Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 08:01 (GMT)  
28/09/2020 - 04/10/2020
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020
Cały dzień   Dzień wolny Израиль - Йом-Киппур
Cały dzień   Dzień wolny Чехия - День святого Вацлава
04:30   EUR Indeks zaufania biznesu w Holandii (Sep) -4,8   -5,4  
05:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów w Finlandii (Sep) -5,9   -5,1  
06:00   NOK Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug) -4,9% -1,5% 0,6%  
06:00   EUR Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug) 0,2%   6,0%  
06:00   EUR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug) 6,8%   6,8%  
07:30   SEK Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug) -0,3% 1,0% 1,9%  
07:30   SEK Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug) 3,0%   4,8%  
07:30   SEK Bilans handlowy (Aug) -1,60B   2,90B  
09:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Aug)   0,5% 1,2%  
09:30   ZAR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Aug)   2,1% 1,9%  
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Irlandii (raz w miesiącu) (Aug)     1,5%  
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Irlandii (raz w roku) (Aug)     6,4%  
13:00   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,581%  
13:00   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,574%  
13:00   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)     -0,583%  
13:30   EUR Przemówienie Mauderera z niemieckiego Buba           
13:30   EUR Przemówienie Schnabel z ECB           
13:45   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
14:30   USD Wskaźnik aktywności wytwórczej Dallas Fed (Sep)     8,0  
15:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych     0,110%  
15:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych     0,105%  
18:00   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
23:01   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów w Irlandii     58,9  
23:30   JPY Bazowy wskaźnik CPI w Tokio (raz w roku) (Sep)   -0,3% -0,3%  
23:30   JPY Wskaźnik CPI w Tokio (raz w roku) (Sep)     0,3%  
23:30   JPY CPI w Tokio, z wyłączeniem żywności i energii (raz w miesiącu) (Sep)     -0,3%  
23:50   JPY Podsumowanie opinii BoJ        
Wtorek, 29 Wrzesień 2020
05:00   JPY Wskaźnik równoczesny (raz w miesiącu)     1,8%  
05:00   JPY Wskaźnik wiodący   86,9 84,4  
06:45   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Francji (Sep)   93 94  
06:45   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów we Francji (Sep)     94  
07:00   SEK Wskaźnik zaufania konsumentów (Sep)     84,4  
07:00   SEK Wskaźnik zaufania w przemyśle (Sep)     97,7  
07:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w miesiącu)       0,0%  
07:00   EUR Wskaźnik CPI w Hiszpanii (raz w roku) (Sep)     -0,5% -0,5%  
07:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w miesiącu)       0,0%  
07:00   EUR Wskaźnik HICP w Hiszpanii (raz w roku) (Sep)   -0,5% -0,6%  
07:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii (raz w roku) (Aug)     -3,9%  
07:00   HUF Kwartalna stopa bezrobocia (Aug)     4,8%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI we Włoszech (raz w roku) (Aug)     -4,2%  
08:00   EUR Wskaźnik PPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Aug)     0,2%  
08:30   GBP Kredyty konsumenckie BoE (Aug)   1,500B 1,200B  
08:30   GBP Podaż pieniądza M4 (raz w miesiącu) (Aug)     0,9%  
08:30   GBP Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Aug)   73,00K 66,30K  
08:30   GBP Kredyty hipoteczne (Aug)   3,80B 2,70B  
08:30   GBP Prywatne zadłużenie netto     3,9B  
08:30   EUR Indeks zaufania biznesu w Portugalii (Sep)     -1,3  
08:30   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów w Portugalii (Sep)     -26,00  
09:00   EUR Indeks zaufania w sektorze przemysłowym w Finlandii (Sep)     -19  
09:00   EUR Badanie firm i konsumentów (Sep)   89,5 87,7  
09:00   EUR Wskaźnik nastrojów biznesowych (Sep)     -1,33  
09:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Sep)   -13,9 -13,9  
09:00   EUR Oczekiwania inflacyjne konsumentów (Sep)     16,9  
09:00   EUR Oczekiwania odnośnie ceny sprzedaży (Sep)     -2,1  
09:00   EUR Indeks nastrojów w usługach (Sep)   -15,3 -17,2  
09:00   EUR Indeks nastrojów w przemyśle (Sep)   -9,5 -12,7  
09:00   ISK Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep)     0,5%  
09:00   ISK Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep)     3,2%  
09:30   EUR Wskaźnik CPI w Belgii (raz w roku) (Sep)     0,82%  
09:30   EUR Wskaźnik CPI w Belgii (raz w miesiącu) (Sep)     0,06%  
09:30   ZAR Indeks zaufania biznesu     82,8  
09:30   ZAR Stopa bezrobocia (Q2)   29,70% 30,10%  
09:30   ZAR Bezrobocie (Q2)     7,100M  
09:45   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     1,11%  
09:45   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Włoch (BTP)     0,58%  
10:00   EUR Przemówienie Mauderera z niemieckiego Buba           
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna na Łotwie (raz w miesiącu) (Aug)     -0,90%  
10:00   EUR Sprzedaż detaliczna na Łotwie (raz w roku) (Aug)     3,80%  
10:30   EUR Indeks zaufania biznesu w Hiszpanii     -9,8  
12:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Sep)     -0,1% -0,1%  
12:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Sep)     -0,1% 0,0%  
12:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Sep)     -0,1% -0,1%  
12:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Sep)     -0,1% -0,2%  
12:30   USD Bilans handlowy towarów (Aug)     -80,11B  
12:30   USD Zapasy w handlu detalicznych, z wyłączeniem samochodów (Aug)     0,6%  
12:30   USD Zapasy hurtowników (raz w miesiącu)       -0,3%  
12:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w miesiącu) (Aug)   0,7% 0,7%  
12:30   CAD Indeks cen surowców (RMPI) (raz w miesiącu) (Aug)     3,0%  
12:55   USD Indeks Redbook (raz w roku)     1,5%  
12:55   USD Indeks Redbook (raz w miesiącu)     -0,9%  
13:00   USD Złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS, s.a. (raz w miesiącu) (Jul)   0,3% 0,0%  
13:00   USD Wskaźnik HPI Composite-20 S&P/CS, bez korekty z tytułu wahań sezonowych (raz w miesiącu) (Jul)     0,2%  
13:00   USD Złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS, n.s.a. (raz w roku) (Jul)   3,8% 3,5%  
13:00   EUR Saldo obrotów bieżących Słowacji (Jul)     401,0M  
13:15   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
13:30   USD Przemówienie członka FOMC, Harker           
14:00   USD Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board (Sep)   89,2 84,8  
14:00   USD Przychody z tytułu usług wg Fed z Dallas (Sep)     1,5  
14:00   USD Prognoza rozwoju sektora usługowego w Teksasie (Sep)     4,7  
15:40   USD Przemawia członek FOMC, Clarida           
16:00   EUR Przemówienie Mauderera z niemieckiego Buba           
16:32   BWP PKB (raz w roku) (Q2)     2,60%  
16:32   BWP Kwartalne PKB (Q2)     -0,90%  
17:00   USD Przemówienie członka FOMC, Quarlesa           
17:00   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
20:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej     0,691M  
23:01   GBP Wskaźnik cen w sklepach BRC (raz w roku)     -1,6%  
23:50   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Aug)     1,5% 8,7%  
23:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 1 miesiąc (raz w miesiącu) (Sep)     4,0%  
23:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 2 miesiące (raz w miesiącu) (Oct)     1,9%  
23:50   JPY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug)   -3,5% -2,9%  
Środa, 30 Wrzesień 2020
Cały dzień   Dzień wolny Ботсвана - День независимости
01:00   CNY Wskaźnik Composite PMI w Chinach (Sep)     54,5  
01:00   CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)   51,2 51,0  
01:00   CNY Wskaźnik PMI dla usług (Sep)     55,2  
01:30   AUD Zgody na budowę (raz w miesiącu) (Aug)     12,0%  
01:30   AUD Wartość kredytów mieszkaniowych (Aug)     0,2%  
01:30   AUD Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny na cele prywatne (Aug)     8,5%  
01:30   AUD Kredyty sektora prywatnego (raz w miesiącu) (Aug)     -0,1%  
01:45   CNY Wskaźnik PMI dla przemysłu wg Caixin (Sep)   53,1 53,1  
02:00   SGD Pożyczki bankowe (Aug)     678,7B  
04:30   EUR Sprzedaż detaliczna w Holandii (raz w roku) (Aug)     12,0%  
05:00   EUR Produkcja przemysłowa w Estonii (raz w miesiącu) (Aug)     2,80%  
05:00   EUR Produkcja przemysłowa w Estonii (raz w roku) (Aug)     -0,50%  
06:00   GBP Inwestycje biznesowe (raz na kwartał) (Q2)   -31,4% -31,4%  
06:00   GBP Inwestycje biznesowe (raz w roku) (Q2)   -31,3% -31,3%  
06:00   GBP Rachunek bieżący (Q2)   -0,4B -21,1B  
06:00   GBP PKB (raz na kwartał) (Q2)   -20,4% -20,4%  
06:00   GBP PKB (raz w roku) (Q2)   -21,7% -21,7%  
06:00   GBP Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w miesiącu) (Sep)   0,5% 2,0%  
06:00   GBP Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w roku) (Sep)   4,5% 3,7%  
06:00   EUR Wskaźnik cen importowych w Niemczech (raz w miesiącu) (Aug)   0,2% 0,3%  
06:00   EUR Indeks cen importowych w Niemczech (raz w roku) (Aug)   -4,1% -4,6%  
06:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w miesiącu) (Aug)   0,4% -0,9%  
06:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Niemczech (raz w roku) (Aug)   4,2% 4,2%  
06:00   DKK PKB (raz na kwartał)     -6,9%  
06:00   DKK Stopa bezrobocia (Aug)     4,8%  
06:00   NOK Wskaźnik długu publicznego (raz w roku) (Aug)     4,6%  
06:00   ZAR Podaż pieniądza M3 (raz w roku) (Aug)   10,50% 10,46%  
06:00   ZAR Kredyty w sektorze prywatnym (Aug)   4,90% 5,12%  
06:45   EUR Wydatki konsumpcyjne we Francji (raz w miesiącu) (Aug)   -0,1% 0,5%  
06:45   EUR Indeks CPI we Francji (raz w roku)       0,2%  
06:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu)       -0,1%  
06:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku)       0,2%  
06:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu)       -0,1%  
06:45   EUR Wskaźnik PPI we Francji (raz w miesiącu) (Aug)     0,4%  
07:00   CHF Wskaźniki wiodące KOF (Sep)   106,5 110,2  
07:00   HUF Płace brutto (raz w roku) (Jul)     15,6%  
07:00   HUF Wskaźnik PPI (raz w roku) (Aug)     3,4%  
07:20   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
08:00   CHF Oczekiwania ZEW (Sep)     45,6  
08:00   EUR Saldo obrotów bieżących w Hiszpanii (Jul)     2,04B  
08:00   NOK Skup waluty przez Bank Centralny (Oct)     -2.000,0M  
08:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)   0,2% 0,7%  
08:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   3,2% 3,2%  
08:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)   0,2% 1,3%  
08:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   3,1% 3,2%  
08:30   GBP Protokół z posiedzenia FPC BoE        
08:30   GBP Przemówienie członka MPC BoE, Pana Haldane           
08:30   EUR Wskaźnik CPI w Portugalii (raz w roku)       0,0%  
08:30   EUR Wskaźnik CPI w Portugalii (raz w miesiącu)       -0,3%  
08:30   HKD Podaż pieniądza M3 (Aug)     5,7%  
08:30   HKD Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug)     -23,1%  
08:55   EUR Zmiana bezrobocia w Niemczech (Sep)   -9K -9K  
08:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Sep)   6,4% 6,4%  
08:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Sep)     2,915M  
08:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech, n.s.a. (Sep)     2,955M  
09:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Sep)     0,3% 0,3%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Sep)     -0,4% -0,5%  
09:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Sep)     -0,4% -0,5%  
09:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Sep)     1,4% -1,3%  
09:00   EUR Wskaźnik PPI w Grecji (raz w roku) (Aug)     -7,9%  
09:00   EUR Sprzedaż detaliczna w Grecji (raz w roku) (Jul)     -7,3%  
09:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu)       -0,6%  
09:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku)       0,4%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep)     -0,2% -0,2%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu)       -0,4%  
09:00   EUR Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Sep)     104,88  
09:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Sep)     1,1% 0,6%  
09:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w miesiącu)       -0,5%  
09:40   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Niemiec (Bobl)     -0,690%  
11:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     3,10%  
11:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     6,8%  
11:00   USD Indeks zakupów     327,0  
11:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     808,5  
11:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     3.579,8  
11:30   EUR Przemówienie Wuermelinga z niemieckiego Buba           
12:00   CZK Sprzedaż detaliczna (raz w roku)     3,0%  
12:00   ZAR Bilans handlowy (Aug)   29,70B 37,42B  
12:15   USD Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP (Sep)   605K 428K  
12:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (Q2)   -1,00% -1,00%  
12:30   USD Zyski korporacji (raz na kwartał) (Q2)     -11,8%  
12:30   USD PKB (raz na kwartał) (Q2)   -31,7% -31,7%  
12:30   USD Deflator PKB (raz na kwartał) (Q2)   -2,0% -2,3%  
12:30   USD Sprzedaż w PKB (Q2)     -28,5%  
12:30   USD Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (Q2)     -1,8%  
12:30   USD Realne wydatki konsumpcyjne (Q2)     -34,1%  
12:30   CAD PKB (raz w miesiącu) (Jul)   3,0% 6,5%  
12:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w roku) (Aug)     -2,3%  
12:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w miesiącu) (Aug)     0,7%  
12:30   CAD Indeks cen surowców (RMPI) (raz w miesiącu) (Aug)     3,0%  
12:30   CAD Indeks cen surowców RMPI (raz w roku) (Aug)     -12,1%  
13:00   CHF SNB Kwartalny biuletyn        
13:30   USD Raport Seevol Cushing Storage     0,028M  
13:45   USD Indeks Chicago PMI (Sep)   52,0 51,2  
14:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów (raz w miesiącu) (Aug)   3,2% 5,9%  
14:00   USD Indeks podpisanych umów kupna domów na rynku wtórnym (Aug)     122,1  
14:00   EUR Przemówienie Lane’a z ECB           
14:30   USD Zapasy ropy naftowej   -2,325M -1,639M  
14:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu)     -0,118M  
14:30   USD Import ropy naftowej     -0,267M  
14:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     0,004M  
14:30   USD Produkcja paliw destylowanych     0,067M  
14:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   1,020M -3,363M  
14:30   USD Produkcja benzyny     0,496M  
14:30   USD Zapasy oleju opałowego     0,527M  
14:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu)     -1,0%  
14:30   USD Zapasy benzyny   -0,648M -4,025M  
15:00   USD Przemówienie członka FOMC, Kashkari           
15:00   CAD Bilans budżetu     -28,23B  
15:00   CAD Bilans budżetu (raz w roku)     -148,58B  
16:32   JPY Zamówienia na roboty budowlane (raz w roku) (Aug)     -22,9%  
16:32   JPY Rozpoczęte budowy domów (raz w roku) (Aug)   -10,9% -11,4%  
17:40   USD Przemówienie członka FOMC, Bowman           
22:00   USD Przemówienie członka FOMC, Kaplan           
22:30   AUD Wskaźnik przemysłowy AIG (Sep)     49,3  
23:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym (Manufacturing PMI)   55,5 53,6  
23:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych     300,1B  
23:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe     -896,0B  
23:50   JPY Indeks Tankan dot. CAPEX dużych przedsiębiorstw (Q3)   1,3% 3,2%  
23:50   JPY Indeks Tankan dot. CAPEX małych przedsiębiorstw (Q3)   -15,1% -16,5%  
23:50   JPY Indeks Tankan dot. perspektyw dużych zakładów przemysłowych (Q3)   -17 -27  
23:50   JPY Indeks Tankan dla dużych producentów przemysłowych (Q3)   -23 -34  
23:50   JPY Indeks Tankan dla prognoz dla dużych przedsiębiorstw (Q3)   -9 -14  
23:50   JPY Indeks Tankan dla dużych przedsiębiorstw (Q3)   -9 -17  
23:50   JPY Indeks Tankan dla prognoz dla małych producentów przemysłowych (Q3)   -34 -47  
23:50   JPY Indeks Tankan dla małych producentów przemysłowych (Q3)   -38 -45  
23:50   JPY Indeks Tankan dla prognoz dla małych przedsiębiorstw (Q3)   -21 -33  
23:50   JPY Indeks Tankan dla małych przedsiębiorców (Q3)   -21 -26  
Czwartek, 1 Październik 2020
Cały dzień   Dzień wolny Гонконг - Национальный день
Cały dzień   Dzień wolny Китай - Праздник середины осени
Cały dzień   Dzień wolny Кипр - День независимости
Cały dzień   Dzień wolny Ботсвана - Выходной день
00:00   USD Całkowita sprzedaż pojazdów     15,20M  
00:01   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Irlandii (Sep)     52,3  
00:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)   47,3 47,3  
00:30   SGD Indeks nieruchomości wg URA (raz na kwartał)     0,30%  
03:45   JPY Aukcja 10-letnich obligacji rządowych (JGB)     0,034%  
06:00   RUB Przemysłowy PMI (Sep)     51,1  
06:00   RON Wskaźnik PPI (raz w roku)     -0,75%  
06:30   SEK Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)     53,4  
06:30   CHF Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug)     4,1%  
06:30   CHF Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep)   -0,7% -0,9%  
06:30   CHF Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep)     0,0%  
06:30   AUD Ceny towarów i surowców (raz w roku)     -9,2%  
07:00   PLN Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)   52,90 50,60  
07:00   NOK Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)     46,1  
07:00   HUF Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)     52,8  
07:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Hiszpanii (Sep)   50,7 49,9  
07:30   CHF PMI procure.ch (Sep)     51,8  
07:30   CZK Wskaźnik PMI wg Markit/Markit (Sep)     49,1  
07:45   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Włoszech (Sep)   53,5 53,1  
07:50   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Sep)   50,9 50,9  
07:55   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Sep)   56,6 56,6  
08:00   EUR Miesięczna stopa bezrobocia we Włoszech (Aug)   9,1% 9,7%  
08:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Grecji (Sep)     49,4  
08:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Sep)     -0,1%  
08:00   PLN Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep)     2,9%  
08:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)   53,7 53,7  
08:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)   54,3 54,3  
09:00   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Francji (OAT)     -0,19%  
09:00   EUR Rejestracja samochodów we Francji (raz w roku) (Sep)     -19,8%  
09:00   EUR Aukcja 10-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Obligacion)     0,263%  
09:00   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     -0,449%  
09:00   EUR Aukcja 5-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)     -0,276%  
09:00   EUR Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Aug)   0,1% 0,6%  
09:00   EUR Wskaźnik PPI (raz w roku) (Aug)   -2,7% -3,3%  
09:00   EUR Stopa bezrobocia (Aug)   8,1% 7,9%  
09:00   ZAR Wskaźnik PMI dla przemysłu     57,3  
10:00   EUR Spotkanie liderów UE           
11:30   USD Raport Challenger'a o planowanych zwolnieniach (Sep)     115,762K  
11:30   USD Zwolnienia z pracy wg Challenger (raz w roku)     116,5%  
12:00   CZK Bilans budżetu (Sep)     -230,300B  
12:00   ZAR Całkowita sprzedaż pojazdów (raz w roku) (Sep)     -26,30%  
12:00   ZAR Całkowita sprzedaż pojazdów (Sep)     33,29K  
12:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych   12.250K 12.580K
12:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (raz w miesiącu) (Aug)   0,3% 0,3%  
12:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (Core PCE) (raz w roku) (Aug)   1,4% 1,3%  
12:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni   850K 870K
12:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek     878,25K
12:30   USD Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych (raz w miesiącu) (Aug)     0,3%  
12:30   USD Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych (raz w roku) (Aug)     1,0  
12:30   USD Dochód osobisty (raz w miesiącu) (Aug)   -2,2% 0,4%  
12:30   USD Wydatki osobiste (raz w miesiącu) (Aug)   0,7% 1,9%  
12:30   USD Realne spożycie prywatne (raz w miesiącu) (Aug)     1,6%  
12:30   CAD Zezwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Aug)   5,5% -3,0%  
13:00   RUB Rezerwy Banku Centralnego (USD)     590,9B  
13:30   USD Przemówienie członka FOMC, Harker           
13:30   CAD Wskaźnik PMI dla przemysłu wg RBC (Sep)     55,1  
13:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)   53,5 53,5  
14:00   USD Wydatki konstrukcyjne (raz w miesiącu) (Aug)   0,7% 0,1%  
14:00   USD Indeks ISM dla przemysłu dot. zatrudnienia (Sep)   45,8 46,4  
14:00   USD Indeks ISM dla przemysłu dot. nowych zamówień (Sep)     67,6  
14:00   USD Wskaźnik ISM dla przemysłu (Sep)   56,2 56,0  
14:00   USD Wskaźnik ISM dla przemysłu (Sep)   54,0 59,5  
14:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego     66B  
15:00   USD Przemówienie członka FOMC, Williamsa           
15:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych     0,075%  
15:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych     0,090%  
15:45   EUR Przemówienie Lane’a z ECB           
16:00   USD Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) wg Fed z Dallas (Aug)     2,00%  
19:00   USD Przemówienie członka FOMC, Bowman           
23:30   JPY Wskaźników miejsc pracy/ubiegających się (Aug)   1,05 1,08  
23:30   JPY Stopa bezrobocia (Aug)   3,0% 2,9%  
23:50   JPY Baza monetarna (raz w roku)     11,5%  
Piątek, 2 Październik 2020
Cały dzień   Dzień wolny Гонконг - Праздник середины осени
Cały dzień   Dzień wolny Китай - Национальный день
01:30   AUD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug)   -4,2% 3,2%  
05:00   JPY Wskaźnik zaufania gospodarstw domowych (Sep)     29,3  
06:45   EUR Rządowy bilans budżetowy we Francji (Aug)     -151,0B  
07:00   EUR Zmiana stopy bezrobocia w Hiszpanii     29,8K  
07:00   CZK PKB (raz w roku) (Q2)     -11,0%  
07:00   CZK PKB (raz na kwartał) (Q2)     -8,7%  
07:00   HUF Bilans handlowy (EUR) (raz w miesiącu) (Jul)     262,0M  
08:00   EUR Deficyt budżetowy we Włoszech (Q2)     -10,8%  
08:00   EUR Przemówienie Wuermelinga z niemieckiego Buba           
08:00   CZK Stopa bezrobocia (Sep)     3,8%  
08:00   NOK Zmiana stopy bezrobocia (Sep)     134,57K  
08:00   NOK Stopa bezrobocia, n.s.a. (Sep)   4,00% 4,30%  
09:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Sep)   -0,1% -0,2%  
09:00   EUR Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Sep)     104,88  
09:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Sep)     0,6%  
10:00   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
12:30   USD Średnie zarobki na godzinę (r/r) (raz w roku) (Sep)   4,8% 4,7%  
12:30   USD Przeciętne godzinowe wynagrodzenie (raz w miesiącu) (Sep)   0,2% 0,4%  
12:30   USD Przeciętny tygodniowy czas pracy (Sep)   34,6 34,6  
12:30   USD Płace rządowe (Sep)     344,0K  
12:30   USD Płace w sektorze przemysłowym (Sep)   35K 29K  
12:30   USD Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (Sep)   850K 1.371K  
12:30   USD Uczestwnictwo w rynku pracy (Sep)     61,7%  
12:30   USD Zatrudnienie w sektorze prywatnym z wyłączeniem rolnictwa (Sep)   875K 1.027K  
12:30   USD Stopa bezrobocia U6 (Sep)     14,2%  
12:30   USD Stopa bezrobocia (Sep)   8,2% 8,4%  
13:00   SGD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)     50,1  
13:30   USD Przemówienie członka FOMC, Harker           
13:45   USD Nowojorski wskaźnik NAPN (Sep)     42,9%  
13:45   USD Indeks ISM-New York (Sep)     804,2  
14:00   USD Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony (raz w miesiącu) (Aug)     0,7%  
14:00   USD Zamówienia fabryk (raz w miesiącu) (Aug)   1,3% 6,4%  
14:00   USD Zamówienia fabryk, z wyłączeniem transportu (raz w miesiącu) (Aug)     2,1%  
14:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Sep)   2,60% 2,60%  
14:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Sep)   73,3 73,3  
14:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Sep)   78,9 78,9  
14:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Sep)   87,5 87,5  
14:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Sep)   2,7% 2,7%  
15:30   EUR Zyski Skarbu Państwa w Irlandii (Sep)     -9,452B  
17:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     183  
17:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     261  
19:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     15,9K  
19:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     16,3K  
19:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     29,6K  
Niedziela, 4 Październik 2020
  Dzień wolny Израиль - Суккот - Раннее Закрытие в 14:15
22:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)   50,0 49,0  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych