הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 07:59 (GMT +2:00)  
20/02/2019 - 20/02/2019
 
זמן מטבע אירוע בפועל
יום רביעי, 20 בפברואר, 2019
01:30   AUD המדד המוביל של מכון מלבורן (MI) (חודשי) 0.0%
01:50   JPY המאזן המסחרי - מתואם -0.37T
01:50   JPY ייצוא (שנתי) (ינו') -8.4%
01:50   JPY ייבוא (שנתי) (ינו') -0.6%
01:50   JPY המאזן המסחרי (ינו') -1,415B
02:30   AUD מדד עלות השכר (רבעוני) (ר4) 0.5%
02:30   AUD מדד עלות השכר (שנתי) (ר4) 2.3%
07:00   JPY הזמנות בנייה (שנתי) (דצמ') -3.7%
09:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי) (ינו')  
09:00   EUR מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי) (ינו')  
09:00   EUR הרצאה מאת פיטר פראט (חבר הבנק המרכזי האירופי)     
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (ינו')  
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (ינו')  
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ינו')  
10:00   ZAR מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ינו')  
12:40   EUR מכרז אג"ח גרמני ל-5 שנים (Bobl)  
13:00   GBP הזמנות תעשייתיות - CBI (פבר')  
14:00   USD הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA  
14:00   USD בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי)  
14:00   USD מדד הרכש של MBA  
14:00   USD מדד שוק המשכנתאות  
14:00   USD מדד מיחזור המשכנתאות  
15:55   USD הספר האדום (שנתי)  
15:55   USD הספר האדום (חודשי)  
17:00   EUR מדד אמון הצרכן (פבר')    
17:30   BRL השקעות במט"ח ע"י זרים  
20:10   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קפלן נואם     
21:00   USD פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח  
23:30   USD מלאי נפט שבועי - API  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע