הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 07:47 (GMT +3:00)  
27/06/2019 - 27/06/2019
 
זמן מטבע אירוע בפועל
יום חמישי, 27 ביוני, 2019
02:50   JPY רכישת אגרות חוב זרות 445.4B
02:50   JPY השקעות זרות במניות יפניות -313.4B
02:50   JPY מכירות קמעונאיות (שנתי) (מאי) 1.2%
04:00   NZD מדד אמון העסקים של ANZ (יוני) -38.1
04:00   NZD מדד הפעילות העצמית של NBNZ (יוני) 8.0%
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (שנתי)    
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (חודשי)    
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (חודשי)  
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (שנתי) (יוני)    
11:00   EUR מדד אמון העסקים - איטליה (יוני)  
11:00   EUR מדד אמון הצרכן - איטליה (יוני)  
משוער   ZAR דוח רבעוני של בנק דרום אפריקה  
12:00   EUR מאזן מסחרי (ללא האיחוד האירופי) - איטליה (מאי)  
12:00   EUR סקר צרכנים ועסקים (יוני)  
12:00   EUR האקלים העסקי (יוני)  
12:00   EUR מדד אמון הצרכן (יוני)  
12:00   EUR ציפיות האינפלציה של הצרכנים (יוני)  
12:00   EUR הציפיות למחיר המכירה (יוני)  
12:00   EUR סנטימנט מגזר השירותים (יוני)  
12:00   EUR הסנטימנט התעשייתי (יוני)  
12:30   ILS היצע הכסף M1 (חודשי) (מאי)  
12:30   ZAR מדד המחירים ליצרן (חודשי) (מאי)  
12:30   ZAR מדד המחירים ליצרן (שנתי) (מאי)  
12:45   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-10 שנים (BTP)  
12:45   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-5 שנים (BTP)  
13:15   EUR מדד אמון העסקים - ספרד  
14:00   BRL מדד האינפלציה IGP-M (חודשי) (יוני)  
15:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (חודשי) (יוני)  
15:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (שנתי) (יוני)  
15:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (חודשי) (יוני)  
15:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (שנתי) (יוני)  
15:30   USD תביעות חוזרות לדמי אבטלה  
15:30   USD מחירי הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (ר1)  
15:30   USD רווחי חברות (רבעוני) (ר1)  
15:30   USD תמ"ג (רבעוני) (ר1)  
15:30   USD שיעור האינפלציה הנגזר מהתמ"ג (רבעוני) (ר1)  
15:30   USD תמ"ג - מכירות (ר1)  
15:30   USD תביעות ראשוניות לדמי אבטלה  
15:30   USD תביעות דמי אבטלה - ממוצע 4-שבועות  
15:30   USD מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (ר1)  
15:30   USD הוצאות אישיות בניכוי אינפלציה (ר1)  
17:00   USD מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (מאי)  
17:00   USD מדד מכירות בתים בהמתנה (מאי)  
17:30   USD אחסון גז טבעי  
18:00   USD המדד המשולב - הפד של קנזס סיטי (יוני)  
18:00   USD מדד הייצור - הפד של קנזס סיטי (יוני)  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-4 שבועות  
18:30   USD מכרז אג"ח ל-8 שבועות  
20:00   USD מכרז אג"ח ל-7 שנים  
21:00   BRL סך המועסקים במשק - סקר CAGED (מאי)  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע