_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 19:14 (GMT +7:00)  
29/01/2023 - 29/01/2023
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
30/1/2023
04:45   NZD Hàng Hóa Xuất Khẩu (Tháng 12)     6.68B  
04:45   NZD Hàng Hóa Nhập Khẩu (Tháng 12)     8.54B  
04:45   NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 12)     -14,630M  
04:45   NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 12)   -1,750M -1,863M  
13:00   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Phần Lan (Tháng 1)     -18.5  
13:00   EUR Niềm Tin Công Nghiệp của Phần Lan (Tháng 1)     -8  
14:00   SEK GDP Thụy Điển (Quý 4)       0.6%  
14:00   SEK Swedish GDP (Quý 4)     1.2% 2.5%  
14:00   NOK Chỉ Báo Tín Dụng (Tháng 12)     5.4%  
15:00   CHF Các Chỉ Báo Hàng Đầu KOF (Tháng 1)   93.3 92.2  
15:00   EUR CPI Tây Ban Nha       0.2%  
15:00   EUR CPI Tây Ban Nha     4.9% 5.7%  
15:00   EUR HICP của Tây Ban Nha       -0.1%  
15:00   EUR HICP của Tây Ban Nha (Tháng 1)     4.7% 5.5%  
15:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ Tây Ban Nha (Tháng 12)     -0.6%  
16:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch Italy với các quốc gia không thuộc Châu Âu (Tháng 12)     2.01B  
16:00   EUR GDP Đức (Quý 4)     0.0% 0.4%  
16:00   EUR GDP Đức (Quý 4)     0.8% 1.2%  
16:00   NOK Mua Ngoại Tệ Ngân Hàng Trung Ương (Tháng 2)     1,500.0M  
16:30   EUR Lòng Tin Kinh Doanh của Bồ Đào Nha (Tháng 1)     1.2  
16:30   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng của Bồ Đào Nha (Tháng 1)     -38.10  
17:00   EUR GDP của Bỉ (Quý 4)       0.2%  
17:00   EUR PPI Hi Lạp (Tháng 12)     26.2%  
17:00   EUR Cuộc Khảo Sát Doanh Nghiệp và Người Tiêu Dùng (Tháng 1)   97.0 95.8  
17:00   EUR Môi Trường Kinh Doanh (Tháng 1)     0.54  
17:00   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 1)   -20.9 -20.9  
17:00   EUR Kỳ Vọng Lạm Phát Tiêu Dùng (Tháng 1)     23.7  
17:00   EUR Cảm Tính Dịch Vụ (Tháng 1)   7.9 6.3  
17:00   EUR Cảm Tính Công Nghiệp (Tháng 1)   -0.6 -1.5
17:30   EUR CPI của Bỉ (Tháng 1)     10.35%  
17:30   EUR CPI của Bỉ (Tháng 1)     0.16%  
Ướm thử   EUR Lòng Tin Kinh Doanh của Tây Ban Nha     -5.1  
21:00   EUR Đấu Giá BTF 12 Tháng của Pháp     2.833%  
21:00   EUR Đấu Giá BTF 3 Tháng của Pháp     2.285%  
21:00   EUR Đấu Giá BTF 6 Tháng của Pháp     2.536%  
22:30   USD Chỉ Số Kinh Doanh Mfg Fed chi nhánh Dallas (Tháng 1)     -18.8  
23:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 3 Tháng     4.575%  
23:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 6 Tháng     4.685%  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu