Hämta hem AppenHämta hem Appen
  Aktuell tid : 22:22 (GMT -4:00)  
23/05/2022 - 29/05/2022
 
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 23 maj 2022
Helgdag   Helgdag Kanada - Victoria-dagen
01:00   SGD Singapors konsumentprisindex (årsvis) (Apr) 5,4% 5,5% 5,4%  
04:00   CHF Årsmöten för World Economic Forum           
04:00   EUR Index för tyska företagens förväntningar (Maj) 86,9 83,5 86,8
04:00   EUR Tyskt index för den aktuella bedömningen av affärsklimatet (Maj) 99,5 95,8 97,3
04:00   EUR Tyskt affärsklimatindex (Maj) 93,0 91,4 91,9
04:30   HKD Hong Kongs Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Apr) 1,30% 1,80% 1,70%  
06:00   EUR Tyska Buba rapport på månadsbasis        
06:00   EUR Möten i Eurogruppen        
07:25   BRL Fokusmarknadsrapport från BCB        
08:30   USD Chicago Fed Nationella Verksamhet (Apr) 0,47   0,36
09:00   EUR Fransk Auktion av 12-månaders BTN 0,051%   -0,147%  
09:00   EUR Fransk Auktion av 3-månaders BTN -0,603%   -0,628%  
09:00   EUR Fransk Auktion av 6-månaders BTN -0,400%   -0,471%  
10:15   EUR Ordförande Nagel för tyska Buba håller tal           
11:30   USD Auktion av 3-månaders statsskuldväxel 1,060%   1,050%  
11:30   USD Auktion av 6-månaders Skuldväxel 1,530%   1,490%  
12:00   USD FOMC-medlem Bostic håller tal           
12:15   GBP Bankchefen för BoE Bailey håller tal           
17:00   KRW Sydkoreanska konsumentförtroendeindexet (Maj) 102,6   103,8  
18:45   NZD Underliggande detaljhandelsförsäljning (Kvartalsvis) 0,0%   6,8%  
18:45   NZD Detaljhandelssiffor (Kvartalsvis) (Q1) -0,5%   8,6%  
18:45   NZD Detaljhandelsomsättning kvartalsvis (Q1) 2,3%   4,4%  
19:00   AUD PMI för tillverkning   55,3   58,8
19:00   AUD PMI för service   53,0   56,1
19:30   USD FOMC-medlemmen George talar           
20:30   JPY Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Maj)   53,2 53,8 53,5  
20:30   JPY PMI för service (Maj)   51,7   50,7  
Tisdag 24 maj 2022
00:30   NOK Konsumtionsförtroendet (Q2) -11,70   0,70
01:00   JPY Japanska centralbankens konsumentprisindex (årsvis) 1,4% 1,1% 1,1%  
02:00   GBP Nettoupplåning för offentlig sektor (Apr) 17,80B 17,85B 13,91B
02:00   GBP Offentlig sektors kassakrav netto (Apr) 2,367B   -1,498B
02:45   EUR Franska affärsklimatindexet (Maj) 106 107 108
03:15   EUR Franska inköpschefernas index (Maj)   54,5 55,0 55,7  
03:15   EUR Fransk Markit Komposit PMI (Maj)   57,1 57,0 57,6  
03:15   EUR Franska inköpschefernas index för servicesektorn (Maj)   58,4 58,6 58,9  
03:21   IDR Lån (årsvis) (Apr) 9,10%   6,65%  
03:30   EUR Tysklands samlade inköpschefsindex (Maj)   54,6 54,0 54,3  
03:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Maj)   54,7 54,0 54,6  
03:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tjänstesektorn (Maj)   56,3 57,2 57,6  
03:30   IDR Indonesiens räntebeslut 3,50% 3,50% 3,50%  
03:30   IDR Aktuell ränta på inlåningsfacilitet (Maj) 2,75% 2,75% 2,75%  
03:30   IDR Aktuell ränta på utlåningsfacilitet (Maj) 4,25% 4,25% 4,25%  
04:00   CHF Årsmöten för World Economic Forum           
04:00   EUR Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Maj)   54,4 54,9 55,5  
04:00   EUR Markit samlade inköpschefsindex (Maj)   54,9 55,3 55,8  
04:00   EUR Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Maj)   56,3 57,5 57,7  
04:30   GBP Samlat inköpschefsindex   51,8 56,5 58,2  
04:30   GBP Chefers inköpsindex för tillverkningssektorn   54,6 54,9 55,8  
04:30   GBP Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn   51,8 56,9 58,9  
06:00   GBP Woods, biträdande guvernör för BoE håller tal           
06:00   GBP UK CBI distribution handelsbarometer (Maj) -1 -30 -35  
07:00   MXN Första halva månadens underliggande KPI (Maj) 0,31% 0,28% 0,44%  
07:00   MXN Första halva månadens KPI (Maj) -0,06% -0,06% 0,16%  
08:00   BRL KPI vid mitten av månaden (Månadsvis) (Maj) 0,59% 0,45% 1,73%  
08:00   BRL KPI vid mitten av månaden (årsvis) (Maj) 12,20% 12,03% 12,03%  
08:30   USD Chicago Fed Nationella Verksamhet (Apr) 0,47   0,36
08:30   CAD Tillverkning och försäljning (Månadsvis)   1,6%   2,5%  
08:30   CAD Grossist försäljningssiffror (Månadsvis) (Mar)   0,2% 0,9% -0,4%  
08:55   USD Redbook (årsvis) 11,4%   12,7%  
09:45   USD Tillverkningsindex PMI (Maj)   57,5 57,5 59,2  
09:45   USD Markit samlade inköpschefsindex (Maj)   53,8   56,0  
09:45   USD Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Maj)   53,5 55,2 55,6  
10:00   USD Försäljning av nya hem (Månadsvis) (Apr) -16,6%   -10,5%
10:00   USD Nyförsäljning av hus (Apr) 591K 750K 709K
10:00   USD Richmond Fed tillverkningsindex (Maj) -9 9 14  
10:00   USD Richmond tillverkningstransporter (Maj) -14   17  
10:00   USD Richmond index av tjänster (Maj)   8   13  
12:20   USD Federal Reserves ordförande Powell talar           
13:00   USD Auktion av 2-årig statsobligation 2,519%   2,585%  
13:15   GBP MPC-ledamot Tenreyro talar           
14:00   EUR Ordförande för ECB Lagarde håller tal           
16:30   USD API Veckovisa Råoljelager 0,567M -0,690M -2,445M  
17:00   KRW Sydkoreas Tillverkningsindex BSI (Jun) 85   85  
19:45   AUD Vice chef på RBA Ellis talar           
20:00   SGD Singaporeanska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q1) 3,7% 3,7% 3,4%  
20:00   SGD Singaporeanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q1) 1,4% 0,8% 1,4%  
21:30   AUD Byggnadsarbete slutfört (Kvartalsvis) (Q1) -0,9% 1,0% -0,4%  
22:00   NZD Räntebeslut 2,00% 2,00% 1,50%  
22:00   NZD RBNZ Penningpolitiskt Yttrande        
22:00   NZD RBNZ Avkastningsyttrande        
23:00   NZD RBNZ presskonferens           
Onsdag 25 maj 2022
01:00   JPY Indikatorer vid samtidigt inträffade händelse (Månadsvis) (Mar) 0,7%   0,2%  
01:00   JPY Ledande index (Månadsvis) 0,7%   0,9%  
01:00   JPY Ledande index 100,8   100,1
02:00   EUR Tysklands BNP (Kvartalsvis) (Q1) 0,2% 0,2% -0,3%  
02:00   EUR Tysklands BNP (årsvis) (Q1) 4,0% 4,0% 1,8%  
02:00   EUR Tyska konsument förtroendeindex (Gfk) (Jun) -26,0 -26,0 -26,6
02:00   NOK Norska sysselsättningssiffror (Mar) 2,9% 3,0% 3,1%  
02:45   EUR Franska konsumentförtroendeindexet (Maj) 86 89 87
03:00   EUR Spanska producentprisindexet (årsvis) 45,0%   47,0%
03:00   EUR Panetta från ECB håller tal           
04:00   CHF Årsmöten för World Economic Forum           
04:00   CHF (ZEW) Index över förväntningar från investerare och analytiker(ZEW) (Maj) -52,6   -51,6  
04:00   EUR Ordförande för ECB Lagarde håller tal           
05:00   EUR Rapport om finansiell stabilitet från ECB        
05:45   EUR Lane från ECB håller tal           
06:00   EUR Totalt arbetssökande i Frankrike 2.955,0K   2.940,0K
07:00   USD MBA 30-årig bolåneränta 5,46%   5,49%  
07:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis) -1,2%   -11,0%  
07:00   USD MBA Inköpsindex 225,5   225,0  
07:00   USD Marknadsindex för hypotekslån 315,5   319,4  
07:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån 794,9   826,9  
07:00   MXN Mexikos ekonomiska aktivitetsindex (Månadsvis) (Mar) 0,30% 0,50% -0,10%
07:00   MXN Mexikos ekonomiska aktivitetsindex (årsvis) (Mar) 0,40% 0,80% 2,50%  
07:00   MXN Mexikanska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q1) 1,8% 1,7% 1,6%  
07:00   MXN Mexikanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q1) 1,0% 1,0% 0,9%  
07:00   MXN Mexikanska handelsbalansen (Apr) -1,884B 1,000B 0,199B  
07:00   MXN Handelsbalans (USD) (Apr) -4,316B   -1,889B  
07:00   BRL FGV Konsumentförtroendeindex (Maj) 75,5   78,6  
07:05   JPY Japanska centralbankens guvernör Kuroda håller tal           
08:30   USD Orderingång av kapitalvaror (Månadsvis) (Apr) 0,3% 0,6% 1,1%
08:30   USD Beställning av kapitalvaror (Månadsvis) (Apr) 0,4% 0,6% 0,6%
08:30   USD Kapitalvaror med undantag av försvar (Månadsvis) (Apr) 0,3% 1,0% 1,2%
08:30   USD Underliggande orderingång för kapitalvaror (Icke försvarsmaterial Ex. flyg) (Månadsvis) (Apr) 0,3% 0,5% 1,1%
08:30   CAD Företagsvinster (Kvartalsvis) 1,9%   3,8%  
08:30   BRL Bytesbalans (USD) (Mar) 1,90B   -2,41B  
10:00   MXN Bytesbalans (USD) (Q1) -6.523M   2.741M
10:00   MXN Bytesbalansen i % av BNP (Q1) -1,90%   0,80%
10:30   USD Råoljelager -1,019M -0,737M -3,394M  
10:30   USD Råoljetendens från EIA-raffinaderi (Veckovis) 0,334M   0,239M  
10:30   USD Crude Oil Imports -0,903M   -0,342M  
10:30   USD Cushing Crude Oil Inventories -1,061M   -2,403M  
10:30   USD Distillate Fuel Production 0,267M   -0,002M  
10:30   USD EIA veckovisa bränslelager 1,657M 0,917M 1,235M  
10:30   USD Gasoline Production -0,151M   -0,142M  
10:30   USD Heating Oil Stockpiles 1,352M   0,566M  
10:30   USD Veckovist utnyttjande av EIA-raffinaderi (Veckovis) 1,4% 0,6% 1,8%  
10:30   USD Bensinvarulager -0,482M -0,634M -4,779M  
11:15   GBP MPC-ledamot Tenreyro talar           
12:00   EUR Tysklands Buba Beermann håller tal           
12:15   USD FOMC-medlemmen Brainard talar           
13:00   USD Auktion av 5-årig statsobligation 2,736%   2,785%
14:00   USD FOMC mötesprotokoll        
17:10   NZD RBNZ styresman Orr håller tal           
19:50   JPY Prisindexet för företagens serviceutbud (årsvis) 1,7% 1,5% 1,3%  
19:50   JPY Utländska köp av obligationer 627,0B   373,4B
19:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier 4,1B   -345,4B
21:00   KRW Sydkoreanska styrräntebeslut (Maj) 1,75% 1,75% 1,50%  
21:30   AUD Byggnadsinvesteringar (Månadsvis) (Q1) -1,7%   2,2%  
21:30   AUD Utgiftsindex för anläggningar/maskiner (Kvartalsvis) (Q1) 1,2%   -0,1%  
21:30   AUD Nyinvesteringar av kapital i den privata sektorn (Kvartalsvis) (Q1) -0,3% 1,5% 2,3%
Torsdag 26 maj 2022
Helgdag   Helgdag Schweiz - Kristi himmelsfärdsdag
Helgdag   Helgdag Norge - Kristi himmelsfärdsdag
Helgdag   Helgdag Indonesien - Kristi himmelsfärdsdag
01:00   SGD Singaporeanska industriproduktionen (årsvis) (Apr) 6,2% 5,1% 5,1%
01:00   SGD Singaporeanska industriproduktionen (Månadsvis) (Apr) 2,2% 8,1% -11,2%
04:00   EUR Italienska affärsklimatindexet (Maj) 109,3 109,0 109,9
04:00   EUR Italienska konsumentförtroendeindexet (Maj) 102,7 100,5 100,0  
04:00   CHF Årsmöten för World Economic Forum           
04:30   HKD Hong Kongs export (Månadsvis) (Apr) 1,1%   -8,9%  
04:30   HKD Hong Kongs import (Månadsvis) (Apr) 2,1%   -6,0%  
04:30   HKD Hongkongs handelsbalans -36,6B   -37,3B
05:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (Månadsvis) (Mar) 2,40%   2,90%
05:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (årsvis) (Mar) 21,40%   20,80%
05:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Apr) 13,1% 12,3% 11,9%  
05:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Apr) 1,8% 1,1% 2,5%  
07:00   MXN Mexikanska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Mar) 0,4% 0,7% 0,8%  
07:00   MXN Mexikanska detaljhandelssiffror (årsvis) (Mar) 3,8% 2,7% 6,4%  
08:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd 1.346K 1.310K 1.315K
08:30   USD Underliggande priser för privatkonsumtionen (Q1) 5,10% 5,20% 5,00%
08:30   USD Företagsvinster (Kvartalsvis) (Q1) -4,3%      
08:30   USD BNP (Kvartalsvis) (Q1)   -1,5% -1,3% -1,4%  
08:30   USD BNP prisindex (Kvartalsvis) (Q1) 8,1% 8,0% 8,0%  
08:30   USD BNP försäljningssiffror (Q1) -0,4%   -0,6%  
08:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning 210K 215K 218K  
08:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt 206,75K   199,50K  
08:30   USD Priser för privatkonsumtionen (Q1) 7,0%   6,4%
08:30   USD Hushållens konsumtionsutgifter netto (Q1) 3,1%   2,7%  
08:30   CAD Underliggande detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) (Mar) 2,4% 2,0% 1,8%
08:30   CAD Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Mar) 0,0% 1,4% 0,2%
09:30   BRL Federal Reserves skatteintäkter 195,09B 186,90B 148,66B
10:00   USD Förväntad husförsäljning (Månadsvis) (Apr) -3,9% -2,0% -1,6%
10:00   USD Indexet för förväntade försäljningssiffror av hus (Apr) 99,3   103,3
10:30   USD Lagring av Naturgas 80B 89B 89B  
11:00   USD KC Fed kompositindex (Maj) 23   25  
11:00   USD KC Fed tillverkningsindex (Maj) 19   28  
11:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel 0,740%   0,640%  
11:30   USD Auktion av 8-veckors skuldväxel 0,915%   0,900%  
13:00   USD Auktion av 7-årig Revers 2,777%   2,908%  
19:30   JPY Tokyos konsumentprisindex (årsvis) (Maj) 1,9% 2,0% 1,9%  
19:30   JPY Tokios konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Maj) 2,4%   2,5%  
19:30   JPY Tokyos KPI utöver livsmedel och energi (Månadsvis) (Maj) 0,1%   0,4%  
21:30   AUD Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Apr) 0,9% 0,9% 1,6%  
21:30   CNY Kinas industriella vinst (årsvis) (Apr) -8,60%   12,20%  
21:30   CNY Kinas industriella vinst hittills i år (Apr) 3,5%   8,5%  
Fredag 27 maj 2022
00:00   IDR Indonesien M2 penningmängd (årsvis) (Apr) 13,60%   13,30%  
03:00   EUR Spanska detaljhandelssiffror (årsvis) (Apr) 1,5% -1,9% -4,1%
04:00   EUR Italiens handelsbalans utanför EU (Apr) -2,29B   -0,51B  
04:00   EUR M3 Penningtillgång (årsvis) (Apr) 6,0% 6,3% 6,3%  
04:00   EUR Lån till icke-finansiella företag (Apr) 5,2%   4,2%  
04:00   EUR Privata lån (årsvis) 4,5%   4,5%  
05:10   EUR Italiensk Auktion av 6-månaders BOT -0,088%   -0,308%  
07:30   INR Indiens FX Reserver, USD 597,51B   593,28B  
07:35   USD FOMC-kommitténs medlem Bullard håller tal           
07:35   EUR Lane från ECB håller tal           
08:30   USD Underliggande PCE-Prisdeflator (årsvis) (Apr) 4,9% 4,9% 5,2%  
08:30   USD Prisindexet för den privata konsumtionen (Månadsvis) (Apr) 0,3% 0,3% 0,3%  
08:30   USD Handelsbalans för varor (Apr) -105,94B   -125,94B
08:30   USD PCE-prisindex (årsvis) (Apr) 6,3   6,6  
08:30   USD PCE-Prisdeflator (Månadsvis) (Apr) 0,2%   0,9%  
08:30   USD Privata inkomster (Månadsvis) (Apr) 0,4% 0,5% 0,5%  
08:30   USD Privata utgifter (Månadsvis) (Apr) 0,9% 0,7% 1,4%
08:30   USD Personlig konsumtion, reala termer (Månadsvis) (Apr) 0,7%   0,5%
08:30   USD Detaljhandelslager utöver fordon (Apr) 1,7%   3,5%
10:00   USD Förväntningar för Michigans 5-årig inflation (Maj) 3,00% 3,00% 3,00%  
10:00   USD Michigans konsumentförtroendeindex, slutliga (Maj) 55,2 56,3 62,5  
10:00   USD Sentiment index hos konsumenterna i Michigan (Maj) 58,4 59,1 65,2  
10:00   USD Michigan Consumer Sentiment Preliminary (Maj) 63,3 63,6 69,4  
10:00   USD Michigans Inflationsförväntningar (Maj) 5,3% 5,4% 5,4%  
11:00   CAD Budgetsaldot (årsvis) (Mar) -95,57B   -69,82B  
11:00   CAD Budgetsaldot (Mar) -25,75B   5,47B  
13:00   USD Baker Hughes Rig Count 574   576  
13:00   USD USA:s Baker Hughes totala räkning av riggar 727   728  
15:18   USD Dallas Federal Reserves privata konsumtionsutgifter (Apr) 3,00%   3,00%
15:30   GBP CFTC GBPspekulativa nettopositioner -80,4K   -79,2K  
15:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för aluminium 3,4K   3,5K  
15:30   USD CFTC Koppar spekulativa nettopositioner -19,6K   -24,4K  
15:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner korn 427,8K   473,7K  
15:30   USD CFTC Crude Oil spekulativa nettopositioner 334,8K   325,6K  
15:30   USD CFTC Guld spekulativa nettopositioner 183,8K   175,4K  
15:30   USD CFTC Nasdaq 100 spekulativa nettopositioner 13,7K   15,2K  
15:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för naturgas -111,6K   -115,0K  
15:30   USD CFTC S&P 500 speculative net positions 48,9K   66,6K  
15:30   USD CFTC Silver spekulativa nettopositioner 14,1K   16,1K  
15:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner för sojabönor 188,4K   183,6K  
15:30   USD CFTC spekulativa nettopositioner på vete 26,3K   28,8K  
15:30   CAD CFTC CAD spekulativa nettopositioner -12,7K   -14,5K  
15:30   MXN CFTC MXN spekulativa nettopositioner 29,8K   28,2K  
15:30   CHF CFTC CHF spekulativa nettopositioner -19,7K   -16,6K  
15:30   AUD CFTC AUD spekulativa nettopositioner -45,4K   -44,6K  
15:30   BRL CFTC BRL spekulativa nettopositioner 38,7K   38,1K  
15:30   JPY CFTC JPY spekulativa nettopositioner -99,4K   -102,3K  
15:30   NZD CFTC NZD spekulativa nettopositioner -19,3K   -17,8K  
15:30   EUR CFTC EUR spekulativa nettopositioner 38,9K   20,3K  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data