Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 03:10 (GMT +2:00)  
18/09/2019 - 18/09/2019
 
Filtry
 
Wyszukaj: 
 
ltr
0
Czas:

Kategoria:

Wszystkie
Wyczyść
Ważność:
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Środa, 18 Wrzesień 2019
00:45   NZD Rachunek bieżący (raz na kwartał) (Q2) -1,11B -1,12B 0,68B  
00:45   NZD Rachunek bieżący (raz w roku) (Q2) -10,23B -10,12B -10,62B  
00:45   NZD Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q2) -3,40% -3,40% -3,60%  
01:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Aug) -8,2% -10,9% -1,5%
01:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Aug) -12,0% -11,2% -1,2%  
01:50   JPY Bilans handlowy (Aug) -136,3B -355,9B -250,7B  
02:30   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) -0,3%   0,1%  
08:00   GBP Rejestracja samochodów (raz w roku) (Jul)     -4,9%  
08:00   GBP Rejestracja samochodów (raz w miesiącu) (Jul)     21,6%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów we Włoszech (raz w roku) (Jul)     -2,1%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów we Włoszech (raz w miesiącu) (Jul)     -13,0%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w miesiącu) (Jul)     -2,3%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w roku) (Jul)     -4,7%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów we Francji (raz w roku) (Jul)     -8,4%  
08:00   EUR Rejestracja samochodów we Francji (raz w miesiącu) (Jul)     19,1%  
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w roku) (Jul)   -2,6% -4,8%  
10:00   EUR Nowe zamówienia w przemyśle we Włoszech (raz w miesiącu) (Jul)   1,9% -0,9%  
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w roku) (Jul)   -1,50% -0,80%  
10:00   EUR Sprzedaż przemysłowa we Włoszech (raz w miesiącu) (Jul)   0,20% -0,50%  
10:00   PLN Płace w sektorze korporacyjnym (raz w roku) (Aug)   6,7% 7,4%  
10:00   PLN Wzrost zatrudnienia (raz w roku) (Aug)   2,7% 2,7%  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   4,2% 4,2%  
10:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)   0,1% 0,4%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   4,2% 4,0%  
10:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)   0,2% 0,4%  
10:30   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   1,8% 1,9%  
10:30   GBP Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) z wyłączeniem żywności i paliw, m/m (raz w miesiącu) (Aug)   0,7% 0,1%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Aug)   2,0% 2,0%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Aug)   0,2% 0,4%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)     0,0%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)     2,7%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   1,8% 2,1%  
10:30   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)   0,5% 0,0%  
10:30   GBP Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Aug)     107,90  
10:30   GBP Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide (raz w roku)     0,6%  
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Aug)   -0,4% 0,9%  
10:30   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Aug)   -0,5% 1,3%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Aug)   0,1% 0,3%  
10:30   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Aug)   1,7% 1,8%  
10:30   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Aug)   0,7% 0,0%  
10:30   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Aug)   2,5% 2,8%  
11:00   EUR Bilans handlowy Włoch (Jul)     5,728B  
11:00   EUR Bilans handlowy we Włoszech, wewnątrz UE (Jul)     1,88B  
11:00   EUR Produkcja budowlana (raz w miesiącu) (Jul)     -0,46%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)   0,2% 0,2%  
11:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   0,9% 0,9%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   1,0% 1,0%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)   0,2% -0,5%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Aug)     -0,5%  
11:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Aug)     1,0%  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Aug)   1,1% 1,1%  
11:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w miesiącu) (Aug)   0,2% -0,5%  
11:40   EUR Aukcja 30-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund)     -0,110%  
12:50   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
13:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA     3,82%  
13:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)     2,0%  
13:00   USD Indeks zakupów     253,5  
13:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych     569,8  
13:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych     2.377,5  
13:00   IDR Sprzedaż samochodów (raz w roku)     -17,10%  
13:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul)   2,6% 2,4%  
14:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Aug)     8,4%  
14:30   USD Zezwolenia na budowę (Aug)   1,310M 1,317M  
14:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Aug)   4,5% -4,0%  
14:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Aug)   1,250M 1,191M  
14:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku)   1,9% 1,9%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)     0,3%  
14:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   2,2% 2,0%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)   -0,2% 0,5%  
14:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)   2,0% 2,0%  
14:30   CAD Mediana CPI (raz w roku)   2,1% 2,1%  
14:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku)   2,1% 2,1%  
16:30   USD Zapasy ropy naftowej   -2,496M -6,912M  
16:30   USD EIA Refinery Crude Runs (raz w tygodniu)     0,114M  
16:30   USD Import ropy naftowej     -0,413M  
16:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing     -0,798M  
16:30   USD Produkcja paliw destylowanych     0,187M  
16:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA   0,535M 2,704M  
16:30   USD Produkcja benzyny     0,088M  
16:30   USD Zapasy oleju opałowego     0,285M  
16:30   USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (raz w tygodniu)   -0,5% 0,3%  
16:30   USD Zapasy benzyny   -0,538M -0,682M  
17:20   UAH PKB (raz w roku)     2,5%  
17:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej     -1,591B  
20:00   USD Prognozy ekonomiczne FOMC           
20:00   USD Oświadczenie FOMC        
20:00   USD Decyzja w sprawie stóp procentowych   2,00% 2,25%  
20:30   USD Konferencja prasowa FOMC           
23:00   BRL Decyzja w sprawie stóp procentowych   5,50% 6,00%  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych