_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 12:49 (GMT +7:00)  
20/09/2020 - 26/09/2020
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
21/9/2020
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Nhật Bản - Ngày Kính Lão
06:01   GBP Chỉ Số Giá Nhà của Rightmove 0.2%   -0.2%  
08:30   CNY Lãi Suất Cho Vay Cơ Bản của PBoC 3.85% 3.85% 3.85%  
19:30   USD Hoạt Động Quốc Gia của Fed chi nhánh Chicago (Tháng 8) 0.79 1.95 2.54
19:30   CAD Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (Tháng 8) 0.5% 0.3% 0.4%  
19:45   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu           
21:00   USD Chủ tịch Fed Powell phát biểu           
23:00   USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC           
22/9/2020
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Nhật Bản - Ngày Thu Phân
05:00   USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC           
05:00   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
07:30   AUD Bài Phát Biểu của Debelle, Trợ Lý Thống Đốc RBA           
14:30   GBP Bài phát biểu của Bailey, Thống đốc BoE           
15:20   GBP Bài Phát Biểu của Woods, Phó Thống Đốc NHTW Anh           
17:00   GBP Đơn Đặt Hàng Xu Hướng Công Nghiệp của CBI (Tháng 9) -48 -40 -44  
19:00   EUR Bài Phát Biểu của Panetta, từ ECB           
19:55   USD Chỉ Số Redbook 1.5%   -1.2%  
19:55   USD Chỉ Số Redbook -0.9%   -1.6%  
21:00   USD Chủ Tịch Fed chi nhánh Chicago Evans Phát Biểu           
21:00   USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 8) 2.4% 2.4% 24.7%  
21:00   USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 8) 6.00M 6.00M 5.86M  
21:00   USD Chỉ Số Sản Xuất của Richmond (Tháng 9) 21   18  
21:00   USD Chuyên Chở Hàng Sản Xuất của Richmond (Tháng 9) 13   22  
21:00   USD Chỉ Số Dịch Vụ của Richmond (Tháng 9) 6   2  
21:00   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 9)   -13.9 -14.6 -14.7  
21:00   EUR Bài Phát Biểu của Lane, từ ECB           
21:30   USD Chủ tịch Fed Powell xác nhận           
23/9/2020
Ướm thử   USD Báo Cáo Cục Ngân Khố        
03:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API 0.691M -4.000M -9.517M  
06:00   AUD Chỉ Số PMI Sản Xuất   55.5   53.6  
06:00   AUD Chỉ Số PMI Dịch Vụ   50.0   49.0  
07:30   JPY Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 9)   47.3   47.2  
07:30   JPY Chỉ Số PMI Dịch Vụ   45.6   45.0  
09:00   NZD Quyết Định Lãi Suất 0.25% 0.25% 0.25%  
09:00   NZD Bản Công Bố Lãi Suất của RBNZ        
11:30   JPY Chỉ Số Hoạt Động Tất Cả Các Ngành 1.3%   6.8%
12:35   JPY Thống Đốc Ngân Hàng Nhật Bản Kuroda Phát Biểu           
15:00   EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 9)   53.7 51.9 51.7  
15:00   EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 9)   50.1 51.7 51.9  
15:00   EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 9)   47.6 50.5 50.5  
15:30   GBP Chỉ Số Quản Lý Sức Mua Hỗn Hợp   55.7 56.3 59.1  
15:30   GBP Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất   54.3 54.1 55.2  
15:30   GBP Chỉ Số PMI Dịch Vụ   55.1 56.0 58.8  
18:00   USD Chỉ Số Mua Hàng MBA 327.0   316.2  
18:50   JPY Báo Cáo Chính Sách Tiền Tệ BoJ        
20:00   USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC           
20:00   USD Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 7) 1.0%   1.0%
20:00   USD Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 7) 6.5%   5.8%
20:00   USD Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 7) 293.0   290.0
20:30   USD Báo Cáo Trữ Dầu Seevol Cushing 0.028M   2.242M  
20:45   USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 9)   53.5 53.1 53.1  
20:45   USD PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 9)   54.4   54.6  
20:45   USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 9)   54.6 54.7 55.0  
21:00   USD Chủ tịch Fed Powell xác nhận           
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô -1.639M -2.325M -4.389M  
21:30   USD Lượng dầu thô mà nhà máy lọc dầu tiêu thụ theo EIA -0.118M   0.709M  
21:30   USD Nhập Khẩu Dầu Thô -0.267M   -0.066M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma 0.004M 0.028M -0.074M  
21:30   USD Sản Xuất Nhiên Liệu Chưng Cất 0.067M   0.005M  
21:30   USD Trữ Lượng Chưng Cất Hàng Tuần của EIA -3.363M 1.020M 3.461M  
21:30   USD Sản Xuất Xăng 0.496M   -0.111M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ 0.527M   0.495M  
21:30   USD Tỷ lệ sử dụng của nhà máy lọc dầu hàng tuần theo EIA -1.0% 0.5% 4.0%  
21:30   USD Trữ Kho Xăng Dầu -4.025M -0.648M -0.381M  
22:00   USD Chủ Tịch Fed chi nhánh Chicago Evans Phát Biểu           
23:00   USD Bài Phát Biểu của Rosengren, Thành Viên FOMC           
24/9/2020
01:00   USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC           
05:45   NZD Hàng Hóa Xuất Khẩu (Tháng 8) 4.41B   5.04B
05:45   NZD Hàng Hóa Nhập Khẩu (Tháng 8) 4.76B   4.59B
05:45   NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 8) 1,340M   50M
05:45   NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 8) -353M   447M
06:50   JPY Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ        
12:00   JPY CPI Lõi của Ngân Hàng Nhật Bản 0.0%   0.0%  
14:30   CHF Quyết Định Lãi Suất -0.75% -0.75% -0.75%  
14:30   CHF Đánh Giá Chính Sách Tiền Tệ SNB           
15:00   EUR Báo Cáo Hàng Tháng của ECB        
16:30   EUR LTRO của ECB 174.5B   1,308.4B  
17:00   GBP Khảo Sát Thương Nghiệp Phân Phối của CBI (Tháng 9) 11 -10 -6  
19:00   GBP Sản Lượng Thép (Tấn) (Tháng 8) 566.40K   587.00K
19:30   USD Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp 12,580K 12,300K 12,747K
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu 870K 840K 866K
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Trung Bình 4 Tuần 878.25K   913.50K
21:00   GBP Bài phát biểu của Bailey, Thống đốc BoE           
21:00   USD Chủ tịch Fed Powell xác nhận           
21:00   USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 8) 1,011K 895K 965K
21:00   USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 8) 4.8% -0.1% 14.7%
21:00   USD Treasury Secretary Mnuchin Speaks           
21:30   USD Dự Trữ Khí Tự Nhiên 66B 78B 89B  
22:00   USD Chỉ Số Hỗn Hợp Fed KC (Tháng 9) 11   14  
22:00   USD Chỉ Số Sản Xuất Fed KC (Tháng 9) 18   23  
25/9/2020
00:00   USD Chủ Tịch Fed chi nhánh Chicago Evans Phát Biểu           
01:00   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
06:01   GBP Niềm Tin Tiêu Dùng của Gfk (Tháng 9) -25 -27 -27  
06:50   JPY Chỉ Số Giá Cả Dịch Vụ Công Ty (CSPI) 1.0%   1.1%
15:00   EUR Cung Tiền M3 (Tháng 8)   10.2% 10.2%  
17:00   GBP Khảo Sát Thương Nghiệp Phân Phối của CBI (Tháng 9)     -6  
18:00   GBP Tuần Báo Hàng Quý BoE        
19:30   USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi (Tháng 8)   1.2% 2.6%  
19:30   USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Tháng 8)   1.5% 11.4%  
19:30   USD Hàng Hóa Lâu Bền Ngoại Trừ Quốc Phòng (Tháng 8)     10.1%  
19:30   USD Đơn Đặt Hàng Hóa Phi Quốc Phòng, Không Tính Máy Bay (Tháng 8)   0.5% 1.9%  
20:00   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
20:00   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
22:00   CAD Số Dư Ngân Sách (Tháng 7)     -120.35B  
22:00   CAD Số Dư Ngân Sách (Tháng 7)     -33.58B  
26/9/2020
00:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     179  
00:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     255  
02:10   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
02:30   CHF Vị thế thuần mang tính đầu cơ CHF CFTC     12.1K  
02:30   AUD Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC     16.2K  
02:30   JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC     22.9K  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu