הורד אפליקציההורד אפליקציה
  זמן נוכחי : 22:31 (GMT +2:00)  
 
חיפוש: 
 
rtl
0
זמן:

קטגוריה:

בחר/י הכול
הסר
חשיבות:
זמן מטבע חשיבות אירוע בפועל צפי קודם
יום שישי, 13 בדצמבר, 2019
כל היום חג מלטה - יום הרפובליקה של הודו
00:00 PEN החלטת הריבית (דצמ') 2.25% 2.25% 2.25%  
01:30 JPY מדד רויטרס-Tankan (דצמ') -6   -9  
01:50 JPY מדד Tankan להוצאה ההונית בתעשיות הגדולות (ר4) 6.8% 6.0% 6.6%  
01:50 JPY מדד Tankan להוצאה ההונית בתעשיות הקטנות (ר4) -2.2% -3.1% -6.7%  
01:50 JPY מדד Tankan לתחזיות היצרנים הגדולים (ר4) 0 3 2  
01:50 JPY מדד Tankan בחברות התעשייתיות הגדולות (ר4) 0 2 5  
01:50 JPY מדד הדיפוזיה של Tankan בחברות הלא-תעשייתיות הגדולות (ר4) 18 16 15  
01:50 JPY מדד Tankan בחברות הלא-תעשייתיות הגדולות (ר4) 20 16 21  
01:50 JPY מדד הדיפוזיה של Tankan בחברות התעשייתיות הקטנות (ר4) -12 -8 -9  
01:50 JPY מדד Tankan בחברות התעשייתיות הקטנות (ר4) -9 -8 -4  
01:50 JPY מדד הדיפוזיה של Tankan בחברות הלא-תעשייתיות הקטנות (ר4) 1 3 1  
01:50 JPY מדד Tankan בחברות הלא-תעשייתיות הקטנות (ר4) 7 4 10  
04:00 JPY מדד PCSI של Thomson Reuters IPSOS (דצמ') 40.15   39.95  
04:00 CNY מדד PCSI של סין של Thomson Reuters IPSOS (דצמ') 68.99   69.40  
06:00 MYR שיעור האבטלה 3.2%   3.3%  
06:30 JPY שיעור הניצולת (חודשי) (אוק') -4.5%   1.0%  
06:30 JPY ייצור תעשייתי (חודשי) (אוק') -4.5% -4.2% -4.2%  
07:30 EUR מכירות קמעונאיות - הולנד (שנתי) (אוק') 5.0%   2.8%  
07:30 EUR המאזן המסחרי - הולנד (אוק') 6.35B   5.38B
08:00 EUR מדד המחירים לצרכן (שנתי) (נוב') 0.7%   0.7%  
08:00 EUR החשבון השוטף (אוק') 0.50B   0.50B  
08:00 EUR תמ"ג (שנתי) (אוק') 1.5%   0.8%  
09:00 EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (חודשי) (נוב') -0.1%   -0.1%  
09:00 EUR מדד המחירים הסיטונאיים - גרמניה (שנתי) (נוב') -2.5%   -2.3%  
09:00 TRY ייצור תעשייתי (שנתי) (אוק') 3.8% 6.2% 3.6%
09:30 CNY היקף ההשקעות הזרות הישירות 6.00%   6.60%  
09:30 THB עסקאות החלף (דולר ארה"ב) 33.8B   33.3B  
09:30 THB יתרות המט"ח (דולר ארה"ב) 220.4B   221.0B  
10:00 EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (חודשי) (נוב') 0.2% 0.2% 1.0%
10:00 EUR מדד המחירים לצרכן - ספרד (שנתי) (נוב') 0.4% 0.4% 0.1%
10:00 EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (חודשי) (נוב') 0.0% 0.0% 0.7%  
10:00 EUR מדד המחירים המשולב לצרכן - ספרד (שנתי) (נוב') 0.5% 0.5% 0.5%  
10:00 EUR לואיס דה גווינדוס מהבנק האירופי נושא דברים           
10:00 EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה - סלובקיה (שנתי) (נוב') 2.7% 2.7% 2.4%  
10:00 EUR מדד המחירים לצרכן - ליבה - סלובקיה (חודשי) (נוב') 0.2% 0.2% -0.1%  
10:00 EUR מדד המחירים לצרכן - סלובקיה (שנתי) (נוב') 3.0% 3.0% 2.7%  
10:00 EUR מדד המחירים לצרכן - סלובקיה (חודשי) (נוב') 0.2% 0.2% -0.1%  
משוער ZAR דוח רבעוני של בנק דרום אפריקה        
11:00 EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (שנתי) (אוק') -1.5%   0.2%
11:00 EUR הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (חודשי) (אוק') 0.6%   0.9%
11:00 EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (חודשי) (אוק') 0.60%   0.20%  
11:00 EUR מכירות תעשייתיות - איטליה (שנתי) (אוק') -0.20%   -1.60%  
11:00 PLN מדד המחירים לצרכן (שנתי) 2.6% 2.6% 2.5%
11:00 PLN מדד מחירים לצרכן (חודשי) 0.1% 0.1% 0.2%
11:30 GBP ציפיות אינפלציה 3.1%   3.3%  
12:00 EUR מפגש הפסגה האירופי           
12:30 RUB החלטת הריבית (דצמ') 6.25% 6.25% 6.50%  
13:00 EUR תמ"ג - אירלנד (שנתי) (ר3) 5.0%   4.9%
13:00 EUR תמ"ג - אירלנד (רבעוני) (ר3) 1.7%   -0.1%
13:00 EUR תוצר לאומי גולמי (תל"ג) - אירלנד (שנתי) (ר3) -0.2%   -0.9%
13:00 EUR תוצר לאומי גולמי (תל"ג) - אירלנד (רבעוני) (ר3) 8.9%   -5.4%
13:30 INR יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) 453.42B   451.08B  
14:00 RUB מסיבת עיתונאים של בנק רוסיה           
14:30 INR המאזן המסחרי (נוב') 12.12B 12.30B 11.01B  
15:30 USD מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (נוב') 0.1% 0.4% 0.3%
15:30 USD מדד מחירי ייצוא (חודשי) (נוב') 0.2% 0.1% -0.1%  
15:30 USD מדד מחירי הייבוא (חודשי) (נוב') 0.2% 0.2% -0.5%  
15:30 USD מדד קבוצת הבקרה הקמעונאית (חודשי) (נוב') 0.1% 0.3% 0.3%  
15:30 USD מכירות קמעונאיות (חודשי) (נוב') 0.2% 0.5% 0.4%
15:30 USD Retail Sales (שנתי) (נוב') 3.48%   3.25%
15:30 USD מכירות קמעונאיות בניכוי דלק ומכוניות (חודשי) (נוב') 0.0%   0.2%
16:00 BWP מדד המחירים לצרכן (שנתי) (נוב') 2.1%   2.4%  
17:00 USD מלאי העסקים (חודשי) (אוק') 0.2% 0.2% -0.1%  
17:00 USD המלאי הקמעונאי למעט כלי רכב (אוק') 0.7%   0.6%  
17:00 COP ייצור תעשייתי (שנתי) (אוק') 2.1%   0.3%  
17:00 COP מכירות קמעונאיות (שנתי) (אוק') 7.4% 6.0% 6.9%  
18:00 USD חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח וויליאמס נואם           
19:00 BRL מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית (אוק') 0.17% 0.10% 0.44%
19:00 EUR לואיס דה גווינדוס מהבנק האירופי נושא דברים           
20:00 USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes 667   663  
20:00 USD מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes (ארה“ב) 799   799  
21:30 GBP פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC -22.6K   -30.1K  
21:30 USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על אלומיניום (CFTC) -67.6K   -69.0K  
21:30 USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC -17.1K   -37.7K  
21:30 USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על תירס (CFTC) -17.8K   -1.9K  
21:30 USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC 495.5K   428.0K  
21:30 USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC 270.9K   290.7K  
21:30 USD CFTC Nasdaq 100 speculative positions 12.2K   22.1K  
21:30 USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על גז טבעי (CFTC) -218.9K   -222.3K  
21:30 USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC -18.7K   -39.0K  
21:30 USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC 40.7K   50.2K  
21:30 USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על פולי סויה (CFTC) -43.5K   -26.1K  
21:30 USD פוזיציות נטו ספקולטיביות על חיטה (CFTC) 24.2K   27.7K  
21:30 CAD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC 20.7K   21.5K  
21:30 MXN פוזיציות נטו ספקולטיביות על פזו מקסיקני CFTC 130.6K   130.1K  
21:30 CHF פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC -20.9K   -22.3K  
21:30 AUD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC -36.8K   -36.4K  
21:30 BRL פוזיציות נטו ספקולטיביות על ריאל ברזילאי CFTC -47.0K   -51.3K  
21:30 JPY פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC -43.7K   -35.0K  
21:30 NZD פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC -25.3K   -27.0K  
21:30 RUB פוזיציות נטו ספקולטיביות על הרובל הרוסי CFTC 27.2K   28.0K  
21:30 EUR פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC -67.6K   -69.0K  
מקרא
נאום
פרסום מקדמי
פרסום מתוקן
מעבד מידע