הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 08:03 (GMT +3:00)  
18/10/2019 - 18/10/2019
 
זמן מטבע אירוע בפועל
יום שישי, 18 באוקטובר, 2019
02:30   JPY מדד המחירים לצרכן, לא מנוכה עונתיות (חודשי) (ספט') 0.1%
02:30   JPY מדד מחירי השירותים בחברות גדולות (שנתי) 0.5%
02:30   JPY מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (ספט') 0.3%
02:30   JPY מדד המחירים לצרכן של יפן (חודשי) 0.0%
02:30   JPY מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט') 0.2%
02:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות 1,062.2B
02:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות 508.1B
05:00   CNY השקעה בנכסים קבועים (שנתי) (ספט') 5.4%
05:00   CNY תמ"ג (שנתי) (ר3) 6.0%
05:00   CNY תמ"ג (רבעוני) (ר3) 1.5%
05:00   CNY התמ”ג של סין מתחילת השנה (שנתי) (ר3) 6.2%
05:00   CNY ייצור תעשייתי (שנתי) (ספט') 5.8%
05:00   CNY הייצור התעשייתי של סין מתחילת השנה (שנתי) (ספט') 5.6%
05:00   CNY מכירות קמעונאיות (שנתי) (ספט') 7.8%
05:00   CNY המכירות הקמעונאיות של סין מתחילת השנה (שנתי) (ספט') 8.16%
05:00   CNY שיעור האבטלה - סין 5.2%
05:00   CNY מסיבת עיתונאים של הלשכה לסטטיסטיקה של סין     
09:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (חודשי) (ספט')  
09:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (שנתי) (ספט')  
11:00   CNY היקף ההשקעות הזרות הישירות  
11:00   EUR החשבון השוטף (אוג')  
11:00   EUR החשבון השוטף (לא מתואם עונתית) (אוג')  
11:30   HKD שיעור האבטלה (ספט')  
משוער   USD מפגש אופ"ק (OPEC)     
13:00   EUR מפגש הפסגה האירופי     
14:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)  
משוער   INR פרוטוקול פגישת ועדת המדיניות המוניטרית של בנק הודו  
17:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח ג'ורג נואם     
17:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קפלן נואם     
17:30   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קאשקארי נואם     
18:00   USD IMF Meetings  
18:30   USD חבר ועדת השוק הפתוח קלרידה נושא דברים     
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes  
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes (ארה“ב)  
20:45   GBP נגיד הבנק המרכזי של אנגליה קארני נואם     
21:00   USD מאזן התקציב הפדרלי  
22:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על אלומיניום (CFTC)  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על תירס (CFTC)  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC  
22:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על גז טבעי (CFTC)  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על פולי סויה (CFTC)  
22:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על חיטה (CFTC)  
22:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC  
22:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC  
22:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC  
22:30   BRL פוזיציות נטו ספקולטיביות על ריאל ברזילאי CFTC  
22:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC  
22:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC  
22:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע