הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 20:13 (GMT +3:00)  
14/07/2020 - 14/07/2020
 
זמן מטבע אירוע בפועל
יום שלישי, 14 ביולי, 2020
01:45   NZD שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים (מאי) -99.00%
01:45   NZD הגירה קבועה/לטווח ארוך (מאי) 590
02:01   GBP מדד המכירות הקימעונאיות של BRC (שנתי) (יוני) 10.9%
03:00   SGD תמ"ג (רבעוני) (ר2)   -41.2%
03:00   SGD תמ"ג (שנתי) (ר2)   -12.6%
04:30   AUD מדד אמון העסקים - הבנק הלאומי של אוסטרליה (יוני) 1
04:30   AUD סקר העסקים של NAB (יוני) -7
05:53   CNY ייצוא (שנתי) (יוני) 0.5%
05:53   CNY ייבוא (שנתי) (יוני) 2.7%
05:53   CNY המאזן המסחרי (דולר ארה"ב) (יוני) 46.42B
07:30   JPY שיעור הניצולת (חודשי) (מאי) -11.6%
07:30   JPY ייצור תעשייתי (חודשי) (מאי) -8.9%
09:00   GBP הממלכה המאוחדת – תפוקת ענף הבנייה (שנתי) (מאי) -39.7%
09:00   GBP תפוקת ענף הבנייה (חודשי) (מאי) 8.2%
09:00   GBP תמ"ג (חודשי) 1.8%
09:00   GBP מדד השירותים -18.9%
09:00   GBP ייצור תעשייתי (שנתי) (מאי) -20.0%
09:00   GBP ייצור תעשייתי (חודשי) (מאי) 6.0%
09:00   GBP תפוקה תעשייתית (חודשי) (מאי) 8.4%
09:00   GBP תפוקה תעשייתית (שנתי) (מאי) -22.8%
09:00   GBP השינוי בתמ“ג החודשי (3M/3M) -19.1%
09:00   GBP המאזן המסחרי (מאי) -2.81B
09:00   GBP מאזן מסחרי (ללא האיחוד האירופי) (מאי) 0.65B
09:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (שנתי) (יוני) 0.9%
09:00   EUR מדד המחירים לצרכן - גרמניה (חודשי) (יוני) 0.6%
09:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (שנתי) (יוני) 0.8%
09:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (חודשי) (יוני) 0.7%
09:30   CHF מדד המחירים ליצרן (שנתי) (יוני) -3.5%
09:30   CHF מדד המחירים ליצרן (חודשי) (יוני) 0.5%
09:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - מזון (שנתי) (יוני) 2.04%
09:30   INR מדד המחירים הסיטונאי - דלק (שנתי) (יוני) -13.60%
09:30   INR מדד המחירים הסיטונאיים (שנתי) (יוני) -1.81%
09:30   INR השינוי במדד המחירים הסיטונאי במגזר הייצור (שנתי) (יוני) 0.08%
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (חודשי) (יוני) 0.5%
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (שנתי) (יוני) -0.3%
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (שנתי) (יוני) -0.3%
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (חודשי) (יוני) 0.4%
10:08   ILS היצע הכסף M1 (שנתי) (יוני) 19.5%
11:00   EUR סקר אשראי בנקאי של הבנק האירופי  
12:00   EUR מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה (יולי) -80.9
12:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה (יולי) 59.3
12:00   EUR ייצור תעשייתי (שנתי) (מאי) -20.9%
12:00   EUR ייצור תעשייתי (חודשי) (מאי) 12.4%
12:00   EUR מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW (יולי) 59.6
12:30   EUR מכרז אג"ח ל-3 חודשים - ספרד -0.501%
12:30   ZAR הפקת זהב (שנתי) (מאי) -20.3%
12:30   ZAR תפוקת כרייה (מאי) -29.8%
13:00   USD אופטימיות העסקים הקטנים - ארגון העסקים הקטנים NFIB (יוני) 100.6
13:00   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-3 שנים (BTP) 0.30%
13:00   EUR מכרז אג"ח איטלקי ל-7 שנים (BTP) 0.95%
14:00   USD הדוח החודשי של אופ“ק  
15:00   BRL מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית (מאי) 1.31%
15:30   USD מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (יוני) 0.2%
15:30   USD מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) (יוני) 1.2%
15:30   USD מדד הליבה של מדד המחירים לצרכן (יוני) 266.07
15:30   USD מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יוני) 0.6%
15:30   USD מדד המחירים לצרכן (חודשי) (יוני) 0.6%
15:30   USD מדד האינפלציה (לא מתואם עונתית) (יוני) 257.80
15:30   USD מדד המחירים לצרכן, מנוכה עונתיות (יוני) 257.21
15:30   USD מדד המחירים לצרכן, לא מנוכה עונתיות (חודשי) (יוני) 0.55%
15:30   USD הכנסות בניכוי אינפלציה (חודשי) (יוני) -2.3%
15:55   USD הספר האדום (חודשי) 3.0%
15:55   USD הספר האדום (שנתי) -5.5%
משוער   GBP הערכת התמ"ג של NIESR -21.2%
16:30   CHF יו"ר הבנק המרכזי של שוויץ, תומאס ג'ורדן, נואם  
18:00   USD מדד המחירים לצרכן של קליבלנד (חודשי) (יוני) 0.1%
20:00   USD מכרז אג"ח ל-52 שבועות 0.155%
21:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח בריינארד נואם     
21:30   USD חבר ועדת השוק הפתוח בולארד נואם     
23:30   USD מלאי נפט שבועי - API  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע