_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 08:34 (GMT +7:00)  
25/07/2021 - 31/07/2021
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
26/7/2021
05:45   NZD Hàng Hóa Xuất Khẩu (Tháng 6) 5.95B   5.89B
05:45   NZD Hàng Hóa Nhập Khẩu (Tháng 6) 5.69B   5.40B  
05:45   NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 6) -250M   -40M
05:45   NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 6) 261M   489M
07:30   JPY Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 7)   52.2   52.4  
07:30   JPY Chỉ Số PMI Dịch Vụ   46.4   47.2
12:00   JPY CPI Lõi của Ngân Hàng Nhật Bản 0.1%   0.0%
18:00   GBP Bài Phát Biểu của Vlieghe, Thành Viên MPC           
21:00   USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 6) 676K 800K 724K
21:00   USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 6) -6.6% 3.5% -7.8%
21:30   USD Chỉ Số Kinh Doanh Mfg Fed chi nhánh Dallas (Tháng 7) 27.3   31.1  
27/7/2021
06:50   JPY Chỉ Số Giá Cả Dịch Vụ Công Ty (CSPI) 1.4%   1.5%  
08:30   CNY Lợi nhuận Ngành Công Nghiệp của Trung Quốc (Tháng 6) 20.00%   36.40%  
08:30   CNY Lợi Nhuận Ngành Công Nghiệp Từ Đầu Năm Tới Nay của Trung Quốc (Tháng 6) 66.9%   83.4%  
14:30   JPY Thống Đốc Ngân Hàng Nhật Bản Kuroda Phát Biểu           
15:00   EUR Cung Tiền M3 (Tháng 6) 8.3% 8.2% 8.4%  
17:00   GBP Khảo Sát Thương Nghiệp Phân Phối của CBI (Tháng 7) 23 21 25  
19:30   USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi (Tháng 6) 0.3% 0.8% 0.5%
19:30   USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Tháng 6) 0.8% 2.1% 3.2%
19:30   USD Hàng Hóa Lâu Bền Ngoại Trừ Quốc Phòng (Tháng 6) 1.0%   2.8%
19:30   USD Đơn Đặt Hàng Hóa Phi Quốc Phòng, Không Tính Máy Bay (Tháng 6) 0.5% 0.7% 0.5%
19:35   AUD Bài Phát Biểu của Debelle, Trợ Lý Thống Đốc RBA           
19:55   USD Chỉ Số Redbook 16.0%   15.0%  
20:00   USD Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 5) 18.0%   15.8%
20:00   USD Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 5) 1.7%   1.8%  
20:00   USD Chỉ Số Giá Nhà (Tháng 5) 337.4   331.6
20:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 5) 1.8% 1.6% 1.7%
20:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (không điều chỉnh theo thời vụ (viết tắt là n.s.a.)) (Tháng 5) 2.1%   2.2%
20:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (Tháng 5) 17.0% 16.4% 15.0%
21:00   USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 7) 129.1 123.9 128.9
21:00   USD Chỉ Số Sản Xuất của Richmond (Tháng 7) 27   26
21:00   USD Chuyên Chở Hàng Sản Xuất của Richmond (Tháng 7) 21   15
21:00   USD Chỉ Số Dịch Vụ của Richmond (Tháng 7) 19   29
21:30   USD Doanh Thu Dịch Vụ của Fed chi nhánh Dallas (Tháng 7) 21.7   16.7  
21:30   USD Triển Vọng Ngành Dịch Vụ Texas (Tháng 7) 33.3   36.2  
28/7/2021
03:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API -4.728M -3.433M 0.806M  
06:01   GBP Chỉ Số Giá Cửa Hàng của BRC -1.2%   -0.7%  
06:50   JPY Báo Cáo Tổng Kết Quan Điểm của Ngân Hàng Trung Ương Nhật Bản        
08:30   AUD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) () 0.8% 0.7% 0.6%  
08:30   AUD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI () 3.8% 3.8% 1.1%  
08:30   AUD Con Số Chỉ Số CPI () 118.80   117.90  
08:30   AUD CPI Trung Bình Lược Bỏ () 1.6% 1.6% 1.1%  
08:30   AUD CPI Trung Bình Lược Bỏ () 0.5% 0.5% 0.3%  
08:30   AUD CPI Bình Quân Gia Quyền () 1.7% 1.7% 1.3%  
08:30   AUD CPI Bình Quân Gia Quyền () 0.5% 0.5% 0.4%  
12:00   JPY Chỉ Báo Đồng Thời -3.2%   -2.6%  
12:00   JPY Chỉ Số Hàng Đầu -1.2%   1.4%  
12:00   JPY Chỉ Số Hàng Đầu 102.6 102.6 103.8
13:00   GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng 7) 10.5% 12.1% 13.4%  
13:00   GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng 7) -0.5% 0.6% 0.7%  
15:00   CHF Kỳ Vọng ZEW (Tháng 7) 42.8   51.3  
18:00   USD Chỉ Số Mua Hàng MBA 251.7   255.8  
19:30   USD Cán Cân Thương Mại Hàng Hóa (Tháng 6) -91.21B   -88.16B  
19:30   USD Hàng Tồn Kho Bán Lẻ Không Bao Gồm Ô Tô (Tháng 6) 0.6%   0.9%  
19:30   USD Tồn Kho Bán Sỉ 0.8%   1.3%  
19:30   CAD CPI Thông Thường 1.7%   1.8%  
19:30   CAD CPI Lõi (Tháng 6) 2.7% 2.4% 2.8%  
19:30   CAD CPI Lõi (Tháng 6) 0.3% 0.4% 0.4%  
19:30   CAD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 6) 3.1% 3.2% 3.6%  
19:30   CAD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 6) 0.3% 0.4% 0.5%  
19:30   CAD CPI Trung Bình 2.4%   2.3%
19:30   CAD CPI Lược Bỏ 2.6%   2.6%
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô -4.089M -2.928M 2.108M  
21:30   USD Lượng dầu thô mà nhà máy lọc dầu tiêu thụ theo EIA -0.132M   -0.086M  
21:30   USD Nhập Khẩu Dầu Thô -0.616M   2.438M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma -1.268M   -1.347M  
21:30   USD Sản Xuất Nhiên Liệu Chưng Cất -0.163M   -0.024M  
21:30   USD Trữ Lượng Chưng Cất Hàng Tuần của EIA -3.088M -0.435M -1.349M  
21:30   USD Sản Xuất Xăng 0.649M   -0.728M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ 0.108M   0.587M  
21:30   USD Tỷ lệ sử dụng của nhà máy lọc dầu hàng tuần theo EIA -0.3% 0.4% -0.4%  
21:30   USD Trữ Kho Xăng Dầu -2.253M -0.916M -0.121M  
29/7/2021
01:00   USD Bản Tuyên Bố của FOMC        
01:00   USD Quyết Định Lãi Suất 0.25% 0.25% 0.25%  
01:30   USD Cuộc Họp Báo FOMC           
06:50   JPY Mua Trái Phiếu Nước Ngoài -1,087.4B   -1,218.0B
06:50   JPY Đầu Tư Nước Ngoài vào Chứng Khoán Nhật Bản -58.5B   -17.5B
08:00   NZD Lòng Tin Kinh Doanh của ANZ (Tháng 7) -3.8   -0.6  
08:00   NZD Hoạt Động của Chính Ngân Hàng Quốc Gia New Zealand (NBNZ) (Tháng 7) 26.3%   31.6%  
08:30   AUD Chỉ Số Giá Xuất Khẩu () 13.2%   11.2%  
08:30   AUD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu () 1.9%   0.2%  
15:30   GBP Cung Tiền M4 (Tháng 6)     0.4%  
16:00   EUR Cuộc Khảo Sát Doanh Nghiệp và Người Tiêu Dùng (Tháng 7)   118.5 117.9  
16:00   EUR Môi Trường Kinh Doanh (Tháng 7)     1.71  
16:00   EUR Niềm Tin Tiêu Dùng (Tháng 7)   -4.4 -4.4  
16:00   EUR Kỳ Vọng Lạm Phát Tiêu Dùng (Tháng 7)     27.1  
16:00   EUR Kỳ Vọng Giá Bán (Tháng 7)     36.0  
16:00   EUR Cảm Tính Dịch Vụ (Tháng 7)   19.9 17.9  
16:00   EUR Cảm Tính Công Nghiệp (Tháng 7)   13.0 12.7  
18:30   EUR ECB Công Bố Báo Cáo Cuộc Họp Chính Sách Tiền Tệ        
19:30   USD Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp   3,196K 3,236K  
19:30   USD Giá PCE Lõi ()   5.90% 2.50%  
19:30   USD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()     8.5% 6.4%  
19:30   USD Chỉ Số Giá GDP ()     5.4% 4.3%  
19:30   USD Doanh Số GDP ()     9.2%  
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   380K 419K  
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Trung Bình 4 Tuần     385.25K  
19:30   USD Giá PCE ()     3.7%  
19:30   USD Chi Tiêu Tiêu Dùng Thực Tế ()     11.4%  
21:00   USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng 6)   0.3% 8.0%  
21:00   USD Chỉ Số Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng 6)     114.7  
21:30   USD Dự Trữ Khí Tự Nhiên   43B 49B  
30/7/2021
05:45   NZD Cho Phép Xây Dựng (Tháng 6)     -2.8%  
06:30   JPY Tỷ lệ việc làm/đơn xin việc (Tháng 6)   1.10 1.09  
06:30   JPY Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 6)   3.0% 3.0%  
06:50   JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 6)     5.0% -6.5%  
06:50   JPY Dự đoán Sản Lượng Công Nghiệp trước 1 tháng (Tháng 7)     9.1%  
06:50   JPY Dự đoán Sản Lượng Công Nghiệp trước 2 tháng (Tháng 8)     -1.4%  
06:50   JPY Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 6)   0.2% 8.3%  
08:30   AUD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI ()     0.4%  
08:30   AUD PPI ()     0.2%  
12:00   JPY Đơn Đặt Hàng Xây Dựng (Tháng 6)     7.4%  
12:00   JPY Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 6)   7.2% 9.9%  
13:00   GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng 7)   0.5% 0.7%  
13:00   GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng 7)   12.0% 13.4%  
14:00   CHF Các Chỉ Báo Hàng Đầu KOF (Tháng 7)   130.0 133.4  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 7)     2.0% 1.9%  
16:00   EUR Chỉ Số CPI, không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 7)       107.70  
16:00   EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP       -1.3%  
16:00   EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP       -0.3%  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Hài Hòa (HICP), Không Bao Gồm Năng Lượng và Thực Phẩm (Tháng 7)     0.7% 0.9%  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Hài Hòa (HICP), Không Bao Gồm Năng Lượng và Thực Phẩm       0.2%  
16:00   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 6)   7.9% 7.9%  
19:30   USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng 6)   0.6% 0.5%  
19:30   USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng 6)   3.7% 3.4%  
19:30   USD Phúc Lợi Việc Làm ()     0.60%  
19:30   USD Chỉ Số Chi Phí Nhân Công ()   0.9% 0.9%  
19:30   USD Tiền Lương Công Việc ()     1.00%  
19:30   USD Chỉ Số Giá PCE (Tháng 6)     3.9  
19:30   USD Chỉ số giá PCE (Tháng 6)     0.4%  
19:30   USD Thu Nhập Cá Nhân (Tháng 6)   -0.3% -2.0%  
19:30   USD Chi Tiêu Cá Nhân (Tháng 6)   0.7% 0.9%  
19:30   USD Tiêu Dùng Cá Nhân Thực Tế (Tháng 6)     -0.4%  
19:30   CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng 5)   -0.3% -0.3%  
19:30   CAD Chỉ Số Giá Sản Phẩm Công Nghiệp IPPI (Tháng 6)     2.7%  
19:30   CAD Chỉ Số Giá Sản Phẩm Công Nghiệp IPPI (Tháng 6)     16.4%  
19:30   CAD Chỉ Số Giá Nguyên Liệu Thô RMPI (Tháng 6)     3.2%  
19:30   CAD Chỉ Số Giá Nguyên Liệu Thô RMPI (Tháng 6)     40.1%  
20:45   USD Chỉ số PMI Chicago (Tháng 7)   64.6 66.1  
21:00   USD Kỳ Vọng Lạm Phát 5 Năm của Michigan (Tháng 7)     2.90%  
21:00   USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 7)   84.0 78.4  
21:00   USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 7)   80.8 80.8  
21:00   USD Chỉ số Tình Trạng Hiện Tại của Michigan (Tháng 7)   90.7 84.5  
21:00   USD Kỳ Vọng Lạm Phát của Michigan (Tháng 7)     4.8%  
22:00   CAD Số Dư Ngân Sách (Tháng 5)     -314.00B  
22:00   CAD Số Dư Ngân Sách (Tháng 5)     -31.44B  
23:00   USD PCE của Fed chi nhánh Dallas (Tháng 6)     2.80%  
31/7/2021
00:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     380  
00:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     484  
02:30   GBP Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC     -3.5K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nhôm CFTC     2.6K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đồng CFTC     20.3K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Ngô CFTC     311.5K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC     448.7K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC     196.0K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC     -2.3K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Khí Tự Nhiên CFTC     -127.5K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC     34.2K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Bạc CFTC     37.5K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đậu Tương CFTC     137.7K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Lúa Mì CFTC     26.8K  
02:30   CAD Vị thế thuần mang tính đầu cơ CAD CFTC     12.9K  
02:30   CHF Vị thế thuần mang tính đầu cơ CHF CFTC     8.0K  
02:30   AUD Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC     -35.7K  
02:30   JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC     -55.7K  
02:30   NZD Vị thế thuần mang tính đầu cơ NZD CFTC     3.0K  
02:30   EUR Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC     45.8K  
07:30   USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC           
08:00   CNY Chỉ Số PMI Hỗn Hợp của Trung Quốc (Tháng 7)     52.9  
08:00   CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 7)   50.8 50.9  
08:00   CNY Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 7)     53.5  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu