הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 23:52 (GMT +2:00)  
13/12/2019 - 13/12/2019
 
זמן מטבע אירוע בפועל
יום שישי, 13 בדצמבר, 2019
01:30   JPY מדד רויטרס-Tankan (דצמ') -6
01:50   JPY מדד Tankan להוצאה ההונית בתעשיות הגדולות (ר4) 6.8%
01:50   JPY מדד Tankan להוצאה ההונית בתעשיות הקטנות (ר4) -2.2%
01:50   JPY מדד Tankan לתחזיות היצרנים הגדולים (ר4) 0
01:50   JPY מדד Tankan בחברות התעשייתיות הגדולות (ר4) 0
01:50   JPY מדד הדיפוזיה של Tankan בחברות הלא-תעשייתיות הגדולות (ר4) 18
01:50   JPY מדד Tankan בחברות הלא-תעשייתיות הגדולות (ר4) 20
01:50   JPY מדד הדיפוזיה של Tankan בחברות התעשייתיות הקטנות (ר4) -12
01:50   JPY מדד Tankan בחברות התעשייתיות הקטנות (ר4) -9
01:50   JPY מדד הדיפוזיה של Tankan בחברות הלא-תעשייתיות הקטנות (ר4) 1
01:50   JPY מדד Tankan בחברות הלא-תעשייתיות הקטנות (ר4) 7
04:00   JPY מדד PCSI של Thomson Reuters IPSOS (דצמ') 40.15
04:00   CNY מדד PCSI של סין של Thomson Reuters IPSOS (דצמ') 68.99
06:30   JPY שיעור הניצולת (חודשי) (אוק') -4.5%
06:30   JPY ייצור תעשייתי (חודשי) (אוק') -4.5%
09:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (שנתי) (נוב') -2.5%
09:00   EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (חודשי) (נוב') -0.1%
09:30   CNY היקף ההשקעות הזרות הישירות 6.00%
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (שנתי) (נוב') 0.4%
10:00   EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (חודשי) (נוב') 0.2%
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (שנתי) (נוב') 0.5%
10:00   EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (חודשי) (נוב') 0.0%
10:00   EUR לואיס דה גווינדוס מהבנק האירופי נושא דברים     
משוער   ZAR דוח רבעוני של בנק דרום אפריקה  
11:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (שנתי) (אוק') -1.5%
11:00   EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (חודשי) (אוק') 0.6%
11:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (חודשי) (אוק') 0.60%
11:00   EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (שנתי) (אוק') -0.20%
11:30   GBP ציפיות אינפלציה 3.1%
12:00   EUR מפגש הפסגה האירופי     
13:30   INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) 453.42B
14:30   INR המאזן המסחרי (נוב') 12.12B
15:30   USD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (נוב') 0.1%
15:30   USD מדד מחירי ייצוא (חודשי) (נוב') 0.2%
15:30   USD מדד מחירי הייבוא (חודשי) (נוב') 0.2%
15:30   USD מדד קבוצת הבקרה הקמעונאית (חודשי) (נוב') 0.1%
15:30   USD מכירות קמעונאיות (חודשי) (נוב') 0.2%
15:30   USD Retail Sales (שנתי) (נוב') 3.48%
15:30   USD מכירות קמעונאיות בניכוי דלק ומכוניות (חודשי) (נוב') 0.0%
17:00   USD מלאי העסקים (חודשי) (אוק') 0.2%
17:00   USD המלאי הקמעונאי למעט כלי רכב (אוק') 0.7%
18:00   USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח וויליאמס נואם     
19:00   BRL מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית (אוק') 0.17%
19:00   EUR לואיס דה גווינדוס מהבנק האירופי נושא דברים     
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes 667
20:00   USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes (ארה“ב) 799
21:30   GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC -22.6K
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על אלומיניום (CFTC) -67.6K
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC -17.1K
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על תירס (CFTC) -17.8K
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC 495.5K
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC 270.9K
21:30   USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions 12.2K
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על גז טבעי (CFTC) -218.9K
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC -18.7K
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC 40.7K
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על פולי סויה (CFTC) -43.5K
21:30   USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על חיטה (CFTC) 24.2K
21:30   CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC 20.7K
21:30   CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC -20.9K
21:30   AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC -36.8K
21:30   BRL פוזיציות נטו ספקולטיביות על ריאל ברזילאי CFTC -47.0K
21:30   JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC -43.7K
21:30   NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC -25.3K
21:30   EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC -67.6K
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע