_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 08:15 (GMT +7:00)  
05/07/2020 - 11/07/2020
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
6/7/2020
08:00   AUD Mức Độ Lạm Phát của MI 0.6%   -1.2%  
08:00   NZD Chỉ Số Giá Cả Hàng Hóa ANZ -0.7%   1.1%
08:30   AUD Quảng Cáo Việc Làm của ANZ     0.5%  
15:30   GBP PMI Xây Dựng (Tháng 6)   47.0 28.9  
15:30   EUR Độ Tự Tin của Nhà Đầu Tư Sentix (Tháng 7)   -10.9 -24.8  
16:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 5)   15.0% -11.7%  
16:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 5)   -7.5% -19.6%  
20:45   USD PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 6)   46.8 37.0  
20:45   USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 6)   46.7 37.5  
21:00   USD Chỉ Số Xu Hướng Việc Làm của CB (Tháng 6)     46.28  
21:00   USD Hoạt Động Kinh Doanh Phi Sản Xuất ISM (Tháng 6)   50.0 41.0  
21:00   USD Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 6)     31.8  
21:00   USD Chỉ Số Đơn Đặt Hàng Mới Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 6)     41.9  
21:00   USD Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 6)   50.0 45.4  
21:00   USD Chỉ Số Giá Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 6)     55.6  
21:30   CAD BoC Business Survey        
7/7/2020
05:00   NZD Lòng Tin Kinh Doanh của NZIER ()     -70%  
05:00   NZD Sử Dụng Năng Lực Sản Xuất ()     92.1%  
05:30   AUD Chỉ Số Dịch Vụ của AIG (Tháng 6)     31.6  
06:30   JPY Thu Nhập Tiền Mặt Trung Bình     -0.6%  
06:30   JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng 5)   1.8% -6.2%  
06:30   JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng 5)   -12.2% -11.1%  
06:30   JPY Tổng lương của người lao động (Tháng 5)     -0.7%  
06:30   JPY Lương Giờ Phụ Trội (Tháng 5)     -12.80%  
06:50   JPY Dự Trữ Ngoại Tệ (USD) (Tháng 6)     1,378.2B  
11:30   AUD Quyết Định Lãi Suất (Tháng 7)   0.25% 0.25%  
11:30   AUD Bản Công Bố Lãi Suất của RBA        
12:00   JPY Chỉ Báo Đồng Thời (Tháng 5)     -8.7%  
12:00   JPY Chỉ Số Hàng Đầu (Tháng 5)     -7.4%  
12:00   JPY Chỉ Số Hàng Đầu       77.7  
14:30   GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Tháng 6)     -0.2%  
14:30   GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax     2.6%  
15:00   CNY Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái của Trung Quốc (USD)     3.092T  
15:30   GBP Năng Suất Lao Động ()     0.3%  
19:55   USD Chỉ Số Redbook     -5.7%  
19:55   USD Chỉ Số Redbook     -0.7%  
21:00   USD Niềm Lạc Quan Kinh Tế của IBD/TIPP     47.0  
21:00   USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 5)   4.850M 5.046M  
21:00   CAD Chỉ Số PMI Ivey không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 6)     42.1  
21:00   CAD Chỉ Số PMI Ivey (Tháng 6)     39.1  
22:20   NZD Chỉ Số Giá Cả GlobalDairyTrade     1.9%  
8/7/2020
03:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API     -8.156M  
Ướm thử   USD Báo Cáo Cục Ngân Khố        
06:50   JPY Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 5)   1.088T 0.263T  
08:30   AUD RBA Công Bố Tập Hợp Biểu Đồ        
12:00   JPY Chỉ Số Hiện Tại của Giới Quan Sát Nền Kinh Tế (Tháng 6)     15.5  
12:45   CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 6)     3.4%  
12:45   CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 6)   3.6% 3.4%  
16:00   EUR EU Economic Forecasts        
Ướm thử   GBP Buổi Điều Trần của Ủy Ban Tài Chính MPC        
19:15   CAD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 6)   200.0K 193.5K  
20:30   USD Báo Cáo Trữ Dầu Seevol Cushing     -1.637M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô   -0.710M -7.195M  
21:30   USD Lượng dầu thô mà nhà máy lọc dầu tiêu thụ theo EIA     0.193M  
21:30   USD Nhập Khẩu Dầu Thô     -0.506M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma     -0.263M  
21:30   USD Sản Xuất Nhiên Liệu Chưng Cất     0.063M  
21:30   USD Trữ Lượng Chưng Cất Hàng Tuần của EIA   -0.393M -0.593M  
21:30   USD Sản Xuất Xăng     0.111M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ     -0.564M  
21:30   USD Tỷ lệ sử dụng của nhà máy lọc dầu hàng tuần theo EIA   0.6% 0.9%  
21:30   USD Trữ Kho Xăng Dầu   -1.583M 1.199M  
23:00   USD Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng 7)     48.78  
9/7/2020
06:01   GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 6)   -28% -32%  
06:50   JPY Đơn Đặt Hàng Máy Móc Lõi (Tháng 5)   -17.1% -17.7%  
06:50   JPY Đơn Đặt Hàng Máy Móc Lõi (Tháng 5)   -5.4% -12.0%  
06:50   JPY Mua Trái Phiếu Nước Ngoài     174.6B  
06:50   JPY Đầu Tư Nước Ngoài vào Chứng Khoán Nhật Bản     -494.4B  
06:50   JPY Cung Tiền M3 (Tháng 6)     1,856.1T  
06:50   JPY Chỉ Số Giá Cả Hàng Hóa Công Ty CGPI (Tháng 6)   -2.4% -2.7%  
08:00   NZD Lòng Tin Kinh Doanh của ANZ     -34.4  
08:30   CNY CPI Trung Quốc (Tháng 6)   2.5% 2.4%  
08:30   CNY CPI Trung Quốc (Tháng 6)   -0.5% -0.8%  
08:30   CNY PPI Trung Quốc (Tháng 6)   -3.2% -3.7%  
13:00   JPY Đơn Đặt Hàng Dụng Cụ Cơ Khí       -52.8%  
15:30   GBP Biên Bản Họp của FPC BoE        
17:00   GBP Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng 7)     40.7  
Ướm thử   EUR Eurozone họp bộ trưởng tài chính        
19:30   USD Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp   18,950K 19,290K
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   1,378K 1,427K
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Trung Bình 4 Tuần     1,503.75K  
19:30   CAD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 5)     -17.1%  
21:00   USD Tồn Kho Bán Sỉ   -1.2% 0.3%  
21:00   USD Doanh Số Bán Sỉ (Tháng 5)   -4.0% -16.9%  
21:30   USD Dự Trữ Khí Tự Nhiên     65B  
10/7/2020
05:45   NZD Doanh Số Bán Lẻ Thẻ Điện Tử (Tháng 6)     78.9%  
05:45   NZD Doanh Số Bán Lẻ Thẻ Điện Tử (Tháng 6)     -6.0%  
06:50   JPY Trữ Lượng Tiền M2     5.1%  
06:50   JPY Chỉ Số Giá Cả Hàng Hóa Công Ty CGPI (Tháng 6)   -1.9% -2.7%  
06:50   JPY Chỉ Số Giá Cả Hàng Hóa Công Ty CGPI (Tháng 6)   0.4% -0.4%  
09:00   JPY Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng 7)     33.63  
09:00   CNY Chỉ Số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS của Trung Quốc (Tháng 7)     67.89  
15:00   USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA        
19:30   USD PPI Lõi (Tháng 6)   0.4% 0.3%  
19:30   USD PPI Lõi (Tháng 6)   0.1% -0.1%  
19:30   USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 6)   0.4% 0.4%  
19:30   USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 6)   -0.2% -0.8%  
19:30   CAD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 6)   800.0K 289.6K  
19:30   CAD Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 6)     219.4K  
19:30   CAD Thay Đổi Việc Làm Bán Thời Gian (Tháng 6)     70.3K  
19:30   CAD Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 6)     61.4%  
19:30   CAD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 6)   11.6% 13.7%  
23:00   USD Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE)        
11/7/2020
00:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     185  
00:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     263  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu