PLN Decyzja w sprawie stóp procentowych (Mar)   0,10% 0,10%  
15:00   USD Indeks ISM dla usług dot. działalności gospodarczej (Feb)   57,3 59,9  
15:00   USD Indeks ISM dla usług dot. zatrudnienia (Feb)     55,2  
15:00   USD Indeks ISM dla usług dot. nowych zamówień (Feb)     61,8  
15:00   USD Wskaźnik ISM dla usług (Feb)   58,7 58,7  
15:00   USD Indeks ISM dla usług dot. cen (Feb)     64,2  
15:30   USD Zapasy ropy naftowej   -5,190M 1,285M  
15:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu)     -2,589M  
15:30   USD Import ropy naftowej     0,249M  
15:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     2,807M  
15:30   USD Produkcja paliw destylowanych     -0,953M  
15:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA     -4,969M  
15:30   USD Produkcja benzyny     -1,295M  
15:30   USD Zapasy oleju opałowego     0,093M  
15:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu)   -6,7% -14,5%  
15:30   USD Zapasy benzyny     0,012M  
16:00   GBP Przemówienie członka MPC, Tenreyro           
18:00   USD Przemawia prezydent Fed z Chicago, Evans           
19:00   USD Beżowa Księga        
23:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     -1.893,0B
23:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     94,1B
23:50   JPY Rezerwy zagraniczne (USD)     1.392,1B  
Czwartek, 4 Marzec 2021
00:30   AUD Wartość eksportu (raz w miesiącu) (Jan)     3%  
00:30   AUD Wartość importu (raz w miesiącu) (Jan)     -2%  
00:30   AUD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan)   0,6% 0,6%  
00:30   AUD Bilans handlowy (Jan)   6,500B 6,785B  
03:45   JPY Aukcja 30-letnich obligacji rządowych (JGB)     0,662%  
05:00   JPY Wskaźnik zaufania gospodarstw domowych (Feb)     29,6  
05:30   EUR Wskaźnik CPI w Holandii (raz w roku)     1,6%  
07:00   DKK Stopa bezrobocia (Jan)     3,9%  
08:00   HUF Bilans handlowy (EUR) (raz w miesiącu) (Dec)     310,0M  
08:30   EUR Wskaźnik IHS Markit Construction PMI (Feb)     46,6  
09:00   EUR Biuletyn ekonomiczny EBC        
09:30   GBP Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego (Feb)   51,5 49,2  
Aprox.   USD Spotkanie OPEC           
10:00   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Francji (OAT)     -0,25%  
10:00   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion)     0,271%  
10:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     -0,410%  
10:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     -0,360%  
10:00   EUR PKB Grecji (raz w roku) (Q4)     -11,7%  
10:00   PLN Sprzedaż detaliczna (raz w roku)     -6,0%  
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan)   -1,1% 2,0%  
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan)   -1,2% 0,6%  
10:00   EUR Stopa bezrobocia (Jan)   8,3% 8,3%  
10:00   HUF Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan)     -4,0%  
10:45   GBP Aukcja 10-letnich obligacji skarbowych     0,441%  
12:30   USD Raport Challenger'a o planowanych zwolnieniach (Feb)     79,552K  
13:00   RUB Rezerwy Banku Centralnego (USD)     585,7B  
13:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   4.467K 4.419K
13:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   775K 730K
13:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     807,75K
13:30   USD Produktywność pozarolnicza (raz na kwartał) (Q4)   -4,7% -4,8%  
13:30   USD Jednostkowe koszty pracy (raz na kwartał) (Q4)   6,7% 6,8%  
13:30   CAD Wydajność pracy (raz na kwartał) (Q4)     -10,3%  
15:00   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu) (Jan)     2,3%  
15:00   USD Zamówienia fabryk (raz w miesiącu) (Jan)   2,1% 1,1%  
15:00   USD Zamówienia fabryk, z wyłączeniem transportu (raz w miesiącu) (Jan)     1,4%  
15:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego   -333B -338B  
16:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     0,035%  
16:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     0,040%  
21:30   AUD Wskaźnik usług AIG (Feb)     54,3  
23:50   JPY Rezerwy zagraniczne (USD) (Feb)     1.392,1B  
Piątek, 5 Marzec 2021
05:00   SGD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jan)     -0,9%  
05:00   SGD Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan)     -3,6%  
06:00   EUR Wskaźnik CPI w Estonii (raz w roku) (Feb)     0,20%  
06:00   EUR Wskaźnik CPI w Estonii (raz w miesiącu) (Feb)     0,60%  
06:00   ZAR Rezerwy zagraniczne (USD) (Feb)     54,80B  
06:00   ZAR Rezerwy walutowe netto (USD) (Feb)     51,988B  
07:00   EUR Zamówienia fabryk w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan)   0,8% -1,9%  
07:45   EUR Rachunek bieżący Francji (Jan)     -1,20B  
07:45   EUR Wartość eksportu we Francji (Jan)     39,3B  
07:45   EUR Wartość importu we Francji (Jan)     42,7B  
07:45   EUR Aktywa rezerwowe ogółem we Francji (Feb)     189.807,0M  
07:45   EUR Bilans handlowy Francji (Jan)     -3,4B  
08:00   CZK Stopa bezrobocia (Feb)     4,3%  
08:00   EUR PKB Słowacji (raz w roku) (Q4)     -2,7%  
08:00   HUF Produkcja przemysłowa (raz w roku) (Jan)   2,0% 5,8%  
08:30   GBP Indeks cen domów Halifax (raz w roku)     5,4%  
08:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości Halifax (raz w miesiącu) (Feb)   0,3% -0,3%  
08:30   SEK Produkcja przemysłowa (raz w roku)     5,9%  
08:30   SEK Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu)     1,4%  
08:30   HKD Rezerwy zagraniczne (USD) (Feb)     493,50B  
09:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w roku) (Jan)     -3,1%  
09:00   EUR Sprzedaż detaliczna we Włoszech (raz w miesiącu) (Jan)     2,5%  
11:00   EUR Saldo obrotów bieżących do PKB (%) na Łotwie (Q4)     -0,70%  
11:30   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów w Hiszpanii     55,7  
13:00   PLN Rezerwy walutowe (EUR) (Feb)     129,83B  
13:30   USD Średnie zarobki na godzinę (r/r) (raz w roku) (Feb)   5,3% 5,4%  
13:30   USD Przeciętne godzinowe wynagrodzenie (raz w miesiącu) (Feb)   0,2% 0,2%  
13:30   USD Przeciętny tygodniowy czas pracy (Feb)   34,9 35,0  
13:30   USD Eksport     184,20B  
13:30   USD Płace rządowe (Feb)     43,0K  
13:30   USD Import     252,30B  
13:30   USD Płace w sektorze przemysłowym (Feb)   10K -10K  
13:30   USD Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (Feb)   165K 49K  
13:30   USD Uczestwnictwo w rynku pracy (Feb)     61,4%  
13:30   USD Zatrudnienie w sektorze prywatnym z wyłączeniem rolnictwa (Feb)   160K 6K  
13:30   USD Bilans handlowy (Jan)   -67,50B -66,60B  
13:30   USD Stopa bezrobocia U6 (Feb)     11,1%  
13:30   USD Stopa bezrobocia (Feb)   6,3% 6,3%  
13:30   CAD Wartość eksportu (Jan)     47,32B  
13:30   CAD Wartość importu (Jan)     48,98B  
13:30   CAD Bilans handlowy (Jan)   -1,30B -1,67B  
13:40   ILS Rezerwy walutowe (USD)     179,507B  
14:00   GBP Przemówienie członka MPC, Haskela           
15:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey, n.s.a. (Feb)     55,7  
15:00   CAD Wskaźnik PMI Ivey (Feb)     48,4  
16:00   RUB Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb)   0,6% 0,7%  
16:00   RUB Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb)   5,5% 5,2%  
18:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     305  
18:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     397  
19:00   USD US Federal Budget     -430,0B  
20:00   USD Kredyty konsumenckie (Jan)   12,50B 9,73B  
20:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     31,0K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     4,7K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     75,4K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     529,8K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     511,8K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     215,7K  
20:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto     -5,4K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     28,1K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     -31,3K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     47,6K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     239,8K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     27,4K  
20:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     9,1K  
20:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     11,5K  
20:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -1,6K  
20:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     28,6K  
20:30   RUB CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w RUB     -0,3K  
20:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     138,4K  
Niedziela, 7 Marzec 2021
14:50   CNY Bilans handlowy (USD) (Feb)   72,35B 78,17B
14:51   CNY Eksport (raz w roku) (Feb)   15,0% 18,1%
14:51   CNY Rezerwy walutowe (USD) (Feb)   3,200T 3,211T  
14:51   CNY Saldo importowe (raz w roku) (Feb)   5,0% 6,5%
23:50   JPY Pożyczki bankowe (raz w roku) (Feb)     6,1%  
23:50   JPY Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Jan)   1,040T 1,166T  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych