Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 12:33 (GMT +1:00)  
28/02/2020 - 28/02/2020
 
Filtry
 
Wyszukaj: 
 
ltr
0
Czas:

Kategoria:

Wszystkie
Wyczyść
Ważność:
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Piątek, 28 Luty 2020
00:30   JPY Wskaźników miejsc pracy/ubiegających się (Jan) 1,49 1,57 1,57  
00:30   JPY Bazowy wskaźnik CPI w Tokio (raz w roku) (Feb) 0,5% 0,6% 0,7%  
00:30   JPY Wskaźnik CPI w Tokio (raz w roku) (Feb) 0,4% 0,8% 0,6%  
00:30   JPY CPI w Tokio, z wyłączeniem żywności i energii (raz w miesiącu) (Feb) 0,0%   -0,5%  
00:30   JPY Stopa bezrobocia (Jan) 2,4% 2,2% 2,2%  
00:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 658,7B   1.421,8B
00:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe -68,6B   -216,6B
00:50   JPY Produkcja przemysłowa (raz w miesiącu) (Jan)   0,8% 0,2% 1,2%  
00:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 1 miesiąc (raz w miesiącu) (Feb) 5,3%   3,5%  
00:50   JPY Produkcja przemysłowa, prognoza na 2 miesiące (raz w miesiącu) (Mar) -6,9%   4,1%  
00:50   JPY Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan) -0,4% -1,1% -2,6%  
01:00   USD Przemawia członek FOMC, Mester           
01:01   GBP Wskaźnik zaufania konsumentów GfK (Feb) -7 -8 -9  
01:30   AUD Wartość kredytów mieszkaniowych (Jan) 0,3%   0,2%  
01:30   AUD Kredyty sektora prywatnego (raz w miesiącu) (Jan) 0,4%   0,3%  
03:00   SGD Pożyczki bankowe (Jan) 691,2B   692,4B  
04:00   IDR Podaż pieniądza M2 (raz w roku) (Jan) 7,10%   6,50%  
06:00   JPY Rozpoczęte budowy domów (raz w roku) (Jan) -10,1% -6,1% -7,9%  
07:00   ZAR Podaż pieniądza M3 (raz w roku) (Jan) 7,02%   6,15%
07:00   ZAR Kredyty w sektorze prywatnym (Jan) 5,01% 5,90% 6,12%
07:05   JPY Zamówienia na roboty budowlane (raz w roku) (Jan) -17,0%   18,0%
08:00   GBP Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w roku) (Feb) 2,3% 2,3% 1,9%  
08:00   GBP Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w miesiącu) (Feb) 0,3% 0,4% 0,5%  
08:00   EUR Wskaźnik cen importowych w Niemczech (raz w miesiącu) (Jan) -0,4% 0,2% 0,2%  
08:00   EUR Indeks cen importowych w Niemczech (raz w roku) (Jan) -0,9% -0,4% -0,7%  
08:30   CHF Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jan) -0,1%   0,8%
08:45   EUR Wydatki konsumpcyjne we Francji (raz w miesiącu) (Jan) -1,1% 0,1% -0,3%  
08:45   EUR Indeks CPI we Francji (raz w roku)   1,4% 1,5% 1,5%  
08:45   EUR Wskaźnik CPI we Francji (raz w miesiącu)   0,0% 0,0% -0,4%  
08:45   EUR PKB Francji (raz na kwartał) (Q4) -0,1% -0,1% 0,3%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w miesiącu)   0,0%   -0,5%  
08:45   EUR Wskaźnik HICP we Francji (raz w roku)   1,6%   1,7%  
08:45   EUR Wskaźnik PPI we Francji (raz w miesiącu) (Jan) -0,1%   0,1%  
09:00   CHF Wskaźniki wiodące KOF (Feb) 100,9 97,5 100,1  
09:00   HUF PKB (raz w roku) (Q4) 4,5% 4,5% 5,0%  
09:30   HKD Podaż pieniądza M3 (Jan) 2,4%   2,3%  
09:55   EUR Zmiana bezrobocia w Niemczech (Feb) -10K 3K -4K
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Feb) 5,0% 5,0% 5,0%  
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech (Feb) 2,262M   2,272M
09:55   EUR Stopa bezrobocia w Niemczech, n.s.a. (Feb) 2,396M   2,426M
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących w Hiszpanii (Dec) 2,21B 7,27B 3,35B  
10:00   PLN PKB (raz na kwartał) 0,3% 0,2% 1,2%
10:00   PLN PKB (raz w roku) 3,2% 3,1% 3,9%
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Feb)   0,4% 0,5% 0,5%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Feb)   0,0%   0,1%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w roku) (Feb)   0,3% 0,4% 0,4%  
11:00   EUR Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (raz w miesiącu) (Feb)   -0,4% -0,3% -1,8%  
11:00   EUR Przemawia prezes Bundesbanku, Weidmann           
12:15   GBP Przemówienie członka MPC BoE, Pana Haldane           
12:30   INR Przyrost pożyczek bankowych     7,1%  
12:30   INR Przyrost wartości depozytów     9,9%  
12:30   INR Rezerwy walutowe (USD)     476,09B  
13:00   MXN Bilans handlowy (Jan)   -2,653B 3,068B  
13:00   MXN Bilans handlowy (USD) (Jan)     1,283B  
13:00   INR Federalny deficyt budżetowy (Jan)     9.317,25B  
13:00   INR Roczny PKB     6,8%  
13:00   INR Kwartalny PKB (Q3)   4,7% 4,5%  
13:00   INR Wydatki na infrastrukturę (raz w roku) (Jan)     1,3%  
13:00   BRL Stopa bezrobocia     11,0%  
13:00   ZAR Bilans handlowy (Jan)   -13,80B 14,85B  
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb)     0,3% -0,6%  
14:00   EUR Wskaźnik CPI w Niemczech (raz w roku) (Feb)     1,7% 1,7%  
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w miesiącu) (Feb)     0,4% -0,8%  
14:00   EUR Wskaźnik HICP w Niemczech (raz w roku) (Feb)     1,6% 1,6%  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (raz w miesiącu) (Jan)   0,2% 0,2%  
14:30   USD Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (Core PCE) (raz w roku) (Jan)   1,7% 1,6%  
14:30   USD Bilans handlowy towarów (Jan)       -68,67B  
14:30   USD Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych (raz w roku) (Jan)     1,6  
14:30   USD Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych (raz w miesiącu) (Jan)     0,3%  
14:30   USD Dochód osobisty (raz w miesiącu) (Jan)   0,3% 0,2%  
14:30   USD Wydatki osobiste (raz w miesiącu) (Jan)   0,3% 0,3%  
14:30   USD Realne spożycie prywatne (raz w miesiącu) (Jan)     0,1%  
14:30   USD Zapasy w handlu detalicznych, z wyłączeniem samochodów (Jan)     -0,3%  
14:30   USD Zapasy hurtowników (raz w miesiącu)       -0,2%  
14:30   CAD Deflator PKB (raz na kwartał) (Q4)   0,30% 0,10%  
14:30   CAD PKB (raz w miesiącu) (Dec)   0,1% 0,1%  
14:30   CAD PKB (raz na kwartał) (Q4)     0,3%  
14:30   CAD PKB (raz w roku) (Q4)     1,65%  
14:30   CAD Zanualizowany PKB (raz na kwartał) (Q4)   0,3% 1,3%  
14:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w roku) (Jan)     0,3%  
14:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w miesiącu) (Jan)   0,1% 0,1%  
14:30   CAD Indeks cen surowców (RMPI) (raz w miesiącu) (Jan)     2,8%  
14:30   CAD Indeks cen surowców RMPI (raz w roku) (Jan)     7,9%  
14:30   BRL Stosunek zadłużenia do PKB (Jan)   55,3% 55,7%  
14:30   BRL Bilans budżetu (Jan)     -38,430B  
14:30   BRL Nadwyżka budżetowa (Jan)   46,800B -13,500B  
15:15   USD Przemawia członek FOMC, Bullard           
15:45   USD Indeks Chicago PMI (Feb)   45,9 42,9  
16:00   USD Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Feb)     2,50%  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Feb)   92,6 90,5  
16:00   USD Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Feb)   100,9 99,8  
16:00   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Feb)   113,8 114,4  
16:00   USD Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Feb)     2,5%  
17:00   CAD Bilans budżetu (raz w roku) (Dec)     -11,75B  
17:00   CAD Bilans budżetu (Dec)     -2,70B  
17:15   GBP Przemawia członek MPC, Cunliffe           
18:00   USD Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) wg Fed z Dallas (Jan)     1,70%  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes     679  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes     791  
19:00   BRL Wskaźnik przyrostu zatrudnienia netto wg CAGED     -307,31K  
20:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP     21,1K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium     -85,7K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź     -45,7K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę     38,2K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę     396,8K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto     308,0K  
20:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions     8,7K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny     -243,5K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P     34,8K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro     67,6K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję     -23,7K  
20:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę     41,2K  
20:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD     9,7K  
20:30   MXN CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN     156,3K  
20:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF     3,8K  
20:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD     -32,7K  
20:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL     -32,2K  
20:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY     -36,0K  
20:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD     -4,1K  
20:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR     -85,7K  
22:00   MXN Saldo budżetowe (Jan)     -231,18B  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych