_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 15:50 (GMT +7:00)  
27/09/2020 - 03/10/2020
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
28/9/2020
20:30   EUR Bài Phát Biểu của Mauderer, từ Buba Đức           
20:30   EUR Bài Phát Biểu của Schnabel từ ECB           
20:45   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu           
29/9/2020
01:00   USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC           
06:30   JPY CPI Lõi của Tokyo (Tháng 9)   -0.3% -0.3%  
06:30   JPY Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Của Tokyo không bao gồm Thực Phẩm và Năng Lượng (Tháng 9)     -0.3%  
16:45   EUR Đấu Giá BTP 10 Năm của Italy     1.11%  
17:00   EUR Bài Phát Biểu của Mauderer, từ Buba Đức           
19:00   EUR CPI Đức (Tháng 9)     -0.1% -0.1%  
19:30   USD Cán Cân Thương Mại Hàng Hóa (Tháng 8)     -80.11B  
19:30   USD Hàng Tồn Kho Bán Lẻ Không Bao Gồm Ô Tô (Tháng 8)     0.6%  
19:30   CAD Chỉ Số Giá Nguyên Liệu Thô RMPI (Tháng 8)     3.0%  
20:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (Tháng 7)   3.8% 3.5%  
20:15   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
20:30   USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC           
21:00   USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 9)   89.2 84.8  
22:40   USD Bài Phát Biểu của Clarida, Thành Viên FOMC           
23:00   EUR Bài Phát Biểu của Mauderer, từ Buba Đức           
30/9/2020
00:00   USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC           
00:00   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
03:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API     0.691M  
04:45   NZD Cho Phép Xây Dựng (Tháng 8)     -4.5%  
06:50   JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 8)     1.5% 8.7%  
06:50   JPY Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 8)   -3.5% -2.9%  
07:00   NZD Lòng Tin Kinh Doanh của ANZ (Tháng 9)     -41.8  
08:00   CNY Chỉ Số PMI Hỗn Hợp của Trung Quốc (Tháng 9)     54.5  
08:00   CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 9)   51.2 51.0  
08:00   CNY Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 9)     55.2  
08:30   AUD Chấp Thuận Xây Dựng (Tháng 8)     12.0%  
08:30   AUD Khoản Tín Dụng Khu Vực Tư Nhân (Tháng 8)     -0.1%  
08:45   CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Caixin Trung Quốc (Tháng 9)   53.1 53.1  
13:00   GBP Đầu Tư Kinh Doanh ()   -31.4% -31.4%  
13:00   GBP Tài Khoản Vãng Lai ()   -0.4B -21.1B  
13:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   -21.7% -21.7%  
13:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   -20.4% -20.4%  
13:00   GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng 9)   4.5% 3.7%  
13:00   GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng 9)   0.5% 2.0%  
13:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ của Đức (Tháng 8)   0.4% -0.9%  
13:45   EUR Chỉ Số Chi Tiêu Tiêu Dùng Pháp (Tháng 8)   -0.1% 0.5%  
13:45   EUR CPI của Pháp       -0.1%  
13:45   EUR HICP cuối cùng của Pháp       -0.1%  
14:00   CHF Các Chỉ Báo Hàng Đầu KOF (Tháng 9)   106.5 110.2  
14:20   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu           
15:30   GBP Bài Phát Biểu của Haldane, Thành Viên MPC BoE           
15:55   EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 9)   -9K -9K  
15:55   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Đức (Tháng 9)   6.4% 6.4%  
16:00   EUR CPI của Italy (Tháng 9)     0.3% 0.3%  
16:00   EUR CPI Lõi       0.4%  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 9)     -0.2% -0.2%  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI       -0.4%  
18:30   EUR Bài Phát Biểu của Wuermeling, từ Buba Đức           
19:15   USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 9)   605K 428K  
19:30   USD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   -31.7% -31.7%  
19:30   USD Chỉ Số Giá GDP ()   -2.0% -2.3%  
19:30   CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng 7)   3.0% 6.5%  
19:30   CAD Chỉ Số Giá Nguyên Liệu Thô RMPI (Tháng 8)     3.0%  
20:30   USD Báo Cáo Trữ Dầu Seevol Cushing     0.028M  
20:45   USD Chỉ số PMI Chicago (Tháng 9)   52.0 51.2  
21:00   USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng 8)   3.2% 5.9%  
21:00   EUR Bài Phát Biểu của Lane, từ ECB           
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô   -2.325M -1.639M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma     0.004M  
22:00   USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC           
1/10/2020
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Trung Quốc - Tết Trung Thu
00:40   USD Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC           
05:00   USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC           
05:30   AUD Chỉ Số Sản Xuất của AIG (Tháng 9)     49.3  
06:50   JPY CAPEX Tất Cả Ngành Công Nghiệp Lớn Tankan ()   1.3% 3.2%  
06:50   JPY Chỉ Số Triển Vọng Sản Xuất Lớn Tankan ()   -17 -27  
06:50   JPY Chỉ Số Các Nhà Sản Xuất Lớn Tankan ()   -23 -34  
06:50   JPY Chỉ Số Các Nhà Phi Sản Xuất Lớn Tankan ()   -9 -17  
10:45   JPY Đấu Giá JGB 10 Năm     0.034%  
13:30   CHF Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 8)     4.1%  
13:30   CHF CPI Thụy Sỹ (Tháng 9)     0.0%  
14:30   CHF PMI procure.ch (Tháng 9)     51.8  
14:45   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Italy (Tháng 9)   53.5 53.1  
14:50   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 9)   50.9 50.9  
14:55   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 9)   56.6 56.6  
15:00   EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 9)   53.7 53.7  
15:30   GBP Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 9)   54.3 54.3  
16:00   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 8)   8.1% 7.9%  
17:00   EUR Hội Nghị Thượng Đỉnh Các Nhà Lãnh Đạo EU           
19:30   USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng 8)   1.4% 1.3%  
19:30   USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng 8)   0.3% 0.3%  
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   850K 870K
19:30   USD Chỉ Số Giá PCE (Tháng 8)     1.0  
19:30   USD Chỉ số giá PCE (Tháng 8)     0.3%  
19:30   USD Chi Tiêu Cá Nhân (Tháng 8)   0.7% 1.9%  
19:30   CAD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 8)   5.5% -3.0%  
20:30   USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC           
20:45   USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 9)   53.5 53.5  
21:00   USD Chỉ Số Việc Làm Sản Xuất của ISM (Tháng 9)   45.8 46.4  
21:00   USD Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM (Tháng 9)   56.2 56.0  
22:00   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
22:00   NZD Chỉ Số Giá Cả GlobalDairyTrade     3.6%  
22:45   EUR Bài Phát Biểu của Lane, từ ECB           
2/10/2020
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Trung Quốc - Ngày Quốc Gia
02:00   USD Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC           
06:30   JPY Tỷ lệ việc làm/đơn xin việc (Tháng 8)   1.05 1.08  
08:30   AUD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 8)   -4.2% 3.2%  
15:00   EUR Bài Phát Biểu của Wuermeling, từ Buba Đức           
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 9)   -0.1% -0.2%  
17:00   EUR Bài Phát Biểu của De Guindos từ ECB           
19:30   USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Tháng 9)   0.2% 0.4%  
19:30   USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (YOY) (Tháng 9)   4.8% 4.7%  
19:30   USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Tháng 9)   850K 1,371K  
19:30   USD Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 9)     61.7%  
19:30   USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tư Nhân (Tháng 9)   875K 1,027K  
19:30   USD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 9)   8.2% 8.4%  
20:30   USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC           
21:00   USD Đơn Hàng Nhà Máy (Tháng 8)   1.3% 6.4%  
21:00   USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 9)   73.3 73.3  
21:00   USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 9)   78.9 78.9  
3/10/2020
00:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     183  
00:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     261  
02:30   AUD Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC     16.3K  
02:30   JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC     29.6K  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu